Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
maker
MKR
Kryptoměna Maker DAO (MKR) – Kurz, graf ceny, kde koupit?
Graf MKR

$2 900 (64 853 Kč)

-5,4 % za 7 dní

maker

Kryptoměna Maker DAO (MKR) – Kurz, graf ceny, kde koupit?

Graf MKR

$2 900 (64 853 Kč)

-5,4 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf kurzu Maker DAO

Kalkulačka: MKR to CZK

MKR
CZK

Informace o kryptoměně MakerDAO (MKR)

Kryptoměna MakerDAO (MKR) je governance tokenem stejnojmenného ekosystému, jenž stojí za nejznámějším překolateralizovaným stablecoinem DAI. I když je podobných projektů v rámci DeFi požehnaně, MakerDAO je jeden z nejkomplexnějších, nejhlouběji propracovaných a nejstarších.

Koncepce DAI je považována za jednu z nejvíce rezilientních, což se nicméně v historii již několikrát potvrdilo. Toho by však pravděpodobně nebylo dosaženo bez semknuté kryptoměnové komunity a rozsáhlé DAO, jež celý ekosystém spojuje a pro níž je kryptoměna MKR základem.

Kryptoměna MakerDAO (MKR) je s DAI kromě governance aspektu propojena i skrze tokenomiku. Mince MKR jsou průběžně tvořeny a spalovány v závislosti na dynamice trhu a jistotě pozic zajišťujících cenu DAI. V následujícím článku si tento princip hlouběji rozebereme a také se podíváme na to, jak řízení ekosystému Maker pomocí hlasování s využitím MKR probíhá.

Obsah článku o kryptoměně MakerDAO (MKR)

Úvod do ekosystému MakerDAO a role kryptoměny MKR

Na začátku bude vhodné si připomenout samotný smysl existence kryptoměny MakerDAO (MKR) a celé její decentralizované autonomní organizace. Hlavním produktem ekosystému MakerDAO je stablecoin DAI, jedná se tedy o kryptoměnu, jejíž cena by měla vždy kopírovat cenu jednoho dolaru.

Velkým rozdílem DAI oproti jiným nejznámějším stablecoinům (např. USDT nebo USDC) je jeho čistě decentralizovaná nátura. DAI nevydává žádný centralizovaný emitent a rezervy zajišťující cenovou vazbu na 1 dolar nedrží žádná centrální autorita. Vše existuje a probíhá formou smart kontraktů na blockchainu Etherea.

Nové mince DAI jsou dle naprogramovaného kódu průběžně tvořeny a páleny, jejich cenu zajišťuje mnoho kryptoměn uzamčených do smart kontraktů ve formě kolaterálu.

K čemu je tedy kryptoměna MakerDAO (MKR) dobrá?

Protože ekosystém Maker neřídí žádná centrální entita, je potřeba vymyslet způsob, jak se bude projekt v případě potřeby upravovat a jak zajistit, že k těmto změnám bude mít co říct každý, kdo na to má právo. Proto vznikla stejnojmenná decentralizovaná autonomní organizace, skrze níž se o změnách ekosystému hlasuje.

Aby bylo prokázáno, že hlasující má skutečně právo do osudu MakerDAO mluvit, byl stvořen governance token MakerDAO (MKR), pomocí něhož se o nových změnách férovým způsobem hlasuje.

Jak řízení ekosystému pomocí MakerDAO (MKR) funguje?

Věci, o nichž se hlasuje, zásadním způsobem ovlivňují budoucí osud celého protokolu. Jedná se jak o využití komunitních rezerv, tak i např. o zavedení nového typu kolaterálu, o výše procentuálních poplatků u jednotlivých kolaterálů apod. Z komunitních rezerv je mimo jiné financován provoz celého projektu, platí se z nich tedy např. vývoj či marketing. O tom, kolik peněz půjde na danou reklamu či vývoj dané funkce, tedy rozhoduje jen a pouze komunita.

Platí jednoduchý princip.

Čím více MKR tokenů máte, tím vyšší váhu má váš hlas.

Tímto způsobem je zajištěno, že člověk, který má v protokolu více peněz, má i větší slovo.

Širší změny v protokolu se aplikují formou schválení MIP. Jedná se o speciální dokument vytvořený podle jednotných standardů, který by měl kompletně, věcně a naopak ne nadbytečně popsat danou změnu.

Komunita pak může poskytnout zpětnou vazbu, dle níž se může MIP upravit. Poté, co je oficiálně podaný, probíhá nejdříve jeho podrobné přezkoumání. Na konci se o přijetí MIP veřejně hlasuje právě skrze MKR tokeny. Pokud je návrh přijat, jsou změny implementovány do protokolu.

Jednotlivé druhy hlasování v MakerDAO

MakerDAO je skutečně komplexní systém, v němž hlasování o budoucích změnách probíhá na více úrovních. Hlasování je nejprve možné rozdělit na onchain a offchain.

Offchain hlasování

V případě offchainového hlasování se jedná o nezávazné ankety na veřejném internetovém fóru, v nichž může komunita nezávisle a zdarma diskutovat o různých změnách. Uživatelé, kteří pak vytvoří již závazná onchain hlasování, takto mohou zjistit předpokládaný sentiment komunity o řešených změnách.

Zdroj: forum.makerdao.com
Fórum MakerDAO
Fórum MakerDAO

Onchain hlasování – Onchain polls

Samotné hlasování na blockchainu probíhá ve dvou fázích. Tou první jsou onchainové ankety (onchain polls), v nichž uživatelé hlasují už závazně. Témata onchain anket jsou většinou už více konkrétní a často vycházejí z něčeho, co bylo prodiskutováno na MakerDAO fóru. Počet hlasů jednotlivých voličů je, jak již víme, přímo úměrný množství jejich tokenů MKR. Tyto tokeny mohou mít voliči buď ve své peněžence, nebo přímo uzamčené ve speciálním smart kontraktu.

Zdroj: vote.makerdao.com
Příklad onchain ankety - hlasování o prodloužení GSM zpět na 48 hodin
Příklad onchain ankety – hlasování o prodloužení GSM zpět na 48 hodin
Poznámka

Poznámka: GSM Pause Delay je opatření projektu reprezentující časovou prodlevu, která musí uplynout mezi schválením exekutivního hlasování a samotným uplatněním změn na protokolu.

Protože se už jedná o onchainové transakce, hlasování není zadarmo. Vždy je potřeba zaplatit poplatek za vykonanou transakci, je tedy potřeba myslet na to, že v peněžence musejí zůstat nějaké ty ethery.

Poznámka

Poznámka: MakerDAO provozuje také další smart kontrakt na síti Arbitrum, na níž je možné také hlasovat. Protože se jedná o škálovací vrstvu Etherea, hlasy ze sítě Arbitrum se později spojí s těmi na Ethereu. Použitím sítě Arbitrum se uživatelé mohou vyhnout vysokým poplatkům na Ethereu.

Onchain hlasování – Executive vote

Tou nejvyšší úrovní je tzv. executive vote neboli rozhodující hlasování. Návrhy na změnu, které tímto hlasováním projdou, podstoupí krátké časové období (GSM Delay, které zmiňujeme výše – v březnu 2023 je nastaveno na 16 hodin) a po jeho uběhnutí budou ihned implementovány.

Jedná se tedy svým způsobem o poslední možnost daný návrh zamítnout. Níže je k dispozici ukázka executive vote společně s tím, jak kdo hlasoval. V tomto typu hlasování je již nutné, aby uživatelé měli své mince MKR uzamčené ve smart kontraktech.

Zdroj: vote.makerdao.com
Příklad executive vote na MakerDAO
Příklad executive vote na MakerDAO

Co je to delegace MKR tokenů?

Pro uživatele, kteří by sice rádi chtěli ovlivňovat chod projektu, ale nemají na to čas, nabízí MakerDAO zajímavou variantu. Tito uživatelé mohou své tokeny propůjčit někomu jinému a delegovat tak na něj právo s nimi hlasovat. Zvýší mu tím počet jeho hlasů a zároveň věří, že se rozhodne správně.

Je nutné míti na paměti, že v případě delegace uživatelé prakticky vkládají důvěru do rukou jiného člověka. Voliči, jimž jsou tokeny jiných uživatelů delegovány, nemohou s dodatečnými tokeny nijak manipulovat kromě využití při hlasování.

MakerDAO zavádí dva typy delegátů:

 • Recognized Delegates: Tito delegáti jsou prověřováni a “certifikováni” správci z MakerDAO. Musejí splnit řadu požadavků – např. účastnit se pravidelně jednotlivých hlasování a intenzivně komunikovat s komunitou. Za své činnosti dostávají odměny v DAI a systém je ostatním uživatelům častěji prezentuje jako vhodné delegáty.
 • Shadow Delegates: Za tyto delegáty nikdo neručí. Nemají absolutně žádné povinnosti kromě těch, na nichž se dohodli s uživateli, kteří jim své mince delegují.
Zdroj: vote.makerdao.com
Příklad prověřených delegátů
Příklad prověřených delegátů. Na pravé straně jsou také dostupné statistiky o jednotlivých delegátech a množství delegovaných MKR.

Kdo je autorem projektu MakerDAO?

MakerDAO založil už roku 2015 dánský podnikatel a vizionář Rune Christensen. Motivací pro něj bylo vytvoření nějakého kryptoměnového projektu, který bude skutečně přínosem. Christensen většinu projektů vzniklých po Bitcoinu považoval za nedostatečné a bez skutečné hodnoty, což se rozhodl změnit.

Společně s Christensenem je spoluzakladatelem a technickým autorem rané části projektu také Nikolai Musheigan, ten na podzim roku 2022 bohužel zemřel. I přes řadu konspiračních teorií se nikdy nepotvrdilo, že by se Musheigan stal obětí násilného činu; jeho tělo bylo nalezeno blízko Condado Beach v Portoriku. Nad jeho ztrátou vyjádřil zármutek i Christensen skrze svůj twitterový účet.

Nikolai Musheigan se na posledních úpravách ekosystému MakerDAO už nicméně nepodílel. Naopak Rune Christensen se v nynějším vývoji MakerDAO angažuje stále velice silně (aktualizováno duben 2023), jeho cílem je implementace tzv. Endgame plánu.

Rune Christensen a tzv. “Endgame”

Christensen za dobu existence protokolu MakerDAO už několikrát zamýšlel, že projekt opustí. Předpokládal totiž, že je ekosystém už natolik soběstačný, že jeho komunita bude projekt dále posouvat i bez jeho vlivu. Několikrát se o to pokusil a vždy pozoroval, že bez jeho přítomnosti začal projekt pomalu upadat a komunita se začala štěpit.

Nakonec přišel Christensen s návrhem na radikální změnu celého ekosystému, rozpuštění dosavadních struktur a vytvoření více tzv. MetaDAOs, což jsou menší DAO soustředící se na užší záměr. Tento “refaktoring” celého ekosystému nese název Endgame a skládá se ze 14 MIPů; jeho celkovou implementaci si komunita už v roce 2022 poněkud rozpolceně odhlasovala a už v březnu roku 2023 se již podnikají krůčky k zavedení prvních změn.

Tokenomika kryptoměny MakerDAO (MKR)

Jak jste již určitě zjistili, MakerDAO je značně komplexní a dlouho vyvíjený decentralizovaný systém, proto i jeho tokenomika není tak jednoduchá, jako u většiny menších tokenů. V době psaní článku (duben 2023) existuje kolem 950 000 MKR tokenů, jak jsme si ale již nastínili výše, jejich zásoba se průběžně mění podle zdraví celého ekosystému.

V době psaní článku (před implementací Endgame plánu) funguje MakerDAO zjednodušeně řečeno následujícím způsobem:

 • Tokeny MKR jsou průběžně vytvářeny (mintovány), když kolaterály otevřených pozic nestačí pro udržení stabilní ceny DAI. Při strmých poklesech trhu klesá přirozeně i cena kolaterálu (např. ETH). Jakmile dosáhne dané úrovně, je pozice zlikvidována, její držitel je nucen svůj kolaterál prodat a pokrýt tak svůj dluh na protokolu. Může se ale stát, že bude kolaterál znehodnocen tak moc, že ani jeho prodej na pokrytí dluhu nestačí. V těchto případech vstupuje do hry naprogramovaný minting MKR tokenů a jejich následný prodej, čímž je dluh vyrovnán a cena DAI ochráněna. Jednoduše řečeno je tedy možné říci, že když protokol musí nové MKR tokeny mintovat, znamená to, že jeho stabilita je ohrožena.
 • Pálení MKR tokenů naopak probíhá v případech, kdy je protokol stabilní. Za každé půjčení DAI uživatel musí platit tzv. Stability fees, tedy poplatky pro udržení stability. Prakticky fungují jako úrok na půjčce v bance – zajišťují protokolu stabilitu a zároveň zdroj příjmů. Protokol pak z těchto poplatků nakupuje MKR z trhu a průběžně jej pálí, čímž redukuje jeho současnou zásobu v oběhu.

Pakliže se musejí nové tokeny mintovat, svědčí to o problémech protokolu, což se odrazí v devaluaci tokenu MKR kvůli zvyšující se zásobě. Nepřímo se tak “trestají” držitelé MKR tokenů za to, že se s ekosystémem děje něco, co by se dít nemělo. Naopak pokud se tokeny pálí, jejich hodnota se zvyšuje, protože se snižuje zásoba mincí. Takto jsou naopak jejich držitelé odměňováni.

Co se týče zásoby mincí během spuštění projektu, kvůli většímu počtu změn ve vydávání, tvoření a pálení mincí během jeho vývoje je možné číslo pouze odhadnout. Ovšem dle vyjádření Rune Christensena se jednalo původně asi o 40 % celkové zásoby mincí (tedy kolem 400 000 MKR) s tím, že zbylých 60 % držela DAO a v průběhu dalších let je postupně rozdělovala.

Zdroj: Reddit
Počátky MakerDAO protokolu dle Rune Christensena
Počátky MakerDAO protokolu dle Rune Christensena

Rozšíření využitelnosti MKR tokenu v Endgame plánu

Součástí Endgame plánu je také zavedení nové utility pro tokeny MKR a také vytvoření nového tokenu Elixir a řady dalších tokenů souhrnně označovaných jako SubElixir tokeny. Jak již bylo řečeno výše, v rámci Endgame bude vytvořena nová struktura DAO celého projektu, bude se skládat z více menších DAOs (tzv. MetaDAOs) a všechny budou mít svůj vlastní účel.

Regulace DAI v rámci pálení a mintování MKR tokenů v Endgame, alespoň dle plánů na začátku roku 2023, stále zůstává. Navíc však pravděpodobně bude možné MKR tokeny uzamknout do stakingu a výměnou dostat tokeny Elixir. Převedením Elixiru na různé implementace SubElixirů v jednotlivých MetaDAOs pak získáte přístup ke speciálním tokenům jednotlivých malých decentralizovaných autonomních organizací.

Dá se MakerDAO (MKR) těžit?

Nikoliv, MakerDAO (MKR) není možné těžit, protože se jedná o token fungující na blockchainu Etherea. Prozatím (duben 2023) se nejedná bohužel ani o token nabízející staking v tradičním slova smyslu, ačkoliv implementace offchain stakingu MKR na kryptoměnových burzách zajisté existují.

Poznámka

Offchain staking MKR: MKR můžete stakovat na řadě kryptoměnových burz či jej poskytovat jako zásobu DeFi půjčovacím protokolům. V době psaní článku můžete své MKR zhodnotit např. na:

 

MKR je skutečně pouze governance token nabízející svým držitelům možnost podílet se na vývoji celého ekosystému. Je však nutné zmínit, že finální podoba Endgame plánu je stále ve vývoji (aktualizováno duben 2023) a plány na zavedení stakingu MKR tokenů byly v diskuzích jeho přípravy zmíněny.

V jaké peněžence je možné MakerDAO (MKR) držet?

MakerDAO je token standardu ERC 20, je tedy plně podporován drtivou většinou kryptoměnových peněženek, zejména tedy těch s podporou EVM. Chcete-li MKR tokeny držet ve své vlastní kryptoměnové peněžence, můžete si vybrat mezi softwarovými a hardwarovými peněženkami.

Softwarové peněženky jsou běžně zdarma a jsou typické snadnou manipulací. Z hlediska bezpečnosti ovšem nedosahují takové úrovně jako peněženky hardwarové. Co je ve vztahu k MKR tokenům však nejdůležitější je fakt, že softwarovou peněženku potřebujete, chcete-li se přímo účastnit hlasování o budoucnosti projektu.

Do dAppky vote.makerdao.com se můžete připojit skrze MetaMask nebo Coinbase Wallet, v obou peněženkách tedy pochopitelně můžete MKR i držet. Dalšími peněženkami, v nichž je možné MKR držet, jsou pak např. Trust Wallet či MyEtherWallet, s nimi se ovšem do decentralizované aplikace samostatně nepřipojíte a budete muset využít protokol WalletConnect, jehož služby MakerDAO plně podporuje.

Favorit redakce

Výhody
 • Možnost správy tisíců kryptoměn
 • Open-source projekt fungující již od roku 2016
Nevýhody
 • V MetaMask není možné uchovávat některé zásadní kryptoměny (BTC, LTC,..)
 • Pokud nevyužíváte propojení s HW peněženkou, můžou být vaše priv. klíče v nebezpečí

Není-li vaším úmyslem účastnit se hlasování o budoucnosti MakerDAO, pro dosažení maximální bezpečnosti doporučujeme použití peněženky hardwarové. Nejznámějšími produkty jsou bezpochyby Trezor a Ledger, oba dva MKR tokeny plně podporují.

Kde se dá MakerDAO (MKR) koupit?

MakerDAO je jedním z největších DeFi protokolů a jeho governance token MKR se stabilně pohybuje v TOP 100, z toho plyne, že jej naleznete téměř všude. MKR je možné koupit na prominentních kryptoměnových burzách jako např. Binance, Coinbase, Kraken, Bitfinex, KuCoin či Bitstamp.

Favorit redakce

Výhody
 • Opravdu propracovaná a funkční platforma
 • Nízké poplatky
Nevýhody
 • Kontakt zákaznické podpory bývá složitý
 • Platforma může na nové uživatele působit příliš složitě

Horší je to ovšem s českými kryptoměnovými směnárnami, které běžně ke koupi nabízí jen menší množství skutečně těch největších kryptoměn. MKR tokeny naleznete ke koupi např. na Anycoinu či Kriptomatu, tedy na směnárnách pověstných širokým výběrem. Směnárny jsou vhodnou variantou pro nákup, neplánujete-li provádět časté obchody a nechcete-li se registrovat na žádné větší kryptoměnové burze.

Jste-li aktivní ve světě DeFi, můžete využít i decentralizovaných burz. MKR seženete např. na Uniswapu, SushiSwapu, Bancoru nebo Balanceru. Token existuje i na síti BNB Smart Chain, má tedy svůj liquidity pool i na PancakeSwapu.

Výhody a nevýhody MakerDAO (MKR)

Výhody

 • Jeden z největších DeFi projektů: MakerDAO vznikl už v roce 2015, má za sebou enormní komunitu jak z hlediska vývojářů, tak i uživatelů. Jeho autor je i po 8 letech jeho existence aktivní a projekt se snaží neustále vést k lepším zítřkům. Velikost projektu je také jedním z faktorů, proč je DAI považován ze nejbezpečnější algoritmický stablecoin.
 • Governance token řídící největší algoritmický stablecoin na světě: Tržní kapitalizace DAI je přes 5 miliard dolarů (duben 2023), pomineme-li centralizované [questionbox answer="I owe you"]IOU[/questionbox] stablecoiny typu Tether a USD Coin, šlape DAI na paty až USDD s tržní kapitalizací 700 milionů USD (duben 2023). MKR má v tomto směru tedy obrovskou zodpovědnost a zároveň využití, platí jednoduché pravidlo – dokud bude DAI úspěšný, lidé mu budou věřit a budou jím platit, bude přirozeně tvořena poptávka i po kryptoměně MKR.
 • Průběžně měnící se zásoba reflektující zdraví ekosystému: Unikátní koncept průběžné tvorby a pálení tokenů MKR je přímo úměrný změně jeho ceny, jeho držitelé a tedy členové DAO jsou tedy nepřímo vedeni k tomu, aby pro projekt dělali to nejlepší.
 • Ještě větší využitelnost v Endgame: MKR token je nepostradatelný už teď, ovšem po implementaci série změn v rámci plánu Endgame bude disponovat ještě větší využitelností v jednotlivých MetaDAOs.

Nevýhody

 • Žádné odměny: MKR tokeny nejde těžit a prozatím ani stakovat, zároveň uživatelé nedostávají žádné odměny za podílení se na chodu celého ekosystému. Nicméně jeden potenciální benefit pro držitele MKR existuje – pokud není nutné mintovat nové tokeny pro účely splacení dluhů, MKR tokeny jsou průběžně páleny, což redukuje jejich zásobu a tedy zvyšuje hodnotu. Pokud tedy komunita protokol vede dobře, je za svou práci nepřímo odměněna.
 • Komplexní systém: MakerDAO je vysoce propracovaný a rezilientní systém, jeho odolnost by se měla ještě více zvýšit po zavedení Endgame plánu. Nicméně jeho složitost a obří uživatelská a vývojářská dokumentace může spoustu nezkušených DeFi uživatelů vyděsit a odradit. Hlubší pochopení celého systému je nutností, chcete-li se podílet na hlasování o jeho vývoji. Pokud je ovšem vaší motivací pouze používání stablecoinu DAI a nebo HODLování MKR tokenů s vidinou jejich zhodnocení kvůli potenciální redukci zásoby, stačí vám pouze hrubý přehled.

Shrnutí o kryptoměně MKR

MakerDAO je velmi rozsáhlý projekt stojící za v současnosti asi nejspolehlivějším a časem nejprověřenějším algoritmickým stablecoinem. Jeho dominantní pozici ještě více upevnil pád ekosystému Terra a stablecoinu UST, jehož tvůrce, Do Kwon, se dokonce několikrát nechal slyšet, že DAI zničí. Neúspěšně.

Ekosystém MakerDAO tvoří neochvějnou pevnost tvořenou silnou komunitou a vysokým množstvím kolaterálu kryjícího DAI. Kryptoměna MKR je governance tokenem celého ekosystému a tedy jeho jádrem, proto její úspěšnost ani tolik nezávisí na její tržní kapitalizaci (která je i tak velmi vysoká), ale spíše na zdraví ekosystému, zájmu uživatelů a komunity a výši kolaterálu stablecoinu DAI.

Chcete-li se stát členy jedné z největších decentralizovaných autonomních organizací, MKR je pro vás vstupenkou. Do budoucna bude jeho využití ještě stoupat, proběhne-li implementace kompletního plánu Endgame dle předpokladů.

Hodnocení Finex.cz

Maker (MRK)

Maker představuje zajímavý koncept decentralizovaného bankovnictví, který je ale zatím stále v plenkách. O masovém využití Makeru rozhodne podpora dalších kryptoměn coby zástavy a zjednodušení systému pro běžné uživatele.

Více informací o Maker

KryptoměnaMaker
SymbolMKR
Lze těžit?
Aktuální počet tokenů924 717
Maximální počet tokenů1 005 577
Obchodní objem (24h)$105 942 750
Tržní kapitalizace$2 721 307 089
Změna ceny za 24h-3,1 %
Ohodnoťte kryptoměnu Maker
7
1

Autor

Bývalý šéfredaktor, softwarový architekt a nadšenec do kryptografie, kyberbezpečnosti a blockchainu. V rámci Finexu se zaměřuje zejména na technická témata v oblasti kryptoměn. V současnosti působí také jako správce financí v rámci investiční skupiny Icecaps Capital, v níž se zaměřuje na využití strojového učení v algoritmickém obchodování.

Kryptoměny považuje za platidlo budoucnosti řešící řadu problémů s centralizovanou náturou existujících platebních prostředků. DeFi svět považuje za úchvatný a nabízející spoustu skvělých příležitostí.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Další Kryptoměny, které by vás mohly zajímat