Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
conseq fondy
CONSEQ-REALITNI
Podílový fond Conseq realitní (CZK) – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

1,31 Kč

0 % za 7 dní

conseq fondy

Podílový fond Conseq realitní (CZK) – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

Cena 1 podílu fondu Conseq realitní (CZK)
Graf CONSEQ-REALITNI

1,31 Kč

0 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf vývoje fondu Conseq realitní za poslední rok

Základní informace o Conseq realitní (CZK)

Typ produktu Nemovitostní fond
Rizikovost produktu 2 (konzervativní investor)
Minimální investice 10 000Kč
Celková nákladovost (TER) 1,62 % p.a.
Pravidelná investice od 500 Kč

Rádi byste investovali do nemovitostí bez větší námahy a v jakékoliv výši? Řešením může být investování do nemovitostního fondu. Tato forma investic obvykle vyžaduje mnohem nižší vstupní kapitál a je přístupnější širšímu okruhu uživatelů.

Ani zhodnocení nemusí být nutně horší, může být i srovnatelné a s menšími starostmi. V nabídce takových fondů je například Conseq realitní (CZK), který se zaměřuje na investice do nemovitostí v České republice a v ostatních zemích střední a východní Evropy.

Fond investuje především do nemovitostí včetně jejich výstavby (development) a dále do účastí v realitních společnostech. Investice fondu do nemovitostí a nemovitostních společností se pohybuje nejméně od 51 % a nejvýše do 80 % svého majetku.

V majetku fondu se nachází například tyto nemovitosti a nemovitostní podíly: FHA Czech, s.r.o.; Karlovarská park, s.r.o.; Retail park Hradec Králové, s.r.o. nebo OC Opatovská, s.r.o.

Skupina Conseq Investment Management je již několik let pevnou součástí českého kapitálového trhu a v posledních letech úspěšně proniká i na polský a slovenský trh. Skupina si získala důvěru již přibližně 500 000 klientů s objemem aktiv ve výši více než 105 miliard korun (údaje k 31. 6. 2022).

Obsah článku

Představení společnosti Conseq Funds

Fond Conseq realitní (CZK) spravuje investiční společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., která patří do konsolidačního celku Conseq Investment Management, a.s.

Conseq Investment Management působí na českém kapitálovém trhu stabilně již dlouhou dobu a v posledních letech proniká i na polský a slovenský trh. Společnost byla založena v roce 1994 jako Conseq Finance za účelem obchodování s cennými papíry.

Začínala se základním jměním pouhých 300 000 Kč a v současné době je skupina největším nezávislým investičním manažerem v České republice.

Conseq Investment Management je ryze česká společnost, která se soustředí na potřeby českých investorů. Zakladatelem společnosti je Jan Vedral, který vede jeden z nejzkušenějších investičních týmů. Specializují se na investice na finančních trzích nových členských zemí Evropské unie ve středoevropském regionu, zároveň se však soustředí na české investory.

Proto je základní měnou investičních produktů česká koruna, díky čemuž nejsou investoři vystavování výkyvům směnných kurzů zahraničních měn. Pokud by však investor chtěl směřovat mimo nabízené finanční trhy, společnost má v nabídce také partnerské investiční produkty z oblasti renomovaných mezinárodních finančních institucí.

Cílem fondu je optimální rozložení majetku do jiných fondů kolektivního investování. Doplňkově se pak jedná o akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu.

Fondy Conseq nabízí v rámci svých investičních služeb také banka Air Bank. Pilotní režim pro vybranou skupinu klientů spustila v roce 2019, přičemž na základě jejich zpětné vazby rozšířila nabídku investičních fondů z původních šesti na celkových osm fondů. Možnost investování tak nyní nabízí všem svým klientům.

Chcete se dozvědět podrobnosti o bance Air Bank a jejích produktech? Přejděte na naši komplexní recenzi, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Co vše vám může podílový fond Conseq realitní nabídnout, jakými poplatky je fond zatížen a je zde něco, na co byste si měli dát pozor? Čtěte dále.

Graf vývoje výkonnosti fondu

Podívejte se na graf vývoje fondu za období od roku 2008 do roku 2022. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.

Logo Conseq realitní (CZK)
Conseq realitní (CZK)/CONSEQ-REALITNI
Načítání
Načítání

Porovnání: Conseq realitní dosáhl od svého založení v roce 2008 průměrného ročního zhodnocení 3,53 % p.a. Za tu dobu se vklady ve fondu zhodnotily o 65,82 %.

Jen pro porovnání, průměrné roční zhodnocení indexu S&P 500 je během posledních 65 let 10,5 % p.a. a za posledních 10 let se S&P 500 zhodnotil o cca 180 %.

Obrovskou roli ve výsledném zhodnocení investice hrají poplatky, o kterých jsme se více rozepsali níže.

Conseq realitní – charakteristika fondu

Fond Conseq realitní (CZK) je speciální otevřený podílový fond, který se zaměřuje na investování do nemovitostí a umožňuje tak investorům stát se součástí vývoje realitního trhu. Investice jsou rozložené do více segmentů realitního trhu a do různých lokalit v České republice.

Fond se zaměřuje na nemovitosti nacházející se na atraktivních místech v Praze i v ostatních českých městech. Investuje zejména do nemovitostí včetně výstavby a do účastí v nemovitostních společnostech. Investice do nemovitostí se pohybuje od 51 % do 80 % majetku.

Základ investice do nemovitostí je tvořen objekty obchodu a služeb, dále administrativními budovami (retail), logistickými parky a okrajově pozemky a nemovitostmi určenými k výstavbě a dalšímu rozvoji. Cílem je do portfolia fondu alokovat prostředky konzervativnějšího charakteru.

Za účelem zajištění likvidity a zhodnocení volných prostředků fond dále investuje také do dalších finančních aktiv (státní pokladniční poukázky, dluhopisy s kratší splatností nebo krátkodobé vklady u bank).

Poznámka

TIP: Nevíte, co jsou to investiční podílové fondy a jak přesně fungují? Přečtěte si tento komplexní článek, ať podílovým fondům plně porozumíte.

Fond investuje do nemovitostí umístěných v České republice a v dalších zemích střední a východní Evropy.

Fond nekopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů ani jiný index. Nesleduje ani nehodlá sledovat jiný finanční ukazatel (benchmark).

Tento fond není vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investice v době kratší než pět let, a samozřejmě pro investory neobeznámené s riziky spojenými s investicemi do majetkových hodnot.

Minimální výše investice

Minimální výše investice činí jednorázově od 10 000Kč nebo pravidelně od od 500 Kč. Minimální jednorázová investice je sice o něco vyšší, ale jinak se jedná o celkem příznivé částky, ačkoliv mnoho fondů požaduje ještě nižší vstupní investici. Tato minimální výše umožňuje investování širokému okruhu investorů.

Do čeho fond Conseq realitní investuje?

Fond investuje nemovitostí včetně výstavby, a to v České republice i v zemích střední a východní Evropy. Jádrem investic jsou obytné a rezidenční nemovitosti, administrativní objekty, dále objekty obchodu a služeb, logistické a průmyslové parky, pozemky a objekty s účelem výstavby a rozvoje.

Fond se zaměřuje na investice v pásmu cca 200 až 1 500 mil. Kč na jeden projekt. Fond také investuje do dalších finančních aktiv, jako jsou státní poukázky, dluhopisy s krátkou splatností nebo krátkodobé vklady u bank.

Mezi nejvýznamnější nemovitosti v portfoliu patří: A7 Office Center Holešovice, Korso Karviná, Průmyslová zóna K-Flex Uniejow, Retail Park Hradec Králové, Karlovarská Business Park, OC Opatovská, Retail park Poděbradská.

Poznámka

TIP: Jak funguje investování do nemovitostí? Přečtěte si našeho komplexního průvodce.

Poplatky fondu

Investiční společnost samozřejmě nezhodnocuje peníze investorů jen tak pro nic za nic, investování do podílových fondů je spojeno s poplatky. Ty mohou někdy velmi znatelně snižovat celkovou výkonnost fondu.

Mezi jednorázové poplatky, které jsou investorovi účtované před nebo po uskutečnění investice patří:

  • Vstupní poplatek: max. 5 % z objemu plánované investice.
  • Výstupní poplatek: 0 % z objemu nastřádané investice. Poplatek se účtuje při zpětném výběru majetku.

Vstupní poplatek zaplatíte jako investor při vstupu do podílového fondu. Jedná se o jednorázový výdaj, který výnos v případě delší investiční doby zásadně neovlivňuje.

Obvykle se uvádí nejvyšší částky, které mohou být investorovi účtovány. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. Poplatek může být i nižší nebo nulový. Stanoven je obvykle jako procentní podíl z investované částky.

Vstupní poplatek u fondů peněžního trhu se pohybuje mezi 1 % až 2 %.

Výstupní poplatek se hradí při vystoupení z fondu, především při vypršení plánované doby investice. Ve většině případů se s tímto poplatkem již nesetkáte.

Mezi další důležité poplatky patří:

  • Poplatek za obhospodařování: 1,5 % p.a.

Poplatek za obhospodařování je pravidelný výdaj, který je strháván z investice po celou dobu trvání. Obvykle se pohybuje okolo 1 až 1,5 % p.a. Má důležitý vliv na výkon fondu, proto si pohlídejte, aby nebyl příliš vysoký.

  • Celková nákladovost (TER): 1,62 % p.a.

Tento poplatek představuje poměr celkové výše provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu. Údaj zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale odrazí se ve výkonnosti dané investice.

Zkratka TER vznikla z Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Tento poplatek se uvádí v % a vyplatí se jej sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Nemusí ale platit, že čím vyšší TER, tím horší fond. I přes vysokou nákladovost může fond přinášet skvělé výnosy. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 % p.a. Zde nákladovost činí 1,62 % p.a. což je průměrné číslo.

Mezi poslední poplatky, které zahrnuje Conseq realitní, patří poplatek hrazený z majetku fondu za zvláštních podmínek:

  • Výkonnostní poplatek: 0 %

Výkonnostní poplatek nebývá u všech fondů. Pokud je přítomen, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Tento poplatek má za úkol motivovat manažera k nadstandardním výsledkům. Pokud se mu daří, obdrží bonus vycházející právě z tohoto poplatku.

Na co si dát pozor u poplatků?

V případě poplatků je důležité sledovat zejména TER poplatek, tedy správcovský poplatek (poplatek za obhospodařování). Jedná se o náklad, který investor často přehlíží, protože se soustředí především na vstupní poplatky. Mnoho investorů se dokonce zaměřuje na fondy s nižším vstupním poplatkem, které ale mají ve výsledku vyšší roční nákladovost.

V delším horizontu má ale poplatek mnohem větší vliv na vývoj hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Jedná se totiž o pravidelný každoroční náklad, zatímco vstupní poplatek platíte jednorázově.

Pamatujte tedy: čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Stejně tak je důležité dát si pozor na rozdíly v poplatcích, ač jsou třeba jen 0,5 %. Na konci investičního horizontu se může jednat o skutečně extrémní rozdíly, i když se to nyní může zdát málo, za 20 let se může takový poplatek vaší investici značně prodražit (náklady v průběhu času exponenciálně rostou).

Jeden příklad za všechny: 

Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč. Pokud by poplatek nebyl 0,5 % ale 2 %, po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento “nepatrný” rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč. Rozhodně se nejedná o nic výjimečného.

Rozdíly v poplatcích mohou být ještě daleko větší. 

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Fond se řadí do rizikové skupiny 2, což je na stupnici od 1 do 7 nízká míra rizika. Pokud se číslo přibližuje k 7, tím vyšší výnos může fond poskytovat, ale zároveň je také méně předvídatelný a může dojít ke ztrátám. Nejnižší číslo také není zcela bez rizika, ale je obvykle předvídatelnější, s čímž souvisí naopak nižší výnos.

Ukazatel rizik představuje potenciální výnos a současně riziko spojené s investicí do portfolia. Je třeba brát v potaz, že investice běžně podléhají výkyvům trhu a dalším rizikům.

Ačkoliv je zde nízké riziko, vzhledem k tomu, že fond investuje především do majetkových hodnot, jedná o fond tržních rizik. Aby fond co nejvíce předcházel tržním rizikům včetně těch měnových používá finanční deriváty.

S investicí do nemovitostí také plynou operační rizika (nedostatky či selhání vnitřních procesů, lidský faktor…), riziko vypořádání, rizika vyplývající z investičního zaměření (riziko koncentrace, právní riziko, politické riziko), úvěrové riziko, ale také riziko stavebních vad, ekologických zátěží, chybného ocenění nemovitosti atd.

Vždy platí, že hodnota investice může klesat i stoupat, a její návratnost není nikdy zaručena.

Investor, který investuje do portfolia s rizikovostí 2 se nazývá konzervativní investor. Tento investor je velmi opatrný a jeho cílem je zvyšování hodnoty bez významných výkyvů. Investuje za účelem ochrany finančních prostředků, ale zároveň toleruje také investice do rizikovějších instrumentů.

Doporučený investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli optimálního výnosu. U tohoto fondu je potřeba počítat s výkyvy, a tím pádem se doporučuje investovat minimálně 5 a více let. Není ale samozřejmě problém investovat v delším časovém horizontu (+10 let). Ba naopak.

Založení Conseq realitní

Produkt je možné sjednat si online na webových stránkách společnosti mojeinvestice.cz. Podmínkou je vlastnictví dvou dokladů totožnosti a vlastního bankovního účtu.

Další možností je založení prostřednictvím některého z obchodních partnerů společnosti (např. Air Bank). Poslední z možností je sjednání přímo v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Burzovní palác Rybná 682/14.

Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy

Fond Conseq realitní je aktivní investice, která je postavena na myšlence, že maximálního zisku z obchodování na burze lze dosáhnout aktivním výběrem těch správných akcií nebo jiných aktiv. Oproti tomu pasivní investice většinou znamená kopírování nejrůznějších akciových indexů, a to za účelem ušetření nákladů a získání vyšších výnosů než u aktivně spravovaných fondů.

V posledních letech vyšší výkonnost vykazují pasivní fondy a zaznívají dokonce i názory, že aktivní investování je v podstatě mrtvé. Kritici pasivního investování ale poukazují na to, že dokáže být výkonnější než aktivní pouze v dobrých časech.

V takových případech je jedno, do jakých akcií se investuje, protože rostou zkrátka všechny. Zde pak nabývá významu velmi malá nákladovost pasivních fondů, které tak díky tomu mohou porážet fondy aktivně spravované.

Poznámka

TIP: Více informací o tom, jak funguje aktivní a pasivní investování, najdete v našem článku.

Zajímavou variantou pasivního investování mohou být ETF, které fungují na principu investování do fondu nákupem jeho cenného papíru na burze (stejně, jako při nákupu akcií), akorát s tím rozdílem, že skrze ETF kupujeme “koš akcií” a ne jednotlivý titul.

Pokud vás časově nenáročně pasivní investování zajímá více, můžete využít českých renomovaných investičních platforem jako je například v poslední době velice oblíbené Portu. Portu je investiční platforma, pomocí které lze investovat již od pár stovek měsíčně do řady titulů najednou (ETF – burzovně obchodované fondy) a diverzifikovat tak investiční riziko.

Portu nabízí zajímavý výkon portfolia za výhodný roční poplatek 0,6 – 1 %. To je oproti poplatkům u fondu, které se mohou vyšplhat na 3 – 4 % celkem výrazný rozdíl.

Více o investiční platformě Portu si můžete přečíst v naší recenzi. Zde případně naleznete recenze dalších investičních platforem.

Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele

Fond Conseq realitní je otevřený podílový fond, který má za cíl v dlouhodobém horizontu (5 a více let) dosahovat zhodnocení prostřednictvím investování do nemovitostí v České republice a v zemích střední a východní Evropy.

Fond investuje především do nemovitostí a nemovitostních společností, a to nejméně 51 % a nejvýše 80 % svého majetku. Základem portfolia jsou obytné, rezidenční a administrativní nemovitosti.

Ačkoliv se fond řadí do stupně rizikovosti 2, zařazení do nižší kategorie rizik automaticky neznamená investici bez rizika. Fond je fondem tržních rizik, vzhledem k tomu, že investuje do majetkových hodnot. Za účelem zajištění tržních rizik včetně měnových fond používá finanční deriváty.

Je zde vyšší maximální vstupní poplatek, který je oproti ostatním podílovým fondům nadprůměrný. Výhodou je, že investor nemá, díky investování prostřednictvím fondu, s investicemi do nemovitostí téměř žádné starosti (např. co se týče správy nemovitosti nebo financování). Navíc si tak zlepší rozložení rizika svého investičního portfolia a jeho výnosy mají příznivější daňový režim než v případě přímého vlastnictví nemovitosti.

O fondu Conseq realitní jste se dozvěděli z naší recenze vše potřebné, nyní záleží pouze na vás, zda se rozhodnete do tohoto fondu investovat či ne.

Další detailní informace naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Nezaujal vás fond Conseq realitní? Podívejte se například na smíšený podílový fond Erste Optimum, který kombinuje konzervativní a dynamickou část portfolia.

Pokud chcete mít jistotu a nechcete podstupovat riziko, řešením také může být spořicí účet. Banky momentálně úrokové sazby na spořicích účtech zvyšují, což vám pomůže vaše peníze alespoň částečně ochránit před inflací. Podívejte se na aktuální srovnání spořicích účtů 2024.

Další podílové fondy od Conseq Funds

Hodnocení Finex.cz

Konzervativní investování do nemovitostí na atraktivních místech

Conseq realitní je podílový fond, který se zaměřuje na budování portfolia nemovitostí na atraktivních a dobře pronajímatelných místech v Praze a ostatních městech v ČR a v Evropě. Cílem fondu je i nadále tvořit portfolio konzervativnějšího charakteru, které bude dobře odolávat výkyvům trhu. Fond je vhodný pro investora, který chce zlepšit rozložení rizik svého investičního portfolia. Výhodou je také lepší likvidita investice než u přímého vlastnictví nemovitosti. Naopak nevýhodou jsou vysoké poplatky a minimální jednorázová investice.

Detailní informace o fondu Conseq realitní (CZK)

Jméno fonduConseq realitní (CZK)
Webové stránkyhttps://www.conseq.cz/investice/prehled-fondu/conseq-realitni-czk
ISIN CZ0008472859
MěnaCZK
Spravovaný kapital (mil.)6 586 CZK
Typ fonduStandardní podílový fond
Typ produktuNemovitostní fond
Fond je určený proFyzické osoby
Rizikovost produktu 2 (konzervativní investor)
Doporučená délka investice5 a více let
Minimální investice 10 000Kč
Pravidelná investice od 500 Kč
Dividendová politika Akumulační
Portfolio manažer Mgr. Vladan Kubovec
Správce fonduConseq Funds investiční společnost, a.s.
Možnost založení online
Daňový domicilČeská republika
Datum vzniku31. 1. 2008
Poplatková politika fondu
Celková nákladovost (TER) 1,62 % p.a.
Vstupní poplatek max. 5 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 1,5 % p.a.
Výkonnostní poplatek 0 %
Maximální vstupní poplatek5 %
Struktura portfolia podle typu aktiv
Akcie0 %
Dluhopisymax. 20 %
Realitní investicemin. 51 max. 80 %
Alternativní investice10 %
Depozita a peněžní trh0 %
Odkaz na dokument KIIhttps://www.conseq.cz/Conseq/Document.ashx?file=CZ0008472859-KIID-CZE-CS
Ohodnoťte fond Conseq realitní (CZK).
0
0

Autor

Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Další Fondy, které by vás mohly zajímat