Finex.cz logo
Menu
Finex » 📈 Fondy » Erste Sporotrend

Podílový fond Erste Sporotrend - Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

Graf vývoje fondu Sporotrend za poslední rok

Graf fondu Erste Sporotrend
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX
Základní informace o Erste Sporotrend

Typ produktu

Akciový fond

Rizikovost produktu

6 (dynamický investor)

Minimální investice

300 Kč

Celková nákladovost (TER)

2,27 % p.a.

Pravidelná investice

300 Kč

Chtěli byste zhodnotit své peníze, a zároveň vydělat? Jednou z možností je investování do akcií. Ty jsou sice rizikovější než například dluhopisy, ale je možné s nimi dosáhnout zajímavých výnosů.

Právě podílový fond Sporotrend se zaměřuje na investování převážně do středo a východoevropských akcií metodou stockpicking. Mezi společnosti, do kterých investuje, se řadí například CEZ as, OMV, Komerční banka, Erste Group Bank a další.

Sjednání produktu je možné na pobočce. Pokud jste již klientem banky a máte uzavřenou Smlouvu o investičních službách, můžete nákup podílových listů provádět prostřednictvím internetového bankovnictví. Fond je určen pro zkušené a dynamické investory, kteří chtějí zhodnocovat své peníze na akciových trzích.

Obsah článku

1.Představení Erste Asset Management2.Graf vývoje výkonnosti fondu3.Sporotrend – charakteristika fondu4.Do čeho fond Sporotrend investuje?5.Poplatky fondu SporotrendNa co si dát pozor u poplatků?6.Rizikovost a doporučený investiční horizont7.Založení fondu Sporotrend8.Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy9.Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele10.Diskuze k fondu

Představení Erste Asset Management

Fond Sporotrend spravuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH. Jedná se o mezinárodní investiční společnost, která má silné postavení ve střední a východní Evropě. Aktivity společnosti jsou podporovány finanční skupinou Erste Group Bank AG.

Holding Erste Asset Management nabízí svým klientům široký výběr investičních fondů a řešení pro správu aktiv. Může se pyšnit silnou mateřskou společností, již zmíněnou Erste Group, která má přes 15,8 milionů zákazníků, a ve Střední i Východní Evropě je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních služeb.

Erste Asset Management GmbH má v České republice na starost obhospodařování a administraci investičních fondů, správu individuálních portfolií zákazníků a investiční poradenství.

Již více než 20 let spravuje akciové, dluhopisové a fondy peněžního trhu, fondy fondů, alternativní investice, individuálně spravovaná portfolia a investiční mandáty institucí.

Na jejích obhospodařovaných fondech se podílí více než 450 tisíc podílníků a aktuálně nabízí Erste Asset Management bezmála 50 podílových fondů.

Své služby poskytuje zákazníkům prostřednictvím poboček České spořitelny.

Chcete se dozvědět podrobnosti o bance Česká spořitelna a jejích produktech? Přejděte na naši komplexní recenzi, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Česká spořitelna logo
Kód banky: 0800

Co vše vám může podílový fond Sporotrend nabídnout, jakými poplatky je fond zatížen a je zde něco, na co byste si měli dát pozor? Čtěte dále.

Graf vývoje výkonnosti fondu

Podívejte se na graf vývoje fondu za období od roku 2012 do současnosti. Pamatujte. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.

Graf vývoje fondu Erste Sporotrend
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Porovnání: Fond Sporotrend dosáhl v posledních 10 letech průměrného ročního zhodnocení 0,87 % p.a. Za tu dobu se vklady ve fondu zhodnotily o – 2 %.

Jen pro porovnání průměrné roční zhodnocení indexu S&P 500 je během posledních 65 let 10,5 % p.a. a za posledních 10 let se S&P 500 zhodnotil o cca 180 %.

Obrovskou roli ve výsledném zhodnocení investice hrají poplatky, o kterých jsme se více rozepsali níže.

Sporotrend – charakteristika fondu

Fond Sporotrend je otevřený podílový fond, který investuje do jednotlivých akciových titulů z regionů střední a východní Evropy. Tento fond je vhodný pro dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem.

Fond se zaměřuje zejména na akciové trhy nových členských a kandidátských států EU ve středoevropském a východoevropském regionu. Také investuje na ruských a tureckých trzích. Cílem fondu je překonání výnosu indexových investic.

Pro doplnění portfolia může fond investovat do dluhopisů, bankovních depozit, pokladničních poukázek, případně i dluhopisů s vloženým derivátem. Fond může také investovat do cenných papírů, které vydávají fondy kolektivního investování.

Fond je řízen aktivně a žádný index nekopíruje. Investice do portfolia jsou vybírány na základě rozhodnutí investiční společnosti, přičemž je přihlíženo k referenční hodnotě. Vzhledem k tomu, že fond své výnosy reinvestuje, nejsou dividendy v průběhu trvání investice vypláceny.

Tento fond není vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investice v době kratší než pět let, a samozřejmě pro investory neobeznámené s měnovými riziky a riziky spojenými s investicemi na akciových trzích. Fond také není vhodný pro konzervativní investory.

Minimální výše investice

Minimální výše investice činí 300 Kč. Jedná se o velmi příznivou částku, která umožňuje investování širokému okruhu investorů.

Do čeho fond Sporotrend investuje?

Fond investuje převážně do středo a východoevropských akcií s potenciálem dynamičtějšího růstu rozvíjejících se ekonomik. Dle regionálního rozložení mají aktuálně největší zastoupení akcie z Rakouska, Polska, České republiky, Rumunska a Maďarska.

V portfoliu naleznete podílové listy společnosti CEZ as, Romgaz, Richter Gedeon, Erste Group Bank, SBO, OMV, Komerční banka, OTP BANK PLC, Kruk a Moneta.

Poplatky fondu Sporotrend

Vzhledem k tomu, že investiční společnost nezhodnocuje peníze investorů jen tak pro nic za nic, je investování do podílových fondů samozřejmě spojeno s poplatky. Ty mohou někdy velmi znatelně snižovat celkovou výkonnost fondu.

Mezi jednorázové poplatky, které jsou investorovi účtované před nebo po uskutečnění investice patří:

 • Vstupní poplatek: max. 3 % z objemu plánované investice.
 • Výstupní poplatek: 0 % z objemu nastřádané investice. Poplatek se účtuje při zpětném výběru majetku.

Vstupní poplatek zaplatíte jako investor při vstupu do podílového fondu. Jedná se o jednorázový výdaj, který výnos v případě delší investiční doby zásadně neovlivňuje.

Obvykle se uvádí nejvyšší částky, které mohou být investorovi účtovány. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. Poplatek může být i nižší nebo nulový. Stanoven je obvykle jako procentní podíl z investované částky. Vstupní poplatek u fondů peněžního trhu se pohybuje mezi 1 % až 2 %.

Výstupní poplatek se hradí při vystoupení z fondu, především při vypršení plánované doby investice. Ve většině případů se s tímto poplatkem již nesetkáte.

Mezi další důležité poplatky patří:
 • Poplatek za obhospodařování: 2 % p.a.

Poplatek za obhospodařování je pravidelný výdaj, který je strháván z investice po celou dobu trvání. Obvykle se pohybuje okolo 1 až 1,5 % p.a. Má důležitý vliv na výkon fondu, proto si pohlídejte, aby nebyl příliš vysoký.

 • Celková nákladovost (TER): 2,27 % p.a.

Tento poplatek představuje poměr celkové výše provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu. Údaj zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale odrazí se ve výkonnosti dané investice.

Zkratka TER vznikla z Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Tento poplatek se uvádí v % a vyplatí se jej sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Nemusí ale vždy platit, že čím vyšší TER, tím horší fond. I přes vysokou nákladovost může fond přinášet skvělé výnosy. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 % p.a.

Mezi poslední poplatky, které zahrnuje Sporotrend, patří poplatek hrazený z majetku fondu za zvláštních podmínek:

 • Výkonnostní poplatek: 0 %

Výkonnostní poplatek nebývá u všech fondů. Pokud je přítomen, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Tento poplatek má za úkol motivovat manažera k nadstandardním výsledkům.

Pokud se mu daří, obdrží bonus vycházející právě z tohoto poplatku. Sporotrend ale tímto poplatkem nedisponuje.

Na co si dát pozor u poplatků?

V případě poplatků je důležité sledovat zejména TER poplatek, tedy správcovský poplatek (poplatek za obhospodařování). Jedná se o náklad, který investor často přehlíží, protože se soustředí především na vstupní poplatky. Mnoho investorů se dokonce zaměřuje na fondy s nižším vstupním poplatkem, které ale mají ve výsledku vyšší roční nákladovost.

V delším horizontu má ale poplatek mnohem větší vliv na vývoj hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Jedná se totiž o pravidelný každoroční náklad, zatímco vstupní poplatek platíte jednorázově.

Pamatujte tedy: čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Stejně tak je důležité dát si pozor na rozdíly v poplatcích, ač jsou třeba jen 0,5 %. Na konci investičního horizontu se může jednat o skutečně extrémní rozdíly, i když se to nyní může zdát málo, za 20 let se může takový poplatek vaší investici značně prodražit (náklady v průběhu času exponenciálně rostou).

Jeden příklad za všechny: 

Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč. Pokud by poplatek nebyl 0,5 % ale 2 %, po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento "nepatrný" rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč. Rozhodně se nejedná o nic výjimečného.

Rozdíly v poplatcích mohou být ještě daleko větší. 

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Fond se řadí do rizikové skupiny 6, což je na stupnici od 1 do 7 vysoká míra rizika. Pokud se číslo přibližuje k 7, tím vyšší výnos může fond poskytovat, ale zároveň je také méně předvídatelný a může dojít ke ztrátám. Nejnižší číslo také není zcela bez rizika, ale je obvykle předvídatelnější, s čímž souvisí naopak nižší výnos.

Tyto hodnoty jsou stanoveny dle údajů z minulosti, které mohou spolehlivě posoudit profil fondu i v budoucnu. Rizika se pravidelně přehodnocují a mohou klesat nebo naopak stoupat.

Při investování do tohoto fondu představuje riziko kolísání hodnoty podílových listů a proměnlivost cen akcií. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o akcie středoevropských a východoevropských zemí, je zde vyšší riziko oproti akciím společností obchodovaných na akciových trzích ve vyspělých zemích.

Riziko také hrozí ze strany vydavatelů dluhopisů, kteří mohou přestat plnit své závazky a jimi vydané dluhopisy tak ztratí na hodnotě. Rizikovost je zde alespoň částečně snižována pomocí široké diverzifikace portfolia.

Vždy platí, že hodnota investice může klesat i stoupat, a její návratnost není nikdy zaručena.

Investor, který investuje do portfolia s rizikovostí 6, se nazývá dynamický investor. Tento investor má za cíl rozložit své portfolio rovnoměrně mezi všechny třídy aktiv. Základem pro něj jsou rizikovější investiční nástroje, které zvyšují potenciál výnosu. Požadovaný investiční horizont pro tohoto investora je zpravidla delšího rozsahu.

Doporučený investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli optimálního výnosu. Při investování do akcií je potřeba počítat s výrazným kolísáním hodnoty podílového listu, a tím pádem se u tohoto fondu doporučuje investovat 5 a více let. Není ale samozřejmě problém investovat v delším časovém horizontu (+10 let). Ba naopak.

Založení fondu Sporotrend

Nový klient si může produkt sjednat na pobočce České spořitelny. Pokud již máte uzavřenou Smlouvu o investičních službách, lze již využít služeb internetového bankovnictví – investovanou částku poukážete na číslo účtu vybraného fondu (variabilní symbol = číslo majetkového účtu ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelné investice nastavte pokyn k pravidelné investici přímo v internetovém bankovnictví.

Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy

Sporotrend je aktivní investice, která je postavena na myšlence, že maximálního zisku z obchodování na burze lze dosáhnout aktivním výběrem těch správných akcií nebo jiných aktiv. Oproti tomu pasivní investice většinou znamená kopírování nejrůznějších akciových indexů, a to za účelem ušetření nákladů a získání vyšších výnosů než u aktivně spravovaných fondů.

V posledních letech vyšší výkonnost vykazují pasivní fondy a zaznívají dokonce i názory, že aktivní investování je v podstatě mrtvé. Kritici pasivního investování ale poukazují na to, že dokáže být výkonnější než aktivní pouze v dobrých časech.

V takových případech je jedno, do jakých akcií se investuje, protože rostou zkrátka všechny. Zde pak nabývá významu velmi malá nákladovost pasivních fondů, které tak díky tomu mohou porážet fondy aktivně spravované.

Zajímavou variantou pasivního investování mohou být ETF, které fungují na principu investování do fondu nákupem jeho cenného papíru na burze (stejně, jako při nákupu akcií), akorát s tím rozdílem, že skrze ETF kupujeme "koš akcií" a ne jednotlivý titul.

Pokud vás časově nenáročné pasivní investování zajímá více, můžete využít českých renomovaných investičních platforem jako je například v poslední době velice oblíbené Portu. Portu je investiční platforma, pomocí které lze investovat již od pár stovek měsíčně do řady titulů najednou (ETF – burzovně obchodované fondy) a diverzifikovat tak investiční riziko.

Portu nabízí zajímavý výkon portfolia za výhodný roční poplatek 0,6 – 1 %. To je oproti poplatkům u fondu, které se mohou vyšplhat na 2 – 3 % celkem výrazný rozdíl.

Více o investiční platformě Portu si můžete přečíst v naší recenzi. Zde případně naleznete recenze dalších investičních platforem.

Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele

Sporotrend je akciový podílový fond, který se zaměřuje na zhodnocení podílových listů zejména investicemi do akcií společností ze středoevropského a východoevropského regionu.

Fond je vhodný pro pravidelné investování a je určený pro zkušené a dynamické investory, kteří hledají investice optimální pro dlouhodobý investiční horizont.

Správcem fondu je mezinárodní investiční společnost Erste Asset Management, která má silné postavení ve střední a východní Evropě. Aktivity této společnosti jsou podporovány finanční skupinou Erste Group Bank AG.

O Sporotrend jste se dozvěděli z naší recenze vše potřebné, nyní záleží pouze na vás, zda se rozhodnete do tohoto fondu investovat či ne.

Další detailní informace naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Nezaujal vás fond Sporotrend? Podívejte se například na podílový fond ČSOB Akciový, který investuje do akcií společností známých po celém světě.

Pokud chcete mít jistotu a nechcete podstupovat riziko, řešením také může být spořicí účet. Banky momentálně úrokové sazby na spořicích účtech zvyšují, což vám pomůže vaše peníze alespoň částečně ochránit před inflací. Podívejte se na aktuální srovnání spořicích účtů 2023.

Další podílové fondy od Erste Asset Management

Akciový fond zaměřený na rozvíjející se evropské trhy
Sporotrend je akciový fond, který se zaměřuje na akciové tituly z regionu střední a východní Evropy. Je vhodný pro zkušené a dynamické investory s dlouhodobým investičním horizontem. U akcií středoevropských a východoevropských zemí je však vyšší riziko než u akcií společností ve vyspělých zemích. Fond zahrnuje dva poplatky (vstupní a správcovský), které jsou o něco vyšší než u ostatních fondů. U tohoto fondu je také vyšší celková nákladovost, ale rozdíl od ostatních zrecenzovaných fondů není příliš výrazný. Výhodou je nízká minimální investice.
 • Pouze dva poplatky (vstupní a správcovský)
 • Stabilní investiční společnost
 • Široká diverzifikace aktiv
 • Fond je vhodný pro pravidelné investování
 • Nízká minimální investice
 • Pro neklienty banky sjednání pouze na pobočce
 • Rizikovější investice vhodná pro zkušené a dynamické investory
 • Vyšší poplatky než u ostatních fondů

Detailní informace o fondu Sporotrend

Jméno fonduErste Sporotrend
Webové stránkyhttps://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori/funds/sporotrend/CZ0008472289
ISIN CZ0008472289
MěnaCZK
Spravovaný kapital (mil.)1 243 CZK
Typ fonduStandardní podílový fond
Typ produktuAkciový fond
Fond je určený proFyzické osoby
Rizikovost produktu 6 (dynamický investor)
Doporučená délka investice5 a více let
Minimální investice300 Kč
Pravidelná investice300 Kč
Dividendová politika Akumulační
Portfolio manažer Radim Kramule
Správce fonduErste Asset Management GmbH
Možnost založení online
Daňový domicilČeská republika
Datum vzniku31. 3. 1998
Poplatková politika fondu
Celková nákladovost (TER) 2,27 % p.a.
Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 2 % p.a.
Výkonnostní poplatek 0 %
Maximální vstupní poplatek3 %
Poznámka k poplatkůmPři pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
Struktura portfolia podle typu aktiv
Akcie100 %
Dluhopisy0
Realitní investice0
Alternativní investice0
Depozita a peněžní trh0
Odkaz na dokument KIIhttps://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContent/9c8e8b7e-cb4b-46b4-b508-cd08776c7311

Vývoj fondu Erste Sporotrend za posl. 2 týdny

Datum Hodnota Ticker
22. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
21. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
20. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
19. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
18. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
17. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
16. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
15. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
14. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
13. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
12. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
11. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
10. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND
09. 03. 2023 Načítání... SPOROTREND

Ohodnoťte fond Erste Sporotrend.


Připojte se k diskuzi

Další Fondy, které by vás mohly zajímat

Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A
RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 80.2 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo