Finex.cz logo
Menu
Finex » Kryptoměny » DeFi » Staking kryptoměn: Co to je, k čemu se využívá a jak díky stakingu své kryptoměny zhodnotit?

Staking kryptoměn: Co to je, k čemu se využívá a jak díky stakingu své kryptoměny zhodnotit?

Staking kryptoměn: Co to je, k čemu se využívá a jak díky stakingu své kryptoměny zhodnotit?

Staking kryptoměn je jednou z možností, jak dosáhnout pasivního příjmu z kryptoměn. A ačkoli tento termín spatřil světlo světa už po vytvoření nového mechanismu konsenzu zvaného Proof of Stake, dnes používané slovo staking představuje jakékoli uzamknutí určitého počtu tokenů či mincí, za něž uživatel získá právo validovat transakce v konsenzu Proof of Stake či jiné výhody.

Existuje velké množství druhů stakingu jakožto i způsobů, jak se jej zúčastnit. Všechno si vysvětlíme v následujícím článku.

Obsah tohoto článku

1.Co je to vlastně staking2.Odkud se odměny berou?Odměny za stakingTransakční poplatky3.Jak staking funguje?První možnost – jak se stát validátorem?Delegace – "běžný" staking4.Druhy stakingu – CEX vs. DEX stakingStaking na centralizovaných burzáchStaking na decentralizovaných burzách/staking protokolechOff-chain staking5.Jaká jsou rizika stakingu? Souvisí s výší procentuálních odměn6.Proč tedy stakovat? Výhody a nevýhody7.Kde hledat informace o výši zhodnocení nebo validátorech?8.Shrnutí: Je staking rozumným způsobem zhodnocení svých kryptoměn?

Co je to vlastně staking

Obecně řečeno, pojem staking představuje uzamknutí jednotek vlastněné kryptoměny s cílem získat určité výhody. Většinou se jedná o uzamknutí nativních mincí protokolu s mechanismem konsenzu Proof of Stake, kdy se takový uživatel může skrze svou vlastní iniciativu účastnit na zvyšování bezpečnosti a decentralizaci daného protokolu a za své úsilí je po zásluze odměňován.

Hlavní myšlenkou a motivací většiny uživatelů za uzamknutím kryptoměn je samozřejmě zisk ve formě procentuálního zhodnocení, přičemž zde platí přímá úměra – čím více mincí uživatel k uzamknutí poskytne, tím více odměn se dočká. Nalézáme zde tak podobnost se spořícím účtem v bance.

Odměny za staking se běžně pohybují kolem 2 – 15 % ročního zhodnocení. Tato procenta jsou běžná pro využívání stakingu skrze centralizované nástroje a burzy. S využitím různých decentralizovaných protokolů se však uživatelé mohou dostat i na odměny přesahující 100 %. K dosažení vyššího zisku je však potřeba mnoho zkušeností a znalostí.

Odkud se odměny berou?

Odměny, které jsou uživatelům za staking vypláceny, vznikají na podobném principu jako odměny za těžbu, a dělí se na dva druhy:

 • odměny přímo za staking – analogie těžby, jedná se o inflační odměny;
 • poplatky za transakce.

Odměny za staking

Podobně jako máme v konsenzu Proof of Work těžaře zapisující transakce do jednotlivých bloků v blockchainu, u sítí s konsenzem Proof of Stake je označujeme za validátory. Jedná se o operátory validačních uzlů (validator nodes – prakticky servery validující transakce).

Každý validátor drží určitý počet nastakovaných mincí dané kryptoměny a zaobírá tak procentuální podíl mezi všemi existujícími validátory (odtud výraz stake = podíl). Volba validátora pro zápis bloku je ovlivněna podle množství nastakovaných kryptoměn – ti, co drží kryptoměny déle, či jich mají více, jsou voleni častěji. Tím pádem se pak dočkávají vyšších odměn.

S každým nově vzniklým blokem transakcí vznikají i nové odměny za staking – mince jsou vytvořeny úplně nově ('minting') a proto mají přízvisko inflationary rewards (inflační odměny). Zvyšují totiž celkový počet existujících mincí v oběhu.

Transakční poplatky

Každá transakce na kryptoměnovém protokolu vyžaduje pro své úspěšné provedení poplatek určený primárně pro validační uzel, který na základě výše poplatků jednotlivých transakcí prioritizuje jejich rozřazení do bloků. Celková výše poplatků za celý blok je také zahrnuta do odměn za staking.

Výše transakčních poplatků může být různá – závisí na celkové propustnosti sítě. Např. poplatky protokolů jako Cardano nebo Solana dosahují oproti Bitcoinu nebo Ethereu (Proof of Work) velmi nízkých hodnot.

Transakční poplatky různých kryptoměnových protokolů
Transakční poplatky různých kryptoměnových protokolů
Zdroj: blockworks.co

Jak staking funguje?

Stakingu na protokolech PoS se zjednodušeně můžete zúčastnit dvěma způsoby – buď se přímo stanete jedním z validátorů (k čemuž je mnohdy třeba opravdu vysoký počet mincí), nebo své kryptoměny propůjčíte již existujícímu validátorovi a stanete se delegátorem. Na následujícím obrázku je zjednodušené schéma stakingu.

Zjednodušené schéma stakingu
Zjednodušené schéma stakingu – delegace na validátora
Zdroj: chorus.one

První možnost – jak se stát validátorem?

První případ se nejvíce hodí pro velké instituce nebo movité technické nadšence. Zprovoznění vlastního validačního uzlu vyžaduje pokročilé technické znalosti i zázemí (zde je pro příklad návod na zprovoznění validačního uzlu na Solaně), poměrně výkonný hardware běžící v provozu 24 hodin a počáteční investici do zvolené kryptoměny.

Podmínky validátora jsou pro běžného člověka velmi těžko splnitelné. Naštěstí existuje druhá zmíněná možnost – delegace – neboli vložení finančních prostředků pod správu již existujícího validátora a na oplátku si nárokovat procentuální podíl z jeho stakingových odměn (případ z obrázku výše).

Delegace – "běžný" staking

Pod tímto termínem je možné si představit veškerý dostupný staking na centralizovaných burzách (např. Binance nebo Kraken), v kryptoměnových peněženkách (Trust Wallet či Coinomi) nebo na různých decentralizovaných protokolech (např. Ankr či Lido).

Principiálně se jedná o vložení vašich finančních prostředků do již existujících validačních uzlů. Pro běžného uživatele je to mnohem jednodušší cesta, neboť zde není vyžadována žádná velká investice (např. ve staking poolu kryptoměny Cardano na Binance je minimální investice pouze 1 ADA, v moment psaní tohoto článku asi 20 Kč). Žádné podrobnější technické znalosti, výkonný hardware, nebo povinnost být online 24 hodin denně nejsou potřeba.

Veškerý staking, který budeme dále v článku probírat, se tak z pohledu uživatele řadí do této kategorie.

Chcete-li znát informace a podrobný návod na zprovoznění vlastního validačního uzlu, budete bohužel odpovědi muset hledat jinde.

Druhy stakingu – CEX vs. DEX staking

Z hlediska výše nabízených odměn, bezpečnosti a složitosti manipulace s kryptoměnami můžeme staking rozdělit na:

 • A) centralizovaný a decentralizovaný; nebo
 • B) on-chain a off-chain.

Oba typy rozdělení se do jisté míry protínají a v následujících odstavcích si proto všechny zmíněné druhy stakingu popíšeme.

Staking na centralizovaných burzách

Staking na centralizovaných burzách je pro uživatele tou nejjednodušší možností, jak se stakingem začít. Jediné, co potřebujete udělat, je držet nějaké kryptoměny na burze s podporou stakingu a jedním tlačítkem je uzamknout (doba, na kterou své mince u centralizovaných burz zamykáte, se liší a může být omezená např. na 7/30/90/… dní, nebo úplně neomezená).

Burza si za zprostředkování stakingu však bere určité procento ze zisku, a proto běžně narazíte na nižší procentuální zhodnocení, než u stakování jinými způsoby. To však nemusí platit ve všech případech. Na následujícím obrázku je příklad několika dostupných kryptoměn pro staking na burze Binance.

Staking na burze Binance
Staking na burze Binance
Zdroj: binance.com

Na obrázku výše můžete vidět velmi vysoké zhodnocení pro staking tokenů Solany – při uzamknutí na 90 dní můžete dosáhnout až 11,25% roční zhodnocení. Na druhou stranu, s kryptoměnou CAKE můžete dosáhnout až 50 %, opět při uzamčení na 90 dní. To už samo o sobě je velmi vysoké číslo, ale možná byste se divili, že při využití přímo decentralizované burzy PancakeSwap (CAKE je nativním tokenem této burzy) můžete skrze automatický staking dosáhnout na výnos až 62,83 %.

Favorit redakce
 • Opravdu propracovaná a funkční platforma
 • Nízké poplatky
 • Kontakt zákaznické podpory bývá složitý
 • Platforma může na nové uživatele působit příliš složitě

Je důležité znovu zmínit, že staking může být časově omezen – při uzamčení na delší časový úsek můžete získat vyšší procentuální zhodnocení.

Staking na burze Kraken
Staking na burze Kraken
Zdroj: kraken.com

Dalším adeptem je burza Kraken (viz obrázek výše). Všimněte si, že procenta za staking Solany jsou zde daleko nižší. To však vyvažuje skutečnost, že kryptoměny na Krakenu jsou 100% likvidní – nemusíte je tak uzamykat na žádný předem daný časový úsek a nevystavujete se tak např. nemožnosti prodeje při fluktuaci ceny.

Zajímavá jsou i procenta pro kryptoměny Polkadot (DOT) nebo Kusama (KSM). Na Binance můžete dosáhnout až 16,62 % za DOT a 19,43 % za KSM při uzamčení na 90 dní. Na burze Kraken jsou procenta nižší, znovu však s výhodou 100% likvidity.

Staking na decentralizovaných burzách/staking protokolech

U decentralizovaných burz nám mizí pomyslný prostředník – interagujete tak přímo se stakovacími pooly nebo smart kontrakty. To může mít za výsledek ve většině případů vyšší procentuální zhodnocení a ochranu před užším typem rizik (např. hack burzy).

Jako příklad můžeme využít již zmiňovanou kryptoměnu Polkadot (DOT). On-chain staking DOT je dostupný např. skrze kryptoměnovou peněženku Fearless Wallet, Ledger Live nebo přímo v rozhraní polkadot.js.

Protože nejsme my sami validátory, ale chceme se k nějakému již existujícímu validátorovi přidat, musíme si jej zvolit. Na následujícím obrázku můžeme vidět příklad fungujících validátorů pro síť DOT na polkadot.js.

Seznam validátorů kryptoměny Polkadot (DOT)
Seznam validátorů kryptoměny Polkadot (DOT)
Zdroj: polkadot.js.org

V seznamu můžeme vidět informace o podílu na poplatcích, o množství mincí DOT držených validátorem, nebo např. i o tom, kolik bloků již zvalidoval v momentální epoše (číslo v zeleném kroužku vlevo).

Příklad u Polkadot může působit jako technicky náročnější, ale zahrnuje důležité kroky typické pro decentralizovaný on-chain staking – zejména tedy volbu validátora.

Dalším zajímavým příkladem DeFi stakingu je kryptoměnový protokol Ankr (ANKR). Jedná se o jednu ze zjednošujících alternativ pro staking ETH 2.0, je zde možné ale stakovat i kryptoměny Polygon (MATIC), BNB, Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT) a Kusama (KSM).

Staking na kryptoměnovém protokolu Ankr
Staking na kryptoměnovém protokolu Ankr
Zdroj: stakefi.ankr.com

Minimální množství pro staking je o něco vyšší (0,5 ETH). Uživatel výměnou dostane tokeny aETHc nebo aETHb. Nastakované ETH je skrze zmíněné tokeny likvidní.

Podobných variant pro staking ETH 2.0 existuje větší množství, např. Rocket Pool (uživatel výměnou dostane token rETH a prvotní vklad je pouze 0,01 ETH) nebo Stakewise.io.

Existují ale i další možnosti stakingu – např. staking tokenů CAKE na decentralizované burze PancakeSwap, který nemá s PoS nic společného.

Staking na decentralizované burze PancakeSwap
Staking na decentralizované burze PancakeSwap
Zdroj: pancakeswap.finance

Stakování CAKE na PancakeSwapu vyžaduje pouze povolení jednoho z nabízených staking poolů a následného flexibilního uzamknutí určitého množství tokenů CAKE. PancakeSwap tímto mechanismem elegantním a více či méně férovým způsobem distribuuje své governance tokeny mezi své uživatele.

Off-chain staking

Jak jsme již zmínili, staking je ještě možné rozdělit na on-chain staking a off-chain staking. Jako on-chain staking můžeme považovat všechny typy stakingu popsané ve dvou kapitolách výše – tedy centralizovaný i decentralizovaný staking skrze Proof of Stake konsenzus.

Jako off-chain staking se považuje např. staking fiat mět, stablecoinů nebo kryptoměn využívajících jiný mechanismus konsenzu než Proof of Stake – např. Bitcoin s mechanismem Proof of Work. Za oponou off-chain stakingu tak nenajdeme žádné validátory. Většinou se jedná o speciální staking programy za účelem zvýšení likvidity na trhu – např. off-chain staking program na centralizované burze Kraken.

Na burze Kraken můžete stakovat Bitcoin (BTC), Eura nebo Dolary. Burza Kraken sice neposkytuje přímé informace o tom, jak s nastakovanými kryptoměnami nakládá, je ale možné odhadovat, že je používá pro zvýšení likvidity na trhu.

Off-chain staking program na burze Kraken
Off-chain staking program na burze Kraken
Zdroj: kraken.com

Dalším zajímavým způsobem stakování je také off-chain centralizovaný staking na burze nebo v aplikaci Crypto.com (kde se tato funkce nazývá Earn), který nabízí řádově vyšší odměny než off-chain staking u Krakenu.

Staking kryptoměn na Crypto.com
Staking kryptoměn na Crypto.com
Zdroj: Crypto.com/earn

I zde je možné stakovat i kryptoměny, které fungují na principu PoW a jejich síť proto sama od sebe žádné odměny nevyplácí. Můžete tak stakovat např. Bitcoin a získat odměnu v podobě až 8,5% ročního zhodnocení.

Kde se tedy tyto odměny berou?

Jak Kraken, tak i Crypto.com tyto odměny vyplácí ze svého a motivují tím tak své uživatele, aby si u nich uživatelé založili účty a používali jejich služby. Bitcoiny, které takto Crypto.com vybere, jsou pak využívány dle jejich vlastního uvážení – například pro dodání likvidity na svou vlastní derivátovou burzu nebo jsou za úrok půjčeny uživatelům jejich funkce Credit.

Jaká jsou rizika stakingu? Souvisí s výší procentuálních odměn

Můžeme zde aplikovat běžné pravidlo platné u více či méně všech investic – čím více je investice riziková, tím vyšší zhodnocení nám může přinést. Staking není výjimka. V článku jsme si uvedli několik příkladů zhodnocení – běžně se pohybujeme kolem 5 – 15 %, v některých případech můžeme dosáhnout i 20 – 50 % a v extrémech klidně 100 %. Jak je to možné?

U kryptoměn s vysokým procentuálním zhodnocením je nutné si uvědomit, že výše odměn se s časem bude měnit. Proto velmi vysoké odměny v řádech kolem 100 % nejsou trvale udržitelné. Čím více lidí začne danou kryptoměnu stakovat, mezi tím více lidí se odměny budou dělit a roční zhodnocení každého z nich tak bude nižší.

Další riziko je snížení likvidity v nějakých způsobech stakingu. Pokud si např. na Binance uzamknete mince kryptoměny na 1 nebo 2 měsíce, nebudete s nimi během této doby moci nijak manipulovat, což může být problém při změnách cen na trhu.

U malých projektů s vysokým APY existuje také hrozba rugpullu, neboli krádeže vývojářským týmem daného projektu. U velkých projektů stakovaných na centralizovaných burzách se s tímto problémem pravděpodobně nikdy nesetkáte, v DeFi se ale jedná o zásadní záležitost.

Každý projekt, do kterého investujete (ať už za účelem stakingu, poskytování likvidity nebo pouze nákupu) je nutné si pořádně prověřit.

Jedním z produktů Binance je DeFi staking. Se smart kontrakty protokolů neinteragujete tedy přímo vy, ale kryptoměnové peněženky burzy (na kterých jsou uložené vaše finance). I když burza do této kategorie vybírá jen prvotřídní projekty, nemůže nést odpovědnost za bezpečnost týkající se čistě struktury smart kontraktů nebo kryptoměnového protokolu a proto na tuto informaci své zákazníky upozorňuje.

Varování u funkce DeFi stakingu na burze Binance
Varování u funkce DeFi stakingu na burze Binance
Zdroj: binance.com

Binance nabízí staking skrze decentralizované protokoly Venus, dYdX a AAVE.

Proč tedy stakovat? Výhody a nevýhody

Staking je ideální pro dlouhodobě držené kryptoměny. Držíte dlouhodobě Solanu, Cosmos, Tezos nebo např. Algorand? V tom případě je staking přímo pro vás – vaše kryptoměny vám budou vydělávat prakticky zadarmo.

Pokud plánujete kryptoměny držet kratší dobu a i přes to se zúčastnit stakingu, je rozumnější volit způsoby stakování nezahrnující uzamykání mincí na delší časový úsek. Přijdete tím sice o pár procent, ale kryptoměny budete mít k dispozici mnohem dříve.

Výhody stakingu

 • Díky stakingu je možné pravidelně získávat odměnu v tokenech, které se vyplácí na základě mechanismu samotné kryptoměny.
 • Staking má smysl používat zejména při dlouhodobě plánovaném držení kryptoměny.
 • Můžete si vybrat mezi likvidnější formou, nebo dlouhodobějším stakingem s vyšším procentuálním zhodnocením.
 • Off-chain staking fiat měn může přinést zajímavé zisky oproti běžným spořícím účtům v bankách.
 • S využitím decentralizovaných protokolů je možné dosáhnout vyššího zhodnocení.

Nevýhody stakingu

 • Omezená likvidita – záleží na formě stakingu, kterou si zvolíte.
 • Staking vás neochrání před změnami ceny – i když staking vaší kryptoměny bude dosahovat značných %, celková hodnota může klesat při záporném vývoji ceny.
 • Bezpečnostní rizika při držení prostředků na centralizovaných burzách.
 • V případě decentralizovaných burz je riziko lidské chyby větší.
 • Při volbě špatného validátora hrozí riziko ztráty finančních prostředků (slashing).

Kde hledat informace o výši zhodnocení nebo validátorech?

Centralizovaných i decentralizovaných burz je dnes opravdu hodně, každá z nich navíc může mít jiné stakovací programy. Aby toho nebylo málo, záleží také na jednotlivých validátorech u konkrétních měn. Mějte na paměti, že žádná prezentovaná APR nebo APY jak na centralizovaných, tak decentralizovaných burzách, nejsou a ani nemohou být garantována.

Abychom se lépe zorientovali, můžeme použít některé internetové srovnávače. Jedním z nejlepších je např. portál stakingrewards.com.

Rozhraní platformy Staking Rewards
Rozhraní platformy Staking Rewards
Zdroj: stakingrewards.com

Můžeme zde nalézt všechny informace o větších kryptoměnách vzhledem ke stakingu, např. průměrnou výši vyplácených odměn nebo celkovou hodnotu nastakovaných finančních prostředků.

V dolních oblastech stránky je dále k dispozici žebříček nejlepších lending protokolů pro konkrétní kryptoměny (např. pro USDT je na prvním místě SWAPP Protocol) a žebříček nejlepších poskytovatelů stakingu, opět filtrováno dle kryptoměny.

Největší validátoři na Solaně
Největší validátoři na Solaně
Zdroj: stakingrewards.com

Na obrázku výše vidíme příklad největších validátorů kryptoměny Solana (SOL). Po rozkliknutí všech jednotlivých validátorů zobrazíme dodatečné informace jako např. recenze nebo historii. Pokud validátor nemá téměř 100% uptime (podíl v čase, kdy je a má být v provozu), může být vystaven slashingu, to může vyústit i ve ztrátu finančních prostředků uživatele.

Dalším zajímavým portálem je Beaconcha – srovnávač zaměřující se přímo na validátory ETH 2.0.

Informace o validátorech na portálu beaconcha.in
Informace o validátorech na portálu beaconcha.in
Zdroj: beaconcha.in

Mezi dostupnými informacemi se nachází např. kdo drží privátní validační a výběrové klíče (uživatel, služba nebo smart kontrakt), využívání aplikací třetích stran, minimální investice, výše procentuálního poplatku pro validátora, či odkazy na sociální sítě.

Shrnutí: Je staking rozumným způsobem zhodnocení svých kryptoměn?

Staking je jedním z možných pasivních příjmů z kryptoměn. Jedná o vesměs nejméně rizikový, ale také nejméně výdělečný (oproti yield farmingu ve smyslu poskytování likvidity nebo lendingu). Hodí se pro dlouhodobé držitele kryptoměn – kryptoměny, které by jinak ležely netknuté v peněžence, se tak mohou samy zhodnocovat.

Máme více typů stakingu lišící se v období uzamčení mincí a procentuální výši odměn. Nejvýdělečnější je obecně decentralizovaný staking, pro uživatele to však představuje pár kroků navíc. Využití stakingových programů na centralizovaných burzách může být jednodušší, k dispozici je zde i off-chain staking kryptoměn s jiným mechanismem konsenzu než PoS, nebo dokonce i fiat měn.

Nejlepších výsledků může uživatel dosáhnout kombinováním stakingu s yield farmingem.

Vstupte do světa kryptoměn!

Již kryptoměny máte? Držte je v bezpečí hardware peněženky Trezor!

Favorit redakce
Trezor logo

Trezor

★ 95 %

 • Jedna z nejbezpečnějších kryptoměnových peněženek
 • Vytvořena českou firmou
 • Pro začátečníky může působit složitě
 • Je dražší než ostatní peněženky

Aktuálně 3 největší kryptoměny

Graf posl. 7 dní
Graf Bitcoin
Změna za 24h
+0,95%
Cena
$30 484
Graf posl. 7 dní
Graf Ethereum
Změna za 24h
+2,67%
Cena
$2 073
Graf posl. 7 dní
Graf BNB
Změna za 24h
+2,07%
Cena
$329,3

Ohodnoťte tento článek

Diskuze k tomuto článku: 8 komentářů
Dominik

Dobrý den, je potřeba na stakování živnostenský list, tak jak je to u těžení? Děkuji

Dave

Ahoj supr! Jak to ale zdanit?

Mate nekdo zkusenost? Pokud zdanim jako urok, budu pak danit znova na exitu?:/

Diky

Rejdn
Odpověď na Dave

Taky by mě dost zajímalo jestli se daní při nabytí úroku i při prodeji. Pořád žádná odpověď?

Portál Finex.cz
Odpověď na Rejdn

Dobrý den, pánové. Bohužel nejsme daňoví poradci a proto se k těmto otázkám neradi vyjadřujeme, nicméně selský rozum říká, že (dejme tomu) pokud stakingem vydělám 0,01 ETH, což by mohlo být třeba 500 Kč, tak je třeba zdanit zisk ze stakingu v hodnotě 500 Kč. Pokud takto získané ETH ale prodám až později, za dvojnásobnou cenu, pak bych měl zdanit ještě těch dalších 500 Kč, které jsem získal navíc spekulací (držením ETH a prodejem se ziskem). Nebudu tedy jednou danit celých 500 a poté znovu celých 1000 Kč, ale zisk 500 Kč a poté dalších 500 Kč zisku. Ještě jednou ale upozorňujeme, že byste tuto věc měli konzultovat se svým daňovým poradcem.

Martin

Velmi dobrý článek o zhodnocení kryptoměn, ale přece jen se chci zeptat, jak je to s financemi? Slyšel jsem, že poplatky jsou hodně vysoké při vkládání a nevyplatí se tam dát např. 100 dolarů. Jak je to tedy, jakou by jste mi doporučil částku peněz na uzavření stakingu? (je to doufám to stejné jako přidání likvidity)

Portál Finex.cz
Odpověď na Martin

Dobrý den, Martine. Ohledně poplatků vždy záleží na aktuální vytíženosti sítě a na konkrétní kryptoměně, kterou chcete stakovat. Např. u kryptoměn na bázi Ethereum se mohou poplatky opravdu vyšplhat i do stovek či tisíců korun a to se pak stakování 100 USD opravdu nevyplatí… Jsou ale i jiné sítě (např Binance Smart Chain) a tam jsou poplatky o dost nižší.

Ondrej Jobi

Binance – pokud presunu stakingu koupenych napr 10 tokenu BNB pri cene 260 Dolaru/token na rok, dostanu pokud se hodnota zvysi po roce na 350 Dolaru/token slibene maximalni procentni zhodnoceni ve forme tokenu, a pak prodam pri cene 350 Dolaru/token presne po 1 roce 1 dni a vydelam 2x jak na stakingu tak i na aktualni trzni cene(350-260 = 90 Dolaru za kazdy token), je to tak ? Dekuji, Ondrej

Portál Finex.cz
Odpověď na Ondrej Jobi

Dobrý den, Ondřeji. Ano, v tomto případě se zhodnotí nejen Váš vklad, ale i získané odměny za staking.

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo