Finex.cz logo
Menu
Finex » 📈 Komodity » Ropa (Brent)

Ropa (Brent + WTI) - Cena ropy a další informace

Váš kapitál může být ohrožen*

Cena ropy Brent, cena ropy WTI

Cena ropy za barel (Brent)
CZK
USD
EUR
Normální graf
Logaritmický graf
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX
Cena ropy za barel (WTI)
CZK
USD
EUR
Normální graf
Logaritmický graf
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Informace o ropě

Věděli jste, že se ropa využívá při 95 % produkce veškerých potravin nebo že na každý notebook je potřeba ropa rovna čtyřnásobku jeho hmotnosti? Že ne? Nevadí! Ropu si bereme pod drobnohled v našem článku o komoditách a vy se tak dozvíte, proč ropu obchodovat, nebo proč se ji raději vyhnout.

Obsah článku o ropě

1.Základní informace o ropě2.Těžba ropy3.Distribuce ropy4.Spotřeba ropy5.Využití ropy6.Druhy ropy7.Cena ropy – Vývoj v čase8.Faktory ovlivňující vývoj ceny ropy9.Jak a kde můžete ropu obchodovat10.Proč investovat právě do ropy11.Jak začít ropu obchodovat12.Jakou zvolit strategii při obchodování ropy13.Vyplatí se do ropy investovat?

Základní informace o ropě

Černé zlato, zemní olej, (surová) nafta neboli ropa je hnědou až nazelenavou hořlavou kapalnou směsí uhlovodíků. Podle geochemie vznikla ropa již před mnoha miliony lety z odumřelých mořských mikroorganismů a drobných živočichů. Teoreticky můžeme říci, že ropa pořád vzniká, proces je stále stejný, ale z lidského hlediska považujeme období desítek milionů let za neslučitelný s dalšími úvahami a geologicky se tak hovoří o čase minulém. Z těchto důvodů se také ropa řadí mezi neobnovitelné zdroje.

Proces vzniku ropy je dlouhodobý a provází jej termogenický rozklad. Organický materiál se postupem času za přítomnosti tepla (od 60 do 120 stupňů Celsia) a tlaku přemění na ropu. Samotná ropa je následně uložena pod nepropustnými vrstvami, obvykle od několika set metrů pod povrchem. Najdeme ale i úložiště, která jsou více jak 10 km pod zemským povrchem.

Těžba ropy

Těžba ropy probíhá pomocí vrtů, ty mohou být mořské či zemské. Typicky se těžba ropného pole dělí na primární, sekundární a terciální. Při primární těžbě ropy se poměrně snadno vytěží cca 30 až 60 % daného vrtu. V tento moment nejsou potřebné pumpy, tlak je dostatečný na vyvěrání nebo se použije pomocný vrt, kterým se dodává potřebné médium.

Jakmile tento způsob nedostačuje, využije se sekundární způsob těžby, typicky těžba pomocí čerpání ropy. Tím získáme cca dalších 10 až 20 procent.

Terciální způsob vyžaduje snížení viskozity zbývající ropy pro její snadnější vyčerpání. Lze tím dosáhnout na dalších 5-15 procent, ale je to již velmi nákladné.

těžba ropy (brent)
Čím dál náročnější těžba ropy, zdroj magazín Mustang Engineering

Těžba ropy závisí na zásobách ropy a finančních nákladech. Pokud je cena ropy nízká, tak se sekundární a terciální těžba nemusí vyplatit a zahájí se až v době, kdy cena ropy vzroste. Celosvětově má největší zásoby ropy Venezuela, Saudská Arábie, Kana, Irán, Irák, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Rusko, Libye, Nigérie, USA, Kazachstán, Čína, Quatar a Brazílie.

To je sice jen TOP 15 zemí, ale zároveň to jsou téměř veškeré zásoby ropy. Z Evropy stojí za zmínku jen Norsko a Velká Británie. Celosvětově ještě najdeme několik obdobně velkých nalezišť jako jsou tato evropská. I s množstvím zásob si to můžete prohlédnout na obrázku níže.

celosvětové zásoby ropy brent a wti
Celosvětové zásoby ropy v miliardách barelů (Zdroj: Visualcapitalist.com)

Distribuce ropy

Mapa ropovodů do České republiky
Mapa ropovodů do České republiky, (Zdroj: Wikipedie)

Po vytěžení ropy dojde k primárnímu ošetření (již na vrtu), aby mohla ropa pokračovat k distribuci. Černé zlato obvykle pluje tankery a po souši se na větší vzdálenosti pohybuje ropovody. Česká republika je ropou velmi dobře zásobena. Asi známějším ropovodem mířícím do české republiky je ropovod Družba.

Česká republika ale není na ropě z Ruska závislá a může využít ropovod IKL. Ropovod IKL má dokonce vyšší přepravní kapacitu než ropovod Družba a bez problémů tak dokáže pokrýt veškerou potřebu ropy České republiky. Každopádně v roce 2019 plyne 60 % celkové ropy do České republiky ropovodem Družba a zbylých 40 % z IKL.

Spotřeba ropy

Když se bavíte o množství ropy, tak se obvykle používá označení barel (zkratka "bl"). Cena ropy za barel, spotřeba barelů a podobně. Pod pojmem barel ropy si můžete představit 158,98 litrů (42 amerických galonů).

Počítání na barely není standardizované, i přesto se ale jednotka "barel" používá poměrně často. Na barely se nakupuje třeba i pivo. Pokud si hospodský v Británii koupí barel piva, tak obvykle dostane cca 164 litrů tohoto moku. V Americe ale typický barel piva obsahuje cca 119 litrů.

Za celou historii lidstva bylo vytěženo a spotřebováno asi 900 miliard barelů ropy. To číslo je neuvěřitelné – 143 082 000 000 000 litrů ropy. Denně se spotřebuje cca 100 milionů barelů ropy. Číslo o celosvětových zásobách ropy není konkrétní, ale zbývá něco mezi 900 – 1 500 miliard barelů ropy. I když budeme optimističtí, tak se bavíme o zásobách ropy na 41 let, tedy asi do roku 2 060.

Samozřejmě na situaci se reaguje a celosvětová spotřeba ropy se snaží omezovat. Hledáme alternativní způsoby pohonů v dopravě, omezujeme jednorázové plasty. Není to jen o ekologii, ale o udržitelnosti úrovně života.

Využití ropy

Ropou jsme skutečně obklopeni a koukat se jen na benzin/naftu je stejné jako koukat na špičku ledovce. Schválně si zkuste říci aspoň pět produktů nebo přímo kategorií produktů, kde ropu najdete. Zvládli jste je vyjmenovat?

Ropa se využívá na:

 • Pohonné hmoty
 • Plasty
 • Léčiva
 • Kosmetiku
 • Pesticidy
 • Palivo pro elektrárny -> elektrická energie
 • Asfaltové silnice
 • Ostatní (lepidla, barvy, laky, plyšové hračky, teploměry, pneumatiky, parafínové svíčky a další)

Druhy ropy

Ropa se obvykle dělí podle původu, ale můžete se setkat i na dělení dle hustoty (lehká – light, středně těžká a těžká – heavy), případně i dle obsahu síry na sladkou – sweet (obsahuje málo síry) a kyselou – sour (obsah nad 0,5 % síry). Typické je ale rozdělení dle původu a to na:

 • Brent: naleziště v Severním moři, ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu určená pro "západ"
 • WTI: West Texas Intermediate, severoamerická ropa
 • Dubai: ropa pro asijso-pacifickou oblast
 • Minas: těžká ropa z Dálného východu
 • Tapis: lehká ropa z Dálného východu
 • OPEC: mezivládní organizace sdružující 14 zemí exportujících ropu, skládá se z lehké i těžké ropy (v průměru je těžší než WTI i Brent a má i větší obsah síry)

Cena ropy – Vývoj v čase

Pokud řeknete cena ropy, tak si lidé v branži a obchodníci nejčastěji vybaví cenu ropy WTI (Light Crude). Ta se obchoduje na newyorské komoditní burze NYMEX.

Především v Evropě se ještě můžeme bavit o ceně ropy Brent, ta je obchodovaná na Mezinárodní ropné burze IPE v Londýně. Pokud to není z diskuze zřejmé, tak je rozhodně vhodné zmiňovat, o jaké ropě se bavíte a nepředpokládat, že posluchači jsou na stejné vlně (i když budete mluvit o nejčastější ropě – WTI).

Cena ropy se obvykle udává v barelech za americký dolar a její historický vývoj je následující:

Vývoj ceny ropy (WTI)
Vývoj ceny ropy WTI od roku 1989 v dolarech za barel (Zdroj: Indexmundi.com )

Ropa je pro ekonomiku nepostradatelná, ostatně je to vidět o pár odstavců výše v sekci "Využití ropy". V mnoha článcích se objevuje, že už dnes nejsme na ropě tak závislí. Je to do určité míry pravda, situace je lepší jak v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, ale stále platí, že ropa patří mezi základní komodity a určuje cenu v zásadě všeho.

V historii jsme mohli vidět silnou závislost cen ropy na vývoji ekonomiky. Mohli jsme zaznamenat i tzv. ropné šoky. Ropný šok je situace, kdy kvůli logistice nebo politice roste poptávka po ropě nad nabídkou, roste cena ropy, a to se projevuje na výstupech závislých na ropě.

Kartel OPEC je v ropných šocích několikrát zmiňován. Je pravdou, že OPEC je natolik velký, že může cenu ropy do určité míry regulovat a v historii to několikrát potvrdil (v ropných šocích měl někdy pozitivní jindy negativní postavení). Celkově ale nemá ani OPEC tak silnou moc, aby cenu ropy nelogicky vychýlil, navíc jeho snadnou je jednoznačně stabilizace. Stabilní ceny dávají jistoty, a to je přesně to, co chce OPEC. Kartelu OPEC se tak není třeba nijak zvlášť obávat.

Na mnoha diskusích, kde se probírá vývoj ceny ropy nebo ropa Brent či ropa WTI zaznělo, že náklady na těžbu ropy na Blízkém východě jsou asi 2-3 dolary za barel a cena tak nemá ekonomické opodstatnění. Je pravdou, že na Blízkém východě je ropa dobře dostupná a náklady na těžbu jsou skutečně nejnižší ze všech, ale zároveň se zde nejvíce investuje do nových nalezišť, zahájení nových těžeb a inovací. V této oblasti se následně bavíme o milionech, spíše miliardách korun, jenž se také musí zahrnout do ceny.

Jak je vidět na grafu výše, cena ropy je dlouhodobě rostoucí. Základním vysvětlením by mohla být vzácnost této komodity, její omezené množství, čím dál náročnější těžba a inflace. Na všechny důvody se detailněji podíváme v další kapitole.

Faktory ovlivňující vývoj ceny ropy

Cena ropy je závislá na mnoha faktorech. Z dlouhodobého hlediska (řádově roky) je zde velký potenciál pro růst této komodity. Svět se sice snaží spotřebu ropy omezit, ale stejně tak se omezují její zásoby a k vyčerpání dojde. Cena se s postupně snižujícím množstvím ropy bude zvyšovat, a to nejen kvůli nižším zásobám, ale i kvůli náročnější těžbě.

Cenu ropy by mohlo ohrozit snad jen nové ropné pole s významným objemem, třeba dalších 200 a více miliard barelů. Pokud nové naleziště nebude, ropa bude zdražovat.

Cenu ropy mohou také ovlivňovat kartely, například kartel OPEC. Jak už bylo zmíněno, přímo OPECu se není třeba obávat. Jeho cílem je stabilita a může způsobit maximálně krátké rozkolísání cen, dlouhodobě by byl konkurencí donucen opět ceny upravit.

Mezi další faktory řadíme stávky či politickou situaci. Hrozbou byl a je Islámský stát. Těžbu ropy a její stav je nezbytné sledovat. Mimo politických a ekonomických důvodů může dojít i k nešťastným událostem typu nehody či může zasáhnout živel. V roce 2005 jsme to mohli vidět u hurikánu Katrina, jenž dostal cenu ropy o několik dolarů nahoru.

Určitý vliv bude mít i aktuální situace ve světě a snaha co nejvíce opustit závislost na ropě. Rozhodně se vyplatí sledovat i takto obecná témata, protože pokud lidé a investoři budou mít dojem, že ropa není nezbytná, cena ropy může růst pomaleji. Pokud se přechod na alternativní pohony a redukce plastů nevydaří, může ropa dramaticky růst.

V poslední řadě nesmíme zapomenout na americký dolar v jehož cenách se barel ropy stanovuje. Síla amerického dolaru tak přímo ovlivní těžaře, a mimochodem právě USA je první v celosvětové spotřebě ropy.

Jak a kde můžete ropu obchodovat

S ropou se obchoduje z cca 60 procent přímo a 40 procent jde přes burzu. I když nemá burza ani polovinu, tak její ceny přebírá i oněch zbylých 60 procent a poptávka s nabídkou na burzovním prostředí určuje celkovou cenu ropy. Jak již bylo zmíněno, ropu WTI můžete obchodovat na newyorské komoditní burze NYMEX a ropu Brent na burze IPE v Londýně.

Pokud chcete obchodovat přímo na těchto burzách, tak bychom se bavili o tzv. futures kontraktech. To jsou standardizované burzovní obchody, kde si k určitému datu za určitou cenu kupujete ropu. Splnit veškeré náležitosti futures kontraktu není pro malého obchodníka snadné. Například na ropě je standardizované množství 1 000 barelů, to je při ceně 50 dolarů za barel a kurzu 22 korun za dolar přes jeden milion korun.

Ovšem nemusíte se obávat, obchodovat ropu, respektive spekulovat na její cenu můžete i vy, a to s relativně malým kapitálem, řádově v tisících či nižších desítkách tisíc. Můžete si najít brokera který nabízí CFD kontrakty. To je kontrakt na vyrovnání ceny mezi vámi a brokerem.

U CFD je v zásadě na brokerovi jak se proti vašemu obchodu zajistí. Pro vás je důležité, že když vaše spekulace je správná, broker platí vám, když špatná, vy platíte brokerovi. Investovat můžete i pomocí tzv. ETF, to jsou v zásadě fondy s dokonale navázanou cenou na podkladové aktivum – ropu, a přesně tak kopírují její cenu. ETF jsou v poslední době hodně populární, protože jsou srozumitelné a investoři vědí, do čeho investují (u CFD to tak zřejmě není, protože se broker zavazuje vám vyplatit rozdíl v ceně, nikoliv do podkladového aktiva skutečně investovat).

Ovšem regulace s přísným dohledem udělaly i z CFD kontraktů seriózní způsob obchodování a u ověřených brokerů zde vůbec není důvod k obavám.

Podmínky obchodování ropy u XTB
Podmínky obchodu na ropu CFD u XTB

CFD kontrakt na ropu nabízí například XTB a to až s pákovým efektem 1:10. To znamená, že i s menším kapitálem můžete obchodovat větší kontrakt a dosáhnout tak na vyšší zisky, ale pozor na ztráty. Pokud nevíte, co to je pákové obchodování, tak se podívejte na náš článek.

Jak vidíte, XTB nabízí na ropu páku 1:10 a hodnota jednoho lotu je 1 000 standardních jednotek instrumentu, tedy jednoho barelu ropy. Na rozdíl od futures ale nemusíte obchodovat celý lot, ale pouze jeho část, klidně jen 0,01 lotu, tedy 10 barelů (1 000 x 0,01).

Favorit redakce
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
 • Nákup a prodej akcií a ETF bez poplatku
 • Dobrá zákaznická podpora v češtině
 • Při obchodování menších objemů jsou větší poplatky (kromě akcií a ETF)
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Plus500 logo

Plus500

★ 84 %

U 77 % účtů retailových investorů došlo ke vzniku finanční ztráty.

Příklad CFD obchodu s ropou

U CFD kontraktu je vždy jednotkou lot. Jak jsme zmínili a je vidět výše, tak to je instrument level (ropa) krát USD 1 000 (tisíc dolarů). Jak už víte, cena ropy se udává v dolarech, a tak můžeme říci, že je to "pouze" krát tisíc, tedy jeden barel vynásobím tisícem a mám cenu za jeden lot v dolarech.

6 Informace o CFD obchodě na ropu u XTB s finanční pákou 1:10
Informace o CFD obchodě na ropu u XTB s finanční pákou 1:10

Zároveň vidím, že XTB nabízí spekulaci na cenu ropy už od objemu 0,01 lotu a právě na tuto minimální částku si to nyní vypočteme. 1 lot je 1 000 barelů, my obchodujeme 0,01 lotu, tedy 10 barelů. Cena za barel je 53,22 dolarů a cena našeho kontraktu je 532,20 dolarů. S finanční pákou 1:10 to znamená, že nám k nákupu postačí 10x méně peněz, konkrétně 53,2 dolaru (1 209,74 českých korun), broker to označí jako marže.

Za měsíc bude cena o 10 dolarů vyšší, tedy zisk 10 dolarů na barel. My jich máme v kontraktu 10 (1 lot = 1 000 barelů, 0,01 lotu = 10 barelů) a znamená to pro nás zisk 100 dolarů. Do obchodu jsme šli s marží 53 dolarů o po zisku 10 dolarů na kus odcházíme se 100 dolarů. To je hezké, ale na páku pozor, stejně snadno můžete i prodělat.

Obdobně si můžete dopočítat i jiné objemy, stejně tak si sami snadno spočítáte, kolik peněz je potřeba na obchodování ropy. Pokud chcete obchodovat dlouhodobě, tak rozhodně obchodujte menší objemy. Trh bude mít dostatek prostoru proti vám a v případě propadu ceny o pár dolarů za barel se nebudete cítit nepohodlně. V každém případě ale nezapomínejte na stop loss a take profit. Více o těchto pojmech naleznete v tomto článku.

Proč investovat právě do ropy

Dokážete si představit život bez ropy? Bez pohonných hmot, plastu, mnoha léčiv, pesticidů, asfaltové silnice, lepidel, barev, pneumatik a podobně? Zřejmě nedokážete. A když k tomu přidáme omezené množství ropy spolu s čím dál náročnější těžbou, tak nám vychází jediné, cena ropy musí zdražovat.

Ropa je z dlouhodobého hlediska skutečně zajímavý kandidát na zhodnocení volných finančních prostředků, protože logicky by cena prostě měla růst. Mnoho lidí se následně ptá, zda je výhodnější ropa brent anebo WTI, či zda cena ropy Brent ovlivňuje WTI a opačně. Ze základního hlediska je to jedno, je to pořád ropa, jen je lokalizovaná, ale vztahují se na ní stejná obecná pravidla. V kratším časovém hledisku si dejte pozor na případná politická rizika, ty ale hrozí především u zemí Dálného a Blízkého východu.

Obchodujte CFD ropu u Plus500
U 77 % účtů retailových investorů došlo ke vzniku finanční ztráty.

Jak začít ropu obchodovat

Nyní už víte vše, sami si situaci vyhodnoťte. Posuďte, zda je investice do černého zlata tou pravou volbou, a zda věříte tomu, že ceny ropy porostou. A pokud nevíte, tak vám může pomoci demo účet. Na něm si zdarma můžete obchodování vyzkoušet.

Pokud jste se pro ropu rozhodli, tak je nutné založit reálný účet. Můžete tak učinit u XTB nebo Plus500. Otevření účtu i převod prostředků zvládnete online a zhodnocování vašich volných prostředků už nic nebrání.

Jakou zvolit strategii při obchodování ropy

Ropa má velký potenciál dlouhodobě. V tomto článku jsme spočítali, že máme celosvětové zásoby ropy maximálně na 40 let. Cena ropy by ale měla výrazně růst dříve, protože poslední zásoby ropy bude těžké i "jen" těžit. Z dlouhodobého hlediska 10 až 20 let je tak ropa velmi, ale velmi zajímavou investicí.

V kratším měřítku lze využít pro zajímavé zisky finanční páku a nástrojů technické analýzy a fundamentální analýzy. Nemusíte se obávat, není to nic složitého, vše vám přehledně vysvětlíme v naší výukové Akademii. A pokud by přece jen něco nebylo jasné, tak se zeptejte v komentářích.

Závěr – Vyplatí se investovat do ropy?

Pokud jste došli až sem, odpověď znáte. Jestli čtete od konce, tak vám sice zodpovíme, ale pro komplexní pochopení si článek přečtěte. Investice do ropy se jednoznačně vyplatí a z hlediska 10 až 20 let je to jeden z největších adeptů na zvýšení ceny. Už jen základní informace o omezených kapacitách, spotřebě a využití ropy k tomuto kroku musí plynout.

Velice pozitivní je i vývoj ceny ropy, ten dlouhodobě roste a není žádný důvod, proč by tomu mělo být jinak. Investice do ropy se tak skutečně jeví jako želízko v ohni. Cena ropy Brent je navíc poměrně dobře čitelná a v porovnání s ropou z Dálného či Blízkého východu se jeví jako stabilnější volbou.

A pokud vás ropa přímo neoslovila, tak zkuste zvážit, zda by se nehodila k diverzifikaci portfolia a snížení celkového rizika. Ostatně jak máte pokryté dlouhodobé zhodnocení a co jiného má takový potenciál, zlato?

Další zdroje informací


Více informací o Ropa (Brent)

KomoditaRopa (Brent)
Jednotka1 barel (Brent)

Vývoj ceny Ropa (Brent) za posl. 2 týdny

Datum Hodnota Jednotka
26. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
25. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
24. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
23. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
22. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
21. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
20. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
19. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
18. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
17. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
16. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
15. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
14. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)
13. 09. 2022 Načítání... 1 barel (Brent)

Ohodnoťte tento článek


Diskuze k tomuto článku: 3 komentáře
Karel

Dobrý den,
zajímalo by mě, na jakém základě se vypočítává aktuální cena komodity. Je mi jasné, že podle nabídky a poptávky, ale jak přesně se určuje(vypočítává) cena. Díky

Portál Finex.cz
Odpověď na Karel

Dobrý den, jedná se o cenu, za kterou byly na burze v posledních minutách reálně provedeny obchody.

Michel

Vážený pánové, to co Vám na této stránce sdělím vás určitě nebude zajímat ale co kdyby? Jsem důchodce je mi 87 roků, odpracoval jsem poctivě 60 roků protože jsme měli malé výdělky tak mám také malý důchod, kolikrát mě to nestačí ani na léky které neodkladně denně potřebují, a když to shrnu tak mě zbývá jen co dostanu a to je z ruky do pusy, velice rád bych se připojil na obchodu abych si mohl přilepšit na ten jeden barel bych mohl uškudlit když si pořádně utáhnu opasek jak to někdy řekl pan expresident ing. Klaus, ale k věci obchodovat jsem se v životě nenaučil a zřejmě to také nenaučím, tak by to musel provést místo mě odborník který již je dostatečně zaopatřen a bral by to jako sport. Uvědomil jsem si že bych toho chtěl moc a že takové osobnosti asi se už nerodí. Pokud jsem se někoho dotkl tak se mu moc omlouvám, závěrem chtěl jsem jenom zkusit jestli mě zbylo trochu štěstí. s pozdravem a přáním dobrého zdraví a štěstí pro Vás i vaším blízkým.

Připojte se k diskuzi

Další Komodity, které by vás mohly zajímat

RECENZE

TOP Forex brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 78 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 88 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo