Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
Logo Amundi All Stars Selection
AMUNDI-ALL-STAR-SEL-A
Podílový fond Amundi ČR – All Stars Selection (A) – Graf vývoje a další informace

1,64 Kč

+1,17 % za 7 dní

Logo Amundi All Stars Selection

Podílový fond Amundi ČR – All Stars Selection (A) – Graf vývoje a další informace

Cena 1 podílu fondu Amundi All Stars Selection
Graf AMUNDI-ALL-STAR-SEL-A

1,64 Kč

+1,17 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf vývoje fondu Amundi – All Stars Selection za poslední rok

Základní informace o Amundi All Stars Selection

Typ produktu Smíšený fond
Rizikovost produktu 5 (odvážný investor)
Minimální investice 5 000Kč
Celková nákladovost (TER) 2,49 % p.a.
Pravidelná investice od 500 Kč

Rádi byste vydělali prostřednictvím zhodnocení svých financí? Jednou z možností je investice do podílových fondů. Ty jsou obvyklým nástrojem zhodnocování peněz, jenž vám nabídne banka nebo finanční poradce.

Podílové fondy vám umožní díky jednorázové nebo pravidelné investici nakoupit celou řadu cenných papírů prostřednictvím pořízení jediné nebo části podílové jednotky.

Podílový fond je nástrojem kolektivního investování, to znamená, že vy jako investor do fondu vložíte peníze a obhospodařovatel fondu za ně nakoupí různá aktiva (například akcie nebo dluhopisy)

Právě prostřednictvím podílového fondu Amundi CR – All Stars Selection investujete do nejlepších akciových fondů od předních světových správců (Amundi, Polen, JPM a další).

Portfolio manažerem fondu je Petr Zajíc, který má dlouholeté zkušenosti s českým i zahraničním trhem. O výběr fondů se stará zahraniční tým analytiků Amundi, který se soustředí na kvalitu a výkonnost. Skupina Amundi Czech Republic patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu.

Obsah článku

Představení Amundi Czech Republic

Fond Amundi All Stars Selection spravuje investiční společnost Amundi CR prostřednictvím společností Amundi Czech Republic investiční společnost, a. s. a Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.

Mezinárodní skupina Amundi je hlavním akcionářem a největším správcem aktiv v Evropě, přičemž patří mezi top 10 celosvětově. Objem majetku, který celá skupina spravuje, dosahuje 1,7 bilionu EUR (k 31. 12. 2020).

Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech.

Amundi CR – respektovaný správce aktiv ve střední a východní Evropě

Amundi CR spravuje aktiva individuální a institucionální klientele i nadacím. V současné době patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Za více jak dvacet let se ve střední a východní Evropě etablovala v respektovaného správce aktiv.

Svoje produkty distribuuje přes Komerční banku a banku UniCredit Bank, ale také přes nezávislé finanční zprostředkovatele. Ze své pražské centrály ovládá aktivity na Slovensku a v Bulharsku.

Majetek společnosti Amundi CR se za posledních deset let zpětinásobil. K 30. 3. 2021 společnost obhospodařovala majetek v objemu 234 miliard korun.

Společnost nabízí více jak 150 investičních příležitostí a pokrývá všechny třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nástroje peněžního trhu). Investoři mohou investovat i do reálných aktiv (nemovitosti, private equity) a vybírat dle stylu investování (fondy s růstovou nebo hodnotovou strategií, indexové fondy a fondy s absolutním výnosem či fondy zaměřené na volatilitu).

Společnost dokonce v roce 2020 získala ocenění Nejlepší fond roku 2020 dle Zlaté koruny za svůj tematický fond CPR Global Disruptive Opportunities.

Mezi hlavní distribuční partnery Amundi CR patří právě Komerční banka, která se může pochlubit svou velikostí distribuční sítě (počet poboček přes 300), díky čemuž je garantovaná vysoká dostupnost produktů Amundi ČR.

Chcete se dozvědět podrobnosti o bance Komerční bance a jejích produktech? Přejděte na naši komplexní recenzi, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Co vše vám může podílový fond Amundi All Stars Selection nabídnout, jakými poplatky je fond zatížen a je zde něco, na co byste si měli dát pozor? Čtěte dále.

Graf vývoje výkonnosti fondu

Podívejte se na graf vývoje fondu za období od roku 2014 do současnosti. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy. 

Logo Amundi All Stars Selection
Amundi All Stars Selection/AMUNDI-ALL-STAR-SEL-A
Načítání
Načítání

Porovnání: Fond Amundi CR All Stars Selection dosáhl od svého založení v roce 2014 zhodnocení 3,7 % p.a. Za tu dobu se vklady ve fondu zhodnotily o 35%.

Jen pro porovnání průměrné roční zhodnocení indexu S&P 500 je během posledních 65 let 10,5 % p.a. a za posledních 10 let se S&P 500 zhodnotil o cca 180 %.

Obrovskou roli ve výsledném zhodnocení investice hrají poplatky, o kterých jsme se více rozepsali níže.

Amundi All Stars Selection – charakteristika fondu

Fond Amundi All Stars Selection je zaměřen na investice do nejlepších akciových fondů od předních světových správců (Amundi, Polen, JPM a další). Součástí portfolia jsou fondy a společnosti z vyspělých i rozvíjejících se trhů. Výhodou je vysoká diverzifikace fondu, která snižuje celkové riziko investic, a zároveň podchycuje potenciál investice.

Pro představu, jací emitenti cenných papírů byli nebo jsou ve fondu přítomni: Fondy A-F Polen Capital GLB Growth, Ardevora Global Equity A EUR, JPM America Equity X, A-F US Pioneer Fund, Indice a další.

Poznámka

TIP: Nevíte, co jsou to investiční podílové fondy a jak přesně fungují? Přečtěte si tento komplexní článek, ať podílovým fondům plně porozumíte.

Minimálně 80 % a maximálně 100 % hodnoty majetku fond investuje do cenných papírů a akcií, maximálně 20 % do nástrojů peněžního trhu. Tento fond nekopíruje ani nesleduje žádný index nebo ukazatel.

Fond je vhodný pro investory, kteří se zaměřují na vyšší zhodnocení na úkor většího rizika vzhledem k vyšší míře kolísání.

Investor by měl mít přehled o vývoji na akciových trzích a měl by si uvědomovat možnosti rizika. Jinak ale postačí základní znalosti a zkušenosti.

Minimální výše investice

Minimální výše investice činí jednorázově od  nebo pravidelně od . Jedná se o celkem příznivé částky, ačkoliv mnoho fondů požaduje ještě nižší vstupní investici. Tato minimální výše umožňuje investování širokému okruhu investorů.

Do čeho fond Amundi All Stars Selection investuje?

Fond investuje do nejlepších akciových fondů světových správců, jako je Amundi, Polen, JPM a další. Součástí fondu jsou vyspělé i rozvíjející se trhy. Cílem je vysoká diverzifikace, která snižuje celkové riziko investice, ale zároveň pomůže nalézt ty nejlepší nabídky.

Cílem fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení investováním do diverzifikovaného portfolia akciových fondů, zároveň při lepší likviditě a nižším riziku.

Fond investuje do akcií v Severní Americe (až 62 %), v Evropě (až 20 %), na rozvíjejících se trzích (až 10 %) a v Asii (až 8 %). Aktuální složení portfolia, co se týče aktiv, činí: akcie (84,2 %) a nástroje peněžního trhu (15,8 %). Dle sektoru se fond nejvíce zaměřuje na informační technologie, finance, zdravotní péči, zboží dlouhodobé spotřeby, komunikační služby, průmysl a další…

Poznámka

TIP: Jak a do čeho investovat v roce 2024? Podívejte se na náš velký seznam s možnostmi a návody.

Poplatky fondu

Investování do podílových fondů je spojené s poplatky, je totiž logické, že investiční společnost nezhodnocuje peníze investorů jen tak pro zábavu. Tyto poplatky ale někdy velmi znatelně snižují celkovou výkonnost fondu.

Mezi jednorázové poplatky, které jsou investorovi účtované před nebo po uskutečnění investice patří:

  • Vstupní poplatek: max. z objemu plánované investice.
  • Výstupní poplatek: z objemu nastřádané investice. Poplatek se účtuje při zpětném výběru majetku.

Vstupní poplatek zaplatíte jako investor při vstupu do podílového fondu. Jedná se o jednorázový výdaj, který výnos v případě delší investiční doby zásadně neovlivňuje.

Obvykle se uvádí nejvyšší částky, které mohou být investorovi účtovány. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. Poplatek může být i nižší nebo nulový. Stanoven je obvykle jako procentní podíl z investované částky. Vstupní poplatek u fondů peněžního trhu se pohybuje mezi 1 % až 2 %.

Výstupní poplatek se hradí při vystoupení z fondu, především při vypršení plánované doby investice. Ve většině případů se s tímto poplatkem již nesetkáte.Mezi další důležité poplatky patří:

  • Poplatek za obhospodařování: .

Poplatek za obhospodařování je pravidelný výdaj, který je strháván z investice po celou dobu trvání. Obvykle se pohybuje okolo 1 až 1,5 % p.a. Má důležitý vliv na výkon fondu, proto si pohlídejte, aby nebyl příliš vysoký. Poplatek 1,60 % p.a. je tedy o něco málo vyšší než běžný průměr.

  • Celková nákladovost (TER): .

Tento poplatek představuje poměr celkové výše provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu. Údaj zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale odrazí se ve výkonnosti dané investice.

Zkratka TER vznikla z Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Tento poplatek se uvádí v % a vyplatí se jej sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Nemusí ale platit, že čím vyšší TER, tím horší fond. I přes vysokou nákladovost může fond přinášet skvělé výnosy. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 % p.a. Zde je nákladovost , což je opět o něco vyšší než u ostatních fondů.

Mezi poslední poplatky, které se mohou u fondů vyskytovat, patří poplatek hrazený z majetku fondu za zvláštních podmínek:

  • Výkonnostní poplatek: .

Výkonnostní poplatek nebývá u všech fondů. Pokud je přítomen, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Tento poplatek má za úkol motivovat manažera k nadstandardním výsledkům. Pokud se mu daří, obdrží bonus vycházející právě z tohoto poplatku. Amundi All Stars Selection ale tímto poplatkem nedisponuje.

Na co si dát pozor u poplatků?

V případě poplatků je důležité sledovat zejména TER poplatek, tedy správcovský poplatek (poplatek za obhospodařování). Jedná se o náklad, který investor často přehlíží, protože se soustředí především na vstupní poplatky. Mnoho investorů se dokonce zaměřuje na fondy s nižším vstupním poplatkem, které ale mají ve výsledku vyšší roční nákladovost.

V delším horizontu má ale TER poplatek mnohem větší vliv na vývoj hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Jedná se totiž o pravidelný každoroční náklad, zatímco vstupní poplatek platíte jednorázově.

Pamatujte tedy: čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Stejně tak je důležité dát si pozor na rozdíly v poplatcích, ač jsou třeba jen 0,5 %. Na konci investičního horizontu se může jednat o skutečně extrémní rozdíly, i když se to nyní může zdát málo, za 20 let se může takový poplatek vaší investici značně prodražit (náklady v průběhu času exponenciálně rostou).

Jeden příklad za všechny: 

Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč. Pokud by poplatek nebyl 0,5 % ale 2 %, po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento “nepatrný” rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč. Rozhodně se nejedná o nic výjimečného.

Rozdíly v poplatcích mohou být ještě daleko větší. 

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Fond se řadí do rizikové skupiny 5, což je na stupnici od 1 do 7 vyšší míra rizika. Pokud se číslo přibližuje k 7, tím vyšší výnos může fond poskytovat, ale zároveň je také méně předvídatelný a může dojít ke ztrátám. Nejnižší číslo také není zcela bez rizika, ale je obvykle předvídatelnější, s čímž souvisí naopak nižší výnos.

Tyto hodnoty jsou stanoveny dle údajů z minulosti, které mohou spolehlivě posoudit profil fondu i v budoucnu. Rizika se pravidelně přehodnocují a mohou klesat nebo naopak stoupat.

Do 5. rizikové skupiny fond zařadila především historická volatilita. Hodnota investice klesá i stoupá a není zde zaručena návratnost investice. Při investování do tohoto fondu je rizikem především tržní riziko, úvěrové riziko nebo riziko vypořádání. Vliv může mít také riziko obtížnější likvidity nebo riziko spojené s jednotlivými tipy finančních derivátů.

Vždy platí, že hodnota investice může klesat i stoupat, a její návratnost není nikdy zaručena.

Investor, který investuje do portfolia s rizikovostí 5 se nazývá dynamický investor. Tento investor má za cíl rozložit své portfolio rovnoměrně mezi všechny třídy aktiv. Základem pro něj jsou konzervativní investiční nástroje a rizikovější nástavba, která zvyšuje potenciál výnosu. Požadovaný investiční horizont pro tohoto investora je zpravidla delšího rozsahu.

Doporučený investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli optimálního výnosu. U tohoto fondu je potřeba počítat s výkyvy, a tím pádem je doporučený investiční horizont u tohoto fondu stanoven na . Není ale samozřejmě problém investovat v delším časovém horizontu (+10 let). Ba naopak.

Založení Amundi All Stars Selection

Produkt je možné sjednat si online, přímo v internetovém bankovnictví Komerční banky, ale pouze pokud jste klientem banky.

Následně si stačí zvolit, kolik peněz a do jakého podílového fondu chcete investovat. Minimální vklad se následně převede z vašeho účtu přímo do fondu. Pokud nejste klientem banky, produkt si můžete sjednat na pobočce.

Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy

Amundi All Stars Selection je aktivní investice, která je postavena na myšlence, že maximálního zisku z obchodování na burze lze dosáhnout aktivním výběrem těch správných akcií nebo jiných aktiv. Oproti tomu pasivní investice většinou znamená kopírování nejrůznějších akciových indexů, a to za účelem ušetření nákladů a získání vyšších výnosů než u aktivně spravovaných fondů.

V posledních letech vyšší výkonnost vykazují pasivní fondy a zaznívají dokonce i názory, že aktivní investování je v podstatě mrtvé. Kritici pasivního investování ale poukazují na to, že dokáže být výkonnější než aktivní pouze v dobrých časech.

V takových případech je jedno, do jakých akcií se investuje, protože rostou zkrátka všechny. Zde pak nabývá významu velmi malá nákladovost pasivních fondů, které tak díky tomu mohou porážet fondy aktivně spravované.

Poznámka

TIP: Více informací o tom, jak funguje aktivní a pasivní investování, najdete v našem článku.

Zajímavou alternativou pasivního investování mohou být ETF, které fungují na principu investování do fondu nákupem jeho cenného papíru na burze (stejně, jako při nákupu akcií), akorát s tím rozdílem, že skrze ETF kupujeme “koš akcií” a ne jednotlivý titul.

Pokud vás časově nenáročně pasivní investování zajímá více, můžete využít českých renomovaných investičních platforem jako je například v poslední době velice oblíbené Portu. Portu je investiční platforma, pomocí které lze investovat již od pár stovek měsíčně do řady titulů najednou (ETF – burzovně obchodované fondy) a diverzifikovat tak investiční riziko.

Portu nabízí zajímavý výkon portfolia za výhodný roční poplatek 0,6 – 1 %. To je oproti poplatkům u fondu, které se mohou vyšplhat na 3 – 4 % celkem výrazný rozdíl.

Více o investiční platformě Portu si můžete přečíst v naší recenzi. Zde případně naleznete recenze dalších investičních platforem.

Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele

Fond Amundi All Stars Selection umožňuje investovat do zajímavých akciových fondů předních světových správců. Fond kombinuje investování do akcií, cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Zaměřuje se na atraktivní fondy i společnosti z rozvíjejících se trhů, čímž zvyšuje diverzifikaci fondu a snižuje celkové riziko investice. Zároveň si vytváří půdu pro zajímavé investiční příležitosti.

Řadí se do stupně rizikovosti 5, tudíž je vhodný pro dynamické investory, kteří požadují konzervativní základ a rizikovější nástavbu pro vyšší výnosy. Správcem fondu je společnost Amundi, která vznikla v roce 2010. Patří k předním společnostem pro správu aktiv v Evropě a také mezi globální hráče v této oblasti.

O Amundi All Stars Selection jste se dozvěděli z naší recenze vše potřebné, nyní záleží pouze na vás, zda se rozhodnete do tohoto fondu investovat či ne.

Další detailní informace naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Nezaujal vás fond Amundi All Stars Selection? Podívejte se například na naši recenzi fondu ČSOB Bohatství od banky ČSOB, který nabízí zajímavější podmínky.

Pokud chcete mít jistotu a nechcete podstupovat riziko, řešením také může být spořicí účet. Banky momentálně úrokové sazby na spořicích účtech zvyšují, což vám pomůže vaše peníze alespoň částečně ochránit před inflací. Podívejte se na aktuální srovnání spořicích účtů 2024.

Další podílové fondy od Amundi

Hodnocení Finex.cz

Diverzifikované investice do akciových fondů

Amundi All Stars Selection je fond vhodný pro dynamické investory, kteří cílí na vyšší zhodnocení na úkor většího rizika. Investor by měl počítat s kolísavostí produktu a s nepředvídatelnými výkyvy na finančních trzích. Mělo by se jednat o investora, který si může dovolit odložit investovaný kapitál nejméně na 6 let. Avšak díky vyšší diverzifikaci si celkové riziko investice částečně snižuje, navíc tak je zachycován maximální potenciál akciových trhů.

Detailní informace o fondu Amundi All Stars Selection

Jméno fonduAmundi All Stars Selection
Webové stránkyhttps://www.amundi.cz/produkty/product/view/CZ0008474517
ISIN CZ0008474517
MěnaCZK
Spravovaný kapital (mil.)4 500 CZK
Typ fonduStandardní podílový fond
Typ produktuSmíšený fond
Fond je určený proFyzické osoby
Rizikovost produktu 5 (odvážný investor)
Doporučená délka investice6 let
Minimální investice5 000Kč
Pravidelná investiceod 500 Kč
Dividendová politikaAkumulační
Portfolio manažer Petr Zajíc
Správce fonduAMUNDI CZECH REPUBLIC INVESTICNI SPOLECNOST, A.S.
Možnost založení online
Daňový domicilČeská republika
Datum vzniku6. 6. 2014
Poplatková politika fondu
Celková nákladovost (TER) 2,49 % p.a.
Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 1,60 % p.a.
Výkonnostní poplatek 0 % p.a.
Maximální vstupní poplatek5 %
Struktura portfolia podle typu aktiv
Akciemin. 80 % (max. 100 %)
Depozita a peněžní trhmax. 20 %
Odkaz na dokument KIIhttps://www.amundi-kb.cz/storage/app/media/KIID/KIID_CZ0008474517.pdf
Ohodnoťte fond Amundi All Stars Selection.
1
0

Autor

Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Další Fondy, které by vás mohly zajímat