Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
Logo Ropa (Brent)
1 barel (Brent)
Ropa (Brent + WTI) – Aktuální cena ropy, graf, kde a jak obchodovat?
U 77 % retailových investorů došlo při obchodování CFD ke vzniku ztráty.

$81,1 (1 848 Kč)

-2,8 % za 7 dní

Logo Ropa (Brent)

Ropa (Brent + WTI) – Aktuální cena ropy, graf, kde a jak obchodovat?

Cena ropy (Brent)
Graf OIL

$81,1 (1 848 Kč)

-2,8 % za 7 dní

U 77 % retailových investorů došlo při obchodování CFD ke vzniku ztráty.

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Informace o ropě

Ropa je základním zdrojem energie pro světové hospodářství. Kromě toho, že je jednou z nejaktivněji obchodovaných komodit, je její cena mimořádně citlivá na geopolitické a přírodní události.

Světový trh s ropou je především o očekávání investorů ohledně nabídky a poptávky a ceny ropy jsou velmi volatilní a silně ovlivněné náladou spotřebitelů a investorů. Globální události, jako je například pandemie covid-19 nebo útok Ruska na Ukrajinu tak mohou vyvolat šokové vlny na celém trhu.

Věděli jste, že se ropa využívá při 95 % produkce veškerých potravin nebo že na každý notebook je potřeba ropa rovna čtyřnásobku jeho hmotnosti? Že ne? Nevadí! Ropa je pro světové hospodářství pravděpodobně nejdůležitějším přírodním zdrojem.

Z této suroviny se rafinací vyrábí benzín, letecké palivo a řada dalších produktů. Ropu si bereme pod drobnohled v tomto článku a vy se tak dozvíte, proč ropu obchodovat, nebo proč se ji raději vyhnout.

Obsah článku o ropě

Základní informace o ropě

Černé zlato, zemní olej, (surová) nafta neboli ropa je hnědou až nazelenavou hořlavou kapalnou směsí uhlovodíků. Podle geochemie vznikla ropa již před mnoha miliony lety z odumřelých mořských mikroorganismů a drobných živočichů.

Teoreticky můžeme říci, že ropa pořád vzniká, proces je stále stejný, ale z lidského hlediska považujeme období desítek milionů let za neslučitelný s dalšími úvahami a geologicky se tak hovoří o čase minulém. Z těchto důvodů se také ropa řadí mezi neobnovitelné zdroje.

Proces vzniku ropy je dlouhodobý a provází jej termogenický rozklad. Organický materiál se postupem času za přítomnosti tepla (od 60 do 120 stupňů Celsia) a tlaku přemění na ropu. Samotná ropa je následně uložena pod nepropustnými vrstvami, obvykle od několika set metrů pod povrchem. Najdeme ale i úložiště, která jsou více jak 10 km pod zemským povrchem.

Těžba ropy

Těžba ropy probíhá pomocí vrtů, ty mohou být mořské či zemské. Typicky se těžba ropného pole dělí na primární, sekundární a terciální. Při primární těžbě ropy se poměrně snadno vytěží cca 30 až 60 % daného vrtu. V tento moment nejsou potřebné pumpy, tlak je dostatečný na vyvěrání nebo se použije pomocný vrt, kterým se dodává potřebné médium.

Jakmile tento způsob nedostačuje, využije se sekundární způsob těžby, typicky těžba pomocí čerpání ropy. Tím získáme cca dalších 10 až 20 procent.

Terciální způsob vyžaduje snížení viskozity zbývající ropy pro její snadnější vyčerpání. Lze tím dosáhnout na dalších 5-15 procent, ale je to již velmi nákladné.

těžba ropy (brent)
Čím dál náročnější těžba ropy, zdroj magazín Mustang Engineering.

Těžba ropy závisí na zásobách ropy a finančních nákladech. Pokud je cena ropy nízká, tak se sekundární a terciální těžba nemusí vyplatit a zahájí se až v době, kdy cena ropy vzroste. Celosvětově má největší zásoby ropy Venezuela, Saudská Arábie, Kana, Irán, Irák, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Rusko, Libye, Nigérie, USA, Kazachstán, Čína, Qatar a Brazílie.

To je sice jen TOP 15 zemí, ale zároveň to jsou téměř veškeré zásoby ropy. Z Evropy stojí za zmínku jen Norsko a Velká Británie. Celosvětově ještě najdeme několik obdobně velkých nalezišť jako jsou tato evropská. I s množstvím zásob si to můžete prohlédnout na obrázku níže.

Po vytěžení se ropa rafinuje a zpracovává na různé produkty, včetně benzínu, nafty, leteckého paliva, topného oleje, petroleje, asfaltu a maziv. Tyto konečné produkty pak nakupují spotřebitelé, podniky a vlády po celém světě, aby jimi přepravovali osoby a zboží a vytápěli domy a budovy, což je velmi široká škála použití. Uplatnění ropy je však mnohem širší a sahá dalece nad rámec pouhého paliva.

Zdroj: Visualcapitalist.com
celosvětové zásoby ropy brent a wti
Celosvětové zásoby ropy v miliardách barelů.

Distribuce ropy

Zdroj: Wikipedia.org
Mapa ropovodů do České republiky
Mapa ropovodů do České republiky.

Po vytěžení ropy dojde k primárnímu ošetření (již na vrtu), aby mohla ropa pokračovat k distribuci. Černé zlato obvykle pluje tankery a po souši se na větší vzdálenosti pohybuje ropovody. Česká republika je ropou velmi dobře zásobena. Asi známějším ropovodem mířícím do české republiky je ropovod Družba.

Česká republika ale není na ropě z Ruska závislá a může využít ropovod IKL. Ropovod IKL má dokonce vyšší přepravní kapacitu než ropovod Družba a bez problémů tak dokáže pokrýt veškerou potřebu ropy České republiky. V roce 2021 plynulo 48,8 % celkové ropy do České republiky ropovodem Družba a zbylých 51,2 % z IKL.

Spotřeba ropy

Když se bavíte o množství ropy, tak se obvykle používá označení barel (zkratka “bl”). Cena ropy za barel, spotřeba barelů a podobně. Pod pojmem barel ropy si můžete představit 158,98 litrů (42 amerických galonů).

Počítání na barely není standardizované, i přesto se ale jednotka “barel” používá poměrně často. Na barely se nakupuje třeba i pivo. Pokud si hospodský v Británii koupí barel piva, tak obvykle dostane cca 164 litrů tohoto moku. V Americe ale typický barel piva obsahuje cca 119 litrů.

Za celou historii lidstva bylo vytěženo a spotřebováno asi 900 miliard barelů ropy. To číslo je neuvěřitelné – 143 082 000 000 000 litrů ropy. Denně se spotřebuje cca 100 milionů barelů ropy. Číslo o celosvětových zásobách ropy není konkrétní, ale zbývá něco mezi 900 – 1 500 miliard barelů ropy. I když budeme optimističtí, tak se bavíme o zásobách ropy na 41 let, tedy asi do roku 2 060.

Samozřejmě na situaci se reaguje a celosvětová spotřeba ropy se snaží omezovat. Hledáme alternativní způsoby pohonů v dopravě, omezujeme jednorázové plasty. Není to jen o ekologii, ale o udržitelnosti úrovně života.

Využití ropy

Ropou jsme skutečně obklopeni a koukat se jen na benzin/naftu je stejné jako koukat na špičku ledovce. Schválně si zkuste říci aspoň pět produktů nebo přímo kategorií produktů, kde ropu najdete. Zvládli jste je vyjmenovat?

Ropa se využívá na:

 • Pohonné hmoty
 • Plasty
 • Léčiva
 • Kosmetiku
 • Pesticidy
 • Palivo pro elektrárny -> elektrická energie
 • Asfaltové silnice
 • Ostatní (lepidla, barvy, laky, plyšové hračky, teploměry, pneumatiky, parafínové svíčky a další)

Druhy ropy

Investoři do ropy se obecně zajímají o kvalitu ropy, do které investují, a o místo, odkud pochází. Důvodem je skutečnost, že ropa vzhledem k zeměpisné lokalitě vznikala odlišně. Ropný průmysl a regulační orgány používají hustotu a obsah síry v ropě k jejímu rozdělení do několika kategorií. Ropu lze rozdělit podle obsahu síry na sladkou (sweet) nebo kyselou (sour) nebo podle hustoty na těžkou (heavy), střední (medium) nebo lehkou (light). Pomocí těchto dvou kategorií se ropa rozřazuje do šesti tříd:

 • Těžká/sladká
 • Těžká/kyselá
 • Střední/sladká
 • Střední/kyselá
 • Lehká/sladká
 • Lehká/kyselá

Těžká ropa se používá k výrobě průmyslových výrobků, jako je asfalt a plasty. Střední ropa má obsah síry někde mezi těžkými a lehkými. Lehká ropa se pak používá k výrobě nafty, benzinu a leteckého paliva, protože vyžaduje méně zpracování. Kyselá ropa pak obsahuje více síry a uhlíku než sladká ropa a vyžaduje více rafinace – tím vznikají zpracovatelům ropy vyšší náklady.

Jak se stanovuje cena ropy?

Investoři se setkají spíše s typy ropy, která se dělí podle místa původu. Ceny pak vyjadřují spotovou cenu těchto různých typů ropy, z nichž nejběžnější jsou West Texas Intermediate, Brent nebo ománská ropa. Někdy se uvádí také cena koše Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a cena futures na newyorské komoditní burze.

 • West Texas Intermediate: Jedná se o referenční cenu ropy v Severní a Jižní Americe. Ropa WTI je lehká a sladká – má nízkou hustotu a nízký obsah síry. Díky těmto vlastnostem se výborně hodí pro výrobu benzinu.
 • Brent: Ropa Brent se rafinuje v severozápadní Evropě a je hlavní referenční cenou ropy v Evropě a Africe. Jedná se o kombinaci ropy z více než desítky různých ropných polí v Severním moři. Je méně lehká a sladká než WTI, ale přesto je výborná pro výrobu benzinu.
 • Ománská: Ceny ropy vytěžené na Blízkém východě jsou reprezentované futures kontraktem na ománskou ropu kótovaným na dubajské komoditní burze (DME). Většina ropy kótované na DME se vyváží do celé Asie. Ománská ropa je středně těžká a kyselá.
 • Cena koše OPEC: Cena koše OPEC je průměrem cen ropy z Alžírska, Angoly, Konga, Rovníkové Guineje, Gabonu, Íránu, Iráku, Kuvajtu, Libye, Nigérie, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Venezuely. OPEC používá cenu tohoto koše ke sledování podmínek na světovém trhu s ropou.
 • Futures na burze NYMEX: O ceně futures na ropu na newyorské komoditní burze informují téměř všechny významné investiční servery. Jedná se o hodnotu 1 000 barelů ropy v určitém dohodnutém čase v budoucnosti. Běžně se jedná o ropu WTI. Burza NYMEX tak předpovídá, jaká bude podle obchodníků s ropou v budoucnu spotová cena ropy WTI. Cena futures však poměrně přesně kopíruje cenu spotovou, protože obchodníci s ropou nemohou předpovídat náhlé přerušení dodávek ropy.

Cena ropy – Vývoj v čase

Pokud řeknete cena ropy, tak si lidé v branži a obchodníci nejčastěji vybaví cenu ropy WTI (Light Crude). Ta se obchoduje na newyorské komoditní burze NYMEX.

Především v Evropě se ještě můžeme bavit o ceně ropy Brent, ta je obchodovaná na Mezinárodní ropné burze IPE v Londýně. Pokud to není z diskuze zřejmé, tak je rozhodně vhodné zmiňovat, o jaké ropě se bavíte a nepředpokládat, že posluchači jsou na stejné vlně (i když budete mluvit o nejčastější ropě – WTI).

Cena ropy se obvykle udává v barelech za americký dolar a její historický vývoj je následující:

Zdroj: Fred.stlouisfed.org
Dlouhodobý vývoj ceny ropy WTI a Brent.

Ropa je pro ekonomiku nepostradatelná, ostatně je to vidět o pár odstavců výše v sekci “Využití ropy”. V mnoha článcích se objevuje, že už dnes nejsme na ropě tak závislí. Je to do určité míry pravda, situace je lepší jak v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, ale stále platí, že ropa patří mezi základní komodity a určuje cenu v zásadě všeho.

Poznámka

V historii jsme mohli vidět silnou závislost cen ropy na vývoji ekonomiky. Mohli jsme zaznamenat i tzv. ropné šoky.

Ropný šok je situace, kdy kvůli logistice nebo politice roste poptávka po ropě nad nabídkou, roste cena ropy, a to se projevuje na výstupech závislých na ropě.

Kartel OPEC je v ropných šocích několikrát zmiňován. Je pravdou, že OPEC je natolik velký, že může cenu ropy do určité míry regulovat a v historii to několikrát potvrdil (v ropných šocích měl někdy pozitivní jindy negativní postavení).

Celkově ale nemá ani OPEC tak silnou moc, aby cenu ropy nelogicky vychýlil, navíc jeho snadnou je jednoznačně stabilizace. Stabilní ceny dávají jistoty, a to je přesně to, co chce OPEC. Kartelu OPEC se tak není třeba nijak zvlášť obávat.

Na mnoha diskusích, kde se probírá vývoj ceny ropy nebo ropa Brent či ropa WTI zaznělo, že náklady na těžbu ropy na Blízkém východě jsou asi 2-3 dolary za barel a cena tak nemá ekonomické opodstatnění.

Je pravdou, že na Blízkém východě je ropa dobře dostupná a náklady na těžbu jsou skutečně nejnižší ze všech, ale zároveň se zde nejvíce investuje do nových nalezišť, zahájení nových těžeb a inovací. V této oblasti se následně bavíme o milionech, spíše miliardách korun, jenž se také musí zahrnout do ceny.

Jak je vidět na grafu výše, cena ropy je dlouhodobě rostoucí. Základním vysvětlením by mohla být vzácnost této komodity, její omezené množství, čím dál náročnější těžba a inflace. Na všechny důvody se detailněji podíváme v další kapitole.

Faktory ovlivňující vývoj ceny ropy

Cena ropy je závislá na mnoha faktorech. Z dlouhodobého hlediska (řádově roky) je zde velký potenciál pro růst této komodity. Svět se sice snaží spotřebu ropy omezit, ale stejně tak se omezují její zásoby a k vyčerpání dojde. Cena se s postupně snižujícím množstvím ropy bude zvyšovat, a to nejen kvůli nižším zásobám, ale i kvůli náročnější těžbě. Konkrétně pak cenu ropy ovlivňují zejména následující faktory:

A) Poptávka

Poptávka po ropě se obvykle řídí předvídatelným sezónním výkyvem. Na jaře a v létě poptávka stoupá v důsledku zvýšeného počtu cest na letní dovolené. Na podzim a v zimě poptávka naopak klesá. I když v zimě roste spotřeba topných olejů, obvykle to nestačí k vyrovnání poklesu poptávky po pohonných hmotách po skončení prázdnin. Obchodníci s komoditními futures předpokládají zvýšenou poptávku. Obvykle začínají nabízet vyšší ceny ropy v lednu nebo únoru.

Zdroj: Anz.com
Podle studie Světové banky došlo za posledních sedm desetiletí ke čtyřem globálním recesím: V letech 1975, 1982, 1991 a 2009. Podle údajů společnosti ANZ Research klesla poptávka po ropě ve třech z těchto čtyř recesí o 0 až 3 % – s výjimkou roku 1982, kdy poptávka klesla o téměř 8 %.

B) Nabídka

Nabídku dostupné ropy mohou ovlivnit války či přírodní katastrofy, které omezí vývoz ze zemí produkujících ropu. Obchodníci často nabízejí ropu za vyšší ceny, když se dozvědí o hrozících katastrofách nebo hrozbě války. Po obnovení těžby ceny ropy klesají.

C) Kvóty OPEC

Třetím faktorem, který výrazně promlouvá do cen ropy, jsou členové kartelu OPEC, pokud se rozhodnou pro snížení své produkce. Právě to způsobilo vysoké ceny ropy v letech 2017 a 2018. Dne 30. listopadu 2016 se organizace poprvé dohodla na snížení produkce o 1,2 milionu barelů denně, a to počínaje lednem 2017. Posléze se dohodla na prodloužení omezení produkce až do roku 2018.

OPEC bojuje s americkými producenty břidlicové ropy o podíl na trhu. Břidlicoví producenti v roce 2015 vytlačili produkci ropy v USA na 9,4 milionu barelů denně, což srazilo tržní podíl OPEC na 41,8 % v roce 2014 ze 44,5 % v roce 2012. Výkyv v nabídce způsobil pokles cen ropy, což způsobilo boom a propad v americkém břidlicovém ropném průmyslu – břidlicová se ropa se již těžařům při nižších cenách nevyplatila těžit.

OPEC nechce, aby ceny byly příliš vysoké nebo aby alternativní zdroje paliv začaly vypadat příliš atraktivně. Členové OPEC proto svými rozhodnutím usilují o cílovou cenu ropy ve výši 70 až 80 dolarů za barel.

D) Vývoj dolaru

Čtvrtým faktorem, který určuje ceny ropy, je vývoj dolaru. Většina ropných kontraktů na celém světě se obchoduje v dolarech. V důsledku toho, když dolar klesá, stojí nákup barelu ropy v jiných měnách relativně méně. Naopak, když hodnota dolaru roste, stojí nákup barelu ropy více.

Historicky byl tento inverzní vztah poměrně silný. V posledních letech se však tato korelace oslabila, a to zejména v důsledku vývoje globálního energetického průmyslu a stále silnějších schopností Spojených států vyvážet ropu.

Jak světové krize ovlivňují ceny ropy?

Světové krize v zemích produkujících ropu nebo obavy z krizí dramaticky zvyšují ceny ropy. Důvodem jsou obavy obchodníků, že krize omezí nabídku ropy, což zvyšuje poptávku a ceny.

 • Írán: Přesně to se stalo v lednu 2012 poté, co se našly další důkazy, že Írán je blíže k vytvoření jaderných zbraní. Spojené státy a Evropská unie zahájily finanční sankce – Írán reagoval hrozbou uzavření Hormuzského průlivu (hlavní námořní cesty pro přepravu ropy). Spojené státy odpověděly slibem, že v případě potřeby průliv znovu otevřou vojenskou silou. Ceny ropy WTI se pohybovaly v průměru od 97 dolarů za barel v listopadu 2011 do 100 dolarů za barel v lednu 2012. V únoru 2012 cena ropy překonala hranici 108 dolarů a do dubna se držela nad 100 dolary za barel.
 • Arabské jaro: Vysoké ceny ropy způsobují také nepokoje ve světě. V březnu 2011 se investoři začali obávat nepokojů v několika zemích, včetně Libye, Egypta a Tuniska (tzv. “arabské jaro”). V důsledku toho ceny ropy začátkem března vzrostly nad 100 dolarů za barel a koncem dubna dosáhly vrcholu kolem 113 dolarů. Ceny ropy vzrostly také v polovině roku 2006, kdy izraelsko-libanonská válka vyvolala obavy z možné hrozby války s Íránem. Cena ropy vzrostla z přibližně 71 dolarů v květnu na (v té době) rekordních téměř 77 dolarů za barel v polovině července.
 • Válka na Ukrajině: V únoru 2022 Rusko navzdory snahám představitelů USA a Evropy přesvědčit Vladimira Putina o opaku napadlo sousední Ukrajinu. S tím, jak pokračoval ruský útok na Ukrajinu, pokračoval i neustálý růst cen ropy. Poprvé od roku 2014 ceny překročily 100 dolarů za barel. Prudký nárůst cen byl způsoben obavami z problémů s dodávkami. V březnu 2022 USA oznámily své rozhodnutí zakázat dovoz ruské ropy. Krátce poté dosáhla cena ropy téměř 130 dolarů za barel. V rámci boje proti problémům s dodávkami USA a další členské země IEA oznámily, že společně uvolní 60 milionů barelů ze strategických ropných rezerv. Přesto nejistota ohledně toho, jak dlouho bude konflikt trvat, a také to, jak může válka otřást geopolitickým uspořádáním, udržovala cenu ropy po delší dobu vysoko nad 100 dolary za barel.

Jak a kde můžete ropu obchodovat?

S ropou se obchoduje z cca 60 procent přímo a 40 procent jde přes burzu. I když nemá burza ani polovinu, tak její ceny přebírá i oněch zbylých 60 procent a poptávka s nabídkou na burzovním prostředí určuje celkovou cenu ropy. Jak již bylo zmíněno, ropu WTI můžete obchodovat na newyorské komoditní burze NYMEX a ropu Brent na burze IPE v Londýně. K obchodování ropy můžete využít v podstatě 5 možností, přičemž některé jsou více a některé naopak méně náročné na kapitál.

1. Futures

Pokud chcete obchodovat přímo na zmíněných burzách, budete muset využití tzv. futures kontraktů. To jsou standardizované burzovní obchody, kde si k určitému datu za určitou cenu kupujete ropu. Splnit veškeré náležitosti futures kontraktu není pro malého obchodníka snadné. Například na ropě je standardizované množství 1 000 barelů, to je při ceně 100 dolarů za barel a kurzu 25 korun za dolar 2,5 milion korun.

Platnost futures kontraktů končí třetí pracovní den před 25. dnem měsíce předcházejícího měsíci dodání. Pokud 25. kalendářní den není pracovním dnem, kontrakty vyprší třetí pracovní den před pracovním dnem, který předchází 25. kalendářnímu dni.

2. Opce

Opční kontrakty na ropu dávají kupujícím právo koupit nebo prodat ropu za stanovenou cenu na základě trhu s futures, ale nevyžadují fyzické dodání podkladového aktiva. Kupující opcí platí za opci, nikoli za podkladový futures kontrakt. To znamená, že k zaujmutí pozice potřebují menší počáteční kapitál.

Opce na ropu jsou nejaktivněji obchodovanými energetickými deriváty na newyorské komoditní burze (NYMEX). Zatímco oba druhy ropy se obchodují na burze NYMEX a na Intercontinental Exchange (ICE), opce na ropu WTI se obchodují především na burze NYMEX a opce na ropu Brent na burze ICE.

3. Rozdílové smlouvy (CFD)

Ovšem nemusíte se obávat, obchodovat ropu, respektive spekulovat na její cenu můžete i vy, a to s relativně malým kapitálem, řádově v tisících či nižších desítkách tisíc. Můžete si najít brokera, který nabízí CFD kontrakty.

Pro investory, kteří chtějí investovat do ropy s malými finančními prostředky, představují rozdílové kontrakty (CFD) alternativní způsob spekulace na cenu ropy. CFD jsou smlouvy mezi kupujícím a makléřem o výměně rozdílu v hodnotě futures kontraktu mezi cenou při otevření kontraktu a cenou při jeho uzavření. Stejně jako opce umožňují CFD obchodníkům nakupovat nebo prodávat, takže mohou otevřít dlouhou pozici, pokud očekávají růst ceny ropy, nebo krátkou pozici, pokud očekávají její pokles.

CFD umožňují obchodníkům otevřít dílčí pozice na méně než 1 000 barelů ropy, takže mohou investovat menší částky peněz. Například příkaz CFD na americkou ropu může být na 25 barelů. CFD také umožňují obchodníkům využít finanční páky ke znásobení velikosti svých pozic. Pákový efekt vyžaduje investici za zlomek hodnoty obchodu. To znamená, že investoři mohou zvýšit svou expozici na trhu a potenciálně maximalizovat zisky z počáteční investice. Obchodování s marží však může také znásobit ztráty, což jej činí velmi rizikovým.

Například 10% marže znamená, že musíte vložit pouze 10 % hodnoty obchodu, který chcete otevřít, a zbytek pokryje poskytovatel CFD. Pokud chcete uzavřít obchod s CFD na ropu v hodnotě 1 000 dolarů a váš broker vyžaduje 10% marži, potřebujete k otevření obchodu pouze 100 dolarů jako počáteční kapitál.

Někteří investoři hledí na CFD kontrakty s obavami, ovšem regulace s přísným dohledem udělaly i z CFD kontraktů seriózní způsob obchodování a u ověřených brokerů vůbec není důvod k obavám.

Podmínky obchodování ropy u XTB
Podmínky obchodu na ropu CFD u XTB

CFD kontrakt na ropu nabízí například XTB a to až s pákovým efektem 1:10. To znamená, že i s menším kapitálem můžete obchodovat větší kontrakt a dosáhnout tak na vyšší zisky, ale pozor na ztráty. Pokud nevíte, co to je pákové obchodování, tak se podívejte na náš článek.

Jak vidíte, XTB nabízí na ropu páku 1:10 a hodnota jednoho lotu je 1 000 standardních jednotek instrumentu, tedy jednoho barelu ropy. Na rozdíl od futures ale nemusíte obchodovat celý lot, ale pouze jeho část, klidně jen 0,01 lotu, tedy 10 barelů (1 000 x 0,01).

U CFD je v zásadě na brokerovi jak se proti vašemu obchodu zajistí. Pro vás je důležité, že když vaše spekulace je správná, broker platí vám, když špatná, vy platíte brokerovi.

4. Akcie a ETF na ropu

Získat expozici na trhu s ropou můžete také obchodováním s akciemi společností působících v tomto odvětví nebo s burzovně obchodovanými fondy (ETF), které obchodují s futures nebo akciemi ropných společností.

Za všechny lze jmenovat například iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF nebo Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF.

Čistě ropná ETF jsou v zásadě fondy s dokonale navázanou cenou na podkladové aktivum – ropu, a přesně tak kopírují její cenu. ETF jsou v poslední době hodně populární, protože jsou srozumitelné a investoři vědí, do čeho investují (u CFD to tak zřejmě není, protože se broker zavazuje vám vyplatit rozdíl v ceně, nikoliv do podkladového aktiva skutečně investovat).

Jaké jsou nejlepší akcie ropných společností, které by mohli zvážit investoři? Níže je uvedeno pět největších ropných společností podle tržní kapitalizace (k listopadu 2022).

Příklad CFD obchodu s ropou

U CFD kontraktu je vždy jednotkou lot. Jak jsme zmínili a je vidět výše, tak to je instrument level (ropa) krát USD 1 000 (tisíc dolarů). Jak už víte, cena ropy se udává v dolarech, a tak můžeme říci, že je to “pouze” krát tisíc, tedy jeden barel vynásobím tisícem a mám cenu za jeden lot v dolarech.

6 Informace o CFD obchodě na ropu u XTB s finanční pákou 1:10
Informace o CFD obchodě na ropu u XTB s finanční pákou 1:10

Zároveň vidím, že XTB nabízí spekulaci na cenu ropy už od objemu 0,01 lotu a právě na tuto minimální částku si to nyní vypočteme. 1 lot je 1 000 barelů, my obchodujeme 0,01 lotu, tedy 10 barelů. Cena za barel je 53,22 dolarů a cena našeho kontraktu je 532,20 dolarů. S finanční pákou 1:10 to znamená, že nám k nákupu postačí 10x méně peněz, konkrétně 53,2 dolaru (1 209,74 českých korun), broker to označí jako marže.

Za měsíc bude cena o 10 dolarů vyšší, tedy zisk 10 dolarů na barel. My jich máme v kontraktu 10 (1 lot = 1 000 barelů, 0,01 lotu = 10 barelů) a znamená to pro nás zisk 100 dolarů. Do obchodu jsme šli s marží 53 dolarů o po zisku 10 dolarů na kus odcházíme se 100 dolarů. To je hezké, ale na páku pozor, stejně snadno můžete i prodělat.

Obdobně si můžete dopočítat i jiné objemy, stejně tak si sami snadno spočítáte, kolik peněz je potřeba na obchodování ropy. Pokud chcete obchodovat dlouhodobě, tak rozhodně obchodujte menší objemy. Trh bude mít dostatek prostoru proti vám a v případě propadu ceny o pár dolarů za barel se nebudete cítit nepohodlně. V každém případě ale nezapomínejte na stop loss a take profit. Více o těchto pojmech naleznete v tomto článku.

Jak začít ropu obchodovat?

Nyní už víte vše, sami si situaci vyhodnoťte. Posuďte, zda je investice do černého zlata tou pravou volbou, a zda věříte tomu, že ceny ropy porostou. A pokud nevíte, tak vám může pomoci demo účet. Na něm si zdarma můžete obchodování vyzkoušet.

Pokud jste se pro ropu rozhodli, tak je nutné založit reálný účet. Můžete tak učinit u XTB, eToro, Trading212 nebo Plus500. Otevření účtu i převod prostředků zvládnete online a zhodnocování vašich volných prostředků už nic nebrání.

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
U 80 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Rizika a omezení obchodování s ropou

Před investováním do ropy je důležité pochopit rizika, která jsou s touto komoditou spojena:

 • Riziko ztráty: Futures, opce i CFD kontrakty jsou uzavřeny s využitím finanční páky, což znamená, že můžete nést odpovědnost za ztráty přesahující váš počáteční vklad. Než investujete peníze, poznejte svou toleranci k riziku a zhodnoťte své zkušenosti a znalosti různých typů cenných papírů.
 • Volatilní trh: Trh s ropou není nijak zvlášť stabilní a v průběhu času ceny ropy výrazně kolísají. Například během recese v roce 2020 cena ropy West Texas Intermediate (WTI) prudce klesla. Na začátku února 2020 činila cena 50,06 dolaru za barel. Dne 20. dubna 2020 uzavřela na úrovni minus! 36,98 dolaru za barel.
 • Falešné informace: Někteří makléři a firmy tvrdí, že investice do ropy během přírodních katastrof a po nich prudce rostou. Toto tvrzení nemá žádný reálný základ a přírodní katastrofy nutně nezvyšují šance na zisk z obchodů s komoditními futures nebo opcemi založenými na ropě. Buďte také obezřetní vůči tvrzením, že lze předem určit nebo stanovit rizika nákupu komoditních futures a opcí.

Výhody investování do ropy

Investování do ropy nabízí konkrétní výhody. K těm nejdůležitějším patří následující:

 • Diverzifikace portfolia: Chcete-li minimalizovat rizika ve svém širším portfoliu, je rozumné zaměřit se na diverzifikaci a investovat do různých aktiv, která se nepohybují všechna ve stejném směru. Přidání expozice vůči ropě nebo obecněji vůči energetickým akciím může pomoci vyrovnat výkonnost vaše portfolia, když ceny ropy rostou a ceny akcií klesají – nebo naopak.
 • Vydělávejte na dividendách: Investoři, kteří se rozhodnou získat expozici vůči ropě investováním na akciovém trhu – buď prostřednictvím jednotlivých akcií, nebo ETF – mohou získat další výhodu: dividendy. Podle společnosti Morningstar vyplácejí společnosti v energetickém sektoru dividendy, které rostou rychleji než v kterékoli jiné části amerického akciového trhu, a průměrná výplata dividend u těchto společností se od roku 2018 zvýšila o více než 50 %. Investoři dosahují kapitálových zisků, když cena ropy roste, nicméně průběžný příjem jim je vyplácen i v mezidobí.

Proč investovat právě do ropy?

Dokážete si představit život bez ropy? Bez pohonných hmot, plastu, mnoha léčiv, pesticidů, asfaltové silnice, lepidel, barev, pneumatik a podobně? Zřejmě nedokážete. A když k tomu přidáme omezené množství ropy spolu s čím dál náročnější těžbou, tak nám vychází jediné, cena ropy musí zdražovat.

Ropa je z dlouhodobého hlediska skutečně zajímavý kandidát na zhodnocení volných finančních prostředků, protože logicky by cena prostě měla růst. Mnoho lidí se následně ptá, zda je výhodnější ropa brent anebo WTI, či zda cena ropy Brent ovlivňuje WTI a opačně. Ze základního hlediska je to jedno, je to pořád ropa, jen je lokalizovaná, ale vztahují se na ní stejná obecná pravidla. V kratším časovém hledisku si dejte pozor na případná politická rizika, ty ale hrozí především u zemí Dálného a Blízkého východu.

Ropné investice si mohou najít místo ve vašem portfoliu. Přímé investice do ropných společností mohou přinést značné a téměř okamžité zisky, spekulace na derivátovém trhu rovněž (stejně tak ovšem i ztrátu), zatímco diverzifikace investic může potenciálně přinést stabilnější výnosy vašeho portfolia. Díky těmto výhodám by investice do ropy mohly stát za zvážení v závislosti na vaší celkové strategii.

Při investování v době růstu trhu, však buďte velmi opatrní. Ceny ropy sice mohou i nadále stoupat, ale nelze určit, jak dlouho to bude trvat.

Rozhodnutí investovat do ropy tak může být pro někoho dobrý nápad, ale pro někoho jiného nikoliv. Zatímco někteří raději investují své finanční prostředky do energetických společností, jiné láká osvědčenější investice do ropných derivátů. V každém případě však je třeba realizovat investice v souladu s vaší tolerancí rizika a investičním horizontem.

Jakou zvolit strategii při obchodování ropy?

Ropa má velký potenciál dlouhodobě. V tomto článku jsme spočítali, že máme celosvětové zásoby ropy maximálně na 40 let. Cena ropy by ale měla výrazně růst dříve, protože poslední zásoby ropy bude těžké i “jen” těžit. Z dlouhodobého hlediska 10 až 20 let je tak ropa velmi, ale velmi zajímavou investicí.

V kratším měřítku lze využít pro zajímavé zisky finanční páku a nástrojů technické analýzy a fundamentální analýzy. Nemusíte se obávat, není to nic složitého, vše vám přehledně vysvětlíme v naší výukové Akademii.

Z krátkodobých obchodních strategií se při obchodování s ropou využívá jak intradenní obchodování, tak scalping. V rámci první jmenované techniky obchodníci otevírají a zavírají pozice v rámci jednoho dne – nedrží je přes noc. Jedná se tak o spekulativní obchody s dobou trvání od několik minut po pár hodin. V rámci scalpingu jsou pak obchody otevřené ještě kratší dobu. Využívá se vůbec nejkratší časových rámců – obvykle minuta až pět minut. Zajímají-li vás obě obchodní strategie více, doporučujeme vám si přečíst naše komplexní články, věnující se těmto tématům (viz odkazy výše).

A pokud by přece jen něco nebylo jasné, tak se zeptejte v komentářích.

Závěr – Vyplatí se investovat do ropy?

Pokud jste došli až sem, odpověď znáte. Jestli čtete od konce, tak vám sice zodpovíme, ale pro komplexní pochopení si článek přečtěte. Investice do ropy se jednoznačně vyplatí a z hlediska 10 až 20 let je to jeden z největších adeptů na zvýšení ceny. Už jen základní informace o omezených kapacitách, spotřebě a využití ropy k tomuto kroku musí plynout.

Velice pozitivní je i vývoj ceny ropy, ten dlouhodobě roste a není žádný důvod, proč by tomu mělo být jinak. Investice do ropy se tak skutečně jeví jako želízko v ohni. Cena ropy Brent je navíc poměrně dobře čitelná a v porovnání s ropou z Dálného či Blízkého východu se jeví jako stabilnější volbou.

A pokud vás ropa přímo neoslovila, tak zkuste zvážit, zda by se nehodila k diverzifikaci portfolia a snížení celkového rizika. Ostatně jak máte pokryté dlouhodobé zhodnocení a co jiného má takový potenciál, zlato?

Další zdroje informací

Více informací o Ropa (Brent)

KomoditaRopa (Brent)
Jednotka1 barel (Brent)
Ohodnoťte tento článek
15
0

Autor

S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.

Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (3 komentáře)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Karel

Dobrý den,
zajímalo by mě, na jakém základě se vypočítává aktuální cena komodity. Je mi jasné, že podle nabídky a poptávky, ale jak přesně se určuje(vypočítává) cena. Díky

Redakce Finex

Dobrý den, jedná se o cenu, za kterou byly na burze v posledních minutách reálně provedeny obchody.

Michel

Vážený pánové, to co Vám na této stránce sdělím vás určitě nebude zajímat ale co kdyby? Jsem důchodce je mi 87 roků, odpracoval jsem poctivě 60 roků protože jsme měli malé výdělky tak mám také malý důchod, kolikrát mě to nestačí ani na léky které neodkladně denně potřebují, a když to shrnu tak mě zbývá jen co dostanu a to je z ruky do pusy, velice rád bych se připojil na obchodu abych si mohl přilepšit na ten jeden barel bych mohl uškudlit když si pořádně utáhnu opasek jak to někdy řekl pan expresident ing. Klaus, ale k věci obchodovat jsem se v životě nenaučil a zřejmě to také nenaučím, tak by to musel provést místo mě odborník který již je dostatečně zaopatřen a bral by to jako sport. Uvědomil jsem si že bych toho chtěl moc a že takové osobnosti asi se už nerodí. Pokud jsem se někoho dotkl tak se mu moc omlouvám, závěrem chtěl jsem jenom zkusit jestli mě zbylo trochu štěstí. s pozdravem a přáním dobrého zdraví a štěstí pro Vás i vaším blízkým.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Další Komodity, které by vás mohly zajímat