Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Aktuální hodnoty ETF – Seznam fondů s hodnotami a grafy + detailní recenze

Níže naleznete seznam 43 nejznámějších veřejně obchodovaných fondů (ETF). V tomto seznamu jsou kromě dalších informací vždy uvedeny aktuální ceny ETF, jejich změna za posledních 24 hodin a grafy ETF za poslední týden.

Informace o emisi, poplatcích daného fondu a další naleznete v jednotlivých profile po rozkliknutí daného ETF.

Aktuální ceny ETF

ETF Aktuální cena Změna za 24h TER Graf posl. 7 dní
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Filtry
Řazení
ETF
Aktuální cena
Změna za 24h
TER

Pasivní investování zažívá v několika posledních letech ohromný boom. Vzhledem k výhodám, jaké nabízí, se není čemu divit.

Lidé mohou zhodnocovat své prostředky z pohodlí svého domova, musí vynaložit minimum času na správu portfolia a za celou službu platí poplatky v řádech desetin procenta (zatímco u podílových fondů zákazník zaplatí i několik procent).

K tomu všemu jsou výnosy úplně stejné, a dokonce velice často i lepší. Jak se dá něčeho takového dosáhnout? S pomocí ETF fondů.

Pokud chce být investor úspěšný, jsou k tomu potřeba dvě hlavní věci. Musí umět ovládat své emoce a znát instrumenty, do kterých investuje. Ve Finexu jsme pro vás proto připravili dlouhý seznam, který vám pomůže s výběrem. Fondů je spousta a všechny se něčím liší.

Ukažme si teď jednotlivé skupiny ETF fondů a jejich dělení.

ETF (burzovně obchodované fondy) v kostce

 • ETF je typ investičního fondu a burzovně obchodovaného produktu, který drží soubor aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo komodity, a obchoduje se na burze podobně jako jednotlivé akcie.
 • Nabízejí okamžitou diverzifikaci, protože obvykle sledují index, sektor, komoditu nebo třídu aktiv, což investorům umožňuje rozložit riziko mezi více aktiv jediným nákupem.
 • ETF lze nakupovat a prodávat v průběhu celého obchodního dne za tržní ceny, což nabízí vysokou likviditu. Tato flexibilita je podobná jako u jednotlivých akcií a je mnohem větší než u podílových fondů.

V rychlosti: Co jsou to ETF fondy?

ETF fondy jsou instrumenty podobné podílovým fondům. Cena instrumentu se odvíjí od podkladového aktiva, kterým může být v zásadě cokoliv.

Obecně se dá říct, že mají dva velké rozdíly oproti běžným podílovým fondům.

 • Tím prvním je, že se obchodují úplně stejně jako akcie. ETF fondy jsou zalistované na jednotlivých burzách a investor je může nakupovat podle libosti. Investování do těchto fondů je díky tomu velice jednoduché a dokáže ho provozovat kdokoliv.
 • Druhý rozdíl je ve způsobu, jakým fondy investují svěřené prostředky. ETF fondy jsou, na rozdíl od podílových fondů, spravovány pasivní formou. Každé ETF má svá vlastní pravidla, která v podstatě algoritmicky nakupují a prodávají aktiva podle zadaných parametrů.Každý investor má tak naprosto jednoznačnou představu o tom, jak se bude fond chovat. Manažer podílového fondu dělá rozhodnutí podle svého nejlepšího přesvědčení. ETF fond žádného manažera v pravém slova smyslu nemá a odděluje tak emoce od investic.

Co znamená zkratka UCITS a čím je pro nás důležitá?

Možná jste si všimli, že spousta ETF ve svém názvu má označení UCITS. UCITS je zkratka pro anglický výraz Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities.

Jedná se o standardy, které mají za cíl zabránit investorům ve vložení prostředků do nebezpečných investic, o kterých nic neví.

Určitá pravidla upravují způsob, jakým mohou být fondy marketingově propagovány a prodávány. Jsou do toho zahrnuti samotní správci fondů, ale stejně tak i brokeři. Obecně má tato směrnice několik pravidel:

 • Princip nejlepší exekuce obchodů říká, že by měl broker zákazníkovi vystavit tu nejlepší možnou nabídku při nákupu aktiv
 • Princip ochrany investora se snaží o to, aby měl investor kompletní a přesné informace o produktu, aby byl fond dostatečně diverzifikovaný apod.

Aktiva, která se řídí dle UCITS standardů, mohou být aktivně prodávána investorům. Z pohledu majetku fondu nesmí přesahovat žádné aktivum 10 % z celkového kapitálu.

Je zde také nastavený požadavek na okamžitou likviditu a na oddělení prostředků správce od těch zákaznických.

Poznámka

Obecně se tedy lze říct, že UCITS fondy mají přesnou strukturu, musí dodržovat stanovená pravidla a budou pro investora díky tomu mnohem transparentnější.

Jelikož má UCITS směrnice chránit investory před přehnaným rizikem, splňuje tyto parametry pouze určitá část fondů (i když z pohledu objemu je to ta majoritní). Na trhu se ale obchodují i produkty, které razítko UCITS nemají. Jde především o fondy se zvláštní povahou – uzavřené podílové fondy, případně ty se zvláštním zaměřením např. na deriváty, nemovitosti apod.

Dalším pro investora důležitým rozdílem mezi UCITS a non-UCITS fondy je také oblast, ve které se mohou obchodovat: UCITS fondy jsou harmonizované skrze celou Evropskou unii a máte k nim přístup v podstatě z celého evropského kontinentu.

Non-UCITS fondy vychází ze zákonů dané země a jinde nemusí být obchodovatelné pro běžného retailového investora.

Jak se ETF fondy dělí

ETF fondy, stejně jako jiné instrumenty na kapitálovém trhu, se rozdělují do mnoha kategorií. Hodí se jednotlivé kategorie znát. Když se rozhodnete stavět své vlastní portfolio, budete potřebovat přesně zacílené instrumenty.

Distribuční a akumulační

První důležité rozdělení ETF fondů je na akumulační a distribuční. Jde o to, jestli fond vyplácí svým akcionářům zisky, nebo je nechávají uvnitř fondu a nakupují se za ně další podkladová aktiva.

 • Akumulační ETF fondy si ponechávají veškeré vyplacené zisky a reinvestují je zpět do aktiv. Pro investora to znamená, že výnos uvidí v podobě růstu ceny ETF fondů. Jednoduché a efektivní. Co ale distribuční ETF fondy?
 • Distribuční ETF fondy jsou takové, které vyplácejí své výnosy akcionářům. Z pohledu nakupovaných aktiv fungují naprosto stejně jako akumulační. Jako jejich akumulační protějšky investují do aktiv svěřené prostředky, ale výnosy vyplácejí akcionářům v podobě dividend. A zde je právě kámen úrazu.
Poznámka

Dividenda je vždy daněná u zdroje. Když fond investuje do společností, které dividendu vyplácejí, dostanou ji již sraženou o procenta stanovená legislativou domicilu společnosti. Fond tedy dostane dividendu zdaněnou. Pokud ji ale vyplácí akcionářům, je daňová povinnost ještě na samotném investorovi.

Pokud jsou ETF umístěna ve státě, který daní dividendu 0 %, pak musí český investor zaplatit daň při podání daňového přiznání. Jestliže má ETF fond domicil, ve kterém se dividenda daní, pak dostane již zdaněnou dividendu fondu, kterou musí zapsat do daňového přiznání a doložit podepsaný formulář o zamezení dvojího zdanění (pokud formulář nedoloží, pak odvádí daň znovu). Tak či tak daní dividendu dvakrát.

Distribuční ETF fondy jsou podstatně složitější a přinášejí investorům obtíže. Mnohem lepší a daňově i časově efektivnější jsou ETF akumulační. Je to úplně stejné jako s akciemi. Mnohem lepší způsob, jak vrátit investorům zisk, je reinvestice do společnosti jako takové (u akcií také zpětné odkupy akcií).

ETF sledující indexy

Ačkoliv se tato skupina prolíná i s ostatními, které zmíníme níže, přišlo nám dobré ji oddělit. ETF fondy sledující nějaký z indexů jsou dnes jedním z nejrozšířenějších produktů na celém kapitálovém trhu mezi běžnými investory.

Princip je jednoduchý. Index si můžete představit jako košík aktiv, který je sestavený podle určitých kritérií. Může to být například 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA. Jeho hlavním účelem je především statistické sledování nějakého segmentu trhu.

Jsou indexy na akcie, komodity, kryptoměny a mnoho dalších. Indexové ETF fondy jsou vytvořené tak, že nakupují totožná aktiva jako indexy.

Vlastnosti

 • Sledují výkonnost indexů, které se používají po celém světě
 • Většinou velmi přehledná strategie
 • Jedny z nejnižších poplatků ze všech ETF fondů

Příklady indexových ETF fondů

Rozdělení podle aktiv

Ačkoliv je dělení na akumulační a distribuční důležité, jedná se spíše o vlastnosti daných ETF fondů. Rozdělení podle aktiv mluví o tom, do čeho fond skutečně investuje. Podle toho se bude také chovat jeho cena a vývoj v prostředí krize či hospodářského růstu. Na základě podkladových aktiv se budete také rozhodovat o tom, jestli se vám fond hodí do strategie portfolia, zda odpovídá požadované rizikovosti atp.

Akciové ETF

Akciové ETF fondy nakupují pouze veřejně obchodované společnosti. Z obecného pohledu jde o dlouhodobě nejvýkonnější typ instrumentů. Zároveň se dá s klidným svědomím říct i to, že jsou mezi investory nejoblíbenější. O tom vypovídá i hodnota v nich investovaného majetku, která dalece překračuje ostatní třídy aktiv.

Mohou se soustředit na společnosti z USA, Evropy, Asie a jiných regionů. Některá ETF akcie kombinují geograficky, jiná zase podle specifických oborů či společenských tlaků (např. ETF fond sledující společnosti s určitým ratingem ESG).

Vlastnosti

 • Akcie jsou obecně výkonné a v býčím trhu rostou velmi rychle
 • průměrný roční výnos po inflaci kolem 8 % za posledních 30 let
 • Při propadech mohou klesnout o desítky procent
 • Mohou být distribuční i akumulační

Příklady akciových ETF fondů

 • iShares Core MSCI World UCITS – Sleduje akcie z 23 rozvinutých trhů celého světa, tedy USA, Kanada, Evropa, Japonsko atd., obsahuje zhruba 1 500 titulů
 • iShares Core S&P500 UCITS – Sleduje americký index S&P 500, který obsahuje 500 největších veřejně obchodovaných společností ze Spojených států amerických, např. Tesla, Microsoft, 3M, Verizon, Visa, Coca-Cola
 • iShares Core EURO STOXX 50 UCITS – Sleduje výkonnost 50 největších společností z jedenácti zemí Evropské unie, obsahuje např. Siemens, Allianz, Linde
 • iShares Core S&P 500 Financials Sector UCITS – ETF fond zaměřený na finanční společnosti spadající do amerického indexu S&P 500

Dluhopisové ETF

Dluhopisy jsou cenné papíry, které slibují výnos v podobě výplaty kupónu a investované částky v době splatnosti. Dluhopisová ETF se dělí na dvě velké kategorie – státní dluhopisy a firemní dluhopisy.

U státních dluhopisů se můžete setkat s rozvinutými trhy, ale také těmi zaostalejšími. Obecně se ale dají považovat za velice stabilní. Tomu samozřejmě odpovídá i jejich nízký výnos.

Korporátní dluhopisy jsou zásadně výnosnější, ale jejich rizikovost je také úplně jinde.

Vlastnosti

 • Pravidelná výplata kupónu v případě, že dlužník splácí podle plánu
 • Silná provázanost s úrokovými sazbami stanovenými centrální bankou (když sazba klesá, již vydané dluhopisy rostou na hodnotě, stejně tak naopak)
 • Obecně mají nižší výnosnost než akcie
 • Distribuční i akumulační

Příklady dluhopisových ETF fondů

Komoditní ETF

Komoditní ETF fondy většinou sledují cenu různých plodin a jiných věcí. Spadají sem také cenné kovy, hospodářská zvířata, průmyslové materiály a energie.

Většina z těchto fondů cílí na širokou diverzifikaci. Je zde relativně těžké najít ETF fondy, které se zaměřují pouze na jednu ze zmíněných položek.

Dává to smysl, neboť jednotlivé skupiny mají cenu stanovenou globálně a jdou nakupovat samostatně pomocí futures kontraktů a jiných derivátů.

Vlastnosti

 • Široká diverzifikace mezi mnoho skupin
 • Pouze akumulační, protože komodity nevytvářejí žádné cashflow
 • Komodity obecně mohou být velmi rizikové

Příklad komoditních ETF fondů

Nemovitostní ETF

Investoři v České republice mají v extrémní oblibě nemovitosti. K akciím máme stále jakou si nedůvěru. Někdo by možná řekl i strach. Prostě potřebujeme náš majetek vidět, nejlépe si na něj i sáhnout.

Pokud se nechcete zabývat nákupem nemovitosti, správou prostor a byrokracií, můžete investovat do nemovitostních ETF fondů.

Nemovitostní ETF fondy rozkládají své peníze do různých pozemků a REIT akcií. Mohou mít nastavená různá pravidla ohledně geografie,