Finex.cz logo
Menu
Finex » Investiční platformy

Investiční platformy - Srovnání investičních platforem 2023

Na této stránce vám pomůžeme rychle se zorientovat v produktech investičních platforem. Cílem je, abyste si je uměli co nejlépe porovnávat a zhodnotit, která je pro vás nejlepší.

Aktuální srovnání investičních platforem pro rok 2023

Srovnání investičních platforem
Investiční platforma Hlavní zaměření investice Poplatek investora Minimální vklad Hodnocení 
Portu logo Recenze Akciové trhy, ETF a kryptoměny Od 0,6 % ročně z hodnoty portfolia 500 Kč
97 %
Otevřít účet
Indigo (Patria Finance) logo Recenze Akciové trhy a ETF Ročně 1 % z hodnoty portfolia 100 Kč
93 %
Otevřít účet
Fondee logo Recenze Akciové trhy a ETF Ročně 0,9 % z hodnoty portfolia 1 000 Kč
91 %
Otevřít účet
Fumbi logo Recenze Kryptoměny Ročně 3,99 % z hodnoty portfolia 1 400 Kč
91 %
Otevřít účet
Při registraci využijte promo kód finexcz a ihned získáte 100 Kč na svoji první investici a 7% slevu na poplatky!‎
Finax logo Recenze Akciové trhy a ETF Ročně 1 % + DPH 250 Kč
89 %
Otevřít účet

Co to jsou ony investiční platformy?

Jedná se o poměrně nový produkt, který se začal objevovat spíše až v několika málo posledních letech. Podstata investování z pohledu samotného investora je velmi podobná jako u podílových fondů.

Posíláte peníze (pravidelně nebo jednorázově) a následná hodnota vašich investice se odvíjí podle podkladových instrumentů. To bývají skupiny akcií a nejčastěji ETF (více se o ETF dočtete např. zde nebo v našem srovnání podílových fondů a ETF).

Princip investičních platforem je tedy jednoduchý: co nejlevněji a nejefektivněji spravovat akciové portfolio svých klientů. Zpravidla se využívá software, jelikož je levnější a méně chybuje. Vliv emocí na obchodování je zpravidla negativní, ale počítač žádné emoce nemá – jede přesně podle plánu. Navíc je to levnější.

Jak uvidíte níže, právě poplatky jsou mnohdy důvod, proč fondy nedokáží růst rychleji než celý trh (tedy trh ve formě indexů, jako např. S&P 500).

Tyto investice jsou velmi moderní a jednoduché. Nedosáhnete sice zhodnocení v desítkách % ročně, ale můžete své peníze ochránit před inflací anebo je i příjemně zhodnotit.

V případě nejméně rizikových variant můžete očekávat zhodnocení v řádu jednotek procent. Rizikovější varianty mohou dosahovat i více jak 10 % ročně (více o investičním riziku).

Co jsou hlavní přednosti robo-advisory investičních platforem?

 • Algoritmy a technologie: Robo-advisory platformy využívají sofistikované algoritmy založené na moderních investičních teoriích a modelování. Tyto algoritmy analyzují tržní data a historické výkonnosti investičních tříd, aby určily optimální alokaci aktiv v rámci portfolia klienta. V závislosti na investičním profilu a toleranci k riziku klienta jsou algoritmy navrženy tak, aby diverzifikovaly investice, minimalizovaly investiční riziko a na druhé straně maximalizovaly potenciální zisky.
 • Nižší poplatky: Jednou z hlavních výhod robo-advisory platforem je snížení poplatků. Řada začínajících investorů realizuje své první investice v bance prostřednictvím podílových fondů, kdežto na investičních platformách se investuje zejména do pasivně spravovaných ETF, které si účtují mnohem nižší poplatky za správu investic. Samotná platforma si pak také účtuje mnohem nižší poplatek díky automatizaci procesů, které eliminují potřebu lidských zdrojů a snižují náklady na provoz.
 • Snadné nastavení a sledování portfolia: Robo-advisory platformy umožňují klientům snadno nastavit a sledovat svá portfolia prostřednictvím webových nebo mobilních aplikací. Klienti mohou jednoduše nastavit své investiční cíle, toleranci k riziku a preferovaný investiční horizont, a platforma poté automaticky vytvoří a spravuje portfolio na základě těchto parametrů. Uživatelé mají k dispozici snadno čitelné grafy a reporty, které jim umožňují sledovat výkonnost svých investic v reálném čase.
 • Široká škála investičních produktů: Základ nabídky investičních platforem tvoří ETF – burzovně obchodované fondy. Některé z nich však nabízejí i možnost investovat do jednotlivých akcií, případně kryptoměn nebo košů kryptoměn. Přístup k široké škále investičních produktů uspokojí potřeby různých investorů. I prostřednictvím investičních platforem tak můžete diverzifikovat své investice a rozložit riziko napříč různými třídami aktiv. Díky tomu máte možnost nechat si nastavit (případně si i zvolit) investiční strategii, která nejlépe vyhovuje vašim finančním cílům a preferencím.
 • Automatizace investičního procesu: Robo-advisory platformy nabízejí automatizaci investičního procesu, což zahrnuje pravidelné investice – prostřednictvím trvalého bankovního příkazu, rebalancování portfolia nebo měnové zajištění. Pravidelné investice umožňují klientům konzistentně přispívat do svých portfolií, což vede k lepším dlouhodobým výnosům a zároveň můžete těžit z efektu složeného úročení.
 • Personalizace investičního plánu: Robo-advisory platformy nabízejí různé úrovně personalizace, které umožňují klientům přizpůsobit své investiční plány podle vlastních potřeb a cílů. Klienti mohou například zvolit, zda chtějí investovat do sociálně odpovědných fondů, upřednostňovat určité odvětví nebo se zaměřit na konkrétní geografické oblasti.
 • Vzdělávací zdroje a podpora: Tyto platformy poskytují také vzdělávací zdroje a podporu, aby pomohly klientům lépe rozumět investičnímu procesu a získat důvěru ve své investiční rozhodnutí. Tyto zdroje mohou zahrnovat články, videa, webináře, e-knihy a další nástroje, které se zaměřují na různá témata, jako jsou základy investování, analýza trhu, řízení rizika a dlouhodobé investiční strategie.

Robo-advisory investiční platformy zkrátka představují moderní a efektivní způsob investování, který umožňuje klientům využít výhod technologií a algoritmů k maximalizaci svých výnosů a minimalizaci rizik. To vše s nižšími poplatky, snadným nastavením a širokou škálou investičních produktů.

Čím se investiční platformy liší od klasických podílových fondů?

Robo-advisory platformy představují revoluční přístup k investování, který využívá moderní technologie a algoritmy k automatickému spravování investičních portfolií klientů. Tato inovativní řešení nabízejí řadu výhod oproti tradičním bankovním institucím, což je činí atraktivní volbou zejména pro začínající investory.

Klasickými podílovými fondy myslíme finanční produkty, jako jsou například Generali Investmets CEE, AXA Selection Opportunities, Conseq Active Invest, Conseq realitní, Czech Real Estate Investment Fund, CS nemovitostní fond, Parvest Commodities, ZFP realitní fond aj.

Hlavní rozdíly jsou:

 • v poplatcích – investiční platformy jsou mnohem (více než desetkrát) levnější;
 • ve výkonnosti – nižší poplatky znamenají daleko lepší zhodnocení (podrobněji níže);
 • v pravidlech investování – investiční platformy vesměs umožňují (na rozdíl od podílových fondů) kdykoliv přestat posílat peníze, poslat více než je smluvená částka, vše kdykoliv vybrat a po čase zase znovu pokračovat;
 • kdo je spravuje – mnoho investic do podílových fondů zprostředkovávají banky, které ale nemusí být společnosti spravující samotný fond. To vede k neefektivnosti a zvyšování poplatků.

Nyní se podíváme na několik hlavních aspektů investičních platforem trošku podrobněji.

Poplatky a výkonnost

Problém podílových fondů je, že jsou až příliš drahé. Většinou se platí vstupní nebo výstupní poplatek, někdy dokonce poplatek vypočtený jako podíl z cílové částky. K tomu snad v téměř všech fondech platíte tzv. manažerský poplatek. Ten se počítá jako % z aktuálně investované částky. To bývá dalších 2-5 % ročně.

Tyto poplatky, ač se jedná "jenom" o jednotky procent, jsou extrémně důležité. Jejich dopad si budeme demonstrovat na příkladu.

Uvažujme o situaci, že jste si jednorázově zainvestovali 100 000 Kč na 30 let. V případě např. akciového fondu by mohlo průměrné roční zhodnocení dosáhnout např. 8 % ročně. Uvažujme toto zhodnocení jako zcela pravidelné (lineární), tedy že každý rok investice zhodnotí o právě 8 %. Pro jednoduchost abstrahujme od daní a jiných hledisek.

Jedná se o případ tzv. složeného úročení, kdy se zhodnocuje aktuální naspořená částka (tedy včetně již získaných výdělků). Vzorec je (1+roční zhodnocení) umocněno na počet let investování. Například tedy (1,08)30.

Nyní se nabízí 3 otázky:

1) Jak by vypadaly výsledky bez jakýchkoliv poplatků? (teoretický ideální případ)

Po 30 letech byste při ročním zhodnocení 8 % měli částku 10,06 krát vyšší, než byla vaše vstupní investice. Po 30 letech byste měli o něco málo více jak 1 milión korun.

2) Jak by vypadaly výsledky v případě drahého podílového fondu?

Uvažujme fond, kde je 3 % roční manažerský poplatek. Takováto investice by vám přinesla pouhých 432 tisíc korun. Vidíte ten rozdíl?

3) Jak by si vedla investiční platforma?

Nyní se podívejme na výsledek, kdybyste neplatili žádný vstupní poplatek, pouze 1 % ročně jako manažerský poplatek za správu portfolia. Takto byste po 30 letech měli 761 tisíc Kč.

Graf srovnání výsledků při různé výší poplatků
Graf srovnání výsledků při různé výší poplatků

Dostat se na nižší poplatek než 1 % ročně u spravovaných investic (ty, které neřídíte sami sobě) se vám nejspíše nepodaří. Investiční platformy jsou v současnosti asi nejlevnější podoba investičních produktů. Levnější by mohlo být, kdybyste si investovali sami přes brokera, ale ani to není zadarmo a je to náročnější na vaše znalosti, schopnosti a disciplínu.

Pravidla investování

Podílové fondy mnohdy své investory omezují v nakládání s kapitálem. Například výběr nebývá možné uskutečnit před určitou dobou, nebo nelze investici pozastavit. Naproti tomu jsme se doposud nesetkali s investiční platformou, kde by nebylo možné investování pozastavit a za libovolnou dobu znovu obnovit, snížit investovanou částku, zvýšit investovanou částku apod.

Nemalá výhoda se skrývá i v možnosti změnit rizikovost portfolia v průběhu investování. Investiční platformy nabízí změnu rizikovosti zdarma (alespoň tu první v kalendářním roce). U podílových fondů je něco takového prakticky neuskutečnitelné – museli byste investici ukončit, podepsat novou smlouvu, zaplatit všechny poplatky znovu a převést prostředky.

Jak je na tom likvidita? Dnes už naštěstí nebývá výběr peněz příliš dlouhý, zpravidla se pohybuje do 14 dnů v případě obou srovnávaných produktů.

Je asi patrné, investiční platformy mohou být řádově lepší než podílové fondy. Neznamená to ale, že každá investiční platforma je sázka na jistotu a ani to neznamená, že každý podílový fond je špatný.

Ne každý podílový fond totiž investuje do indexů či ETF (jako je tomu u investičních platforem) a mohou proto některé z nich dosahovat i vyšší výkonnosti.

Další jistou nevýhodou investičních platforem je právě jejich novost. Nemají za sebou dostatečnou historii, na které bychom mohli sledovat jejich skutečnou výkonnost. Naštěstí lze v dnešní době výkonnost testovat na historických datech a tyto propočty jsou poměrně přesné.

Nyní se už můžete pustit do samotného srovnávání jednotlivých investičních platforem, které jsme pro vás zpracovali v našich podrobných recenzích, které naleznete přehledně v tabulce na začátku této stránky.

Důležitost pravidelného investování a rebalancování portfolia

Pravidelné investování a rebalancování portfolia je klíčem k úspěšnému pasivnímu investování, protože umožňuje pravidelně přidávat prostředky do vašeho portfolia a tím zvyšovat jeho hodnotu. Tento přístup pomáhá investorům vytvářet finanční návyk, který může vést k dlouhodobému finančnímu růstu a stabilitě. Investoři si mohou vybrat, jakou částku a s jakou frekvencí chtějí investovat, což jim umožňuje pravidelně přispívat do svých portfolií bez nutnosti manuálního zásahu. Tato automatizace zjednodušuje proces investování a pomáhá udržet investory na správné cestě k dosažení svých finančních cílů.

Pro představu můžete v tabulce níže vidět, jak by se vyvíjela hodnota pravidelné měsíční investice 2 500 Kč v závislosti na délce investičního horizontu a dosaženém zhodnocení.

Konečná hodnota pravidelné investice
Konečná hodnota pravidelné investice

Pravidelné investování také umožňuje využít tzv. "průměrování nákupních nákladů", což znamená, že investor nakupuje aktiva za průměrnou cenu během delšího časového období a snižuje tak riziko negativního dopadu krátkodobých tržních výkyvů.

Robo-advisory platformy také provádějí rebalancování portfolia, což znamená, že pravidelně přizpůsobují alokaci aktiv ve vašem portfoliu tak, aby se udržovala původní investiční strategie a úroveň rizika. Rebalancování je důležité, protože různé třídy aktiv mohou mít různé výkonnosti, což může vést k odchylkám od původního záměru.

Investiční platformy provádějí rebalancování portfolia pravidelně nebo při dosažení určitých odchylek, čímž zajistí, že portfolio zůstává vyvážené a v souladu s rizikovým profilem či preferencemi investora.

To znamená, že pokud se některá aktiva stávají nadhodnocenými nebo podhodnocenými v důsledku tržních výkyvů, rebalancování pomáhá udržet portfolio vyvážené tím, že prodává nadhodnocená aktiva a nakupuje podhodnocená. Tento proces také podporuje diverzifikaci portfolia, což snižuje celkové riziko tím, že rozděluje investice napříč různými třídami aktiv.

Investiční platformy rovněž poskytují nástroje a reporty pro sledování výkonnosti vašeho portfolia. Je důležité pravidelně (ovšem ne příliš často) kontrolovat výkonnost portfolia, abyste mohli případně provést změny ve své investiční strategii manuálně. Můžete například zvýšit nebo snížit míru rizika svého portfolia nebo přizpůsobit alokaci aktiv podle měnících se dlouhodobých investičních cílů.

Bezpečnost a ochrana investic na robo-advisory platformách

Při výběru robo-advisory platformy je důležité zvážit bezpečnostní opatření a regulace, kterým je platforma podrobena. Ujistěte se, že platforma je licencována a regulována příslušnými orgány, což zajišťuje ochranu vašich investic a osobních údajů. Dále by měla platforma používat špičkové zabezpečení pro ochranu dat a transakcí, jako jsou šifrování a dvoufaktorové ověřování.

Při investování prostřednictvím robo-advisory platformy se mohou vyskytnout problémy, například technické potíže nebo neshody ohledně investičního výkonu. V takových případech je důležité mít k dispozici zákaznickou podporu, která vám pomůže vyřešit problémy a poskytne vám potřebné informace a rady.

Ohodnoťte tuto rubriku

Články v kategorii Investiční platformy - Srovnání investičních platforem 2023
Ukázat více
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A
RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 77 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo