Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

P2P půjčky – Jak fungují a jak do nich investovat v roce 2024?

P2P půjčky – Jak fungují a jak do nich investovat v roce 2024?

Pokud nechcete své peníze jen tak nechat ležet ladem na pospas inflaci, je potřeba se o ně starat. Ale jak? Velice jednoduše. Stačí je investovat.

Existuje opravdu velké množství možností, jak investovat peníze. Investování do P2P půjček patří mezi jednu z nich. P2P půjčky nabízejí zajímavé zhodnocení s poměrně přijatelným rizikem.

A právě proto jsme se rozhodli jimi zabývat. V tomto komplexním článku se tedy důkladně podíváme na to, jak investování prostřednictvím P2P půjček funguje a co od něho můžete očekávat.

Základy peer-to-peer půjček

 • P2P (Peer-to-Peer) půjčky jsou formou investice, kdy jednotlivci mohou půjčovat jiným jednotlivcům peníze prostřednictvím P2P platforem.
 • Platformy jako jsou například Zonky a Mintos fungují jako zprostředkovatelé – propojují věřitele (investory) s dlužníky a za svou službu si účtují drobný poplatek.
 • Z P2P půjček je důležitá diverzifikace – investice do vysoce rizikových úvěrů může přinést vyšší výnosy, ale také možnost opožděného splácení nebo nesplácení. Investor tak může přijít o peníze.

Obsah článku o P2P půjčkách

Co je P2P (peer-to-peer) půjčka?

P2P je zkratka z anglického peer-to-peer (česky rovný s rovným). Znamená to tedy, že si mezi sebou půjčují sobě rovní uživatelé, tedy lidé půjčují lidem.

P2P společnosti (Zonky, Mintos aj.) fungují pouze jako platforma pro spárování půjček mezi investorem a půjčujícím (dlužníkem).

Občas ale i samotné platformy pomáhají některé půjčky dofinancovat a mají v nich tedy svůj podíl.

Jednoduché schéma P2P půjček by se dalo vizualizovat takto (viz. obrázek níže). Samozřejmě se každá platforma sdružující žadatele o půjčky v různých věcech liší.

p2p pujcky schema
Základní schéma principu peer-to-peer půjček

Některé platformy, například Zonky, nenabízejí možnost investování i do úvěrů jiných společností, což třeba Mintos dělá. U Mintos tedy můžete investovat do úvěrů od stovek jiných bank, kdežto u Zonky pouze do úvěrů od Zonky.

Někdy se můžete setkat i s označením P2B půjčky. V tomto případě se jedná o peer-to-business. A investoři, lidé, zde půjčují podnikatelským subjektům.

Velmi často zde společnosti poskytující půjčky přeprodávají své závazky.

Jak fungují investice do P2P půjček?

Celý proces půjčky začíná tím, že společnost zprostředkovávající P2P půjčky (platforma) si žadatele o půjčku prověří stejně, jako to dělá banka. Zajímá se o typ a výši jeho příjmu, další závazky, dluhy z minulosti apod.

Na základě toho přidělí žadateli rating (nebo nějaký popis reprezentující tento rating), který reprezentuje pravděpodobnost jeho schopnosti půjčku splatit.

Čím lepší rating, tím nižší úrok. Poté se jeho žádost o půjčku objeví veřejně a ostatní do ní mohou investovat.

Zpravidla zde bývá omezena jak nejmenší možná částka na půjčení (v řádu stokorun), tak i maximální, aby celou částku nemohl půjčit jeden movitý člověk a dostalo se i na ostatní.

Žádosti o půjčku s horšími ratingy nabízí vyšší úroky. Když má žadatel nízký rating, je možné, že se opozdí se splátkami, v krajním případě nebude schopen půjčku splatit vůbec a vy tak o své peníze přijdete.

Je zde nutné mít dobrou diverzifikaci půjček a nesázet vše do několika málo rizikových s vidinou velkého zisku.

Některé platformy informace o bonitě klienta pouze zveřejní a investoři pak sami nabízejí, za jaký úrok mu jsou ochotni půjčit. Žadatel pak jejich nabídku může přijmout nebo odmítnout.

p2p pujcky jak funguji

Co se týká likvidity, jednotlivé peer-to-peer platformy postupují rozdílně. Na některých vám je průběžně (obvykle každý měsíc) vyplácen úrok a jistina je vyplacena až na konci splatnosti půjčky. Od jiných platforem (obvykle každý měsíc) pravidelně každý měsíc obdržíte splátku, která v sobě zahrnuje jak splátku jistiny, tak i zaplacený úrok.

Chcete-li se své investice “zbavit” dříve, některé peer-to-peer platformy nabízejí také tzv. sekundární trh, kde můžete investice prodat ještě před splatností půjčky – postihne-li vás například náhlá finanční nouze.

Abyste však těmto situacím předcházeli, je vhodné do P2P půjček investovat pouze peníze, u kterých jste si jistí, že je nebude během doby splatnosti závazku potřebovat.

Jakého zhodnocení jste schopni dosáhnout?

Výše zhodnocení dost závisí na tom, jaké riziko jste ochotni podstoupit. Budete-li investovat do rizikovějších půjček s vyšším ratingem, můžete dosáhnout lepších výsledků.

Taktéž se ale musíte připravit na opožděné splátky a ne zcela výjimečně i na ztrátu z důvodu neschopnosti dlužníka splácet.

Rozpětí možného zhodnocení je proto velmi široké, pohybuje se zhruba od 3 % v případě investování do nejlepších ratingů až klidně po 20 %, na které dosáhnete jen při investicích do těch nejrizikovějších půjček.

Netřeba připomínat, že v takovém případě je velmi důležité rozkládat investice mezi velký počet žadatelů. Při investici jen do několika málo úvěrů by se jednalo spíše o gambling a mohli byste i prodělat.

jak vydelat penize na internetu

Výhody a nevýhody peer-to-peer půjček

Peer-to-peer půjčky poskytují některé významné výhody. Pojďme si shrnout 5 hlavních výhod P2P půjček z pohledu investora:

 • Zajímavé výnosy: P2P půjčky mohou nabízet vyšší výnosy než jiné tradiční formy investování, jako jsou například nemovitosti nebo dluhopisy. Výnosy mohou být dokonce vyšší než u akcií. Nezapomínejte však, že by vaše investice do peer-to-peer půjček měly být řádně diverzifikovány a investovány do půjček s různým ratingem.
 • Diverzifikace portfolia: Investice do peer-to-peer půjček může být skvělou možností pro diverzifikaci investičního portfolia. Pokud máte významnou část portfolia investovanou například do akcií, dluhopisů a nemovitostí, poslouží P2P půjčky jako další část komplexní diverzifikace.
 • Snadná dostupnost: P2P půjčky jsou obvykle pro investory snadno dostupné. Platformy nabízející tyto investice mají stanovené nízké limity pro minimální investice, takže zájemci mohou začít investovat i s relativně nízkým kapitálem.
 • Řízení rizik: Investoři mají kontrolu nad tím, do kterých půjček investují, a mohou provádět důkladné analýzy rizik, aby minimalizovali své ztráty. Některé P2P platformy také nabízí nástroje pro řízení rizik a kontrolu investic, případně automatické investování dle předem stanovených kritérií.
 • Rychlé splácení: P2P půjčky obvykle nabízejí kratší dobu splatnosti než tradiční bankovní půjčky, což znamená, že investoři mohou poměrně rychle získat své investované peníze zpět a opětovně je investovat do nových příležitostí.

Nicméně peer-to-peer půjčky s sebou nesou i několik nevýhod:

 • Úvěrové riziko: Peer-to-peer půjčky jsou vystaveny vysokému úvěrovému riziku. Mnoho dlužníků, kteří žádají o P2P půjčky, má nízkou bonitu, která jim neumožňuje získat běžnou půjčku od banky. Věřitel by si proto měl být vědom možnosti selhání své protistrany.
 • Žádné pojištění vkladů: Investice do P2P půjček nejsou pojištěny, jako jsou například vklady na bankovním účtu nebo investice u akciových brokerů. Pokud peer-to-peer platforma zkrachuje, investoři mohou ztratit své investice.
 • Nízká likvidita: P2P půjčky jsou obvykle smluvními závazky na určitou dobu a nemohou být snadno prodány, jak je tomu u jiných investic, jako jsou akcie nebo dluhopisy. Investoři se tak mohou setkat s omezením při snaze získat okamžitě své peníze zpět. Zvlášť pokud platforma nenabízí sekundární trh.

Proč P2P půjčka?

Peníze si mezi sebou lidé půjčovali odpradávna. Nevýhodou je, že pokud někdo potřebuje půjčit sto tisíc, kamarádi nebo rodina nemusí tolik financí mít.

A pokud naopak vy máte peníze, které byste rádi za slušný úrok půjčili, nechcete je půjčit jen tak někomu cizímu.

V P2P platformy se však na půjčku mohou složit klidně stovky lidí. Zároveň se vám jako investorům dostane základních informací o žadateli o půjčku a v případě problémů se splácením je za vás bude řešit společnost poskytující peer-to-peer půjčky.

Obrovskou výhodou investování do P2P půjček je také fakt, že celý proces jde vyřešit online a zabere vám zhruba 10 minut. Pouze se zaregistrujete, projdete ověřovacím procesem, pošlete si peníze na účet a můžete začít investovat.

Celý proces je opravdu rychlý.

Historie P2P půjček

Koncept peer-to-peer půjček vznikl na začátku 21. století jako alternativa k tradičním způsobům financování, jako jsou bankovní půjčky a dluhopisy.

Koncept P2P půjček poprvé představila společnost Zopa v roce 2005 ve Spojeném království.

Tato společnost umožnila jednotlivcům půjčovat si peníze přímo od jiných jednotlivců, kteří chtěli zhodnotit své volné finanční prostředky prostřednictvím investice do půjček. O rok později se tato myšlenka rozšířila do Spojených států, kde se rozvinula řada nových P2P platforem, jako je například Prosper a Lending Club.

V roce 2010 se P2P půjčky poprvé objevili i v České republice, když zde začala fungovat společnost Bankerat. Do většího povědomí se tento typ půjček začal dostávat až od roku 2015, kdy začalo fungovat Zonky i se svou velkou marketingovou kampaní.

V průběhu let se P2P půjčky stávaly stále populárnějšími po celém světě a objevovalo se mnoho nových platforem, aby se podílely na růstu tohoto trhu.

Platformy jako Zonky, Bankerat, Mintos, Bondster, Funding Circle, Kiva, Bondora a mnoho dalších se zaměřují na poskytování P2P půjček různým typům zákazníků, od jednotlivců přes malé podniky až neziskové organizace.

Díky inovativnímu konceptu a vysoké poptávce po alternativních zdrojích financování peer-to-peer půjčky přitahují stále více investorů i půjčovatelů po celém světě.

S tím, jak se technologie a digitální platby stávají stále běžnějšími, se očekává, že tento trh bude nadále růst a poskytovat nové příležitosti pro investory i půjčovatele.

P2P platformy pro investování

Řekne-li se peer-to-peer půjčka, většině lidí automaticky vyskočí Zonky investice i s jejich sloganem o tom, že lidé půjčují lidem.

Od počátku svého fungování nabízelo Zonky možnost investovat do jednotlivých půjček na základě uvážení každého investora. Koncem roku 2019 pak přišlo se službou Zonky Rentiér, která za poplatek automaticky investuje do stovek půjček za vás, a vy se nemusíte o nic starat.

Ani v tomto případě však výnosy nejsou garantovány. Obě služby fungovaly přibližně dva roky paralelně nicméně od 1. listopadu 2021 je možné už investovat pouze prostřednictvím služby Zonky Rentiér.

Investoři si tak už nemohou vybírat jednotlivé půjčky manuálně, na druhou stranu je jejich investice okamžitě diverzifikována a jako bonus si mohou nastavit i automatickou reinvestici svých zisků a tím díky efektu složeného úročení dosáhnout vyššího výnosu.

Zdroj: zonky.cz
Detail kalkulačky možného výnosu investice prostřednictvím Zonky Rentiér
Detail kalkulačky možného výnosu investice prostřednictvím Zonky Rentiér

Starší, i když ne tak známá, je společnost Bankerat. Na trhu působí již od roku 2010. Oproti Zonky investoři žadatelům sami navrhují, za jaký úrok jsou ochotni jim půjčit, případně i další podmínky (další ručitel atd.).

Opomenout pak nemůžeme ani českou FinTech společnost Bondster, která spustila svou platformu v červnu 2017. Na platformě k březnu 2023 investovalo více než 17 000 lidí (pro srovnání v březnu 2020 toto číslo činilo 9 200), kteří zde proinvestovali již téměř 4 miliardy korun (čtyřnásobek oproti březnu 2020).

Bondster nabízí jak investování do jednotlivých zajištěných úvěrů, tak službu autoinvest. Každý investor má k dispozici hned 3 investiční strategie dle rizikovosti, ovšem i ta nejvíce konzervativní nabízí téměř dvojnásobné zhodnocení oproti službě Zonky Rentiér. Minimální výše investice přitom činí pouhých 100 korun.

Zdroj: bondster.cz
Příklad nabídky investice na platformě Bondster
Příklad nabídky investice na platformě Bondster

Peer-to-peer půjčky najdeme i na zahraničních platformách, zde je však nutné počítat s měnovým rizikem. I když některé nabízejí možnost investovat v českých korunách, samotná půjčka je však stále v cizí měně a proto se výše jednotlivých splátek může lišit v závislosti na změně kurzu.

Asi nejznámější (a největší) je Mintos, i když byl založen teprve v roce 2015. Dalšími zahraničními poskytovateli jsou například Lending Club nebo Kiva, přes kterou můžete půjčovat a pomáhat lidem z rozvojových zemí.

mintos platforma
Detail možné investice na Mintos

Jak vidíte na výše přiložených obrázcích, každá platforma vám ukazuje úplně jiné informace. Stejně tak mají všechny platformy své výhody a nevýhody (garance, zpětné odkupy, poplatky a další).

Například u Zonky investice, konkrétně rentiéra, zaplatíte poměrně velké poplatky, které například Mintos vůbec nemá.

U Mintos ale naopak budete řešit převody měn a možnost investice do českých půjček tam moc není. Je potřeba si všechny platformy pečlivě nastudovat a vybrat si tu nejlepší podle vlastního úsudku.

Výpis existujících P2P platforem pro investování

Jak začít investovat do P2P půjček?

Začít investovat přes P2P platformy je velmi jednoduché. Musíte pouze vyplnit vstupní dotazník, nahrát své dva doklady totožnosti a účet máte založený. Pak už je jen na vás, kolik peněz na investování si na něj pošlete.

Poté se už stačí přihlásit k vašemu účtu a vybrat si z nabízených půjček včetně toho, kolik do které chcete investovat.

U některých poskytovatelů můžete využít i jejich aplikaci. Není pak problém investovat doslova několika tahy třeba cestou do práce. Pro začátek můžete vyzkoušet třeba zmíněné Zonky.

Měli byste se o P2P půjčky zajímat?

P2P půjčky jsou relativně novým způsobem investování, který se stal populární v posledních letech. Tyto půjčky umožňují investorům investovat své peníze přímo do půjček pro ostatní lidi. To může být výhodné pro ty, kteří hledají alternativní zdroj příjmů a nechtějí se spoléhat na tradiční investice, jako jsou například akcie a dluhopisy.

Při investování do P2P půjček je však důležité si uvědomit, že jde o investici s vyšším rizikem a negarantovaným výnosem. Investor musí být připraven na to, že může přijít o část své investice, pokud půjčky nebudou splaceny včas, nebo pokud se vyskytnou jiné problémy.

Poznámka

Přestože jsou P2P půjčky stále relativně novým trhem, v posledních letech se tato forma investování rychle rozvíjí a stává se stále populárnější. Pokud se rozhodnete investovat do P2P půjček, je důležité si vybrat důvěryhodné a ověřené platformy, provést důkladnou analýzu půjček a diverzifikovat své investice napříč různými půjčkami s odlišnými rizikovými ratingy.

S přiměřenou opatrností a dobrým plánováním může být investování do P2P půjček výhodnou a zajímavou možností pro investory hledající alternativní zdroje příjmů. Ať už s investováním začínáte, nebo již zkušenosti máte, P2P půjčky jsou rozhodně zajímavou příležitostí jak investovat peníze.

Pro někoho může být taktéž zajímavé půjčit konkrétnímu člověku na konkrétní věc a mít tak nejen zhodnocené peníze, ale i dobrý pocit z pomoci ostatním.

Aktuálně plánujeme peer-to-peer půjčky vyzkoušet také, takže jakmile budeme mít nějaká data ohledně reálné výnosnosti investice, určitě se o ně s vámi podělíme. Proto zůstaňte s námi!

Máte s P2P půjčkami nějaké osobní zkušenosti? Podělte se s námi a ostatními čtenáři o ty dobré i špatné.

Jak si můžu půjčit přes P2P?

Zřízení peer-to-peer půjčky jsou poměrně jednoduchý proces. Všechny transakce se provádějí prostřednictvím specializované online platformy. Níže uvedené kroky popisují obecný proces P2P půjčování:

 1. Potenciální dlužník, který má zájem získat půjčku, vyplní online žádost na platformě pro peer-to-peer půjčky. Stejně jako při zájmu o klasické půjčky, nebo o P2P investice budete muset vyplnit vstupní dotazník a nahrát dva doklady totožnosti. Navíc ale budete ještě muset doložit své příjmy.
 2. Platforma žádost posoudí a určí rizikovost a úvěrový rating žadatele. Společnost prověří (zápisy v registrech dlužníků, ověření zaměstnání apod.). Na základě těchto informací vám společnost nabídne úrok, za který si budete moct půjčit. Do této chvíle bylo vše nezávazné. Pokud se vám nabízený úrok nebude líbit, půjčovat si nemusíte. Pokud s ním budete souhlasit, podepíšete (zpravidla na dálku) smlouvu a vaše žádost o půjčku se objeví investorům, kteří do ní mohou investovat.
 3. Zároveň vám jsou rovnou poslány peníze na účet. Nemusíte se proto obávat, že byste půjčku nedostali jen z důvodu malého zájmu investorů.
 4. Žadatel je následně zodpovědný za placení pravidelných (obvykle měsíčních) splátek úroků a splacení jistiny v době splatnosti, případně splácí najednou jak jistinu, tak úroky.

Společnost, která spravuje online platformu, si za poskytované služby účtuje poplatek – buď pouze od dlužníků, nebo od dlužníků i investorů. Zajímají vás rozdíly mezi bankovními a nebankovními půjčkami? Přečtěte si tento článek.

Proč je výhodnější si půjčovat přes P2P než přes banku?

Důvodů je více. P2P platformy na rozdíl od bank nemusí platit značné režijní náklady – pobočky apod. Dále se zaměřují pouze na půjčování a ne další služby.

Díky tomu si z úroků většinou ukousnou menší kus než je tomu v případě bank (například u podílových fondů).

V neposlední řadě jsou investoři ohodnocování za podstoupené riziko. Budete-li mít peníze u banky na spořicím účtu nebo třeba v termínovaných vkladech, vaše vklady musí být pojištěny a máte proto jistotu, že své peníze vždy dostanete (tomu ostatně odpovídá i úrok).

U P2P nic takového neplatí a v krajním případě můžete o půjčené peníze i přijít.

Věděli jste, že půjčovat můžete nejen peníze, ale i kryptoměny? Více jsme pro vás sepsali v tomto speciálním článku.

FAQ: Na co se nejčastěji ptáte

Co jsou peer-to-peer půjčky?

P2P půjčky jsou formou alternativního financování, která umožňuje lidem investovat své peníze přímo do půjček pro jednotlivce nebo malé podniky. Tyto půjčky se zpravidla poskytují přes online platformy, které slouží jako prostředník mezi investory a dlužníky.

Jak fungují P2P půjčky?

Investoři vkládají své peníze na online platformu, která poté nabízí půjčky jednotlivcům nebo malým podnikům. Půjčky jsou zpravidla rozděleny do různých rizikových skupin a investoři mohou vybírat, do kterých půjček chtějí investovat.

Jak investovat do peer-to-peer půjček?

Nejjednodušší způsob, jak investovat do peer-to-peer půjček, je založit si účet na webu P2P platformy a začít půjčovat peníze dlužníkům. Tyto stránky obvykle umožňují věřiteli zvolit si profil svých dlužníků, takže si může vybrat mezi vysokým rizikem/vysokým výnosem nebo skromnějším výnosem.

Je peer-to-peer půjčování bezpečné?

Peer-to-peer půjčky jsou rizikovější než spořicí účet nebo termínovaný vklad, ale úrokové sazby jsou často mnohem vyšší. Je to proto, že lidé, kteří investují do peer-to-peer půjček, na sebe berou většinu rizika, které obvykle přebírají banky nebo jiné finanční instituce. Investice do P2P půjček tak obvykle charakterizuje vyšší riziko než tradiční formy investování.

Jak velký je trh P2P půjček?

Podle údajů společnosti Precedence Research měl celosvětový trh peer-to-peer půjček v roce 2021 hodnotu 83,79 miliardy dolarů. Do roku 2030 se předpokládá, že tato částka dosáhne 705,81 miliardy dolarů.

Jaká je minimální investice do P2P půjček?

Minimální investice se liší podle jednotlivých platforem, ale obvykle se pohybuje mezi 100 – 1 000 korunami. Některé platformy však mohou vyžadovat vyšší minimální investici.

Jaký je průměrný výnos z investic do P2P půjček?

Výnosy se liší podle jednotlivých platforem a rizikovosti investic, ale obecně se pohybují mezi 5 až 10 % ročně.

Jaké jsou náklady spojené s investováním do P2P půjček?

Náklady jsou opět specifické pro každou jednotlivou platformu, ale zpravidla se jedná o nízké poplatky za vstup a výstup z investic, případně poplatky za vklad a výběr peněz.

Jaké jsou typy peer-to-peer půjček?

Existuje mnoho typů P2P půjček, včetně půjček pro osobní účely, podnikové úvěry, půjčky pro neziskové organizace a mikropůjčky pro jednotlivce v rozvojových zemích.

Jaké jsou nejlepší platformy pro investování do P2P půjček?

Existuje mnoho P2P platforem, a neexistuje jednoznačná odpověď na tuto otázku. Nejlepší platformy pro investování do peer-to-peer půjček se liší podle potřeb a preferencí jednotlivých investorů. Důležité je důkladně prověřit každou platformu a porovnat jejich výnosy, poplatky, rizika a podmínky.

Užitečné zdroje dalších informací:

Líbil se vám tento článek?
17
0

Autor

Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Články v kategorii P2P půjčky – Jak fungují a jak do nich investovat v roce 2024?

Maximalizace výnosů a řízení rizik: Integrace P2P půjček do vaší osobní finanční strategie
“P2B investice se zajištěním nemovitostmi lidí táhnou,” míní Lukáš Blažek z RONDA INVEST
Jaké výhody nabízí investice do P2P půjček?
Investování do P2P půjček
Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎