Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
polygon
MATIC
Polygon Network (MATIC) – Kurz, cena, graf vývoje, kde koupit

$0,57 (12,67 Kč)

-8,2 % za 7 dní

polygon

Polygon Network (MATIC) – Kurz, cena, graf vývoje, kde koupit

Graf MATIC

$0,57 (12,67 Kč)

-8,2 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf kurzu MATIC (token sítě Polygon)

Kalkulačka: MATIC to CZK

MATIC
CZK

Informace o Polygon Network

Polygon Network, dříve s názvem Matic Network, je platforma zaměřující se na škálování Etherea a vývoj nové infrastruktury. Ambice Polygonu jsou opravdu vysoké. Polygon zastřešuje mnoho svých projektů, jejichž finální efekt má přispět k rychlejším a levnějším transakcím na síti Etherea a k ještě většímu zlepšení bezpečnosti. To vše při zachování vysoké míry decentralizace.

Jak jsme se již mohli přesvědčit z radikálního vývoje ceny v minulosti, potenciál má Polygon velmi velký i přes to, že je v této oblasti tvrdá konkurence. Nic však není jisté a ve spojitosti s Polygonem se objevuje i určitá míra kontroverze. Např. smysl celého projektu, pokud uspěje ETH 2.0.

MATIC je relativně mladou kryptoměnou, která je na burze od léta roku 2019. Jeho cena se dlouhou dobu držela nízko a silně vzrostla až při posledním bull runu na přelomu let 2020/2021.

Vše důležité o Polygon (MATIC) ve dvou odstavcích

Polygon Network, dříve Matic Network s nativní kryptoměnou MATIC je sidechain Etherea nové generace. To znamená, že běží paralelně s Ethereem a ohledně bezpečnosti se na něj na rozdíl od sekundárních vrstev jako Optimismu (OP) či Arbitra (ARB) nespoléhá.

Na Polygonu se nachází rozvinutý DeFi ekosystém obsahující řadu předních decentralizovaných aplikací jako např. Uniswap či OpenSea. Mince MATIC se dá stakovat, slouží k placení transakční poplatků (gas) nebo jako hlasovací mince v rámci governance procesu. Má pevně zastropované maximální množství na 10 miliardách kusech, z nichž je přes 90 % v oběhu.

Obsah článku o Polygon Network

Úvod do Polygonu – co je to Polygon Network?

Hlavním účelem Polygonu při jeho založení bylo vylepšení některých vlastností Etherea, ve kterých pokulhávalo. Mezi hlavní problémy patřila obtížná škálovatelnost, špatné porozumění s ostatními blockchainy, nízká propustnost při velké zátěži sítě a s tím související radikální poplatky.

Existuje mnoho přístupů k řešení zmiňovaných problémů, Polygon zvolil cestu tvorby nového ekosystému na vrstvě 2, která se nachází nad základní vrstvou, v níž operuje jádro Etherea.

Souběžný název pro všechna řešení vymýšlená Polygonem bývá označován jako Ethereum’s internet of blockchains. Základní myšlenkou je zde vytvoření nové velké sítě, ve které si budou různé blockchainy vyměňovat vzájemně informace se zachováním decentralizace, vysoké rychlosti a efektivity.

Polygon představuje velké množství řešení těchto problémů. Příkladem už v současnosti běžících je Polygon SDK (framework pro tvorbu nových blockchainů na bázi Etherea), Polygon PoS Chain (sidechain využívající mechanismus Proof of Stake) a Polygon Plasma (childchain Etherea umožňující odklon částečné vlny transakcí z Mainnetu).

Doposud publikované produkty jsou pouze základ všeho, co Polygon plánuje vytvořit a implementovat. Podrobně se na všechny produkty Polygonu podíváme v samostatném odstavci.

Rebranding – z Maticu na Polygon

Zdroj: polygon.technology
Dřívější logo (Matic Network) a nynější (Polygon)
Dřívější logo (Matic Network) a nynější (Polygon)

Možná vás mohlo zaskočit, že Polygon se dříve jmenoval Matic Network.

Rebranding byl oznámen 9. února 2021 a měl Polygon zviditelnit ve světovém měřítku. Součástí byla i změna loga.

Vedení Polygonu se tak rozhodlo učinit pro silnější marketing a zároveň pro zastřešení všech činností po jejich rozšíření. Charakteristický název odpovídá implementaci všech řešení ve vzájemné provázanosti.

Problém škálovatelnosti Etherea

Ethereu po nástupu na trh netrvalo dlouho, než se zvládly projevit jeho slabé stránky. Po obrovském boomu Etherea a nových projektů na ERC20 síti se projevily nízké schopnosti škálovatelnosti. Ethereum má velký problém s propustností, která dosahuje pouze 15 transakcí za sekundu.

Pokud chcete provést transakci na Ethereu a nemůžete nebo nechcete dlouho čekat, máte možnost ji zrychlit zvýšením poplatků, které jste ochotni za transakci zaplatit, formou zvýšení ceny za gas. Pokud však toto udělá najednou velké množství lidí, výsledkem je radikální nárůst poplatků za transakce, a máme zaděláno na další závažný problém.

Příklad vysokého poplatku
Příklad vysokého poplatku u ETH – poplatek ve výši 36 dolarů za převod 40 dolarů

Nemluvě o tom, že Ethereum jako takové nepočítalo se spoluprací a vzájemné kompatibilitě s jinými blockchainy a ze své vlastní přirozenosti toto v základu neumožňuje. Řešením všeho je zde lepší škálovatelnost a zvýšení vzájemné kompatibility.

Polygon se těchto problémů ujal a všechno řeší na druhé vrstvě Etherea – tzv. na Layer 2. Jedná se o vrstvu škálovatelnosti. Zde se využívají veškeré silné stránky Etherea jako je silné zabezpečení a decentralizace (ověřování všech transakcích na nezávislých uzlech všude po světě) – to vše existuje na základní vrstvě – Layer 1. Polygon na tom všem staví.

Ačkoliv se na první pohled může zdát nepochopitelné, proč je takový problém prosté zvýšení rychlosti a snížení ceny transakcí, je nutné si uvědomit, že tento aspekt (pod celkovým názvem škálovatelnost) se dostává do konfliktu s dalšími dvěma aspekty – bezpečností a decentralizací. V praxi se setkáte s univerzálním označením Blockchain Trilemma označujícím zmiňovaný problém.

Zdroj: SEBA.swiss
blockchain trilemma
Znázornění tzv. blockchain trilemma – u kryptoměn je velmi složité dostat se do bodu, kdy jsou v dostatečné míře naplněny všechny tři parametry.

Jednotlivé produkty sítě Polygon

Při řešení tohoto trilematu je možné se vydat různými cestami. Polygon si vybral jako základ své strategie delegování toků transakcí na hlavní síti Etherea (Ethereum Mainnet – Layer 1) na další sítě – další blockchainy. Těch dnes existuje už větší množství.

Co však až doposud neexistovalo, je framework, který umožní jednoduchou tvorbu nových blockchainů při zachování jejich vzájemné kompatibility. Takové blockchainy mohou být využity pro vzájemné přerozdělování transakcí a ulevit tak silnému zatížení základní sítě Etherea, to je základní idea Polygonu. Polygon tedy vytvořil vlastní framework s názvem Polygon SDK.

Polygon SDK

Polygon SDK je základní kámen Polygonu pro tvorbu nových blockchainů. Je napsaný v programovacím jazyce Golang a vyznačuje se 3 základními vlastnostmi:

 • Zpětná kompatibilita k Ethereu – umožňuje přímo implementaci na EVM (Ethereum Virtual Machine). Díky tomu mohou vývojáři dále používat známé jazyky jako Solidity nebo Vyper;
 • Modularita – jedná se o silně modulární framework umožňující rozdělení hlavních funkcí do většího množství nižších;
 • Rozšiřovatelnost – Celý projekt je open-source a jádro celého frameworku bylo od základnu vyvíjeno s ideou snadné rozšiřovatelnosti do budoucna. Komunita vývojářů tudíž může do Polygon SDK snadno zahrnout své nové funkce.

V širším měřítku je Polygon sidechain (marketing Polygonu ho označuje přímo jako commit chain , protože má k dispozici mnohem více funkcí, než běžný sidechain). V praxi to znamená, že síť Polygonu běží paralelně se sítí Etherea. Sidechain vždy doplňuje main chain (zde Ethereum) a umožňuje vyšší škálovatelnost v Layer 2.

Pro uživatele to v praxi znamená, že si mohou mince z hlavní sítě Etherea poslat na sidechain – síť Polygonu. Dále s mincemi mohou nakládat v ekosystému sidechainu dle svého uvážení. Na následujícím obrázku je vizualizace pro lepší pochopení propojení sidechainu a mainchainu.

Podstatný je bílý kroužek u Etherea, která odděluje vrstvu 1 a 2 – sidechain operuje v Layer 2.

Zdroj: Polygon Medium.com
Vizualizace propojení hlavního chainu a sidechainu
Vizualizace propojení hlavního chainu a sidechainu

Na sidechainu mohou existovat nové projekty a sidechain jako takový může používat odlišný mechanismus konsenzu (zde Proof of Stake). Podobně mohou uživatelé nakonec své mince poslat zpět na hlavní síť.

Pro samostatnou funkci sítě Polygonu paralelně se sítí Etherea je nutný bridge (vytvoření imaginárního mostu pro přenos transakcí mezi dvěma sítěmi, v tomto případě mezi ETH a Polygonem). Polygon proto vyvinul 2 možnosti, jakými je možné mezi ETH a MATIC přesouvat mince, přičemž v obou případech se jedná přímo o bridge.

PoS Bridge

PoS Bridge, neboli Proof of Stake Bridge, je variantou přenosu mincí mezi sítí Etherea a Polygonu.

Výhodou oproti jiným sidechainům je Proof of Stake koncept, díky němu je síť plně decentralizovaná a umožňuje prakticky komukoliv stát se validátorem.

Na rozdíl od Delegated Proof of Stake (DPoS), který využívá např. EOS či WAX, zde není limitovaný počet validátorů vybraných držiteli tokenů. Podobně se PoS liší i od Proof of Authority (PoA), který využívá např. VeChain, kde se určitými způsoby opět limituje množství lidí s oprávněním validovat transakce a kontrolovat, zda jsou validovány správně.

Základem pro validátory je stakování kryptoměny MATIC přímo na hlavní síti Etherea, kde je zároveň držen přehled o všech validátorech.

Podle toho, kolik tokenů MATIC si na Ethereu nastakujete, se odvíjí míra práva (šance) na validaci.

O validátory se na síti Etherea stará Stake Manager. Polygon zde chytře využívá vysoké míry bezpečnosti Etherea v Layer 1. Celá činnost validátorů je provázena dvěmi podstatnými komponenty, které jsou provázané a jsou obě nutné pro validaci transakcí.

Heimdall & Bor

Heimdall operuje ve vyšší sféře a spolupracuje se Stake Managerem při výběru validátorů. Celkové množství validátorů se dále dělí na dvě podmnožiny: validátory pod Heimdallem a validátory pod Borem.

Heimdall validátoři periodicky mění sestavy Bor validátorů a zachovávají tak vysokou míru decentralizace.

Bor je jádrem tvorby bloků z transakcí a je proto nedílnou součástí architektury PoS chainu. Bor validátoři, označovaní též jako Block produceři, zde validují transakce do bloků. Pro určitou sestavu Bor validátorů je určen přesný počet bloků, které musí zvalidovat, tomu se říká span. Poté je nutné, aby Heimdall validátoři Bor validátory promíchali.

Heimdall se dále stará ještě o další podstatnou část převodu informací o měnách mezi sidechainem a main chainem, a tím je Checkpointing. Jako checkpoint v Polygonu bývá označován stav, kdy je na hlavní síť Etherea publikován hash určitého množství bloků jako Merkle root.

Zdroj: medium.com
Merkle root
Merkle root

Merkle root můžeme chápat jako výsledný hash, který je určitou kombinací všech hashů z Merkle tree – v případě Polygonu jde o určitý počet všech bloků a jejich transakcí agregovaných do sebe. Časový okamžik, kdy je nový Merkle root vytvořen, je checkpoint.

Validace checkpointů je další komplikovanou záležitostí, při které je vybíráno další určité množství validátorů zvaných jako proposers. Ti validují checkpoint, je zde nutné, aby se validace každého checkpointu zúčastnilo minimálně 2/3 z právě vybraného setu validátorů. Po úspěšné validaci všemi zúčastněnými validátory je checkpoint odeslán na smart kontrakty na hlavní síti Etherea.

Zdroj: medium.com
Veškeré transakce prochází přes checkpoint
Veškeré transakce prochází přes checkpoint

Celý tento složitý proces je typický pro PoS Bridge. Je běžnou praxí, že dvousměrné mosty mezi různými sítěmi jsou vedené menším množstvím určitých autorit, jako je tomu např. v konceptu Proof of Authority, s tím souvisí velká míra centralizace.

U Proof of Stake zajišťují bezpečnost celého mostu všichni validátoři, míra účasti každého z nich se férově odvíjí podle toho, kolik mincí mají na hlavní síti nastakováno.

Plasma Bridge

Druhý způsob přemostění funguje na odlišném principu. Oproti PoS Bridge má však vyšší míru zabezpečení. Nevýhodou je ale sedmidenní zamčení mincí před možností je vybrat.

Plasma Bridge využívá Plasma Sidechain, který je velmi odlišný od běžného sidechainu. Než budeme dále pokračovat, je nutné si tyto dva pojmy vysvětlit. Plasma chain se vzdává určitého množství funkcí sidechainu pro zvýšení bezpečnosti.

Podobně jako sidechainy mají i plasma chainy vlastní mechanismus konsenzu, kořeny bloku jsou však zapsány v hlavní síti Etherea. Plasma chain je bezpečnější, protože je na rozdíl od sidechainu více vázán na Ethereum.

Plasma chain Polygonu funguje na následujícím principu. Pokud si na síti ERC20 nakoupíte MATIC kryptoměnu, proporčně stejné množství je reflektováno pro vaši adresu na síti Polygonu – na Plasma sidechainu. Zde můžete s MATIC tokeny manipulovat dle libosti – např. nakupovat nové projekty, které běží na síti Polygonu. Výhodou je vysoká rychlost a extrémně nízké poplatky (škálovatelnost).

Pokud se rozhodnete tokeny vybrat, následuje pětiminutová prodleva, během které jsou validovány veškeré checkpointy. Po úspěšné validaci obdrží uživatel NFT token (ERC721) s hodnotou reprezentující MATIC tokeny uživatele. Následuje 7denní období, během kterého uživatel musí čekat. Až poté se může vybrat své mince.

Nyní byste měli mít již dobrý přehled o základních kamenech sítě Polygonu. Zde však tým nekončí a vyvíjí další produkty. V současné době jsou však v provozu pouze tyto 3.

Projekty na síti Polygonu

Jako jeden z prvních projektů na síti Polygonu se zrodila decentralizovaná směnárna QuickSwap, což je, jak tomu u podobných projektů bývá, zkopírovaný a upravený Uniswap. Zde můžete nakupovat kryptoměny, které jsou unikátní, či jejich wrapped verze z ERC20 sítě.

Podobně jako např. v ekosystému BSC je hlavní platidlo BNB a v síti Etherea je hlavní platidlo ETH, zde platíte mincemi MATIC. Decentralizovaná burza pro projekty na síti MATIC je např. QuickSwap.

Zdroj: quickswap.exchange
Rozhraní decentralizované burzy QuickSwap
Rozhraní decentralizované burzy QuickSwap

Další projekty na Polygonu

Kromě QuickSwapu existuje ale více projektů, přičemž další se téměř den co den objevují. Mezi existující projekty patří např.:

 • Tržiště pro NFT – Niftex, Unifty, NiftyEggs;
 • Decentralizované burzy – QuickSwap, Fire Protocol,
 • Protokoly pro půjčky – EasyFi, ErneFinance;
 • a další…

Kdo stojí za Polygonem?

Polygon, tehdy ještě jako Matic Network, byl založen v říjnu roku 2017. Založili ho společně 3 Indové Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal a Anurag Arjun. Jsou to přední experti v blockchain vývoji.

Matic Network vytvořil svou vlastní síť až v roce 2019, před tím se Matic specializoval primárně na zlepšování Etherea. Mezi činnosti Polygonu před vývojem vlastní sítě se může řadit např. implementace WalletConnect protokolu do sítě ERC20 či Plasma MVP.

 • Jaynti Kanani je full-stack developer a blockchain engineer. V Polygonu má pozici CEO a před Polygonem pracoval jako datový vědec v Housing.com,
 • Sandeep Nailwal je blockchain developer a podnikatel. Před Polygonem byl zaměstnán jako CEO v Scopeweaver, a
 • Anurag Arjun se specializuje na product management.

Polygon razí ideologii, která vyvrací hierarchii a management fungující v tradičních společnostech. Jakožto open-source projekt umožňuje široké komunitě přispívání k vývoji.

Jádro týmu doplňuje 5 poradců, kterými jsou Anthony Sasssano, Pete kim, Ryan Sean Adams, Hudson Jameson a Jhn Lilic.

Historický vývoj Polygonu

Polygon byl založen roku 2017 a až do roku 2019 se specializoval na vývoji menších vylepšení přímo pro síť Etherea. Jak bylo již zmíněno, Polygon je velkým přispěvatelem k implementaci protokolu WalletConnect či Plasma MVP.

MATIC token a vlastní síť založil Matic Network až roku 2019, přičemž ihned začal s vývojem SDK a Bridge popsané v minulém odstavci. Po jejich publikaci a oznámení rozšíření činnosti na další produkty, Matic Network oznámil rebranding na jméno Polygon.

Logo Polygon Network
Polygon Network/MATIC
Načítání
Načítání
Kupte si MATIC

Logo sponzora Koupit!

V souvislosti s bear marketem a dlouhým vývojem se cenově držel velmi nízko, pod $0,02, až ke konci roku 2020. Při bull runu na přelomu let 2020/2021 ale vylétl vysoko nad 2 dolary a k dnešnímu dni je jeho cena $0,57.

Celková zásoba tokenů MATIC je nastavena na úroveň 10 miliard mincí, přičemž celkové uvolnění mincí do oběhu je předpokládané v prosinci 2022.

Výhody a nevýhody investování do MATIC

Polygon (MATIC) je velmi zajímavý projekt s velkým potenciálem, který si v žebříčku kryptoměn dle tržní kapitalizace k srpnu 2021 drží krásné 17. místo.

Je známý svou relativně velkou volatilitou, kterou jste si sami mohli zkusit, pokud jste nějaké tokeny obchodovali. Co se týče projektu jako takového, vyvíjí celou řadu produktů, které dohromady tvoří plně funkční sidechain.

Zdroj: finematics.com

commit chain vs sidechain polygon network matic

Ten bývá spíše označovaný jako “commit chain”, neboť na rozdíl od běžných jiných sidechainů má mnohem více funkcí. Idea MATICu je vytvořit nejlepší řešení škálovatelnosti pro Ethereum a vzhledem ke konkurenci má momentálně dobře našlápnuto. Mezi největší kontroverze se však řadí otázka, zda budou mít jeho služby smysl, pokud uspěje přechod Etherea na Ethereum 2.0.

Výhody

 • Polygon má oznámenou velkou řadu partnerství s projekty, které využívají jeho služby. Příkladem největších je Aave, Curve finance, QuickSwap nebo 1inch. Celý seznam je k dispozici na stránkách AwesomePolygon.com.
 • Většina blockchainových her také využívá Polygon, např. Decentraland, Sandbox, nebo Somnium Space.
 • Velmi pokročilý sidechain využívající Proof of Stake mechanismus, kterým zachovává vysokou míru decentralizace. Plně využívá bezpečnost Etherea z Layer 1 a dosahuje enormního množství transakcí za sekundu: až 65 000 tx/s.
 • MATIC je základní mincí, vůči které jsou uskutečňovány veškeré transakce na Polygon síti. Uspěje-li síť, měla by uspět i tato měna.
 • Polygon network je Open-source projekt. Kdokoliv může přispět k vývoji nebo ho kontrolovat.
 • Validátorem na síti Polygonu se můžete stát mnohem jednodušeji, než na ETH a nepotřebujete drahý hardware

Nevýhody

 • Stále se pouze jedná o sidechain – není to samostatně funkční síť, pouze škáluje schopnosti Etherea.
 • Projekty typu Open-source mají však i své nevýhody – codebase je veřejně dostupná a to může vést ke krádežím nebo hackům.
 • Ačkoliv MATIC zatím konkurenci dobře zvládá, je otázka, do jaké míry bude potřeba po odhalení ETH 2.0

Dá se kryptoměna MATIC těžit?

První variantou jak získat kryptoměnu MATIC je nákup na burzách. K tomu se nabízí řada centralizovaných burz jako např. Binance, nebo je možné nakoupit MATIC i na decentralizovaných burzách.

Jelikož se jedná o Proof of Stake, kryptoměnu MATIC můžete také získat stakováním. Polygon nevyužívá Proof of Work a proto kryptoměna MATIC nejde těžit ve smyslu těžby Etherea (PoW).

U Proof of Stake získáváte odměny podle míry nastakovaných tokenů. Technicky se proto nejedná o těžbu v pravém slova smyslu.

V návaznosti na kapitoly o PoS Bridge, stakováním na síti Polygonu přispíváte k ověřování transakcí a za to dostáváte odměny ve formě MATIC tokenů. Máte zde dvě možnosti – můžete se stát validátorem nebo delegátorem. V obou případech je základem uzamčení určitého množství MATIC na Ethereum Mainnetu, zde musí být přítomné i nějaké ETH na provedení transakce.

Validátor musí mít svůj Validator node a na rozdíl od delegátora má vyšší zodpovědnost. Vedle potenciálního zisku zde hrozí i ztráta finančních prostředků v případě, kdy nebudete poskytovat své služby jako validátor nepřetržitě.

Pokud se chcete stát funkčním validátorem, ideální je jeho spuštění přes cli modul Heimdall a Bor knihoven, více je k dispozici na návodu přímo od Polygonu.

Zdroj: Wallet.matic.network
Na oficiálních stránkách Polygonu si můžete zvolit mezi validátorem a delegátorem
Na oficiálních stránkách Polygonu si můžete zvolit mezi validátorem a delegátorem

Z praktického hlediska však doporučujeme jednodušší cestu delegátora. Delegátor si pouze vybere vhodného validátora, ten na něj deleguje část validace a tím sdílí proporční díl zisku. Jak se stát validátorem je podrobně popsáno zde. V obou případech musíte vlastnit dostatečné množství ETH a MATIC tokenů.

V jaké peněžence je možné MATIC držet?

V tomto směru je kryptoměna MATIC velmi podobná ostatním. Pokud zvolíte cestu nákupu na centralizované burze, informace o vašich MATIC tokenech drží burza. Různé burzy využívají různé formy zabezpečení a některé vyžadují i ověření vaší identity, což může v určitém směru zvýšit bezpečnost pro prokázání vlastnění tokenů, pokud ztratíte přístupové údaje. U centralizovaných burz je však riziko hackerského útoku.

Alternativou je držení kryptoměny MATIC na vlastní hot či cold wallet. Pokud se rozhodnete stát se validátorem nebo delegátorem, je nutné přesunout MATIC tokeny společně s ETH na hot wallet, nejlépe MetaMask.

Ačkoliv Polygon umožňuje připojení i přes WalletConnect, kterým můžete připojit např. Trust Wallet, striktně doporučujeme spíše MetaMask.

Podporované peněženky na síti Polygonu
Podporované peněženky na síti Polygonu

Favorit redakce

Výhody
 • Možnost správy tisíců kryptoměn
 • Open-source projekt fungující již od roku 2016
Nevýhody
 • V MetaMask není možné uchovávat některé zásadní kryptoměny (BTC, LTC,..)
 • Pokud nevyužíváte propojení s HW peněženkou, můžou být vaše priv. klíče v nebezpečí

Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)

Co je to Polygon Network?

Polygon Network je unikátní platformou cílící na zlepšení škálovatelnosti Etherea. Ve své ideologii, která se během existence celého projektu několikrát změnila, se Polygon zaměřuje na “pomoc” Ethereu namísto snahy o to býti konkurencí.

Hlavním produktem Polygonu je framework Polygon SDK pro tvorbu blockchainů plně kompatibilních s blockchainem Etherea za účelem vytvoření tzv. “Ethereum’s internet of blockchains”, čili internetu blockchainů stavějících na Ethereu. Z předešlé věty je jasné, že hlavním záměrem Polygonu společně se zvýšením škálovatelnosti sítě skrze jejich vlastní sidechain je interoperabilita, zejména tedy s Ethereem, které sám Polygon považuje za jedničku v oblasti smart kontraktů a DeFi.

Vzhledem k tomuto záměru prošel Polygon dříve rebrandingem ze svého původního názvu Matic Network, jenž projekt nesl, když se zaměřoval pouze na škálování Etherea v jeho druhé vrstvě. K jeho dalším nejnovějším činnostem se řadí široká integrace ZK Rollupů, geniálního řešení pro redukci množství dat uložených na blockchainu Etherea bez toho, aniž by o jejich pravosti vznikaly pochybnosti. Na této technologii Polygon postavil několik vlastních produktů, mezi které se řadí např. Polygon ID, řešení pro vydávání údajů o identitě člověka na blockchainu. Hlavní předností Polygon ID je extrémně vysoká neměnnost dat a jejich bezpečnost díky využití důkazů s nulovou znalostí.

Jaký je kurz Polygonu?

Momentálně je kurz Polygonu přibližně $13,21 ($0,57). Kurz se ale v jeden moment na všech směnárnách a burzách liší z důvodu různých poplatků, ale také z důvodu různé poptávky.

Celý princip je jednoduchý. Cena Polygonu se vytváří stejně jako hodnota zlata, akcií nebo jakéhokoli jiného produktu. Důležitá je tedy nabídka a poptávka. To, kolik jsou lidé za tokeny MATIC ochotni zaplatit, tvoří jejich cenu. Popularita, potenciální využití do budoucna, adopce kryptoměn – to vše a ještě více má na vývoj ceny kryptoměn vliv.

Kde je možné Polygon koupit?

Polygon a další kryptoměny je nejsnazší koupit na online kryptoměnových směnárnách. Mezi takové patří např. Anycoin, Kriptomat nebo třeba CoinBank. Nákup většinou probíhá jednoduše a rychle. Polygon je také možno koupit na kryptoměnových burzách, které však obvykle požadují ověření totožnosti obchodníka (tzv. KYC) např. pomocí výpisu z účtu nebo fotografií dokladu prokazující totožnost.

Hodnocení Finex.cz

Polygon Network (MATIC)

Polygon (MATIC) je projekt se zaměřením na řešení lepší škálovatelnosti Etherea. V zásadě se jedná o sidechain s plně funkční sítí, na které se nachází zajímavé projekty. Kryptoměnu MATIC můžete získat i stakováním.

Více informací o Polygon Network

KryptoměnaPolygon Network
SymbolMATIC
Lze těžit?
Aktuální počet tokenů9 282 943 566
Maximální počet tokenů10 000 000 000
Obchodní objem (24h)$277 132 777
Tržní kapitalizace$5 116 276 458
Změna ceny za 24h-0,58 %
Ohodnoťte kryptoměnu Polygon Network
27
3

Autor

Bývalý šéfredaktor, softwarový architekt a nadšenec do kryptografie, kyberbezpečnosti a blockchainu. V rámci Finexu se zaměřuje zejména na technická témata v oblasti kryptoměn. V současnosti působí také jako správce financí v rámci investiční skupiny Icecaps Capital, v níž se zaměřuje na využití strojového učení v algoritmickém obchodování.

Kryptoměny považuje za platidlo budoucnosti řešící řadu problémů s centralizovanou náturou existujících platebních prostředků. DeFi svět považuje za úchvatný a nabízející spoustu skvělých příležitostí.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Další Kryptoměny, které by vás mohly zajímat