Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Aktuální hodnoty ETF – Seznam fondů s hodnotami a grafy + detailní recenze

Níže naleznete seznam 43 nejznámějších veřejně obchodovaných fondů (ETF). V tomto seznamu jsou kromě dalších informací vždy uvedeny aktuální ceny ETF, jejich změna za posledních 24 hodin a grafy ETF za poslední týden.

Informace o emisi, poplatcích daného fondu a mnoho dalšího naleznete v jednotlivých profilech po rozkliknutí daného ETF.

Aktuální ceny ETF

ETF Aktuální cena Změna za 24h TER Graf posl. 7 dní
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Váš kapitál může být ohrožen*
Filtry
Řazení
ETF
Aktuální cena
Změna za 24h
TER

Pasivní investování zažívá v několika posledních letech ohromný boom. Vzhledem k výhodám, jaké nabízí, se není čemu divit.

Lidé mohou zhodnocovat své prostředky z pohodlí svého domova, musí vynaložit minimum času na správu portfolia a za celou službu platí poplatky v řádech desetin procenta (zatímco u podílových fondů zákazník zaplatí i několik procent).

K tomu všemu jsou výnosy úplně stejné, a dokonce velice často i lepší. Jak se dá něčeho takového dosáhnout? S pomocí ETF fondů.

Pokud chce být investor úspěšný, jsou k tomu potřeba dvě hlavní věci. Musí umět ovládat své emoce a znát cenné papíry, do kterých investuje.

Ve Finexu jsme pro vás proto připravili dlouhý seznam, který vám pomůže s výběrem. Fondů je spousta a všechny se v něčím liší.

Ukažme si teď jednotlivé skupiny ETF fondů a jejich dělení.

ETF (burzovně obchodované fondy) v kostce
 • ETF je typ investičního fondu a burzovně obchodovaného produktu, který drží soubor aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo komodity, a obchoduje se na burze podobně jako jednotlivé akcie.
 • Nabízejí okamžitou diverzifikaci, protože obvykle sledují index, sektor, komoditu nebo třídu aktiv, což investorům umožňuje rozložit riziko mezi více aktiv jediným nákupem.
 • ETF lze nakupovat a prodávat v průběhu celého obchodního dne za tržní ceny, což nabízí vysokou likviditu. Tato flexibilita je podobná jako u jednotlivých akcií a je mnohem větší než u podílových fondů.

Obsah

V rychlosti: Co jsou to ETF fondy?

ETF fondy jsou cenné papíry podobné podílovým fondům. Cena ETF se odvíjí od podkladového aktiva, kterým může být v zásadě cokoliv.

Obecně se dá říct, že mají dva velké rozdíly oproti běžným podílovým fondům.

 • Tím prvním je, že se obchodují úplně stejně jako akcie. ETF fondy jsou zalistované na jednotlivých burzách a investor je může nakupovat podle libosti. Investování do těchto fondů je díky tomu velice jednoduché a dokáže ho provozovat kdokoliv.
 • Druhý rozdíl je ve způsobu, jakým fondy investují svěřené prostředky. ETF fondy jsou, na rozdíl od podílových fondů, spravovány pasivní formou. Každé ETF má svá vlastní pravidla, která v podstatě nakupují a prodávají aktiva podle zadaných parametrů.

Co znamená zkratka UCITS a proč je pro nás důležitá?

Možná jste si všimli, že spousta ETF má ve svém názvu označení UCITS. UCITS je zkratka pro anglický výraz Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities.

Jedná se o standardy, které mají za cíl zabránit investorům ve vložení prostředků do nebezpečných investic, o kterých nic neví.

Určitá pravidla upravují způsob, jakým mohou být fondy marketingově propagovány a prodávány. Jsou do toho zahrnuti samotní správci fondů, ale stejně tak i brokeři. Obecně má tato směrnice několik pravidel:

 • Princip nejlepší exekuce obchodů říká, že by měl broker zákazníkovi vystavit tu nejlepší možnou nabídku při nákupu aktiv
 • Princip ochrany investora se snaží o to, aby měl investor kompletní a přesné informace o produktu, aby byl fond dostatečně diverzifikovaný apod.

Aktiva, která se řídí dle UCITS standardů, mohou být aktivně prodávána investorům. Z pohledu majetku fondu nesmí přesahovat žádné aktivum 10 % z celkového kapitálu.

Je zde také nastavený požadavek na okamžitou likviditu a na oddělení prostředků správce od těch zákaznických.

Info

Obecně se tedy lze říct, že UCITS fondy mají přesnou strukturu, musí dodržovat stanovená pravidla a budou pro investora díky tomu mnohem transparentnější.

Jelikož má UCITS směrnice chránit investory před přehnaným investičním rizikem, splňuje tyto parametry pouze určitá část fondů (i když z pohledu objemu je to ta majoritní).

Na trhu se ale obchodují i produkty, které razítko UCITS nemají. Jde především o fondy se zvláštní povahou – uzavřené podílové fondy, případně ty se zvláštním zaměřením např. na finanční deriváty, nemovitosti apod.

Dalším pro investora důležitým rozdílem mezi UCITS a non-UCITS fondy je také oblast, ve které se mohou obchodovat: UCITS fondy jsou harmonizované skrze celou Evropskou unii a máte k nim přístup v podstatě z celého evropského kontinentu.

Non-UCITS fondy vychází ze zákonů dané země a jinde nemusí být obchodovatelné pro běžného retailového investora – typicky americká ETF, které lze z ověřených brokerů obchodovat pouze prostřednictvím brokera Fio e-Broker.

Brokeři, kteří nabízejí nákup ETF bez poplatků:

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.

Jak se ETF fondy dělí

ETF fondy, stejně jako jiné cenné papíry na kapitálovém trhu, se rozdělují do mnoha kategorií. Hodí se jednotlivé kategorie znát.

Distribuční a akumulační

První důležité rozdělení ETF fondů je na akumulační a distribuční. Jde o to, jestli fond vyplácí svým akcionářům zisky, nebo je nechávají uvnitř fondu a nakupují se za ně další podkladová aktiva.

 • Akumulační ETF fondy si ponechávají veškeré vyplacené dividendy a reinvestují je zpět do aktiv. Pro investora to znamená, že výnos uvidí v podobě růstu ceny ETF fondů. Jednoduché a efektivní.
 • Distribuční ETF fondy jsou takové, které vyplácejí dividendy akcionářům. Z pohledu nakupovaných aktiv fungují naprosto stejně jako akumulační, ale výnosy vyplácejí akcionářům v podobě dividend. A zde je právě kámen úrazu.

Distribuční ETF fondy jsou podstatně složitější a přinášejí investorům obtíže. Mnohem lepší a daňově i časově efektivnější jsou ETF akumulační.

Je to úplně stejné jako s akciemi. Mnohem lepší způsob, jak vrátit investorům zisk, je reinvestice do společnosti jako takové (u akcií také zpětné odkupy akcií).

ETF sledující hlavní akciové indexy

Ačkoliv se tato skupina prolíná i s ostatními, které zmíníme níže, přišlo nám dobré ji oddělit. ETF fondy sledující nějaký z hlavních burzovních indexů jsou dnes jedním z nejrozšířenějších produktů na celém kapitálovém trhu mezi běžnými investory.

Princip je jednoduchý. Index si můžete představit jako košík aktiv, který je sestavený podle určitých kritérií. Může to být například 500 největších veřejně obchodovaných společností v USA (index S&P 500).

Existují indexy na akciové trhy, segmenty akciového trhu,