Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Nástroje decentralizovaných financí. Co tento svět nabízí?

Nástroje decentralizovaných financí. Co tento svět nabízí?
Zdroj: sevenbits.in

Decentralizované finance neboli DeFi, jak se tomuto odvětví zkráceně říká, patří mezi experimentální sektor financí, který se nespoléhá na tradiční centralizované zprostředkovatele financí, jako jsou banky, makléřské společnosti nebo burzy, a místo toho nahrazuje prostředníka pomocí softwaru.

K tomu využívá kryptoměnové protokoly a chytré smlouvy zakotvené v blockchainu.

Uživatelé jsou tak schopni obchodovat a jednat přímo mezi sebou – kryptoměnový protokol a chytré smlouvy zajišťují, že je celý proces spravedlivý a důvěryhodný.

Celková uzamčená hodnota DeFi (zkráceně TVL) – standardní způsob měření dolarové hodnoty kryptoměn držených v projektech DeFi – v současnosti odpovídá asi 77 miliardám dolarů, přičemž začátkem roku 2021 bylo TVL okolo 25 miliard dolarů.

Obsah článku o nástrojích světa DeFi

Jaké hlavní nástroje DeFi nabízí?

Rozlišujeme osm hlavních DeFi kategorií: burzy, stablecoiny, půjčky, deriváty, pojištění, farmaření, pooly likvidity a správu aktiv – k jejich funkcionalitě přispívají pomocné nástroje jako kryptoměnové peněženky a orákula.

Prvky DeFi přitom můžeme nově vidět např. i u NFT tržišť, konkrétně u komunitního NFT tržiště LooksRare, které uživatelům nabízí staking tokenu LOOKS a pokouší se o další experimentování v propojení DeFi a NFT sektoru.

Poznámka

Technologie Oracles (ve volném překladu orákulum) jsou služby, která propojuje blockchain s datу z externího prostředí. Orákula zajišťují pravost dat a zároveň tyto data předávají dále.

Projekt Chainlink patří mezi průkopníky tohoto odvětví a své decentralizované oracles služby poskytuje různým blockchainům.

A) Decentralizované burzy (DEX)

Decentralizované burzy jsou jedním ze základních kamenů DeFi, na kterém další nástroje mohou stavět.

Díky decentralizovaným burzám mohou uživatelé i protokoly automaticky měnit jedno krypto aktivum za druhé.

Tzv. dexy jsou obvykle postaveny na open-source kódu, což znamená, že každý, kdo má zájem, může přesně vidět, jak fungují. Tudíž i vývojáři mohou přizpůsobit stávající zdrojový kód tak, aby vytvořili nové konkurenční projekty – což je například způsob, jakým kód Uniswapu použila a upravila celá řada DEXů – např. Sushiswap.

Více informací o decentralizovaných burzách můžete nalézt v našem kompletním článku zde.

B) Stablecoiny

Zdroj: ethereum.org
Stablecoiny kryptoměny
Loga stablecoinů USDC, USDC a DAI

Stablecoiny představují digitální tokeny, které si drží stabilní hodnotu k určenému aktivu, nejčastěji americkému dolaru nebo jiné fiat měně.

Snaha o udržení stabilní hodnoty funguje na systému přímého či částečného navázání na určené aktivum.

Stablecoiny je možné rozdělit do dvou základních kategorií:

 • non-custodial
 • custodial

Non-custodial stablecoiny

Tato kategorie zahrnuje stablecoiny, které jsou algoritmicky zajištěny kolaterálem. Princip je regulován složitým systémem, který zahrnuje chytré smlouvy a další krypto aktiva jako zmíněný kolaterál. Takzvaný “peg” (“zajištění stablecoinu”) je udržován trhem jako takovým.

Příkladem může být projekt Maker, který zajišťuje stablecoin DAI, což je decentralizovaná, nezaujatá, kolaterálem zajištěná kryptoměna s částečným navázáním na americký dolar.

Maker ve svém článku vysvětlil 10 největších výhod použití tohoto decentralizovaného stablecoinu.

Custodial stablecoiny

Tvoří opak, takové stablecoiny jsou centralizované a zajištěné tzv. fiat měnou (v poměru 1:1, podíl zákonného platidla musí společnost držet v “off-chain” rezervách).

Příkladem může být největší stablecoin Tether neboli USDT, okolo kterého v minulosti vznikla celá řada spekulací a kontroverzí: údajná role společnosti při manipulaci s cenou Bitcoinu, nejasný vztah s burzou Bitfinex a neschopnost společnosti poskytnout slíbený audit ukazující dostatečné rezervy na podporu tokenu Tether.

Stablecoiny spolu s decentralizovanými burzami patří k základním pilířům decentralizovaných financí (DeFi) a jsou jedním z hlavních prostředků potřebných k obchodování nebo půjčování krypto aktiv.

Kolaterál v kryptoměnách označuje zástavu určitých coinů či tokenů.

C) Půjčky

Půjčovací protokoly svým uživatelům umožňují vkládat finanční prostředky do protokolu (půjčovat je dalším lidem) a na oplátku za své vklady získat výnos.

Kromě vkladu ale samozřejmě umožňují také opak, tedy uživatelé si mohou z protokolu tokeny půjčit, za což poté platí úrok.

V tradičním systému to funguje tak, že platforma poskytuje půjčku dlužníkovi (například banka). Ve světě DeFi však platforma umožňuje půjčování P2P mezi účastníky sítě a odstraňuje jakoukoli potřebu zapojení třetích stran.

Mnoho lidí používá tyto aplikace jako způsob, jak si půjčit tokeny pro obchodování: Vkládají – například – ETH a půjčují si DAI na nákup dalšího ETH, čímž získají větší expozici ETH.

Vzhledem k tomu, že věřitelé i vypůjčovatelé jsou na stejném trhu, cena za propůjčení (tj. roční procentní výnos) roste s tím, jak se půjčuje více tokenů.

Mezi oblíbený a osvědčený protokol k decentralizovaným půjčkám patří Aave, který v moment psaní tohoto článku (květen 2022) zahrnoval půjčky a vklady ve výši 22 miliard dolarů.

Dalším známým protokolem půjček je Compound, ve kterém je uloženo více než 5 miliard dolarů.

Zdroj: blog.yield.app
Lending a borrowing
Schéma fungování půjčovacích protokolů

D) Deriváty

Označují syntetické finanční nástroje, jejichž hodnota je založena na funkci podkladového aktiva nebo skupiny aktiv. Běžnými příklady jsou futures a opce, které odkazují na hodnotu aktiva v určité době v budoucnosti.

Problematika derivátů je komplexní; jsou zde zapojené chytré smlouvy v kombinaci s využitím oráklů, které ověřují pravost dat. Přehledně zpracované video Youtube kanálem Finematics popisuje funkčnost jednotlivých protokolů:

Téměř na každém blockchainu je existuje decentralizová aplikace (zkráceně dApp) této kategorie.

Na blockchainu Etherea patří mezi známé protokoly například DyDx nebo Synthetix, který se přímo specializuje na tvorbu těchto dApps. Do jejich portfolia patří například Lyra Finance – protokol na obchodování s opcemi.

E) Pojištění

Pojištění DeFi se týká pojištění nebo “kupování krytí” proti ztrátám způsobeným událostmi v odvětví DeFi.

Předpokládejme, že jste jednotlivec nebo společnost s kapitálem uzavřeným někde na platformě DeFi. Protože jste si vědomi skutečnosti, že v případě napadení této platformy nebo protokolu můžete přijít o svůj kapitál, chcete se proti tomuto riziku pojistit.

Jdete proto k poskytovateli pojištění DeFi a zaplatíte určitou částku, abyste byli kryti v případě, že ztratíte svůj kapitál v důsledku konkrétní, předem stanovené události. Poplatek, který platíte za krytí, se značně liší v závislosti na typu krytí, délce trvání a poskytovateli.

Například projekt Nexus Mutual vytváří decentralizované pojištění na Ethereum blockchainu pomocí fondu sdílení rizik. Fond je řízen jeho členy, přičemž členská práva jsou reprezentována tokenem NXM.

Zdroj: blockdata.tech
Insurance protokoly
Schéma fungování pojišťovacích protokolů

F) Farmaření

Farmaření nabízí získávání fixních nebo variabilních úroků půjčováním nebo jiným využitím kryptoměn.

Jinými slovy, uživatel zamyká kryptoměny jako poskytovatel likvidity na decentralizovaných platformách, aby získal výnos, do kterého spadají poplatky za obchodování, úroky, odměny a další.

Farmaření (yield farming, kterí jsme popisovali v tomto článku) je v DeFi oblíbenou činností zejména u nováčků, a to protože umožňuje získat velká % výnosů i při nižším vkladu.

Na druhou stranu nutno podotknout, že je vysoce rizikové – hrozí nejen ztráta možných odměn, ale i původního vkladu.

Před začátkem farmaření si proto důkladně prostudujte, zdali je protokol zabezpečený a nehrozí žádné riziko. Pokud se neorientujete v kódech chytrých smluv, tak se můžete podívat na stránku Rugdoc.io, která pravidelně aktualizuje nové i stálé decentralizované aplikace v tomto odvětví.

Poznámka

Pozor, nezaměňte si farmaření se stakingem, ačkoliv může obojí vypadat podobně, tak se jedná o dva zcela odlišné světy, které mají různé cíle a účely. Zatímco farmaření se zaměřuje na získání nejvyššího možného výnosu (i s rizikem ztráty) zdánlivě bez žádného dalšího účelu, stakingem můžeme pomoct zabezpečit chod blockchainu a tím si zároveň vydělat nějaké odměny. Stakovat můžete například Cardano nebo Elrond.

G) Pooly likvidity

Pooly likvidity jsou finanční prostředky uzavřené v chytré smlouvě, které se používají k usnadnění decentralizovaného obchodování, (vy)půjčování a mnoha dalším funkcím.

Dá se říct, že jsou jednou z klíčových technologií současného systému DeFi.

V praxi to funguje, že liquidity providers (zkráceně LP) přidávají do poolu stejnou hodnotu dvou tokenů a vytvářejí tak trh. Výměnou za poskytnutí svých prostředků získávají poplatky z obchodů, které se uskuteční v jejich poolu, úměrné jejich podílu na celkové likviditě.

Detailní fungování poolu likvidity si můžete prohlédnout na kanále Finematics:

H) Správa aktiv (analytické nástroje)

Oblíbeným prvkem DeFi světa je i takzvaná správa aktiv, čímž se označuje platforma, ve které je možné sledovat vlastní potfolio nebo najít přehledně zpracovanou historii všech svých interakcí v DeFi ekosystému.

Třeba takový Zapper v současné době sleduje nejvíce produktů DeFi. Platformu lze využít následujícími způsoby:

 • Můžete zde sledovat všechny své pozice na známých protokolech, jako jsou Uniswap, Synthetix nebo Curve.
 • Vidíte, jak jsou vaše pozice DeFi rozloženy podle % pomocí jejich nástroje Protocol Allocation.
 • Sledujte, jak pravděpodobně budou fungovat různé pozice pomocí odhadů návratnosti investic.
 • Přemosťujte (pomocí služby Bridge) kapitál mezi různými Pooly likvidity pomocí služby Pool Pipes uvnitř Zapperu.

Dalšími užitečnými nástroji jsou Zerion, Defi Saver, InstaDapp nebo DeBank.

Výhody a nevýhody DeFi nástrojů

Pojďme se nyní podívat na přehled výhod a nevýhod, které využívání DeFi nástrojů provází.

Výhody

 • Pohodlný začátek: Nemusíte o nic žádat ani nikde otevírat účty. Přístup k těmto nástrojům získáte stažením a vytvořením kryptoměnové peněženky. Nejvhodnější peněženkou, která je napojená na všechny DeFi služby nejen na Ethereum blockchainu, je peněženka Metamask.
 • Pseudonymita: Nemusíte nikde uvádět své jméno, e-mailovou adresu ani osobní údaje (pokud si tak sami nepřejete). Takže například na co si zrovna půjčujete, nebude nikoho zajímat, jelikož nebude vědět, kdo jste, odkud jste ani co děláte – tento postup v tradičním bankovnictví není možný.
 • Flexibilita: Svůj majetek můžete kdykoli přesunout kamkoli, aniž byste žádali o povolení, čekali na dokončení dlouhých převodů a platili drahé poplatky.
 • Rychlost: Úroky a odměny se často rychle aktualizují (v závislosti na využitém blockchainu už od několika sekund) a mohou být výrazně vyšší než u tradičních trhů, bankovnictví.
 • Transparentnost: Všichni zúčastnění mohou vidět celý soubor transakcí (soukromé korporace zřídka poskytují takový druh transparentnosti).

Nevýhody

 • Podvody: DeFi je nový, relativně neregulovaný sektor, který přitahuje řadu podvodníků, celkové ztráty způsobené zneužitím DeFi v roce 2021 přesáhly 12 miliard dolarů. Mezi časté podvody patří např. phishing, což je forma podvodu, kdy oběť provádí transakce na podvodné stránce, která se tváří jako známý protokol.
 • Drahé transakce: Pokud jste začátečník, tak dobře zvažte výběr blockchainu, na kterém budete v DeFi aktivní. Poplatky se totiž mohou jednoduše vyšplhat i do stovek dolarů za jednotlivé úkony. Existují ale i blockchainy s nižšími transakčními poplatky (například Polygon, Solana).
 • Daně: Daňová legislativa pro farmaření, staking a další prvky DeFi není v České republice jasně specifikována. Je proto dobré vést si vlastní záznamy a vše případně konzultovat s daňovým poradcem (ideálně nějakým s přímou specializací na danění kryptoměn).

Jsou decentralizované finance budoucnost?

Je důležité si uvědomit, že investice a využívání DeFi je stále riskantní a v případě ztráty kryptoměnové peněženky nebo podvodu je vysoká pravděpodobnost, že své peníze už neuvidíte.

Je potřeba přijmout zodpovědnost za své finance, být obezřetný a zbytečně neriskovat, pokud se vám daná aplikace nebo protokol nezdá.

Myslím, že každý protokol DeFi a každý projekt DeFi má jinou úroveň rizika a jinou úroveň odměny. Je důležité pochopit, proč je odměna vysoká – protože je vyšší riziko. Důvodem, proč vidíme vysoký výnos, je zde riziko,” říká Meltem Demirors, strategická ředitelka společnosti CoinShares

Pokud se rozhodnete investovat do jakékoli aplikace DeFi, první věc, kterou byste měli udělat, je prověřit aplikace, které zkoumáte, abyste se ujistili, že jsou bezpečné a dobře auditované (ani audit ale nezaručuje 100% jistotu).

“Velké červené vlajky” zahrnují aplikace, které nesdílejí svůj kód nebo ignorují obavy na svých fórech a sociálních kanálech o bezpečnosti. V případě pochybností vyhledejte objektivnější členy třeba z kryptoměnových komunit s technickými znalostmi, kteří by kód nebo protokol mohli důkladněji prozkoumat.

DeFi má i přes veškeré problémy obrovský potenciál, který minimálně stojí za to vyzkoušet, protože ani tradiční bankovnictví není značka ideálu.

Představte si globální otevřenou alternativu ke každé finanční službě, kterou dnes používáte – spoření, půjčky, obchodování, pojištění a další – dostupnou komukoli na světě s chytrým telefonem a připojením k internetu.

Decentralizované finance do budoucna čeká další vývoj na protokolech, regulace a doufejme i postupná masová adopce. Celková uzamčená hodnota DeFi dokazuje, že o decentralizované finance zájem ve světě je.

Líbil se vám tento článek?
3
0

Autor

Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.

Sdílejte tento článek

Články v kategorii Nástroje decentralizovaných financí. Co tento svět nabízí?

Na Binance Launchpool právě spouští nová kryptoměna Project Galaxy (GAL). Vyplatí se do ní investovat?