Finex.cz logo
Menu
Finex » Kryptoměny » DeFi » Fenomén jménem yield farming: jak funguje, jak na něm vydělat a jaká jsou jeho rizika?

Fenomén jménem yield farming: jak funguje, jak na něm vydělat a jaká jsou jeho rizika?

Fenomén jménem yield farming: jak funguje, jak na něm vydělat a jaká jsou jeho rizika?
Zdroj: Depositphotos.com

S rozmachem světa decentralizovaných financí (DeFi) se zvětšilo též množství různých možností pasivního příjmu z vlastněných kryptoměn. A právě yield farming, někdy označovaný jako liquidity mining nebo liquidity providing, je jedním z nich.

Ve zkratce se jedná o poskytování likvidity do tzv. liquidity poolů decentralizovaných burz. Uživatelé, kteří likviditu poskytují (nazývaní liquidity provideři) tak prakticky vytváří prostor pro uskutečňování obchodů a za svou službu získávají odměny.

Byť se jedná o možnost pasivního příjmu s potenciálně nižší mírou rizika, než běžný trading, má i yield farming svá úskalí. Jak se do toho vůbec pustit a jak na tom vydělat? To vše se dozvíte v následujícím článku.

Obsah článku o yield farmingu (liquidity providingu/miningu)

1.Co je to yield farming a liquidity providing/mining?2.Návod na liquidity mining3.Potenciální zisk z liquidity miningu4.Riziko liquidity providingu – co je to impermanent loss?Možná řešení a minimalizace rizika5.Nyní přichází poslední krok: yield farming6.Návod na yield farming7.Shrnutí činností liquidity providingu a yield farmingu

Co je to yield farming a liquidity providing/mining?

Pokud znáte, nebo jste dokonce již někdy využili decentralizované burzy (mezi které se řadí např. UniSwap, Sushiswap, nebo PancakeSwap), mohli jste si všimnout, že se zdejší způsob obchodování poněkud liší od běžných centralizovaných burz.

Klasický order book je zde nahrazen automatickým prováděním všech transakcí přes liquidity pool, jakousi hromadu dvou či více tokenů, mezi kterými jsou obchody uskutečňovány. Tento algoritmus se označuje jako Automated Market Maker (AMM) a je základem téměř všech decentralizovaných burz.

Aby mohla činnost AMM, likvidita musí dosahovat určité velikosti. A protože se jedná o skutečné kryptoměny, které mají svou hodnotu, musí je do poolu někdo poskytnout. Tím někým jsou právě poskytovatelé likvidity, neboli liquidity provideři. 

Princip liquidity providingu

Poskytování likvidity z pohledu uživatele funguje velmi jednoduše. Jediné, co musí uživatel udělat, je vložit své kryptoměny do konkrétního liquidity poolu a tokeny v něm tak uzamknout. Tokeny se tak stanou součástí liquidity poolu a uživatelé decentralizované burzy, která pool založila, je mohou využívat. Všechny ostatní činnosti jsou pak už automatizované (automated market maker).

Aby byli poskytovatelé motivováni své kryptoměny do poolů uzamykat, získávají poměrnou část poplatků, které ostatní uživatelé zaplatí za provádění směn. Poskytovateli je tak generován pasivní příjem ve formě části těchto poplatků.

liquidity pool provide vysvětlení
Schéma znázorňující fungování liquidity poolu
Zdroj: Uniswap.org

Princip yield farmingu

Protože fungování AMM se více a více zefektivňuje tím, kolik likvidity je v poolech uzamčeno, je potřeba likvidity získat co nejvíce. S tím ale souvisí také fakt, že čím více likvidity v poolu je, tím nižší zisky pro její poskytovatele plynou.

Pokud např. uživatel poskytne likviditu v hodnotě tisíc dolarů do poolu, jehož likvidita je miliarda dolarů, z každého obchodu získá pouze 0.0001 % z poplatků, které bývají ve výši pod 0,5 %. Tudíž aby tento poskytovatel tisíce dolarů vydělal alespoň 1 %, tedy 10 dolarů, musely by v poolu proběhnout obchody za více než 3 miliardy dolarů.

Yield farming je proto další nadstavbová funkce, kterou některé decentralizované burzy poskytovatelům likvidity nabízí, aby je k poskytnutí likvidity právě na jejich platformě a ne u konkurence, podpořili. Jedná se o dodatečné odměňování poskytovatelů likvidity nad rámec získaných poplatků, a to v tzv. farmách, o kterých se dozvíte více dále v článku.

Rizika liquidity providingu

Na první pohled se jedná o celkem jednoduchou a potenciálně celkem výdělečnou činnost (samozřejmě záleží na zvolení konkrétního páru kryptoměn), jež se jeví jako téměř bez rizika. Jak ale víme, každá investice je do určité míry riziková, zejména v oblasti kryptoměn.

Podstatným rizikem liquidity miningu je impermanent loss, onen strašák, díky kterému můžete na poskytování likvidity dosahovat i značné ztráty. Vše si vysvětlíme dále v článku.

Přečetli jste si odstavce výše a chápete, co liquidity providing znamená? Nyní si ukážeme praktický příklad. Jako naše favority zvolíme stakování stablecoinů USDT a BUSD na velmi známé decentralizované burze PancakeSwap, což je aktuálně největší decentralizovaná burza na BNB Smart Chainu, alternativě Etherea s velmi nízkými poplatky.

0) Než začneme

Základním předpokladem je mít funkční softwarovou peněženku podporující připojení na síť BSC. Nejvhodnějším kandidátem je v tomto směru softwarová peněženka MetaMask.

Dále musíte mít na své peněžence připravený dostatek obou mincí v liquidity poolu, do něhož se chystáte přispět, a zároveň dostatek nativního tokenu vybrané sítě (v tomto případě BNB) pro placení transakčních poplatků.

Zde je nutné si uvědomit, že drtivá většina decentralizovaných burz používá model liquidity poolů v režimu 1:1, jinými slovy, v liquidity poolu je vždy 50 % jedné kryptoměny a 50 % druhé. To platí i v rámci našeho příkladu BUSD – USDT.

Máte připravenou peněženku, která je nabita tokeny? Pak jste připraveni a můžeme se do poskytování likvidity pustit.

1) Připojení peněženky

Nejdříve vkročíme na hlavní stránku burzy PancakeSwap a připojíme svoji peněženku. V pravém horním rohu klikneme na tlačítko Connect wallet (je možné, že se vás burza pro připojení dotáže sama) a jako způsob zvolíme peněženku, kterou používáme. My jsme zvolili MetaMask. Samozřejmostí jsou ale i alternativy, jako např. Trust Wallet.

K PancakeSwapu se připojíme pomocí softwarové peněženky MetaMask.
K PancakeSwapu se připojíme pomocí softwarové peněženky MetaMask.
Zdroj: pancakeswap.finance

Po propojení s peněženkou bychom v pravém horním rohu měli vidět zkrácenou adresu naší peněženky. Pokud je vše v pořádku, přejděme na záložku Trade, dále na volbu Liquidity

Zvolíme záložku Liquidity
Zvolíme záložku Liquidity
Zdroj: pancakeswap.finance

2) Volba poolu

Zobrazí se nám uživatelské rozhraní pro poskytnutí likvidity. V polích zvolíme kryptoměny, do jejichž liquidity poolu chceme přispívat. V našem ukázkovém případě se jedná o BUSD a USDT.

Maximální limit vložených kryptoměn reprezentuje pouze ta kryptoměna, u níž máme menší zůstatek (hodnota vložených mincí musí být v poměru 1:1).

Rozhraní pro liquidity mining
Rozhraní pro liquidity mining
Zdroj: pancakeswap.finance

3) Uzamknutí kryptoměn (povolení k manipulaci)

My jsme pro příklad zvolili vložení zhruba 25 USDT a BUSD. Protože se cena stablecoinu mírně liší, liší se také vložená množství. Podmínkou je stejný poměr ceny obou kryptoměn. 25 dolarů je opravdu málo, proto je náš podíl celkového liquidity poolu menší než 0,01 %.

Po navolení počtu mincí se nám zobrazí proporční podíl liquidity poolu
Po navolení počtu mincí se nám zobrazí proporční podíl liquidity poolu
Zdroj: pancakeswap.finance

Pokračujeme kliknutím na tlačítko Approve. Tímto krokem povolíme burze PancakeSwap manipulaci s USDT a BUSD uloženými na naší peněžence. Krátce po kliknutí se zobrazí dialog v MetaMask, potvrdíme jej.

Potvrzení v MetaMask
Potvrzení v MetaMask (Confirm)

Po potvrzení transakce v naší peněžence počkáme na její zápis do bloku, což může v závislosti na vytíženosti sítě zabrat pár sekund až několik minut. Po potvrzení transakce se tlačítko Approve změní na Supply.

Kliknutím na tlačítko supply dokončíme vklad kryptoměn do liquidity poolu
Kliknutím na tlačítko Supply dokončíme vklad kryptoměn do liquidity poolu
Zdroj: pancakeswap.finance

4) Poslední potvrzení poskytnutí likvidity

Vyskočí nám poslední potvrzovací dialog. Důležité je zde zobrazené množství vygenerovaných LP tokenů.

Rekapitulace transakce
Rekapitulace transakce
Zdroj: pancakeswap.finance

Transakci potvrdíme kliknutím na tlačítko Confirm supply. Po uběhnutí pár sekund je transakce dokončena, a mělo by se zobrazit kladné upozornění. Nyní jsou naše kryptoměny úspěšně vloženy do liquidity poolu USDT-BUSD, můžeme si to ověřit na hlavní stránce sekce Liquidity.

Informace o otevřených pozicích v liquidity poolech
Informace o otevřených pozicích v liquidity poolech
Zdroj: pancakeswap.finance

Na obrázku výše můžeme vidět, kolik našich USDT a BUSD se v liquidity poolu momentálně nachází, včetně počtu LP tokenů a proporčního podílu. Tlačítky AddRemove můžeme likviditu vybrat nebo přidat. Změní se tím bilance držených LP tokenů.

Potenciální zisk z liquidity miningu

Jak už jsme nastínili výše, poskytovatelé likvidity získávají část z poplatků zaplacených za vykonaných obchodů. V případě PancakeSwapu se na každý obchod vztahuje poplatek 0,25 %, z nichž 0,17 % odchází do kapsy poskytovatelům likvidity. Poplatek se férově rozděluje mezi všechny zúčastněné podle míry podílu v liquidity poolu.

Jak jste již určitě uhodli, míra zisku závisí na množství vybraných transakčních poplatků, to dále závisí na celkové dostupné likviditě a objemu obchodů. Všechny tyto metriky liquidity poolů na PancakeSwapu můžeme zjistit v záložce Info.

Informace o liquidity poolech jsou k dispozici v záložce info
Informace o liquidity poolech jsou k dispozici v záložce info
Zdroj: pancakeswap.finance

Zde můžeme vidět grafy reprezentující množství celkové likvidity a objem realizovaných obchodů. Součástí jsou charakteristiky jednotlivých kryptoměn a seznam všech vykonaných transakcí. Cca uprostřed stránky je seznam všech liquidity poolů. Náš vybraný pool USDT-BUSD se nachází na šestém místě podle objemu obchodů.

V době psaní článku byl objem obchodů v rámci liquidity poolu za posledních 24 hodin vyšší než 50 mil. USD, na poplatcích bylo tedy celkem vybráno kolem 85 000 USD. Tyto poplatky byly následně procentuálně rozděleny mezi všechny držitele LP tokenů. Důležité je předposlední políčko LP reward APR – roční procentuální zhodnocení.

Charakteristiky jednotlivých liquidity poolů
Charakteristiky jednotlivých liquidity poolů
Zdroj: pancakeswap.finance

U našeho liquidity poolu se APR pohybuje kolem 10,25 %. Pokud by tedy fungování burzy pokračovalo podobně jako doposud, roční zhodnocení takto poskytnutých financí bude mít výši zhruba 10 %.

Můžete si také všimnout, že v porovnání s ostatními liquidity pooly je toto zhodnocení nejmenší. Malou výnosnost ale kompenzuje nejmenší míra rizika v porovnání s ostatními.

Proč tomu tak je?

Nejen že s největší pravděpodobností hodnota tokenů BUSD a USDT nepoklesne, ale roli také hraje problém zvaný impermanent loss.

Riziko liquidity providingu – co je to impermanent loss?

Nic není úplně růžové a i když se liquidity providing může zdát jako jednoduchý a zároveň bezpečný způsob pasivního příjmu, zahrnuje i určitou míru rizika.

Impermanent loss, do češtiny volně přeložitelné jako "dočasná" ztráta, představuje rozdíl mezi hodnotou kryptoměn vložených do liquidity poolu a hodnotou stejných kryptoměn, které by uživatel pouze držel. Co to znamená? A proč ta hodnota není stále stejná?

Při provádění obchodů skrze liquidity pooly se hodnota obou kryptoměn mění a protože musí cenový podíl vždy zůstat rovný 1:1, mění se také podíl počtu jednotlivých tokenů v tomto poolu.

To nás jako poskytovatele likvidity může časem dostat do situace, kdy hodnota našich kryptoměn uzamčených v poolu bude menší, než kdybychom je pouze drželi a nijak s nimi nemanipulovali. A to i přestože se do hodnoty započítává zisk ze zaplacených poplatků, který si poskytovatelé mezi sebe rozdělí.

Riziko sice do jisté míry kompenzuje právě dosažitelného zhodnocení. Pokud je potenciální zhodnocení vyšší, než je impermanent loss, jsou všechny výše zmíněné kroky spojené s poskytnutí likvidity v konečném důsledku profitabilní.

Možná řešení a minimalizace rizika

Jednou z možností, jak se chránit proti impermanent loss, je právě liquidity mining stablecoinů – např. náš liquidity pool USDT – BUSD. Obě kryptoměny jsou vztaženy k ceně USD a je nám tím pádem do určité míry jedno, jak moc se náš držený podíl změní – ceny obou kryptoměn budou vždy oscilovat blízko 1 USD.

Další možností je úprava procentuálního podílu v liquidity poolech. Existují DeFi protokoly, např. Balancer, umožňující vklad likvidity do liquidity poolů s podílem jiným než 1:1. Nerovnoměrné rozložení podílu nás může před impermanent loss do určité míry ochránit kvůli minimalizaci vlivu výkyvu ceny jedné z kryptoměn.

Liquidity pool MKR-WETH na Balanceru - kryptoměny jsou v podílu 60/40
Liquidity pool MKR-WETH na Balanceru – kryptoměny jsou v podílu 60/40
Zdroj: balancer.fi

Dalším řešením je rozložení míry rizika formou zvýšení počtu kryptoměn v jednotlivých liquidity poolech. Jak Balancer, tak i např. Curve Finance nabízejí liquidity pooly s 3, nebo dokonce 4 kryptoměnami.

Liquidity pool WBTC/renBTC/sBTC na Balanceru
Liquidity pool WBTC/renBTC/sBTC na Balanceru

Pegged verze BTC fungují v minimalizaci impermanent loss podobně jako stablecoiny – jejich cena je vztažena k jednomu aktivu a tím pádem se nemění.

Liquidity pool uUSD (DAI-USDC-USDT-sUSD) na Curve Finance
Liquidity pool sUSD (DAI-USDC-USDT-sUSD) na Curve Finance
Zdroj: curve.finance

V liquidity poolu sUSD se nacházejí 4 stablecoiny v celkem rovnoměrném rozdělení, jedná se tím pádem o velmi málo rizikovou investici, tomu samozřejmě odpovídá velmi malé potenciální zhodnocení v řádech jednotek procent (2-3% APY).

Nyní přichází poslední krok: yield farming

Teď, když už znáte principy poskytování likvidity a vyzkoušeli jste si to na vlastní kůži, přichází druhý a mnohdy o dost profitabilnější krok. Uzamykání LP tokenů (liquidity provider tokenů) do farem.

Pamatujete si ještě z návodu výše krok č. 4? Za poskytnutou likviditu jsme získali určitý počet LP tokenů. LP tokeny jsou ve své podstatě blockchainová reprezentace toho, že jsme likviditu do poolu opravdu poskytli.

Protože se na decentralizované burzy není možné nijak registrovat a burzy si tedy logicky nevedou žádnou evidenci toho, komu mají případné zisky z poskytnuté likvidity vyplatit, vznikly proto právě tyto LP tokeny.

Zrekapitulujme si nyní, co přesně se vlastně stalo

  1. Nejdříve jsme si založili peněženku
  2. Poté jsme si na peněženku poslali 2 tokeny: BUSD a USDT (+ BNB na úhradu poplatků). Tyto tokeny jsme chtěli uzamknout do poolu
  3. Následně jsme skutečně BUSD a USDT z peněženky poslali do liquidity poolu
  4. Nyní držíme BUSD-USDT LP token, který nás opravňuje k získávání části poplatků zaplacených za směnu BUSD a USDT na decentralizované burze PancakeSwap.
  5. Až budeme chtít likviditu z poolu znovu vybrat, stačí tento LP token do poolu vložit, načež se na naší peněžence zpět objeví naše tokeny BUSD a USDT + případný zisk z poplatků.

Zmínili jsme také, že procentuální zhodnocení za samotné poskytování likvidity není až tak závratné. Aby tedy poskytovatelé měli zisky větší a byli motivováni likviditu poskytovat, vznikly farmy LP tokenů, které se využívají právě k yield farmingu.

Yield farming farmy na tokeny
Seznam několika farem, které akceptují LP tokeny s BUSD. My můžeme LP tokeny uzamknout právě do USDT-BUSD farmy.

Aby burzy motivovaly své uživatele poskytovat likviditu do poolů, na čemž celý systém fungování AMM stojí, mohou poskytovatelé své LP tokeny uzamykat do farem, za což jsou odměněni dalším, v tomto případě 6% úrokem ve formě nativního tokenu dané decentralizované burzy. U PancakeSwapu se jedná o tokeny CAKE.

Kromě odměňování poskytovatelů likvidity ale tento mechanismus slouží také k férovému rozdělení governance tokenů dané burzy.

Nyní si ukážeme, jak vložit naše LP tokeny do farmy BUSD-USDT za účelem získávání CAKE, nativního tokenu burzy. Nacházíme se právě v seznamu farem, kde jsme nalezli farmu BUSD-USDT (obrázek v odstavci výše).

Klikneme na tlačítko Enable v pravém dolním rohu. Tímto dovolíme smart kontraktům farmy na burze připojit se na naší kryptoměnovou peněženku. Součástí je ovšem další mírný poplatek v řádu několika centů.

Kliknutím na tlačítko Enable zprovozníme farmu.
Kliknutím na tlačítko Enable zprovozníme farmu.
Zdroj: pancakeswap.finance

Po potvrzení transakce se na místě tlačítka Enable zobrazí tlačítko Stake LP. Klikneme na něj a zobrazíme tím následující okénko. Zde nastavíme, kolik LP tokenů z liquidity poolu BUSD-USDT chceme do farmy uzamknout. Následně klikneme na Confirm.

Zvolíme počet LP tokenů pro vložení do farmy.
Zvolíme počet LP tokenů pro vložení do farmy.
Zdroj: pancakeswap.finance

V softwarové peněžence odklikneme další poplatek a vyčkáme na potvrzení. Nyní máme naše LP tokeny staknuté ve farmě. Na hlavním rozhraní farmy (druhý obrázek výše) se nyní zobrazí, kolik LP tokenů máme staknutých a kolik nafarmených CAKE tokenů je k dispozici.

Tlačítka + a – vedle počtu LP tokenů slouží k navýšení či snížení počtu staknutých LP tokenů. CAKE tokeny je možné vybrat kliknutím na tlačítko Harvest, doporučujeme je však vybírat až po větším množství, neboť za každý výběr je opět nutno uhradit poplatek (přeci jen se stále jedná o transakci).

A další farming!

Motá se vám už ze všech farem hlava? Tak se připoutejte, protože CAKE tokeny získané z farem LP tokenů můžete stakovat dále. Nyní se budeme bavit o Syrup pools, dalších unikátních stakovacích poolech pro PancakeSwap.

V záložce Earn zvolíme druhou dostupnou možnost Pools. Nacházíme se nyní na hlavní stránce Syrup pools, jedná se vesměs o farmy fungující na velmi podobném principu jako farmy pro LP tokeny. Háček je ale v tom, že zde můžete stakovat pouze čistě tokeny ekosystému CAKE.

Rozhraní farem Syrup pools
Rozhraní farem Syrup pools
Zdroj: pancakeswap.finance

První dvě zobrazené farmy se zaměřují čistě na tokeny CAKE – nastakováním CAKE můžete farmit další CAKE buď s automatickými výběry (farma Auto CAKE) – bilance CAKE se ve vaší peněžence bude časem navyšovat – nebo je možné výběry činit manuálně.

Farma IFO CAKE vám zpřístupní různé IFO podle míry nastakovaných tokenů. IFO (Initial Farm Offering) je obdoba ICO, jedná se prakticky o fundraising na nové projekty skrze farmy na decentralizovaných burzách.

Ostatní farmy se zaměřují vždy na konkrétní kryptoměnu. Většinou se ale jedná o málo známé kryptoměny, jednotlivé farmy jsou zároveň omezené na pevný počet bloků.

Syrup pools pro různé kryptoměny
Syrup pools pro různé kryptoměny
Zdroj: pancakeswap.finance

Jedná se tak o celkem zajímavý způsob, jak nalézt nové projekty s velmi malou tržní kapitalizací a velkým potenciálem. Konkrétní projekty je samozřejmě nutné velmi prozkoumat a mít se na pozoru. Z technické stránky je vložení CAKE tokenů do farem stejné jako u farem LP tokenů.

Shrnutí činností liquidity providingu a yield farmingu

Liquidity providing je jedním ze základních pilířů, na kterém stojí celé odvětví decentralizovaných financí, a to nejen burzy, ale také půjčkové platformy a další. Svým uživatelům poskytuje kromě služeb, pro které je vytvořen (směna/půjčky/…) také atraktivní způsob zajištění pasivního příjmu.

Nyní již existuje celá řada zajímavých DeFi protokolů a nástrojů umožňujících poskytování likvidity, a dalších mnoho jistě ještě vznikne. Jednotlivé pooly se přitom mohou velmi silně lišit v míře ročního zhodnocení – některé mohou dosahovat jednotek procent, jiné stovky či dokonce tisíce. Mezi ty ziskovější se ale většinou řadí zejména nové, méně důvěryhodné kryptoměny s nízkou likviditou a jsou obecně považovány za rizikovější investice.

Oproti tomu liquidity pooly se známými stablecoiny efektivně minimalizují impermanent loss a jsou tím pádem méně rizikové. S menší mírou rizika samozřejmě přichází menší zhodnocení. Impermanent loss je tím pádem velmi důležitý ukazatel pro výběr toho správného liquidity poolu. Není však jediným přítomným rizikem.

Mezi další rizika se řadí i ta všeobecně přítomná ve světě kryptoměn – např. rizika selhání špatně napsaných smart kontraktů a prostého selhání projektu (kryptoměny). U rizikovějších kryptoměn jsou zároveň liquidity mineři vystaveni hrozbě rugpullu – výběru a ukradení veškeré likvidity tvůrcem dané kryptoměny (podobně jako např. u kryptoměny SQUID).

Mějte se tedy na pozoru. Yield farming může být velmi profitabilní záležitostí, je však mnohdy opravdu riziková.

Vstupte do světa kryptoměn!

Již kryptoměny máte? Držte je v bezpečí hardware peněženky Trezor!

Favorit redakce
  • Jedna z nejvíce bezpečných peněženek
  • Vytvořena českou firmou
  • Pro začátečníky může působit složitě
  • Je dražší než ostatní peněženky, zejména Model T

Aktuálně 3 největší kryptoměny

Graf posl. 7 dní
Graf Bitcoin
Změna za 24h
-2,2%
Aktuální cena
$27 630
Graf posl. 7 dní
Graf Ethereum
Změna za 24h
-2,9%
Aktuální cena
$1 757
Graf posl. 7 dní
Graf BNB
Změna za 24h
-4,1%
Aktuální cena
$323,2

Ohodnoťte tento článek!

Diskuze k článku 2
tom tom

Někde je taky možnost manual liqidity pool a někdy auto liqidity pool jaký je v tom rozdíl?

Často se ještě objevuje po stakingu možnost CLAIM co to znamená?

Děkuju

Portál Finex.cz
Odpověď na tom tom

Tome, máte namysli manual/auto staking, které jsou např. u PancakeSwap (viz zde)? Pokud ano, tak tam se nejedná o liquidity pool ve smyslu, který je popisován v tomto článku. Tímto způsobem zamknuté CAKE nejsou nijak použity pro směnu na decentralizované burze. Jedná se o jistý druh stakingu. Funkce Claim potom znamená, že si na peněženku necháte připsat zisk, který máte za dobu poskytování likvidity nafarmařený.

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A
RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 80.2 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo