Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
cardano
ADA
Kryptoměna Cardano (ADA) – Kurz, graf ceny, kde koupit?

$0,38 (8,5 Kč)

-8 % za 7 dní

cardano

Kryptoměna Cardano (ADA) – Kurz, graf ceny, kde koupit?

Cardano kurz ADA
Graf ADA

$0,38 (8,5 Kč)

-8 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf kurzu Cardano (ADA)

Kalkulačka: ADA to CZK

ADA
CZK

Informace o kryptoměně Cardano

Cardano je decentralizovaný blockchain s nativní kryptoměnou ADA, který podporuje chytré kontrakty (smart contracts), nezaměnitelné tokeny (NFT) a decentralizované aplikace (dApps).

Cardano je mezi ostatními krypto-projekty unikátní svým vědeckým přístupem k vlastnímu vývoji a zaměřením na charitu a společenskou odpovědnost.

Protože se jedná o Proof of Stake blockchain, má Cardano relativně nízkou spotřebu energie a umožňuje zhodnocení ADA coinů díky metodě tzv. stakingu.

Rychlé shrnutí

Cardano je stejně jako Ethereum chytrá síť II. generace, což znamená, že na ní jdou vytvářet smart kontrakty a decentralizované aplikace (dApps). Cardano bylo spuštěno roku 2017 a jeho zakladatelem a vedoucí osobou je americký podnikatel Charles Hoskinson, který se podílel také na spouštění Etherea.

Nativní mince blockchainu Cardano má ticker $ADA. Cardano k ověřování transakcí využívá mechanismus Proof of Stake, mince ADA tedy také můžete stakovat a to s ročním úrokem 3 až 4 %. Kvůli stakingu je ADA zatíženo mírnou inflací, množství mincí, které bude emitováno, je však konečné a to 45 miliard kusů. Aktuálně je vydáno cca 80 % ADA.

Obsah recenze kryptoměny Cardano (ADA)

Úvod do kryptoměny ADA

Cardano je technologická platforma budovaná komunitou vědců, inženýrů a inovátorů, které spojuje společný sen: vytvořit decentralizovaný finanční systém pro lepší svět. V současnosti se jejich pozornost zaměřuje hlavně na tzv. unbanked (nebo underbanked) země, kde lidé nemají přístup k tradičním finančním institucím. Coin ADA, blockchain Cardano a na něm fungující decentralizované aplikace může ale používat kdokoliv.

Cardano je pečlivě vyvíjeno tak, aby dosahovalo rovnováhy mezi bezpečností, decentralizací a škálovatelností. Její dosažení je natolik složité, že se tomuto problému začalo obecně říkat “blockchainové trilema” nebo “trilema škálovatelnosti”.

Cardano je považováno za blockchain 3. generace, protože usiluje o to být bezpečné a decentralizované jako Bitcoin (blockchain 1. generace), programovatelné jako Ethereum (blockchain 2. generace), a navíc dostatečně škálovatelné, aby dokázalo rychle a levně zpracovávat tolik transakcí, kolik bude potřeba.

Kryptoměna ADA v ekosystému Cardano plní důležitou roli. Tokeny ADA tzv. “pohání” blockchain Cardana podobným způsobem, jako kryptoměna ETH pohání blockchain Ethereum. Tokeny ADA tedy slouží k placení veškerých poplatků za používání blockchainu, např. za provedení transakce, vyražení NFT nebo použití chytrého kontraktu či dAppky. V ADA jsou také vypláceny odměny validátorům a delegátorům, kteří zajišťují fungování blockchainu prostřednictvím stakingu, tedy uzamčením ADA coinů po určitou dobu v chytrém kontraktu.

Zdroj: cardano.org
kryptoměna cardano ada logo
Logo blockchainu Cardano

Kromě běžných transakcí s ADA coiny a NFT tedy podporuje Cardano také chytré kontrakty (smart contracts) a na nich postavené decentralizované aplikace (dApps).

Obecně každý vývojář může na Cardanu spouštět vlastní chytré kontrakty a dAppky bez nutnosti certifikace. Protože je Cardano kompletně open source platformou, je možné si předem zkontrolovat, zda ve zdrojovém kódu není nějaká chyba nebo “háček”.

Chytrý kontrakt je digitální smlouva, která je jako jednoduchý program uložena přímo v blockchainu. Chytrý kontrakt se spustí a je vykonán za předem daných podmínek.

Typicky se používá k vykonání obchodu s kryptoměnami bez rizika protistrany nebo časové ztráty.

Decentralizované aplikace jsou obecně všechny aplikace, které běží na decentralizované síti (např. Tor nebo BitTorrent). V kontextu kryptoměn se mluví o tzv. dApps, jejichž základní část zdrojového kódu je jako komplex chytrých kontraktů uložena na blockchainu.

Nástroje DeFi v ekosystému Cardano

Na Cardanu mezi dApps stejně jako na ostatních blockchainech převažují co do hodnoty vkladů aplikace zaměřené na finanční služby, jež jsou souhrnně označovány jako DeFi, neboli decentralizované finance. Vedle stakingu sem patří hlavně poskytování likvidity (liquidity providing či liquidity mining), farmaření výnosů (yield farming), směna (swap) nebo půjčování tokenů (lending a borrowing).

Mezi nejpoužívanější DeFi decentralizované aplikace na Cardanu patří decentralizované burzy Minswap, WingRiders a SundaeSwap fungující na principu AMM (automated market maker). Poskytování likvidity těmto burzám (tj. půjčování coinů burze pro vyrovnávání obchodů) nabízí zpravidla vyšší výnos, než prostý staking ADA coinů.

Poznámka

Upozornění: Při poskytování likvidity vždy hrozí reálné riziko ztráty v podobě tzv. impermanent loss, což je vykoupeno možností relativně vysokých výnosů.

Další zajímavou dAppkou je Catalyst, což je jeden z největších decentralizovaných inovačních fondů na světě. Držitelé ADA coinů mohou hlasovat o tom, jakým projektům bude ze společného fondu poskytnut kapitál. Za každé hlasování přes Catalyst je dokonce hlasujícím poskytována malá odměna v ADA.

Jednou z mála věcí, která na Cardanu slušně funguje už delší dobu, jsou NFT. Mezi známá NFT tržiště, kde můžete NFT vyrazit, koupit i prodat, patří např. CNFT.io, jpg.store a Galaxy of Art. NFT tržiště Fibo, za kterým stojí společnost EMURGO, se zatím nachází ve fázi beta. Pokud vás zajímají čísla, tak právě na jpg.store si níže uvedený digitální opičák našel kupce za 135,000 ADA (v době obchodu 2,9 milionu Kč).

Zdroj: chilledkongs.com
NFT s názvem "ChilledKong8885" od @ProjectDoge
NFT s názvem “ChilledKong8885” od @ProjectDoge

Jeho hodnota má spočívat v tom, že má extrémně vzácný znak “Android Body”, který se vyskytne jen v 0,8 % vyražených NFT dané kolekce. Vlastní NFT kolekci na Cardanu má také Snoop Dog. Asi vás proto nepřekvapí, že téměř polovina všech projektů na Cardanu jsou NFT. Ražba NFT a obchodování s nimi je prostě na Cardanu levné a snadné.

Nyní už máte základní představu, o čem blockchain Cardano a kryptoměna ADA zhruba je. Pojďme si podrobněji rozebrat nejzajímavější aspekty.

Akademický přístup ke Cardanu

Cardano je úplně první blockchain, který je vyvíjen formou vědeckého výzkumu. Každá změna Cardana prochází tzv. recenzním řízením (peer review), kdy je podrobena kritické kontrole nezávislými experty.

Každý update Cardana proto musí být založen na ověřitelných hypotézách a důkazech. V současnosti existuje již 134 whitepaperů popisujících vývoj Cardana.

Pro srovnání, ostatní blockchainy zpravidla mají do 5 whitepaperů, ale většina si vystačí s jedním. Vědecký přístup, důraz na teorii a výzkum pomáhá Cardanu řešit blockchainové trilema velmi elegantním způsobem. Na druhou stranu je vývoj Cardana extrémně pomalý, zvlášť ve srovnání s tempem ostatních projektů.

Zda se Cardanu metoda “dvakrát měř, jednou řež” vyplatí, nebo zda kvůli tomu “zaspí” a přijde o výhodu prvního tahu, ukáže teprve čas.

Blockchain cardano není kompletní

Zatím to vypadalo slibně, ale musíme si přiznat, že Cardano není kompletní a ve vývoji značně zaostává za konkurenčními blockchainy.

Donedávna – do září 2021, kdy byl spuštěn tzv. hard fork Alonzo – dokonce Cardano nepodporovalo chytré kontrakty, takže ani dAppky. Cardano tedy dlouho bylo “hloupým” blockchainem schopným provádět jen ty nejjednodušší transakce – a to v době, kdy na blockchainy jako Ethereum a Terra přitékaly miliardy dolarů denně.

I více jak půl roku po hard forku Alonzo analytická platforma DefiLlama trackovala stále jen šest DeFi dAppek s nenulovými vklady. Celková hodnota vkladů na Cardanu proto činila relativně skromných 175 milionů USD a nacházela se tak na 31. místě mezi ostatními chytrými blockchainy.

Funkce Cardana jsou každopádně postupně spouštěny v pěti fázích, pojmenovaných po známých umělcích:

 • Byron (jádro protokolu),
 • Shelley (decentralizace),
 • Goguen (podpora chytrých kontraktů),
 • Basho (sidechainy a škálovatelnost),
 • Voltaire (governance).

Současný vývoj

Decentralizace a podpory chytrých kontraktů Cardano už dosáhlo, v době psaní článku je všechen vývoj ubírán zejména na implementaci sidechainů. První sidechain, jenž na Cardanu nalezneme, bude EVM sidechain. Bude se jednat o místo s plnou podporou EVM Etherea, jedná se vlastně o jakousi “bránu” propojující ekosystém Cardana a Etherea. V praxi to znamená, že dAppky běžící na Ethereu budou fungovat i na Cardanu.

EVM sidechain je nyní spuštěn na testnetu, jeho kompletní spuštění se společně se systémem kanálu Hydra očekává do konce roku 2022. Není to jediný sidechain, u nějž Cardano zůstane. Na interoperabilitu Cardano klade velký důraz a v budoucnu plánuje více sidechainů dle různých typů využitelnosti.

Zdroj: iohk.io
Cardano sidechainy
Sidechainů bude na Cardanu více a každý bude mít svůj vlastní účel

Na spuštění tak čekají hlavně sidechainy, systém kanálů Hydra a decentralizovaná správa a komunitní pokladna (governance).

Charita a společenská odpovědnost

Dvě miliardy lidí stále nemají bankovní účet, protože nemají přístup k bance, nebo jsou příliš chudí, takže účet nepotřebují. Meld je prvním příkladem dAppky, přes které jsou na Cardanu poskytovány finanční služby v zemích, kde lidé nemají snadný přístup k bance. V téhle aplikaci si může kdokoli např. půjčit americké dolary (USD) proti jistině v kryptoměně (ADA).

Tím se ale činnost spojená s Cardanem v oblasti společenské odpovědnosti nevyčerpává. Uvedeme jen pár příkladů. Cardano, resp. jeho duchovní otec Charles Hoskinson, se už od roku 2017 zaměřuje hlavně na Afriku.

Ve spolupráci se společností World Mobile chce např. pomocí blockchainu vytvořit infrastrukturu pro pokrytí celé Afriky mobilním internetem, což je stále aktuální problém.

Zdroj: Economist.com
Procento populace bez přístupu k internetu (2015)
Procento populace bez přístupu k internetu (2015)

Na základě dohody s etiopským ministerstvem školství pak Cardano vytvoří dAppku pro 5 milionů studentů a učitelů, která bude studentům sloužit jako žákovská knížka a učitelům jako třídní kniha. Pokud dojde k realizaci, jednalo by se nejspíše o největší reálné využití blockchainové technologie doposud. Cardano spolupracuje také s Tanzánií, a to na vytvoření systému sociální péče, digitální identity a finančních služeb.

Poznámka

Poznámka: I když je taková činnost pro Cardano velmi význačná, i v tomto směru má konkurenty. Mezi další ekosystémy s podobným cílem a mírou realizace se řadí např. CELO.

Tokenomika kryptoměny ADA

Celkově bude vyraženo celých 45 miliard ADA tokenů (max supply). To je přibližně 2000x více coinů, než má Bitcoin, a je to také hlavní důvod, proč se ADA ve srovnání s BTC může zdát tak levná.

V době psaní tohoto článku (květen 2022) bylo v oběhu zhruba 33,75 miliard ADA tokenů, tedy přibližně 75 % maximální nabídky. Zbytek se vyrazí postupně v rámci odměn za staking.

Ze všech ADA coinů v oběhu je jich aktuálně přibližně 72 % používáno pro staking. Dalších zhruba 240 milionů ADA coinů je uzamčeno v chytrých kontraktech. Zbytek ADA coinů (cca 10,5 miliard) bude teprve vyražen.

V současné chvíli je měnová politika ADA inflační. Aktuální míra inflace (ražení nových coinů) v době psaní článku činí okolo 5,7 % ročně. Postupně se ale bude inflace snižovat, přičemž v roce 2030 bude činit cca 0,9 %.

Jelikož lidé ztratí v průměru přístup k 1 % ADA coinů ročně, může se tak z ADA teoreticky stát od roku 2030 deflační měna (tj. více coinů bude odstraněno z oběhu, než kolik jich bude vyraženo). Inflace ADA coinů se tedy postupně snižuje, ale čím dál pomaleji.

Vývoj inflace kryptoměny Cardano
Vývoj inflace kryptoměny Cardano

Je pozitivní, že Cardano zůstává do velké míry decentralizované. Jen 10 % kryptoměny ADA drží tzv. velryby (whales), tj. peněženky s kryptoměnami o hodnotě milionu USD a více.

Hodnota kryptoměn uzamčených v chytrých kontraktech na Cardanu (tzv. total value locked neboli TVL) od spuštění významně narostla. Zatímco 2. ledna 2022 bylo TVL na úrovni 822 tisíc USD, v momentu psaní tohoto článku se pohybovala okolo 100 – 200 milionů USD.

To je dobrá zpráva, protože když stoupá TVL blockchainu, zpravidla stoupá i cena jeho nativní kryptoměny.

Zdroj: DefiLlama.com
Objem peněz uzamčených v chytrých kontraktech na Cardanu (2022)
Objem peněz uzamčených v chytrých kontraktech na Cardanu (2022)

Cardano a technické otázky

Blockchain Cardano používá vlastní konsensuální protokol, který dostal název Ouroboros po mýtickém hadovi požírajícím vlastní ocas (symbol nekonečna).

Mezi hlavní výhody protokolu Ouroboros má totiž patřit schopnost zpracovat nekonečné množství transakcí. Důležité je, že konsensuální protokol Ouroboros funguje na principu tzv. Proof of Stake, takže k ověřování transakcí je potřeba uzamknout pro tzv. staking příslušný počet ADA coinů.

Existují dva nejpoužívanější konsensuální protokoly: Proof of Stake (PoS) a Proof of Work (PoW). Konsensuální protokoly jsou důležité pro každou distribuovanou síť, tvořenou tisícovkami uzlů (nodes). Jedná se o pravidla, podle kterých se uzly domlouvají na tom, jaké nové bloky budou přidány do blockchainu.

Protože je Cardano postaveno na konsensuálním protokolu Proof of Stake, každý držitel ADA coinů se může podílet na provozu blockchainu Cardano, a to buď jako delegátor, nebo jako validátor.

Zatímco delegátor pouze deleguje (tj. propůjčuje) své ADA coiny konkrétnímu validátorovi, validátor musí provozovat uzel (node) a zajistit, že bude neustále online. Být validátorem je tedy o dost složitější, než být delegátorem, ale na druhou stranu je za to vyšší odměna.

Co se týče delegace, minimální vklad není stanoven. Protokol však vyžaduje, abyste v peněžence měli aspoň 10 ADA coinů na hrazení transakčních poplatků. Delegované tokeny lze v Cardanu kdykoli získat zpět, a to bez čekání. Delegátoři také mohou kdykoli změnit validátora nebo své ADA coiny rozdělit mezi několik z nich.

Páteří blockchainu Cardano jsou hlavní uzly (core nodes) a retranslační uzly (relay nodes), které dohromady vytváří fond vkladů (stake pool). Hlavní uzly plní roli validátorů, mají tedy certifikáty potřebné k tvorbě nových bloků, avšak komunikují jen se svými retranslačními uzly. Retranslační uzly zprostředkovávají spojení mezi hlavními uzly a uživateli blockchainu Cardano, čímž chrání bezpečnost validátorů.

Fond vkladů obsahuje vklady validátorů a delegátorů v kryptoměně ADA. Platí pravidlo, že čím více ADA coinů vloží do fondu přímo jeho operátor (a nikoli delegátoři), tím vyšší jsou celkové odměny za jeho provoz. Výše vkladu také zvyšuje pravděpodobnost, že bude fond pověřen vytvořením nového bloku. Odměny za validaci bloků jsou automaticky rozděleny mezi validátora a delegátory podle výše jejich vkladů.

V době psaní článku bylo aktivních přibližně 3 000 validátorů. Z dlouhodobého hlediska je ale publikovaným záměrem nastavit protokol tak, aby se jejich počet optimalizoval na 1 000.

Architektura blockchainu Cardano
Architektura blockchainu Cardano

Blockchain Cardano je unikátní tím, že se skládá ze dvou propojených “vrstev” (blockchainů).

 • Základní vrstva se nazývá Cardano Settlement Layer (“účetní vrstva­”) a plní podobnou funkci jako blockchain Bitcoinu. Slouží výhradně k zápisu jednoduchých transakcí typu “Charles poslal Satoshimu 10 ADA coinů“.
 • Druhá vrstva nazvaná Cardano Computation Layer (“výpočetní vrstva”) se naproti tomu podobá blockchainu Ethereum, protože umožňuje pokročilejší funkce, jako např. vykonávání chytrých kontraktů a spouštění dApps.

Nespornou výhodou blockchainu Cardano je, že pro aktualizaci svého stavu používá tzv. model eUTXO (extended unspent transaction output), který je běžný spíše pro Proof of Work blockchainy.

Většina ostatních Proof of Stake blockchainů totiž používá model založený na účtech (account-based). Stejně tak i Ethereum, které přitom paradoxně používá konsensuální protokol PoW. Každopádně díky modelu eUTXO má Cardano dva zřejmé benefity.

 • Zaprvé lze předem ověřit, zda bude transakce úspěšná. Nemůže se tedy stát, že zaplatíte transakční poplatek, ale transakce se zasekne (jako na Ethereu). Nemusíte ani odhadovat, jaký transakční poplatek je přijatelný – jeho výše je předem automaticky vypočítána.
 • A zadruhé model eUTXO umožňuje více provádění transakcí naráz, což umožňuje rychlejší a levnější transakce.

Bezpečnosti konsensuálního protokolu Ouroborus je dosahováno pomocí kryptografie, kombinatoriky a teorie her. Ouroboros je vyvinut v programovacím jazyce Haskell a chytré kontrakty lze psát v nativním jazyce Plutus. Další programovací jazyk Marlow umožňuje psaní finančních kontraktů přímo finančními experty a podnikateli bez dřívějších zkušeností s programováním.

Cardano často zdůrazňuje, že Ouroboros je ekologický. Je pravda, že spotřebuje zlomek elektřiny oproti blockchainům, které fungují na principu Proof of Work (např. ve srovnání s Bitcoinem je Cardano 1 290 krát energeticky účinnější).

Při srovnání s ostatními Proof of Stake blockchainy ale už Cardano tak dobře nedopadá. Nejekologičtější je bezpečně blockchain Solana, který rovněž jako jediný blockchain má nižší spotřebu energie, než platební gigant Visa.

Zdroj: cryptomode.com
Spotřeba elektřiny (Wh) na provedení transakce (logaritmická stupnice)
Spotřeba elektřiny (Wh) na provedení transakce (logaritmická stupnice)

Škálovatelnost blockchainu Cardana je řešena jak on-chain (v rámci blockchainu), tak i off-chain (mimo blockchain). Mezi on-chain řešení patří zvětšení bloku, do kterého se tím pádem vejde více transakcí. Další možností je zkrácení blokového času, takže bloky jsou vytvářeny častěji. Obě řešení zvyšují nejen transakční rychlost, ale také požadavky na hardware, takže ne každý si může dovolit stát se validátorem a tím pádem se snižuje míra decentralizace. A to Cardano nechce.

Při vývoji blockchainu Cardano je proto kladen důraz na off-chain nebo též tzv. layer-2 řešení, která přesouvají transakce mimo hlavní blockchain. Mezi tato řešení na Cardanu budou patřit již zmíněné sidechainy (pobočné blockchainy).

Sidechain je samostatný blockchain, kde probíhají transakce s tokeny. Do hlavního blockchainu se zapisuje pouze výsledek všech transakcí provedených na sidechainu v jakýchsi “dávkách” za časové období. Zátěž primárního blockchainu je díky tomu výrazně nižší. Sidechain existuje paralelně vedle primárního blockchainu, se kterým je propojen prostřednictvím oboustranného mostu (bridge), který umožňuje plynulé přesuny tokenů mezi blockchainem a sidechainem. Protože sidechainů může být k primárnímu blockchainu připojeno nekonečné množství, možnosti škálovatelnosti tímto způsobem jsou teoreticky neomezené.

Dalším off-chain řešením pro Cardano je dosud nespuštěný systém kanálů zvaný Hydra. Každá “hlava” Hydry bude působit jako rozšíření mainnetu Cardana a bude schopná uchovávat tokeny, chytré kontrakty i dApps. Ke spuštění Hydry má dojít do konce roku 2022, a až k tomu dojde, z Cardana se může stát nejrychlejší blockchain vůbec. Po plném spuštění Hydry bude Cardano schopné zpracovat až 1 milion transakcí za vteřinu. V současnosti činí transakční rychlost Cardana přibližně 250 transakcí za vteřinu.

Historie projektu Cardano

Projekt Cardano byl založen Charlesem Hoskinsonem v roce 2015, ale k jeho spuštění došlo v roce 2017. Cardano získalo prostředky na svůj vývoj skrze 2 roky trvající ICO (initial coin offering neboli prvotní nabídka coinů), a to hlavně od privátních investorů z Asie.

Hoskinson se před založením Cardana zhruba rok podílel na vzniku blockchainu Ethereum. Nepohodl se ale s Vitalikem Buterinem ohledně toho, zda by Ethereum mělo být komerční (názor Hoskinsona) nebo neziskové (názor Buterina), takže v roce 2014 odešel.

Zdroj: iohk.io
Charles Hoskinson, zakladatel blockchainu Cardano
Charles Hoskinson, zakladatel blockchainu Cardano

Název projektu Cardano vznikl na počest italského vědce a filosofa jménem Gerolamo Cardano, který žil v 16. století.

Nativní kryptoměna ADA se jmenuje po matematičce Ada Lovelace, která žila v 19. století a bývá označována za první programátorku (ale i programátora) vůbec.

Dokonce i podjednotka kryptoměny ADA se jmenuje na její počest “Lovelace”, přičemž 1 ADA = 1 000 000 Lovelaces.

Na vývoji Cardana se podílí hlavně tři společnosti: IOHK, Cardano Foundation a EMURGO, a to následovně:

 • Decentralizovaná společnost IOHK (Input Output Hong Kong), založená Hoskinsonem a Jeremym Woodem (ex-Ethereum), se stará o výstavbu a údržbu protokolu Cardano z technického hlediska.
 • Švýcarská společnost Cardano Foundation je vlastníkem značky a protokolu Cardano, dohlíží na základní vývoj a podporuje jeho adopci Cardana širokou veřejností.
 • Japonská společnost EMURGO se stará o technickou a finanční stránku projektu Cardano. Vytváří mj. komerční příležitosti a podporuje podnikatele a inovátory v zapojení Cardana do jejich projektů, a to zejména poskytováním expertízy a kapitálu.

 Výhody a nevýhody kryptoměny ADA

Stejně jako všechny ostatní kryptoměny, i Cardano má své příznivce a odpůrce, kteří na něm vidí to dobré i to špatné. Níže naleznete základní přehled jeho výhod a nevýhod.

Výhody Cardana

 • Pečlivý vývoj a akademický přístup: Každá plánovaná změna prochází recenzním řízením a je velmi dobře zvažována. To může být pozitivní pro konzervativnější investory, protože se tím eliminuje velká míra rizika. Zbrklé aktualizace blockchainových projektů jsou často příčinou vzniku nových a rychle zneužívaných bezpečnostních děr, což mnohdy vede k milionovým ztrátám. Na druhou stranu až možná “přílišná” opatrnost může za to, že je vývoj silně pomalý.
 • Solidní tokenomika s nízkou mírou inflace: Transparentní a jednoduchá tokenomika je symbolem solidního kryptoměnového projektu. Zastropované maximální množství mincí a stále se snižující množství nově ražených do budoucna inflaci sníží. Později se dokonce může stát, že bude Cardano deflační.
 • Nízké transakční poplatky a vysoká propustnost: Protože si Cardano na vývoji dává velmi záležet, daří se mu celkem dobře nalézt co nejlepší kompromis mezi decentralizací, bezpečností a škálovatelností. Proof of Stake přirozeně decentralizaci snižuje kvůli relativně malému počtu validátorů, to je však částečně řešeno zvýšením bezpečnosti skrze Ouroboros. Z pohledu uživatele je Cardano na poplatky velmi přívětivý blockchain bez dlouhých čekacích dob na dokončení transakce.

Nevýhody Cardana

 • Ve srovnání s konkurencí extrémně pomalý vývoj: Stinná stránka výše zmíněného recenzního řízení každé podstatnější změny. Takový přístup je v kryptoměnovém světě (bohužel) ojedinělý a i když díky němu Cardano nemá na kontě žádné bezpečnostní pochybení či jiné selhání, ujíždí mu vlak.
 • Málo spuštěných dApps a nízké TVL: Skutečně kvalitní projekty se poznají tím, že je uživatelé využívají. Na Cardanu toho zatím tolik nenalezneme, k červenci 2022 je TVL Cardana na pouhých 136 milionech dolarů.
 • Silný vliv “sell the news”: Po dlouho očekávaném hard forku Alonzo v září 2021, který zavedl funkci chytrých kontraktů a ukončil fázi Goguen, se cena ADA nečekaně propadla o 62 %. To mohlo být způsobeno jednak náladou na celém trhu, ale také tím, že zdlouhavý vývoj uživatele už nudí a takový ten běžný “hype”, který známe z jiných projektů, u Cardana příliš dlouho nevydrží právě kvůli dlouho táhnoucím se termínům nových aktualizací.

Těžba kryptoměny ADA

Z principu je možné těžit pouze kryptoměny, které jsou nativní pro blockchainy, které využívají konsensuální protokol Proof of Work. Protože blockchain Cardano využívá konsensuální protokol Proof of Stake, kryptoměnu ADA není možné, technicky vzato, těžit. Fungování blockchainu Cardano totiž nezajišťují těžaři, ale validátoři a delegátoři.

Existují nicméně dva způsoby, jak lze získat nějaké ty ADA coiny za účast na provozu blockchainu Cardano. Můžete se stát validátorem nebo delegátorem.

Zatímco validátor provozuje hlavní uzel (node) a fond vkladů (staking pool), delegátoři pouze půjčují validátorům vlastní ADA coiny do jejich fondu.

Validátoři potřebují co nejvíce ADA coinů, protože čím více jich mají, tím vyšší je jejich šance, že budou pověřeni vložením nového bloku do blockchainu Cardano. Odměna se následně rozdělí mezi validátory a delegátory podle výše jejich vkladu.

Kde koupit kryptoměnu ADA

Stejně jako ostatní kryptoměny, i ADA coiny je možné koupit na centralizovaných směnárnách a burzách. Nebudeme vám doporučovat žádnou konkrétní burzu – výběr už je na vás – ale v Česku můžete ADA koupit na směnárnách jako je CoinBank nebo Anycoin.

Favorit redakce

Výhody
 • Nízké poplatky
 • Možnost opakovaných nákupů skrze trvalý příkaz v bance
Nevýhody
 • Nelze nakupovat platební kartou

Ze světových firem se ADA obchoduje na Binance, Coinbase, KuCoinu Huobi a Krakenu.

Favorit redakce

Výhody
 • Lokalizace pro Česko – český jazyk, vklad českých korun přes účet, pár CZK/USDT
 • Nejvyšší likvidita na trhu pro velké objednávky
Nevýhody
 • Nutnost poskytnutí osobních údajů a průkazu totožnosti (KYC)
 • Platforma může působit složitě

Peněženka na mince ADA

Projekt Cardano má dvě oficiální digitální peněženky, ve kterých lze uchovávat kryptoměnu ADA nebo přes kterou lze ADA coiny delegovat pro staking.

 • Peněženka Daedalus je tzv. full node wallet a je spíše pro fajnšmekry, protože stahuje kopii celého blockchainu Cardano a umožňuje samostatné potvrzování transakcí.
 • Běžným uživatelům doporučujeme spíše minimalistickou walletku Yoroi, která funguje jako rozšíření internetového prohlížeče.

Pokud máte zájem o hardwarové peněženky, tak kryptoměnu ADA podporují peněženky Trezor Model T a Ledger Nano. I v případě používání hardwarové peněženky ale budete současně potřebovat také program Daedalus, který se s vaší hardware peněženkou pomocí kabelu propojí.

Závěr a hodnocení projektu

Cardano dostává od altcoinové komunity spoustu hejtů a ne tak úplně nezaslouženě. Má slušné předpoklady a velké cíle, ale současně i velké problémy s jejich realizací. Jestli se Cardano stane pověstným “Ethereum-killer”, nebo jen bezcenným kusem kódu, necháme na vašem uvážení.

Cardano výhledově může získat větší podíl na trhu, a to jak díky pověsti vědeckého a vizionářského projektu, tak i kvůli technologickým výhodám (transakční kapacita a nízké poplatky) a nově spuštěným dApps.

Institucionální investoři už teď mají o Cardano značný zájem. Je ale nutné mít na paměti, že parametry Cardana se ani v jeho kompletní podobě zas tolik neliší např. od Solany, Polkadot a některých dalších blockchainů podporujících chytré kontrakty a používajících konsensuální protokol Proof of Stake.

Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)

Co je to Cardano?

Cardano je jedním z předních L1 blockchainů konkurujících Ethereu. Svým způsobem se jedná o technologickou platformu budovanou komunitou vědců, inženýrů a inovátorů, které spojuje společný sen: vytvořit decentralizovaný finanční systém pro lepší svět. Cardano je charakteristické svým akademickým přístupem, v němž je každá změna týkající se blockchainů hodněkrát pečlivě zkoumána a kontrolována.

Už ve svém základním návrhu se snaží řešit nedostatky Bitcoinu a řady jiných blockchainů, mezi které patří nízká propustnost a vysoké poplatky. Z tohoto důvodu Cardano zvolilo mechanismus konsenzu Proof of Stake a ve svém vývoji má neustále na prvním místě co nejvyšší možné škálování celého systému při zachování stejné úrovně bezpečnosti a decentralizace, cílí tak na vyřešení blockchainového trilematu.

Díky vysoké účasti předních odborníků a stylu aplikování změn je Cardano pověstné opatrným a systematickým způsobem vývoje, jenž má ale silný negativní aspekt – oproti jeho konkurentům je Cardano vyvíjeno pomalým tempem.

Cesta Cardana započala roku 2015, když se Charles Hoskinson, spoluzakladatel Etherea, rozhodl od Ethereum Foundation odpojit kvůli neshodám o budoucím směřování projektu. Založil vlastní společnost Input Output Hong Kong (IOHK), která o dva roky později představila projekt Cardano s coinem ADA.

Jaký je kurz kryptoměny Cardano?

Momentálně je kurz Cardana přibližně $8,75 ($0,38). Kurz se ale v jeden moment na všech směnárnách a burzách liší z důvodu různých poplatků, ale také z důvodu různé poptávky.

Celý princip je jednoduchý. Hodnota (cena) Cardana se vytváří stejně jako hodnota zlata, akcií nebo jakéhokoli jiného produktu. Důležitá je tedy nabídka a poptávka. To, kolik jsou lidé za Cardano ochotni zaplatit, tvoří jeho cenu. Popularita, potenciální využití do budoucna, adopce kryptoměn – to vše a ještě více má na vývoj ceny kryptoměn vliv.

Kde je možné Cardano koupit?

Cardano a další kryptoměny je nejsnazší koupit na online kryptoměnových směnárnách. Mezi takové patří např. Anycoin, Kriptomat nebo třeba CoinBank. Nákup většinou probíhá jednoduše a rychle. Cardano je také možno koupit na kryptoměnových burzách, které však obvykle požadují ověření totožnosti obchodníka (tzv. KYC) např. pomocí výpisu z účtu nebo fotografií dokladu prokazující totožnost.

Hodnocení Finex.cz

Cardano (ADA)

Kryptoměna ADA je nativní token blockchainu Cardano, který se vyznačuje akademickým přístupem a důrazem na společenskou odpovědnost. Cardano podporuje staking, chytré kontrakty, dAppky a NFT. Cardano je úplně prvním blockchainem, který je vyvíjen vědeckou metodou, kdy každá změna protokolu prochází recenzním řízením. Je to sice zdlouhavé, ale uživatelé díky tomu mohou být klidní, že jsou jejich tokeny v bezpečí.

Více informací o Cardano

KryptoměnaCardano
SymbolADA
Lze těžit?
Aktuální počet tokenů35 402 588 311
Maximální počet tokenů45 000 000 000
Obchodní objem (24h)$237 536 334
Tržní kapitalizace$14 316 869 050
Změna ceny za 24h-0,4 %
Ohodnoťte kryptoměnu Cardano
66
4

Autor

Ahoj, jmenuji se Tomáš, je mi 30 let a v každodenním životě se živím jako právník se specializací na finanční právo. Kryptoměny považuji za budoucnost nejen v oblasti financí. A protože se rád učím nové věci a také rád píšu, psát pro Finex o kryptu byla pro mě jasná volba.

Sdílejte tento článek

Diskuze (20 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Petr Mařík

Dobrý den, není prosím nějaká změna, jak dostat Cardano do Coinomi?
Děkuji za odpověď.

Redakce Finex

Dobrý den, v tuto chvíli to bohužel možné není a nevíme o tom, zda (a kdy) by se situace měla změnit.

Michael

Dobrý den, poprosil bych Vás o radu. “Stejkuju” ada v peněžence Ledger, kde je výnos kolem 5 %. Rád bych vše přesunul na Binance, kde je větší výnos. Je to podle Vás bezpečné? V případě, že dodržuji všechna bezpečnostní doporučení. Moc děkuji.

Redakce Finex

Dobrý den, Michaeli. Podle nás to do jisté míry bezpečné je, a pro některé uživatele je to možná dokonce mnohem lepší varianta – protože je tam méně míst, kde lze udělat chybu a o kryptoměny přijít.

Jirka

Chtěl bych zakoupit Cardano bankovním převodem, nemám internet. bankovn., je to někde možné? A jakou mám zvolit peněženku? Děkuji za info.

Redakce Finex

Dobrý den, Jirko. Cardano můžete koupit třeba na Binance nebo Kriptomatu. A pokud nechcete peněženku řešit, můžete si tokeny na směnárně nechat ležet, není nutné je na vlastní peněženku posílat. Je ale potřeba dodržet základní bezpečnostní opatření, jako je silné heslo, atp.

Jindra

Dobrý den,

měla bych na Vás dotaz jako začátečník v kryptoměnách. Koupila jsem menší množství této měny přes aplikaci Coinbase. Chci se zeptat záložka “portfolio” v této aplikaci funguje jako peněženka nebo ne. Ptám se, protože jsem si nainstalovala peněženku Yoroi do svého iphonu, ale ta mi bohužel nefunguje. Poradíte prosím případně jinou spolehlivou a bezpečnou peněženku, kterou lze nainstalovat na telefon?

Děkuji předem za odpověď.

Redakce Finex

Dobrý den, Jindro. Ano, záložka Portfolio na Coinbase funguje do jisté míry i jako peněženka. Konec konců nakoupené kryptoměny se Vám do ní přece převedly, ne? Co se týče nefunkčnosti Yoroi ve Vašem telefonu, tam si bohužel nejsme jisti, jak můžeme pomoci, protože jste svůj problém nijak konkrétněji nespecifikoval.

Radím

Zdravím. Mám trezor one. A chtěl sem si zkusit koupit cardano, ale zjistil sem že když si v trezoru odkliknu na cardano tak mě to vyhazuje ven na jiné peněženky. Chápu to tak že do toho trezoru si cardano neulozim?

Redakce Finex

Dobrý den, Radíme. V tuto chvíli to tak funguje, chcete-li uložit tokeny ADA do Trezoru, je potřeba mít model T, který na pár kliknutí bezpečně propojíte s peněženkou, na kterou Vás systém odkazuje. Sice budete používat jiné uživatelské rozhraní, ale privátní klíče budou bezpečně uloženy v Trezoru.

Radek

Jsem uplný začátečník a chtěl bych koupit kryptoměnu Caradno.Mohli by jste mi poradit jak to mám provest?Nemam zatím žadnou peněženku ,ale jak to tu čtu s touhle kryptoměnou je problěm kde jí uložit(né každá jí příjme).Jaké mám možnosti.Děkuji

Redakce Finex

Dobrý den, Radku. Doporučujeme vytvořit si účet na Binance, svůj účet zabezpečit pomocí 2FA a nakoupit ADA tam. Vybírat ven z burzy je není 100% nutné, ale pokud to chcete dělat, Cardano má vlastní softwarovou peněženku s názvem Daedalus.

Petr

Dobrý den, prosím o radu, nevidím Cardano v nabídce měn v nabídce buy Crypto na Binance. Co je třeba na účtu nastavit?

Děkuji

Redakce Finex

Dobrý den, odkaz pro obchodování ADA/BTC na Binance naleznete zde.

Peťo

Prosím Vás, chcem nakúpiť Cardano-ADA v Kriptomat a vôbec neudávajú poplatky za obchod. Vraj ho udajú až tesne pred potvrdením obchodu , keď sú už peniaze na účte Kriptomatu.
Alebo máte niekto skúsenosti s týmito obchodníkmi z KRIPTOMATU.
Budem Vám povďačný.

Redakce Finex

Dobrý den, na Vaši otázku momentálně nemáme odpověď. Na svých stránkách Kriptomat uvádí, že při nákupu EUR->CRYPTO si berou poplatek ve výši 1.45 %. Nemůžeme to ale potvrdit, protože je teprve testujeme. Brzy snad budeme mít hotovou jeho recenzi. Podle našich informací také brzy bude Kriptomat podporovat nákupy v Kč, což je dle našeho průzkumu pro české zákazníky velmi důležité. Pokud chcete moji radu, osobně bych momentálně ADA kupoval na Binance.

Martin

Myslím, že po finančnej stránke nebude rásť do nejakých výšin. To množstvo tokenov ADA je neskutočne veľa, preto mi príde že nebude mať veľkú cenu.

Redakce Finex

Podle dat na serveru CoinCodeCap.com je Cardano (ADA) nejvíce rozvinutou kryptoměnou za uplynulý rok 2018. Na rozvíjení se na Githubu podílelo 559 kontributorů v 16 různých programovacích jazycích.

maja

Asi si na tuto unikátní měnu počkám, protože mě zajímá co se z ní vyklube ;) Zatím zůstanu u své oblíbené ioty

Štěpán Petřivý

Ahoj Majo, IOTA je bezesporu velice zajímavá a hodně pokročilá. Mrkni ale na komentáře pod článkem ke kryptoměně IOTA, jeden z našich čtenářů tam pěkně shrnul její nevýhody.

Další Kryptoměny, které by vás mohly zajímat