Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Burzovní indexy: K čemu slouží? Jak investovat do akciových indexů a lze na nich v roce 2024 vydělat?

Burzovní indexy: K čemu slouží? Jak investovat do akciových indexů a lze na nich v roce 2024 vydělat?

Burzovní indexy (hlavně akciové indexy) jsou často zmiňovaným pojmem, a to nejen v odborné, ale i v laické veřejnosti. Slyšeli jste někdy ve zprávách, že americké akcie ztratily, nebo získaly daný den několik procent? Tak to je přesně ono.

V tomto komplexním článku se podíváme na burzovní indexy velmi detailně a ukážeme si, co vlastně zobrazují, jak se sestavují, kde je obchodovat a jak na nich vydělat peníze. Jdeme na to! 

Burzovní indexy stručně

 • Akciový index je něco jako teploměr akciového trhu, který měří, jak se daří různým akciím. Představte si ho jako košík naplněný různými druhy ovoce (akcií), kde celková kvalita ovoce (výkonnost akcií) vypovídá o tom, jak zdravý (ziskový) je trh.
 • Existují různé typy indexů, jako jsou akciové indexy, komoditní indexy a indexy kryptoměn, z nichž každý měří jiné segmenty trhu
 • Indexy jsou obvykle složeny z koše akcií z určité země nebo sektoru a jsou váženy, buď podle tržní kapitalizace, nebo podle ceny akcií, což ovlivňuje dopad jednotlivých akcií na výkonnost indexu.

Obsah článku akciové indexy

Co jsou indexy?

Na začátek je potřeba říci, že existuje velké množství indexů. Na finančních trzích se jedná například o akciové indexy, komoditní indexy, dluhopisové indexy kryptoměnové indexy a další.

Obecně se jim dohromady říká burzovní indexy. Také ale existuje mnoho dalších indexů, které měří různé veličiny, například index VIX, který měří míru volatility, nebo velmi známý CNN Fear & Greed Index, který měří míru strachu a chamtivosti na akciových trzích.

V tomto článku se ale budeme věnovat hlavně akciovým indexům, které jsou považovány za nejdůležitější a také jsou nejvíce obchodované.

Co jsou akciové indexy?

Akciové indexy reprezentují souhrn konkrétního odvětví akcií nebo určitý akciový trh. Jednoduše řečeno jsou indexy ukazatelem toho, jak se danému akciovému trhu (či segmentu) jako celku daří.

Typicky se jedná o index založený na koši akcií z určité země, nebo o index akcií z odvětví jako je IT, farmacie, lehký a těžký průmysl a podobně.

Například index DAX 40 započítává cenu akcií 40 nejvýznamnějších (blue chip) německých společností.

Většinou takový index nezahrnuje všechny dostupné akcie, ale pouze pár akcií vybraných na základě určitých kritérií. Vybírá se určitý počet akcií např. dle tržní kapitalizace dané firmy. Podle těchto parametrů má každá společnost v indexu i jinou váhu.

Již nyní je vám asi jasné, že indexů je velké množství. V zásadě každá burza má svůj index.

V případě burzy cenných papírů Praha je zástupcem Index PX. Ze světového pohledu jste určitě slyšeli o Dow Jones indexu, zmiňovaném indexu DAX, NASDAQ 100, Nikkei 225, Russel 2000, Big Mac index anebo asi nejznámější index S&P 500. K čemu ale indexy slouží?

K čemu slouží akciové indexy?

Akciové indexy slouží jako základní ukazatel ekonomické situace určitého odvětví a poskytují rychlý a spolehlivý přehled o tržních trendech. Pro investory jsou tyto informace důležité, neboť ukazují dlouhodobé směřování trhu.

Akciové indexy také fungují jako benchmark, což znamená, že poskytují srovnávací standard pro hodnocení investic a fondů.

Indexy jsou populární pro svou nižší volatilitu ve srovnání s jednotlivými akciemi a dostupnost pro retailové investory prostřednictvím různých investičních nástrojů, jako jsou CFD kontrakty, opce, ETF a futures.

Jak se sestavují akciové indexy?

Základní možnosti sestavení akciového indexu jsou dvě a to výběrový nebo souhrnný index.

Zatímco souhrnný index obsahuje veškeré akcie daného segmentu, tak výběrový index jen několik významných, splňující daná kritéria. Ostatně dle názvu je to logické.

U výběrového indexu jsou stanovena jasná pravidla (typicky tržní kapitalizace), pokud jej daná akciová společnost již nesplňuje, tak se do indexu přestane počítat a je nahrazena novou společností.

Tím to ovšem ještě nekončí, indexy jsou také vážené a váha, neboli důležitost dané společnosti v indexu, je počítána buď dle celkové tržní kapitalizace, nebo pouze dle ceny akcie.

Vážení tržní kapitalizací je typické pro většinu světových indexů, například S&P 500, NASDAQ, Wilshire 5000, London FTSE 100, CAC 40, PX index (burza cenných papírů Praha) ale i WIG20 (Varšavská burza cenných papírů).

Vážení dle ceny akcie ale není na druhé koleji, využívá ho i nejznámější akciový index světa a to Dow Jones Industrial Average.

Aby to bylo jasnější, uvedeme zde jednoduchý příklad. Máme dvě akcie X a Y, cena X je 2 Kč a cena Y činí 10 Kč. Společnost X vydala do oběhu 2 000 akcií a společnost Y 1 000 akcií. Tržní hodnota X je rovna 4 000 Kč a tržní hodnota Y je 10 000 Kč.

Společnost/Akcie Počet akcií Cena na akcii Tržní kapitalizace
X 2 000 2 Kč 4 000 Kč
Y 1 000 10 Kč 10 000 Kč

Pokud daným společnostem přidáme váhu dle tržní kapitalizace, tak společnost X získá 28,5 % (4 000 Kč / 14 000 Kč) a Y 71,5 % (10 000 Kč / 14 000 Kč). Pokud přepočteme váhu dle ceny akcií, tak X získá 16,7 % (2 Kč / 12 Kč) a Y 83,3 % (10 Kč / 12 Kč).

Nyní je potřeba si uvědomit, že pokud vzroste cena akcie X o 10 procent, tak se změní nejen váha, ale i celková kapitalizace, ta ovšem vzroste jen o necelá 3 %.

Tedy u indexu váženého tržní kapitalizací to nebude mít tak velký dopad. Naopak pokud vzroste cena akcie X o 2 Kč při vážení dle ceny akcie, tak se to promítne i do celkového součtu akcií a vyvolá to stejný růst tržního indexu.

U vážení dle ceny akcie je totiž úplně jedno, zda o 2 Kč vzroste cena X nebo Y, pouze se mění důležitost dané akcie.

Zkuste se soustředit ještě na tento poslední příklad. Cena akcie X o 10 % poklesne a cena akcie Y o 10 % vzroste. Co se stane s indexem při vážení dle ceny a dle tržní kapitalizace?

Vážení dle ceny akcie Stará cena Nová cena Stará hodnota Nová hodnota
X 2 Kč 1,8 Kč 12 Kč 12, 8 Kč
Y 10 Kč 11 Kč

Jak je vidět v tabulce výše, celkově jsme získali 0,8 Kč, tedy +6,6 %. Jak to dopadne, když využijeme vážení dle tržní kapitalizace?

Vážení dle tržní kapitalizace Stará cena × počet akcií Nová cena × počet akcií Stará tržní kapitalizace Nová tržní kapitalizace
X 2 Kč × 2 000 ks 1,8 Kč × 2 000 ks 14 000 Kč 14 600 Kč
Y 10 Kč × 1 000 ks 11 Kč × 1 000 ks

I v tomto případě index roste, tržní kapitalizace se zvýšila o 600 Kč a připsali jsme si +4,1 %. Jak ale vidíte, je zde značný rozdíl, celých 2,5 procentního bodu.

V extrémním případě by se dokonce mohlo stát, že dle jednoho výpočtu vykáže index ztrátu a dle druhého přírůstek.

Stačí, aby cena jedné akcie byla vysoká s malým počtem kusů a druhá akcie cenově nízká s velkým počtem kusů. Zkuste si to schválně vypočítat sami při ceně X 80 Kč za kus a 800 kusů akcií a ceně Y 10 Kč a 30 000 kusů akcií.

Jak je vidět, výpočet je důležitý a tento faktor je nutné brát v potaz a nepodceňovat. Lépe tak víte, co se na trhu děje. Stejně tak je dobré znát, kteří hráči trh ovládají.

Například Nasdaq 100 je sice tvořen stovkou největších společností burzy Nasdaq, ale uplatňuje se zde Paretův princip – úzká skupina největších společností tvoří většinu váhy indexu. Obdobně je to i u dalších indexů, jako je například výše zmíněný index DAX nebo S&P 500.

Co nejvíce utváří hodnotu indexu?

Prvně se jedná o portfolio akcií zastoupených v daném akciovém indexu. Zjistěte si ty nejdůležitější zástupce.

Následně je vhodné sledovat jejich hospodářské výsledky a provádět technickou analýzu a fundamentální analýzu nejen na úrovni indexu, ale i na úrovni nejdůležitějších akcií.

Samozřejmě zde promlouvají i makroekonomické vlivy – výroky státníků, vrcholných manažerů a centrálních bankéřů.

V neposlední řadě mají významný vliv i neočekávané události jako jsou teroristické útoky, války, přírodní katastrofy nebo pandemie.

Nejznámější světové indexy

Dow Jones Industrial Average

Jedná se zřejmě o jeden z nejznámějších a nejstarších akciových indexů, obsahuje 30 největších a nejvíce obchodovaných (blue-chip) společností v USA, například: Apple, IBM, Nike, Visa, Boeing, Coca-Cola, Microsoft, McDonald ‘s a další.

DJIA je pojmenován po svých zakladatelích, kterými byli Charles Dow a jeho obchodní partner Edward Jones.

Světlo světa spatřil tento index již v roce 1896. Tehdy obsahoval pouze dvanáct, výhradně průmyslových společností se zaměřením na železniční průmysl, tabák, zpracování bavlny nebo těžbu zemního plynu. DJIA je cenově vážený akciový index.

Aktuální vývoj hodnoty indexu Dow Jones

Standard & Poor´s 500 (S&P 500)

Obsahuje 500 největších podniků USA dle tržního podílu a podává tak komplexní přehled o děním na trhu.

Historie tohoto indexu sahá až do roku 1923, kdy společnost Standard Statistics začala poprvé vydávat index s 233 akciemi. Důležitým mezníkem pak byl rok 1941, kde se společnost sloučila s Poors Publishing, jejichž spolupráce trvá dodnes.

Součástí indexu S&P 500 jsou ikonické společnosti jako například Alphabet, Nvidia, Meta Platforms, JP Morgan Chase nebo Bank of America. Jedná se index vážený tržní kapitalizací, který patří k těm nejdůležitějším akciovým indexům na světě.

Aktuální vývoj hodnoty indexu S&P 500

Nasdaq 100

Akciový index skládající se ze 100 největších a nejobchodovanějších nefinančních emisí na americké burze Nasdaq.

Tento index je sice navázán na americkou burzu, ale nalezneme v něm i mezinárodní společnosti, filtrem je pouze burza Nasdaq a TOP 100. Tento index je specializovaný na tzv. “fintech společnosti”, které působí v oboru informačních technologií.

Z toho důvodu se mu také někdy přezdívá “technologický index”. I index Nasdaq 100 je vážený dle tržní kapitalizace a jeho cena se počítá jako součet uzavíracích cen a indexového podílu všech společností, které jsou v něm obsaženy.

Tento index byl spuštěn v roce 1971 s počáteční hodnotou 100 bodů. Největší procentuální růst 400 % index zaznamenal mezi lety 1995 – 2000 v období tzv. “dotcom bubliny” (internetové horečky).

Mezi nejvíce známé tituly indexu Nasdaq 100 patří například Tesla, Apple, Amazon, IBM nebo například Intel.

Aktuální vývoj hodnoty indexu Nasdaq 100

Deutscher Aktienindex (DAX 40)

Jak bylo zmíněno na začátku článku, skládá se ze 40 vybraných nejdůležitějších německých společností ze segmentu blue chips.

Tento index v roce 2021 prošel razantní obměnou, kdy bylo přidáno 10 společností a index byl tak rozšířen na 40 společností. Samotný index DAX byl založen v roce 1987, kdy byla jeho počáteční hodnota stanovena na 1000 bodů.

Tento index je tvořen na základě dvou kritérií. Jedná se o objem obchodů a tržní kapitalizaci jednotlivých akciových společností. Složení tohoto indexu se každý rok obměňuje tak, že jsou z DAXu odebrány dvě společnosti s nejmenší kapitalizací, kterou jsou následně nahrazeny dvěma nejlepšími společnostmi z druhého nejvýznamnějšího frankfurtského segmentu s názvem M-DAX.

Součástí tohoto významného německého indexu jsou známé společnosti jako například Allianz, Adidas, BMW, Daimler, Deutsche Bank, Volkswagen a další.

Aktuální vývoj hodnoty indexu DAX 40

Burzovní index PX – Index pražské burzy

Určitě se také musíme zmínit o českém indexu PX (index burzy cenných papírů Praha), který v roce 2006 plynule navázal na indexy PX 50 a PX-D. PX tak převzal hodnoty staršího PX 50, který vznikl již v dubnu 1994 na základě metodologie IFC (International Finance Corporation) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích.

Je potřeba si uvědomit, že český trh byl v roce 1994 v plenkách. Na základě těchto faktů se přistoupilo i k nastavení výchozí hodnoty 1 000 bodů, která odpovídala bázi obsahující 50 emisí (rok 1994).

Bohužel například v porovnání s Polskem se česká burza nevyvíjela tak progresivním směrem a v roce 2006 při přechodu na Index PX bylo do indexu zahrnuto jen 9 nejlikvidnějších emisí burzovního trhu. Dnes je naštěstí toto číslo vyšší, ale i tak je tuzemský trh poměrně malý.

Index PX se počítá v reálném čase z nejlikvidnějších akcií na pražském trhu. TOP 5 společností tvoří cca 75 % celého trhu, a proto je dobré se zaměřit přímo na ně.

Hlavním sektorem tvořících celých 50 % je bankovnictví, dalších 20 % tvoří výroba a rozvod elektřiny a cca 10 % je v IT. Pokud se budeme bavit konkrétně, tak hovoříme o akciích Erste Group, KB, Moneta Money Bank, ČEZ. Dříve i Avast.

Na přelomu let 2023 a 2024 pak byl spuštěn ještě index PX Start, který se zaměřuje na akcie s malou a střední tržní kapitalizací.

Aktuální vývoj hodnoty indexu PX

Jak indexy obchodovat?

Akciový index není ničím jiným než číslem vycházející z propočtu zvoleného akciového portfolia.

Akciový index si v zásadě může vytvořit každý z nás a sledovat jeho výkonnost. I v případě, že se jedná o známý akciový index, tak jej na burze v jeho čisté podobě nenajdete.

Možná jste překvapeni, ale samostatné akciové indexy obchodovat nelze.

Lze ovšem využít futures či jiných finančních derivátů, například CFD nebo ETF k nákupu aktiva, jenž je odvozeno (derivováno) z akciového indexu.

Zjednodušeně je na trhu někdo, kdo si složil portfolio z akciového indexu (a pravidelně jej aktualizuje dle indexu) a vy investujete do daného portfolia.

Obchodování indexů pomocí Futures

Při obchodování můžete využít futures. Futures jsou finanční deriváty podléhající přísné regulaci.

Obchodované futures kontrakty jsou standardizované, mají splatnost a po jejím vypršení je nutné je obnovit (rollover). K obchodování potřebujete brokera s přístupem na futures trh.

U futures je velká výhoda standardizace a přísných pravidel, nevýhoda je ve standardizaci objemů, jenž jsou pro obchodníky s nízkým kapitálem příliš vysoké a jen marže nutná k obchodování se pohybuje v řádech desítek tisíc korun a je dána burzou.

Obchodování indexů pomocí CFD

CFD je další z finančních derivátů, jehož cena je odvozena od nějakého jiného aktiva.

Protistranou obchodníka je v tomto případě broker – tvůrce trhu. To také znamená, že prakticky každý broker nabízí obchodníkům lehce jinou cenu. Není zde stanovena žádná expirace ani minimální objemy.

Ovšem nutno podotknout, že i pro CFD brokery existuje legislativní dohled. Rozhodně si nemohou dělat cokoliv a v posledních letech už jen velmi zřídka narazíme na nějaké nekalé praktiky.

I tak je ale dobré vědět tyto základní rozdíly mezi CFD a Futures.

Investování do indexů pomocí ETF

U akciových indexů přichází v úvahu i ETF (burzovně obchodovaný fond) – zejména pokud hodláte do indexů investovat dlouhodobě.

ETF je investiční fond obchodovaný na burze, který sleduje výkonnost specifického indexu. Cílem indexového ETF je kopírovat výnosy daného indexu tím, že drží portfolio akcií nebo jiných aktiv, které přesně odpovídají složení indexu.

Slouží primárně k poskytnutí snadného a efektivního způsobu, jak dosáhnout diverzifikace investic a expozice vůči širokému spektru trhů nebo specifických sektorů bez nutnosti kupovat jednotlivé akcie, ačkoliv nabízí podobnou likviditu.

Dlouhodobí investoři využívají právě ETF, protože poskytují nízkonákladový způsob, jak vystavit své portfolio celkovým tržním trendům, čímž se snaží dosáhnout stabilního růstu hodnoty investic.

Indexová ETF jsou vhodná pro dlouhodobé investování díky jejich schopnosti replikovat tržní výkonnost. Investorům poskytují jednoduchý způsob, jak těžit z růstu a výnosů trhu, aniž by museli aktivně vybírat jednotlivé akcie nebo se zabývat sestavováním portfolia.

ETF lze rovně obchodovat krátkodobě s využití pákového obchodování, tedy k nákupu většího objemu vám stačí menší částka, určitý poměr peněz si jakoby vypůjčíte a ve skutečnostní tak obchodujete s výrazně vyšší částkou, než se na první pohled může zdát a než máte třeba na obchodním účtu.

Finanční páka vám však může i na malém pohybu ceny přinést vysoký zisk, ale i ztrátu. S pákou tedy opatrně a s rozumem.

Jakou strategii na akciové indexy využít?

Strategie obchodování s akciovými indexy závisí na uvažované délce držení indexu a na typu finančního instrumentu, který k tomu chcete využít.

Pro dlouhodobé investice se doporučují ETF, které kopírují výkonnost indexu a nabízí jednoduchou diverzifikaci s nižšími náklady.

Pro aktivnější obchodníky, kteří chtějí spekulovat na krátkodobé cenové pohyby, mohou být vhodnější futures nebo CFD kontrakty, které umožňují využití finanční páky a obchodování na pokles ceny (shortování).

Strategie by měla odrážet osobní zkušenosti, čas, který můžete obchodování věnovat, a vaše finanční cíle. Obecné převzaté strategie často nefungují, proto je důležité vyvíjet vlastní přístupy založené na pečlivé analýze a znalosti trhu.

Kde indexy obchodovat? U jakého brokera?

V tomto bodě záleží na tom, zda chcete spekulovat na krátkodobé cenového pohyby (obchodování futures a CFD), nebo dlouhodobě investovat (prostřednictvím ETF).

Ne každý broker musí nabízet vše, a dokonce většina brokerů vše nenabízí. Z pohledu malých obchodníků, se nejvíce nabízí obchodovat CFD. V těchto případech můžeme doporučit například brokera XTB s pobočkou v Praze nebo Trading212.

Pokud byste chtěli obchodovat futures, nabízí se mezi zkušenými obchodníky velmi uznávaný Interactive Brokers, Saxo Bank nebo LYNX.

Dlouhodobí investoři s jakýmkoliv kapitálem pak mohou využít víceméně vyjmenované brokery – rozdíl bude v tom, zda chcete do ETF investovat vyšší jednorázové částky, nebo budete investovat pravidelně – pak lze využít i investičních platforem.

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Dlouhodobé investování prostřednictvím investičních platforem

Investiční platformy poskytují automatizované řízení portfolia s využitím algoritmů, které analyzují tržní data a investorovy finanční cíle, aby optimalizovaly investiční strategie.

Tyto platformy jsou ideální pro dlouhodobé investování do indexových ETF z několika důvodů.

 • Minimalizují lidskou chybu a emoční rozhodování. Algoritmy platforem neustále monitorují trh a automaticky rebalancují portfolio, aby se udrželo v souladu s definovanými investičními cíli a tolerancí k riziku investora. Tímto způsobem je možné efektivně reagovat na tržní výkyvy bez potřeby manuální intervence.
 • Investiční platformy si účtují výrazně nižší poplatky než lidští investiční poradci. Nízké náklady jsou zvláště výhodné při investování do indexových ETF, které samy o sobě nabízejí nízké správcovské poplatky. Kombinace těchto dvou faktorů může výrazně zvýšit celkovou návratnost investice.
 • Investiční platformy také umožňují jednoduché založení účtu online a poskytují uživatelsky přívětivé rozhraní, které investorům umožňuje snadno sledovat a spravovat své investice. To činí investiční platformy atraktivní volbou zejména pro začínající investory bez hlubokých znalostí o finančních trzích.

Výsledkem je, že investiční platformy nabízí efektivní, nákladově příznivý a uživatelsky přívětivý způsob, jak dlouhodobě investovat do indexových ETF.

Favorit redakce

Výhody
 • Velmi jednoduchý přístup k investování, který zvládne i naprostý nováček
 • Žádné vstupní ani výstupní poplatky a velmi nízké průběžné poplatky za investování
Nevýhody
 • Omezený potenciál návratnosti oproti aktivnímu výběru jednotlivých akcií
 • Nízký počet akcií, do kterých lze investovat

Kdy indexy obchodovat – Obchodní hodiny

Jak už víte, akciové indexy jsou navázány na portfolio akcií a akcie se na burze obchodují jen v obchodní hodiny. Je tak důležité sledovat, kdy můžete akcie, respektive akciové indexy obchodovat.

V tabulce níže jsme použili data od brokera XTB:

Světové trhy Hlavní obchodní hodiny (středoevropský čas) Hlavní indexy (symboly u XTB)
Tokyo Stock Exchange 1:00 – 8:00 JAP225
Shanghai Stock Exchange 2:30 – 8:00 CHN
Comp Stock Exchange of Hong Kong 4:00 – 9:00 HK
Comp Frankfurt Stock Exchange 9:00 – 17:30 DE30
Euronext Paris 9:00 – 17:30 FRA40
London Stock Exchange 9:30 – 17:30 UK100
NYSE, NASDAQ, AMEX 15:30 – 22:00 US30, US100, US500

Pozor si následně musíte dávat na státní svátky, kdy se neobchoduje (nutné sledovat svátky dle dané země).

I když nebudete obchodovat futures, je dobré sledovat rolování (rollover day)/expirační den futures. Během těchto dnů je vyšší volatilita, a to nejenom právě na futures, ale i na CFD a ETF.

Pokud se rozhodnete obchodovat akciové indexy pomocí CFD, tak vás nemusí zajímat otevírací hodiny jednotlivých burz. Na CFD lze zadávat obchodní příkazy během obchodního týdne v jakoukoliv hodinu.

Je také nutné počítat s tím, že v případě uzavření jednotlivých burz bude volatilita akciových indexů kolísat. Nižší volatilita bude například při asijské seanci, naopak vyšší bude při té americké.

Další běžné typy indexů

Komoditní indexy

Komoditní indexy sledují výkonnost cenového koše komodit, což investorům umožňuje získat expozici vůči celému sektoru, aniž by museli investovat do jednotlivých komodit.

Tyto indexy obvykle zahrnují různé komodity, jako jsou energetické zdroje (ropa, zemní plyn), kovy (zlato, stříbro) a zemědělské produkty (pšenice, kukuřice). Složení indexu se může lišit a odrážet různá odvětví a váhy přiřazené jednotlivým komoditám na základě jejich ekonomického významu nebo likvidity na trhu.

Primárním účelem komoditních indexů je poskytnout měřítko výkonnosti komoditních trhů. Investorům, obchodníkům a finančním analytikům nabízejí cenné informace o tržních trendech a pomáhají při diverzifikaci investičních portfolií.

Investováním do komoditních indexů se lze zajistit proti inflaci nebo využít cenových pohybů v důsledku změn dynamiky nabídky a poptávky.

Mezi nejznámější komoditní indexy patří:

 • Bloomberg Commodity Index (BCI): Tento index poskytuje diverzifikovanou expozici vůči komoditám, protože zahrnuje 23 futures kontraktů na fyzické komodity. Jejich váha je úměrná významu komodit v globální ekonomice a odráží jak likviditu, tak údaje o produkci.
 • Reuters/Jefferies CRB Index (CRB): Index CRB, známý svou dlouhou historií, sleduje kolektivní výkonnost 19 komodit. Je strukturován tak, aby zajistil široké sektorové pokrytí a reprezentoval energetiku, zemědělství, drahé kovy a průmyslové kovy.
 • S&P GSCI (Goldman Sachs Commodity Index): Tento index je všeobecně uznáván pro svou metodiku vážení produkce, což znamená, že má tendenci být silně zatížen energetickými komoditami – jejichž produkce je nejvyšší. Zahrnuje širokou škálu obchodovaných komodit a je používán mnoha investory jako měřítko pro investiční a ekonomickou analýzu.

Dluhopisové indexy

Dluhopisové indexy jsou statistické nástroje, které měří výkonnost koše dluhopisů reprezentujícího různé sektory, splatnosti a úvěrové kvality v rámci určitého trhu s dluhopisy.

Tyto indexy mají pro investory i analytiky důležitý význam pro hodnocení celkového stavu a trendů na trzích dluhopisů. Sledují celkový výnos, zahrnující jak zhodnocení ceny, tak úrokové výnosy, různých veřejných a soukromých dluhových cenných papírů.

Hlavní využití dluhopisových indexů je jako srovnávací ukazatele pro správu portfolia, kde pomáhají investorům a správcům fondů hodnotit výkonnost jejich dluhopisových investic ve srovnání s trhem.

Nabízejí také transparentní a konzistentní měřítko pro investiční produkty vázané na indexy, jako jsou fondy obchodované na burze (ETF). Kromě toho mohou dluhopisové indexy pomoci při hodnocení rizika a alokaci aktiv tím, že poskytují komplexní pohled na různé segmenty trhu s dluhopisy.

Tři nejznámější dluhopisové indexy jsou:

 • Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (dříve Barclays Capital Aggregate Bond Index): Tento index je měřítkem výkonnosti a charakteristik celého trhu dluhopisů Spojených států, který zahrnuje státní, podnikové a hypoteční cenné papíry.
 • JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBI Global): Tento index měří výkonnost státních dluhopisů vydaných zeměmi rozvíjejících se trhů, které jsou považovány za státní (vydané v jiné než vlastní měně).
 • S&P Global Ratings U.S. Investment Grade Corporate Bond Index (Index korporátních dluhopisů investičního stupně v USA): Tento index zahrnuje podnikové dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou investičního stupně denominované v amerických dolarech od průmyslových, veřejných a finančních emitentů.

Kryptoměnové indexy

Kryptoměnové indexy jsou nástroje určené k měření a sledování výkonnosti vybraných kryptoměn (Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot, BNB aj.), které poskytují přehled o celkovém stavu a trendech na trhu digitálních aktiv.

Tyto indexy agregují cenové pohyby různých kryptoměn a nabízejí standardizované měřítko, které lze použít pro srovnávání a analýzu. Mají význam pro investory a obchodníky, kteří chtějí porozumět dynamice kryptoměnového trhu, aniž by museli každou kryptoměnu sledovat individuálně.

Primární využití kryptoměnových indexů je porovnání výkonnost jejich kryptoměn s širším tržním ukazatelem. Umožňují také nahlédnout do obecné nálady a trendů na trhu.

Tři z nejvýznamnějších kryptoměnových indexů jsou následující:

 • CMC Crypto 200 Index (CMC200): Tento index zahrnuje 200 nejvýznamnějších kryptoměn podle tržní kapitalizace a nabízí tak komplexní pohled na trh.
 • Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI): Tento index měří výkonnost největších a nejlikvidnějších kryptoměn na. Zahrnuje různá digitální aktiva, aby poskytl jasné měřítko výkonnosti trhu.
 • Bitwise 10 Large Cap Crypto Index (BITX): Tento index se zaměřuje na 10 největších kryptoměn podle tržní kapitalizace a poskytuje vážený průměr jejich výkonnosti s cílem zachytit většinu hodnoty trhu.

Proč indexy obchodovat?

Pokud stále váháte, zda začít obchodovat burzovní indexy, podívejte se na ně komplexně.

Indexy jsou kvalifikovaným výběrem těch nejlepších akcií (komodit, kryptoměn, dluhopisů) z dané geografické lokace nebo odvětví. Tím vám zajišťují značnou diverzifikaci, jenž v daném segmentu jen těžko svépomocí dosáhnete.

Poznámka

Akciové indexy jsou z dlouhodobého hlediska považovány za stabilní a až na výjimky rostoucí. Dlouhodobě do nich investují velké společnosti a u aktivních fondů jsou akciové indexy považovány za benchmark. Pokud se rozhodnete k dlouhodobé investici, tak jsou i časově nenáročné.

Pokud se podíváte na výkonnost jednotlivých aktivních fondů, zjistíte, že se často pohybují pod benchmarkem, tedy pod akciovými indexy.

V případě investic do akciových indexů vám odpadne poplatek za vstup do fondu, za údržbu a podobně – platíte pouze drobný správcovský poplatek – expense ratio. Právě tyto vlastnosti investování do indexů, jsou důvodem, proč jsou indexy tak oblíbené a obchodované.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte

Co jsou burzovní indexy?

Burzovní indexy jsou nástroje, které měří výkonnost specifické skupiny akcií, komodit, dluhopisů nebo kryptoměn na finančních trzích. Slouží jako ukazatele celkového zdraví a trendů v daných segmentech trhu.

Jaké typy burzovních indexů existují?

Mezi základní typy burzovních indexů patří akciové indexy, komoditní indexy, dluhopisové indexy a kryptoměnové indexy, každý se zaměřením na různé segmenty trhu.

Co měří akciové indexy?

Akciové indexy měří výkonnost vybraných akcií z konkrétního odvětví nebo akciového trhu a poskytují přehled o ekonomické situaci daného sektoru nebo geografie.

Jak se sestavují akciové indexy?

Akciové indexy mohou být sestaveny buď jako výběrové, zahrnující jen několik významných akcií splňujících stanovená kritéria, nebo jako souhrnné, zahrnující všechny akcie daného segmentu. Váha jednotlivých společností v indexu může být stanovena na základě tržní kapitalizace nebo ceny akcie.

Jaký je účel akciových indexů?

Akciové indexy slouží jako benchmark pro měření výkonnosti investic a fondů, poskytují rychlý a spolehlivý přehled o tržních trendech a jsou oblíbené mezi konzervativnějšími investory, neboť je charakterizuje nižší volatilita než jednotlivé akcie.

Jaké jsou nejznámější světové akciové indexy?

Mezi nejznámější světové indexy patří Dow Jones Industrial Average, S&P 500 a Nasdaq 100, každý z nich obsahuje významné akcie příslušného trhu.

Co znamená vážení indexu podle tržní kapitalizace?

Vážení indexu podle tržní kapitalizace znamená, že váha společnosti v indexu závisí na celkové hodnotě jejích akcií na trhu. To znamená, že společnosti s vyšší tržní kapitalizací mají větší vliv na index.

Jak se obchodují indexy?

Indexy nelze obchodovat přímo, ale lze využít různé finanční deriváty, jako jsou futures a CFD, jejichž cena je odvozena od výkonnosti těchto indexů, případně i ETF.

Jaké jsou výhody investování do indexů pomocí ETF?

ETF poskytují snadnou a nákladově efektivní cestu k diverzifikaci investic a expozici širokému spektru trhů bez nutnosti kupovat jednotlivé akcie, zároveň nabízejí podobnou likviditu jako samotné akcie.

Jaký je rozdíl mezi obchodováním indexových futures a CFD?

Futures jsou standardizované kontrakty s pevnou splatností, které vyžadují obnovení po vypršení. CFD jsou flexibilnější a nemají fixní splatnost, ale obchodníci musí počítat s různými cenami u různých brokerů.

Další zdroje informací:

 • Wikipedie (Index PX)
 • XTB (Indexy)
 • Wikipedie (Dow Jones Industrial Average)
 • XTB (E-book: Strategie pro krátkodobé obchodování indexů)
Líbil se vám tento článek?
29
1

Autor

S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.

Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.

Přečíst více

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Články v kategorii Burzovní indexy: K čemu slouží? Jak investovat do akciových indexů a lze na nich v roce 2024 vydělat?