Finex.cz logo
Menu
Finex » Kryptoměny » DeFi

Kryptoměny a DeFi: Co jsou to decentralizované finance? Jedná se o ekosystém budoucnosti?

Kryptoměny a DeFi: Co jsou to decentralizované finance? Jedná se o ekosystém budoucnosti?

Standardní finanční systém, jak ho všichni známe, se vyznačuje centralizovanou povahou a je tvořen řadou velkých finančních institucí: bankami, pojišťovnami, burzami atd. Tito prostředníci spojují dohromady účastníky finančního trhu: poptávající a nabízející finančních prostředků.

Když chce klient využít služby plateb, spoření, půjček, investic či pojištění, nejsou tyto služby poskytovány lokálně, tedy v místě přístupu k těmto službám. Přesněji, finanční trhy a finanční aktivity jsou sloučeny do lokálních, regionálních, a dále do globálních center, jako je třeba New York, Londýn, Hong Kong atd.

Tato finanční centra jsou založena na třech fundamentálních prvcích: důvěře, legislativě a regulaci. Mnoho velkých finančních institucí si původně tvořilo regulace samo, avšak postupně tuto roli převzal stát, zejména po finanční krizi v roce 2008.

Proto jsou tržní finanční systémy často považovány za nestabilní. Nestabilita a jiné formy tržního selhání jsou řešeny regulacemi, ač tyto regulace ne vždy bývají příliš úspěšně. Právě proto vznikla myšlenka decentralizace, jež vyústila ve vytvoření Bitcoinu, poté dalších kryptoměn a následně přišla i samotná idea Decentralizovaných Financí, často zkracováno jako De-Fi.

Na rozdíl od tradičního finančního systému DeFi nemá prostředníky a centralizované instituce. Namísto toho jsou vztahy mezi poptávajícím a nabízejícím zakomponovány do smart kontraktů a do decentralizovaných aplikací, tzv. DApps.

Obsah tohoto článku

1.Co jsou smart kontrakty?K čemu se v DeFi smart kontrakty využívají?2.Jaké konkrétní využití nabízí svět DeFi?DeFi půjčkyDeFi řízení aktivDeFi pojištěníDeFi stablecoinyDecentralizované burzy3.Nevýhody DeFi

Hlavním pilířem DeFi, díky kterému může celý tento ekosystém fungovat, jsou smart kontrakty, na které se nyní podíváme.

alternativni kryptomeny

Co jsou smart kontrakty?

Smart kontrakty ve své podstatě nejsou „chytré“, ani to nejsou „kontrakty“ jako takové. Tímto názvem se označují počítačové programy neboli protokoly, které reflektují určité podmínky dohody mezi dvěma a více stranami.

Podmínky dohody jsou přímo zaneseny do zdrojového kódu smart kontraktu. Tato skutečnost umožňuje provedení transakce mezi dvěma anonymními stranami, a to bez nutnosti důvěry a bez zásahu vnějšího vynucovacího mechanismu (například soudu nebo clearingového centra). Transakce ve smart kontraktech jsou transparentní, nevratné a dohledatelné přímo v blockchainu.

K čemu se v DeFi smart kontrakty využívají?

Smart kontrakty se většinou používají pro vytvoření jednotlivých tokenů na bázi blockchainu Ethereum, kterým se říká ERC-20 tokeny. Token je chápán jako kryptoměna, která je spuštěna na bázi blockchainu jiné kryptoměny a přidání nového tokenu do již existujícího blockchainu se nazývá tokenizace.

ERC-20 tokeny mohou mít několik funkcí. Může se jednat o měny, podíly ve společnosti nebo dokonce mohou fungovat jako důkaz vlastnictví. S tokeny lze uskutečňovat transakce a obchodovat na kryptoměnových burzách, pokud jsou na burze umístěny.

Jinými slovy lze říci, že pokud chce uživatel vytvořit smart kontrakt pro jakýkoliv účel: buď je to již zmíněný podíl ve společnosti, půjčka jinému uživateli, nebo vytvoření finančního derivátu (zejména opce a swapy), pak se musí uzamknout určité množství ETH v tomto smart kontraktu, kde je ETH považován za kolaterál.

Toto množství ETH bude zablokováno až do okamžiku splnění podmínek stanovených ve zdrojovém kódu daného smart kontraktu. Právě tato skutečnost umožňuje fungování celého DeFi ekosystému:

 • Důvěra v to, že protistrana splní svou část dohody, je zajištěna smart kontraktem. Pokud protistrana svou část dohody nesplní, uzavřené prostředky se vrátí zpět druhé straně.
 • Díky tomu mohou být strany dohody zcela anonymní, protože si nemusí důvěřovat. Stačí, že důvěřují samotnému programu ve formě smart kontraktu.
 • Proto v těchto transakcích nemusí existova (a neexistují) centralizovaní prostředníci v podobě finančních institucí. Dohoda je založena přímo mezi dvěma či více stranami a řídí se předem stanovenými pravidly.
 • Díky tomu se zvyšuje transparentnost, neboť všechny transakce jsou přímo dohledatelné.

Uzavřené množství finanční prostředků ve smart kontraktech a DeFi aplikacích neustále roste a v moment psaní tohoto článku (únor 2021) činí kolem 26 miliard USD.

podpis smlouvy

Jaké konkrétní využití nabízí svět DeFi?

Svět decentralizovaných financí nabízí velké množství projektů a nápadů, které jsou momentálně ve stádiu nápadu, vývoj, testování nebo přímo v ostrém provozu.

Několik základních využití i s konkrétními projekty naleznete níže.

DeFi půjčky

Pokud si klient chce půjčit peníze, jde do banky, která o zájemci nejprve zjistí potřebné informace (výši půjčky, výši příjmů, účel půjčky atd.) a následně rozhodne, zda vůbec osobě půjčku poskytne a za jaký úrok.

V případě DeFi samozřejmě žádná banka neexistuje a nikdo nemůže osobu identifikovat a zkoumat dodatečné informace o ní. Platformy pro poskytování půjček slučují dohromady osoby poptávající a nabízející finanční prostředky, které jsou zakomponovány do smart kontraktů.

Věřitel může dlužníkovi poskytnout půjčku za určitý úrok, zatímco dlužník musí nejdříve poskytnout platformě tzv. kolaterál neboli záruku toho, že zapůjčené prostředky bude schopen vrátit. Asi nikdo by nechtěl poskytnout půjčku zcela neznámé osobě bez jakékoliv záruky.

Poskytnutý kolaterál se uzavře ve smart kontraktu a dlužník dostane určité množství tokenů, které jsou plně zajištěné.

Pravidla pro kolaterál se řídí podle ukazatele LTV (Loan to Value). Například na platformách Aave a Compound, je LTV pro kryptoměnu ETH je stanovena na 75 %.

To znamená, že pokud má uživatel kolaterál ve výši 1 ETH, může si půjčit určitý token v maximální hodnotě 0,75 ETH.

Tedy hodnota uzamknutého kolaterálu musí být vždy větší než samotná půjčka. Navíc, pokud hodnota kolaterálu klesne na určitou hranici, půjčka bude likvidována – kolaterál se automaticky prodá za tržní cenu, aby pozice věřitele nedosáhla ztráty.

Například protokol MakerDAO umožňuje brát půjčky v stablecoinu DAI za podmínky uzavření ETH. Protokol Aave nabízí další možností poskytování a zapůjčení kryptoaktiv, včetně tzv. flash půjček, které nepotřebují žádný kolaterál od věřitele, avšak musí být splacené k okamžiku vytvoření nového bloku Etherea, což trvá zhruba 15 vteřin, jinak je celá transakce zrušena.

DeFi řízení aktiv

V klasickém finančním světě existuje obrovské množství institucí, které řídí aktiva svých klientů, jako jsou třeba podílové fondy, hedge fondy, fondy kvalifikovaných investorů atd.

Na rozdíl od klasických investičních fondů, decentralizované fondy nepotřebují depozitáře aktiv. Namísto toho jsou aktiva uzavřena ve smart kontraktech, proto hovoříme o tzv. on-chain fondech, kdy investor získává tokeny, jež reprezentují jeho účast a investici v konkrétním fondu.

Investor tak získává řadu výhod, např. nikdy neztratí kontrolu nad svými prostředky, které mají větší transparentnost než u klasických investičních fondů. Investor může kdykoliv zkontrolovat přesný stav své investice a zároveň může vybrat nebo likvidovat svou pozici.

Decentralizované fondy nabízejí různé strategie:

 • Pasivní, která je součástí smart kontraktu, kde jsou automaticky nastavena pravidla pro obchodování aktivy
 • Aktivní, jež jsou realizovány portfolio manažery, kde smart kontrakty předem zajišťuje jejich obchodní strategie.

Mezi decentralizované on-chain fondy patří například:

DeFi pojištění

Ve světě DeFi vždy existuje riziko hackerských útoků a programových chyb smart kontraktů, které může někdo zneužít a kontrakt vykrást. Právě proto existují platformy, které nabízejí pojištění těchto rizik. Pojištění může mít různé podoby, uvedeme zatím jednu z nich:

DeFi stablecoiny

Jedná se většinou o tokeny na bázi blockchainu Ethereum, jejichž hodnota je zafixována na nějakou konkrétní fiat měnu, aktivum nebo jejich celý koš.

Nejpopulárnějším stablecoinem je Tether (USDT), který je navázán na americký dolar v poměru 1:1. Token USDT však není decentralizovaný v pravém slova smyslu a jeho chod a funkčnost do velké míry ovlivňuje společnost Tether. Další příklady centralizovaných stablecoinů jsou např. USD Coin, Binance USD atd. Příkladem decentralizovaného stablecoinu je pak např. DAI.

Stablecoiny mají hlavně praktické využití zejména v těchto oblastech:

 • Určité kryptoměny lze nakoupit či prodat pouze za USDT nebo jiné stablecoiny.
 • Výhodou stablecoinů při převodu peněz z jedné burzy na druhou je jistota, že nedojde ke kolísaní ceny během trvání transakce.
 • Stablecoiny si lze oproti ETH půjčit na DeFi platformách pro poskytování půjček.

Decentralizované burzy

Klasické centralizované burzy, jako je třeba Binance, Kraken, Coinbase atd., mají jeden zásadní problém: uživatel musí nejprve uložit své prostředky na burze, aby s nimi pak mohl obchodovat. Proto musí mít důvěru ke konkrétní burze, kterou si zvolil. Nepoctivé a neprofesionální burzy mohou ztratit či konfiskovat prostředky svých uživatelů. Navíc jsou burzy vystaveny hackerským útokům.

DeFi burzy (decentralizované burzy, někdy také DEX) tento problém řeší. A k tomu mají i další výhody:

 • Uživatel nemusí ukládat svoje prostředky na burzu a má nad nimi plnou kontrolu až do okamžiku uskutečnění obchodního příkazu. Vyřízení obchodního příkazu probíhá totiž ve smart kontraktu přímo z jeho peněženky (např. MetaMask). To znamená, že dvě protistrany obchodního příkazu jsou součásti jedné nedělitelné a nezrušitelné transakce, což protistrany zbavuje kreditního rizika.
 • DeFi burzy nepotřebují ověřovat své uživatele.

Nevýhodou však je, že na DeFi burzách nelze obchodovat za fiat měny – pouze stablecoiny. Fiat měny totiž (zatím) nemají svou čistou reprezentaci na blockchainu. Obchodní transakce jsou vyřizovány pouze v rámci P2P, takže v případě nízké likvidity na trhu mohou nastat určité komplikace s prodejem kryptoaktiv. Dalším častým problémem jsou vysoké poplatky za zpracování transakce, které mohou dosáhnout i stovek dolarů.

Mezi největší DeFi burzy patří:

Nevýhody DeFi

Celý tento svět však není pouze růžový a je důležité si to uvědomovat. Na bázi Etherea vznikla řada Ponziho schémat a hazardních her. Ačkoli je předem známo (zdrojový kód chytrého kontraktu může kdokoli zkontrolovat), jak systém funguje, i tak se najdou investoři, nebo spíše spekulanti a gambleři, kteří přijdou o nemalou část svých peněz.

Některé DeFi platformy mohou také zanedbat vnitřní audit a skrýt chyby nebo uživatele podvést. Nevýhodou anonymity je také skutečnost, že protistrana může platformu zneužít k páchání zločinu, například praní špinavých peněz či podpoře terorismu.

Další nevýhodou je, že např. platformy pro poskytování půjček nemají žádný význam pro retailové klienty, kteří si chtějí půjčit prostředky, jelikož půjčka musí být zajištěna větším množstvím kolaterálu – zhruba 150 %. Pro kolaterál se většinou používá ETH, který je více volatilní, tím pádem může být půjčka při velké kolísavosti hodnoty kolaterálu zlikvidována.

Decentralizované půjčky se tedy spíše používají na jedné straně za účelem řízení likvidity, například tradeři mohou kombinovat dlouhou spekulační pozici a zároveň si půjčovat prostředky pro krátkou pozici. Kromě toho mohou být samozřejmě používány za účelem vynášení úroků za vypůjčené prostředky, což se nazývá yield farming či staking.

Autorem tohoto článku je Dmitry Benediktovich

Zdroje informací a články na podobné téma

Ohodnoťte tuto rubriku

Články v kategorii Kryptoměny a DeFi: Co jsou to decentralizované finance? Jedná se o ekosystém budoucnosti?
Zobrazit další
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo