Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
Logo Konzervativní Mix FF
KONZERVATIVNÍ MIX FF
Podílový fond Konzervativní Mix FF – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

1,34 Kč

+0,59 % za 7 dní

Logo Konzervativní Mix FF

Podílový fond Konzervativní Mix FF – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

Cena 1 podílu fondu Konzervativni Mix FF
Graf KONZERVATIVNIMIXFF

1,34 Kč

+0,59 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf vývoje fondu Konzervativní Mix FF za poslední rok

Základní informace o Konzervativní Mix FF

Typ produktu Smíšený podílový fond
Rizikovost produktu 3 (opatrný investor)
Minimální investice 300Kč
Celková nákladovost (TER) 1,01 % p.a.
Pravidelná investice 300Kč

Pokud chcete, aby peníze pracovaly ve váš prospěch a pomáhaly vám budovat bohatství, efektivním způsobem je investování. Cílem investování je ochránit své peníze před inflací, a zároveň vydělat. Řešením může být inteligentní investiční strategie, která reaguje na tržní vývoj a balancuje konzervativní i dynamickou složku portfolia.

Investiční společnost Erste Asset Management má ve své nabídce smíšený podílový fond Konzervativní Mix FF. Výkonnostním cílem tohoto fondu je překonávat výnosy státních dluhopisů ČR prostřednictvím balancované investice do nízkorizikových dluhopisů a malého podílu akcií (cca 10 %).

Sjednání produktu je možné na pobočce. Pokud jste již klientem banky a máte uzavřenou Smlouvu o investičních službách, můžete nákup podílových listů provádět prostřednictvím internetového bankovnictví. Fond je vhodný pro pravidelné investování a určený pro konzervativní investory, kteří preferují portfolio složené z méně rizikových instrumentů.

Poznámka

TIP: U České spořitelny si můžete sjednat běžný účet Standard s vedením zdarma bez podmínek, nebo také běžný účet Plus s nadstandardními výhodami.

Obsah článku

Představení Erste Asset Management

Fond Konzervativní Mix FF spravuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH. Jedná se o mezinárodní investiční společnost, která má silné postavení ve střední a východní Evropě. Aktivity společnosti jsou podporovány finanční skupinou Erste Group Bank AG.

Holding Erste Asset Management nabízí svým klientům široký výběr investičních fondů a řešení pro správu aktiv. Může se pyšnit silnou mateřskou společností, již zmíněnou Erste Group, která má přes 15,8 milionů zákazníků, a ve Střední i Východní Evropě je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních služeb.

Erste Asset Management GmbH má v České republice na starost obhospodařování a administraci investičních fondů, správu individuálních portfolií zákazníků a investiční poradenství.

Již více než 20 let spravuje akciové, dluhopisové a fondy peněžního trhu, fondy fondů, alternativní investice, individuálně spravovaná portfolia a investiční mandáty institucí.

Na jejích obhospodařovaných fondech se podílí více než 450 tisíc podílníků a aktuálně nabízí Erste Asset Management bezmála 50 podílových fondů.

Své služby poskytuje zákazníkům prostřednictvím poboček České spořitelny.

Chcete se dozvědět podrobnosti o bance Česká spořitelna a jejích produktech? Přejděte na naši komplexní recenzi, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Co vše vám může podílový fond Konzervativní Mix FF nabídnout, jakými poplatky je fond zatížen a je zde něco, na co byste si měli dát pozor? Čtěte dále.

Graf vývoje výkonnosti fondu

Podívejte se na graf vývoje fondu za období od roku 2005 do současnosti. Pamatujte. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.

Logo Konzervativní Mix FF
Konzervativní Mix FF/KONZERVATIVNIMIXFF
Načítání
Načítání

Porovnání: Fond Konzervativní Mix FF dosáhl v posledních 10 letech průměrného ročního zhodnocení 1,02 %. Od založení fondu činí roční výkonnost 0,92 %, absolutní výkonnost od založení fondu činí 18,04 %.

Jen pro porovnání průměrné roční zhodnocení indexu S&P 500 je během posledních 65 let 10,5 % p.a. a za posledních 8 let se S&P 500 zhodnotil o cca 90 %.

Obrovskou roli ve výsledném zhodnocení investice hrají poplatky, o kterých jsme se více rozepsali níže.

Konzervativní Mix FF – charakteristika fondu

Fond Konzervativní Mix FF je otevřený smíšený podílový fond se střednědobou doporučenou lhůtou investování. Výkonnostním cílem tohoto fondu je překonávat výnosy ze státních dluhopisů České republiky.

Investiční strategie tedy kombinuje investice do nízkorizikových dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, potenciál výnosu pak doplňuje malým podílem akcií. Neutrální váha akciové složky portfolia činí okolo 10 %, ale může dosahovat až 15 %.

Fond nakupuje podíly otevřených fondů. Akciová složka v portfoliu stejně jako její regionální a sektorová skladba jsou řízeny aktivně.

Tento fond je také označován jako “smíšený fond typicky s 10% podílem akcií”. Investiční strategie je zde totiž postavená na kombinaci konzervativní smíšené strategie a akciové složky portfolia, která jí dodává potenciál výnosu. Měnové riziko je zde řízené aktivně.

Poznámka

TIP: Nevíte, co jsou to investiční podílové fondy a jak přesně fungují? Přečtěte si tento komplexní článek, ať podílovým fondům plně porozumíte.

Fond je vhodný pro investory, kteří mají zájem investovat do stabilní, diverzifikované a likvidní složky portfolia, která je pozitivně balancována s dynamickou částí instrumentů.

Fond je řízen aktivně a nekopíruje žádný index (benchmark) ani nepřihlíží k referenční hodnotě. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě rozhodování manažera fondu a dle výběru investiční společnosti. Výnosy podílový fond znovu reinvestuje.

Tento fond není vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investice v době kratší než tři roky, a samozřejmě pro investory neobeznámené s riziky spojenými s investicemi na dluhopisových trzích a akciových trzích.

Minimální výše investice

Minimální výše investice činí 300Kč. Jedná se o velmi příznivou částku, která umožňuje investování širokému okruhu investorů.

Do čeho fond Konzervativní Mix FF investuje?

Cílem podílového fondu Konzervativní Mix FF je překonání výnosů státních dluhopisů ČR. Fond za tímto účelem investuje do cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy kolektivního investování, fondy peněžního trhu a akciovými fondy kolektivního investování.

Fond investuje do státních, podnikových a high yiel dluhopisů i dluhopisů rozvíjejících se zemí. Dále do nástrojů peněžního trhu a akcií vyspělých a rozvíjejících se trhů.

Dluhopisy se rozumí přednostně takové státní, korporátní, komunální a jiné dluhopisy, jejichž emitenti mají přidělen investiční rating.

Svůj podíl v investiční struktuře mají také pokladniční poukázky, bankovní depozita, případně i dluhopisy s vloženým derivátem.

Pro příklad, aktuálně mají v portfoliu největší zastoupení státní dluhopisy (45 %), podnikové dluhopisy investičního stupně (cca 10 %) a akcie – vyspělých trhů (9,5 %). Zbývajícími složkami jsou akcie rozvíjejících se trhů, high yiel dluhopisy, dluhopisy rozvíjejících se zemí, alternativní strategie a složky peněžního trhu. Složení portfolia se ale samozřejmě mění.

Poplatky fondu Konzervativní Mix FF

Investiční společnost samozřejmě nezhodnocuje peníze investorů jen tak pro nic za nic. Proto je investování do podílových fondů spojeno s poplatky. Ty mohou někdy velmi znatelně snižovat celkovou výkonnost fondu.

Mezi jednorázové poplatky, které jsou investorovi účtované před nebo po uskutečnění investice patří:

  • Vstupní poplatek: max. 2,5 % p.a. z objemu plánované investice.
  • Výstupní poplatek: 0 % z objemu nastřádané investice. Poplatek se účtuje při zpětném výběru majetku.

Vstupní poplatek zaplatíte jako investor při vstupu do podílového fondu. Jedná se o jednorázový výdaj, který výnos v případě delší investiční doby zásadně neovlivňuje.

Obvykle se uvádí nejvyšší částky, které mohou být investorovi účtovány. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. Poplatek může být i nižší nebo nulový. Stanoven je obvykle jako procentní podíl z investované částky. Vstupní poplatek u fondů peněžního trhu se pohybuje mezi 1 % až 2 %.

Výstupní poplatek se hradí při vystoupení z fondu, především při vypršení plánované doby investice. Ve většině případů se s tímto poplatkem již nesetkáte.Mezi další důležité poplatky patří:

  • Poplatek za obhospodařování: 0,65 % p.a.

Poplatek za obhospodařování je pravidelný výdaj, který je strháván z investice po celou dobu trvání. Obvykle se pohybuje okolo 1 až 1,5 % p.a. Má důležitý vliv na výkon fondu, proto si pohlídejte, aby nebyl příliš vysoký.

  • Celková nákladovost (TER): 1,01 % p.a.

Tento poplatek představuje poměr celkové výše provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu. Údaj zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale odrazí se ve výkonnosti dané investice.

Zkratka TER vznikla z Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Tento poplatek se uvádí v % a vyplatí se jej sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Nemusí ale vždy platit, že čím vyšší TER, tím horší fond. I přes vysokou nákladovost může fond přinášet skvělé výnosy. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 % p.a.

Mezi poslední poplatky, patří poplatek hrazený z majetku fondu za zvláštních podmínek:

  • Výkonnostní poplatek: 0 %

Výkonnostní poplatek nebývá u všech fondů. Pokud je přítomen, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Tento poplatek má za úkol motivovat manažera k nadstandardním výsledkům.

Pokud se mu daří, obdrží bonus vycházející právě z tohoto poplatku. Konzervativní Mix FF ale tímto poplatkem nedisponuje.

Na co si dát pozor u poplatků?

V případě poplatků je důležité sledovat zejména TER poplatek, tedy správcovský poplatek (poplatek za obhospodařování). Jedná se o náklad, který investor často přehlíží, protože se soustředí především na vstupní poplatky. Mnoho investorů se dokonce zaměřuje na fondy s nižším vstupním poplatkem, které ale mají ve výsledku vyšší roční nákladovost.

V delším horizontu má ale poplatek mnohem větší vliv na vývoj hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Jedná se totiž o pravidelný každoroční náklad, zatímco vstupní poplatek platíte jednorázově.

Pamatujte tedy: čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Stejně tak je důležité dát si pozor na rozdíly v poplatcích, ač jsou třeba jen 0,5 %. Na konci investičního horizontu se může jednat o skutečně extrémní rozdíly, i když se to nyní může zdát málo, za 20 let se může takový poplatek vaší investici značně prodražit (náklady v průběhu času exponenciálně rostou).

Jeden příklad za všechny: 

Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč. Pokud by poplatek nebyl 0,5 % ale 2 %, po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento “nepatrný” rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč. Rozhodně se nejedná o nic výjimečného.

Rozdíly v poplatcích mohou být ještě daleko větší. 

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Fond se řadí do rizikové skupiny 3, což je na stupnici od 1 do 7 průměrná míra rizika. Pokud se číslo přibližuje k 7, tím vyšší výnos může fond poskytovat, ale zároveň je také méně předvídatelný a může dojít ke ztrátám. Nejnižší číslo také není zcela bez rizika, ale je obvykle předvídatelnější, s čímž souvisí naopak nižší výnos.

Tyto hodnoty jsou stanoveny dle údajů z minulosti, které mohou spolehlivě posoudit profil fondu i v budoucnu. Rizika se pravidelně přehodnocují a mohou klesat nebo naopak stoupat.

Tento fond je zařazen do rizikové skupiny s číslem 3, protože hodnota jeho podílových listů v historii kolísala pouze mírně a rizika ztrát jsou zde umírněné. Při investování do tohoto fondu hrozí především riziko ze strany vydavatelů dluhopisů, kteří mohou přestat plnit své závazky a jimi vydané dluhopisy tak ztratí na hodnotě.

Riziko též hrozí na straně finančních derivátů, kde může dojít k nesplnění závazků v rámci transakcí. Fond nese měnové riziko, které je v případě akciové složky aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů.

Vždy platí, že hodnota investice může klesat i stoupat, a její návratnost není nikdy zaručena.

Investor, který investuje do portfolia s rizikovostí 3, se nazývá opatrný investor. Tento investor preferuje portfolio, které se skládá z méně rizikových instrumentů i z těch rizikovějších s omezenou výší rizika. Preferuje zvyšování hodnoty portfolia současně při zachování pravidelných výnosů.

Doporučený investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli optimálního výnosu. U tohoto fondu je potřeba počítat s mírným kolísáním hodnoty podílového listu, a tím pádem je doporučený investiční horizont u tohoto fondu stanoven na 3 roky a déle. Není ale samozřejmě problém investovat v delším časovém horizontu (+10 let). Ba naopak.

Založení Konzervativní Mix FF

Investiční produkt Konzervativní Mix FF si lze sjednat na pobočce České spořitelny. Pokud již máte uzavřenou Smlouvu o investičních službách, lze již využít služeb internetového bankovnictví – investovanou částku poukážete na číslo účtu vybraného fondu (variabilní symbol = číslo majetkového účtu ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelné investice nastavte pokyn k pravidelné investici přímo v internetovém bankovnictví.

Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy

Konzervativní Mix FF je aktivní investice, která je postavena na myšlence, že maximálního zisku z obchodování na burze lze dosáhnout aktivním výběrem těch správných cenných papírů. Oproti tomu pasivní investice většinou znamená kopírování nejrůznějších akciových indexů, a to za účelem ušetření nákladů a získání vyšších výnosů než u aktivně spravovaných fondů.

V posledních letech vyšší výkonnost vykazují pasivní fondy a zaznívají dokonce i názory, že aktivní investování je v podstatě mrtvé. Kritici pasivního investování ale poukazují na to, že dokáže být výkonnější než aktivní pouze v dobrých časech.

V takových případech je jedno, do jakých akcií se investuje, protože rostou zkrátka všechny. Zde pak nabývá významu velmi malá nákladovost pasivních fondů, které tak díky tomu mohou porážet fondy aktivně spravované.

Poznámka

TIP: Více informací o tom, jak funguje aktivní a pasivní investování, najdete v našem článku.

Zajímavou alternativou pasivního investování mohou být ETF, které fungují na principu investování do fondu nákupem jeho cenného papíru na burze (stejně, jako při nákupu akcií), akorát s tím rozdílem, že skrze ETF kupujeme “koš akcií” a ne jednotlivý titul.

Pokud vás časově nenáročně pasivní investování zajímá více, můžete využít českých renomovaných investičních platforem jako je například v poslední době velice oblíbené Portu. Portu je investiční platforma, pomocí které lze investovat již od pár stovek měsíčně do řady titulů najednou (ETF – burzovně obchodované fondy) a diverzifikovat tak investiční riziko.

Portu nabízí zajímavý výkon portfolia za výhodný roční poplatek 0,6 – 1 %. To je oproti poplatkům u fondu, které se mohou vyšplhat na 3 – 4 % celkem výrazný rozdíl.

Více o investiční platformě Portu si můžete přečíst v naší recenzi. Zde případně naleznete recenze dalších investičních platforem.

Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele

Fond Konzervativní Mix FF uplatňuje konzervativní smíšenou strategii, která kombinuje dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Dlouhodobý potenciál výnosu mu dodává akciová složka, jejíž podíl je aktivně řízen.

Výhodou je diverzifikace portfolia do více tříd aktiv jednou investicí. Tento fond je vhodný pro pravidelné investování. Nevýhodou mohou být naopak rostoucí úroky, které mohou krátkodobě způsobit pokles kursu.

Fond umožňuje investovat již od 300Kč. Fond je řízen aktivně a je optimální pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont 3 roky a déle.

Správcem fondu je společnost Erste Asset Management, která má více než 20leté zkušenosti se správou akcií, dluhopisů i fondů peněžních trhů. Tato společnost je zastřešena finanční skupinou Erste Group Bank AG.

O fondu Konzervativní Mix FF jste se dozvěděli z naší recenze vše potřebné, nyní záleží pouze na vás, zda se rozhodnete do tohoto fondu investovat či ne.

Další detailní informace naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Nezaujal vás fond Konzervativní Mix FF? Podívejte se například na akciový podílový fond ČSOB Akciový, který je z hlediska investovaných finančních prostředků jedním z největších akciových fondů v rámci skupiny ČSOB AM. Investuje do akcií společností známých po celém světě.

Pokud chcete mít jistotu a nechcete podstupovat riziko, řešením také může být spořicí účet. Banky momentálně úrokové sazby na spořicích účtech zvyšují, což vám pomůže vaše peníze alespoň částečně ochránit před inflací. Podívejte se na aktuální srovnání spořicích účtů 2024.

Další podílové fondy od Erste Asset Management

Hodnocení Finex.cz

Smíšený fond typicky s 10 % podílem akcií

Smíšený fond Konzervativní Mix FF je vhodný pro investory, kteří chtějí investovat pravidelně ve střednědobém až dlouhodobém horizontu minimálně 3 roky a déle. Fond je založen na kombinaci konzervativní složky portfolia a akciové složky. Ve fondu investor zaplatí vstupní a správcovské poplatky, které jsou ale spíše podprůměrné oproti ostatním recenzovaným fondům. Výhodou je také nízká minimální investice, ale je zde též nižší výnosový potenciál.

Detailní informace o fondu Konzervativní Mix FF

Jméno fonduKonzervativní Mix FF
Webové stránkyhttps://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori/funds/konzervativni-mix-ff/CZ0008472321
ISINCZ0008472321
MěnaCZK
Spravovaný kapital (mil.)13 024 CZK
Typ fonduStandardní podílový fond
Typ produktuSmíšený podílový fond
Fond je určený proFyzické osoby
Rizikovost produktu 3 (opatrný investor)
Doporučená délka investice3 roky a déle
Minimální investice300Kč
Pravidelná investice300Kč
Dividendová politika Akumulační
Portfolio manažer Tomáš Ondřej, Mgr., CFA
Správce fonduErste Asset Management GmbH
Možnost založení online
Daňový domicilČeská republika
Datum vzniku1. 6. 2005
Poplatková politika fondu
Celková nákladovost (TER) 1,01 % p.a.
Vstupní poplatek 1,00 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 0,65 % p.a.
Výkonnostní poplatek 0 %
Maximální vstupní poplatek2,5 % p.a.
Poznámka k poplatkůmPři pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
Struktura portfolia podle typu aktiv
AkcieMax. 15 %
Dluhopisy90 %
Realitní investice0 %
Alternativní investiceMax. 5 %
Depozita a peněžní trhMax. 5 %
Odkaz na dokument KIIhttps://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContent/0001b563-d724-4e76-a226-15c4d7bfbfdd
Ohodnoťte fond Konzervativní Mix FF.
1
0

Autor

Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Další Fondy, které by vás mohly zajímat