Finex.cz logo
Menu
Finex » 📈 Kryptoměny » Aave

Kryptoměna Aave (AAVE) - Kurz, cena, graf vývoje, kde koupit

Graf kurzu Aave (AAVE)

Kurz AAVE
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
BTC
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Kalkulačka: AAVE to CZK

AAVE
CZK
CZK
USD
EUR

Informace o kryptoměně Aave

Aave je decentralizovaný protokol, který umožňuje poskytovat a brát si půjčky v kryptoměně bez zásahu prostředníka.

Aave Protocol shromažďuje prostředky svých uživatelů do tzv. poolů (angl. bazény) na bázi blockchainu Ethereum, kde se pak automaticky spojí věřitel a dlužník.

Věřitel pošle svou kryptoměnu do poolu a získá za to odměnu v podobě úroku, dlužník si může vypůjčit částku v kryptoměně a platit za tuto půjčku náklady také v podobě úroku.

Aave Protocol má 2 druhy tokenů:

  • aTokeny, které vynáší úroky z poskytnuté půjčky
  • Aave (AAVE) token, který poskytuje určité výhody pro uživatele samotné platformy.

Obsah článku o projektu a kryptoměně Aave

1.Aave Protocol2.Zápůjčné pooly (Lending Pools)3.Samotná kryptoměna Aave (AAVE)4.Kde koupit Aave (AAVE)?5.Tým Aave a jejich partneři6.Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)7.Diskuze o kryptoměně Aave

Aave Protocol

V současném světě Decentralizovaných Financí (DeFi) existuje velké množství různých platforem pro poskytování a půjčování kryptoaktiv.

Aave Protocol eliminoval P2P (angl. peer-to-peer) půjčky, kde si dlužník půjčuje přímo u věřitele, a zřídil zápůjčné poolové fondy, kde si dlužník půjčuje prostředky z poolů, jež jsou zajištěny smart kontrakty na bázi blockchainu Ethereum, což přináší větší likviditu a větší bezpečnost.

Ilustrace fungování Aave Protocolu. Zdroj: https://docs.aave.com

Věřitelé ukládají své prostředky do tzv. zápůjčných poolů a získávají za to odměnu v podobě úroku. Aave Protocol nabízí dva druhy úrokových sazeb pro dlužníka a věřitele:

  1. Variabilní úroková sazba, jež je vypočítána algoritmicky na základě poptávky a nabídky po aktivech uložených v poolu.
  2. Fixní úroková sazba, která představuje 30denní průměr jednotlivého kryptoaktiva.

Uživatelé mohou kdykoliv mezi těmito sazbami přepínat, avšak musí pak uhradit malý poplatek ETH gas. Aby si dlužník mohl půjčit určité prostředky, musí předložit kolaterál.

Aave Protocol také nabízí unikátní možnost sjednat Flash půjčku, pro kterou není potřeba žádný kolaterál. Zápůjční kryptoměnu musí pak být splacena k okamžiku vytvoření nového bloku Etherea, což trvá zhruba 15 vteřin. Pokud půjčka nebude ve stanovenou dobu splacena, je celá transakce zrušena. Za každou Flash půjčku je účtován poplatek 0,3 %. Z praktického hlediska mohou být takové půjčky zajímavé pro tradery, kteří provádějí arbitráž, anebo pro refinancování jiných půjček.

Zápůjčné pooly (Lending Pools)

Hlavním pilířem těchto poolů je koncept rezervy: každý pool drží rezervu v různých kryptoměnách, následně se tyto rezervy přepočítají na celkové množství Ethereum, což je definováno jako celková likvidita.

Rezervy tvoří prostředky věřitelů, kteří za svou kryptoměnu získávají aTokeny. Tyto tokeny jsou vydány v poměru 1:1 podkladového aktiva.

Například pokud věřitel nechá uložit v poolu 100 DAI, pak dostane 100 aDAI. Takto věřitel získává své úroky jako odměnu v aTokenech, které pak může vyměnit zpátky za podkladové aktivum.

Pokud si chce uživatel půjčit prostředky z poolu, pak musí předložit větší množství kolaterálu, jenž může být použit za účelem likvidace půjčky.

Tato situace nastává, pokud dlužník není schopen uhradit svou půjčku, anebo pokud tržní hodnota kolaterálu klesne pod určitou úroveň.

Například pokud si dlužník půjčil stablecoin (třeba USDT) a má kolaterál v některé kryptoměně (třeba ETH), jež je volatilní vůči stablecoinu. Pokud cena ETH klesne vůči zapůjčenému stablecoinu pod stanovenou likvidační hranici (angl. Liquidation Threshold), bude pak tato půjčka likvidována – dlužník ztratí svou částku ETH, aby pokryla zapůjčené prostředky.

Půjčky se řídí hlavně ukazatelem LTV (angl. Loan to Value), který stanoví, jakou částku lze půjčit oproti kolaterálu. Například pokud chce uživatel půjčit ETH, který má 75 % LTV, a má kolaterál v ekvivalentu 1 ETH, může si tento uživatel půjčit maximálně 0,75 ETH.

V okamžiku, kdy si dlužník půjčil, začínají platit pravidla pro likvidaci jeho půjčky a dlužník s nimi musí počítat.

Bonus za likvidaci půjčky se přičítá k ceně kolaterálu a získávají jej tzv. likvidátoři, kteří tento kolaterál kupují, pokud půjčka dlužníka překročila stanovenou likvidační hranici.

Pravidla pro zapůjčení a likvidaci v rámci Aave Protocolu jsou znázorněna v následující tabulce:

Pravidla fungování půjček v Aave
Pravidla fungování půjček v Aave

Samotná kryptoměna Aave (AAVE)

Samotná kryptoměna Aave Protocolu je ERC-20 token Aave s tickerem AAVE, který má několik účelů:

  • Majitelé tokenu mají hlasovací práva ohledně změn a návrhů v Aave Protocolu, 1 token reprezentuje 1 hlas.
  • Token lze použít pro tzv. staking, což znamená uložení tokenu Aave v tzv. Safety Modulu na bázi smart kontraktu pro zvýšení bezpečnosti a likvidity celého Aave Protocolu. Za toto uložení uživatelé získávají určitou odměnu v Aave tokenech. Toto uložení je v podstatě mining typu Proof-of-Stake. Zatím odměna činí kolem 5 % p.a (aktualizováno 28. 12. 2020).
  • Token se používá k úhradě poplatků uvnitř Aave Protocolu. Jakmile je poplatek uhrazen, token Aave se spálí je zničen. Kolem 80 % všech poplatků v Aave Protocolu je hrazeno tokenem Aave.

ICO tokenu Aave (v té době se nazývalo LEND nebo ETHLend) proběhlo v roce 2017, kdy byla prodána 1 miliarda tokenů LEND, přičemž zakladatelé si ponechali 23 %.

V červenci 2020 došlo k vytvoření nového tokenu Aave, kdy token LEND bylo možné směnit za Aave v poměru 1 Aave za 100 tokenů LEND. Token Aave je deflační aktivum, jeho celkové množství je stanoveno na 16 milionů, zatímco jeho nabízené množství neustále klesá v důsledku pálení v Aave Protocolu.

Z původní částky 16 milionů zůstává 13 milionů ve vlastnictví společenství (investoři, uživatelé platformy atd.), zbývající 3 miliony jsou uloženy v Aave Protocolu za účelem podpory celého projektu.

Kde koupit Aave (AAVE)?

Token Aave se obchoduje na mnoha burzách za USDT, BTC, ETH či USD:

Aave lze uložit na snad všech penežěnkách, které podporují ukládání ERC-20 tokenů, tedy např.:

Zároveň lze tyto peněženky použít pro získání přístupu k samotné platformě Aave Protocol:

Peněženky připojitelné k protokolu Aave
Peněženky připojitelné k protokolu Aave (Zdroj)

Tým Aave a jejich partneři

Samotný tým Aave měl v moment psaní tohoto článku (28. 12. 2020) kolem 30 zaměstnanců. Zakladatelem a CEO projektu je Stani Kulechov, který vystudoval práva v Helsinkách a během studia získal právnickou praxi ve Finsku a Rusku. COO projektu je Jordan Gustave, který vystudoval politická studia, risk management a IT management ve Francii. Gustave má praxi ve státní správě a byl spoluzakladatelem projektu TextFugees.

Full Stack a blockchain programátory jsou Erneste Boado a Emilio Frangella. Boado vystudoval obor IT v Salamance (Španělsko). Frangella vystudoval obor IT v Kalábrii a pracoval jako vývojář, analytik a hlavní programátor v několika IT projektech.

Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)

1️⃣ Co je to kryptoměna Aave (AAVE)?
Aave je kryptoměnový protokol, na němž si lidé mohou vzájemně půjčovat kryptoměny. Chcete-li na Aave kryptoměny někomu půjčit, stačí je vložit do speciálního liquidity poolu a od protistrany posléze inkasovat úroky. Druhá strana uživatelů si pak z těchto poolů vypůjčí takové množství kryptoměny, které je schopná svou zástavou pokrýt.

Při půjčování kryptoměn si uživatelé mohou vybrat mezi variabilními a fixními úroky. Fixní úroky mohou představovat určitou míru jistoty, variabilní úroky však mohou sloužit jako vhodný nástroj, pokud se trh vyvíjí dle očekávání uživatele. Technicky Aave poskytuje i možnost bleskových půjček, tzv. flash loans, což jsou půjčky, které není potřeba pokrýt dostatečnou zástavou, avšak jejich splacení je požadováno v tom stejném bloku – proto jsou označovány jako bleskové. Jedná se o pokročilou funkci určenou pro zkušené vývojáře jiných kryptoměnových projektů.

Aave je jedním z nejznámějších a nejvíce využívaných zápůjčných protokolů. Funguje na 5 kryptoměnových sítích (Ethereum, Avalanche, Optimism, Polygon a Arbitrum) a uživatelům nabízí 11 rozsáhlých trhů. V březnu roku 2023 bylo na všech těchto sítích v protokolu Aave uzamčeno více než 6 miliard dolarů v kryptoměnách. Token AAVE na platformě slouží jako prostředek pro redukci placených poplatků a také jako governance token.

2️⃣ Jaký je kurz kryptoměny Aave (AAVE)?
Momentálně je kurz kryptoměny Aave přibližně 1 581 Kč ($72,76). Kurz se ale v jeden moment na všech směnárnách a burzách liší z důvodu různých poplatků, ale také z důvodu různé poptávky.

Celý princip je jednoduchý. Hodnota (cena) kryptoměny Aave se vytváří stejně jako hodnota zlata, akcií nebo jakéhokoli jiného produktu. Důležitá je tedy nabídka a poptávka. To, kolik jsou lidé za mince AAVE ochotni zaplatit, tvoří jejich cenu.

Aave je jeden z prvních a nejvíce využívaných zápůjčných protokolů. I když celý protokol funguje na bázi Etherea a dalších 4 sítí, token AAVE může poskytnout uživatelům slevu na poplatcích a zároveň právo ve vývoji protokolu, neboť se jedná i o governance token. To tokenu dává do budoucna využitelnost a tedy potenciál i nadále stoupat na ceně, bude-li komunita nadále považovat Aave za jeden z předních zápůjčných protokolů.

3️⃣ Kde je možné Aave (AAVE) koupit?
Aave a další kryptoměny je nejsnazší koupit na online kryptoměnových směnárnách, mezi takové patří např. Anycoin, Coinbank nebo Kriptomat. Nákup většinou probíhá jednoduše a rychle.

AAVE je také možno koupit na kryptoměnových burzách, které však obvykle požadují ověření totožnosti obchodníka (tzv. KYC) např. pomocí výpisu z účtu nebo fotografií dokladu prokazující totožnost. Mezi kryptoměnové burzy, na nichž se kryptoměna Aave obchoduje, se řadí např. Binance, Bitstamp, KuCoin, Kraken a nebo Bitfinex.

Token AAVE existuje na řadě různých kryptoměnových sítí, jmenovitě např. na BNB Chainu, Avalanche, Polygonu, Fantomu, Solaně nebo Ethereu. Proto jej můžete zakoupit i na různých decentralizovaných burzách. Mezi ty s největší likviditou patří např. Uniswap, PancakeSwap či SushiSwap.

Závěr k Aave

Aave Protocol přináší do světa DeFi mnoho výhod. Platforma přináší větší likviditu a bezpečnost díky eliminaci P2P vztahů mezi věřitelem a dlužníkem a implementaci Zápůjčných poolů.

Možnost kdykoliv změnit fixní a variabilní úrokovou sazbu je rozhodně dobrý a flexibilní nástroj jak pro dlužníka, tak i pro věřitele.

Nejdůležitějším prvkem této platformy je možnost sjednání Flash půjček, které nepotřebují žádný kolaterál, což je zatím ve světě DeFi unikátní možnost. Ačkoliv je doba trvání takových půjček velmi krátká (kolem 15 vteřin), jde o nejpopulárnější typ půjček v Aave Protocolu. Celkový objem Flash půjček je třikrát větší než objem "standardních" půjček.

Samotný token Aave přináší do Protocolu 3 základní prvky: hlasovací práva, uhrazení poplatků a staking. Token Aave je deflační aktivum, celkové množství činí 16 milionů a nemůže být navýšeno, zároveň tým Aave už jednou udělal "fork" tohoto tokenu: směnu tokenu LEND za token Aave v poměru 100:1.

Autor článku: Dmitry Benediktovich

Další hodnotné zdroje informací


Více informací o Aave

KryptoměnaAave
SymbolAAVE
VytvořenoProsinec 2017
Webové stránkyhttps://aave.com/
Lze těžit?
Aktuální počet tokenů14 334 160
Maximální počet tokenů16 000 000
Obchodní objem (24h)$54 401 878
Tržní kapitalizace$1 014 426 494
Změna ceny za 24h+0,26%

Vývoj ceny kryptoměny Aave za posl. 2 týdny

Datum Hodnota Symbol
30. 03. 2023 Načítání... AAVE
29. 03. 2023 Načítání... AAVE
28. 03. 2023 Načítání... AAVE
27. 03. 2023 Načítání... AAVE
26. 03. 2023 Načítání... AAVE
25. 03. 2023 Načítání... AAVE
24. 03. 2023 Načítání... AAVE
23. 03. 2023 Načítání... AAVE
22. 03. 2023 Načítání... AAVE
21. 03. 2023 Načítání... AAVE
20. 03. 2023 Načítání... AAVE
19. 03. 2023 Načítání... AAVE
18. 03. 2023 Načítání... AAVE
17. 03. 2023 Načítání... AAVE

Ohodnoťte kryptoměnu Aave


Připojte se k diskuzi

Další Kryptoměny, které by vás mohly zajímat

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo