Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Aktuální hodnoty ETF – Seznam fondů s hodnotami a grafy + detailní recenze

Níže naleznete seznam 43 nejznámějších veřejně obchodovaných fondů (ETF). V tomto seznamu jsou kromě dalších informací vždy uvedeny aktuální ceny ETF, jejich změna za posledních 24 hodin a grafy ETF za poslední týden.

Informace o emisi, poplatcích daného fondu a další naleznete v jednotlivých profile po rozkliknutí daného ETF.

Aktuální ceny ETF

ETF Aktuální cena Změna za 24h TER Graf posl. 7 dní
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Filtry
Řazení
ETF
Aktuální cena
Změna za 24h
TER
ETF (burzovně obchodované fondy) v kostce
 • ETF je typ investičního fondu a burzovně obchodovaného produktu, který drží soubor aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo komodity, a obchoduje se na burze podobně jako jednotlivé akcie.
 • Nabízejí okamžitou diverzifikaci, protože obvykle sledují index, sektor, komoditu nebo třídu aktiv, což investorům umožňuje rozložit riziko mezi více aktiv jediným nákupem.
 • ETF lze nakupovat a prodávat v průběhu celého obchodního dne za tržní ceny, což nabízí vysokou likviditu. Tato flexibilita je podobná jako u jednotlivých akcií a je mnohem větší než u podílových fondů.

Pasivní investování zažívá v několika posledních letech ohromný boom. Vzhledem k výhodám, jaké nabízí, se není čemu divit. Lidé mohou zhodnocovat své prostředky z pohodlí svého domova, musí vynaložit minimum času na správu portfolia a za celou službu platí poplatky v řádech desetin procenta (zatímco u podílových fondů zákazník zaplatí i několik procent). K tomu všemu jsou výnosy úplně stejné, a dokonce velice často i lepší. Jak se dá něčeho takového dosáhnout? S pomocí ETF fondů.

Pokud chce být investor úspěšný, jsou k tomu potřeba dvě hlavní věci. Musí umět ovládat své emoce a znát instrumenty, do kterých investuje. Ve Finexu jsme pro vás proto připravili dlouhý seznam, který vám pomůže s výběrem. Fondů je spousta a všechny se něčím liší.

Ukažme si teď jednotlivé skupiny ETF fondů a jejich dělení.

V rychlosti: Co jsou to ETF fondy?

ETF fondy jsou instrumenty podobné podílovým fondům. Cena instrumentu se odvíjí od podkladového aktiva, kterým může být v zásadě cokoliv. Obecně se dá říct, že mají dva velké rozdíly oproti běžným podílovým fondům.

 • Tím prvním je, že se obchodují úplně stejně jako akcie. ETF fondy jsou zalistované na jednotlivých burzách a investor je může nakupovat podle libosti. Investování do těchto fondů je díky tomu velice jednoduché a dokáže ho provozovat kdokoliv.
 • Druhý rozdíl je ve způsobu, jakým fondy investují svěřené prostředky. ETF fondy jsou, na rozdíl od podílových fondů, spravovány pasivní formou. Každé ETF má svá vlastní pravidla, která v podstatě algoritmicky nakupují a prodávají aktiva podle zadaných parametrů. Každý investor má tak naprosto jednoznačnou představu o tom, jak se bude fond chovat. Manažer podílového fondu dělá rozhodnutí podle svého nejlepšího přesvědčení. ETF fond žádného manažera v pravém slova smyslu nemá a odděluje tak emoce od investic.

Co znamená zkratka UCITS a čím je pro nás důležitá?

Možná jste si všimli, že spousta ETF ve svém názvu má označení UCITS. UCITS je zkratka pro anglický výraz Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities. Jedná se o standardy, které mají za cíl zabránit investorům ve vložení prostředků do nebezpečných investic, o kterých nic neví.

Určitá pravidla upravují způsob, jakým mohou být fondy marketingově propagovány a prodávány. Jsou do toho zahrnuti samotní správci fondů, ale stejně tak i brokeři. Obecně má tato směrnice několik pravidel:

 • Princip nejlepší exekuce obchodů říká, že by měl broker zákazníkovi vystavit tu nejlepší možnou nabídku při nákupu aktiv
 • Princip ochrany investora se snaží o to, aby měl investor kompletní a přesné informace o produktu, aby byl fond dostatečně diverzifikovaný apod.

Aktiva, která se řídí dle UCITS standardů, mohou být aktivně prodávána investorům. Z pohledu majetku fondu nesmí přesahovat žádné aktivum 10 % z celkového kapitálu. Je zde také nastavený požadavek na okamžitou likviditu a na oddělení prostředků správce od těch zákaznických.

Poznámka

Obecně se tedy lze říct, že UCITS fondy mají přesnou strukturu, musí dodržovat stanovená pravidla a budou pro investora díky tomu mnohem transparentnější.

Jelikož má UCITS směrnice chránit investory před přehnaným rizikem, splňuje tyto parametry pouze určitá část fondů (i když z pohledu objemu je to ta majoritní). Na trhu se ale obchodují i produkty, které razítko UCITS nemají. Jde především o fondy se zvláštní povahou – uzavřené podílové fondy, případně ty se zvláštním zaměřením např. na deriváty, nemovitosti apod.

Dalším pro investora důležitým rozdílem mezi UCITS a non-UCITS fondy je také oblast, ve které se mohou obchodovat: UCITS fondy jsou harmonizované skrze celou Evropskou unii a máte k nim přístup v podstatě z celého evropského kontinentu. Non-UCITS fondy vychází ze zákonů dané země a jinde nemusí být obchodovatelné pro běžného retailového investora.

Jak se ETF fondy dělí

ETF fondy, stejně jako jiné instrumenty na kapitálovém trhu, se rozdělují do mnoha kategorií. Hodí se jednotlivé kategorie znát. Když se rozhodnete stavět své vlastní portfolio, budete potřebovat přesně zacílené instrumenty.

Distribuční a akumulační

První důležité rozdělení ETF fondů je na akumulační a distribuční. Jde o to, jestli fond vyplácí svým akcionářům zisky, nebo je nechávají uvnitř fondu a nakupují se za ně další podkladová aktiva.

 • Akumulační ETF fondy si ponechávají veškeré vyplacené zisky a reinvestují je zpět do aktiv. Pro investora to znamená, že výnos uvidí v podobě růstu ceny ETF fondů. Jednoduché a efektivní. Co ale distribuční ETF fondy?
 • Distribuční ETF fondy jsou takové, které vyplácejí své výnosy akcionářům. Z pohledu nakupovaných aktiv fungují naprosto stejně jako akumulační. Jako jejich akumulační protějšky investují do aktiv svěřené prostředky, ale výnosy vyplácejí akcionářům v podobě dividend. A zde je právě kámen úrazu.
Poznámka

Dividenda je vždy daněná u zdroje. Když fond investuje do společností, které dividendu vyplácejí, dostanou ji již sraženou o procenta stanovená legislativou domicilu společnosti. Fond tedy dostane dividendu zdaněnou. Pokud ji ale vyplácí akcionářům, je daňová povinnost ještě na samotném investorovi.
 
Pokud jsou ETF umístěna ve státě, který daní dividendu 0 %, pak musí český investor zaplatit daň při podání daňového přiznání. Jestliže má ETF fond domicil, ve kterém se dividenda daní, pak dostane již zdaněnou dividendu fondu, kterou musí zapsat do daňového přiznání a doložit podepsaný formulář o zamezení dvojího zdanění (pokud formulář nedoloží, pak odvádí daň znovu). Tak či tak daní dividendu dvakrát.

Distribuční ETF fondy jsou podstatně složitější a přinášejí investorům obtíže. Mnohem lepší a daňově i časově efektivnější jsou ETF akumulační. Je to úplně stejné jako s akciemi. Mnohem lepší způsob, jak vrátit investorům zisk, je reinvestice do společnosti jako takové (u akcií také zpětné odkupy akcií).

ETF sledující indexy

Ačkoliv se tato skupina prolíná i s ostatními, které zmíníme níže, přišlo nám dobré ji oddělit. ETF fondy sledující nějaký z indexů jsou dnes jedním z nejrozšířenějších produktů na celém kapitálovém trhu mezi běžnými investory.

Princip je jednoduchý. Index si můžete představit jako košík aktiv, který je sestavený podle určitých kritérií. Může to být například 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA. Jeho hlavním účelem je především statistické sledování nějakého segmentu trhu. Jsou indexy na akcie, komodity, kryptoměny a mnoho dalších. Indexové ETF fondy jsou vytvořené tak, že nakupují totožná aktiva jako indexy.

Vlastnosti

 • Sledují výkonnost indexů, které se používají po celém světě
 • Většinou velmi přehledná strategie
 • Jedny z nejnižších poplatků ze všech ETF fondů

Příklady indexových ETF fondů

Rozdělení podle aktiv

Ačkoliv je dělení na akumulační a distribuční důležité, jedná se spíše o vlastnosti daných ETF fondů. Rozdělení podle aktiv mluví o tom, do čeho fond skutečně investuje. Podle toho se bude také chovat jeho cena a vývoj v prostředí krize či hospodářského růstu. Na základě podkladových aktiv se budete také rozhodovat o tom, jestli se vám fond hodí do strategie portfolia, zda odpovídá požadované rizikovosti atp.

Akciové ETF

Akciové ETF fondy nakupují pouze veřejně obchodované společnosti. Z obecného pohledu jde o dlouhodobě nejvýkonnější typ instrumentů. Zároveň se dá s klidným svědomím říct i to, že jsou mezi investory nejoblíbenější. O tom vypovídá i hodnota v nich investovaného majetku, která dalece překračuje ostatní třídy aktiv.

Mohou se soustředit na společnosti z USA, Evropy, Asie a jiných regionů. Některá ETF akcie kombinují geograficky, jiná zase podle specifických oborů či společenských tlaků (např. ETF fond sledující společnosti s určitým ratingem ESG).

Vlastnosti

 • Akcie jsou obecně výkonné a v býčím trhu rostou velmi rychle
 • průměrný roční výnos po inflaci kolem 8 % za posledních 30 let
 • Při propadech mohou klesnout o desítky procent
 • Mohou být distribuční i akumulační

Příklady akciových ETF fondů

 • iShares Core MSCI World UCITS – Sleduje akcie z 23 rozvinutých trhů celého světa, tedy USA, Kanada, Evropa, Japonsko atd., obsahuje zhruba 1 500 titulů
 • iShares Core S&P500 UCITS – Sleduje americký index S&P 500, který obsahuje 500 největších veřejně obchodovaných společností ze Spojených států amerických, např. Tesla, Microsoft, 3M, Verizon, Visa, Coca-Cola
 • iShares Core EURO STOXX 50 UCITS – Sleduje výkonnost 50 největších společností z jedenácti zemí Evropské unie, obsahuje např. Siemens, Allianz, Linde
 • iShares Core S&P 500 Financials Sector UCITS – ETF fond zaměřený na finanční společnosti spadající do amerického indexu S&P 500

Dluhopisové ETF

Dluhopisy jsou cenné papíry, které slibují výnos v podobě výplaty kupónu a investované částky v době splatnosti. Dluhopisová ETF se dělí na dvě velké kategorie – státní dluhopisy a firemní dluhopisy.

U státních dluhopisů se můžete setkat s rozvinutými trhy, ale také těmi zaostalejšími. Obecně se ale dají považovat za velice stabilní. Tomu samozřejmě odpovídá i jejich nízký výnos. Korporátní dluhopisy jsou zásadně výnosnější, ale jejich rizikovost je také úplně jinde.

Vlastnosti

 • Pravidelná výplata kupónu v případě, že dlužník splácí podle plánu
 • Silná provázanost s úrokovými sazbami stanovenými centrální bankou (když sazba klesá, již vydané dluhopisy rostou na hodnotě, stejně tak naopak)
 • Obecně mají nižší výnosnost než akcie
 • Distribuční i akumulační

Příklady dluhopisových ETF fondů

Komoditní ETF

Komoditní ETF fondy většinou sledují cenu různých plodin a jiných věcí. Spadají sem také cenné kovy, hospodářská zvířata, průmyslové materiály a energie. Většina z těchto fondů cílí na širokou diverzifikaci. Je zde relativně těžké najít ETF fondy, které se zaměřují pouze na jednu ze zmíněných položek. Dává to smysl, neboť jednotlivé skupiny mají cenu stanovenou globálně a jdou nakupovat samostatně pomocí futures kontraktů a jiných derivátů.

Vlastnosti

 • Široká diverzifikace mezi mnoho skupin
 • Pouze akumulační, protože komodity nevytvářejí žádné cashflow
 • Komodity obecně mohou být velmi rizikové

Příklad komoditních ETF fondů

Nemovitostní ETF

Investoři v České republice mají v extrémní oblibě nemovitosti. K akciím máme stále jakou si nedůvěru. Někdo by možná řekl i strach. Prostě potřebujeme náš majetek vidět, nejlépe si na něj i sáhnout. Pokud se ale nechcete zabývat nákupem nemovitosti, správou prostor a byrokracií, můžete investovat do nemovitostních ETF fondů.

Nemovitostní ETF fondy rozkládají své peníze do různých pozemků a REIT akcií. Mohou mít nastavená různá pravidla ohledně geografie, ale také třeba minimální výnosnost apod.

Když investor koupí jeden byt, drží doslova “všechny vajíčka v jednom košíku“. Stačí špatný soused, potopa, změna okolí či cokoliv dalšího. Ze skvělé investice může být najednou pohroma. Jednou z opravdu dobrých věcí na ETF fondech a REIT akcií je fakt, že vlastní celou řadu nemovitostí a inherentně obsahují prvek diverzifikace.

Vlastnosti

 • Středně velké poplatky
 • Střední rizikovost
 • Akumulační i distribuční
 • Široká diverzifikace

Příklady nemovitostních ETF fondů

ETF peněžního trhu

Pravděpodobně nejbezpečnější trh je ten peněžní. Aktiva zde obchodovaná mají formu velice krátkodobých pohledávek s extrémně nízkou rizikovostí a výnosem. Mohou sloužit pro uložení velkých objemů peněz, které by jinak ležely na účtu investora. Slouží spíše jako vyrovnávací prvek do portfolií pro případ krize.

Vlastnosti

 • Velice malá rizikovost
 • Malé výnosy
 • V poměru k výnosům mají relativně velké poplatky

Příklady některých ETF fondů peněžního trhu

Speciální typy ETF

Investičních strategií je na trhu spousta a mnoho z nich potřebuje ke svému chodu různě strukturované produkty. Ve stejném duchu existuje i velká spousta ETF fondů, které naprosto vybočují ze zažitých vzorců a nabízejí investorům kompletně jinou investici.

Najdeme zde ETF fondy soustředící se na udržitelné podnikání, inverzní fond shortující určitý typ aktiv, zapákované ETF fondy pro krátkodobý trading, ETF sledující volatilitu určitých indexů atd. Kreativitě se v podstatě meze nekladou.

Vlastnosti

 • Většinou extrémně rizikové
 • Často mají nějaký skrytý princip, který musí investor chápat (zapákovaná ETF stále platí úrok a dlouhodobě klesají)
 • Některá se soustředí na speciální skupiny aktiv
 • Určité produkty jsou především pro krátkodobou spekulaci

Příklady speciálních typů ETF fondů

Jiné typy fondů – ETC a ETN

Na trhu se setkáte i s instrumenty, které jsou ETF fondům velice podobné, ale jejich reálné fungování se liší. Je dobré je znát, protože často se v tabulkách uvádějí jako ETF, i když se ve skutečnosti jedná o jiný typ. Pojďme si je představit na dvou příkladech.

Kryptoměnové ETN fondy

Pokud vás zajímají kryptoměny, chcete do nich investovat, ale nerozumíte tomu, jak vlastně fungují a pracují, můžete k tomu využít některé z kryptoměnových ETN fondů. Ty se tváří podobně jako ETF fondy. Ve skutečnosti je ale rozdíl velký. ETN jsou v podstatě dluhové cenné papíry. Dá se říct, že se produkt zavazuje k tomu, že investorovi vyplatí výkonnost podkladového aktiva. Podkladové aktivum ale nenakupuje.

Ze své podstaty jsou extrémně rizikové a měli by do nich vkládat peníze pouze zkušení investoři. Faktem je, že se fondy tvoří hlavně pro velké kryptoměny, tedy například pro Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin apod.

Vlastnosti

 • Extrémně rizikové instrumenty s vysokou volatilitou
 • Velmi vysoké náklady dosahující na nižší jednotky procent
 • Většinou nejde o ETF fondy, nýbrž o ETN

Příklady kryptoměnových ETF/ETN fondů

ETC na cenné kovy

Cenné kovy jsou z pohledu oblíbenosti hned vedle nemovitostí, a to i přesto, že se reálně jedná spíš o uchovatel hodnoty. Stejně jako u kryptoměn, ani zde nejde o ETF – tentokrát mají formu ETC. To jsou produkty, které kopírují cenu podkladových aktiv, kterými jsou zpravidla komodity.

Fondy investující do cenných kovů jsou vhodné pro ty, kteří nechtějí řešit nákup, zabezpečení a následný prodej cenných kovů za ohromné marže pro obchodníky. Strategie a cenný kov se samozřejmě liší fond od fondu, nicméně mnoho z nich skutečně fyzické zlato a jiné kovy nějakým způsobem drží. I kdyby to mělo být pomocí futures kontraktů, které jsou závaznou smlouvou. Většinou je správce fyzického majetku někdo jiný (například banka).

Vlastnosti

 • Mohou držet fyzické zlato a jiné cenné kovy
 • Hlavně jako udržitel hodnoty
 • Nízké poplatky za správu

Příklady ETF fondů na cenné kovy

Rozdělení podle geografie

ETF fondy se, stejně jako akcie, rozdělují i podle geografie. Některé se soustředí na rozvinuté trhy, jiné zase nakupují a prodávají aktiva z těch zaostalejších.

Společnost MSCI například rozděluje oblasti následovně (pod nimi je uvedeno vždy několik příkladů):

Developed

 • USA
 • Kanada
 • Japonsko
 • Francie

Emerging

 • Kolumbie
 • Česká republika
 • Thajsko

Frontier

 • Rumunsko
 • Nigérie
 • Omán

Obecně platí, že rozvinuté trhy jsou ty nejbezpečnější z pohledu výnosů, ale také tamní legislativy a transparentnosti trhu a finančních dokumentů. Naopak Frontier trhy jsou ty nejrizikovější.

V případě krize stahují investoři majetek do méně rizikových oblastí. Peníze tím pádem odtékají z Frontier a Emerging trhů, díky čemuž na nich klesá i cena aktiv podstatně rychleji.

Nejznámější, nejoblíbenější a největší ETF

Po celém světě existuje dnes již obrovské množství burzovně obchodovaných fondů ETF. Jak jsme si ukázali výše, rozdělují se do mnoha kategorií a každá je úplně odlišná.

Investor by měl investovat podle tvrdých dat a čísel. Vůbec by se neměl přiklánět k nějakému instrumentu jen kvůli tomu, že je mu něčím sympatický. Emoce nemají v investicích co dělat. Oblíbený fond nemusí být špatný. Problémem je v tom, že může dojít k neobjektivnímu hodnocení. Dobře fungující fond, který ale nebude do portfolia sedět, může napáchat velké škody.

I když to tedy není úplně správné, pojďme si ještě ukázat ty největší a zpravidla i nejoblíbenější fondy mezi investory. Najdete je snad v každém portfoliu a nakupují je i velké investiční fondy. Protože je prvních několik ETF fondů zaměřeno pouze na S&P 500, některé z nich přeskočíme.

Mezi asi ty nejznámější a nejoblíbenější ETF patří:

 • SPDR S&P500 (SPY) – Sleduje výkonnost indexu S&P 500 – Celkový investovaný majetek 380 miliard dolarů
 • iShares Core S&P500 – Sleduje výkonnost indexu S&P 500 – Celkový investovaný majetek 312 miliard dolarů
 • Vanguard Total Stock Market – ETF fond investuje do většiny akciových firem na americkém trhu – Celkový investovaný majetek 287 miliard dolarů
 • Vanguard Total Bond Market – ETF investuje na celém dluhopisovém trhu v USA – Celkový investovaný majetek 87 miliard dolarů
 • SPDR Gold Shares – Fond investuje do zlata a sleduje jeho cenu – Celkový investovaný majetek 54 miliard dolarů
Líbil se vám tento článek?
30
1
Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 78 % účtů retailových investorů peníze.
U 67,85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 76 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎