Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Fenomén jménem metaverse. Co je to metaverse a jak na něm vydělat?

Publikováno
Fenomén jménem metaverse. Co je to metaverse a jak na něm vydělat?
Zdroj: 10wallpaper.com

Jestli se trochu zajímáte o technologie nebo hrajete online hry, nejspíše jste se s pojmem “metaverse” už setkali. V posledních letech se z metaverse stal buzzword, podobně jako z termínů blockchain, NFT nebo Web 3.0.

Je to jen dočasné pobláznění, nebo má metaverse skutečně něco do sebe? A co to vlastně metaverse je? Pojďme o tom diskutovat!

Metaverse v kostce

 • Metaverse je počítačem vytvořené virtuální 3D prostředí přístupné přes internet, které propojuje různé virtuální světy. Je vždy online a uživatelé se v něm mohou pohybovat pomocí avatarů.
 • Činnosti v metaversu zahrnují hraní her, společenské aktivity, návštěvy koncertů a přednášek, vytváření virtuálních předmětů a světů a další. Kombinuje prvky sociálních sítí, online her a digitální ekonomiky.
 • Termín metaverse se v posledních letech stal módním slovem, podobně jako blockchain, NFT a Web 3.0. Je předmětem diskusí, zda je metaverse jen dočasným trendem, nebo zda má skutečný potenciál.

Obsah článku: Co je to metaverse

Metaverse ve zkratce. Co to je?

Metaverse je počítačem generované virtuální 3D prostředí přístupné přes internet, které obsahuje a propojuje nejrůznější virtuální světy. Je neustále online a pohybovat se v něm lze prostřednictvím avatara, jakéhosi symbolu reprezentujícího vaší identitu.

V metaverse můžete hrát hry, seznamovat se s lidmi, účastnit se koncertů a přednášek, vytvářet virtuální předměty a světy, nebo se jen tak potulovat.

Metaverse tedy kombinuje mj. sociální sítě, online hry a digitální ekonomiku. Pro metaverse je také typické, že je spoluvytvářen uživateli/hráči. Jinak by to při jeho velikosti ani nešlo. Podle některých je metaverse další evolucí internetu, případně internetem ve 3D prostoru. Každopádně v současnosti “skutečný” metaverse ještě neexistuje.

Strhující virtuální světy (např. Minecraft, World of Warcraft nebo Roblox) sice už existují, ale zatím není možné mezi nimi “cestovat” s jedním avatarem.

Historie pojmu

Zdroj: knihydobrovsky.cz

Snow Crash

Poprvé se pojem “metaverse” objevil ve sci-fi knížce Sníh (Snow Crash) od amerického spisovatele jménem Neal Stephenson.

Metaverse je v knížce virtuální svět přístupný přes VR brýle, který vypadá jako ulice obíhající okolo jinak prázdné černé planety. Po virtuální ulici je možné cestovat mezi virtuálními světy s odlišnými vlastnostmi.

Z lingvistického hlediska došlo ke smíšení řeckého pojmu Meta (předpona znamenající “po” nebo “za”) a anglického slova universe (vesmír). Podobně vznikly pojmy metadata (“data o datech”) a metafyzika (“něco víc než fyzika”).

Definice metaverse

Metaverse není jednoduché definovat. Všeobecně uznávaná definice “metaverse” totiž v této chvíli neexistuje. Za trefnou ale považujeme např. definici Cambridge Dictionary, podle které je metaverse počítačem generovaný virtuální svět, kde mohou lidé prostřednictvím avatarů interagovat s aplikacemi nebo ostatními avatary v 3D prostředí, které – více či méně – napodobuje realitu.

O dost snadnější je specifikovat, co metaverse není. Metaverse rozhodně není konkrétní hra ani zařízení. Celkem rozšířený je názor, že k metaverse se dá připojit jen přes VR brýle. Za to asi může zfilmovaná knížka Ready Player One, která jinak metaverse zobrazuje docela věrně. Ve skutečnosti je ale metaverse tzv. device-agnostic. K metaverse se proto můžete připojit přes jakékoli zařízení – např. přes mobil, PC, PlayStation, ale i přes VR brýle.

Zdroj: Ready Player One: Hra začíná
Ready Player One: Hra začíná
Ready Player One: Hra začíná (2018)

Metaverse také rozhodně není jen společnost Meta Platforms (dříve Facebook), ačkoli se jedná o jednoho z velkých hráčů v tomto sektoru. Metaverse je stejně jako internet otevřená síť, která nepatří jedné společnosti, ale patří v zásadě všem, kteří ji používají, nebo se podílejí na jejím obsahu a provozu. Metaverse také nutně nemusí být ve 3D. Lze předpokládat, že většina metaverse prostředí bude ve 3D, ale nejspíš budou existovat i virtuální světy, které budou ve 2D – ať už z nostalgických, uměleckých nebo jiných důvodů.

V této chvíli není úplně jasné, zda se metaverse obejde bez kryptoměn a blockchainu. Přikláníme se spíš k názoru, že digitální ekonomika nemusí nutně fungovat na základě blockchainové technologie (viz např. PayPal nebo Visa). Zatím to ale vypadá, že kryptoměny a NFT jsou pro ekonomiku v metaverse skvělá partie, a to hlavně díky solidní záruce vlastnictví a decentralizaci.

Když si to shrneme, základní definiční znaky metaverse jsou:

 • virtuální prostředí generované počítačem a napodobující realitu, které umožňuje interakci avatarů s aplikacemi a mezi sebou navzájem;
 • nejedná se o hru, ale o platformu, protože uživatelé nemusí plnit žádné úkoly a mohou dělat, co se jim zamane;
 • s jedním avatarem lze v metaverse navštěvovat mnoho různých virtuálních světů (“metasvětů”) s rozdílnou grafikou a funkcemi (např. metasvěty Second Life, Fortnite, Roblox…);
 • metaverse je neustále online – existuje a je dostupný ostatním i ve chvíli, kdy nejste přihlášeni;
 • k metaverse se dá připojit přes jakékoli zařízení;
 • obsah metaverse (např. hry, budovy a herní předměty) je z velké části tvořen uživateli (user-generated content);
 • metaverse má vlastní digitální ekonomiku s virtuální měnou a osobním vlastnictvím avatarů a virtuálních předmětů;
 • metaverse nepatří jedné společnosti, ale jedná se o otevřenou platformu, podobně jako tomu je v případě internetu.

Překážky a rizika metaverse

Nezbytný technologický pokrok a spolupráce

Vzniku “skutečného” metaverse stojí v cestě především technologické překážky. Aby totiž byl jeden avatar použitelný ve více různých metasvětech, musí spolu začít spolupracovat i konkurenční společnosti. Budou muset být vytvořeny obecné standardy mj. pro avatary, digitální vlastnictví a platby, podobně jako tomu je v případě webových standardů od organizace W3C nebo norem ISO.

Dalším problémem je konektivita a ukládání dat. Má-li metaverse umožňovat strhující 3D virtuální zážitky, bude potřeba vysoká rychlost internetového připojení a nízká latence. Ani právě realizovaná síť 5G na to podle všeho stačit nebude. Metaverse také bude generovat obrovské množství dat, které bude potřeba někde ukládat.

Ani v případě VR brýlí není technologie ještě dostatečně dospělá, problém je jak s nízkým rozlišením, tak i s hmotností a rozměry headsetu. Zatímco software pro vytváření 3D virtuálního prostředí je díky hernímu průmyslu už dnes na vysoké úrovni (Unreal Engine), co metaverse brzdí z technického hlediska je hlavně hardware.

Soukromí a bezpečnost

Další kapitolou jsou obavy etického a společenského charakteru, které by měly být vyřešeny ještě dříve, než se metaverse stane masovou záležitostí. Osobnost každého člověka musí být právně chráněna i v metaverse. Zejména musí být zajištěno, že se nikdo nebude vydávat za někoho jiného. Stejně tak musí být spolehlivě chráněny osobní údaje uživatelů, kterých bude v metaverse možné sbírat ještě více, než při současném používání internetu.

Závažným rizikem jsou i negativní účinky metaverse na lidskou psychiku a fyzické zdraví. Už teď víme, že vznikají (hlavně u dětí) závislosti na počítačových hrách a sociálních sítích, a lze předpokládat, že strhující 3D virtuální světy v metaverse tento problém spíše jen umocní. Metaverse také vytvoří nové příležitosti pro zneužívání, obtěžování a podvádění ostatních uživatelů.

Praktické příklady metaverse

Bude sice ještě chvíli trvat, než se dočkáme skutečného, univerzálně propojeného metaverse. Již teď si ale můžeme vyzkoušet několik virtuálních světů, které mají k metaverse velmi blízko a nabízí pohlcující zážitek.

Second Life, VRChat a Rec Room

Na prvním místě musí zaznít platforma Second Life. Virtuální svět s trochu děsivým názvem byl spuštěn už v roce 2003 a dodnes má průměrně 200 000 denně aktivních uživatelů, kteří pochází z 200 zemí světa. Přístup k Second Life probíhá přes některý z prohlížečů (Viewers) pro mobilní zařízení, PC nebo VR brýle.

Za platformou stojí společnost Linden Lab a její základní používání je zdarma. Virtuální svět ve 3D je do velké míry vytvářen jeho uživateli (tzv. rezidenti), jak je ostatně pro metaverse platformy typické.

Nejedná se o hru, protože nejsou stanoveny žádné cíle ani úkoly, v Second Life nelze vyhrát ani prohrát. Prostřednictvím avatara můžete svobodně objevovat virtuální světy, seznamovat se s ostatními rezidenty, účastnit se různorodých skupinových nebo individuálních aktivit a dokonce pracovat, podobně jako v reálném světě.

Zdroj: Second Life
Večírek v Second Life
Večírek v Second Life

Second Life má vlastní virtuální ekonomiku, kde je možné vytvářet a obchodovat virtuální předměty (např. oblečení, nemovitosti a dopravní prostředky) a poskytovat služby za virtuální měnu Linden Dollar, která je směnitelná za “normální” peníze (fiat).

Poznámka

Poznámka: V roce 2021 měl Second Life odhadem HDP ve výši 600 milionů USD, což je více, než měly některé menší ostrovní státy. Zisk tvůrců Second Life za stejné období činil 80 milionů USD.

Second Life je unikátní tím, že autorům vznikají práva k jimi vytvořeným virtuálním předmětům, takže je mohou dále prodávat. Dalším zdrojem příjmů může být pronájem a prodej virtuálních pozemků.

Platforma Second Life ostatně spatřila úplně prvního virtuálního milionáře – Anshe Chung proměnila prvotní investici o hodnotě 9,95 USD na milion amerických dolarů, a to převážně nákupem, prodejem a pronájmem virtuálních nemovitostí.

Zdroj: Second Life
Pozemky v Second Life
Pozemky v Second Life – Jakékoliv místo si můžete upravit dle libosti

Second Life také nabízí bohaté kulturní vyžití. Co se týče umění, můžete navštívit např. výstavy, živé koncerty a divadlo, nebo se můžete účastnit soutěží jak v tradičních sportech, tak i ve videohrách. Mnoho vzdělávacích institucí (např. West Virginia University) využívá Second Life pro online výuku. Několik států, např. Švédsko, Estonsko a Maledivy, si dokonce v Second Life zřídilo ambasádu. Mezi společnosti, které Second Life v minulosti používaly ke vzdělávacím a marketingovým účelům, patří např. IBM, BBC a Reuters.

Pokud vás zaujala koncepce metaverse platformy Second Life, ale chtěli byste zkusit něco novějšího, můžeme vám doporučit platformy VRChat a Rec Room. Mají propracovanější grafiku a jsou optimalizovány pro VR brýle, lze je ale hrát i bez nich. Zatímco většina uživatelů Rec Room jsou děti mezi 13 a 16 lety, pro starší uživatele je vhodnější VRChat, kde je průměrnému hráči okolo 25 let.

Roblox

Asi nejvýznamnějším současným příkladem metaverse je Roblox. Tato online herní platforma byla spuštěna v roce 2006 a kromě hraní her a objevování virtuálních světů zde můžete vytvářet vlastní hry, virtuální světy a předměty a sdílet je s ostatními hráči (zadarmo nebo za poplatek).

Poznámka

Poznámka: Hráči Robloxu vytvoří cca 20 milionů her ročně, ale mají právo v průměru pouze na 28% podíl ze zisku. V roce 2020 takto bylo mezi amatérské vývojáře na Robloxu rozděleno 20 milionů USD.

Roblox je možné hrát zdarma na všech běžných zařízeních (PC, mobilní zařízení a konzole). V únoru 2022 měl Roblox 200 milionů aktivních hráčů (54,7 milionů hráčů denně). Uživatelé Robloxu byly zpočátku hlavně děti, ale dnes už víceméně hrají všechny věkové kategorie. Hráči také mohou vytvářet a prodávat virtuální předměty, např. oblečení pro avatary, to vše za tzv. Robuxy (Robloxové dolary).

Roblox slouží i jako sociální síť a platforma pro publikování obsahu, podobně jako Facebook, YouTube nebo App Store. Přes Roblox se dokonce denně pošle více zpráv, než přes WhatsApp (více jak 50 miliard zpráv). V roce 2021 v Robloxu předvedly virtuální vystoupení např. švédská zpěvačka Zara Larsson a americká kapela Twenty One Pilots.

Zdroj: Roblox
Koncert kapely Twenty One Pilots v Robloxu
Koncert kapely Twenty One Pilots v Robloxu

Minecraft

Minecraft asi netřeba příliš představovat, jde ostatně o nejlépe prodávanou hru všech dob a podle kritiků též o jednu z nejlepších her vůbec. Panuje mylná představa, že oslovuje spíše dětské publikum, protože průměrnému hráči je podle statistik 24 let. Minecraft byl spuštěn v roce 2009 a v současnosti má okolo 140 milionů aktivních hráčů měsíčně.

Jedná se o tzv. sandbox hru, což znamená, že hra nemá žádný specifický cíl a je poskytován velký prostor kreativitě hráčů (podobně jako na pískovišti, které se anglicky řekne “sandbox”).

Poznámka

Poznámka: V tomto směru může Minecraft evokovat spojitost s The Sandbox, blockchainovou sandboxovou hrou, o které budeme mluvit v další kapitole. Jedná se ovšem o kompletně jiný a nezávislý projekt.

Hráči mohou vytvářet vlastní obsah (herní předměty a virtuální světy) a následně jej prodávat/poskytovat ostatním např. za tzv. Minecoiny. Kromě toho mohou hráči mezi sebou také komunikovat přes chat, soukromé zprávy nebo fórum, případně hrát společně, připojí-li se na stejný server.

Zdroj: Minecraft
Screenshot ze hry Minecraft
Screenshot ze hry Minecraft

Svět Minecraftu je kromě kapalin (láva a voda) tvořen 3D bloky a tak trochu připomíná LEGO. Virtuální svět je prakticky nekonečný a hráči v něm mohou objevovat a těžit suroviny, vyrábět předměty (tzv. crafting), stavět budovy a provádět zemní práce. V závislosti na módu mohou hráči bojovat s počítačem ovládanými postavami nebo spolupracovat či soutěžit s ostatními hráči (mezi největší multiplayer servery patří Hypixel).

V survival herním módu musí hráči získat suroviny k vytvoření obranné pozice a následně přežít noc, zatímco v kreativním módu mají hráči neomezené zdroje a možnost létat. Minecraft má také edici Education Edition, která je používána ve školách např. k výuce chemie, historie a informatiky.

Fortnite

Fortnite od herního studia Epic Games podobně jako Minecraft není jen online hra, ale bez nadsázky kulturní fenomén. Již první rok po spuštění (2017) měl Fortnite 125 milionů hráčů a v roce 2019 dosáhly tržby neuvěřitelných 9 miliard USD.

Fortnite má tři základní herní módy. V módu Battle Royale bojuje až 100 hráčů o to, kdo jako poslední zůstane naživu. Mód Save the World hrají až čtyřčlenné skupiny hráčů s cílem nasbírat zdroje, vylepšit pevnosti, vyrobit zbraně a pasti, a poté se ubránit zombíkům. Poslední mód Creative nabízí hráčům kompletní svobodu ve vytváření virtuálních světů a bojových arén, takže jde opět o sandbox hru.

Kromě Save the World jsou všechny módy Fortnite zdarma. Fortnite má také vlastní digitální ekonomiku postavenou na měně V-Bucks, kterou je možné získat směnou za reálné peníze, ale také plněním misí a dalších úkolů. V-Bucks slouží mj. k nákupu bojového pasu a truhlic s náhodně generovanými virtuálními předměty.

Zdroj: Fortnite
Screenshot ze hry Fortnite
Screenshot ze hry Fortnite

Pokud vás zaujala koncepce hry Fortnite, ale úplně vás nebaví její poněkud infantilní grafika, můžeme vám doporučit o dost méně barevnou hru PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), která funguje na velmi podobných principech.

Horizon Worlds a Horizon Venues (Meta)

Ani Facebook nebude v budoucnosti jen sociální sítí, ale stane se z něj klíčový hráč v oblasti metaverse. S tím souvisí i přejmenování společnosti Facebook na Meta (Meta Platforms, Inc.), ke kterému došlo na konci října roku 2021.

Metaverse v podání Marka Zuckerberga znamená 3D virtuální svět dostupný výhradně přes VR brýle, který má eventuálně propojovat všechny produkty a služby společnosti Meta. V současnosti má Meta dvě funkční metaverse platformy: Horizon Worlds a Horizon Venues. K jejich používání je potřeba mít VR brýle Oculus Rift S nebo Oculus Quest 2.

Zdroj: Horizon Worlds
Horizon Worlds
Horizon Worlds

Platformy Horizon Worlds a Horizon Venues měly v únoru 2022 dohromady přibližně 600 000 aktivních uživatelů. Zatímco Horizon Worlds umožňuje uživatelům objevování světa a vytváření vlastního obsahu (a podobá se tak např. Robloxu a Decentralandu), Horizon Venues se zaměřuje spíše na hry, zábavné aplikace a kulturní zážitky.

Z těchto platforem se podle našeho názoru nejspíše nikdy nestane “pravý” metaverse. Na rozdíl od mnoha dalších platforem, uživatelé Horizon Worlds a Horizon Venues nejsou skutečnými vlastníky virtuálních předmětů – vše patří společnosti Meta, přestože za jejich nákup zaplatili. Světy Horizon Worlds a Horizon Venues také nikdy nebudou patřit komunitě, ale jen a pouze společnosti Meta, která rozhoduje i o tom, jaká na platformě platí pravidla. Ke spuštění navíc potřebujete VR headset, který něco stojí a některým lidem se z VR brýlí dělá špatně.

Poznámka

Skoro jako by se Mark Zuckerberg snažil přejmenováním Facebooku na Meta vyvolat dojem, že metaverse vlastně vymyslel on. Přitom Second Life, Minecraft a další platformy tu byly o minimálně deset let dříve. Především ale Zuckerbergovi uniká, co je pro metaverse podstatné – otevřenost, decentralizace a digitální vlastnictví.

Metaverse jednoduše nemůže vlastnit jedna společnost, přestože není nijak překvapivé, že se o to některé z nich pokouší. Je to komunita a uživateli vytvořený obsah, co z metaverse vytváří místo, které stojí za to navštívit (podobně jako v případě sociálních sítí a internetu obecně). Horizon Worlds a Horizon Venues jsou tak jen VR hrami, které mohou být užitečné pro pracovní meetingy nebo volné odpoledne, ale rozhodně se nejedná o aplikace, které by revolucionizovaly nebo aspoň přiblížily metaverse.

Blockchainové hry – příklady metaverse z oblasti kryptoměn

Metaverse rychle proniklo i do kryptoměnového světa, v němž se setkává jak s kryptoměnami samotnými, tak i s NFT a různými benefity pramenícími z decentralizace a slova komunity. Níže naleznete příklady těch největších kryptoměnových projektů v oblasti metaverse.

Axie Infinity

Některé platformy kombinují metaverse s blockchainovými technologiemi. Prvním příkladem je Axie Infinity, což je oblíbená blockchainová play-to-earn 2D hra. Jejím hraním je tedy možné získávat kryptoměny.

V průměru si ji zahrají cca 2 miliony lidí denně. Hráči chovají a sbírají příšerky inspirované axolotlem (“Axies”), bojují proti sobě v arénách a spoluvytvářejí herní svět. Inspirace hrou Pokémon GO se rozhodně nezapře.

Platidlem ve světě Axie Infinity jsou tokeny AXS a SLP a každý slouží trochu jinému účelu v herní ekonomice. Příšerky samotné, virtuální pozemky a další herní předměty, jsou nezaměnitelné tokeny, tedy tzv. NFT a herní systém umožňuje s nimi obchodovat. Transakce se všemi herními tokeny jsou prováděné přes blockchain Ethereum, ASX i SLP jsou tedy tím pádem ERC-20 tokeny.

Zdroj: Axie Infinity
Screenshot ze hry Axie Infinity
Screenshot ze hry Axie Infinity

Hraním Axie Infinity a prodejem virtuálních předmětů si někteří hráči, zejména z rozvíjejících se ekonomik (např. Filipíny), vydělávají na živobytí. Nejdražší virtuální pozemek pak byl prodán za 2,3 milionů USD.

Na závěr je nutné zmínit, že v dubnu 2022 došlo ke krádeži kryptoměn o hodnotě 625 milionů USD z blockchainu Ronin, který je prostředníkem mezi Axie Infinity a blockchainem Ethereum. Podle americké FBI za hackem stojí Severní Korea.

The Sandbox

Dalším příkladem blockchainové play-to-earn hry je The Sandbox, která opět funguje na blockchainu Ethereum a stojí z velké části na výtvorech hráčů. Od Axie Infinity se liší v tom, že se jedná o 3D svět, kde vedle herních předmětů můžete navíc i bez znalosti programování vytvářet vlastní hry.

Hra se nejen z grafického hlediska docela dost podobá Minecraftu. Vytvořené předměty lze prodávat jako NFT za kryptoměnu SAND, kterou je možné získat i hraním her. Ostatním hráčům také můžete pronajímat virtuální nemovitosti (např. za účelem uspořádání koncertu nebo soutěže) a za poplatek umožnit hrát vaše hry.

Zdroj: The Sandbox
Screenshot ze hry The Sandbox
Screenshot ze hry The Sandbox

Za prodej virtuálního předmětu je účtován na poměry celkem vysoký 5% poplatek. Pro zajímavost, v prosinci 2021 došlo na této platformě k prodeji dosud nejdražší virtuální nemovitosti vůbec, a to za 4,3 milionů USD. Nákup údajně provedla herní společnost Atari.

Decentraland

Decentraland je další virtuální svět, jehož ekonomika sází na blockchainovou technologii. Hráči zde mohou nakupovat a vytvářet virtuální nemovitosti (prodejních parcel je přesně 90 000) a herní předměty v podobě NFT, které mohou dále prodávat nebo pronajímat.

Decentraland si za prodej virtuálního předmětu účtuje poplatek ve výši 2,5 %. Vytvářet lze také vlastní aplikace, např. hry. Nativní kryptoměna Decentralandu se nazývá MANA a spolu s herními NFT je uložena na blockchainu Ethereum.

Zdroj: Decentraland
Screenshot ze hry Decentraland
Screenshot ze hry Decentraland

Unikátní na platformě Decentraland je důraz na decentralizaci, jak napovídá už její název. Decentraland totiž nepatří žádné společnosti, ale lidem, kteří Decentraland používají. Držitelé kryptoměny MANA a vlastníci digitálních pozemků se hlasováním mohou podílet na řízení platformy a vytváření herních pravidel prostřednictvím Decentraland DAO.

Rozhodují také o tom, jaké projekty budou financovány z komunitní pokladny. Decentraland má okolo 18 000 aktivních uživatelů denně (300 000 měsíčně). Virtuální nemovitosti v Decentralandu jsou předmětem značného zájmu investorů a společností. Prodej nemovitosti za zatím nejvyšší cenu proběhl na podzim roku 2021, kdy si společnost Tokens.com koupila v Decentralandu 116 parcel v oblasti zvané Fashion Street celkem za 2,4 milionů USD.

Poznámka

Poznámka: Decentralizovaná autonomní organizace (DAO) je organizace, jejíž pravidla jsou zapsána v chytrých kontraktech uložených na blockchainu. Tato pravidla jsou automaticky vykonávána, takže DAO nepotřebuje žádné zaměstnance. O všech změnách týkajících se DAO rozhodují hlasováním držitelé nativního správního (governance) tokenu. Čím více tokenů držitel má, tím vyšší váhu má jeho hlas.

Investování do metaverse

Metaverse je teprve na začátku, ale i tak láká nejen hráče a nerdy, ale i spoustu retailových a institucionálních investorů. Podle Bloomberg Intelligence by v roce 2024 mohl mít trh s metaverse produkty kapitalizaci 800 miliard USD, což je zhruba dvojnásobek toho, co v roce 2020. Níže jsou popsány druhy investicí, které v budoucnosti mohou těžit z rozvoje metaverse.

Kryptoměny

Jednou z nejrizikovějších možností, jak investovat do metaverse, je prostřednictvím nákupu kryptoměn, které mají s metaverse něco do činění. V prvé řadě se jedná o nativní kryptoměny populárních metaverse platforem Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND) a Axie Infinity (AXS). Další možností je ether (ETH), nativní kryptoměna blockchainu Ethereum, na kterém běží všechny tři výše uvedené platformy. Zmíněné kryptoměny lze nakoupit přes libovolnou kryptoměnovou burzu, např. přes Binance, Coinbase nebo KuCoin.

V metaverse bude nepochybně hrát významnou roli ukládání a přenos dat. Zmínit lze proto kryptoměnu THETA, která hraje významnou roli v revoluční decentralizované síti Theta Network pro doručování obsahu přes internet. Další podobnou kryptoměnou je Arweave (AR), jejíž stejnojmenný blockchain nabízí trvalé uložení dat (tzv. permaweb). Obdobných blockchainových projektů je mnoho, zmínili jsme jen některé, které nám přijdou nejvýznamnější.

Virtuální předměty

Specifickou možností, jak investovat do metaverse, je prostřednictvím nákupu virtuálních předmětů, jejichž vlastnictví často bývá v podobě NFT evidované na blockchainu. Nákup virtuálních předmětů (např. zbraně a oblečení) a nemovitostí (parcely a budovy) umožňuje např. Decentraland, The Sandbox, Second Life a Axie Infinity.

Virtuální nemovitosti lze také se ziskem pronajímat. Virtuální předměty se primárně obchodují na konkrétní metaverse platformě, nebo na sekundárním trhu jako NFT (např. na platformě OpenSea). Když scrollujete Twitter, skoro to vypadá, že každá celebrita (Snoop Dogg) a větší společnost (HSBC) má vlastní virtuální nemovitost.

Zdroj: Decentraland
Katastrální mapa Decentralandu
Katastrální mapa Decentralandu

Nakupovat virtuální nemovitosti je ale velmi riskantní, protože trh s nimi je zatím v plenkách a jejich počet je technicky neomezený. Přesto v roce 2021 došlo na trhu s virtuálními nemovitostmi k obchodům o celkovém objemu minimálně 500 milionů USD a v roce 2022 se očekává dvojnásobek.

ETF

Další možností je investovat do společností, které se věnují metaverse platformám nebo se podílejí na vývoji související softwarové či hardwarové infrastruktury. Do portfolia můžete zařadit buď konkrétní akcie, nebo se lze vystavit širší expozici nákupem ETF, které se skládají z více akcií.

Poznámka

Poznámka: Nevýhodou ETF oproti akciím je hlavně to, že se platí poplatek, ale jinak jsou vhodnou volbou hlavně pro ty, kteří přesně nevědí, jaké akcie nakoupit.

Z ETF zaměřených na metaverse lze zmínit např. Roundhill Ball Metaverse ETF (NYSEMKT:METV), Evolve Metaverse ETF (TSX:MESH.TO), HORIZONS GLOBAL METAVERSE INDEX (TSX:MTAV.TO), Fount Metaverse ETF (NYSE:MTVR) a Subversive Metaverse ETF (PUNK:US). Případně si můžete sestavit vlastní “ETF” a inspirovat se tím, z jakých akcií se uvedené ETF skládají.

Akcie

Z konkrétních akcií lze investovat např. do společnosti Nvidia (NVDA), která je známá především výrobou grafických karet, bez kterých žádný 3D virtuální svět rozhodně fungovat nebude. Kromě toho Nvidia vydala i Omniverse Platform, o které se hovoří jako o multiverse pro vývojáře, protože umožňuje virtuální spolupráci v reálném čase na 3D simulacích a grafice.

Obdobně lze investovat do akcií výrobce grafických karet Advanced Micro Devices Inc. (AMD) nebo do akcií společnosti Adobe Inc. (ADBE), jejíž software je používán k tvorbě grafického designu metaverse. Za zmínku stojí určitě i akcie softwarové společnosti Unity Software Inc. (U). Odhaduje se, že až polovina veškerého 3D obsahu je vytvořena pomocí jejího software Unity.

Další kategorií jsou akcie společností, které vytvářejí metaverse hry a platformy. Sem patří zejména společnost Microsoft Corporation (MSFT), pod kterou spadá nejen Minecraft, ale po akvizici herního studia Activision Blizzard také např. World of Warcraft. Ze stejné oblasti lze doporučit také akcie čínského technologického giganta Tencent Holdings Ltd (TCEHY), který vlastní 40% podíl ve společnosti Epic Games (Unreal Engine a Fortnite) a 49% podíl ve společnosti Roblox Corporation (RBLX), jejíž akcie lze rovněž považovat za investici do metaverse.

Opomenout nelze ani akcie společnosti Meta Platforms, Inc. (FB), která stojí nejen za Facebookem a Instagramem, ale také za platformami Horizon Worlds a Horizon Venues. Do koncernu Meta spadá rovněž Oculus, leader na poli VR headsetů.

Sledovat doporučujeme i akcie společnosti Apple Inc. (AAPL). Přestože v současnosti Apple nemá žádný metaverse produkt, v budoucnosti se to pravděpodobně změní. Již nyní je navíc v App Store cca 14 000 ARKit aplikací, tedy aplikací s rozšířenou realitou (AR). Už léta se také proslýchá, že Apple plánuje vlastní VR brýle.

Konečně lze zmínit i akcie společností Samsung Electronics (SMSN), která se podílí mj. na výstavbě datové infrastruktury potřebné pro metaverse (sítě 6G) a akcie společnosti Cloudflare (NET), která provozuje bezpečnou globální síť pro doručování obsahu.

Závěr: Co čekat od metaverse?

Pokud jste článek dočetli až sem, víte dost, abyste si na metaverse udělali vlastní názor. Podle nás metaverse rozhodně není jen hype. Po svém spuštění metaverse poskytne lidem nový prostor pro zábavu, byznys, vzdělávání, nebo třeba pro uměleckou tvorbu.

V budoucnosti může metaverse změnit naše životy podobně zásadním způsobem, jako to dokázal internet. Musíme si jen dávat pozor, abychom nezapomněli, že existuje i tzv. reálný svět. V opačném případě by metaverse mohl vést k dystopické budoucnosti, jak byla popsána např. ve filmech Ready Player One a Matrix, nebo v některých dílech seriálu Black Mirror. A to nechceme.

Další zdroje informací:

 • Wikipedie (Metaverse)
 • E15 (Co to je metaverse? Facebook budoucnosti i nástupce Microsoft Teams)
 • Lynx (Jak investovat do metaverse? 5 tipů na nejlepší metaverse akcie)
 • Roklen24 (Jak ještě investovat do Metaverza?)
Líbil se vám tento článek?
16
0

Autor

Ahoj, jmenuji se Tomáš, je mi 30 let a v každodenním životě se živím jako právník se specializací na finanční právo. Kryptoměny považuji za budoucnost nejen v oblasti financí. A protože se rád učím nové věci a také rád píšu, psát pro Finex o kryptu byla pro mě jasná volba.

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎