Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Dividendové akcie a ETF – Co to je? Jak vybrat nejlepší v roce 2024? Kde je nakoupit?

Dividendové akcie a ETF – Co to je? Jak vybrat nejlepší v roce 2024? Kde je nakoupit?
Zdroj: Depositphotos.com

V tomto článku vám ukážeme a srozumitelně vysvětlíme vše, co potřebujete vědět o dividendových akciích, ETF a investování do nich. Jednoduše a na jednom místě! Poznejte společně s námi obrovskou sílu dividend.

Zvolit správnou investiční strategii, nebo aktivum, je z počátku obtížné. Ve hře je spousta informací, které musíte zpracovat. Proto jsme pro vás připravili tento obsáhlý článek, který vás se strategií investování do dividendových akcií provede a bude vám rádcem v začátcích.

Měli byste zde najít vše, co budete do svých začátků potřebovat a jako bonus je zde řada odkazů, kde se o vybraných aspektech investování můžete dočíst ještě podrobnější informace.

Po přečtení tohoto článku byste měli být připraveni ponořit se do dividendového investování, ať už je vaším cílem přilepšení si na důchod, vytvoření pasivního příjmu, budování majetku nebo dosažení finanční nezávislosti. Pojďme na to.

Dividendové akcie v kostce

 • Dividendové akcie pravidelně vyplácejí část zisku svým akcionářům. Mohou tak být dobrý zdrojem pasivního příjmu.
 • Dividendový výnos je klíčový ukazatel, který představuje procentuální poměr dividendy k ceně akcie a umožňuje investorům porovnat dividendové příjmy z různých akcií.
 • Dividendové akcie mohou nabídnout stabilní a rostoucí tok příjmů, díky čemuž chrání investory před inflací. Jsou atraktivní zejména v době, kdy jsou úrokové sazby nízké, a nabízejí vyšší výnosy ve srovnání s dluhopisy.

Obsah článku

Co jsou dividendové akcie a dividendy?

Dividendové akcie jsou tituly, které svým akcionářům pravidelně vyplácejí dividendy, obvykle ve formě hotovostních plateb.

Dividendové akcie mohou být užitečným zdrojem příjmu, ale nejlepší dividendové akcie mohou být také vynikajícím způsobem, jak dlouhodobě zvýšit své bohatství.

Ne všechny dividendové akcie jsou však skvělou investicí a mnoho investorů si není jisto, jak začít s jejich hledáním.

Dividenda je podíl na zisku dané společnosti, který společnost vyplácí svým akcionářům. Jedná se tak o dodatečný příjem pro investory.

Může být vyplácena v různém časovém intervalu, např. měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. K tomu, aby vám byla dividenda vyplácena, musíte “jenom” vlastnit akcie dané společnosti. Pokud byla schválena roční dividenda např. 1,5 USD na akcii a vy vlastníte např. 100 akcií, bude vám vyplacena hrubá dividenda ve výši 150 USD.

Pozor, ne všechny akciové společnosti ale dividendy vyplácí. Dividendy s větší pravděpodobností vyplácejí zavedené společnosti, které již nemusí tolik peněz reinvestovat zpět do svého podnikání.

Rychle rostoucí společnosti, jako jsou technologické nebo biotechnologické společnosti, vyplácejí dividendy jen zřídka, protože potřebují reinvestovat zisky do rozšiřování tohoto růstu.

Např. Amazon je nevyplácí, zato Apple (velmi nízké), AT&T a řada dalších ano. Vyplácení dividend je jedna z možností, jak může podnik se svým výsledkem hospodaření naložit.

Ptáte se, proč by se měl svých peněz vzdát? V očích investorů může takový podnik vypadat velmi kvalitně (dává něco navíc) a někteří z nich vyloženě vyhledávají dividendové akcie, které jim umožní vybudovat pasivní příjem.

Nejspolehlivější společnosti vykazují růst dividend – bez snižování – po celá desetiletí.

Dividendy z kmenových akcií pak nejsou zaručeny. Jakmile však společnost jednou zavede nebo zvýší dividendu, investoři očekávají, že ji udrží i v těžkých časech. Protože jsou považovány za ukazatel finanční prosperity společnosti, investoři často zanevřou na akcie, pokud se domnívají, že dividenda bude snížena, což sníží cenu akcie.

Poznámka

Investoři, kteří nechtějí zkoumat a vybírat jednotlivé dividendové akcie, do kterých by investovali, by se mohli dát přednost dividendovým fondům obchodovaným na burze (ETF). Tyto fondy drží mnoho dividendových akcií v rámci jedné investice a rozdělují z nich dividendy investorům.

Samotný fakt, zda společnost dividendy vyplácí anebo ne, však není dostatečný k tomu, abyste společnost hodnotili jako kvalitní či nikoliv. Ve hře jsou další aspekty, jako např. dlouhodobý vývoj ceny akcií, dividend yield (dividendový výnos)P/EP/Bpayout ratio, cashflow aj.

Dividendový výnos – Dividend yield

Dividendový výnos je velmi důležitý údaj, ale zdaleka ne jediný. Jeho výpočet je velmi snadný, proto se často používá.

Je to procentuální poměr výše dividendy k ceně akcie. Umožňuje vám porovnat si dividendový výnos jedné akcie s výnosy dalších titulů. Dividendový výnos se nejčastěji pohybuje okolo 1–8 %.

Dividendový výnos [%] = dividenda / cena akcie x 100 [%]

Další nejpodstatnější aspekty okolo výše dividendy jsou také délka vyplácení, dlouhodobý růst, payout ratio a další.

Jaká výše payout ratio (výplatního poměru) je ta správná, a jaká už naopak může působit jako “red flag”, více se dočtete v tomto článku.

Proč investovat do dividendových akcií?

Akcie, které vyplácejí dividendy, mohou zajistit stabilní a rostoucí tok příjmů. Investoři obvykle dávají přednost investicím do společností, které nabízejí dividendy, jež se rok od roku zvyšují, což pomáhá překonávat inflaci.

Přestože dividendy nejsou zaručené, mnoho investorů na ně spoléhá jako na zdroj příjmů. Vzhledem k tomu, že společnosti vyplácejí dividendy v různých obdobích, mohou si například důchodci vytvořit investiční plán – strategii chcete-li, podle kterého budou inkasovat dividendy každý měsíc v roce.

Na druhé straně mladší investoři – kteří možná nyní nepotřebují příjem – mohou tyto dividendy okamžitě využít ve svých portfoliích a reinvestovat je. Například broker Trading212 investorům umožňuje jejich reinvestici automatizovat a vy se nemusíte téměř o nic starat.

Dividendové akcie jsou také oblíbené díky tomu, že často nabízejí vyšší výnos než dluhopisy, když jsou úrokové sazby nízké, a současně nabízejí potenciál pro zhodnocení ceny akcií.

I v případě poklesu ceny mohou dividendy nabídnout stabilní příjem z portfolia, a pokud tyto dividendy reinvestujete, získáte díky nižší ceně akcií více akcií na jednu dividendu.

Pasivní příjem z dividend, tedy takový, který se generuje bez vašeho dalšího přičinění, je něco, co láká mnohé investory. V dobách, kdy jsou úrokové sazby na minimu, mohou být výnosy z dividendových akcií velmi lukrativní investice.

Díky dobře nastavenému dividendovému portfoliu můžete i po zdanění poměrně snadno dosáhnout návratnosti kolem 4-5 % ročně. To ale není vše, jelikož kromě samotných dividend vaše portfolio může nadále růst.

Ve výsledku vám tak samy o sobě chodí peníze a váš kapitál hravě porazí inflaci a ještě se zhodnotí.

Investoři tedy mohou z výplaty dividend profitovat, ale co z toho mají společnosti?

Proč společnosti vyplácejí dividendy? Ne všechny společnosti vyplácejí dividendy, ale mnohé ano.

Zhruba 75 % společností v indexu S&P 500 je pravidelně vyplácí. Dividendy jsou obvykle známkou finančního zdraví, a tak je může společnost nabízet, aby přilákala investory a zvýšila cenu akcií.

Společnost, která se zaváže vyplácet dividendy, je často kvalitnější a stabilnější, což investory zajímá. Obecně platí, že společnosti vyplácejí dividendy, když jim po pokrytí provozních nákladů a reinvesticích podniku zbývají peníze.

Je proto pravděpodobnější, že dividendu budou vyplácet vyspělé společnosti, které vyžadují méně reinvestic kapitálu. V důsledku toho začnou zvyšovat svou roční dividendu, aby se podělily o své zisky s akcionářskou základnou.

pasivni prijem z dividend

Dividendové strategie

Strategie investování do dividendových akcií se zaměřuje na akcie s vysokým dividendovým výnosem, který je zde brán jako velmi významné kritérium.

Přednostmi takové strategie jsou stabilnější zisky a obvykle také menší kolísání ceny těchto akcií. Jde o jeden z jednodušších, méně rizikových a dlouhodobějších přístupů.

Obvykle se investoři snaží investovat do dividendových ETF, nebo sami hledají různé tituly. To je určitě dobrý přístup, ale níže vám ukážeme další 2, které mohou být systematičtější, časově méně náročné a možná i méně stresující.

1) Strategie Dogs of the Dow

Dow je sice oporou mnoha indexových strategií, ale může investory upozornit i na slibné jednotlivé akcie v jeho řadách. Koneckonců, pokud je akcie natolik dobrá, že je uvedena v indexu Dow, je potenciálně skvělým doplňkem dividendového portfolia.

Existuje mnoho strategií investování do akcií Dow 30. Jednou z nejzajímavějších je takzvaná strategie “Dogs of the Dow”, kterou v roce 1991 poprvé zpopularizoval známý finanční manažer Michael O’Higgins.

Michael O’Higgins přišel se zajímavou investiční strategií, která přináší nadprůměrný výnos.

Podstatou je nakupovat 10 akcií z indexu Dow Jones s nejvyšším dividendovým výnosem. Po roce případně doporučuje jejich obměnu (aktualizaci) podle nejnovějších dat.

2) Dividendová strategie podle Warrena Buffetta

Warren Buffett je nejznámější žák Benjamina Grahama. Warren Buffett se v zásadě řídí obyčejnými a prostými pravidly, díky kterým v kombinaci s abnormální trpělivostí dosahuje nevídaných výnosů.

Tato investiční strategie v podstatě hledá podhodnocené akcie, která mají na to stát se skvělými tituly a mohl by je po velmi dlouhou dobu držet.

Jak sám říká, jeho nejoblíbenější doba, po kterou akcie drží, je navždy.

3) Pasivní investiční strategie

Proč by tato strategie měla být tak úspěšná? Pasivní investiční strategie umožňuje naplno benefitovat z efektu složeného úročení a také se vyhýbáte zbytečným investičním poplatkům, chybným rozhodnutím vlivem zbytečně vysokého počtu transakcí a špatného načasování.

Smutná pravda je, že většina pasivně spravovaných fondů je úspěšnějších než ty aktivně spravované. Pasivní investování je velmi jednoduchá a úspěšná strategie nejen pro méně zkušené investory.

Čím se liší dividendové akcie od těch “obyčejných”?

Mezi dividendovými akciemi a těmi, které ji nevyplácí, nemusíte hledat žádné hluboké rozdíly.

V podstatě ani být nemusí. Na jednu stranu ano, dividendové akcie vyplácejí část svého zisku, což může lákat více investorů, ale také tím podnik přichází o část cashflow (pro případné investice), čímž se může lišit jejich ohodnocení. Ale v zásadě z toho není potřeba dělat drama.

Graf níže dobře ilustruje tyto drobné rozdíly a jejich dopad. Pokud se podíváte na modrou čáru (“payers” – akcie z S&P 500, které vyplácejí dividendu), vidíte, že tyto společnosti z dlouhodobého hlediska mohou růst malinko rychleji. Na druhou stranu tomu tak ale není vždy.

Když se podíváme na roky 2008 a 2009, vidíme, že společnosti nevyplácející dividendu (“non payers”) rostly od lokálního dna rychleji. Proč?

Obecně to může být způsobeno právě tím, že nemusí vydávat svou hotovost na výplatu dividend. Podniky mohly namísto toho investovat a rychleji se dostaly na své předkrizové hodnoty. Zkrátka nebyly zatíženy dividendou.

Zdroj: Dividendgrowthinvestor.com
Srovnani-spolecnosti-z-indexu-S&P500-ktere-vyplaceji-dividendu-a-nikoliv
Srovnání společností z indexu S&P 500, které vyplácející dividendu a které nevyplácejí.

Krásný příklad růstové akcie, která dividendu nevyplácí, aby mohla rychleji růst, jsou třeba akcie Amazon.

Jak už ale bylo zmíněno výše – to, že společnost vyplácí / nevyplácí dividendy, ještě neznamená, že je dobrá / špatná. Je potřeba dát do souvislostí více dat.

Dividendoví aristokraté a králové

Jako dividendoví aristokraté se označují společnosti, které vyplácejí a zvyšují dividendy nepřetržitě po dobu 25 let a více. Dividendoví králové pak po dobu 50 a více let.

Pakliže hledáte velmi kvalitní dividendové akcie, může být docela zajímavé, vybírat právě z těchto titulů.

Poznámka

Zajímá vás více informací o dividendových aristokratech a králích? Jaké společnosti se sem řadí? Veškeré informace naleznete v tomto článku.

Nejdůležitější data a dny pro dividendového investora

Níže vypsané termíny pro vás mohou být velice důležité. Každá společnost je však má stanovené trochu jinak, pokud byste si je chtěli zjistit pro konkrétní titul, stačí hledat (“googlit”). Tyto informace naleznete snadno.

 • Rozhodný den (record day) – Každý, kdo vlastní akcii v tento den, získá nárok na dividendu.
 • Ex-dividend date – Ten, kdo nakoupí akci po tomto dnu, nebude považován za majitele, je to vlastně první den po rozhodném dni.
 • Declaration day – Den vyhlášení pravidel a důležitých datumů pro nadcházející dividendu.
 • Výplatní den (payday) – Den, kdy bude dividenda vyplacena.

Výhody a nevýhody dividendových akcií

Jaké jsou ty největší výhody a nevýhody dividendových akcií a investování do nich?

Výhody investování do dividendových akcií

 • Váš příjem z proinvestovaného kapitálu bude stabilnější (propad akcií znamená vyšší % výdělek z dividendy, pokud v absolutní výši zůstane dividenda stejná).
 • Můžete si díky pasivnímu příjmu z dividend přilepšit k důchodu/příjmu, nebo se dokonce stát finančně nezávislými.
 • Společnosti vyplácející dividendu jsou obvykle stabilnější (nezažívají takové výkyvy) než ostatní akcie, není to však podmínkou. Dividendy zkrátka přispívají k loajalitě akcionářů, takže cena těchto akcií tolik nefluktuuje v čase, což ocení zejména konzervativnější investoři.
 • Obecně společnosti vyplácející dividendu dosahují (lehce) vyšší návratnosti, než ty, které ji nevyplácejí.
 • Dividendy lze reinvestovat, využít síly složeného úročení a značně tak z dlouhodobého hlediska zvýšit své investiční výnosy – každá obdržená dividenda snižuje riziko investice a přispívá k dlouhodobému výnosu.
 • Akcie charakteristické vysokým dividendovým výnosem vám mohou pomoci se ochránit proti negativnímu vlivu inflace.

Nevýhody investování do dividendových akcií

 • Výplata dividendy znamená pro podnik ztrátu části hotovosti, kterou by jinak mohl využit pro svou expanzi. Z toho důvodu může samotná cena dané akcie růst pomaleji, nebo dokonce dlouhodobě stagnovat. Pravdou rovněž je, že některé společnosti vyplácejí dividendy, protože jim chybí vynalézavost investovat své peníze způsobem, který by pomohl silnějšímu růstu společnosti.
 • Pouze to, že společnost dlouhodobě vyplácí dividendy, ještě neznamená, že se jedná o kvalitní podnik – je potřeba na to myslet. Obecně se však jedná o stabilní a silné společnosti.
 • Špatná ekonomická situace, která podnik dovede k nutnosti pozastavení nebo snížení dividend, může vyvolat silný propad akcií.
 • Z každé dividendy se strhává daň. Její výše záleží na konkrétním titulu i brokerovi, přičemž rozdíly jsou markantní (v rozmezí 15-35 a více %). Věnujte proto dostatek času výběru vhodného brokera.
 • Akcie s mimořádně vysokým dividendovým výnosem mohou vypadat lákavě. Často je však charakterizuje nadměrné riziko snížení dividendy. Cenné papíry s mimořádně vysokým výnosem a vysokým rizikem snížení výplaty dividend se nazývají dividendové pasti.
 • Některé společnosti zvyšují dividendy, aby odvedly pozornost investorů od skutečnosti, že jejich akcie nedosahují dostatečné výkonnosti.
 • Když společnost sníží nebo pozastaví výplatu dividend – i když jde o konstruktivní krok, který pomáhá budovat hodnotu pro akcionáře – mohou negativní zprávy v médiích ovlivnit ceny akcií.

Na co si dát pozor při výběru dividendových akcií?

Obvyklým výchozím bodem pro výběr těchto investic je dividendový výnos neboli roční dividenda na akcii vydělená cenou akcie. Jak už ale bylo řečeno, společnosti s nejvyšším výnosem však nemusí být nutně těmi nejlepšími dividendovými akciemi ke koupi.

Investoři si často myslí, že dividendy jsou oddělené od vzestupů a poklesů akciového trhu, ale ve skutečnosti jsou propojené více, než si lidé uvědomují. Dividendový výnos a cena akcií se pohybují opačnými směry.

Pokud cena akcií klesá – což se často stává, když má společnost finanční problémy – dividendový výnos se zvyšuje. Investoři, kteří se dívají pouze na dividendový výnos, zanedbávají celkový obraz situace.

To, co skutečně chcete najít, je kombinace růstu ceny akcie a růstu dividendového příjmu.

Tomu se říká celková návratnost investice neboli nárůst ceny akcie a vyplacených dividend.

Aby investoři našli společnosti, které mají dobré vyhlídky na vysokou návratnost, měli by zvážit, co umožňuje, aby podnikání společnosti rostlo tak, aby rostla i její dividenda.

Může to znít náročně, ale tento proces se příliš neliší od žádosti o bankovní hypotéku. Stejně jako se věřitel podívá na vaše bankovní výpisy a výplatní pásky, aby zjistil, kolik peněz vám přichází a zda si můžete dovolit splácet hypotéku, mohou si investoři přečíst finanční výkazy společnosti, aby zjistili, jak financuje dividendu a zda si může dovolit ji nadále vyplácet.

Pokud společnost nefinancuje (svou dividendu) prostřednictvím cash flow, “spotřebovává” buď aktiva, nebo si na její výplatu půjčuje peníze, a to obvykle není udržitelné, takže dividenda může mít krátkou životnost.

Dividendy jsou vypláceny z volného peněžního toku společnosti, který se vypočítá jako provozní peněžní tok snížený o kapitálové výdaje.

Společnosti s prokazatelnou schopností generovat volné peněžní prostředky a vracet je akcionářům v průběhu času budou v lepší pozici, aby zajistily vynikající celkovou návratnost investic, ať už je makroekonomická situace jakákoliv.

To nejlepší, co můžete mít, pokud jde o silné akcie vyplácející dividendy, je zdravá společnost. Zdravá společnost je taková, která má stabilní, rostoucí cash flow a zisky.

Jak konkrétně vybírat dividendové akcie?

1) Využijte výplatního poměru k nalezení udržitelných dividend

Dividendový výplatní poměr vypočítává podíl zisku firmy vypláceného ve formě dividend. Jedná se o důležitý ukazatel udržitelnosti dividendové politiky firmy.

Společnost, která vyplácí příliš velkou část svých zisků, nemůže očekávat, že udrží jak dividendu, tak svůj růst.

Výzkum společnosti Brentview Investment Management zjistil, že společnosti s nejvyššími výplatami a dividendovými výnosy nejenže nedosáhly během výprodeje v březnu 2020 výkonnosti indexu S&P 500, ale také zaostaly za celkovým trhem za kalendářní rok. Navíc některé z těchto společností nakonec v průběhu roku své dividendy snížily.

Poznámka

Dividendové akcie s výnosy pohybujícími se mezi 1 % a 3 % spolu s výplatními poměry v rozmezí 10 % až 40 % by tak měly mít větší pravděpodobnost, že nejen přežijí v nejbližším období bez snižování, ale že se jim bude potenciálně dařit i v budoucnu s dlouhodobým růstem dividend.

Nízký výplatní poměr působí ve prospěch investora, protože společnost je pak schopna reinvestovat zbytek svých zisků.

Pokud je tato reinvestice úspěšná a podnik roste, pak je v následujícím roce, kdy společnost opět vyplácí dividendu, dividenda vyšší, protože zisk za daný rok je rovněž vyšší.

2) Hledejte růst dividend

Udržitelná dividenda s potenciálem růstu je jako trefit jackpot. Pokud získáte obojí, můžete si z akcie vytvořit stále rostoucí tok příjmů, což je něco, co dluhopisy se svými pevnými kupónovými sazbami nemohou poskytnout.

K vyhledání společností s udržitelnou a rostoucí dividendou lze využít následující čtyři kritéria.

 • Firma musí za posledních deset let zdvojnásobit svou dividendu. To znamená průměrnou roční míru růstu dividend ve výši 7,2 %, což je výrazně nad průměrnou roční mírou inflace ve výši 3,8 %.
 • Dejte přednost společnostem, které zvyšovaly dividendu alespoň v osmi z deseti předchozích let, aby dosáhly konzistentního ročního růstu dividend.
 • Společnost by také měla mít také rozumný výplatní poměr. Nevybírejte podniky, které zvyšují dividendu prostým zvyšováním výplatního poměru. Růstu dividendy by mělo být dosaženo prostřednictvím konzistentních reinvestic do ziskových růstových příležitostí.
 • Posledním kritériem, je omezení poměru dlouhodobého dluhu k vlastnímu kapitálu společnosti na méně než 50 %. Nechcete vlastnit akcie společnosti, která ohrožuje své dividendy tím, že se nadměrně zadlužuje.
Poznámka

S využitím těchto kritérii získáte výhodný výchozí bod pro objevení nejkvalitnějších plátců dividend. Obvykle se totiž jedná se o společnosti, které dokázaly udržet dividendu – a zpravidla ji i zvyšovat – po celou dobu hospodářského cyklu.

Existují období, kdy společnost nemusí být schopna zvýšit dividendu nebo ji může zvyšovat pomaleji, ale celkově budou společnosti, které projdou tímto sítem, stabilnějšími a spolehlivějšími plátci dividend.

3) Pozor na cyklická odvětví a příliš zadlužené společnosti

Vyhněte se společnostem spojeným s komoditami nebo společnostem v odvětvích s cyklickými zisky a peněžními toky. Nemusí být schopny pokračovat ve vyplácení dividend v období poklesu cen dané komodity nebo odvětví.

Měli byste se také vyhýbat společnostem s příliš velkým zadlužením, protože to znamená, že větší část jejich peněžních odlivů kontrolují držitelé dluhopisů, jejichž úrokové platby jsou povinné, a nikoli akcionáři, jejichž dividendy jsou dobrovolné. V těžkých časech by tyto firmy mohly snížit dividendy, aby se vyhnuly nesplácení dluhopisů.

Každá společnost však může zažít neúspěch a diverzifikace je pro investora nejlepší zajišťovací strategií. Proto se doporučuje diverzifikovat dividendové příjmy napříč společnostmi a tržními sektory.

Ve kterých odvětvích obecně naleznete nejspolehlivější plátce dividend? Obvykle na takové společnosti narazíte v odvětvích jako telekomunikace, spotřební zboží, finance, pojišťovnictví, průmysl či energetika.

Zdroj: Peak.cz
Prumerne-dividendove-vynosy-spolecnosti-podle-sektoru-ve-kterem-pusobi
Průměrné dividendové výnosy společností podle sektoru, ve kterém působí.

Možností je rovněž využití screeningu

Pokud jste fandové do screeningu, zkuste při výběru aplikovat např. následující kritéria:

 • P/E < 10
 • P/B < 1,5
 • Dividend yield > 5 %
 • Marže > 10 %
 • ROE > 15 %
 • EPS > DPS (výnos je vyšší než dividenda, v přepočtu na akcii)

Zejména v dobách, kdy jsou akcie výrazně nadhodnocené, však nemusíte podle daných kritérií žádný titul najít. Pokud ale nechcete roky čekat, než se nějaký titul najde, potom stačí jen některá tato kritéria zmírnit.

Jakou část akciového portfolia byste si měli vyhradit na dividendové akcie?

Vaše tolerance k riziku, investiční horizont a potřeby pasivního příjmu určí, jaký podíl portfolia přidělíte dividendové strategii.

Nezapomeňte, že dividendové akcie nejsou dluhopisy, které zaručují návratnost vaší jistiny. Jako každé akcie podléhají i dividendové akcie tržním rizikům a rizikům specifickým pro danou společnost.

Kromě toho jsou dividendové akcie vystaveny riziku úrokových sazeb. Při růstu úrokových sazeb mohou investoři utéct od dividendových akcií k zaručenému příjmu z dluhopisů, což vede k poklesu cen dividendových akcií.

Dokonce i ty nejsolidnější dividendové akcie pak mohou v krátkém období zažít značnou volatilitu. Existuje zkrátka příliš mnoho tržních sil, které s nimi mohou během několika dnů nebo týdnů pohnout nahoru nebo dolů, přičemž mnohé z nich nemají nic společného se samotným podnikáním společnosti.

Pokud si tedy vyberete skvělé dividendové tituly, nedělejte si příliš velké starosti s každodenními cenovými pohyby.

Zaměřte se zkrátka na hledání společností s vynikajícím podnikáním, stabilními toky příjmů a dobrou dividendovou historií a investujte do dividendových akcií dlouhodobě.

Jak investovat do dividendových akcií?

Nakoupit fyzické akcie nějaké společnosti není jedinou možností, jak inkasovat příjem z dividend. Jakou další možnost máte?

A) Nákup akciových titulů u brokera

Abyste mohli inkasovat dividendu, nemusíte nakoupit přímo danou fyzickou akcii. Obdržet ji můžete od brokera, i pokud spekulujete na cenu akcie prostřednictvím CFD. Je nutné však říci, že tyto finanční deriváty nejsou k dlouhodobému držení dividendových akcií vhodné.

Myslíte-li to tak s dividendovým investováním vážně, měli byste dát přednost nákupu fyzických akcií. Co se týče výběru brokera, může z počátku působit velmi složitě a pro nováčky může být až chaotický. Jakmile si tím ale projdete, uvidíte, že to není vůbec těžké.

Ve chvíli, kdy máte jasně stanovenou strategii (např. dlouhodobě nakupovat dividendové akcie a průměrovat jejich cenu) je pro vás velmi důležité také kritérium zdanění akcií a poplatky související s investováním.

Výběr brokera. 

Abyste si zvládnuli dobře vybrat, přečtěte si náš samostatný článek věnovaný výběru brokera, kde vás tímto procesem provedeme krok za krokem.

B) Nákup dividendových ETF u brokera

Víte, že nemusíte trávit spoustu času vybíráním konkrétních akciových titulů, ale můžete snadno a pohodlně investovat do tzv. ETF?

Tyto finanční instrumenty rovněž nakupujete přes brokera nebo investiční platformy, ale namísto desítek titulů, prostřednictvím nich koupíte pouze jedno vybrané ETF (či kombinaci několika málo ETF), které je tvořeno desítkami, někdy až stovkami dividendových akcií.

Obrovskou výhodou je u ETF diverzifikace a časová nenáročnost. Do detailu jsme investování do ETF rozebrali v tomto článku.

V následující pasáži vám ukáže několik konkrétních tipů na zajímavé dividendové akcie. Pozor na to, že náš článek není investičním doporučením – jedná se pouze o inspiraci (tipy).

Na vás samotných je pak pečlivý výběr dle vaší individuální investiční strategie, investičním horizontu, možnostech i toleranci k investičnímu riziku.

Pojďme se nyní společně podívat na konkrétní zástupce dividendových ETF a dividendových akcií, do kterých může být zajímavé investovat.

Jedny z nejlepších zahraničních dividendových akcií

Seznam dividendových aristokratů je skvělým místem pro vyhledávání nejlepších dividendových akcií. Jak už jste měli možnost zjistit výše, jedná se o společnosti, které jsou součástí indexu S&P 500 a které vyplácejí a zvyšují dividendu nejméně 25 let po sobě.

1) Lowe’s

Tento gigant v oblasti domácích potřeb se nemusí zdát jako příliš zajímavá akcie. A to je pravda, pokud nemáte rádi růst dividend. Dividenda akcií Lowe‘s od vstupu společnosti na burzu v roce 1961 byla každoročně navyšována a jen za posledních deset let vzrostla o masivních 471 %.

Další důležité číslo, které je pro Lowe’s dobré: Průměrný americký dům je starý 37 let. Další generace kutilů bude u Lowe’s utrácet hodně peněz.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie LOW Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

2) Walgreens Boots Alliance

Walgreens, jeden z největších provozovatelů maloobchodních lékáren na světě, prochází rozsáhlým obratem ve svém podnikání.

Kroky společnosti již vedou ke snížení nákladů, zvýšení digitálního prodeje a především k přidání plnohodnotných zdravotnických klinik ve stovkách jejích maloobchodních provozoven.

Stát se integrovanější zdravotnickou společností pomáhá tomuto ziskovému podniku k ještě větší ziskovosti, což posunuje jeho již tak štědrou dividendu na ještě vyšší úroveň.

Díky dividendovému výnosu, který v době psaní tohoto článku výrazně přesahuje 4,5 %, a šesti desetiletím ročního růstu výplat se dividendovým investorům na akciích Walgreens může líbit mnoho věcí.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie WBA Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

3) Realty Income

Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak investovat do vysoce kvalitních nemovitostí za účelem příjmu a růstu, může být akcie Realty Income ideální. Společnost vlastní širokou škálu nemovitostí, které jsou z velké části sklady pro společnosti z oblasti e-commerce, jež přináší silné peněžní toky od nájemců na základě dlouhodobých nájemních smluv.

Realty Income je také dividendovým aristokratem, který 27 let po sobě zvyšuje dividendu. Kromě toho společnost už 53 let po sobě dividendu investorům vyplácí každý měsíc.

Dividendový výnos Realty Income se dlouhodobě pohybuje okolo 4-5 %. Čas od času však společnost akcionářům vyplatí i mimořádnou dividendu tak jako v listopadu 2021, díky čemuž se celkový dividendový výnos společnosti v tomto roce vyšplhal k 8 %.”

Načítání
Načítání
Kupte si akcie O Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

4) Coca-Cola

Toto jen vůbec nejdéle držený akciový titul slavného investora Warrena Buffetta. Věštec z Omahy vlastní akcie Coca-Cola více jak 32 let. Dividendový výnos těchto akcií se pohybuje okolo 2,5-3,5 %.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie KO Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

Nejlepší evropské dividendové akcie

1) Sanofi

Francouzský výrobce léků Sanofi má díky svému lékovému trháku Dupixent širokou pozici a prostřednictvím akvizic posiluje svůj nejlepší lékový program ve své třídě.

Mezi nedávné transakce patří společnost Amunix, která rozšířila nabídku onkologických léků o 20 nových kandidátů, a společnost Origimm, která vyvíjí první vakcínu proti akné vulgaris – onemocnění postihující miliony dospívajících a dospělých.

Dividendový výnos akcií Sanofi vzrostl v posledních pěti letech o 3 % ročně. Výnos společnosti činí 3,5 %, což je zhruba dvakrát více než v sektoru zdravotní péče.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Sanofi Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

2) Unilever

Londýnský gigant v oblasti spotřebního zboží Unilever se může pochlubit silným portfoliem značek a výhodami značného rozsahu a udržitelného cash flow.

Jeho značky – mezi něž patří mýdlo Dove, omáčky a koření Knorr, čaj Lipton a majonéza Hellmann’s – jsou známé téměř každému spotřebiteli. Výnos akcií Unilever za posledních pět let vzrostl o 7 % ročně a době psaní tohoto článku činí 4,2 %.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Unilever Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

3) Legal & General

Britský penzijní specialista Legal & General využil stárnoucí evropské populace a za posledních deset let dosáhl 11% ročního růstu zisku na akcii a dividend.

Společnost je jedním z největších správců aktiv v Evropě díky svým vyspělým segmentům životního pojištění, penzijního připojištění a anuit a provádí velké investice do bydlení a infrastruktury, které by se jí měly v budoucnu bohatě vyplatit. Akcie Legal & General v době psaní tohoto článku přinášejí neuvěřitelný výnos 9,1 %.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie LGEN Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

4) Vodafone Group

Vodafone, firmu asi ani nebude třeba blíže představovat. Jedná se ale o společnost, která se považuje za jednu nejlepších dividendových akcií v Evropě. Se svým dividendovým výnosem skoro 8 % se není čemu divit.

Tento lídr na poli telekomunikačních technologií se nedávno spojil s Discovery, čímž ještě upevnil svou pozici na trhu.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Vodafone Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

Nejlepší české dividendové akcie

České akcie sice nevypadají dle indexu PX nijak zajímavě, avšak z pohledu dividendy jsou velmi zajímavé, přičemž některé dividendové výnosy přesahují i 8 %! Ve srovnání s průměrem EU nebo Ameriky jsme na tom skutečně mnohem lépe (viz srovnání níže).

Zdroj: Peak.cz
srovnani-dividendoveho-vynosu-akcii-ruznych-zemi
Srovnání dividendového výnosu akcií různých zemí.

Kromě toho odpadá nezanedbatelné kurzové riziko, jelikož do českých titulů můžete investovat přímo v korunách.

1) Moneta

Akcie Moneta lze obchodovat na pražské burze teprve od roku 2016, už od svého IPO si však těší obrovské popularitě investorů a jedná se tak o jednu z nejvíce obchodovaných akcií na českém trhu.

Tyto bankovní akcie však nechybí v portfoliích investorů ještě z jednoho podstatného důvodu – jejich dividendový výnos totiž činí 9 %.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Moneta Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

2) Philip Morris CZ

Velmi známá tabáková společnost je stálicí českých dividend, jelikož vyplácí dividendy s více jak 8% výnosem, ale i samotné akcie Philip Morris poměrně hbitě rostou. Bohužel vývoj dividend je do budoucna nejistý, jelikož tato společnost nemá nastavenou dlouhodobou koncepci jejich výplat.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie PM Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

3) Kofola

Srdcová záležitost mnoha Čechů. Nestabilní finanční situace akcií Kofoly bohužel nevede ke stejně pravidelné výplatě dividend, které nebyly vyplaceny např. v roce 2015. Když už se tak ale stane, každého určitě potěší dividendový výnos okolo 5 %.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Kofola Váš kapitál může být ohrožen*

Sponsored logo Koupit!

Nejlepší dividendové ETF

Výše zmíněné ETF (exchande traded funds), známé jako indexové fondy jsou výtečným nástrojem pro nenáročné investory, kteří nechtějí trávit příliš času investováním, edukací a výběrem konkrétních akciových titulů.

A jelikož jsou dividendové akcie vhodné zejména pro střednědobé a dlouhodobé investování, dividendové ETF se může stát perfektní kombinací obou.

Další výhodou jsou nízké poplatky (oproti klasickým investičním fondům) a vysoká likvidita, jelikož je můžete obchodovat prakticky kdykoliv a kdekoliv.

1) SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF

Jedno z největších ETF v oblasti dividend, který své zisky rozděluje čtvrtletně. Jsou zde zařazeny společnosti z S&P Composite Index, které zvyšují dividendy alespoň 20 po sobě jdoucích let.

2) SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

ETF evropských společností, které alespoň posledních 10 let zvyšovaly dividendy. Dividendy jsou v případě tohoto ETF vypláceny půlročně.

3) SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF

Čtvrtletně vyplácené dividendy tohoto ETF investujícího do globálně nejzajímavějších dividendových akcií zlákaly mnoho investorů a současný objem okolo 600 mil. EUR je relativně velký.

4) iShares Asia Pacific Dividend ETF

Obchodní válka nepůsobila zrovna dobře pro ETF iShares Asia Pacific Dividend, ale v tom se skrývá i určitý potenciál toto ETF čtvrtletně vyplácející dividendu nakoupit co levněji a vydělat více.

5) iShares Emerging Markets Dividend ETF

Skrze toto ETF můžete investovat do akcií rozvíjejících se zemí, které byly schopny dlouhodobě a stabilně vyplácet své dividendy. Čtvrtletní distribuce dividend a fakt, že si v poslední době vede mezi ETF velmi dobře, působí jako velké lákadlo.

6) iShares MSCI USA Quality Dividend ETF

iShares MSCI USA Quality Dividend je akciové ETF obchodované pod tickerem QDIV, které poskytuje investorům široké portfolio amerických akciových titulů s vysokými dividendami.

Pár slov závěrem

Začít s investováním do dividendových akcií může být zpočátku trochu náročné, když uvážíte všechny proměnné. Pro začátečníky je důležité věnovat čas pochopení základních pojmů, jako jsou všechny ty uvedené v tomto článku, než přejdou na složitější strategie.

Nezapomeňte, že investování je proces celoživotního učení a že můžete vykročit správnou nohou tím, že se před realizací první investice dostatečně vzděláváte.

Info

Po přečtení výše sepsaných řádků byste měli být schopni komplexně porozumět dividendovým akciím i jejich strategiím, uvažovat o zásadních souvislostech a umět si vybrat konkrétní (pro vás vhodné) dividendové tituly či ETF.

Pokud vám ale některá pasáž nebyla jasná, neváhejte si ji pročíst znovu nebo využijte odkazy na další články na našem webu, popřípadě také naši akademii. Dividendové akcie určitě stojí za pozornost – jedná se o skvělý nástroj. Věnujte tomu svůj čas a posuňte své investiční dovednosti zase o kus dopředu.

V případě, že si nebudete vědět rady nás můžete také samozřejmě kontaktovat.

Další zdroje informací:

 • The Motley Fool (How to Invest in Dividend Stocks: A Guide to Dividend Investing)
 • Investopedia (Stock Dividend: What It Is and How It Works, With Example)
 • Money USNews (What Is a Dividend? Ultimate Guide to Dividend Stocks)
 • NerdWallet (What Is a Dividend and How Do They Work?)
Líbil se vám tento článek?
115
6

Autor

Nadšenec do finančních trhů a aktivní investor s desetiletou historií, který se aktuálně soustředí na pasivní investování. Svůj hluboký zájem o finance a investice zhmotňuje do budování Finexu s jasným cílem – stát se nejlepší platformou svého druhu v Česku a na Slovensku.

Matěj věří, že Finex je místem, kde každý člověk s touhou investovat do své budoucnosti najde užitečné rady, návody i inspiraci.

“Cesta investora je náročná. Musíme se vzdělávat a věnovat hromadu času práci. Ale víte co? Ta nezávislost, svoboda a samozřejmě i výdělky za to opravdu stojí.”

Přečíst více

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Články v kategorii Dividendové akcie a ETF – Co to je? Jak vybrat nejlepší v roce 2024? Kde je nakoupit?