Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Burzovní indexy - K čemu slouží? Jak investovat do akciových indexů a lze na nich vydělat?

Burzovní indexy - K čemu slouží? Jak investovat do akciových indexů a lze na nich vydělat?

Burzovní indexy (hlavně ty akciové) jsou často zmiňovaným pojmem, a to nejen v odborné, ale i v laické veřejnosti. Slyšeli jste někdy ve zprávách, že americké akcie ztratily nebo získaly daný den několik procent? Tak to je přesně ono.

V tomto komplexním článku se podíváme na akciové indexy velmi detailně a ukážeme si, co vlastně zobrazují, jak se sestavují, kde je obchodovat a jak na nich vydělat peníze. Jdeme na to! 

Burzovní indexy stručně

 • Akciový index je něco jako teploměr akciového trhu, který měří, jak se daří různým akciím. Představte si ho jako košík naplněný různými druhy ovoce (akcií), kde celková kvalita ovoce (výkonnost akcií) vypovídá o tom, jak zdravý (ziskový) je trh.
 • Existují různé typy indexů, jako jsou akciové indexy, komoditní indexy a indexy kryptoměn, z nichž každý měří jiné segmenty trhu
 • Indexy jsou obvykle složeny z koše akcií z určité země nebo sektoru a jsou váženy, buď podle tržní kapitalizace, nebo podle ceny akcií, což ovlivňuje dopad jednotlivých akcií na výkonnost indexu.

Obsah článku akciové indexy

Co jsou indexy?

Na začátek je potřeba říci, že existuje velké množství indexů. Na finančních trzích se jedná například o akciové indexy, komoditní indexy, kryptoměnové indexy a další.

Obecně se jim dohromady říká burzovní indexy. Také ale existuje mnoho dalších indexů, které měří různé veličiny, například index VIX, který měří míru volatility, nebo velmi známý CNN Fear & Greed Index, který měří míru strachu a chamtivosti na akciových trzích.

V tomto článku se ale budeme věnovat hlavně akciovým indexům, které jsou považovány za nejdůležitější a také jsou nejvíce obchodované.

Co jsou akciové indexy?

Akciové indexy reprezentují souhrn konkrétního odvětví akcií nebo určitý akciový trh. Jednoduše řečeno: Indexy jsou ukazatelem toho, jak se danému akciovému trhu (či segmentu) jako celku daří.

Typicky se jedná o index založený na koši akcií z určité země, nebo o index akcií z odvětví jako je IT, farmacie, lehký a těžký průmysl a podobně.

Například index DAX 40 započítává cenu akcií 40 nejvýznamnějších (blue chip) německých společností. Více informací o tomto indexu můžete nalézt v našem článku o DAX 40.

Většinou takový index nezahrnuje všechny dostupné akcie, ale pouze pár akcií vybraných na základě určitých kritérií. Vybírá se určitý počet akcií např. dle tržní kapitalizace dané firmy. Podle těchto parametrů má každá společnost v indexu i jinou váhu.

Již nyní je vám asi jasné, že indexů je velké množství. V zásadě každá burza má svůj index.

V případě burzy cenných papírů Praha je zástupcem Index PX. Ze světového pohledu jste určitě slyšeli o Dow Jones Indexu, zmiňovaném indexu DAX, NASDAQ100, Nikkei, Russel 2000, Big Mac index a nebo asi nejznámější index S&P500 (US500) a spousta dalších. K čemu ale indexy slouží?

K čemu slouží akciové indexy?

Jak je zmíněno výše, akciový index je základním ukazatelem aktuální ekonomické situace daného odvětví. Je to nejrychlejší a nejspolehlivější měřítko, které vám poskytne komplexní přehled o současném dění. Pro investory je tato informace zcela zásadní, protože ukazuje dlouhodobé směřování daného segmentu.

Pokud akciový index klesá a vy hodláte nakupovat akcie v daném segmentu, měli byste být obzvláště opatrní. Sami si odpovězte na otázku, proč cena ostatních akcií na daném trhu klesá a cena vámi vybraných akcií by měla růst?

Akciové indexy slouží i jako tzv. benchmark.

Pod slovem benchmark si představte srovnávací výkonový test. Akciové indexy jsou obvykle považovány za benchmark k různým akciovým, podílovým a dalším fondům.

Správce fondu by měl ukázat svoje dovednosti a investovat lépe, než je výkonnost akciového indexu zastupující typicky nejvýznamnější firmy segmentu. Ostatně jsou to právě investoři, jenž mají před sebou těžké dilema, a to akciový fond nebo investice do akciového indexu? 

Dalším důvodem, proč jsou akciové a obecně burzovní indexy tak oblíbené je jejich vysoká volatilita a především dostupnost retail investorům.

Obrovská spousta lidí indexy obchoduje na denní bázi a to za pomoci CFD kontraktů, opcí, ETF, nebo futures.

Jak se akciové indexy sestavují?

Základní možnosti sestavení akciového indexu jsou dvě a to výběrový nebo souhrnný index. Zatímco souhrnný index obsahuje veškeré akcie daného segmentu, tak výběrový index jen několik významných, splňující daná kritéria. Ostatně dle názvu je to logické.

U výběrového indexu jsou stanovena jasná pravidla (typicky tržní kapitalizace), pokud jej daná akciová společnost již nesplňuje, tak se do indexu přestane počítat a je nahrazena novou společností.

Tím to ovšem ještě nekončí, indexy jsou také vážené a váha, nebo-li důležitost dané společnosti v indexu, je počítána buď dle celkové tržní kapitalizace nebo pouze dle ceny akcie.

Vážení tržní kapitalizací je typické pro většinu světových indexů, například S&P 500, NASDAQ, Wilshire 5000, London FTSE, PX index (burza cenných papírů Praha) ale i WIG20 (varšavská burza cenných papírů).

Vážení dle ceny akcie ale není na druhé koleji, využívá ho i nejznámější akciový index světa a to Dow Jones Industrial Average.

Aby to bylo jasnější, uvedeme zde jednoduchý příklad. Máme dvě akcie X a Y, cena X je 2 Kč a cena Y činí 10 Kč. Společnost X vydala do oběhu 2 000 akcií a společnost Y 1 000 akcií. Tržní hodnota X je rovna 4 000 Kč a tržní hodnota Y je 10 000 Kč.

Společnost/Akcie Počet akcií Cena na akcii Tržní kapitalizace
X 2 000 2 Kč 4 000 Kč
Y 1 000 10 Kč 10 000 Kč

Pokud daným společnostem přidáme váhu dle tržní kapitalizace, tak společnost X získá 28,5 % (4 000 Kč / 14 000 Kč) a Y 71,5 % (10 000 Kč / 14 000 Kč). Pokud přepočteme váhu dle ceny akcií, tak X získá 16,7 % (2 Kč / 12 Kč) a Y 83,3 % (10 Kč / 12 Kč).

Nyní je potřeba si uvědomit, že pokud vzroste cena akcie X o 10 procent, tak se změní nejen váha, ale i celková kapitalizace, ta ovšem vzroste jen o necelá 3 %.

Tedy u indexu váženého tržní kapitalizací to nebude mít tak velký dopad. Naopak pokud vzroste cena akcie X o 2 Kč při vážení dle ceny akcie, tak se to promítne i do celkového součtu akcií a vyvolá to stejný růst tržního indexu. U vážení dle ceny akcie je totiž úplně jedno, zda o 2 Kč vzroste cena X nebo Y, pouze se mění důležitost dané akcie.

Zkuste se soustředit ještě na tento poslední příklad. Cena akcie X o 10 % poklesne a cena akcie Y o 10 % vzroste. Co se stane s indexem při vážení dle ceny a dle tržní kapitalizace?

Vážení dle ceny akcie Stará cena Nová cena Stará hodnota Nová hodnota
X 2 Kč 1,8 Kč 12 Kč 12, 8 Kč
Y 10 Kč 11 Kč

Jak je vidět v tabulce výše, celkově jsme získali 0,8 Kč, tedy +6,6 %. Jak to dopadne, když využijeme vážení dle tržní kapitalizace?

Vážení dle tržní kapitalizace Stará cena × počet akcií Nová cena × počet akcií Stará tržní kapitalizace Nová tržní kapitalizace
X 2 Kč × 2 000 ks 1,8 Kč × 2 000 ks 14 000 Kč 14 600 Kč
Y 10 Kč × 1 000 ks 11 Kč × 1 000 ks

I v tomto případě index roste, tržní kapitalizace se zvýšila o 600 Kč a připsali jsme si +4,1 %. Jak ale vidíte, je zde značný rozdíl, celých 2,5 procentního bodu. V extrémním případě by se dokonce mohlo stát, že dle jednoho výpočtu vykáže index ztrátu a dle druhého přírůstek.

Stačí, aby cena jedné akcie byla vysoká s malým počtem kusů a druhá akcie cenově nízká s velkým počtem kusů. Zkuste si to schválně vypočítat sami při ceně X 80 Kč za kus a 800 kusů akcií a ceně Y 10 Kč a 30 000 kusů akcií.

Jak je vidět, výpočet je důležitý a tento faktor je nutné brát v potaz a nepodceňovat. Lépe tak víte, co se na trhu děje. Stejně tak je dobré znát, kteří hráči trh ovládají.

Například Nasdaq 100 je sice tvořen stovkou největších společností burzy Nasdaq, ale TOP 4 společnosti tvoří více jak 40 % váhy. Obdobně je to i u dalších indexů, jako je například výše zmíněný index DAX.

Burzovní index PX – Index pražské burzy

Index PX (index burzy cenných papírů Praha) v roce 2006 plynule navázal na PX 50 a PX-D. PX tak převzal hodnoty staršího PX 50, který vznikl již v dubnu 1994 na základě metodologie IFC (International Finance Corporation) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích.

Je potřeba si uvědomit, že český trh byl v roce 1994 v plenkách. Na základě těchto faktů se přistoupilo i k nastavení výchozí hodnoty 1 000 bodů, která odpovídala bázi obsahující 50 emisí (rok 1994).

Bohužel například v porovnání s Polskem se česká burza nevyvíjela tak progresivním směrem a v roce 2006 při přechodu na Index PX bylo do indexu zahrnuto jen 9 nejlikvidnějších emisí burzovního trhu. Dnes je naštěstí toto číslo vyšší, ale i tak je tuzemský trh poměrně malý.

Index PX se počítá v reálném čase z nejlikvidnějších akcií na pražském trhu. TOP 5 společností tvoří cca ¾ celého trhu, a proto je dobré se zaměřit přímo na ně.

Hlavním sektorem tvořících celých 50 % je bankovnictví, dalších 20 % tvoří výroba a rozvod elektřiny a cca 10 % je v IT. Pokud se budeme bavit konkrétně, tak hovoříme o akciích Erste Group, KB, Moneta Money Bank, ČEZ. Dříve i Avast.

Nejznámější světové indexy

 • Dow Jones Industrial Average – Jedná se o zřejmě jeden z nejznámějších a nejstarších akciových indexů, obsahuje 30 největších a nejvíce obchodovaných (blue-chip) společností v USA, například: Apple, IBM, Nike, Visa, Boeing, Coca-Cola, Microsoft, McDonald ‘s a další. DJIA je pojmenován po svých zakladatelích, kterými byli Charles Dow a jeho obchodní partner Edward Jones. Světlo světa spatřil tento index již v roce 1896. Tehdy obsahoval pouze dvanáct, výhradně průmyslových společností se zaměřením na železniční průmysl, tabák, zpracování bavlny nebo těžbu zemního plynu. DJIA je cenově vážený akciový index.
 • Standard & Poor´s 500 Index (S&P 500) – Obsahuje 500 největších podniků USA dle tržního podílu a podává tak komplexní přehled o děním na trhu. Historie tohoto indexu sahá až do roku 1923, kdy společnost Standard Statistics začala poprvé vydávat index s 233 akciemi. Důležitým mezníkem byl pak rok 1941, kde se společnost sloučila s Poors Publishing, jejichž spolupráce trvá dodnes. Tento index dosáhl svých maximálních cen v roce 2021, kdy se obchodoval na ceně 4.800 bodů. Součástí indexu S&P 500 jsou ikonické společnosti jako například Alphabet, NVIDIA, Meta Platforms, JP Morgan Chase nebo Bank of America. Jedná se o vážený index, který patří k těm nejdůležitějším akciovým indexům na světě.
 • Nasdaq Composite Index – Akciový index skládající se ze 100 největších a nejobchodovanějších nefinančních emisí na americké burze Nasdaq. Tento index je sice navázán na americkou burzu, ale nalezneme v něm i mezinárodní společnosti, filtrem je pouze burza Nasdaq a TOP 100. Tento index je specializovaný na tzv. Fintech společnosti, které působí v oboru informačních technologií. Z toho důvodu se mu také někdy přezdívá “technologický index”. I tento index je vážený a jeho cena se počítá jako součet uzavíracích cen a indexového podílu všech společností, které jsou v něm obsaženy. Tento index byl spuštěn v roce 1971 s počáteční hodnotou 100 bodů. Největší procentuální růst 400 % index zaznamenal mezi lety 1995 – 2000 v tzv. dot-com bubliny (internetové horečky). Součástí tohoto indexu mohou být pouze společnosti, které před rokem 2004 nebyly kotované na jiném akciovém indexu. Mezi celebrity Nasdaq Composite patří například Tesla, Apple, Amazon, IBM nebo například Intel.
 • Deutscher Aktienindex (DAX 40) – Jak bylo zmíněno na začátku článku, skládá se z 30 vybraných nejdůležitějších německých společností ze segmentu blue chips. Tento index v roce 2021 prošel razantní obměnou, kdy bylo přidáno 10 společností a index byl tak rozšířen na 40 společností. Samotný index DAX byl založen v roce 1987, kdy byla jeho počáteční hodnota stanovena na 1000 bodů. Tento index je tvořen na základě dvou kritérií. Jedná se o objem obchodů a tržní kapitalizaci jednotlivých akciových společností. Složení tohoto indexu se každý rok obměňuje tak, že jsou z DAXu odebrány dvě společnosti s nejmenší kapitalizací, kterou jsou následně nahrazeny dvěma nejlepšími společnostmi z druhého nejvýznamnějšího frankfurtského segmentu s názvem M-DAX. Součástí tohoto významného německého indexu jsou známé společnosti jako například Allianz, Adidas, BMW, Daimler, Deutsche Bank, Volkswagen a další.

Jak indexy obchodovat?

etf fondy jak a kde investovatAkciový index není ničím jiným než číslem vycházející z propočtu zvoleného akciového portfolia.

Akciový index si v zásadě může vytvořit každý z nás a sledovat jeho výkonnost. I v případě, že se jedná o známý akciový index, tak jej na burze v jeho čisté podobě nenajdete.

Možná jste překvapeni, ale samostatné akciové indexy v zásadě obchodovat nelze.

Lze ovšem využít futures či jiných finančních derivátů, například CFD nebo ETF k nákupu aktiva, jenž je odvozeno (derivováno) z akciového indexu. Zjednodušeně je na trhu někdo, kdo si složil portfolio z akciového indexu (a pravidelně jej aktualizuje dle indexu) a vy investujete do daného portfolia.

Obchodování indexů pomocí Futures

Při obchodování můžete využít futures. Futures jsou burzovně obchodované produkty podléhající přísné regulaci.

Obchodované futures kontrakty jsou standardizované, mají splatnost a po jejím vypršení je nutné je obnovit (rollover). K obchodování potřebujete brokera s přístupem na futures trh.

U futures je velká výhoda standardizace a přísných pravidel, nevýhoda je ve standardizaci objemů, jenž jsou pro malé obchodníky příliš vysoké a jen marže na obchodování se pohybuje v řádech desítek tisíc korun a je dána burzou.

Obchodování indexů pomocí CFD

Naopak CFD není burzovně obchodované a produkty jsou odvozeny od ceny jiných burzovních produktů.

Protistranou je broker/tvůrce trhu a jeho klienti. Prakticky tak může mít každý CFD broker lehce jinou cenu. Není zde stanovena exspirace ani minimální objemy.

CFD se zdá být jako jasnou volbou, ale není zde tak přísná regulace. Ovšem nutno podotknout, že i pro CFD brokery existuje legislativní dohled, rozhodně si nemohou dělat cokoliv a v posledních letech už jen velmi zřídka narazíme na nějaké nekalé praktiky. I tak je ale dobré vědět tyto základní rozdíly mezi CFD a Futures.

Investování do indexů pomocí ETF

U akciových indexů přichází v úvahu i ETF. Jedná se o fond, který vydal akcie a obchoduje se s nimi na burze stejně jako s jinými akciemi. Pokud je ETF navázáno na akciový fond, tak kopíruje jeho vývoj.

Výhodou ETF je možnost pákového obchodování, tedy k nákupu většího objemu vám stačí menší částka, určitý poměr peněz si jakoby vypůjčíte a ve skutečnostní tak obchodujete s výrazně vyšší částkou než se na první pohled může zdát a než máte třeba na obchodním účtu.

Info

Finanční páka vám může i na malém pohybu ceny přinést vysoký zisk, ale i ztrátu. S pákou tedy opatrně a s rozumem.

Jakou strategii na akciové indexy využít?

Investor-sporeni-setreni-a-investovani-nasporenych-financich-peneznich-prostredku-jak-usetrit-na-duchod-a-penziPrvně záleží na tom, jak dlouho chcete akciový index držet a pomocí kterého finančního instrumentu akciový index obchodovat.

Obecně lze říci, že akciový index v perspektivním odvětví by měl dlouhodobě růst. Přímo se tak nabízí možnost akciový index držet dlouhodobě, ostatně je to i onen benchmark k fondům a mnoho fondů se na tento benchmark ani nedostane.

Na druhou stranu zde máme možnosti spekulace na pokles ceny a pákové obchodování. To nabízí obchodovat i v řádech vteřin a minut (tzv. scalping). V tomto ohledu skutečně záleží na vaší strategii, povaze, časových možnostech a cílech.

Co se týká samotné obchodní strategie, měla by být vytvořena na základě osobitého vnímání cenových pohybů samotným obchodníkem. Obvykle převzaté a tzv. univerzální obchodní strategie nefungují.

Při tvorbě strategie je důležité vzít také v potaz dobu držení akciového indexu a také množství času, který můžete případnému řízení obchodní pozice věnovat.

Na základě definování těchto kritérií si zvolíte metodu obchodování. Pro dlouhodobé menší investice do akciových indexů jsou vhodné ETF.

Při aktivnějším řízení obchodů a dostatečné kapitalizaci, je vhodné zvolit futures a pokud se považujete za aktivního obchodníka, máte možnost zhodnocovat svůj kapitál pomocí spekulací na CFD kontraktech.

Co utváří cenu indexů?

Prvně se jedná o portfolio akcií zastoupených v daném akciovém indexu. Zjistěte si ty nejdůležitější zástupce, většinou jich je třeba jen pět nebo šest a přitom ovládají i více jak polovinu indexu. Následně je vhodné sledovat hospodářské výsledky a provádět technickou analýzu a fundamentální analýzu nejen na úrovni indexu, ale i na úrovni vybraných akcií.

Samozřejmě zde máme i globální vlivy, například výroky státníků, vrcholných manažerů a centrálních bankéřů. V neposlední řadě mají významný vliv i neočekávané události jako jsou teroristické útoky, války, přírodní katastrofy nebo civilizační choroby (především pro farmaceutický průmysl).

Kde indexy obchodovat? U jakého brokera?

V tomto bodě záleží na tom, přes jaký finanční instrument jste se rozhodli obchodovat (futures, CFD, ETF).

Ne každý broker musí nabízet vše, a dokonce většina brokerů vše nenabízí. Z pohledu malých obchodníků, se nejvíce nabízí obchodovat CFD, případně investovat do ETF. V těchto případech můžeme doporučit například brokera XTB s pobočkou v Praze nebo Trading212. Pokud byste chtěli obchodovat futures, nabízí se mezi zkušenými obchodníky velmi uznávaný Interactive Brokers nebo LYNX.

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76-78 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Kdy indexy obchodovat – Obchodní hodiny

Jak už víte, akciové indexy jsou navázány na portfolio akcií a akcie se na burze obchodují jen v obchodní hodiny. Je tak důležité sledovat, kdy můžete akcie, respektive akciové indexy obchodovat. V tabulce níže jsme použili zdroje od brokera XTB:

Světové trhy Hlavní obchodní hodiny (středoevropský čas) Hlavní indexy (symboly u XTB)
Tokyo Stock Exchange 1:00 – 8:00 JAP225
Shanghai Stock Exchange 2:30 – 8:00 CHN
Comp Stock Exchange of Hong Kong 4:00 – 9:00 HK
Comp Frankfurt Stock Exchange 9:00 – 17:30 DE30
Euronext Paris 9:00 – 17:30 FRA40
London Stock Exchange 9:30 – 17:30 UK100
NYSE, NASDAQ, AMEX 15:30 – 22:00 US30, US100, US500

Pozor si následně musíte dávat na státní svátky, kdy se neobchoduje (nutné sledovat svátky dle dané země).

I když nebudete obchodovat futures, je dobré sledovat rolování (rollover day)/expirační den futures. Během těchto dnů je vyšší volatilita, a to i na derivovaných produktech.

Pokud se rozhodnete obchodovat akciové indexy pomocí CFD, tak vás nemusí zajímat otevírací hodiny jednotlivých burz. Na CFD lze zadávat obchodní příkazy během obchodního týdne v jakoukoliv hodinu.

Je nutné počítat s tím, že v případě uzavření jednotlivých burz bude volatilita akciových indexů kolísat. Nižší volatilita bude například při asijské seanci, naopak vyšší bude při té americké.

Komoditní indexy

Na začátku článku jsme zmínili, že se budeme věnovat hlavně akciovým indexům, pojďme se ale podívat i na ty komoditní.

Smysl obou indexů je totožný. Komoditní index, stejně jako akciový index slouží jako indikátor vývoje (výkonnosti) určité skupiny komodit.

Komoditní indexy nejsou mezi obchodníky až tak známé, to jim ovšem na atraktivitě a ziskovém potenciálu neubírá.

Komodity jsou specifické buď velmi nízkou volatilitou a nebo naopak velmi silnou volatilitou, v případě zveřejnění fundamentální zprávy, například o omezení těžby nebo malé sklizni úrody. Tato jejich vlastnost klade sice vyšší nároky na kapitál, ovšem také vytváří velmi zajímavé příležitosti.

Nejznámější komoditní indexy

Mezi nejznámější komoditní indexy patří CRB Reuters/Jefferies a S&P GSCI. Index CRB byl uveden na trh již v roce 1957 a patří mezi jeden z nejstarších. Aktuálně se skládá z 19 komodit, mezi které se řadí – Zlato, stříbro, cukr, zemní plyn, ropa, měď, kukuřice a další.

Index S&P GSCI byl Goldman Sachs uveden na trh “až” v roce 1991. Index obsahuje mnohem vyšší expozici vůči energiím (75 % tvoří energetické komodity), než indexy cen ostatních komodit, jako je například index komoditní index Dow Jones.

Mezi další komoditní indexy se řadí například:

 • The Rogers Commodity index
 • NCDEX
 • DBLCI
 • CSCB
 • CMCI,
 • Thomson Reuters.

Proč indexy obchodovat?

Pokud stále váháte zda vůbec začít obchodovat burzovní indexy, tak se na ně podívejte komplexně.

Indexy jsou kvalifikovaným výběrem těch nejlepších akcií z dané geografické lokace nebo odvětví. Tím vám zajišťují značnou diverzifikaci, jenž v daném segmentu jen těžko svépomocí dosáhnete.

Poznámka

Akciové indexy jsou z dlouhodobého hlediska považovány za stabilní a až na výjimky rostoucí. Dlouhodobě do nich investují velké společnosti a u aktivních fondů jsou akciové indexy považovány za benchmark. Pokud se rozhodnete k dlouhodobé investici, tak jsou i časově nenáročné.

Pokud se podíváte na výkonnost fondů, tak zjistíte, že se často pohybují pod benchmarkem, tedy pod akciovými indexy. V případě investic do akciových indexů vám odpadne poplatek za vstup do fondu, za jeho správcovství, za údržbu a podobně. Právě tyto vlastnosti investování do indexů, jsou důvodem, proč jsou indexy tak oblíbené a obchodované.

Další zdroje informací:

 • Wikipedie (Index PX)
 • XTB (Indexy)
 • Wikipedie (Dow Jones Industrial Average)
 • XTB (E-book: Strategie pro krátkodobé obchodování indexů)
Líbil se vám tento článek?
29
1

Autor

Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.

S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.

Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Články v kategorii Burzovní indexy - K čemu slouží? Jak investovat do akciových indexů a lze na nich vydělat?

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76-78 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎