Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Těžba Ethereum: Jak se Ethereum těží a vyplatí se to vůbec?

Aktualizováno
Těžba Ethereum: Jak se Ethereum těží a vyplatí se to vůbec?
Upozornění

Dne 15. 9. 2022 došlo k dlouho očekávané události zvané The Merge (sloučení), během níž přešlo Ethereum z dosavadního mechanismu konsenzu Proof of Work umožňujícího těžbu na mechanismus Proof of Stake.

Nový mechanismus Proof of Stake umožňuje ověřování transakcí jiným způsobem, který místo těžařů využívá validátory.

To znamená, že od září roku 2022 už Ethereum na jeho hlavním blockchainu není možné těžit.

U těžby Etherea je technicky vzato stále možné zůstat, pouze s tím rozdílem, že místo hlavního blockchainu se nabízí pouze těžba vzniklého forku přímo po sloučení s tickerem ETHW.

Pokud je vaším záměrem podílení se na ověřování transakcí Etherea a získávání tak odměn (stejně jako v případě těžby), budete muset využít možnost stakingu. Pro více informací o tom, jak staking funguje a jak Ethereum stakovat, zavítejte na náš speciální článek. Veškeré informace v následujícím článku již nejsou aktuální a jsou využitelné pouze pro těžbu forku Ethereum PoW.

Kryptoměny rozhodně nejsou jenom o Bitcoinu. Na trhu existuje mnoho jiných měn a jednou z nich je i Ethereum. Již dlouhou dobu se jedná o druhou největší kryptoměnu, ale její potenciál nesměle útočí na příčku první. Stejně jako Bitcoin a spoustu dalších kryptoměn, i Ethereum je možné těžit.

Jak ale taková těžba Etherea probíhá a co vše pro ni potřebujete? Jak moc může být profitabilní, jak přesně funguje a na co si dát pozor? To se dozvíte v tomto článku, tak čtěte dále!

Graf ETH
Změna za 24h
+18,74 %
Aktuální cena
$3 645

Obsah článku o těžbě Etherea

K čemu se Ethereum těží?

Ethereum je kryptoměna fungující na bázi mechanismu konsenzu Proof of Work. Každá transakce, která v ekosystému Etherea proběhne, musí být ověřena. V mechanismu Proof of Work transakce ověřují právě těžaři.

Těžbou se tedy rozumí ona vykonaná práce při ověřování správnosti všech údajů v novém bloku připojujícího se do blockchainu – např. zůstatky na různých adresách uživatelů, pořadí jednotlivých transakcí, atd.

Proof of Work tak tvoří základní pravidla a “instrukce” pro ověřovatele transakcí, jinak označované jako těžaře.

Celá síť se skládá z tisíců počítačů po celém světě, na kterých běží nějaký těžební software. Každý jednotlivý počítač při těžbě provádí složité kryptografické úkony, pomocí nichž je rozhodnuto o správnosti transakcí a vytvoření dalšího bloku.

Těžaři tak ověřováním transakcí nejen zařizují veškerý chod sítě, ale také ji chrání před různými podvodníky. Proof of Work je považován za pravděpodobně tu nejbezpečnější formu konsenzu a je prakticky tím jediným, u kterého je výraz “těžení” správný.

Poznámka

Jiné mechanismy konsenzu, jako např. Proof of Stake nebo Proof of Authority, nezahrnují těžení v pravém slova smyslu.

Není zde prováděna žádná “těžká přáce těžařů”, transakce se zde ověřují jiným, z hlediska životního prostředí mnohem šetrnějším způsobem.

Pro více informací si přečtěte článek: Proof of Work nebo Proof of Stake? Jaké typy těžby kryptoměn a dosahování konsenzu existují?

Princip těžby Etherea se od Bitcoinu do určité míry liší. Bitcoin používaná hashovací funkci s označením SHA 256, základem Etherea je algoritmus Ethash.

Jak těžba funguje?

Blockchain se skládá z jednotlivých bloků, do kterých se zapisují transakce. Jakmile je blok zaplněn, těžaři jej vezmou a pomocí hashovacího algoritmu vytvoří tzv. hash, jakýsi řetězec symbolů. Hash tak v sobě má informace o všech transakcích v bloku včetně nonce – důležitého parametru, na který se ihned vrhneme.

Hash je charakteristický svou jednosměrností – je celkem snadné hash vytvořit, ale zpětně dekódovat původní obsah je nemožné.

Základem těžké práce prováděné těžaři je hledání správného hashe. O správnosti hashe rozhoduje nonce – poslední dodatečný parametr, který je těžařům neznámý a který těžaři hledají prováděním energeticky náročného algoritmu – tato práce prováděná těžaři je označována jako těžba.

Z informací o bloku a zvoleného nonce je vytvořen nový hash, následně je otestována jeho správnost. Např. v bloku Etherea č. 14384949, jehož detaily jsou k dispozici níže na obrázku, je nonce 0xdb23337f060b3bed.

Zdroj: etherscan.io
Detaily vytěženého bloku
Detaily vytěženého bloku s číslem 14384949

Který hash je ten správný?

Jak těžaři po vytvoření hashe zjistí, jestli je správný? Vitální roli zde hraje parametr zvaný target hash, neboli cílový hash. Numerická hodnota výsledného hashe musí být vždy menší, než je hodnota cílového hashe.

Poznámka

Těžaři vlastně dokola mění číselnou hodnotu hashe, dokuď není menší nebo rovna cílovému hashi. Změnu numerické hodnoty provádějí právě zkoušením náhodných nonce.

U Etherea se k odvození cílového hashe používá parametr obtížnost těžby – čím vyšší obtížnost, tím složitější je nalezení správného nonce a tedy i správného hashe.

Poznámka

Vyšší obtížnost znamená nižší numerickou hodnotu, pod nebo do které se těžaři musí strefit. Musejí proto vyzkoušet více jednotlivých nonce a tím pádem vykonat i více práce – obtížnost těžby je větší.

Těžební software iteruje skrze interval různých nonce a hledá ten vhodný. Z jednotlivého nonce vždy kombinací s ostatními informacemi z bloku vytvoří výsledný hash a zkouší, jestli je menší, než hash cílový. Pokud ano, nonce je správný, blok je vytěžen a připojen do blockchainu.

Poznámka

Parametry o bloku, ze kterých je hash generován, jsou vždy uvedeny v jeho hlavičce. Nachází se zde vše podstatné – hash minulého bloku, časová značka, obtížnost těžby, Merkle Root/State Root (velmi podstatný parametr – jedná se o hash veškerých transakcí v bloku, pokud by byla jakákoliv transakce v bloku změněna, změní se i Merkle Root a tím pádem i výsledný hash bloku) a v poslední řadě i nonce.

Zdroj: medium.com
Informace uvedené v hlavičce bloku Etherea
Informace uvedené v hlavičce bloku Etherea

V jádru Ethash (algoritmu, který Ethereum pro těžení bloků využívá) se nachází opět hashovací funkce, podobně jako u Bitcoinu. Funguje však trochu na jiném principu a má označení Keccak-256 (v komunitě vývojářů bývá označována jako SHA3).

Proč je Ethereum možné těžit jen na grafických kartách?

Ethereum je možné efektivně těžit pouze na grafických kartách. Proč tomu tak je? Protože těžba Etherea je díky jejímu algoritmu silně závislá na dostupné operační paměti.

Ethash využívá DAG (Directed Acyclic Graph), velmi velký soubor dat z pseudonáhodných čísel, z něhož skrze algoritmus hledají těžaři nonce. Nový DAG je vytvořen po každých 30 000 blocích (zhruba každých 5 dní) a je závislý na délce blockchainu. Proto neustále roste, v době psaní článku dosahuje téměř 5 GB (přesněji 4,75 GB).

Toto je velmi důležitá skutečnost – velikost DAGu přímo omezuje velikosti grafických karet použitelných pro těžbu.

Budete tedy potřebovat grafické karty s větší pamětí než 4 GB, ideálně 6 – 8 GB.

Poznámka

Při použití menších grafických karet se dostanete do problémů s nedostatkem paměti – příklad takovéto chyby je vysvětlen níže v praktické ukázce.

Těžaři musejí při těžbě procházet celý DAG a tudíž ho musejí někam uložit – proto závislost na operační paměti. Pamětní náročnost z těžby kompletně vyřazuje těžební stroje ASIC využívané primárně pro těžbu Bitcoinu.

Úprava obtížnosti těžby aneb proč je nyní těžba méně lukrativní, než dříve?

Aby byl zajištěn bezproblémový chod sítě, je potřebné, aby byly bloky těženy v pravidelných intervalech. Tvorba nového bloku na Ethereu trvá vždy mezi 12 a 14 vteřinami. Co se ale stane, když vstoupí do sítě více těžařů? Logicky je tak vykonané práce více a pravděpodobnost nálezu správného nonce se rychle zvyšuje.

Poznámka

Toto má velmi negativní vliv na celkovou míru centralizace a funkčnosti sítě. Doba finalizace bloků by měla vždy respektovat navržený interval. Více o této problematice si můžete přečíst v našem speciálním článku Co je Mining Difficulty Adjustment? 

Proto i Ethereum, podobně jako Bitcoin a spousta dalších kryptoměn na bázi Proof of Work, zavedlo úpravu obtížnosti těžby. Závisí na tom, kolik je zrovna v síti přítomno těžařů – pokud se počet těžařů zvýší, zvýší se i obtížnost těžby, aby se výsledný čas finalizace bloku vždy rovnal oblasti kolem 12 až 14 sekund.

Zdroj: etherscan.io
Graf vývoje obtížnosti těžby Ethera v čase
Vývoj obtížnosti těžby Ethera v čase

Pro nás těžaře je podstatné, že se vzrůstající obtížností klesá i šance na vytěžení bloku, protože se musí rozprostřít rovnoměrně mezi všechny ostatní těžaře. V době psaní článku se parametr obtížnosti těžby Ethera pohybuje kolem 12 780 TH (Terahash), to je přibližně 160x více, než na začátku roku 2017. To znamená, že v roce 2017 byste vytěžili 160x více etherů, než v době psaní článku (17. 3. 2022).

Odměny za vytěžený blok

Již jsme si vysvětlili, že jakmile těžař najde správný nonce, najde i správný hash celého broku a úspěšně jej vytěží. V tom případě dostane zároveň i odměnu, ta je vypočítána celkem ze 4 parametrů. Pro názornost budeme uvádět poplatky v referenci k již zmiňovanému bloku 14384949.

Zdroj: etherscan.io
Tabulka popisující odměny bloku
Odměny bloku 14384949

Odměna za vytěžení tohoto bloku je 2.098 ETH a skládá se z následujících parametrů:

 • Pevně daná odměna za vytvořený blok2 ETH,
  • První místo v závorce.
  • Tuto odměnu dostane těžař vždy, když vytěží daný blok.
 • veškeré poplatky za transakce v bloku,
  • Druhé místo v závorce.
  • Poplatky za transakce jsou různé a proto bude i tato část odměny různá – v příkladu bloku výše dosahují všechny poplatky 0.46 ETH.
 • spálené poplatky za transakce – tato částka se z výše poplatku odečítá,
  • Třetí místo v závorce.
  • Od zavedení upgradu EIP-1559 do sítě Etherea se vždy určitá část z poplatků pálí – zde je spáleno zhruba 0.36 ETH, což je odečteno z celkové výše poplatku.
 • poplatky za uncle bloky.
  • Tento blok žádné uncle bloky nezahrnuje, proto za tuto kategorii žádnou odměnu těžař nedostal.
  • Pokud je do bloku zahrnutý nějaký jiný uncle blok, odměna za něj je na čtvrtém políčku v závorce.
  • Těžař uncle bloku dostal odměny uvedené na dalším řádku pojmenovaném Uncle rewards. Více o uncle blocích se dozvíte v další kapitole.

Co jsou to uncle bloky a jaké odměny za ně mohou těžaři dostat?

Uncle bloky jsou technicky platné bloky vytvořené jiným těžařem, do blockchainu ale zařazené nejsou. Na jejich místo je zařazen jiný blok se stejným číslem, který jiný těžař vytěžil téměř ve shodném čase.

Na prvním obrázku níže je blok s číslem 8364112, u kterého všechno proběhlo podle plánu. Byl vytěžen 16. srpna 2019 v 10:12:21 a připojen do blockchainu.

Zdroj: etherscan.io
Blok 8364112, který byl do chainu zařazen.
Blok 8364112, který byl do chainu zařazen.

O pouhou sekundu dříve byl ale vytěžen jiný blok se stejným číslem úplně jiným těžařem, ten ale do blockchainu zařazen nebyl a proto se stal uncle blokem.

Zdroj: etherscan.io
Uncle blok 8364112, následně zařazen v bloku 8364113
Uncle blok 8364112, následně zařazen v bloku 8364113

Block hight je číslo bloku v nejdelším blockchainu, do kterého je blok zařazen. U parametrů uncle bloku můžeme vidět, že se rovná 8364113 – uncle blok byl tedy zařazen až později do bloku s číslem 8364113.

Poznámka

Jak je možné, že je do chainu zařazen o sekundu později vytěžený blok? Důvodů může být spousta. Jelikož se jedná o decentralizovanou síť, velký faktor hraje zpoždění signálu mezi počítači jednotlivých těžařů, a proto mohlo být nakonec pro vítězící blok dosaženo konsenzu dříve, než pro uncle blok.

Pro zvýšení motivace těžařů a tím pádem i bezpečnosti sítě je ale možné i za uncle blok získat odměny. Odměny za uncle bloky jsou celkem 2:

 • Uncle inclusion reward – odměna za zahrnutí uncle bloku do dalšího potvrzeného bloku.
  • Výše této odměny je pevně stanovena dle poměru 1/32 za zahrnutý uncle blok – u bloku 8364113 je to 0.0625 ETH a dostane ji těžař tohoto bloku.
  • U příkladu výše tuto odměnu dostal těžař, který úspěšně vytěžil blok 8364113.
Zdroj: etherscan.io
Odměna za zahrnutí uncle bloku do bloku dalšího
Uncle inclusion reward – odměna za zahrnutí uncle bloku do bloku dalšího
 • Uncles reward – tato odměna jde těžaři, který vytěžil samotný uncle blok.
  • Výše odměny dosahuje 7/8 statické odměny za vytvoření skutečného bloku, tedy 1.75 ETH.
  • Toto platí za předpokladu, že je uncle blok zahrnutý do chainu ihned v dalším bloku, to se děje nejčastěji.
  • Pokud je zahrnutý ob jeden blok později, odměna klesá na 6/8 statické odměny za blok, pokud ob dva, klesá na 5/8, a tak dále…
Zdroj: etherscan.io
Uncles reward - odměnu dostane zpětně těžař, který vytěžil uncle blok
Uncles reward – odměnu dostane zpětně těžař, který vytěžil uncle blok

Obě odměny těžaři dostanou pouze, pokud je uncle blok do chainu někdy zahrnut – jestli jej žádný jiný těžař nikdy nezahrne, za uncle blok nedostane nikdy nikdo zaplaceno.

Jak začít těžit? Možné způsoby těžby

Těžit Ethereum můžete prakticky třemi různými způsoby.

Sólo těžba

Prvním způsobem je těžba Etherea na vlastní pěst. Veškeré vytěžené ethery jdou do kapsy jen a pouze vám. Jak jsme si ale ukázali v článku o obtížnosti těžby, je důležité si uvědomit, že vzhledem k celkovému množství těžařů v celé síti (jen samotný největší mining pool Ethermine má více než 400 000 těžařů) je vytěžení bloku velmi málo pravděpodobné.

Z tohoto důvodu samostatnou těžbu doporučujeme pouze těm z vás, kteří mají přístup k většímu množství silných těžebních rigů. Sólo těžba bude také klást vyšší nároky na vaše technické znalosti, podrobný návod je možné nalézt na Ether Basics. Pro běžného uživatele je vzhledem k obtížnosti těžby mnohem lepší variantou pool mining.

Pool mining

V případě pool miningu spojíte síly s ostatními těžaři ve stejném mining poolu a “táhnete za jeden provaz”. Jakmile jeden z těžařů vytěží blok, odměna je rozdělena rovnoměrně mezi všechny ostatní těžaře dle poskytovaného těžebního výkonu. Nehrozí tak, že byste se dlouho nedočkali žádné odměny.

Nevýhodou je přítomnost mírného poplatku odečítajícího se z odměn, ten jde do kapsy tvůrcům mining poolu. Některé pooly si zároveň mohou ponechávat některé části odměn – např. části za transakční poplatky nebo uncle bloky. To však neplatí u těch největších a nejvíce ověřených poolů, jako je třeba Ethermine (největší mining pool zodpovědný za 30 % hashrate celé sítě – odměny zde tím pádem budete dostávat nejvíce rovnoměrně), dále F2Pool, Hiveon nebo 2Miners.

Poznámka

Ethermine si například účtuje 1% poplatek na všechny odměny.

K výběru toho nejlepšího mining poolu jsou k dispozici různé seznamy či hodnotící platformy – např. CryptoCompare, MiningPoolStats nebo PoolWatch.

Cloud mining

Cloud mining je další možnou alternativou těžby. Na rozdíl od prvních dvou způsobů nevyžaduje žádnou prvotní investici do těžebního rigu či softwaru – těžební výkon si od někoho jednoduše pronajmete.

Ačkoliv se zde vyhýbáte jakékoliv nutnosti údržby o těžební techniku, vznikají zde nová rizika. Někomu zaplatíte a vkládáte do jeho rukou důvěru, že bude potřebný těžební výkon pravidelně dodávat. Je tedy nutné mít se při výběru poskytovatelů výkonu na pozoru a nenechat se napálit.

Příkladem některých poskytovatelů cloud miningu může být např. ChickenFast, Trustcloudmining, nebo BeMine. Každá ze společností má svou vlastní nabídku produktů s různým procentuálním zhodnocením. To se ale může změnit v závislosti na nákladech na údržbu či spotřebu těžebních strojů poskytovatele.

Budete potřebovat rig – jaké stroje jsou k těžbě Etherea potřeba?

Zatímco těžba Bitcoinu je kvůli své extrémně vysoké náročnosti profitabilní jen s výkonnými a drahými ASIC čipy (a to stále jen za specifických podmínek), tak k těžbě Etherea stačí “běžně dostupné” grafické karty. Jedná se o vysoce výkonné grafické karty, ale je to již běžný hardware, který byste si mohli pořídit například i na hraní PC her.

Grafické karty (GPU) jsou na těžbu nejen vhodné, ale v případě Etherea i nejlepší. Aby byla těžba Etherea maximálně efektivní, tak se několik takových grafických karet zapojí do sestavy a vytvoří tzv. mining rig.

Zdroj: mining-rigs.eu
ethereum mining rig
Mining rig na těžbu Etherea

U mining rigu je nutné pohlídat si chlazení, hlučnost a samozřejmě i spotřebu elektřiny, která je u těžby alfou a omegou všeho. Níže naleznete příklad těch nejvíce výkonných karet vhodných pro těžbu v době psaní článku. Aby byla těžba co nejvíce profitabilní, je potřeba optimální nastavení a pečlivý výběr jak podle značky, tak i konkrétních modelů.

Mějte také na paměti, že se skutečná míra vašeho hashrate (těžebního výkonu) může z nějakých důvodů lišit od různých výkonnostních kalkulaček. Zároveň zde také neplatí pravidlo “čím dražší, tím lepší”. Nejdůležitější je efektivita karty – chcete co nejvíce hashrate za co nejméně spotřebované elektrické energie.

Poznámka

Vezměte si například Nvidia GeForce RTX 3060 (50 – 60 MH/s, 200 W odběr) a 3090 (105 – 120 MH/s, 350 W odběr). Druhá z nich je 3x – 4x dražší, poskytuje sice dvojnásobný hashrate, ale spotřeba elektrické energie je též skoro dvojnásobná.

Zdroj: tomshardware.com
Graf testu grafických karet na Tom's Hardware
Velký test karet na Tom’s Hardware z února 2022

Dle analýzy od Tom’s Hardware je k únoru 2022 nejefektivnější kartou NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE (Founders Edition).

Samotná grafická karta samozřejmě nestačí. K těžbě potřebujete celý funkční počítač, jinými slovy, mining rig. Poskládání celého těžebního rigu může být časově, finančně i znalostně náročné, přeci jen to není dětská stavebnice.

Poznámka

Pokud vás skládání rigu i tak láká, solidní návod poskytuje např. stránka Software Testing Help.

Pro běžného uživatele je jednodušší alternativou sehnat již složený a plně funkční mining rig. Těch na internetu v dnešní době naleznete doslova požehnaně – od menších rigů za 150 000 – 200 000 korun zahrnujících několik grafických karet až po profi těžební farmy s mnoha grafickými kartami.

Poznámka

Kvalitní mining rig vybírejte podle komponentů a jejich stáří. Znovu upozorňujeme, že vzhledem k velikosti DAGu v těžebním algoritmu je nutné vybírat karty s velkou pamětí – ideálně 6 – 8 GB.

Pokud máte svůj rig již funkční, je potřeba stáhnout a nastavit ten správný software, ještě před tím si ale musíte pořídit svou kryptoměnovou peněženku.

BONUS: Výrobci zakročují proti těžařům – LHR čipy snižují hashrate!

Šílenství kolem těžby kryptoměn dohnalo ceny grafických karet do rekordních výšin. Pro běžného hráče počítačových her byla tak rázem investice do kvalitních herních grafických karet velmi drahá. V některých případech i nemožná, protože karty byly těžaři doslova vykoupeny. Aby se grafické karty vrátily alespoň částečně do rukou hráčům, představila Nvidia technologii Lite Hash Rate (LHR).

Grafická karta vybavená LHR by měla sama poznat, kdy je využívána k těžbě Etherea (či jiné kryptoměny) a hashrate zredukovat na 50 % při stejném odběru elektřiny. Tento tah má odradit těžaře a snížit tak nákupní ceny karet pro hráče.

Poznámka

LHR mají veškeré grafické karty od Nvidia vyrobené po květnu 2021, vyjma Founders Edice (přízvisko FE za názvem karty – všimněte si na grafu výše, že FE karty jsou mnohem více efektivní).

Lidská chamtivost nezná hranic, a tak těžební software NBMiner přišel s řešením, jak omezení obejít. Dokázal tak zvýšit omezené hashrate na 70 % původní hodnoty. Jeho vychytávku začaly používat i ostatní software – např. NiceHash.

Nemáte ještě kryptoměnovou peněženku? Pro těžbu Etherea se jedná o nutnost

Pokud ještě nemáte svou vlastní kryptoměnovou peněženku, musíte si ji pořídit. Bez kryptoměnové peněženky byste totiž neměli kde své vytěžené ethery držet. Jelikož je Ethereum druhá největší kryptoměna po Bitcoinu, najdete její podporu prakticky ve všech známých peněženkách.

Kryptoměnové peněženky dělíme na dva ruhy – hardwarové (cold storage) a softwarové (hot storage) peněženky.

 • Softwarové peněženky jsou zdarma a manipulace s nimi je většinou velmi jednoduchá. Příkladem může být MyEtherWallet, Trust Wallet, Coinomi nebo MetaMask. Nevýhodou je menší bezpečnost oproti hardwarovým peněženkám.
 • Hardwarové peněženky jsou mnohem bezpečnější, protože vaše kryptoměny jsou na nich uložené v režimu offline. Z tohoto důvodu doporučujeme používat spíše hardwarovou peněženku. Mezi ty nejlepší se řadí například Trezor nebo Ledger Nano.

Ať už si zvolíte softwarovou nebo hardwarovou peněženku, vždy budete manipulovat s jejím privátním a veřejným klíčem. Veřejný klíč či adresu vaší peněženky budete potřebovat pro připojení na některý z mining poolů, proto si ji připravte.

Software pro těžbu Etherea

Prvně si nainstalujte všechny aktualizace ovladačů k vašim grafickým kartám. Přehřívání karet je častým problémem a každá aktualizace může potenciálně znamenat lepší optimalizaci a nižší teploty při stejných či vyšších výkonech.

Jakmile máte všechny ovladače aktuální, můžete se pustit do stahování a nastavování těžebního softwaru. Potřebujete software, který k těžbě využívá GPU a podporuje algoritmus Ethash.

Příkladem může být nejpoužívanější Ethminer, Phoenix Miner, WinETH (jednoduchý klient se skvělým grafickým rozhraním) nebo již zmiňovaný NBMiner. Jednotlivé programy se mohou lišit v poplatcích. Některé mají poplatky nulové (např. GETH), jiné se mohou pohybovat kolem 1 % (např. WinETH).

Poznámka

GETH (Go Ethereum) je oficiální software pro tvorbu uzlu v síti Etherea. Jeho hlavním posláním není těžba, té je sice schopen, ale pouze s využitím CPU a to je velmi neefektivní. Z tohoto důvodu k samostatné těžbě potřebuje ještě Ethminer, pro jeho správné nastavení společně s GETH můžete využít oficiální návod.

Jestli se rozhodnete těžit samostatně, bude nutné GETH spustit pro synchronizaci s blockchainem – celý blockchain si stáhnete do svého počítače, což může být náročné na úložné místo. Celý blockchain Etherea dosahuje téměř 1 TB v době psaní článku. U mining poolů toto není nutné a postačí vám pouze Ethminer či jiný těžební software.

Teď budete potřebovat nějaký mining pool, do kterého se přidáte a s kterým budete těžit. V tomto článku si uvedeme jako příklad Phoenix Miner s připojením na mining pool Ethermine. Podobné činnosti budete muset provést i u jiných těžebních softwarů, pokud si nezvolíte nějaký s intuitivním grafickým rozhraním.

Poznámka

Něco navíc: Pro sledování teploty grafických karet a možnosti jejich přetaktování se vám bude ještě hodit MSI Afterburner či jiný odpovídající software.

Praktická ukázka – nastavení softwaru Phoenix Miner a připojení na mining pool Ethermine

Phoenix Miner je k dispozici ke stažení na jeho oficiálních stránkách. Stejně jako u všech ostatních minerů doporučujeme vždy stahovat tu nejnovější verzi. Všechny minery mají buď své vlastní internetové stránky, nebo přímo repozitář na githubu s tou nejaktuálnější verzí.

Poznámka

Poznámka: K těžbě vždy používejte 64bitový operační systém. Na 32bitových operačních systémech drtivou většinu těžebních softwarů ani nespustíte.

Po stažení uvidíte ve složce spoustu dávkových (batch) souborů. Ke spuštění programu stačí spustit jen ten správný pro váš vybraný mining pool. Pro správnou funkčnost je nutné skripty manuálně upravit – musíte sem hlavně vložit adresu své kryptoměnové peněženky, kam vám budou chodit odměny. Dále je nutné nastavit servery mining poolu. Z tohoto důvodu se nyní podíváme na stránky Ethermine, kde zjistíme vše potřebné.

Zdroj: ethermine.org
Ethermine - parametry pro mining software
Ethermine – parametry pro mining software

Podstatná je zejména adresa serveru a port. Nacházíme se v Evropě a proto pro nejnižší odezvu zvolíme eu1.ethermine.org. Dále zvolíme správný port – zde použijeme 4444. Phoenix Miner, podobně jako např. Claymore Miner nebo NBMiner, mají ve složce jednotlivé batch soubory pro konkrétní mining pooly – vybereme tedy již předpřipravený batch pro pool Ethermine a otevřeme jej v textovém editoru, např. v Poznámkovém bloku.

Úprava skriptu pro připojení na pool Ethermine v poznámkovém bloku
Úprava skriptu pro připojení na pool Ethermine

Za parametrem -pool můžeme vidět, že je již správně předvolená adresa serveru i s portem.

Jediné, co musíme změnit, je adresa peněženky u parametru -wal. Za políčko -wal vložíme tedy místo stávajícího hashe adresu naší kryptoměnové peněženky.

Zároveň si zkontrolujte, že poslední parametr -coin je nastaven na eth (Ethereum).

Poznámka

Další parametry není nutné měnit, pokud jim nerozumíte. U parametru -worker je např. možné nastavit libovolné jméno pro právě používaný rig. O ostatních parametrech si můžete přečíst v dokumentaci Phoenix Mineru.

Nyní stačí miner zprovoznit spuštěním upraveného batch souboru. Po spuštění by měl příkazový řádek vypadat podobně jako na následujícím obrázku. Miner úspěšně našel použitelnou grafickou kartu, připojil se na Ethermine pool, vytvořil zmenšenou bázi DAGu z algoritmu Ethash (light cache) a započal těžbu.

Funkční Phoenix Miner
Funkční Phoenix Miner
Poznámka

Poznámka: Na obrázku výše byl Phoenix Miner spuštěn na počítači, který má grafickou kartu s pouze 2 GB paměti (NVIDIA GeForce GTX 1050), těžba by tedy ve skutečnosti nefungovala.

Chyba v phoenix miner kvůli nedostatku paměti
Červené řádky hlásí chyby kvůli nedostatku paměti

Již výše v článku bylo uvedeno, že velikost DAGu nyní dosahuje téměř 5 GB. K těžbě proto potřebujete grafické karty s úměrnou velikostí paměti.

Informace o svých odměnách zjistíte na své nástěnce na stránkách Ethermine poolu. Po zahájení těžby stačí zhruba 10 minut vyčkat, než se informace aktualizují.

Vyplatí se těžit Ethereum?

Dočetli jste článek až sem? V tom případě gratulujeme! Nyní už víte, že těžba Etherea není skutečně žádná věda. Mining rig s grafickými kartami si můžete koupit už složený, případně i na bazarech najdete některé starší kousky (výhodou je často i snadné provedení upgradu na novější GPU). Ovšem stále nemáme odpověď na tu nejzásadnější otázku: Jak je na tom těžba Ethereum finančně?

Podmínky pro těžbu jsou stále lepší, než například u Bitcoinu, ale i tak to již není žádná hitparáda. Obtížnost těžby dosahuje vysokých úrovní a s nynějšími cenami za elektřinu je návratnost mnohem delší, než dříve.

Vyhledejte si cenu elektřiny, vše zadejte do online kalkulačky a ihned se dozvíte, zda je pro vás těžba Etherea zlatým dolem, nebo na ní spíše proděláte. Na internetu si snadno dohledáte i výkon vaší grafické karty nebo karty, kterou chcete kupovat. Výsledek je tak velmi přesný.

Kolik na těžbě vyděláte? Praktický příklad

Na obrázku níže je příklad výpočtu. Počítejme s jednou grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 3060 poskytující hashrate zhruba 60 MH/s (pokud vše půjde tak, jak má) s příkonem 200 W. Jako cenu za 1 kWh jsme zvolili 5.80 Kč, což je 0.26 USD. Řekněme, že těžíme v poolu Ethermine, který má poplatek 1 %.

Zdroj: cryptocompare.com
Tabulka s výpočtem ziskovosti těžby Etherea
Příklad výpočtu ziskovosti těžby Etherea

Dle kalkulačky na webu CryptoCompare denně vytěžíme zhruba 0.0007864 ETH, což je asi 2.32 USD. Za energii zaplatíme denně 1.25 USD. Zde vidíte, že cenu elektřiny je opravdu nutné zvážit. Náš čistý výdělek za den tak činí 1.07 USD, za rok necelých 400 USD (modelový příklad – peněžní hodnota bude proměnlivá kvůli fluktuaci ceny Etherea).

Poznámka

Poznámka: Veškeré hodnoty jsou vztažené k ceně Etherea v době psaní článku (2 977 USD).

Do návratnosti investice musíme samozřejmě zahrnout i pořizovací cenu celého těžebního stroje. Nvidia GeForce RTX 3060 stojí v době psaní článku zhruba 14 000 Kč, návratnost je tedy až za necelé dva roky, pokud nepočítáme cenu ostatních komponentů rigu (skříň, CPU, RAM, SSD/HDD, zdroj…). Je tedy patrné, že se těžba bez investice do většího rigu s více kartami moc nevyplatí.

Jak dlouho ještě bude možné Ethereum těžit? Blížící se přechod Etherea na Proof of Stake

Je nutné si uvědomit, že kvalitní rig je relativně velká pořizovací investice a není jisté, jestli se vám vrátí dříve, než Ethereum přejde skrze Merge na Proof of Stake. Po změně mechanismu konsenzu z PoW na PoS už totiž nebude možné Ethereum těžit.

Těžaře na nové síti nahradí validátoři. Merge Etherea je součástí dlouhé cesty z přechodu Etherea na Ethereum 2.0. Vývojáři si slibují mnohem lepší využitelnost sítě skrze koncept zvaný sharding využitelný v kombinaci s Proof of Stake. Sharding mimo jiné umožní dosáhnout extrémních počtů transakcí za sekundu díky synergii s různými posilujícími řešeními škálovatelnosti, např. se ZK Rollups.

Celý přechod na Ethereum 2.0 je hodně dlouhý proces, jednotlivé fáze byly mnohokrát odkládány. Momentální předpoklad přechodu celé sítě na konsenzus Proof of Stake je odhadován na červen roku 2022. Jakmile se tak stane, dojde k rázovému zvýšení obtížnosti těžby původního Etherea skrze tzv. Difficulty Bomb.

BONUS: Co je to Ethereum Difficulty Bomb?

Jistě některé z vás napadlo, jestli se budou moci nové bloky těžit skrze Proof of Work i po přechodu sítě na Proof of Stake. Mělo by to přece být možné – Ethereum je plně decentralizované a nikdo jej nemůže vypnout. Máte naprostou pravdu – těžit nové bloky skutečně možné bude. Nicméně vývojáři si toho byli plně vědomi, a proto se rozhodli do kódu Etherea zahrnout i rázové zvýšení obtížnosti těžby zvané Difficulty Bomb.

Zdroj: cryptocompare.com

Pokud by dostatečné množství těžařů bloky v Proof of Work i nadále těžilo, mohlo by dojít k forku blockchainu – existovaly by tak 2 nové blockchainy. Aby se síť zbytečně nerozdělila a těžaři byli od těžby bloků odrazeni, bude po přechodu na Proof of Stake obtížnost těžby exponenciálně zvýšena až na úrovně, kdy bude provádění matematických výpočtů lukrativní minimálně či téměř nemožné. Původní Ethereum tak vstoupí do “doby ledové”.

Difficulty Bomb musí být odpálena ihned po přechodu a je proto nutné ji načasovat. Kvůli několikrát odkládanému Merge bylo též nutné přeložit i Difficulty Bomb. Nynější předpokládaný termín Difficulty Bomb a tím pádem i pravděpodobného Merge je červen 2022.

Shrnutí o těžbě ETH

Těžení Etherea je zajímavou a potenciálně i výdělečnou činností. Na rozdíl od Bitcoinu je Ethereum možné těžit pomocí grafických karet a celý proces přípravy není zase tak složitý. O potenciálním zisku nejvíce rozhodnou dva zásadní faktory – cena elektrické energie potřebné k provozu rigu a doba, během které ještě bude Ethereum využívat Proof of Work konsenzus.

S rostoucími tarify za elektřinu se tak doba návratnosti zvyšuje. Pro efektivitu těžby je zároveň podstatné, abyste používali vhodné grafické karty a měli vše správně nastavené. Možností je i přetaktování grafických karet pro zvýšení výkonu. Přitom se vám ale grafické karty budou ještě více zahřívat a tím pádem spotřebovávat ještě více energie.

Po přechodu na Proof of Stake už nebude možné těžit. Připojení na Proof of Work ještě samozřejmě možné bude, extrémní obtížnost těžby díky Difficulty Bomb ale profitabilitu těžby odsoudí k zániku.

Další zdroje informací o těžbě Etherea

Líbil se vám tento článek?
47
0

Autor

Bývalý šéfredaktor, softwarový architekt a nadšenec do kryptografie, kyberbezpečnosti a blockchainu. V rámci Finexu se zaměřuje zejména na technická témata v oblasti kryptoměn. V současnosti působí také jako správce financí v rámci investiční skupiny Icecaps Capital, v níž se zaměřuje na využití strojového učení v algoritmickém obchodování.

Kryptoměny považuje za platidlo budoucnosti řešící řadu problémů s centralizovanou náturou existujících platebních prostředků. DeFi svět považuje za úchvatný a nabízející spoustu skvělých příležitostí.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (3 komentáře)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

paja

Chytrolini jste. Kazda součástka je testovana na určitý počet sepnuti. I kdyz ti odejde cip co stoji par centu nebo vim ja odpor tak shori proste a karta přestane fungovat 2 roky mysli jak dlouho je zaruka blbe.
A je to tak se vsim.. vyrabi to aby mohli vyrabet prodávat dalsi.. logika nebo ne

Patrik

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jakou životnost mají grafické karty? Já chci kontrétně použít :AMD 5700 1 x procesor, MB, RAM, SSD.

Děkuji

Strejda

Je to jen laické naivní myšlení,že karty odchází těžbou.Ano pokud je někdo pošle na 100% větráku v neklimatizované místnosti a pojedou 24/7/365 na 100C tak se brzo uvaří a bez přepastování díly odejdou.Ale normální miner má optimálně podtaktované,snížený fan rpm aby to mělo co nejmenší dopad na těžbu,a přitom nejel větrák na max.