Finex.cz logo
Menu
Finex » Indexy

Burzovní indexy - K čemu slouží? Jak je obchodovat a lze na nich vydělat?

Burzovní indexy - K čemu slouží? Jak je obchodovat a lze na nich vydělat?

Burzovní indexy (hlavně ty akciové) jsou často zmiňovaným pojmem, a to nejen v odborné, ale i v laické veřejnosti. Slyšeli jste někdy ve zprávách, že americké akcie ztratily nebo získaly daný den několik procent? Tak to je přesně ono.

V tomto komplexním článku se podíváme na akciové indexy velmi detailně a ukážeme si, co vlastně zobrazují, jak se sestavují, kde je obchodovat a jak na nich vydělat. Jdeme na to! 

Obsah článku akciové indexy

1.Co jsou akciové indexy?K čemu slouží akciové indexy?2.Jak se akciové indexy sestavují?3.Burzovní index PX – Index pražské burzy4.Nejznámější světové indexy5.Jak indexy obchodovat?6.Jakou strategii na akciové indexy využít?7.Kde indexy obchodovat? U jakého brokera?Komoditní indexyProč indexy obchodovat?8.Naše články o burzovních indexech

Co jsou akciové indexy?

Na začátek je potřeba říci, že existují jak akciové indexy, tak i komoditní indexy, kryptoměnové indexy a další. Obecně se jim dohromady říká burzovní indexy. V tomto článku se ale budeme věnovat hlavně akciovým indexům, které jsou považovány za nejdůležitější a také jsou nejvíce obchodované.

Co jsou akciové indexy? Akciové indexy reprezentují souhrn konkrétního odvětví akcií nebo určitý akciový trh. Jednoduše řečeno: Indexy jsou ukazatelem toho, jak se danému akciovému trhu (či segmentu) jako celku daří.

Typicky se jedná o index založený na koši akcií z určité země, nebo o index akcií z odvětví jako je IT, farmacie, lehký a těžký průmysl a podobně.

Například: Index DAX 40 započítává cenu akcií 40 nejvýznamnějších (blue chip) německých společností. Více informací o tomto indexu můžete nalézt v našem článku o DAX 40.

Většinou takový index nezahrnuje všechny dostupné akcie, ale pouze pár akcií vybraných na základě určitých kriterií. Vybírá se určitý počet akcií např. dle tržní kapitalizace dané firmy. Podle těchto parametrů má každá společnost v indexu i jinou váhu, ale o tom si povíme více níže.

Již nyní je vám asi jasné, že indexů je velké množství. V zásadě každá burza má svůj index. V případě burzy cenných papírů Praha je zástupcem Index PX. Ze světového pohledu jste určitě slyšeli o Dow Jones Indexu, zmiňovaném indexu DAX, NASDAQ100, Nikkei, Russel 2000, Big Mac index a nebo asi nejznámější index S&P500 (US500) a spousta dalších. K čemu ale indexy slouží?

K čemu slouží akciové indexy?

Jak je zmíněno výše, akciový index je základním ukazatelem aktuální ekonomické situace daného odvětví. Je to nejrychlejší a nejspolehlivější měřítko, které vám poskytne komplexní přehled o současném dění. Pro investory je tato informace zcela zásadní, protože ukazuje dlouhodobé směřování daného segmentu.

Pokud akciový index klesá a vy se hodláte nakupovat akcie v daném segmentu, měli byste být obzvláště opatrní. Sami si odpovězte na otázku, proč cena ostatních akcií na daném trhu klesá a cena vámi vybraných akcií by měla růst?

Akciové indexy slouží i jako tzv. benchmark. Pod slovem benchmark si představte srovnávací výkonový test. Akciové indexy jsou obvykle považovány za benchmark k různým akciovým, podílovým a dalším fondům. Správce fondu by měl ukázat svoje dovednosti a investovat lépe, než je výkonost akciového indexu zastupující typicky nejvýznamnější firmy segmentu. Ostatně jsou to právě investoři, jenž mají před sebou těžké dilema, a to akciový fond nebo investice do akciového indexu? 

Další důvodem, proč jsou akciové a obecně burzovní indexy tak oblíbené a důležité – obchodování indexů. Obrovská spouta lidí indexy obchoduje na dení bázi a to za pomoci CFD kontraktů, opcí, ETF, nebo futures.

Jak se akciové indexy sestavují?

Základní možnosti sestavení akciového indexu jsou dvě a to výběrový nebo souhrnný index. Zatímco souhrnný index obsahuje veškeré akcie daného segmentu, tak výběrový index jen několik významných splňující daná kritéria. Ostatně dle názvu je to logické. U výběrového indexu jsou stanovena jasná pravidla (typicky tržní kapitalizace), pokud jej daná akciová společnost již nesplňuje, tak se do indexu přestane počítat a je nahrazena novou společností.

Tím to ovšem ještě nekončí, indexy jsou vážené a váha nebo-li důležitost dané společnosti v indexu je počítána buď dle celkové tržní kapitalizace nebo pouze dle ceny akcie. Vážení tržní kapitalizací je typické pro většinu světových indexů, například S&P 500, NASDAQ, Wilshire 5000, London FTSE, ale i Index PX (burza cenných papírů Praha). Vážení dle ceny akcie ale není na druhé koleji, využívá ho zřejmě i nejznámější akciový index světa a to Dow Jones Industrial Average.

Aby to bylo jasnější, uvedeme zde jednoduchý příklad. Máme dvě akcie X a Y, cena X je 2 Kč a cena Y činí 10 Kč. Společnost X vydala do oběhu 2 000 akcií a společnost Y 1 000 akcií. Tržní hodnota X je rovna 4 000 Kč a tržní hodnota Y je 10 000 Kč.

Společnost/Akcie Počet akcií Cena na akcii Tržní kapitalizace
X 2 000 2 Kč 4 000 Kč
Y 1 000 10 Kč 10 000 Kč

Pokud daným společnostem přidáme váhu dle tržní kapitalizace, tak společnost X získá 28,5 % (4 000 Kč / 14 000 Kč) a Y 71,5 % (10 000 Kč / 14 000 Kč). Pokud přepočteme váhu dle ceny akcií, tak X získá 16,7 % (2 Kč / 12 Kč) a Y 83,3 % (10 Kč / 12 Kč).

Nyní je potřeba si uvědomit, že pokud vzroste cena akcie X o 10 procent, tak se změní nejen váha, ale i celková kapitalizace, ta ovšem vzroste jen o necelá 3 %. Tedy u indexu váženého tržní kapitalizací to nebude mít tak velký dopad. Naopak pokud vzroste cena akcie X o 2 Kč při vážení dle ceny akcie, tak se to promítne i do celkového součtu akcií a vyvolá to stejný růst tržního indexu. U vážení dle ceny akcie je totiž úplně jedno, zda o 2 Kč vzroste cena X nebo Y, pouze se mění důležitost dané akcie.

Zkuste se soustředit ještě na tento poslední příklad. Cena akcie X o 10 % poklesne a cena akcie Y o 10 % vzroste. Co se stane s indexem při vážení dle ceny a dle tržní kapitalizace?

Vážení dle ceny akcie Stará cena Nová cena Stará hodnota Nová hodnota
X 2 Kč 1,8 Kč 12 Kč 12, 8 Kč
Y 10 Kč 11 Kč

Jak je vidět v tabulce výše, celkově jsme získali 0,8 Kč, tedy +6,6 %. Jak to dopadne, když využijeme vážení dle tržní ceny?

Vážení dle tržní ceny Stará cena × počet akcií Nová cena × počet akcií Stará tržní kapitalizace Nová tržní kapitalizace
X 2 Kč × 2 000 ks 1,8 Kč × 2 000 ks 14 000 Kč 14 600 Kč
Y 10 Kč × 1 000 ks 11 Kč × 1 000 ks

I v tomto případě index roste, tržní kapitalizace se zvýšila o 600 Kč a připsali jsme si +4,1 %. Jak ale vidíte, je zde značný rozdíl, celých 2,5 procentního bodu. V extrémním případě by se dokonce mohlo stát, že dle jednoho výpočtu vykáže index ztrátu a dle druhého přírůstek. Stačí, aby cena jedné akcie byla vysoká s malým počtem kusů a druhá akcie cenově nízká s velkým počtem kusů. Zkuste si to schválně vypočítat sami při ceně X 80 Kč za kus a 800 kusů akcií a ceně Y 10 Kč a 30 000 kusů akcií.

Jak je vidět, výpočet je důležitý a tento faktor je nutné brát v potaz a nepodceňovat. Lépe tak víte, co se na trhu děje. Stejně tak je dobré znát, kteří hráči trh ovládají. Například Nasdaq 100 je sice tvořen stovkou největších společností burzy Nasdaq, ale TOP 4 společnosti tvoří více jak 40 % váhy. Obdobně je to i u dalších indexů, jako je například výše zmíněný index DAX.

Burzovní index PX – Index pražské burzy

Index PX (index burzy cenných papírů Praha) v roce 2006 plynule navázal na PX 50 a PX-D. PX tak převzal hodnoty staršího PX 50, který vznikl již v dubnu 1994 na základě metodologie IFC (International Finance Corporation) doporučenou pro tvorbu indexů na vznikajících trzích. Je nutné si uvědomit, že český trh byl v roce 1994 v plenkách. Na základě těchto faktů se přistoupilo i k nastavení výchozí hodnoty 1 000 bodů, která odpovídala bázi obsahující 50 emisí (rok 1994).

Bohužel například v porovnání s Polskem se česká burza nevyvíjela tak progresivním směrem a v roce 2006 při přechodu na Index PX bylo do indexu zahrnuto jen 9 nejlikvidnějších emisí burzovního trhu. Dnes je naštěstí toto číslo vyšší, ale i tak je tuzemský trh poměrně malý. Na druhou stranu pro českého nováčka je to ideální a dnes není problém nabrat zkušenosti v ČR a později je uplatnit ve světě.

Index PX se počítá v reálném čase z nejlikvidnějších akcií na pražském trhu. TOP 5 společností tvoří cca ¾ celého trhu, a proto je dobré se zaměřit přímo na ně. Hlavním sektorem tvořících celých 50 % je bankovnictví, dalších 20 % tvoří výroba a rozvod elektřiny a cca 10 % je v IT. Pokud se budeme bavit konkrétně, tak hovoříme o akciích Erste Group, KB, Moneta Money Bank, ČEZ, Avast.

px index vyvoj hodnoty
Vývoj hodnoty indexu PX od roku 1993 (zdroj grafu: PSE)

Nejznámější světové indexy

  • Dow Jones Industrial Average – Jedná se o zřejmě jeden z nejznámějších a nestarších akciových indexů, obsahuje 30 největších a nejvíce obchodovaných (blue-chip) společností v USA, například: Apple, IBM, Nike, Visa, Boeing, Chevrolet, Coca-Cola, Microsoft, McDonald's a další.
  • Standard & Poor´s 500 Index (S&P 500)– Obsahuje 500 největších podniků USA dle tržního podílu a podává tak komplexní přehled o děním na trhu. S historií sahající do roku 1923 a komplexností se jedná o základní a velmi důležitý akciový index.
  • Nasdaq Composite Index – Akciový index skládající se ze 100 největších a nejobchodovanějších nefinančních emisí na americké burze Nasdaq. Tento index je sice navázán na americkou burzu, ale nalezneme v něm i mezinárodní společnosti, filtrem je pouze burza Nasdaq a TOP 100.
  • DAX – Česká ekonomika je značně navázaná na Německo a i z tohoto titulu je pro nás německý akciový index DAX velmi důležitý. Jak bylo zmíněno na začátku článku, skládá se z 30 vybraných nejdůležitějších německých společností ze segmentu blue chips. Ve výběru najdeme například Allianz, Adidas, Bayern, BMW, Daimler, Deutsche Bank, SAP, Siemens, Volkswagen a další.

Jak indexy obchodovat?

jak obchodovat indexyAkciový index není ničím jiným než číslem vycházející z propočtu zvoleného akciového portfolia. Akciový index si v zásadě může vytvořit každý z nás a sledovat jeho výkonnost. I v případě, že se jedná o známý akciový index, tak jej na burze v jeho čisté podobě nenajdete. Možná jste překvapeni, ale samostatné akciové indexy v zásadě obchodovat nelze.

Lze ovšem využít futures či jiných finančních derivátů, například CFD nebo ETF k nákupu aktiva, jenž je odvozeno (derivováno) z akciového indexu. Zjednodušeně je na trhu někdo, kdo si složil portfolio z akciového indexu (a pravidelně jej aktualizuje dle indexu) a vy investujete do daného portfolia.

Při obchodování můžete využít futures. Futures jsou burzovně obchodované produkty podléhající přísné regulaci. Obchodované futures kontrakty jsou standardizované, mají splatnost a po jejím vypršení je nutné je obnovit (rollover). K obchodování potřebujete brokera s přístupem na futures trh. U futures je velká výhoda standardizace a přísných pravidel, nevýhoda je ve standardizaci objemů, jenž jsou pro malé obchodníky příliš vysoké a jen marže na obchodování se pohybuje v řádech desítek tisíc korun a je dána burzou.

Naopak CFD není burzovně obchodované a produkty jsou odvozeny od ceny jiných burzovních produktů. Protistranou je broker/tvůrce trhu a jeho klienti. Prakticky tak může mít každý CFD broker lehce jinou cenu. Není zde stanovena exspirace ani minimální objemy. CFD se zdá být jako jasnou volbou, ale není zde tak přísná regulace, pravidla, například i marži, si stanovuje sám broker a je zde vyšší riziko pro obchodníka. Ovšem nutno podotknout, že i pro CFD brokery existuje legislativní dohled, rozhodně si nemohou dělat cokoliv a v posledních letech už jen velmi zřídka narazíme na nějaké nekalé praktiky. I tak je ale dobré vědět tyto základní rozdíly mezi CFD a Futures.

U akciových indexů přichází v úvahu i ETF. Jedná se o fond, který vydal akcie a obchoduje se s nimi na burze stejně jako s jinými akciemi. Pokud je ETF navázáno na akciový fond, tak kopíruje jeho vývoj. Výhodou ETF je možnost pákového obchodování, tedy k nákupu většího objemu vám stačí menší částka, určitý poměr peněz si jakoby vypůjčíte a ve skutečnostní tak obchodujete s výrazně vyšší částkou než se na první pohled může zdát a než máte třeba na obchodním účtu. Pákové obchodování vám může i na malém pohybu ceny přinést vysoký zisk, ale i ztrátu. S pákou tedy opatrně a s rozumem. Další výhodou ETF je i fakt, že můžete spekulovat na pokles ceny.

Jakou strategii na akciové indexy využít?

indexy strategie pro obchodovaniPrvně záleží na tom, jak dlouho chcete akciový index držet a pomocí kterého finančního instrumentu akciový index obchodovat. Obecně lze říci, že akciový index v perspektivním odvětví by měl dlouhodobě růst. Přímo se tak nabízí možnost akciový index držet dlouhodobě, ostatně je to i onen benchmark k fondům a mnoho fondů se na tento benchmark ani nedostane.

Na druhou stranu zde máme možnosti spekulace na pokles ceny a pákové obchodování. To nabízí obchodovat i v řádech vteřin a minut (tzv. scalping). V tomto ohledu skutečně záleží na vaší strategii, povaze a cílech. Osobně jsem si prošel od denního investování, kdy pozice nedržíte přes noc až po swingové a dlouhodobé investice držené týdny a měsíce. Záleží na vás, na vašich časových možnostech a podobně.

Co se týká samotné strategie. Kvalitní obchodní strategie (třeba z forexu) by měla být s drobnými modifikacemi aplikovatelná i na akciové indexy. Nemusíte tak přímo vytvářet nic nového a po stránce technické analýzy můžete využít to, co máte. U akciových indexů jsou velmi oblíbená kulatá čísla, tedy celá významná čísla indexů (například násobky stovek). Na těchto hranicích mají tendenci indexy zpomalovat nebo se otáčet. Dále se využívá fibonacciho retracement, trendové čáry či další známé ukazatele. Není to tedy nic neobvyklého. Z hlediska fundamentální analýzy byste měli znát nejvýznamnější akcie v indexu. Dále je dobré vědět, jakou metodou je index počítán. O tom jsme se již zmiňovali výše.

Co utváří cenu indexů?

Prvně se jedná o portfolio akcií zastoupených v daném akciovém indexu. Zjistěte si ty nejdůležitější zástupce, většinou jich je třeba jen pět nebo šest a přitom ovládají i více jak polovinu indexu. Následně je vhodné sledovat hospodářské výsledky a provádět technickou analýzu nejen na úrovni indexu, ale i na úrovni vybraných akcií.

Samozřejmě zde máme i globální vlivy, například výroky prezidenta Trumpa o zvýhodnění nebo znevýhodnění zahraničních dodavatelů. Velký vliv má i politická scéna, například EU, brexit a podobně. V neposlední řadě mají významný vliv i teroristické útoky, přírodní živly a civilizační choroby (především pro farmaceutický průmysl).

Kde indexy obchodovat? U jakého brokera?

V tomto bodě záleží na tom, přes jaký finanční instrument jste se rozhodli obchodovat (futures, CFD, ETF). Ne každý broker musí nabízet vše, a dokonce většina brokerů vše nenabízí. Z pohledu nás, malých obchodníků, se nejvíce nabízí obchodovat CFD, případně ETF. V těchto případech můžeme doporučit například brokera XTB s pobočkou v Praze (osobně navštívena) nebo Plus500. Pokud byste chtěli obchodovat futures, nabízí se mezi zkušenými obchodníky velmi uznávaný Interactive Brokers nebo LYNX.

Favorit redakce
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
  • Nákup a prodej akcií a ETF bez poplatku
  • Dobrá zákaznická podpora v češtině
  • Při obchodování menších objemů jsou větší poplatky (kromě akcií a ETF)
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo

RoboMarkets

★ 92 %

U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro logo

eToro

★ 90 %

U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Kdy indexy obchodovat – Obchodní hodiny

Jak už víte, akciové indexy jsou navázány na portfolio akcií a akcie se na burze obchodují jen v obchodní hodiny. Je tak důležité sledovat, kdy můžete akcie, respektive akciové indexy obchodovat. V tabulce níže jsme použili zdroje od brokera XTB:

Světové trhy Hlavní obchodní hodiny (středoevropský čas) Hlavní indexy (symboly u XTB)
Tokyo Stock Exchange 1:00 – 8:00 JAP225
Shanghai Stock Exchange 2:30 – 8:00 CHN
Comp Stock Exchange of Hong Kong 4:00 – 9:00 HK
Comp Frankfurt Stock Exchange 9:00 – 17:30 DE30
Euronext Paris 9:00 – 17:30 FRA40
London Stock Exchange 9:30 – 17:30 UK100
NYSE, NASDAQ, AMEX 15:30 – 22:00 US30, US100, US500

Pozor si následně musíte dávat na státní svátky, kdy se neobchoduje (nutné sledovat svátky dle dané země). I když nebudete obchodovat futures, je dobré sledovat rolování (rollover day)/expirační den futures. Během těchto dnů je vyšší volatilita, a to i na derivovaných produktech.

Co se týká samotných obchodních dní, obecně na akciích platí, že první polovina týdne (po-st) mají trhy tendenci spíše růst a čtvrtek a pátek klesat. Může to být způsobeno tím, že investoři chtějí před víkendem vybrat zisky a také tím, že po víkendu vyprchají emoce, vše se uklidní a je lepší nálada. Vysvětlení je více a nelze se tím 100% řídit a postavit čistě na tom obchodní strategii, ale na druhou je to taková zajímavost, která se může hodit.

Komoditní indexy

Na začátku článku jsme zmínili, že se budeme věnovat hlavně akciovým indexům, pojďme se ale podívat i na ty komoditní.

Smysl obou indexů je totožný. Komoditní index, stejně jako akciový index tak slouží jako indikátor vývoje (výkonnosti) určité skupiny komodit. Komoditní indexy nejsou mezi obchodníky posledních pár let zas tolik oblíbené, ale to neznamená, že neskrývají potenciál.

Vyšší volatilita není u komoditních indexů ničím vyjimečným. Stejně tak, jako pády a vzestupy o desítky procent během krátké doby. Ale i těchto vlastností dokáže spousta obchodníků využít.

Mezi nejznámější komoditní indexy patří CRB Reuters/Jefferies a S&P GSCI. Index CRB byl uveden na trh již v roce 1957 a patří mezi jeden z nejstarších. Aktuálně se skládá z 19 komodit, mezi které se řadí – Zlato, stříbro, cukr, plyn, ropa, měď, kukuřice a další. Index S&P GSCI byl Goldman Sachs uveden na trh "až" v roce 1991. Index obsahuje mnohem vyšší expozici vůči energiím (75% tvoří energetické komodity), než indexy cen ostatních komodit, jako je například index komoditní index Dow Jones. Mezi další komoditní indexy se řadí například: The Rogers Commodity index, NCDEX, DBLCI, CSCB, CMCI, Thomson Reuters a další.

Proč indexy obchodovat?

Pokud stále nad indexy váháte zda vůbec začít obchodovat burzovní indexy, tak se na ně podívejte komplexně. Indexy jsou kvalifikovaným výběrem těch nejlepších akcií z dané geografické lokace nebo odvětví. Tím vám zajišťují značnou diverzifikaci, jenž v daném segmentu jen těžko svépomocí dosáhnete.

Akciové indexy jsou z dlouhodobého hlediska považovány za stabilní a až na výjimky rostoucí. Dlouhodobě do nich investují velké společnosti a u aktivních fondů jsou akciové indexy považovány za benchmark.

Pokud se podíváte na výkonnost fondů, tak zjistíte, že se často pohybují pod benchmarkem, tedy pod akciovými indexy. V případě investic do akciových indexů vám odpadne poplatek za vstup do fondu, za jeho správcovství, za údržbu a podobně.

Akciové indexy jsou diverzifikované a snadné na obchodování. Pokud se rozhodnete k dlouhodobé investici, tak i časově nenáročné. Jsou to právě tyto důvody, proč jsou indexy tak oblíbené a obchodované.

Na samotný závěr vás musíme upozornit, že i zde existuje riziko ztráty finančních prostředků. Abyste toto riziko eliminovali, tak doporučujeme pokračovat ve čtení našich výukovým článků, kde vám pomůžeme s obchodováním, a to nejen akciových indexů.

Zdroje informací pro článek akciové indexy:

Ohodnoťte tuto rubriku

Články v kategorii Burzovní indexy - K čemu slouží? Jak je obchodovat a lze na nich vydělat?
Zobrazit další
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
RECENZE

TOP Akcioví brokeři

XTB logo
XTB★ 93 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro logo
eToro★ 90 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo