Finex.cz logo
Menu
Finex » Kryptoměny » DeFi » Decentralized Autonomous Organization: Co jsou tzv. DAO ve světě kryptoměn a proč jsou důležité?

Decentralized Autonomous Organization: Co jsou tzv. DAO ve světě kryptoměn a proč jsou důležité?

Decentralized Autonomous Organization: Co jsou tzv. DAO ve světě kryptoměn a proč jsou důležité?

Snad každý z nás má v životě zkušenosti s hierarchickou společností. Ať už se jedná o firmu, ve které pracujeme, nebo např. o našeho dodavatele elektřiny. Nenapadlo vás někdy, jak jsou takové činnosti určitým způsobem složitě realizované? Např. kolik zbytečného papírování, telefonátů a jiných kroků navíc je potřeba, aby bylo něčeho dosaženo?

Koncept zvaný DAO (Decentralized Autonomous Organization) může vše změnit. V tomto článku si proto přiblížíme jeho smysl a způsob fungování. Vysvětlíme si, jak může ovlivnit fungování společnosti a jakým způsobem k jejímu vzniku přispívá blockchain a smart kontrakty.

Co je to DAO?

Volně můžeme DAO přeložit jako decentralizovanou, samostatně funkční organizaci. DAO je definována jako organizace reprezentovaná napsaným kódem ve formě smart kontraktů. Už ze své podstaty jsou smart kontrakty veřejně dostupným kódem, jedná se tedy o organizaci řízenou plně transparentním počítačovým programem.

Změny v těchto smart kontraktech jsou přitom proveditelné pouze členy dané DAO, přičemž všechny je nutné veřejně odhlasovat. Členem nějaké konkrétní DAO se může stát prakticky kdokoliv. Většinou se tak stane tím, že si daný člověk zakoupí a drží nějaký governance token, který je pro dané DAO unikátní. Příkladem takových tokenů jsou např. tokeny CAKE, UNI nebo CRV.

Držení governance tokenů je zároveň držení práva pro hlasování, přičemž váha hlasu se většinou odvíjí úměrně od toho, kolik tokenů uživatel drží.

DAO je čistě autonomní kvůli tomu, že ji nikdo nevlastní a nikdo není "ředitelem". Vždy se jedná pouze o držitele tokenů.

S tím se pojí další skvělá vlastnost DAO – plynulost členů. Je velmi jednoduché do DAO vstoupit a naopak i vystoupit. Vše je uskutečňováno čistě nákupem (nebo jiným způsobem získání) mince či jejím prodejem (nebo pálením). Základním kamenem DAO jsou vždy smart kontrakty.

Komponenty DAO
Komponenty DAO – Držitelé, governance token, smart contract, návrhy a hlasování – to vše díky blockchainu
Zdroj: codecentric.de

Protože jsou všechna pravidla a činnosti zakódovány ve zdrojovém kódu (codebase) DAO, je vše jasně dané a není zde nutnost pro jakéhokoliv manažera/účetního/personalistu… Jinými slovy, veškerá byrokracie a zbytečná hierarchie odpadne.

Otázka zvýšené bezpečnosti

Pokud jste někdy řešili citlivé otázky ohledně financí nebo např. tvorby nějakého projektu přes internet s cizími lidmi, které jste nikdy v životě neviděli, jistě jste měli problém s důvěrou. Např. na otázku typu "Jak mohu věřit někomu ve světě anonymity?" odpovídá DAO: "Díky vysoké míře decentralizace."

Právě vysoká míra decentralizace a v jejím důsledku opadnutí všech jiných kontrolních činitelů převádí spolehlivost fungování organizace čistě na naprogramovaný kód. Pokud je v kódu chyba, mohou nastat problémy s funkčností DAO nebo mohou být ohroženy finanční prostředky, a to ať už její, nebo jejích členů.

Tento čistě digitální koncept proto přináší nové potíže, se kterými se tradiční společnosti tolik nepotýkají, pokud nefungují ve větší míře na internetové bázi.

Jeden příklad za všechny: The DAO

logo The DAO
Logo The DAO
Zdroj: medium.com

O problémech v kódu a jejich následcích se přesvědčil nechvalně proslulý projekt The DAO, který jako první DAO na světě založil německý startup slock.it, který také vytvořil daný zdrojový kód.

V zásadě se jednalo o kapitálový fond pro další startupy. Jeho vznik byl oznámen v květnu roku 2016.

Během svého vzniku The DAO sbíralo kapitál od komunity – kdokoliv, kdo chtěl, mohl odeslat své ethery na peněženku DAO, výměnou za to dostal proporčně úměrný počet tokenů DAO ve stupnici od 0 do 100 dle množství poslaných etherů. Stal se z toho enormní úspěch, The DAO se podařilo vybrat cca 12 700 000 ETH s celkovou hodnotou ve výši 150 000 000 USD, což v té době bylo nevídané.

Projekt fungoval na bázi odměny za úspěšný projekt. Jako zájemce jste mohli v The DAO prezentovat svůj nápad a na oplátku dostat finance pro založení projektu. Investoři v The DAO podle míry vlastněných tokenů mohli rozhodnout o vyplacených financích a pokud byl projekt úspěšný, investice se vrátila ve formě zisku.

Kód ale nebyl dokonalý a už v červnu roku 2016 v něm hackeři našli skulinku. Ta jim umožnila svým způsobe, vysát investované peníze.

Kvůli chybě v kódu hackeři ukradli 3 600 000 Etheru, v té době v hodnotě 70 000 000 USD.

V zásadě se jednalo o "re-entry" útok, kdy hacker spamoval smart kontrakt The DAO o vyplacení etherů stále dokola. V kódu byla tato operace ale upřednostněna před aktualizací bilance – díky tomu nemohla být splněna podmínka nízké bilance. Vyplácení bylo proto při každém dotazu provedeno, aniž by se kód nejprve podíval na to, zda měl hacker na tuto výplatu právo.

Zajímavé je, že i když mohl hacker vysát více peněz (nic mu v tom nebránilo), drenáž zastavil z neznámých důvodů.

Nelze se divit tomu, že spoustu lidí myšlenku DAO a obecně Ethereum po první katastrofální zkušenosti zavrhlo.

Na první pohled lajka se to může zdát jako chyba DAO ideologie a technologie smart kontraktů. Je ale nutné si uvědomit, že chyba pocházela ze zdrojového kódu smart kontraktů, který napsala skupina slock.it.

I když má Solidity jakožto programovací jazyk, na kterém funguje Ethereum, jistá omezení, zmíněné chyby mezi ně nepatří a jednalo se čistě o chybu programátorů, kteří s možností takového útoku nepočítali.

Naštěstí tým The DAO s pomocí komunity začal situaci urychleně řešit. Hacker nemohl své peníze kvůli 28 denní periodě uzamčení vybrat. Peníze byly nakonec vráceny investorům přes hard fork Etherea. Bohužel, projekt The DAO se tímto neúspěchem odsoudil k nezdárnému konci.

Nevýhody DAO

The DAO je zdárný příklad chyby v kódu, která může celý projekt poslat k ledu. Protože je DAO prakticky počítačový program, pouze provádí předdefinované instrukce. Můžete namítat, že prostá chyba v kódu může být rychlým způsobem opravena, pokud se na ni včas přijde. Zde se ale dostáváme do konfliktu s ideologií DAO.

Veškerá změna ve fungování DAO (tzn. prakticky opravení chyby v kódu) musí být už z principu fungování odhlasována.

Hlasování trvá nějaký čas a aplikace změny také, během tohoto časového období má hacker volné pole působnosti a může stihnout s velkou časovou rezervou vše, co zamýšlí. V případě The DAO kód celou situaci i zpětně zachránil tím, že hacker nemohl své finance vybrat kvůli 28 denní periodě uzamčení.

Dalším potenciálním problémem je legální stránka věci. Jedná se o extrémně nové technologie, které ještě ani nejsou dokonale prověřené, natož jakkoliv regulovatelné.

Zároveň vás již určitě napadla ideologická stránka věci – je rozumné svěřovat mase lidí práva na rozhodování o osudu velkého množství financí? K tomu se negativně vyjádřilo např. MIT hned v roce 2016. S tím se pojí i klasická hierarchická struktura, která nemusí být ve všech případech nutně špatná.

Hierarchie
Tradiční hierarchická struktura
Zdroj: hierarchystructure.com

Porovnání mezi strukturou DAO a tradiční hierarchické společnosti

DAO se od tradiční hierarchické společnosti velmi liší. Neexistuje zde žádné vedení, které má vždy pravdu, ale svobodná volba kohokoliv a určení férových podílů hlasů podle toho, kolik jste do DAO investovali.

Podívejme se přehledně na hlavní rozdíly mezi tradiční společností a DAO v následující tabulce:

DAO Tradiční organizace
Plochá, demokratická struktura Většinou hierarchická struktura
Každá změna musí být odhlasována členy O změnách může rozhodnout úzký okruh lidí
O hlasování je rozhodnuto okamžitě dle podílu členů O výsledku hlasování rozhoduje prostředník, pokud je vůbec povoleno
Veškeré činnosti DAO následují kód a jsou prováděny decentralizovaným způsobem Činnosti provádí lidé, je zde nutnost komunikace prostředníků
Transparentní a veřejná činnost (veřejně dostupný kód) Činnost není veřejná a veřejnosti je přístupný většinou jen výsledek

Z tabulky je velmi dobře vidět, jakým způsobem je DAO odlišná. Veškeré činnosti jsou zjednodušené kvůli vymizení prostředníků a redukci zbytečné manipulace nebo komunikace.

Navíc nikdo prakticky nemůže nikoho podvést, celá činnost je totiž transparentní a předem exaktně definována.

Shrnutí fungování DAO

Sám za sebe nebudu lhát, když řeknu, že společně s boomem decentralizace díky DeFi stojíme u zrodu nového způsobu fungování organizací. Idea DAO do určité míry nabízí efektivní řešení různých stinných stránek složitého fungování organizací.

Mezi hlavní výhody můžeme řadit zvýšenou míru bezpečnosti z hlediska decentralizace – nemusíte se zatěžovat důvěrou (zní to vtipně, ale je to tak). Investor už nemusí věřit druhé straně, ale pouze kódu, ve kterém jsou smart kontrakty napsané. Tento kód si před svou investicí může kdokoliv a jakkoliv důkladně proklepnout (zda to však lidé reálně dělají, je otázka).

V případě The DAO jsme se přesvědčili o tom, že auditování kódu je velmi důležité. Kód je veřejně dostupný a stejně, jako ho může vidět jakýkoliv hacker, může ho vidět jakýkoliv tester a projekt má neomezenou dobu a způsoby k jeho ověřování před spuštěním. Není tak nutné auditování jen od konkrétní drahé společnosti.

DAO nemá hierarchickou strukturu. Jakýkoliv držitel tokenů může přijít s nápadem na inovace, celá skupina nápad zhodnotí a může na něm dále stavět. Všechny úkoly jsou prováděny přes smart kontrakty skrze governance token – kryptoměnu, kterou si DAO pro své fungování samo vytvoří a která je distribuována mezi držitele.

DAO je stále ještě v plenkách a má před sebou dlouhou cestu – vyřešení legální stránky, modernizace kódu, atd. Jeho existence bude ještě více podstatná po přechodu na Ethereum 2.0 a zároveň je přirozeným důsledkem vývoje WEB 3.0.

Vstupte do světa kryptoměn!

Již kryptoměny máte? Držte je v bezpečí hardware peněženky Trezor!

Favorit redakce
  • Jedna z nejvíce bezpečných peněženek
  • Vytvořena českou firmou
  • Pro začátečníky může působit složitě
  • Je dražší než ostatní peněženky, zejména Model T

Aktuálně 3 největší kryptoměny

Graf posl. 7 dní
Graf Bitcoin
Změna za 24h
-1,3%
Aktuální cena
$23 103
Graf posl. 7 dní
Graf Ethereum
Změna za 24h
-1,5%
Aktuální cena
$1 584
Graf posl. 7 dní
Graf BNB
Změna za 24h
-2,4%
Aktuální cena
$307,9

Ohodnoťte tento článek!

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A
RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 80.2 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.
Trading212 logo
Trading212 ★ 88 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo