Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
Logo Erste Sporobond
SPOROBOND
Podílový fond Erste Sporobond – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

2,34 Kč

-0,26 % za 7 dní

Logo Erste Sporobond

Podílový fond Erste Sporobond – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

Cena 1 podílu fondu Erste Sporobond
Graf SPOROBOND

2,34 Kč

-0,26 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf vývoje fondu Sporobond za poslední rok

Základní informace o Erste Sporobond

Typ produktu Dluhopisový fond
Rizikovost produktu 3 (opatrný investor)
Minimální investice 300Kč
Celková nákladovost (TER) 0,85 % p.a.
Pravidelná investice 300Kč

Kdo chce ochránit své peníze před inflací, a zároveň je zhodnocovat, možností je investování do dluhopisů. Dluhopisy patří k tradičním způsobům střednědobého a dlouhodobého financování, zároveň mohou být zajímavou investiční příležitostí.

Právě Erste Asset Management umožňuje investovat do dluhopisů prostřednictvím svého podílového fondu Sporobond. Tento otevřený podílový fond se zaměřuje převážně na české státní dluhopisy a korporátní dluhopisy.

Fond je spravován konzervativně a je určený pro investory, kteří nechtějí investovat do akcií, ale výnosy z termínovaných depozit jsou pro ně nízké. Portfolio fondu je složené převážně ze státních dluhopisů (70 %), menší část tvoří korporátní dluhopisy, depozita, podílové fondy a reverzní repo operace.

Sjednání produktu je možné na pobočce. Pokud jste již klientem banky a máte uzavřenou Smlouvu o investičních službách, můžete nákup podílových listů provádět prostřednictvím internetového bankovnictví. Fond je určen pro konzervativní investory, kteří chtějí zhodnocovat své peníze na dluhopisových trzích.

Poznámka

TIP: U České spořitelny si můžete sjednat běžný účet Standard s vedením zdarma bez podmínek, nebo také běžný účet Plus s nadstandardními výhodami.

Obsah článku

Představení Erste Asset Management

Fond Sporobond spravuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH. Jedná se o mezinárodní investiční společnost, která má silné postavení ve střední a východní Evropě. Aktivity společnosti jsou podporovány finanční skupinou Erste Group Bank AG.

Holding Erste Asset Management nabízí svým klientům široký výběr investičních fondů a řešení pro správu aktiv. Může se pyšnit silnou mateřskou společností, již zmíněnou Erste Group, která má přes 15,8 milionů zákazníků, a ve Střední i Východní Evropě je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních služeb.

Erste Asset Management GmbH má v České republice na starost obhospodařování a administraci investičních fondů, správu individuálních portfolií zákazníků a investiční poradenství.

Již více než 20 let spravuje akciové, dluhopisové a fondy peněžního trhu, fondy fondů, alternativní investice, individuálně spravovaná portfolia a investiční mandáty institucí.

Na jejích obhospodařovaných fondech se podílí více než 450 tisíc podílníků a aktuálně nabízí Erste Asset Management bezmála 50 podílových fondů.

Své služby poskytuje zákazníkům prostřednictvím poboček České spořitelny.

Chcete se dozvědět podrobnosti o bance Česká spořitelna a jejích produktech? Přejděte na naši komplexní recenzi, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Co vše vám může podílový fond Sporobond nabídnout, jakými poplatky je fond zatížen a je zde něco, na co byste si měli dát pozor? Čtěte dále.

Graf vývoje výkonnosti fondu

Podívejte se na graf vývoje fondu za období od roku 2012 do současnosti. Pamatujte. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.

Logo Erste Sporobond
Erste Sporobond/SPOROBOND
Načítání
Načítání

Porovnání: Fond Sporobond dosáhl v posledních 10 letech průměrného ročního zhodnocení 5,33 % p.a. Za tu dobu se vklady ve fondu zhodnotily o 3,6 %.

Jen pro porovnání průměrné roční zhodnocení indexu S&P 500 je během posledních 65 let 10,5 % p.a. a za posledních 10 let se S&P 500 zhodnotil o cca 180 %.

Obrovskou roli ve výsledném zhodnocení investice hrají poplatky, o kterých jsme se více rozepsali níže.

Sporobond – charakteristika fondu

Fond Sporobond je konzervativní dluhopisový fond se střednědobým nebo dlouhodobým doporučeným horizontem investování. Cílem fondu je dosažení růstu hodnoty podílových listů s minimalizací ztrát v době dvou let.

Za tímto účelem fond investuje do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s variabilním nebo fixním úrokovým výnosem. Dále fond investuje do cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Hlavní část portfolia fondu je tvořena českými státními dluhopisy nebo pak v menší míře státními dluhopisy jiných zemí.

Součástí investic jsou také firemní dluhopisy, pokladniční poukázky, bankovní depozita či dluhopisy s vloženým derivátem. Fond může investovat také do cenných papírů, které vydávají fondy kolektivního investování.

Poznámka

TIP: Nevíte, co jsou to investiční podílové fondy a jak přesně fungují? Přečtěte si tento komplexní článek, ať podílovým fondům plně porozumíte.

Fond je vhodný pro investory, kteří chtějí získat výnosy lepší, než jsou na peněžních fondech a termínovaných depozitech, ale zároveň nechtějí investovat do akcií.

Fond je řízen aktivně a nekopíruje žádný index, to znamená, že manažer fondu může využívat tržních příležitostí a pružně řídit rizika. Aktiva do portfolia jsou vybírány na základě rozhodnutí portfolio manažera a investiční společnosti, přičemž je přihlíženo k referenční hodnotě. 

Tento fond není vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investice v době kratší než dva roky, a samozřejmě pro investory neobeznámené s riziky spojenými s investicemi na dluhopisových trzích.

Minimální výše investice

Minimální výše investice činí 300Kč. Jedná se o velmi příznivou částku, která umožňuje investování širokému okruhu investorů.

Do čeho fond Sporobond investuje?

Fond investuje do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním či variabilním úrokovým výnosem. Nejvýznamnější pozici v portfoliu mají české státní dluhopisy, následují korporátní dluhopisy, depozita, podílové fondy a reverzní repo operace.

Pro příklad, aktuálně mají v portfoliu největší zastoupení státní dluhopisy (67 %), korporátní dluhopisy (10 %), reverzní repo operace (9 %), depozita (8 %) a podílové fondy (6,6 %). Složení portfolia se ale samozřejmě mění.

Poplatky fondu Erste Sporobond

Vzhledem k tomu, že investiční společnost nezhodnocuje peníze investorů jen tak pro nic za nic, je investování do podílových fondů samozřejmě spojeno s poplatky. Ty mohou někdy velmi znatelně snižovat celkovou výkonnost fondu.

Mezi jednorázové poplatky, které jsou investorovi účtované před nebo po uskutečnění investice patří:

  • Vstupní poplatek: max. 2,50 % z objemu plánované investice.
  • Výstupní poplatek: 0 % z objemu nastřádané investice. Poplatek se účtuje při zpětném výběru majetku.

Vstupní poplatek zaplatíte jako investor při vstupu do podílového fondu. Jedná se o jednorázový výdaj, který výnos v případě delší investiční doby zásadně neovlivňuje.

Obvykle se uvádí nejvyšší částky, které mohou být investorovi účtovány. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. Poplatek může být i nižší nebo nulový. Stanoven je obvykle jako procentní podíl z investované částky. Vstupní poplatek u fondů peněžního trhu se pohybuje mezi 1 % až 2 %.

Výstupní poplatek se hradí při vystoupení z fondu, především při vypršení plánované doby investice. Ve většině případů se s tímto poplatkem již nesetkáte.

Mezi další důležité poplatky patří:
  • Poplatek za obhospodařování: 0,65 % p.a.

Poplatek za obhospodařování je pravidelný výdaj, který je strháván z investice po celou dobu trvání. Obvykle se pohybuje okolo 1 až 1,5 % p.a. Má důležitý vliv na výkon fondu, proto si pohlídejte, aby nebyl příliš vysoký.

  • Celková nákladovost (TER): 0,85 % p.a.

Tento poplatek představuje poměr celkové výše provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu. Údaj zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale odrazí se ve výkonnosti dané investice.

Zkratka TER vznikla z Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Tento poplatek se uvádí v % a vyplatí se jej sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Nemusí ale vždy platit, že čím vyšší TER, tím horší fond. I přes vysokou nákladovost může fond přinášet skvělé výnosy. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 % p.a.

Mezi poslední poplatky, patří poplatek hrazený z majetku fondu za zvláštních podmínek:

  • Výkonnostní poplatek: 0 %

Výkonnostní poplatek nebývá u všech fondů. Pokud je přítomen, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Tento poplatek má za úkol motivovat manažera k nadstandardním výsledkům.

Pokud se mu daří, obdrží bonus vycházející právě z tohoto poplatku. Sporobond ale tímto poplatkem nedisponuje.

Na co si dát pozor u poplatků?

V případě poplatků je důležité sledovat zejména TER poplatek, tedy správcovský poplatek (poplatek za obhospodařování). Jedná se o náklad, který investor často přehlíží, protože se soustředí především na vstupní poplatky. Mnoho investorů se dokonce zaměřuje na fondy s nižším vstupním poplatkem, které ale mají ve výsledku vyšší roční nákladovost.

V delším horizontu má ale poplatek mnohem větší vliv na vývoj hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Jedná se totiž o pravidelný každoroční náklad, zatímco vstupní poplatek platíte jednorázově.

Pamatujte tedy: čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Stejně tak je důležité dát si pozor na rozdíly v poplatcích, ač jsou třeba jen 0,5 %. Na konci investičního horizontu se může jednat o skutečně extrémní rozdíly, i když se to nyní může zdát málo, za 20 let se může takový poplatek vaší investici značně prodražit (náklady v průběhu času exponenciálně rostou).

Jeden příklad za všechny: 

Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč. Pokud by poplatek nebyl 0,5 % ale 2 %, po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento “nepatrný” rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč. Rozhodně se nejedná o nic výjimečného.

Rozdíly v poplatcích mohou být ještě daleko větší. 

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Fond se řadí do rizikové skupiny 3, což je na stupnici od 1 do 7 nízká míra rizika. Pokud se číslo přibližuje k 7, tím vyšší výnos může fond poskytovat, ale zároveň je také méně předvídatelný a může dojít ke ztrátám. Nejnižší číslo také není zcela bez rizika, ale je obvykle předvídatelnější, s čímž souvisí naopak nižší výnos.

Tyto hodnoty jsou stanoveny dle údajů z minulosti, které mohou spolehlivě posoudit profil fondu i v budoucnu. Rizika se pravidelně přehodnocují a mohou klesat nebo naopak stoupat.

Při investování do tohoto fondu hrozí především riziko ze strany vydavatelů dluhopisů, kteří mohou přestat plnit své závazky a jimi vydané dluhopisy tak ztratí na hodnotě. Riziko též hrozí na straně finančních derivátů, kde může dojít k nesplnění závazků v rámci transakcí. Měnové riziko je většinou zajištěno.

Vždy platí, že hodnota investice může klesat i stoupat, a její návratnost není nikdy zaručena.

Investor, který investuje do portfolia s rizikovostí 3, se nazývá opatrný investor. Tento investor preferuje portfolio, které se skládá z méně rizikových instrumentů i z těch rizikovějších s omezenou výší rizika. Preferuje zvyšování hodnoty portfolia současně při zachování pravidelných výnosů.

Doporučený investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli optimálního výnosu. U tohoto fondu je potřeba počítat s mírným kolísáním hodnoty podílového listu, a tím pádem je doporučený investiční horizont u tohoto fondu stanoven na 3 roky a déle. Není ale samozřejmě problém investovat v delším časovém horizontu (+10 let). Ba naopak.

Založení Sporobond

Investiční produkt Sporobond si lze sjednat na pobočce České spořitelny. Pokud již máte uzavřenou Smlouvu o investičních službách, lze již využít služeb internetového bankovnictví – investovanou částku poukážete na číslo účtu vybraného fondu (variabilní symbol = číslo majetkového účtu ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelné investice nastavte pokyn k pravidelné investici přímo v internetovém bankovnictví.

Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy

Sporobond je aktivní investice, která je postavena na myšlence, že maximálního zisku z obchodování na burze lze dosáhnout aktivním výběrem těch správných cenných papírů. Oproti tomu pasivní investice většinou znamená kopírování nejrůznějších akciových indexů, a to za účelem ušetření nákladů a získání vyšších výnosů než u aktivně spravovaných fondů.

V posledních letech vyšší výkonnost vykazují pasivní fondy a zaznívají dokonce i názory, že aktivní investování je v podstatě mrtvé. Kritici pasivního investování ale poukazují na to, že dokáže být výkonnější než aktivní pouze v dobrých časech.

V takových případech je jedno, do jakých akcií se investuje, protože rostou zkrátka všechny. Zde pak nabývá významu velmi malá nákladovost pasivních fondů, které tak díky tomu mohou porážet fondy aktivně spravované.

Poznámka

TIP: Více informací o tom, jak funguje aktivní a pasivní investování, najdete v našem článku.

Zajímavou alternativou pasivního investování mohou být ETF, které fungují na principu investování do fondu nákupem jeho cenného papíru na burze (stejně, jako při nákupu akcií), akorát s tím rozdílem, že skrze ETF kupujeme “koš akcií” a ne jednotlivý titul.

Pokud vás časově nenáročně pasivní investování zajímá více, můžete využít českých renomovaných investičních platforem jako je například v poslední době velice oblíbené Portu. Portu je investiční platforma, pomocí které lze investovat již od pár stovek měsíčně do řady titulů najednou (ETF – burzovně obchodované fondy) a diverzifikovat tak investiční riziko.

Portu nabízí zajímavý výkon portfolia za výhodný roční poplatek 0,6 – 1 %. To je oproti poplatkům u fondu, které se mohou vyšplhat na 3 – 4 % celkem výrazný rozdíl.

Více o investiční platformě Portu si můžete přečíst v naší recenzi. Zde případně naleznete recenze dalších investičních platforem.

Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele

Fond Sporobond je otevřený podílový fond, který může posloužit jako základní stavební kámen dluhopisové části portfolia. Je spravován konzervativně a je vhodný pro pravidelné investování, kdy si můžete postupně nakumulovat zajímavou částku.

Výhodou je, že fond umožňuje přístup na kapitálové trhy s investicí již od 300Kč. Fond je řízen aktivně, což znamená, že může mít vyšší obrat. Doporučený investiční horizont činí 3 roky a více.

Správcem fondu je společnost Erste Asset Management, která má více než 20leté zkušenosti se správou akcií, dluhopisů i fondů peněžních trhů. Tato společnost je zastřešena finanční skupinou Erste Group Bank AG.

O Sporobond jste se dozvěděli z naší recenze vše potřebné, nyní záleží pouze na vás, zda se rozhodnete do tohoto fondu investovat či ne.

Další detailní informace naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Nezaujal vás fond Sporobond? Podívejte se například na podílový fond Erste Top Stocks, který investuje na vyspělých akciových trzích USA, Kanady a západní Evropy.

Pokud chcete mít jistotu a nechcete podstupovat riziko, řešením také může být spořicí účet. Banky momentálně úrokové sazby na spořicích účtech zvyšují, což vám pomůže vaše peníze alespoň částečně ochránit před inflací. Podívejte se na aktuální srovnání spořicích účtů 2024.

Další podílové fondy od Erste Asset Management

Nenalezeny žádné články k zobrazení.

Hodnocení Finex.cz

Fond investující převážně do českých státních dluhopisů

Erste Sporobond je fond, který investuje převážně do českých státních dluhopisů. Jedná se o jeden z nejstarších a největších fondů v České republice. Je vhodný pro balancované investory, především proto, že hodnota podílových listů kolísá pouze mírně a je zde umírněné riziko ztrát - ale stejně tak výnosové šance jsou mírné. Fond je řízen aktivně, je tedy vhodný pro pravidelné investování. Zahrnuje dva poplatky (vstupní a správcovské), které jsou nižší než u jiných srovnávaných podílových fondů. Výhodou je nízká minimální investice.

Detailní informace o fondu Sporobond

Jméno fonduErste Sporobond
Webové stránkyhttps://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori/funds/sporobond/CZ0008472263
ISINCZ0008472263
MěnaCZK
Spravovaný kapital (mil.)18 449 CZK
Typ fonduStandardní podílový fond
Typ produktuDluhopisový fond
Fond je určený proFyzické osoby
Rizikovost produktu 3 (opatrný investor)
Doporučená délka investice3 roky a déle
Minimální investice300Kč
Pravidelná investice300Kč
Dividendová politika Žádná.
Portfolio manažer Martin Šmíd
Správce fonduErste Asset Management GmbH
Možnost založení online
Daňový domicilČeská republika
Datum vzniku31. 3. 1998
Poplatková politika fondu
Celková nákladovost (TER) 0,85 % p.a.
Vstupní poplatek 1 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 0,65 % p.a.
Výkonnostní poplatek 0 %
Maximální vstupní poplatek2,50 %
Poznámka k poplatkůmPři pravidelném invetování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
Struktura portfolia podle typu aktiv
Akcie0 %
DluhopisyMin. 70 % max. 100 %
Realitní investiceMax. 30 %
Alternativní investice0 %
Depozita a peněžní trh0 %
Odkaz na dokument KIIhttps://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContent/8e25462f-5ed5-4119-b8a8-9579e9cfa4e5
Ohodnoťte fond Erste Sporobond.
2
4

Autor

Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Další Fondy, které by vás mohly zajímat