Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Akcie: Kde a jak koupit akcie online v roce 2024? Kurzy akcií, investice a obchodování akcií

Aktualizováno
Akcie: Kde a jak koupit akcie online v roce 2024? Kurzy akcií, investice a obchodování akcií
Zdroj: depositphotos.com

Investování a obchodování akcií zní náramně složitě a vznešeně, ale ve skutečnosti je to poměrně jednoduché. Pojďte se s námi ponořit do světa akcií a posunout své dovednosti a práci s penězi na další level.

Co jsou to akcie, kde a jak akcie koupit, nebo jak akcie obchodovat? Nejen na tyto otázky se dozvíte odpovědi v tomto detailním článku. K pochopení obchodování a investování do akcií nepotřebujete žádné předchozí znalosti.

Vše vám vysvětlíme na konkrétních příkladech. Pojďme na to.

Akciové investice v kostce

 • Akcie představuje podíl na vlastnictví společnosti. Akcionáři tak jsou považováni za částečné vlastníky podniku – jejich podíl na vlastnictví je určen počtem akcií, které drží.
 • Akcie vznikly jako prostředek pro podniky k získání peněz v případě, že nemají dostatek finančních prostředků a nechtějí si půjčovat.
 • Hlavní výhody investování do akcií jsou vysoké výnosy, ochrana před inflací a možnost inkasovat pravidelný pasivní příjem.
 • Hlavní nevýhodou pak je možnost ztráty investovaných peněz. Výnos není garantovaný jako v případě spoření.

Obsah článku o investování a obchodování akcií

Co jsou akcie?

Akcie, známá také jako podíl na vlastním kapitálu společnosti, je cenný papír, který představuje vlastnictví části emitující společnosti.

Akcie opravňují jejich vlastníka k podílu na majetku a zisku korporace, který odpovídá tomu, kolik akcií vlastní. Nakupují se a prodávají na burzách cenných papírů a jsou základem portfolia mnoha individuálních investorů.

Akcionáři jsou právně odděleni od korporace, což omezuje jejich odpovědnost a chrání jejich majetek při krachu společnosti.

Investoři kupují akcie s očekáváním zhodnocení investice skrze růst ceny akcie nebo dividendy, přičemž dividendy jsou částí zisku rozdělenou mezi akcionáře.

Akcionáři mají obvykle hlasovací právo, mohou se tedy podílet i na řízení společnosti. Na valné hromady jste ovšem zvaní až od určitého majetkového podílu (především u velkých firem typu Apple, Google a podobně by bylo nereálné svolat všechny akcionáře).

Důležitý je fakt, že akcie vlastníka k ničemu nezavazuje. Akcionáři neručí za závazky společnosti a nemohou tedy nikdy ztratit více než do akcií investovali (pokud samozřejmě nenastane propad akcií).

Co získá investor díky vlastnictví akcie:

 • Hlasovací právo: Hlasovací právo se zvyšuje s počtem vlastněných akcií, což může vést k nepřímé kontrole nad společností
 • Možnost inkasovat kapitálový zisk z prodeje akcie: Akcionáři mají právo kdykoliv akcii prodat a inkasovat tak zisk, pokud cena akcie v průběhu času vzrostla.
 • Dividenda: Dividendy jsou podílem na zisku, ale některé společnosti reinvestují zisky do rozvoje a dividendy nevyplácí. Na druhé straně se toto rozhodnutí obvykle pozitivně odráží v hodnotě akcií.
Info

Akcie byly zavedeny jako způsob financování podnikání pro případ, kdy podnikatelé potřebují kapitál na zahájení činnosti nebo expanzi.

Slouží jako alternativa k vlastním zdrojům nebo půjčkám, nabízejí investorům možnost stát se spoluvlastníky společnosti a získat podíl na jejím majetku a ziscích.

Akcionáři vlastnící akcie se tak podílejí na aktivách a ziscích společnosti podle počtu držených akcií.

Nejrozšířenější typy akcií: kmenové a prioritní?

Existují dva hlavní typy akcií. Kmenové a prioritní akcie. Kmenové akcie opravňují majitele k hlasování na valných hromadách a k přijímání dividend vyplácených společností.

Majitelé prioritních akcií nemají hlasovací práva, plynou jim však z tohoto jiné výhody – dostávají dividendy dříve než kmenoví akcionáři a mají přednost v případě úpadku a likvidace společnosti.

Vůbec první kmenové akcie vydala v roce 1602 nizozemská Východoindická společnost.

Společnosti mohou vydávat nové akcie, kdykoli je potřeba získat další hotovost. Tento proces rozmělňuje vlastnictví a práva stávajících akcionářů (za předpokladu, že nekoupí žádnou z nově nabízených akcií).

Společnosti mohou také provádět zpětné odkupy akcií, které jsou pro stávající akcionáře výhodné, protože způsobují zhodnocení jejich akcií – díky tomu, že klesá celkový počet volně obchodovaných akcií. Jedná se o opak procesu vydávání nových akcií.

Jak se akcie liší od dluhopisů?

Akcie představuje investici do firmy – akcionář následně vlastní její část a zisk je teoreticky neomezen. Dluhopisy se tak od akcií liší v několika ohledech.

Dluhopis zejména představuje půjčku s předem domluvenými parametry a má předem stanovenou odměnu pro držitele. Majitelé dluhopisů jsou věřiteli korporace – mají nárok na úrok i na splacení investované jistiny.

Varování

V případě úpadku mají věřitelé ze zákona přednost před ostatními zúčastněnými stranami a v případě, že je společnost nucena prodat aktiva, budou uspokojeni jako první – dříve než akcionáři společnosti.

Naopak akcionáři často v případě úpadku nedostanou nic, což znamená, že akcie jsou ze své podstaty rizikovější investice než dluhopisy.

Jak vstupuje akcie na burzu? Co je to IPO (Initial Public Offering)?

Když firma vstupuje na burzu úplně poprvé a akcie emituje, označuje se tento proces jako IPO (Initial Public Offering), česky první veřejná nabídka akcií.

Akcie si může nakoupit kdokoliv, jedná se o veřejnou nabídku. Problémem však je, že během primární nabídky akcií obvykle mají možnost jako první nakupovat akcie emitující společnosti institucionální investoři.

Vy jako drobný investor máte také možnost podílet se na IPO konkrétní společnosti, obvykle však její akcie nakoupíte už za vyšší cenu. IPO tak pro běžného smrtelníka není příliš atraktivní investiční příležitostí.

Info

Pokud se již akcie firem na burze obchodují delší dobu, společnosti mohou samozřejmě vydat další dodatečné akcie, to už se však neoznačuje jako IPO.

Emise akcií

Emise, vydání akcií či prvotní prodej může mít několik podob, například:

 • Vlastní: společnost je dostatečně velká, aby si prodej zajistila sama
 • Cizí: společnost využije zprostředkovatele (investiční banku či jinou finanční společnost)

Jinak je pak můžeme děli také následovně:

 • Soukromá: typicky pro malé firmy, které předem znají potenciální investory
 • Veřejná: obchodovaná na burze, pod kontrolou České národní banky)

Rozlišuje se také mezi ručitelskou a komisionářskou emisí:

 • Ručitelská: U ručitelské emise akciová společnost prodá celou emisi jedné společnosti, jako je banka, která poté akcie prodává dál
 • Komisionářská: Komisionářská emise znamená, že banka nebo finanční instituce akcie přímo nekupuje, ale snaží se je prodat za provizi, což je pro ni bez rizika

Existují i specifické případy, jako náhradní ručení, kdy instituce odkoupí neprodané akcie, ale nejběžnější jsou ručitelské a komisionářské emise.

Proč investovat do akcií?

Akciový trh v průběhu let vytvořil obrovské bohatství. Investice do akcií z indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších amerických veřejně obchodovaných společností, vynáší v průměru 8 až 12 % ročně.

Pouhých 10 000 dolarů investovaných do akciového trhu před 50 lety by se dnes rozrostlo na více než 380 000 dolarů.

Mějte však na paměti, že akciový trh neroste každý rok. Index S&P 500 obvykle klesá tři z každých deseti let.

Některé poklesy mohou být docela výrazné. Pokud však dokážete zvládnout svůj strach, mají akcie potenciál dlouhodobě dosahovat výrazně vyšších výnosů než jiné investiční alternativy.

K hlavní výhodám investování do akcií patří následující:

 • Možnost dosáhnout vyšších výnosů: Hlavním důvodem, proč většina lidí investuje do akcií, je potenciální návratnost investice ve srovnání s alternativami, jako jsou bankovní spořicí účty, zlato nebo státní dluhopisy. (průměrný výnos akcií za posledních 10 let činí 10 %, kdežto dluhopisů pouhých 5 %).
 • Ochrana před inflací: Výnosy akciového trhu často výrazně převyšují míru inflace. Opět se můžete podívat do USA, kde se dlouhodobá míra inflace od roku 1913 pohybuje kolem 3,1 % ročně. Akcie byly a jsou dobrým způsobem zajištění proti inflaci.
 • Možnost získávat pravidelný pasivní příjem: Mnoho společností vyplácí investorům dividendy. Většina ze zahraničních společností vyplácí dividendy čtvrtletně, některé společnosti však vyplácejí dividendy měsíčně (české akciové společnosti obvykle na roční bázi). Jedná se tak o jeden ze způsobů, jak vydělat peníze.
 • Hrdost z toho, že jste spoluvlastníkem významné společnosti: Akcie představuje částečné vlastnictví společnosti. Můžete vlastnit malou část společnosti, jejíž produkty nebo služby máte rádi.
 • Likvidita: Většina akcií se veřejně obchoduje na významné burze, což usnadňuje jejich nákup a prodej. Díky tomu jsou akcie také likvidnější investicí ve srovnání s jinými možnostmi, jako jsou investice do nemovitostí, které nemůžete rychle prodat.
 • Diverzifikace: Prostřednictvím akcií můžete snadno vytvořit diverzifikované portfolio napříč mnoha různými odvětvími. To vám může pomoci diverzifikovat vaše celkové investiční portfolio, které může zahrnovat také nemovitosti, dluhopisy a kryptoměny.
 • Možnost začít v malém: Díky nulovým poplatkům za nákup akcií u řady brokerů a také možnosti nákupu frakčních akcií u mnoha online brokerů mohou investoři začít nakupovat akcie s méně než 1 000 korunami.

Ačkoli existují oprávněné důvody, proč akcie nekupovat, potenciál růstu u většiny lidí převažuje nad rizikem. Proto je téměř vždy dobré investovat do akcií, i když je trh na historickém maximu.

Studie ukázaly, že důležitější než načasování trhu je doba, kterou investor na trhu stráví. Vyčkávání na správný okamžik nákupu akcií může být nákladné, protože velká část zisků akciového trhu pochází z malého počtu dní. Co to znamená? Vysvětlení naleznete v tabulce níže.

Oddělení správy aktiv společnosti JPMorgan ve své zprávě Guide to Retirement (Průvodce důchodem) vyčíslilo přesnou cenu toho, když zmeškáte nejlepší dny akciového trhu.

Pokud byste 3. ledna 2000 investovali 10 000 dolarů do indexu S&P 500 a nechali je kompletně investované až do 31. prosince 2019, získali byste průměrný roční výnos něco málo přes 6 % (bez započtení dividend). Vašich 10 000 dolarů by vzrostlo na 32 421 dolarů.

Toto dvacetileté období zahrnuje zhruba 5 000 dní, během nichž byl akciový trh otevřený. Jak ale ukazuje následující tabulka, pokud byste z těchto 5 000 dnů promeškali jen 10 nejlepších, měli byste méně než polovinu peněz.

Pokud byste zmeškali 20 nejlepších dnů, nevydělali byste za 20 let téměř žádné peníze, a pokud byste zmeškali více vítězných dnů, byli byste dokonce ve ztrátě.

zainvestovanost v indexu sp500

Akcie přitom prokazují dlouhodobě tendenci se zotavit z korekcí akciového trhu, tedy z poklesů o více než 10 %, během několika měsíců. Čím déle je investor na trhu, tím menší je tak pravděpodobnost ztráty peněz.

Neméně důležitý je výběr správných akcií k nákupu. Nezáleží až tolik na tom, kdy investujete, pokud investujete do skvělých společností.

V případě, že investujete do skvělých společností, je to jedno. Menšina akcií tvoří většinu celkového výnosu trhu. Proto je lepší koupit akcie skvělé společnosti co nejdříve, než čekat na lepší cenu, která možná nikdy nepřijde.

Je investování do akcií rizikové?

Investice do akcií je spojena s rizikem, stejně jako jakákoliv jiná investice – na rozdíl třeba od spoření.

Přístup k riziku se však u jednotlivých investorů liší:

 • Je možné volit konzervativní strategie, jako jsou dividendové akcie s relativně stabilní cenou a pravidelnými výplatami dividend
 • Nebo hledat růstové akcie s potenciálem pro zvýšení ceny

Další možností je diverzifikace prostřednictvím akciových indexů a ETF, které minimalizují riziko a umožňují dlouhodobé investování bez nutnosti neustálého sledování trhu. Podobnou možnost – i když ne tak výhodnou – nabízejí i podílové fondy.

Rizika investování do akcií

Největším rizikem investování do akcií je volatilita akciového trhu. V průměru klesá akciový trh o 10 % ze svého maxima přibližně každých 11 měsíců, o 20 % přibližně každé čtyři roky a o více než 30 % nejméně jednou za deset let.

Kvůli této volatilitě není investování do akcií pro každého.

Zde je několik důvodů, proč byste akcie neměli kupovat:

 • Nemůžete se smířit s myšlenkou, že vaše investice krátkodobě klesne o 10 % (nebo více)
 • V příštích třech až pěti letech budete potřebovat peníze na akontaci k hypotéce na dům nebo na jiný velký plánovaný nákup
 • Jste v důchodu nebo se k němu blížíte a potřebujete spíše stálý příjem než potenciál zhodnocení kapitálu, který nabízejí akcie

Kromě obav souvisejících s volatilitou existují i další důvody, proč se akciím vyhnout:

 • Máte velké dluhy s vysokými úrokovými sazbami, například dluhy na kreditních kartách. Splácení těchto dluhů může často přinést vyšší “výnosy” než nákup akcií
 • Nemáte dostatečnou finanční rezervu. Mít po ruce dostatek hotovosti na pokrytí mimořádných výdajů může zabránit tomu, abyste si museli půjčovat peníze za nevýhodné úrokové sazby, nebo prodávali své investice
 • Nemáte čas nebo chuť zkoumat akcie, které chcete koupit

Kde a jak nakoupit akcie?

Tomuto tématu jsme věnovali samostatný detailní článek, ve kterém naleznete i dvě videa ukazující, kde a jak akcie nakoupíme. Rozhodně doporučujeme si tento článek přečíst. Najdete v něm praktické a hodnotné informace. 

Pojďme si to ale znovu pro jistotu shrnout, není to nic složitého:

 1. Nejdříve si vyberete prostředníka (brokera), přes kterého akcie nakoupíte, například XTB nebo RoboMarkets.
 2. Založíte si u brokera účet (online během pár minut)
 3. Ověříte, že jste skutečně vy majitelem účtu. Dle zákonů se musíte prokázat fotografií svého občanského či řidičského průkazu nebo pasu.
 4. Převedete peníze ze svého bankovního účtu na účet brokera
 5. Finanční prostředky se vám načtou do obchodní platformy, kde můžete zadat příkaz k nákupu akcií.
 6. Zadáte obchodní příkaz, čímž nakoupíte akcie.
 7. Inkasujete zisky nebo přijmete ztráty.

Jak může takový nákup akcií vypadat? Podívejte se, jak jsme nakupovali akcie ČEZ u brokera XTB. Jednoduché, že?

Investování do akcií už rozhodně není nikterak složité, i když si to spousta lidí stále myslí.

Kde koupit akcie v roce 2024

Přečtěte si recenze námi vyzkoušených a ověřených brokerů pro obchodování a investování do akcií.

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Kdy akcie kupovat? Kdy je ten správný čas?

Prakticky nakoupit akcie je jednoduché, je to otázka pár kliknutí. Mnohem těžší ale je odpověď na otázku – kdy akcie nakoupit? Kdy je ten správný čas? 

Pokud chcete investovat do své budoucnosti – na deset, dvacet nebo čtyřicet let dopředu – pak panuje v podstatě kdykoliv vhodná doba pro nákup akcií.

Ať už se aktuálně nacházíme v období korekce akciového trhu nebo obecné ekonomické recese, s takto dlouhým investičním horizontem nemusíte aktuální stav věcí příliš řešit.

Hodnoty akcií vycházejí z budoucích očekávaných zisků.

Je důležité si uvědomit, že trh se dívá do budoucnosti. Hodnoty akcií vycházejí z budoucích očekávaných zisků. A navzdory občasným poklesům HDP mají zisky v dlouhodobém horizontu tendenci růst.

To znamená, že neustále existují dobré akcie, které lze i v době recese koupit.

Pokud budete investovat soustavně v průběhu času – každý měsíc – nakonec občas zachytíte korekci nebo propad akciového trhu. To jsou příležitosti, kdy můžete investovat ještě více než obvykle, pokud máte k dispozici finanční prostředky.

Pokud rádi zkoumáte akcie, může být paradoxně obtížnější najít dobré příležitosti k nákupu, když celkové ocenění trhu stoupá výše. Méně akcií bude představovat hodnotu vzhledem k jejich základním fundamentům, ale to neznamená, že tyto příležitosti neexistují.

Vždy je vhodná doba k investování, když najdete cenný papír, o kterém jste usoudili, že je podhodnocený vůči zbytku trhu.

Na druhou stranu je pravděpodobné, že více příležitostí k nákupu akcií podhodnocených společností najdete během širokého poklesu trhu. To jsou skvělé příležitosti jednat na základě průzkumu, který jste provedli, a nakoupit akcie výrazně pod úrovní, kde se obchodovaly ještě před několika měsíci.

Pokud existuje akcie s dobrou cenou, stojí za to ji koupit. I když krátkodobě klesne, věřte, že provedený průzkum přinese dlouhodobé zisky.

Jakmile akcie společnosti koupíte, neignorujte však zcela danou společnost. Důsledně se ujišťujte, že je vaše investiční teze stále platná.

Warren Buffett kdysi řekl: “Nesnažím se předpovídat vývoj trhu – své úsilí věnuji hledání podhodnocených cenných papírů.” Pro něj není důležité, co dělá trh.

Ani nákup růstové akcie se silným dlouhodobým potenciálem v blízkosti vrcholu býčího trhu není zdaleka rozsudkem smrti.

Růstové akcie mají sice tendenci klesat na ceně mnohem více v období korekce nebo krachu, ale i tato období mohou být katalyzátorem růstu.

Ekonomické události, které otřesou akciovým trhem, často představují příležitost pro společnosti s manažerskými týmy zaměřenými na možnosti dlouhodobého růstu. Takže i když se vaše akcie propadnou, mohou se vrátit ještě silnější. Proto jsou období ekonomické nejistoty skvělou příležitostí pro investory do růstových akcií.

Někteří investoři se mohou nechat odradit malým poklesem ceny v domnění, že přijdou další ztráty. Ve skutečnosti je mnohem pravděpodobnější, že půjde spíše o korekci, tedy pokles o více než 10 %, ale méně než 20 %, než o krach trhu, tedy pokles o více než 20 %.

Poznámka

Abyste správně nakoupili, tak je dobré vědět, co je to technická analýza a ideálně znát i fundamentální analýzu.

Dále doporučujeme přečíst si také tento článek: Proč investovat i v dobách kolísavých trhů? Je to bezpečné?

Do jakých akcií investovat?

Na začátek můžete zkusit něco českého, například akcie ČEZ nebo akcie Komerční banky. Proč? Nemusíte řešit měnové riziko (investování v jiných měnách).

Všemu budete rozumět a máte k tomu tak nějak blízko. Vyjde výroční zpráva, přečtete si ji v češtině, společnost znáte, víte, že je stabilní, o jejich výsledcích informují i české noviny či zprávy a tak podobně.

Později můžete zkusit i světové giganty jako je například Facebook, Amazon či Teslu.

Můžete investovat do čeho chcete. Brokeři eToro, XTB, Interactive Brokers, RoboMarkets a další nabízejí investování do akcií zcela bez poplatku, takže začít může prakticky každý. A sbírat cenné zkušenosti na reálném účtu se rozhodně vyplatí.

Nechcete vybírat jednotlivé akcie? Můžete zauvažovat o investičních platformách

Výše popsané platí zejména pro obchodování a investování do jednotlivých akcií – aktivní investování, tento přístup však není zdaleka ideální pro každého a mnozí investoři mohou dát přednost spíše pasivnímu investičnímu přístupu. Jak na to?

Hodláte-li investovat pravidelně, může vás oslovit nabídka investičních platforem typu Portu, Fondee nebo Indigo.

Tyto platformy umožnují investorům nakupovat v pravidelných intervalech (nebo i jednorázově) automaticky tzv. ETF – burzovně obchodované fondy.

Tyto fondy se skládají z celých kolekcí cenných papírů – například dluhopisů, komodit, ale nejčastěji právě akcií. Nabízejí okamžitou diverzifikaci a možnost kopírovat výkonnost jednotlivých akciových trhů – amerického, německého, britského atd.

Jedná se o zajímavou investiční alternativu pro začátečníky a také zájemce, kteří hodlají investovat do akcií, ale věnovat této činnosti minimum času.

Obchodujete akcie nebo cenu akcií?

Zatím jsme se bavili zejména o investování do akcií. Ovšem na trhu zprostředkovatelů – brokerů existují i produkty, které jsou na cenu akcií dokonale navázané.

V takovém případě nejste majitelem daného cenného papíru a spekulujete tak pouze na jeho cenu. Tedy spekulujete na cenový růst nebo i propad ceny dané společnosti – což je obvykle krátkodobá obchodní strategie, ke které lze využít i finanční páky.

Finanční páka vám umožní si na daný obchod za malý poplatek půjčit a obchodovat tak mnohem větší množství akcií, než si s vlastním kapitálem můžete dovolit.

Hovoříme o obchodování pomocí CFD což je finanční instrument vhodný právě ke krátkodobému obchodování.

Konkrétní příklad obchodu s akciemi Apple s využitím pákového efektu

Jak už možná tušíte, do akcí lze investovat – což je obvykle dlouhodobá strategie.

Někteří lidé – spekulanti – však mohou volit i krátkodobé obchodování právě s využitím finanční páky. Obvykle za tímto účele využívají technické analýzy – hledají v grafech příležitostí k otevření obchodu prostřednictvím jednoho z mnoha technických indikátorů, případně jiné obchodní strategie.

Obchodníci obvykle očekávají výrazné zisky v poměrně krátkém čase, což je pochopitelně spojeno s podstupováním mnohem většího rizika – lze stejně rychle peníze prostřednictvím obchodování získat jako ztratit.

Statistiky většiny brokerů hovoří jasně: 80 – 90 % krátkodobých obchodníků jsou ve ztrátě. Krátkodobé obchodování si navíc vyžaduje také mnohem více času než dlouhodobé investování a spekulanti se mu musí často věnovat takřka na plný úvazek.

Z mnoha důvodů se tak jeví investování jako vhodnější strategie ke zhodnocování peněz.

Poznámka

Pokud se chcete dozvědět ještě více o rozdílech mezi investováním a obchodováním, pak vám doporučujeme přečíst si tento komplexní článek.

Abyste přesně pochopili, jak obchod s akciemi probíhá a jaký vliv má využití pákového efektu, tak jsme pro vás připravili dva ukázkové příklady

Nejdříve si představme obchod u brokera XTB bez finanční páky

Nakoupíme 10 akcií, jedna stojí 190 dolarů, celkově nás tedy budou stát 1 900 dolarů.

Za několik dní si všimnete, že cena vzrostla o 10 dolarů na 200 USD. Rozhodnete se pozici uzavřít a akcie prodat.

Zisk bude 10 dolarů na akcii, a protože máte 10 akcií, celkově si přijdete na 100 dolarů. Při investici 1 900 dolarů se jedná o zhodnocení 5,2 %.

Obchod s využitím finanční páky 1:5

Pokud stejný obchod (v počtech nakoupených kusů akcií) zadáte u XTB s pákou 1:5, tak vám na obchod postačí pouze pětina původní částky.

Tedy opět je cena akcií 190 dolarů a kupujete znovu 10 akcií.

Místo 1 900 dolarů ale díky využití pákového efektu zaplatíte jen 380 dolarů.

Cena se bude vyvíjet stejně jako výše a zisk bude opět stejný, 100 dolarů. Ale podívejte se na změnu poměru. Nyní byla investice jen 380 dolarů a zisk je tedy 26,3 %!

Pokud byste s pákou 1:5 investovali znovu 1 900 dolarů, tak na trh dáváte pětkrát více, tedy 9 500 dolarů -> 9 500 dolarů. Při stejném pohybu ceny byste tedy měli zisk 500 dolarů.

Abychom to shrnuli – při obchodování bez finanční páky sice potřebujete vyšší obnos, ale celkově je to pro vás méně rizikové a můžete si dovolit ustát nějakou ztrátu.

Při obchodování s pákou je potenciál vyššího zisku, můžete více investovat, se stejným kapitálem si můžete koupit klidně 5x větší pozici. Vaše zisky tak mohou být až pětkrát vyšší, ale stejně tak i ztráty, takže pozor na to.

Danění akciových investic

Zda budete obchodovat reálné akcie nebo CFD má také význam z hlediska danění akciových investic.

Na nákup a dlouhodobé držení fyzických akcií se vztahuje tzv. časový test. To znamená, že pokud budete akcie držet alespoň tři roky, vaše investice splní časový test a vy posléze z prodeje těchto cenným papírů nemusíte odvádět 15% daň z příjmu.

Na CFD obchodování se však časový test nevztahuje. Jste-li tak dlouhodobým investorem, určitě se vám vyplatí nakupovat fyzické akcie.

Zejména u vyšších částek může znamenat úspora na daních desítky a někdy i stovky tisíc korun.

Řada brokerů nabízí nákup fyzických akcií bez poplatku, zatímco nákup CFD zatěžuje poplatky.

Další daňové zátěži, které se nevyhnete, je danění dividend. To je osvobozeno od zdanění, pokud ročně inkasujete dividendy do částky 6 000 Kč. V případě vyšších částek jsou pak dividendy daněny srážkovou daní, která se liší dle jednotlivých zemí.

Některé státy přitom mohou danit dividendy výrazně více než Česká republika (15% srážková daň). S většinou rozvinutých zemí, má ČR podepsanou tzv. dohodu od zamezení dvojího zdanění.

Je-li v některé ze zemí srážková daň vyšší než u nás, můžete zažádat při podání daňového přiznání o navrácení přeplatku, jedná se však o poměrně komplikovaný proces, který se vám vyplatí pouze u vyšší částek.

Pokud vám to váš broker umožní, určitě doporučujeme podepsat formulář W-8BEN, díky kterému můžete právě dvojímu zdanění zamezit.

Kolik potřebuji peněz na investování do akcií?

Pokud chcete držet fyzické akcie, potřebujete peníze na jejich koupení a poplatek brokerovi. Tedy záleží na společnosti, jejíž akcie chcete nakoupit.

V případě CFD si můžete pomoci finanční pákou a náklady na obchod mohou být díky malým pozicím minimální, doslova korunové (můžete spekulovat třeba jen na desetinu jedné akcie).

Info

Jak už však bylo zmíněno, řada brokerů dnes nabízí obchodování fyzických akcií bez poplatku, čímž investorům odpadl jeden výrazný náklad, který se v minulosti výrazně negativně projevoval do celkové návratnosti investic.

Kromě toho už v současnosti mnoho brokerů nabízí také obchodování tzv. frakčních – zlomkových – akcií. To znamená, že nemusíte kupovat akcii celou, ale můžete si pořídit pouze její část.

Dnes tak v zásadě finanční omezení na obchodování/investování do akcií neexistuje – vyzkoušet si to můžete klidně s pár tisíci korun.

Ovšem pokud to myslíte vážně, chcete mít příjem z dividend nebo solidně zhodnocovat svůj majetek, měli byste se pohybovat minimálně v řádech desetisíců či spíše nižších stovek tisíců korun.

Úměrně k investované částce roste také potenciální zisk. Pokud investujete do akcií pár stovek korun, nemůžete počítat s tím, že vám to vydělá velké peníze.

Stručná historie akcií

O akciích již víte téměř vše, jen pro zajímavost přikládáme i trochu informací o jejich stáří. Nejedná se totiž o žádného mladíka jako například kryptoměny nebo forex.

První akciová společnost vznikla v Nizozemí roku 1602. V roce 1631 pak v tehdejším finančním centru Evropy (Amsterdamu), vznikla burza cenných papíru, kde mohl obchod jen vzkvétat.

Akcie byly čím dál oblíbenější, velký boom zažili i začátkem 20. století, kde přišlo ochlazení až v roce 1929, jenž všichni pamatují jako Černý pátek.

Akciové investování samozřejmě podléhá trendům a od devadesátých let 20. století pomalu přechází na elektronickou podobu, a především vstupem do nového tisíciletí a rozmachu internetu zcela vytlačuje klasické burzy a fyzický kontakt a vše nahrazuje on-line obchodování v podobě, kde jej známe nyní.

FAQ: Často kladené otázky ohledně akcií

Je jasné, že pokud se o akcie zajímáte teprve krátce, určitě máte nějaké otázky. My jsme ty nejčastější otázky na téma akcií shrnuli níže. Stačí kliknout na otázku a rozbalí se odpověď.

Co jsou akcie a proč se o ně zajímat?

Akcie je podílem na vlastnictví společnosti. Obvykle se jedné o veřejně obchodovanou společnost na burze cenných papírů.

Stejně tak jako kryptoměny a komodity i akcie vám mohou vydělat peníze, což je hlavní důvod, proč se o ně lidé zajímají. Výdělek vám akcie mohou získat prakticky dvěma způsoby: buď růstem své ceny a nebo vyplacenými dividendami. Mezi Čechy jsou např. akcie ČEZu velice oblíbené.

Vyplatí se investovat peníze do akcií?

To je otázka, na kterou je těžké odpověďet. Je to stejné, jako byste se ptali, jestli je dobré investovat do nemovitostí nebo kryptoměn. Někdo se myslí že ano, že je právě teď ten dobrý čas, a někdo zase že ne.

I když je investování do akcií (oproti kryptoměnám) považováno za relativně bezpečnou investici, finální rozhodnutí musíte učinit vy sami. Investice do Tesly, Apple, nebo Googlu před několika lety by pro vás mohla být zlatým dolem. Jaký bude další vývoj nikdo nezaručí, ale akcie dokáží dobře rozdělit riziko, případně můžete rovnou investovat do akciového indexu a zajistit si poměrně stabilní růst.

Jak obchodování a nákup akcií funguje?

Způsobů jak akcie koupit či s nimi obchodovat je hned několik. Nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější cesta je obchodování online s pomocí akciového brokera. Obchodování akcií online je skvělé v tom, že vám umožňuje nepřetržitou kontrolu vašich finančních prostředků a do dění na trhu můžete zasahovat okamžitě prakticky odkudkoli.

Celý princip obchodování akcií je postavený na nabídce a poptávce, která utváří tržní prostředí. Když je o nějakou firmu (=její akcie) velký zájem, cena stoupne. S klesajícím zájmem cena naopak klesá.

Pro vás jako obchodníka jsou pak dva způsoby, jak díky akciím můžete vydělávat peníze.

 • Buď akcie jako takové od někoho koupit, držet je, inkasovat dividendy a za nějakou dobu je v ideálním případě prodat s vyšší hodnotou, než za jakou jste je koupili. Váš zisk tedy bude rozdíl nákupní a prodejní ceny plus výše inkasovaných dividend minus poplatky za nákup a prodej.
 • Dalším způsobem je na cenu akcií spekulovat za pomoci CFD brokerů. U CFD brokerů akcie od nikoho nekupujete. Obchodujete pouze s fiktivními akciemi s jejich reálnou cenou. Můžete je sice koupit (long) ale prakticky žádné akcie držet nebudete. Můžete je i prodat (short) a to i když žádné na prodej nemáte. Jedná se o čistou spekulaci na jejich cenu – žádné reálné akcie v tomto typu obchodování nefigurují. Výhodou CFD obchodování jsou nižší poplatky za nákup a prodej, rychlejší průběh obchodu a možnost koupit více akcií, než si reálně můžete dovolit, díky pákovému efektu.

Jak mám začít? Co k tomu potřebuji?

Stejně jako u obchodování forexu a kryptoměn potřebujete nějaký kapitál (peníze) abyste mohli začít. V dnešní době již neplatí, že je obchodování jen pro majetné investory a že potřebujete mít statisíce, abyste vůbec mohli začít. V dnešní době je forex a CFD obchodování dostupné prakticky každému a jsou obchodníci, kteří si své první akcie koupit už za 5 000 Kč. Ve skutečnosti však můžete začít i s nižší částkou.

Další potřebná věc (kromě nějakého vkladu) je broker, přes kterého budete obchody vykonávat. Brokeři jsou již moderní a fungují přes internet – nemusíte nikomu volat, nebo na burzu chodit, jako to můžete znát z filmů. Mezi skvělé brokery patří například XTB, RoboMarkets a eToro. Více doporučených brokerů naleznete v našem seznamu akciových brokerů. Tito brokeři poskytují jak přímý nákup, tak i obchodování akcií jako CFD.

Mohu se obchodováním akcií živit?

Ano, je možné se tím živit – není to ale nic jednoduchého! Ať už se rozhodnete akcie pravidelně obchodovat nebo je jen nakoupit a prodat v případě výhodné ceny, vždy k tomu budete potřebovat zkušenosti a praxi. Nemůžete počítat s tím, že se začnete o akcie zajímat a během týdne si budete vydělávat 50 000 Kč měsíčně. Takhle rychle to bohužel nefunguje.

Jak vybrat toho správného brokera?

Pro každého může být vhodný jiný broker. Někdo požaduje obchodní platformu v českém jazyce, někdo ne. Někdo chce mít možnost obchodovat s pákou a někdo zase ne. Právě proto nelze přesně říci, jaký broker by pro vás byl tím nejlepším, aniž bychom o vás něco věděli.

My osobně a spousta dalších lidí máme velice dobré zkušenosti s brokery XTB a RoboMarkets, kteří jsou ověření a důvěryhodní. Např. brokera XTB můžete také vyzkoušet bez nutnosti riskovat jedinou korunu a to díky poskytovanému “demo účtu“.

Jaké jsou nejzajímavější akcie v České republice?

Není snadné na takovou otázku odpovědět, ale vaší pozornosti by pravděpodobně neměly uniknout tyto akcie:

Jaké jsou nejzajímavější akcie ve světě?

Není snadné na takovou otázku odpovědět, ale vaší pozornosti by pravděpodobně neměly uniknout tyto akcie:

Co jsou to akciové dividendy a dá se díky nim vydělat?

Pokud se rozhodnete do akcií investovat dlouhodobě, je dobré zvolit společnosti, které svým majitelům akcií přináší pravidelný výnos (dividendu). Mezi takové společnosti patří například Philip Morris, O2 či Komerční banka. Informace o dalších společnostech, které mají pěkné výplaty dividend, naleznete v našem článku o dividendových akciích.

Co je to dividenda? Dividendu si představte jako nějakou “výplatu navíc” která je vyplácena akciovou společností. Akcionářům, kteří dané akcie drželi v tzv. rozhodný den.

Na co si dát při obchodování akcií pozor?

Pozor si dejte především na to, zda obchodujete klasické (fyzické) akcie nebo CFD. Zapomenout nesmíte ani na kvalitního ověřeného brokera.

V tomto seznamu naleznete jen prověřené a odzkoušené brokery.

Kdybyste potřebovali s něčím pomoci anebo byste měli nějakou další otázku, jejíž odpověď by zde měla zaznít – dejte nám vědět!

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
140
13

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Články v kategorii Akcie: Kde a jak koupit akcie online v roce 2024? Kurzy akcií, investice a obchodování akcií

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.