Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Finanční deriváty: Opce – Co jsou to opce? Jak je obchodovat?

Ing. Jiří Vencl
Jméno Příjmení
Popisek autora
Informace o autorovi článku
Publikováno
Finanční deriváty: Opce – Co jsou to opce? Jak je obchodovat?

Obchodování s opcemi patří mezi základní finanční nástroje. I když samotné slovo “opce” nám toho příliš neřekne, jde vlastně pouze o synonymum k předkupnímu právu. V tomto článku se na opce podíváme komplexně, vysvětlíme si jejich původ, využití v reálném světě i v obchodních platformách a podíváme se na to, kde a jak je obchodovat.

Opce ve stručnosti

 • Opce dávají držiteli předkupní právo. Po jejím zakoupení má držitel právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu před vypršením platnosti opce.
 • Opce jsou finanční deriváty, které jsou obvykle využívány ke spekulativním obchodům, a proto nejsou vhodné pro začínající obchodníky či investory.
 • Spekulativními obchody s opcemi lze vydělat, ale i prodělat značné částky.
 • Nalézají své uplatnění i v běžném životě, kdy umožňují nakoupit/prodat dané aktivum – investici, komoditu – za předem stanovou hodnotu.

Obsah článku

Co je to opce

Opce je předkupní právo. Koupí opce tedy máte možnost, nikoliv však povinnost, daný předmět nakoupit v budoucnosti za předem stanovenou cenu.

Je pouze na vás, zda tohoto práva využijete, nebo necháte opci propadnout.

Opci můžete uzavřít v zásadě na cokoliv. V článcích se často uvádějí příklady z Hollywoodu, kdy scénárista napíše scénář určitého žánru, ale studio jej nakoupí jen ve formě opce (aktuálně neví, zda daný žánr bude v oblibě, případně čeká na lepší scénář). Studio zaplatí scénáristovi nevratnou sumu, tzv. opční prémie, scénář je stále v majetku scénáristy, ale ten jej po dobu platnosti opce nesmí prodat, respektive může ho prodat jen studiu, které opci vlastní.

Studio buď scénář koupí a scénárista inkasuje zbylou předem domluvenou sumu, nebo studio nechá opci propadnout a scénárista můžeš scénář prodat komukoliv jinému (opční prémii samozřejmě nevrací).

Opční kontrakty se domlouvají napříč všemi duhy businessů (průmysl, služby…). Jakmile má kupující obavy z rostoucí ceny nebo si chce prostě jen odložit rozhodnutí o nákupu a nechce nést budoucí riziko, zvolí opční kontrakt. Za něj sice kupující zaplatí určitý poplatek (opční prémii), aby jej prodávající vůbec vypsal, ale pro obě strany je to v daný okamžik výhodné.

Opce jako finanční derivát

Opce jsou oblíbeným finančním derivátem. To znamená, že princip výše popsaný je aplikovaný na námi známá finanční aktiva. Jak již název derivát napovídá, derivace = odvozenina.

Přes opce můžete obchodovat například se zlatem, akciemi Apple či jinými akciemi, komoditami či měnami. Koupíte si předkupní právo na akcie a v době exspirace se rozhodnete, zda je pro vás výhodnější koupit (případně prodat) akcie přímo za aktuální cenu nebo využít opce.

Je to úplně stejné jako s již zmíněným scénářem, jen nebudete uvažovat o aktuální ceně scénáře, ale právě akcie, komodity, měny…

Druhy opcí

Základem opčního obchodování jsou dva druhy opcí – CALL a PUT opce. Oba druhy můžete nakupovat či prodávat (tedy jste kupujícím nebo vypisovatelem). Tím se dostáváme k následujícím variantám, které si názorně ukážeme:

 • Long call
 • Short call
 • Long put
 • Short put

Long call opce

Na obrázku níže se koukáte na nákup kupní call opce. Ta vás chrání proti růstu ceny podkladového aktiva. Podívejte se na obrázek a následně si přečtěte vysvětlení pod ním.

Long call opce (Zdroj: Finex.cz)

Chcete se ochránit proti růstu ceny, prodávajícímu opce (vypisovateli) tedy zaplatíte poplatek za vypsání opce – opční prémie (strike). Pokud bude cena podkladového aktiva růst (posouváme se po ose “x” doprava), tak uplatníte opci, nakoupíte za předem domluvenou nižší cenu, prodáte za tržní cenu a máte zisk.

Naopak pokud bude cena podkladového aktiva klesat, nemáte důvod opci využít a nakoupíte levněji na aktuálním (spotovém) trhu. Opci s vyšší cenou necháte propadnout.

V každém případě získá vypisovatel opční prémii. Abyste byli celkově v zisku, tak potřebujete, aby cena pokladového aktiva vzrostla a tuto opční prémii uhradila. Pokud se pohybujete mezi strikem a bodem zvratu, již uhrazujete opční prémii, ale stále jste na tom hůře, než kdybyste žádnou opci neměli.

Short call opce

Jedná se o opak výše zmíněné long call opce. Tedy tentokrát to jste vy, kdo získává opční prémii. Abyste vydělali, tak pro vás bude výhodné, když cena bude pod cenou domluvenou v opci a kupující tak raději uplatní aktuální tržní (nižší) cenu. Grafické znázornění takové opce by vypadalo následovně:

Short call opce (Zdroj: Finex.cz)

Long put opce

Analogie je opět obdobná naší první long call opci, ale nyní chceme prodávat, spekulovat na pokles. Představte si, že si domluvíte opční kontrakt na předmět xy (to může být akcie, komodita kryptoměna) a to ve znění, kdy máte zajištěný odkup za cenu 100. Pokud bude cena 50, nakoupíte za 50 a využijete opce, kde prodáte za 100.

Graficky vypadá long put opce následovně:

Long put opce (Zdroj: Finex.cz)

Short put

Poslední druh je short put a na základě zkušeností výše už vám je zřejmě jasné, o co jde. Jedná se o prodej prodejní opce. Vy chcete inkasovat opční prémii, tedy doufáte, že opce nebude využita.

Pokud je cena opce vyšší než je domluvená v opci, prodávající raději prodá na trhu a opci nevyužije, pokud ale bude nižší, raději opce využije. Na grafu to vypadá následovně:

Short put opce (Zdroj: Finex.cz)

Pokud jste si projeli obrázky a odstavce výše, už znáte základní typy opcí.

Jejich kombinací můžete spekulovat i na pásma, kdy vhodnou kombinací realizujete zisk, když cena v době exspirace bude mezi vámi zvolenými cenami nebo naopak mimo ně. To je ale vyšší level, nejdříve si zažijte výše zmíněné.

Na závěr typů opcí ještě zmíníme tzv. binární opce, platformy, ve kterých pouze klikáte na možnosti, zda cena bude za minutu, pět minut, patnáct minut (nebo jiný časový úsek) vyšší nebo naopak nižší, než je aktuální cena. I to je opční obchodování a vychází to z grafů výše.

A jaký typ opce vlastně zvolit a spekulovat na růst ceny či pokles? S tím už vám pomůže náš seriál technické analýzy, případně fundamentální analýza.

Nevýhodou opčního obchodování obecně je mnohdy nemožnost tuto analýzu provést přímo v opční platformě, a tak je možné, že budete potřebovat nějaký jiný účet, kde technickou analýzu provedete a v opční platformě již jen zadáte obchodní příkaz.

Slovníček opčních termínů

Mnoho termínů již bylo použito, ale ještě jednou a přehledně si je vyjmenujme:

 • Opční prémie: odměna vypisovateli opce, nakupující ji platí, vypisovatel inkasuje, je nevratná
 • Bod zvratu: od toho bodu je pro kupujícího opce zisková (uhradí opční prémii)
 • Exspirace: doba, po kterou je opce platná, dle typu opce je možné ji využít po celou dobu nebo jen v době splatnosti (někdy také uváděno jako expirace)
 • Call opce: nákupní opce
 • Put opce: prodejní opce
 • Podkladové aktivum: předmět opční smlouvy (akcie, komodita, měna, byt, scénář…)
 • Strike cena: předem domluvená cena opčního podkladového aktiva, po dobu platnosti opce se nemění

Příklad opčního obchodu

Opce se obchodují v dávkách, které stanovuje broker. Typicky například akcie po 100 kusech. Tedy pokud chcete obchodovat na akcie Apple, tak jedna opce představuje 100 kusů akcií, váš případný zisk je tak násoben stovkou.

Na základě toho, jakého máte brokera, platíte opční prémii. Ta je brokera LYNX v případě akcií Apple 4 dolary. Tedy za jednu opci zaplatíte 400 dolarů (s jednou opcí spekulujete na 100 ks akcií).

Pokud jste spekulovali na růst ceny a v době nákupu byla cena 270 dolarů a v době exspirace je cena 300 dolarů za akcii, tak inkasujete zisk 2 600 dolarů: (300-270) × 100 ks – 4 × 100 ks (poplatek).

Maximální ztráta je dána opční prémií a vidíte, že zisk je více než slibný. Proč se tedy do obchodování opcí nepustit? A proč ne právě u LYNX?

Favorit redakce

Investování na finančních trzích zahrnuje rizika.
Výhody
 • Široký přístup k více než 100 trhům ve 30 zemích
 • Obchodní platformy Trader Workstation (TWS) a LYNX+ nabízejí pokročilé nástroje a analýzy
Nevýhody
 • Minimální vklad 75 000 Kč je překážkou pro začátečníky
 • Převod měn je zpoplatněn jednorázovým poplatkem ve výši 5 dolarů

A pokud nechcete obchodovat akcie Apple nebo akcie obecně, nevadí, opce je možné aplikovat na cokoliv, tedy komodity (zlato, stříbro, ropa), akciové indexy, existují i forexové opce a samozřejmě i kryptoměnové opce.

Výhody a nevýhody opčního obchodování

Výhody

 • Pákové obchodování (viz příklad výše, za 400 dolarů ovládáte 100 akcií v hodnotě tisíců dolarů)
 • Omezené riziko (viz příklad opčního obchodu, maximální ztráta = opční prémie)
 • Nízká kapitálová náročnost
 • Vysoký potenciál zisku
 • Časová nenáročnost

Nevýhody

 • Vyšší poplatky ve srovnání s forexem, ale výrazně nižší riziko
 • Menší počet opčních instrumentů (podkladových aktiv)

Závěr: vyplatí se opce obchodovat?

Opční obchodování má právem svoje místo u začátečníků i pokročilých. Umožňuje snížit riziko a je časově nenáročné. Osobně obchoduji, ale není to pro mě full-time práce. Pokud to máte stejně, tak jsou opce něco, co dává smysl. Večer se podíváte na trhy, zadáte opční příkaz a dny se o něj nemusíte starat.

U opčního obchodování si můžete vybrat vhodnou strategii, efektivně řídit riziko a nehrozí ani začátečnické chyby, kdy obchody uzavíráte příliš brzy, nejdete si pro plný zisk a podobně. To vše lze u opcí řídit mnohem snadněji.

Osobně vidím v opcích velkou příležitost, a to jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Ano, pokud budete obchodovat CFD nebo ETF, dostanete lepší podmínky, ale na úkor výrazně většího rizika a časové náročnosti. A to se třeba mě osobně nevyplatí.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
51
2

Autor

S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.

Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (7 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Ladislavf Stichenwirth

Zdravím, smím se zeptat jakým způsobem probíhá zdanění? Jelikož už nějaký ten rok obchodujete… na internetu je těžké najít stručné jasné vysvětlení. Co jsem našel já:
příjem do 30000 se danit možná nemusí, nicméně to není jisté…
zisk se daní 15 % , příjem z prodeje opcí v § 10 – Ostatní příjmy, jako náklad se použije poplatek za pořízení + premium?
Děkuji.

Ing. Patrik Kudláček

Zdravím Ladislava, jak píšete určité příjmy (nikoliv zisk, což se často plete) danění nepodléhá, ale dle mého je ten limit 100 000 Kč ročně. Jinak selský rozum mi říká, jak píšete náklad je poplatek za pořízení plus prémium, příjem je prodej opce a zisk/ztráta je rozdíl. Nicméně bych se na tuto problematiku raději optal nějakého zkušeného účetního, abyste měl jistotu, my daňové poradenství neposkytujeme. Přeji pěkný den.

Ladislavf Stichenwirth

Děkuji, zeptám, nechce se mi věřit, že by vedle 100t limitu na příjem z prodeje akcií byl ještě souběžný 100t limit na příjem z prodeje derivátů. Půjdu rovnou na finančák… Děkuji za odpověď, v den mých narozenin:D.

Jiří Szabó

Dobrý den, chci se zeptat. V případě opce je tedy náklad pouze opční prémie? Například u příkladu s Apple, abych zrealizoval zisk, tak musím nakoupit 100 ks apple akcií. Tedy mít cca 100 x 150 USD budget? Nebo je to celé na páku a já tedy zaplatím pouze opční prémii a následně vyberu zisk pokud aktivum stoupne? Děkuji moc.
A jaký broker je dle vás nejlepší pro obchodování opcí?

Ing. Patrik Kudláček

Dobrý den, Jiří. K obchodování opcí bych vám doporučil platformu LYNX Broker, který i přehledně vysvětluje veškeré poplatky, které za obchodování opcí zaplatíte.

Martin

Moc pěkný článek. Mohu se, prosím, zeptat, zda je možnost v ČR ještě někde obchodovat opce mimo LYNX Broker? Ten minimální vklad 100k je pro mne, jako začínajícího, docela dost. Děkuji! Ať se daří!

Redakce Finex

Dobrý den, Martine. Běžně je u LYNX minimální vklad 50 000 Kč. Ale v důsledku obrovského zájmu o obchodování v posledních týdnech byli nuceni dočasně min. vklad zvýšit. Je ale možné, že se brzy znovu sníží. Opce můžete obchodovat např. i u Plus500 nebo třeba SaxoBank.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.