Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
TOP-STOCKS
Podílový fond Erste Top Stocks – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky
Graf TOP-STOCKS

3,36 Kč

-2,3 % za 7 dní

Podílový fond Erste Top Stocks – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

Poslední aktualizace recenze 29. 8. 2023 | Veronika Cvejnová
Cena 1 podílu fondu Top Stocks
Graf TOP-STOCKS

3,36 Kč

-2,3 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf vývoje fondu Top Stocks za poslední rok

Základní informace o Erste Top Stocks

Typ produktu Akciový fond
Rizikovost produktu 7 (velmi odvážný investor)
Minimální investice 300Kč
Celková nákladovost (TER) 2,17 % p.a.
Pravidelná investice 300Kč

Pokud chcete zhodnotit své peníze a vydělat, ve vašem portfoliu by neměly chybět akcie. Jsou sice rizikovější než například dluhopisy, ale je možné s nimi dosáhnout vyšších výnosů.

Pojďme se podívat na recenzi podílového fondu Top Stocks, který dlouhodobě patří k nejlepším akciovým fondům na českém trhu. Tento fond investuje na vyspělých trzích USA, Kanady a západní Evropy.

Mezi společnosti, do kterých investuje, se řadí například Starbucks, Netflix, Biogen a další…

Sjednání produktu je možné na pobočce. Pokud jste již klientem banky a máte uzavřenou Smlouvu o investičních službách, můžete nákup podílových listů provádět prostřednictvím internetového bankovnictví. Fond je určen pro zkušené a dynamické investory, kteří chtějí zhodnocovat své peníze na akciových trzích.

Poznámka

TIP: U České spořitelny si můžete sjednat běžný účet Standard s vedením zdarma bez podmínek, nebo také běžný účet Plus s nadstandardními výhodami.

Obsah článku

Představení Erste Asset Management

Fond Top Stocks spravuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH. Jedná se o mezinárodní investiční společnost, která má silné postavení ve střední a východní Evropě. Aktivity společnosti jsou podporovány finanční skupinou Erste Group Bank AG.

Holding Erste Asset Management nabízí svým klientům široký výběr investičních fondů a řešení pro správu aktiv. Může se pyšnit silnou mateřskou společností, již zmíněnou Erste Group, která má přes 15,8 milionů zákazníků, a ve Střední i Východní Evropě je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů finančních služeb.

Erste Asset Management GmbH má v České republice na starost obhospodařování a administraci investičních fondů, správu individuálních portfolií zákazníků a investiční poradenství.

Již více než 20 let spravuje akciové, dluhopisové a fondy peněžního trhu, fondy fondů, alternativní investice, individuálně spravovaná portfolia a investiční mandáty institucí.

Na jejích obhospodařovaných fondech se podílí více než 450 tisíc podílníků a aktuálně nabízí Erste Asset Management bezmála 50 podílových fondů.

Své služby poskytuje zákazníkům prostřednictvím poboček České spořitelny.

Chcete se dozvědět podrobnosti o bance Česká spořitelna a jejích produktech? Přejděte na naši komplexní recenzi, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Co vše vám může podílový fond Top Stocks nabídnout, jakými poplatky je fond zatížen a je zde něco, na co byste si měli dát pozor? Čtěte dále.

Graf vývoje výkonnosti fondu

Podívejte se na graf vývoje fondu za období od roku 2012 do současnosti. Pamatujte. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.

Erste Top Stocks/TOP-STOCKS
Načítání
Načítání Načítání

Porovnání: Fond Top Stocks dosáhl v posledních 10 letech průměrného ročního zhodnocení 9,36 % p.a. Za tu dobu se vklady ve fondu zhodnotily o 141 %.

Jen pro porovnání průměrné roční zhodnocení indexu S&P 500 je během posledních 65 let 10,5 % p.a. a za posledních 10 let se S&P 500 zhodnotil o cca 180 %.

Obrovskou roli ve výsledném zhodnocení investice hrají poplatky, o kterých jsme se více rozepsali níže.

Top Stocks – charakteristika fondu

Fond Top Stocks je otevřený podílový fond, který investuje do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na vyspělých akciových trzích. Fond je vhodný pro dynamické investory, kteří chtějí investovat s dlouhodobým investičním horizontem a vyšší návratnost.

Pro dosažení strategie se používá metoda tzv. stockpicking, to znamená, že jsou vybírány jednotlivé akcie pro dlouhodobé zhodnocení, zároveň podíl akcií a investičních instrumentů nesoucích riziko se může pohybovat od 80 % do 100 %.

Portfolio fondu se skládá z 25 různých investičních titulů s přibližně stejnou váhou. Fond je vhodný pro pravidelné investování a může tvořit akciovou část investičního portfolia.

Poznámka

TIP: Nevíte, co jsou to investiční podílové fondy a jak přesně fungují? Přečtěte si tento komplexní článek, ať podílovým fondům plně porozumíte.

Fond investuje do společností s velkým potenciálem růstu. Současně spravuje majetek v hodnotě více než 22 miliard korun a dlouhodobě se řadí k nejvýnosnějším na českém trhu.

Fond je řízen aktivně a žádný index nekopíruje. Investice do portfolia jsou vybírány na základě rozhodnutí portfolio manažera, přičemž je přihlíženo k referenční hodnotě. Vzhledem k tomu, že fond své výnosy reinvestuje, nejsou dividendy v průběhu trvání investice vypláceny.

Tento fond není vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investice v době kratší než pět let, a samozřejmě pro investory neobeznámené s měnovými riziky a riziky spojenými s investicemi na akciových trzích. Fond také není vhodný pro konzervativní investory.

Minimální výše investice

Minimální výše investice činí 300Kč. Jedná se o velmi příznivou částku, která umožňuje investování širokému okruhu investorů.

Do čeho fond Top Stocks investuje?

Fond investuje do koncentrovaného portfolia akcií na vyspělých akciových trzích. V portfoliu naleznete podílové listy úspěšného globálního řetězce Starbucks, farmaceutické společnosti Bristol-Myers Squibb, největší mezinárodní sítě hotelů Marriot International, nejznámějšího amerického placeného poskytovatele filmů Netflix, největší cateringové společnosti Comapss Group nebo například maloobchodního řetězce se sportovní obuví Foot Locker.

Poplatky fondu Top Stocks

Vzhledem k tomu, že investiční společnost nezhodnocuje peníze investorů jen tak pro nic za nic, je investování do podílových fondů samozřejmě spojeno s poplatky. Ty mohou někdy velmi znatelně snižovat celkovou výkonnost fondu.

Mezi jednorázové poplatky, které jsou investorovi účtované před nebo po uskutečnění investice patří:

  • Vstupní poplatek: max. 3 % z objemu plánované investice.
  • Výstupní poplatek: 0 % z objemu nastřádané investice. Poplatek se účtuje při zpětném výběru majetku.

Vstupní poplatek zaplatíte jako investor při vstupu do podílového fondu. Jedná se o jednorázový výdaj, který výnos v případě delší investiční doby zásadně neovlivňuje.

Obvykle se uvádí nejvyšší částky, které mohou být investorovi účtovány. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. Poplatek může být i nižší nebo nulový. Stanoven je obvykle jako procentní podíl z investované částky. Vstupní poplatek u fondů peněžního trhu se pohybuje mezi 1 % až 2 %.

Výstupní poplatek se hradí při vystoupení z fondu, především při vypršení plánované doby investice. Ve většině případů se s tímto poplatkem již nesetkáte.

Mezi další důležité poplatky patří:
  • Poplatek za obhospodařování: 1,95 % p.a.

Poplatek za obhospodařování je pravidelný výdaj, který je strháván z investice po celou dobu trvání. Obvykle se pohybuje okolo 1 až 1,5 % p.a. Má důležitý vliv na výkon fondu, proto si pohlídejte, aby nebyl příliš vysoký.

  • Celková nákladovost (TER): 2,17 % p.a.

Tento poplatek představuje poměr celkové výše provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu. Údaj zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale odrazí se ve výkonnosti dané investice.

Zkratka TER vznikla z Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Tento poplatek se uvádí v % a vyplatí se jej sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Nemusí ale vždy platit, že čím vyšší TER, tím horší fond. I přes vysokou nákladovost může fond přinášet skvělé výnosy. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 % p.a.

Mezi poslední poplatky, které zahrnuje Top Stocks, patří poplatek hrazený z majetku fondu za zvláštních podmínek:

  • Výkonnostní poplatek: 0 %

Výkonnostní poplatek nebývá u všech fondů. Pokud je přítomen, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Tento poplatek má za úkol motivovat manažera k nadstandardním výsledkům.

Pokud se mu daří, obdrží bonus vycházející právě z tohoto poplatku. Top Stocks ale tímto poplatkem nedisponuje.

Na co si dát pozor u poplatků?

V případě poplatků je důležité sledovat zejména TER poplatek, tedy správcovský poplatek (poplatek za obhospodařování). Jedná se o náklad, který investor často přehlíží, protože se soustředí především na vstupní poplatky. Mnoho investorů se dokonce zaměřuje na fondy s nižším vstupním poplatkem, které ale mají ve výsledku vyšší roční nákladovost.

V delším horizontu má ale poplatek mnohem větší vliv na vývoj hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Jedná se totiž o pravidelný každoroční náklad, zatímco vstupní poplatek platíte jednorázově.

Pamatujte tedy: čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Stejně tak je důležité dát si pozor na rozdíly v poplatcích, ač jsou třeba jen 0,5 %. Na konci investičního horizontu se může jednat o skutečně extrémní rozdíly, i když se to nyní může zdát málo, za 20 let se může takový poplatek vaší investici značně prodražit (náklady v průběhu času exponenciálně rostou).

Jeden příklad za všechny: 

Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč. Pokud by poplatek nebyl 0,5 % ale 2 %, po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento “nepatrný” rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč. Rozhodně se nejedná o nic výjimečného.

Rozdíly v poplatcích mohou být ještě daleko větší. 

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Fond se řadí do rizikové skupiny 7, což je na stupnici od 1 do 7 vysoká míra rizika. Pokud se číslo přibližuje k 7, tím vyšší výnos může fond poskytovat, ale zároveň je také méně předvídatelný a může dojít ke ztrátám. Nejnižší číslo také není zcela bez rizika, ale je obvykle předvídatelnější, s čímž souvisí naopak nižší výnos.

Tyto hodnoty jsou stanoveny dle údajů z minulosti, které mohou spolehlivě posoudit profil fondu i v budoucnu. Rizika se pravidelně přehodnocují a mohou klesat nebo naopak stoupat.

Při investování do tohoto fondu je rizikem především kolísání hodnoty podílových listů a proměnlivost cen akcií. Měnová rizika jsou sice zajištěna pomocí zajišťovacích instrumentů (především vůči USD, EUR a GBP), ale v lokálních měnách rozvíjejících trhů může riziko zůstat nezajištěné. Riziko také hrozí ze strany vydavatelů dluhopisů, kteří mohou přestat plnit své závazky a jimi vydané dluhopisy tak ztratí na hodnotě.

Vždy platí, že hodnota investice může klesat i stoupat, a její návratnost není nikdy zaručena.

Investor, který investuje do portfolia s rizikovostí 7, se nazývá dynamický investor. Tento investor má za cíl rozložit své portfolio rovnoměrně mezi všechny třídy aktiv. Základem pro něj jsou rizikovější investiční nástroje, které zvyšují potenciál výnosu. Požadovaný investiční horizont pro tohoto investora je zpravidla delšího rozsahu.

Doporučený investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli optimálního výnosu. U tohoto fondu je potřeba počítat s výrazným kolísáním hodnoty podílového listu, a tím pádem je doporučený investiční horizont u tohoto fondu stanoven na 5 a více let. Není ale samozřejmě problém investovat v delším časovém horizontu (+10 let). Ba naopak.

Založení Top Stocks fondu

Nový klient si může produkt sjednat na pobočce České spořitelny. Pokud již máte uzavřenou Smlouvu o investičních službách, lze již využít služeb internetového bankovnictví – investovanou částku poukážete na číslo účtu vybraného fondu (variabilní symbol = číslo majetkového účtu ze Smlouvy o investičních službách). Pro pravidelné investice nastavte pokyn k pravidelné investici přímo v internetovém bankovnictví.

Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy

Top Stocks je aktivní investice, která je postavena na myšlence, že maximálního zisku z obchodování na burze lze dosáhnout aktivním výběrem těch správných akcií nebo jiných aktiv. Oproti tomu pasivní investice většinou znamená kopírování nejrůznějších akciových indexů, a to za účelem ušetření nákladů a získání vyšších výnosů, než u aktivně spravovaných fondů.

V posledních letech vyšší výkonnost vykazují pasivní fondy a zaznívají dokonce i názory, že aktivní investování je v podstatě mrtvé. Kritici pasivního investování ale poukazují na to, že dokáže být výkonnější než aktivní pouze v dobrých časech.

V takových případech je jedno, do jakých akcií se investuje, protože rostou zkrátka všechny. Zde pak nabývá významu velmi malá nákladovost pasivních fondů, které tak díky tomu mohou porážet fondy aktivně spravované.

Poznámka

TIP: Více informací o tom, jak funguje aktivní a pasivní investování, najdete v našem článku.

Zajímavou alternativou pasivního investování mohou být ETF, které fungují na principu investování do fondu nákupem jeho cenného papíru na burze (stejně, jako při nákupu akcií), akorát s tím rozdílem, že skrze ETF kupujeme “koš akcií” a ne jednotlivý titul.

Pokud vás časově nenáročně pasivní investování zajímá více, můžete využít českých renomovaných investičních platforem jako je například v poslední době velice oblíbené Portu. Portu je investiční platforma, pomocí které lze investovat již od pár stovek měsíčně do řady titulů najednou (ETF – burzovně obchodované fondy) a diverzifikovat tak investiční riziko.

Portu nabízí zajímavý výkon portfolia za výhodný roční poplatek 0,6 – 1 %. To je oproti poplatkům u fondu, které se mohou vyšplhat na 2 – 3 % celkem výrazný rozdíl.

Více o investiční platformě Portu si můžete přečíst v naší recenzi. Zde případně naleznete recenze dalších investičních platforem.

Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele

Fond Top Stocks je akciový podílový fond, který se zaměřuje na výběr atraktivních investičních příležitostí, konkrétně na akcie společností se silným dlouhodobým potenciálem pro zajímavý růst a rozvoj.

Fond je určený pro dlouhodobé pravidelné i jednorázové investování. Klient může prostřednictvím něj investovat do akcií světoznámých firem. Je však důležité brát v potaz, že hodnota podílového listu může během trvání investice výrazně kolísat, proto je fond optimální pro dlouhodobý investiční horizont, nejlépe 5 let a déle.

Správcem fondu je společnost Erste Asset Management, která má více než 20leté zkušenosti se správou akcií, dluhopisů i fondů peněžních trhů. Tato společnost je zastřešena finanční skupinou Erste Group Bank AG.

O Top Stocks jste se dozvěděli z naší recenze vše potřebné, nyní záleží pouze na vás, zda se rozhodnete do tohoto fondu investovat či ne.

Další detailní informace naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Nezaujal vás fond Top Stocks? Podívejte se například na podílový fond Amundi CR – All Stars Selection, který je také zaměřen na investice do nejlepších akciových fondů od předních světových správců.

Pokud chcete mít jistotu a nechcete podstupovat riziko, řešením také může být spořicí účet. Banky momentálně úrokové sazby na spořicích účtech zvyšují, což vám pomůže vaše peníze alespoň částečně ochránit před inflací. Podívejte se na aktuální srovnání spořicích účtů 2023.

Další podílové fondy od Erste Asset Management

Nenalezeny žádné články k zobrazení.

Hodnocení Finex.cz

Investice do vybraných akciových fondů

Top Stocks je fond investující na vyspělých akciových trzích USA, Kanady a západní Evropy, který je vhodný pro zkušené a dynamické investory. Podílový fond se zaměřuje na výběr těch nejzajímavějších investičních příležitostí. Nabízí možnost zajímavého zhodnocení, ale současně je zde riziko výraznějších výkyvů. Fond zahrnuje dva poplatky (vstupní a správcovské), které jsou o něco vyšší než u ostatních fondů. Je zde také vyšší celková nákladovost, ale rozdíl od ostatních zrecenzovaných fondů není příliš výrazný. Výhodou je nízká minimální investice.

Historická data

Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...
Načítání...

Detailní informace o fondu Top Stocks

Jméno fonduErste Top Stocks
Webové stránkyhttps://www.erste-am.cz/cs/privatni-investori/funds/top-stocks/CZ0008472404
ISINCZ0008472404
MěnaCZK
Spravovaný kapital (mil.)20 625 CZK
Typ fonduStandardní podílový fond
Typ produktuAkciový fond
Fond je určený proFyzické osoby
Rizikovost produktu 7 (velmi odvážný investor)
Doporučená délka investice5 a více let
Minimální investice300Kč
Pravidelná investice300Kč
Dividendová politika Akumulační
Portfolio manažer Ing. Ján Hájek, CFA
Správce fonduErste Asset Management GmbH
Možnost založení online
Daňový domicilČeská republika
Datum vzniku28. 8. 2006
Poplatková politika fondu
Celková nákladovost (TER) 2,17 % p.a.
Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 1,95 % p.a.
Výkonnostní poplatek 0 %
Maximální vstupní poplatek3 %
Poznámka k poplatkůmPři pravidelném invetování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů.
Struktura portfolia podle typu aktiv
Akcie100 %
Dluhopisy0 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %
Depozita a peněžní trh0 %
Ohodnoťte fond Erste Top Stocks.
4
0

Autor

Ráda píši o bankách a bankovních produktech. Zaměřuji se zejména na běžné účty, spořicí účty i recenze jednotlivých bank. Baví mě prozkoumávat oblast financí, protože se vždy dozvím nové a přínosné informace, které poté využiji nejen v pracovním, ale také v osobním životě.

Když zrovna nesedím u počítače a nepíšu texty, věnuji se svým zálibám, mezi které patří jízda na koni, různé sportovní aktivity, čtení knih nebo cestování.

Práce v týmu Finex má pro mě obrovský smysl, protože je to práce pro vás, čtenáře, které se snažíme srozumitelně edukovat v oblasti financí, podávat důkladně prověřené informace a předávat i osobní zkušenosti.

Díky tomu všemu se tak můžeme podílet na zlepšení finanční gramotnosti a zvýšit zájem jak o oblast financí, tak o investování celkově.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
U 74 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 72,87 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Další Fondy, které by vás mohly zajímat