Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
Logo Erste Optimum
OPTIMUM
Podílový fond Erste Optimum – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

1,21 Kč

+0,71 % za 7 dní

Logo Erste Optimum

Podílový fond Erste Optimum – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

Cena 1 podílu fondu Erste Optimum
Graf OPTIMUM

1,21 Kč

+0,71 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf vývoje fondu Optimum za poslední rok

Základní informace o Erste Optimum

Typ produktu Smíšený podílový fond
Rizikovost produktu 2 (velmi opatrný)
Minimální investice 300Kč
Celková nákladovost (TER) 1,31 % p.a.
Pravidelná investice 300Kč

Kdo chce ochránit své peníze před inflací a zároveň vydělat, měl by do svého finančního plánu zařadit investování. Řešením může být inteligentní investiční strategie, která pružně reaguje na tržní vývoj a balancuje konzervativní i dynamickou složku portfolia.

Na této investiční strategii je postaven právě smíšený podílový fond Optimum, který představuje komplexní investiční portfolio. Konzervativní část portfolia je tvořená dluhopisy a nástroji peněžního trhu, dynamická složka je složená z realitních investic, akcií a alternativních investičních nástrojů.

Sjednání produktu je možné na pobočce. Pokud jste již klientem banky a máte uzavřenou Smlouvu o investičních službách, můžete nákup podílových listů provádět prostřednictvím internetového bankovnictví. Fond je určen pro konzervativní investory, kteří preferují portfolio složené z méně rizikových instrumentů.

Poznámka

TIP: U České spořitelny si můžete sjednat běžný účet Standard s vedením zdarma bez podmínek, nebo také běžný účet Plus s nadstandardními výhodami.

Obsah článku

Představení Erste Asset Management

Fond Optimum spravuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH. Jedná se o mezinárodní investiční společnost, která má silné postavení ve střední a východní Evropě. Aktivity společnosti jsou podporovány finanční skupinou Erste Group Bank AG.

Holding Erste Asset Management nabízí svým klientům široký výběr investičních fondů a řešení pro správu aktiv. Může se pyšnit silnou mateřskou společností, již zmíněnou Erste Group, která má přes 15,8 milionů zákazníků, a ve Střední i Východní Evropě je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních služeb.

Erste Asset Management GmbH má v České republice na starost obhospodařování a administraci investičních fondů, správu individuálních portfolií zákazníků a investiční poradenství.

Již více než 20 let spravuje akciové, dluhopisové a fondy peněžního trhu, fondy fondů, alternativní investice, individuálně spravovaná portfolia a investiční mandáty institucí.

Na jejích obhospodařovaných fondech se podílí více než 450 tisíc podílníků a aktuálně nabízí Erste Asset Management bezmála 50 podílových fondů.

Své služby poskytuje zákazníkům prostřednictvím poboček České spořitelny.

Chcete se dozvědět podrobnosti o bance Česká spořitelna a jejích produktech? Přejděte na naši komplexní recenzi, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Co vše vám může podílový fond Optimum nabídnout, jakými poplatky je fond zatížen a je zde něco, na co byste si měli dát pozor? Čtěte dále.

Graf vývoje výkonnosti fondu

Podívejte se na graf vývoje fondu za období od roku 2015 do současnosti. Pamatujte. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.

Logo Erste Optimum
Erste Optimum/OPTIMUM
Načítání
Načítání

Porovnání: Fond Optimum dosáhl od založení průměrného ročního zhodnocení 1,07 % p.a. Za tu dobu se vklady ve fondu zhodnotily o 8 %.

Jen pro porovnání průměrné roční zhodnocení indexu S&P 500 je během posledních 65 let 10,5 % p.a. a za posledních 8 let se S&P 500 zhodnotil o cca 90 %.

Obrovskou roli ve výsledném zhodnocení investice hrají poplatky, o kterých jsme se více rozepsali níže.

Optimum – charakteristika fondu

Fond Optimum je otevřený smíšený podílový fond, který zahrnuje komplexní investiční portfolio postavené na pružně reagující investiční strategii.

Cílem fondu je poskytnout investorům dlouhodobý výnos prostřednictvím investic do cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, které vydávají fondy kolektivního investování.

Tento fond je také označován jako “smíšený fond fondů”. Investiční strategie je totiž postavená na optimálním vyvážení dynamické složky portfolia s konzervativní složkou.

Podíl aktiv se může různit v závislosti na tržních výkyvech. Konzervativní část dodává portfoliu stabilitu a v době výkyvů může tvořit převážnou část portfolia, tedy až 80 %.

Podíl dynamické složky je poté v závislosti na tom snížen. Pokud však dojde k růstu dynamických aktiv, strategie fondu umožňuje podíl této složky opět zvýšit. Dynamický aktiva v portfoliu jsou v případě neutrální váhy udržována na úrovni 50 %.

Poznámka

TIP: Nevíte, co jsou to investiční podílové fondy a jak přesně fungují? Přečtěte si tento komplexní článek, ať podílovým fondům plně porozumíte.

Fond je vhodný pro investory, kteří mají zájem investovat do stabilní, diverzifikované a likvidní složky portfolia, která je pozitivně balancována s dynamickou částí instrumentů.

Fond je řízen aktivně a nekopíruje žádný index. Jednotlivá aktiva jsou do fondu vybírána na základě rozhodování manažera fondu a dle výběru investiční společnosti.

Tento fond není vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investice v době kratší než čtyři roky, a samozřejmě pro investory neobeznámené s riziky spojenými s investicemi na dluhopisových trzích.

Minimální výše investice

Minimální výše investice činí 300Kč. Jedná se o velmi příznivou částku, která umožňuje investování širokému okruhu investorů.

Do čeho fond Optimum investuje?

Pro vyvážení portfolia fond investuje do dynamických investičních nástrojů, konkrétně do akcií, nemovitostí nebo komodit. Konzervativní část je tvořena konzervativními dluhopisy a nástroji peněžního trhu.

Pro příklad, aktuálně mají v portfoliu největší zastoupení dluhopisy a peněžní trhy (58 %), nemovitostní investice (16 %), akciové trhy (15 %) a alternativní trhy (12 %). Složení portfolia se ale samozřejmě mění.

Poplatky fondu Erste Optimum

Vzhledem k tomu, že investiční společnost nezhodnocuje peníze investorů jen tak pro nic za nic, je investování do podílových fondů samozřejmě spojeno s poplatky. Ty mohou někdy velmi znatelně snižovat celkovou výkonnost fondu.

Mezi jednorázové poplatky, které jsou investorovi účtované před nebo po uskutečnění investice patří:

  • Vstupní poplatek: max. 1 % z objemu plánované investice.
  • Výstupní poplatek: 0 % z objemu nastřádané investice. Poplatek se účtuje při zpětném výběru majetku.

Vstupní poplatek zaplatíte jako investor při vstupu do podílového fondu. Jedná se o jednorázový výdaj, který výnos v případě delší investiční doby zásadně neovlivňuje.

Obvykle se uvádí nejvyšší částky, které mohou být investorovi účtovány. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. Poplatek může být i nižší nebo nulový. Stanoven je obvykle jako procentní podíl z investované částky. Vstupní poplatek u fondů peněžního trhu se pohybuje mezi 1 % až 2 %.

Výstupní poplatek se hradí při vystoupení z fondu, především při vypršení plánované doby investice. Ve většině případů se s tímto poplatkem již nesetkáte.Mezi další důležité poplatky patří:

  • Poplatek za obhospodařování: 0,70 % p.a.

Poplatek za obhospodařování je pravidelný výdaj, který je strháván z investice po celou dobu trvání. Obvykle se pohybuje okolo 1 až 1,5 % p.a. Má důležitý vliv na výkon fondu, proto si pohlídejte, aby nebyl příliš vysoký.

  • Celková nákladovost (TER): 1,31 % p.a.

Tento poplatek představuje poměr celkové výše provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu. Údaj zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale odrazí se ve výkonnosti dané investice.

Zkratka TER vznikla z Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Tento poplatek se uvádí v % a vyplatí se jej sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Nemusí ale vždy platit, že čím vyšší TER, tím horší fond. I přes vysokou nákladovost může fond přinášet skvělé výnosy. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 % p.a.

Mezi poslední poplatky, patří poplatek hrazený z majetku fondu za zvláštních podmínek:

  • Výkonnostní poplatek: 0 %

Výkonnostní poplatek nebývá u všech fondů. Pokud je přítomen, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Tento poplatek má za úkol motivovat manažera k nadstandardním výsledkům.

Pokud se mu daří, obdrží bonus vycházející právě z tohoto poplatku. Optimum ale tímto poplatkem nedisponuje.

Na co si dát pozor u poplatků?

V případě poplatků je důležité sledovat zejména TER poplatek, tedy správcovský poplatek (poplatek za obhospodařování). Jedná se o náklad, který investor často přehlíží, protože se soustředí především na vstupní poplatky. Mnoho investorů se dokonce zaměřuje na fondy s nižším vstupním poplatkem, které ale mají ve výsledku vyšší roční nákladovost.

V delším horizontu má ale poplatek mnohem větší vliv na vývoj hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Jedná se totiž o pravidelný každoroční náklad, zatímco vstupní poplatek platíte jednorázově.

Pamatujte tedy: čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Stejně tak je důležité dát si pozor na rozdíly v poplatcích, ač jsou třeba jen 0,5 %. Na konci investičního horizontu se může jednat o skutečně extrémní rozdíly, i když se to nyní může zdát málo, za 20 let se může takový poplatek vaší investici značně prodražit (náklady v průběhu času exponenciálně rostou).

Jeden příklad za všechny: 

Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč. Pokud by poplatek nebyl 0,5 % ale 2 %, po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento “nepatrný” rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč. Rozhodně se nejedná o nic výjimečného.

Rozdíly v poplatcích mohou být ještě daleko větší. 

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Fond se řadí do rizikové skupiny 2, což je na stupnici od 1 do 7 nízká míra rizika. Pokud se číslo přibližuje k 7, tím vyšší výnos může fond poskytovat, ale zároveň je také méně předvídatelný a může dojít ke ztrátám. Nejnižší číslo také není zcela bez rizika, ale je obvykle předvídatelnější, s čímž souvisí naopak nižší výnos.

Tyto hodnoty jsou stanoveny dle údajů z minulosti, které mohou spolehlivě posoudit profil fondu i v budoucnu. Rizika se pravidelně přehodnocují a mohou klesat nebo naopak stoupat.

Při investování do tohoto fondu hrozí především riziko ze strany vydavatelů dluhopisů, kteří mohou přestat plnit své závazky a jimi vydané dluhopisy tak ztratí na hodnotě. Riziko též hrozí na straně finančních derivátů, kde může dojít k nesplnění závazků v rámci transakcí. Tento fond nezahrnuje žádnou ochranu proti výkonnosti trhu, je zde ale aktivně řízené měnové zajištění.

Vždy platí, že hodnota investice může klesat i stoupat, a její návratnost není nikdy zaručena.

Investor, který investuje do portfolia s rizikovostí 2, se nazývá konzervativní investor. Tento investor preferuje portfolio, které se skládá z méně rizikových instrumentů i z těch rizikovějších s omezenou výší rizika. Preferuje zvyšování hodnoty portfolia současně při zachování pravidelných výnosů.

Doporučený investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli optimálního výnosu. U tohoto fondu je potřeba počítat s mírným kolísáním hodnoty podílového listu, a tím pádem je doporučený investiční horizont u tohoto fondu stanoven na 4 roky a déle. Není ale samozřejmě problém investovat v delším časovém horizontu (+10 let). Ba naopak.

Založení Optimum

Investiční produkt Optimum si lze sjednat na pobočce České spořitelny. Pokud již máte uzavřenou Smlouvu o investičních službách, lze již využít služeb internetového bankovnictví – investovanou částku poukážete na číslo účtu vybraného fondu (variabilní symbol = číslo majetkového účtu ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelné investice nastavte pokyn k pravidelné investici přímo v internetovém bankovnictví.

Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy

Optimum je aktivní investice, která je postavena na myšlence, že maximálního zisku z obchodování na burze lze dosáhnout aktivním výběrem těch správných cenných papírů. Oproti tomu pasivní investice většinou znamená kopírování nejrůznějších akciových indexů, a to za účelem ušetření nákladů a získání vyšších výnosů než u aktivně spravovaných fondů.

V posledních letech vyšší výkonnost vykazují pasivní fondy a zaznívají dokonce i názory, že aktivní investování je v podstatě mrtvé. Kritici pasivního investování ale poukazují na to, že dokáže být výkonnější než aktivní pouze v dobrých časech.

V takových případech je jedno, do jakých akcií se investuje, protože rostou zkrátka všechny. Zde pak nabývá významu velmi malá nákladovost pasivních fondů, které tak díky tomu mohou porážet fondy aktivně spravované.

Poznámka

TIP: Více informací o tom, jak funguje aktivní a pasivní investování, najdete v našem článku.

Zajímavou alternativou pasivního investování mohou být ETF, které fungují na principu investování do fondu nákupem jeho cenného papíru na burze (stejně, jako při nákupu akcií), akorát s tím rozdílem, že skrze ETF kupujeme “koš akcií” a ne jednotlivý titul.

Pokud vás časově nenáročně pasivní investování zajímá více, můžete využít českých renomovaných investičních platforem jako je například v poslední době velice oblíbené Portu. Portu je investiční platforma, pomocí které lze investovat již od pár stovek měsíčně do řady titulů najednou (ETF – burzovně obchodované fondy) a diverzifikovat tak investiční riziko.

Portu nabízí zajímavý výkon portfolia za výhodný roční poplatek 0,6 – 1 %. To je oproti poplatkům u fondu, které se mohou vyšplhat na 3 – 4 % celkem výrazný rozdíl.

Více o investiční platformě Portu si můžete přečíst v naší recenzi. Zde případně naleznete recenze dalších investičních platforem.

Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele

Fond Optimum představuje komplexní investiční portfolio, které poskytne podílníkům dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím inteligentní investiční strategie.

Fond se skládá ze základní stabilní složky, která může dosahovat až 80 % portfolia, a z dynamické složky, která může tvořit až 20 % portfolia. Rozhodování o výběru jednotlivých aktiv je na uvážení manažera fondu.

Výhodou je, že fond umožňuje investovat již od 300Kč. Fond je řízen aktivně a je optimální pro střednědobý až dlouhodobý investiční horizont 4 roky a déle.

Správcem fondu je společnost Erste Asset Management, která má více než 20leté zkušenosti se správou akcií, dluhopisů i fondů peněžních trhů. Tato společnost je zastřešena finanční skupinou Erste Group Bank AG.

O fondu Optimum jste se dozvěděli z naší recenze vše potřebné, nyní záleží pouze na vás, zda se rozhodnete do tohoto fondu investovat či ne.

Další detailní informace naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Nezaujal vás fond Optimum? Podívejte se například na podílový fond ČSOB Bohatství, který investuje do akcií atraktivních společností.

Pokud chcete mít jistotu a nechcete podstupovat riziko, řešením také může být spořicí účet. Banky momentálně úrokové sazby na spořicích účtech zvyšují, což vám pomůže vaše peníze alespoň částečně ochránit před inflací. Podívejte se na aktuální srovnání spořicích účtů 2024.

Další podílové fondy od Erste Asset Management

Hodnocení Finex.cz

Smíšený fond s vyváženou investiční strategií

Smíšený fond Erste Optimum je vhodný pro investory, kteří chtějí investovat ve střednědobém až dlouhodobém horizontu minimálně 4 roky a déle. Fond je založen na chytré investiční strategii, která se dle vývoje na trhu snaží balancovat konzervativní a dynamickou složku portfolia. Součástí fondu jsou dva poplatky (vstupní a správcovské), které jsou o něco nižší než u ostatních recenzovaých fondů. Výhodou je také nízká minimální investice. Je zde ale též nižší výnosový potenciál.

Detailní informace o fondu Optimum

Jméno fonduErste Optimum
Webové stránkyhttps://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori/funds/optimum/CZ0008474814
ISINCZ0008474814
MěnaCZK
Spravovaný kapital (mil.)13 200 CZK
Typ fonduStandardní podílový fond
Typ produktuSmíšený podílový fond
Fond je určený proFyzické osoby
Rizikovost produktu 2 (velmi opatrný)
Doporučená délka investice4 roky a déle
Minimální investice300Kč
Pravidelná investice300Kč
Dividendová politika Žádná.
Portfolio manažer Tomáš Ženčuch
Správce fonduErste Asset Management GmbH
Možnost založení online
Daňový domicilČeská republika
Datum vzniku21. 9. 2015
Poplatková politika fondu
Celková nákladovost (TER) 1,31 % p.a.
Vstupní poplatek 1 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 0,70 % p.a.
Výkonnostní poplatek 0 %
Maximální vstupní poplatek1 %
Poznámka k poplatkůmPři pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
Struktura portfolia podle typu aktiv
AkcieMax. 50 %
DluhopisyMax. 80 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %
Depozita a peněžní trhMax. 20 %
Odkaz na dokument KIIhttps://data.erste-am.com/gem/erste-am/getDocumentContent/63979317-d596-4d1c-b4f9-4ed832a1cefd
Ohodnoťte fond Erste Optimum.
0
0

Autor

Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Další Fondy, které by vás mohly zajímat