Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Investice do umění: Obrazy jako alternativní investice, která umí dobře vydělávat

Publikováno
Investice do umění: Obrazy jako alternativní investice, která umí dobře vydělávat
Zdroj: Midjourney.com

Kvalitní obraz může pozvednout estetickou hodnotu bytu na špičkovou úroveň a zároveň poskytnout novou hodnotnou složku portfolia investora.

Začíná to například nálezem malého pokladu v pozůstalosti po dědečkovi. Obraz budící naději, že ho namaloval třeba sám Joža Úprka, může odstartovat začátek krásného hobby, poskytnout vítanou pomoc ve finančních problémech nebo podnítit majitele k novému způsobu investování volných peněz.

Umění je dokáže výrazně zhodnotit, ale rozhodně nejde o jednoduchou oblast s jasně vymezenými a přehlednými pravidly. Orientovat se v této alternativní investici je o dost složitější, než třeba v případě sbírání mincí či poštovních známek.

Jisté problémy přináší už vymezení pojmu. Z hlediska investorů jím chápeme téměř bezvýhradně výtvarná díla, obvykle obrazy, kresby, grafiky, vzácné tisky, sochy, plastiky, instalace a podobně. Nemusejí mít vysloveně ani hmotnou podobu, protože v posledních letech trhy nabízejí i digitální umění, obvykle ve formě tzv. NFT. Pro přehlednost často odborníci jako další segment od umění vyčleňují starožitnosti, obě kategorie se ale mohou někdy prolínat.

Obsah článku

Cenu diktují obchodníci. Často i v neprospěch investorů

Trh s uměním je velký, dosti nepřehledný a podléhá řadě vlivů, které mohou záměry nezkušeného investora poškodit. Do značné míry ho ovlivňují obchodníci, často galeristé, kteří se snaží prosazovat vlastní zájmy. Chtějí co nejvíce utržit na dílech, která mají v dosahu a protežují třeba mladé umělce, nad kterými mají patronát, mnohdy v dobré víře, že zaslouženě podporují veliký talent.

O tom, zda bude investorova koupě úspěšná, rozhoduje i popularita díla. Můžou ji hnát nahoru zprávy v médiích o rekordní dražbě díla jistého dočasně oblíbeného autora, nový film o nějakém umělci a podobně. Všechny tyto vlivy dokáží prostřednictvím médií, katalogů a dalších informací vysílat po určitou dobu falešný signál o hodnotě. Časem tak může portfolio investora povážlivě splasknout, až praskne bublina vzešlá z módní vlny.

Hodnota umění roste od roku 1871 v průměru zhruba o 9 % ročně.

Zájem o investice do umění je přitom v dnešní postcovidové době inflačních peněz značný, obrazy nakupují nadšenci a ryzí milovníci výtvarného umění, již touží mít jasně daný obraz konkrétního umělce doma na zdi v obýváku. Stejně tak i chladnokrevní kalkulátoři, které dílo schovají do trezoru a budou vyčkávat na jeho zhodnocení. Všeobecně ale platí, že se tato oblast investování víc než jiná pojí s emocí, kupec prostě obvykle po předmětu touží, protože se mu líbí, estetická hodnota v něm vyvolává příjemné pocity. Finanční motiv bývá často až druhotný.

Umění poráží akcie i nemovitosti

Trh s uměním nekoreluje s akciemi, v krizi vykazuje korelaci s cenami zlata. K orientaci investoři využívají některé všeobecně platné ukazatele. K nejznámějším a nejrespektovanějším patří indexy Mei Moses, které sledují data od roku 2002 na podkladě analýzy opakovaných prodejů. Podle těchto indexů roste od roku 1871 hodnota umění v průměru zhruba o devět procent ročně. V posledním čtvrtstoletí je to podle údajů webu wallstreetzen.com už ročně 13,8 procenta, takže překonává akcie (10,2 procenta) i nemovitosti (8,9 procenta).

Umění však má svá specifika. Investor musí počítat s nízkou likviditou. V krizi má nízkou volatilitu. Čas přeje trpělivým. Nejkvalitnější výtvory dokáží přinést zhodnocení až 20 procent obvykle ovšem v dlouhodobějším investičním horizontu. Zejména retailové investory znevýhodňuje fakt, že většina obchodovaných hodnot připadá jen na zlomek děl. Tak třeba konkrétně pouhé procento objemu obchodovaných děl představovalo ve světových aukčních výsledcích 61 procent jejich hodnoty.

Kdo ovládá světový trh s uměním? Odpověď je prostá – USA

Ve světovém měřítku má neotřesitelně pevnou pozici americký trh, mezi nejsilnější dále patří britský, čínský a francouzský trh. Tak například v celkovém objemu aukčních obratů za první pololetí loňského roku podle serveru artprice.com představuje USA s 3,5 miliardami amerických dolarů položku jako téměř všechny ostatní aukční trhy dohromady. Zajímavé je, že se mezi 15 nejsilnějších sledovaných trhů probojovala i Česká republika, a dokonce předstihla Kanadu. To vypovídá hodně o síle a úrovni kultury aukčního trhu s uměním u nás. Na druhou stranu investor nesmí tento potenciál přeceňovat a podobně jako v případě filatelie mít na paměti fakt, že třeba díla našich umělců od počátku 19. století do současnosti mají obvykle omezený potenciál zahraniční poptávky.

Loni představoval celkový aukční obrat 16,5 miliardy amerických dolarů a to byl čtvrtý nejlepší výsledek v historii po letech 2011 (18,5 miliardy), 2014 (18 miliard) a 2021 (17 miliard). Čína oslabila pod 4 miliardy na 3,9 miliardy dolarů. Naprostým lídrem byly Spojené státy které po covidovém oslabení v roce 2020 zdvojnásobily obrat na 12,6 miliardy, tedy 76 procent celosvětového obchodu.

Zdroj: Artprice.com
Obrat utržený v aukcích
Obrat utržený v aukcích v prvním pololetí roku 2022 podle zemí.

Jakou zvolit strategii při investování do umění? Sám sobě poradcem

Naučit se správně investovat není snadné v žádné oblasti hodnot a o umění to vzhledem k jeho povaze platí dvojnásob. Kdo ho miluje, může investovat “srdcem”. Najde si jistou oblast jako zálibu, může se stát časem odborníkem, který si sám nejlépe stanoví nejvhodnější strategii a časem jistě navzdory nějakému tomu klopýtnutí spojí příjemné s užitečným: sběratelství a výnos.

Kdo je vedený pouze snahou po zisku, na čemž jistě není nic zlého, měl by se skutečně pevně ujistit, že ví, co dělá. Velký investor si rád draze zaplatí renomované poradce, aby nepochybil. Co má však dělat běžný nadšenec, který chce vsadit třeba na kvalitní a stále dostupná díla, jejichž hodnota může stoupat? Nárůst cen grafik Zdeňka Buriana či komiksů Káji Saudka v mnohých podněcuje touhu vlastnit krásný výtvor, který bude navíc do budoucna porážet inflaci a ještě vydělávat.

Můžeme předpokládat, že zájem o kvalitu v umění vždy bude, protože tomu tak bylo po celou minulost lidstva až doposud.

Investoři, kteří si nemohou dovolit platit expertízy, se musejí sami vzdělávat. Ve výhodě jsou ti, kdo mají výtvarné umění jako koníček. Tato činnost zabere hodně času a nekončí absolvováním nějakého souhrnu základních pouček jako v případě běžného retailového investora, kterému stačí investovat třeba do ETF. I tak je odhadování budoucích trendů nesmírně obtížné. Mnoho renomovaných expertů se už spálilo a prodalo se ztrátou.

Osobně bych se v tomto případě držel poučky, že každý utržený zisk se počítá a nefrustroval se do budoucna tím, že jsem později mohl prodat mnohem výhodněji. V době mimo jasně identifikovatelné módní vlny bych ale neprodával, pokud cash vysloveně nutně nepotřebuji a nic jiného mi nezbývá. V čase obvykle hodnota umění vytrvale roste, zatímco všichni dobře víme, jak to dopadá s fiat měnou. Vycházejme z faktu, který platí pro filatelii, numizmatiku, starožitnosti, zkrátka všechny hodnoty vzniklé v minulosti. Nového Fillu nebo Toyen už prostě nikdy nikdo nenamaluje, a to platí i pro mnohem méně významné umělce. A můžeme předpokládat, že zájem o kvalitu v umění vždy bude, protože tomu tak bylo po celou minulost lidstva až doposud.

Frakční investování do umění. Jak na to?

Největší nárůst, ale i propad, lze očekávat u prací začínajících autorů, zdaleka vždycky neplatí, že co je staré, je i cenné. Krajináři 19. století také podléhají výrazným módním vlnám a je těžko odhadnout, o co bude třeba za 20 let zájem. Kvalitní prověřené umění významných autorů, například kubistů, pravděpodobně na hodnotě neztratí, zde se ale jedná obvykle o kusy astronomických hodnot pro běžné retailové investory naprosto nedostupné. Alespoň jako celek.

Vlastnit Picassa? Alespoň zlomek

Zajímavou možností, jak vlastnit špičkové dílo velkého autora, aniž má investor miliony, ale představuje podobně jako v případě dalších investic tohoto typu (nemovitostí, drahých kamenů, veteránů ap.) frakční investování, které u nás nabízí třeba Portu Gallery, v zahraničí platformy jako Masterworks či Yieldstreet. Díky těmto platformám pak můžete investovat třeba do děl Andy Warhola nebo jiných světových umělců.

Přečtěte si recenzi platformy Portu Gallery

Velkou výhodou je, že investorovi odpadá spousta starostí v podobě shánění obrazů, jednání s obchodníky, zajišťování pojištění a certifikátů a podobně.

Pro orientaci v cenách je základním vodítkem výsledek aukcí renomovaných galerií. Kdo chce dobře prodat či koupit, měl by spolupracovat s prověřeným a respektovaným odborníkem a počítat s tím, že samotná transakce nese v obou případech výdaje za expertízy, provize nebo daně. Spoléhat na nějaké náhodné nákupy neobjevených perel na doporučení, u podezřelých prodejců na internetových bazarech či prodávat třeba díla z pozůstalosti, aniž by kupec předem investoval do seriózního nacenění, se může šeredně vymstít a leckdo už takto přišel o velké peníze.

Pokud se člověk rozhodne investovat do umění, určitě by měl vyhledat renomované galerie a aukční domy.

“Pokud se člověk rozhodne investovat do umění, určitě by měl vyhledat renomované galerie a aukční domy, kupovat díla, která mají odborné posudky a expertízy historiků umění. Zároveň by se měl vyvarovat až podezřele dobrých koupí od pochybných zprostředkovatelů, kdy je například tlačeno na čas. V dnešní době existuje celá řada prodejních kanálů, je tedy možné dílo zakoupit přes internet, v online aukci, nebo klasicky v galerii nebo sálové aukci,” doporučuje třeba za Galerii Art Praha její majitel Jan Kašpar.

Vedle ztrát působených nevhodnou strategií, nevýhodnými nákupy či prodeji a také špatným uskladněním, představuje největší nebezpečí pro investora hrozba padělků, kterých je na trhu velké množství. Jedinou možnou obranou je zde opět nákup u renomovaného obchodníka, který zajistí expertízy znalců.

Zásady investování lze podle doporučení znalců a obchodníků

 • Snažte se vždy investovat více hlavou než srdcem.
 • Investice do začínajících autorů, kteří jdou do kurzu, je riskantnější a není rozumné jí obětovat většinu peněz.
 • Zaměřte se na jednu kategorii a staňte se v ní odborníkem.
 • Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, tedy diverzifikujte své portfolio.
 • Udržujte si přehled o nejnovějších trendech, je to snadné díky obrovskému množství snadno dostupných a levných informací na internetu.
 • Buďte konzistentní a tvrdí ve vyjednávání s obchodníky.
 • Buďte trpěliví: investice do umění je běh na dlouhou trať.
 • Studujte. Neomezujte se jen na kontakt s galeriemi a aukčními domy, komunikujte s odborníky na školách a v institucích a zejména se samotnými umělci, pokud jsou naživu.
 • Nechte si od galerií a aukčních domů zodpovědět všechny dotazy, než začnete nakupovat.
 • Nenechte se strhnout nízkou cenou, naopak buďte opatrní a prověřujte pravost díla.
 • Pozor na nezbytné doklady, cla, poplatky, pojištění a další náležitosti.

Jak díla skladovat? Pozor na světlo, vlhko, hmyz

U investičních hmotných statků, k nimž umělecká díla patří podobně jako třeba drahé známky, mince, starožitnosti, šperky, investiční alkohol a podobně, musíme narozdíl od cenných papírů řešit, jak je co nejlépe skladovat. Sluneční záření, vlhko, přílišné teplo, plísně, to vše jsou hrozby, které mohou naši investici nenávratně zničit nebo hodně poškodit. Je třeba také počítat s tím, že obvykle nestačí dílo jen zakonzervovat, ale musíme mu věnovat i náležitou péči, nebo ještě lépe svěřit ji expertům, jako jsou restaurátoři a další odborníci. Toto úsilí stojí peníze a rozumný investor ho předem zahrne do své rozvahy.

Není třeba toto téma démonizovat a zveličovat, obvykle skutečně stačí minimální péče a dílo se nám odvděčí perfektním stavem po dlouhé roky. Konzultace s odborníky rozhodně má smysl v případě mimořádně cenných investic. U starších děl může být situace i snazší, protože třeba olejomalby mají tisíciletou tradici a stejně tak zásady péče o ně. Modernější postupy zahrnující akryl a další materiály jsou v porovnání s nimi časem neprověřené a zákeřnější v tom, že majitel kvůli jejich mládí může předpokládat, že vydrží takřka vše. Opak přitom může být pravdou.

Většina sběratelů a investorů se chce ze svých miláčků těšit a to je skutečně pravé poslání umění. Pro většinu obrazů je důležité nevystavovat je přímému a silnému slunečnímu světlu. Naopak třeba v případě olejomaleb může mít negativní vliv i tma. Majitel by tak měl dobře zvážit nejen účinek díla v dispozici obytných prostor, ale také jeho ochranu. Většina lidí účelně používá zatemňování v exponovaných dnech, které slouží zároveň jako základní účinná ochrana obrazu.

Ideální vlhkost pro skladování uměleckých děl je 55 procent, hodnoty mimo a výkyvy mohou mít naprosto destruktivní vliv. Zásadně je třeba se vyhnout zdrojům tepla.

Pozor na hmyz. Zabezpečení proti mouchám a larvám různých druhů hmyzu by mělo být samozřejmostí. Naprostou většinu práce tu obstarají obligátní síťky v oknech samozřejmé ve většině domácností. Přesto tyto jednoduché zásady někteří majitelé nedodržují. Autor těchto řádků na vlastní oči viděl kolekci krásných starých afrických dřevěných masek plných dírek od dřevokazných brouků. Hmyz degradoval hodnotu sbírky jen kvůli nevšímavosti.

Co se týče skladování, tak jako kniha má vždy stát, i obrazy by měly viset zarámované, nesvědčí jim třeba dlouhodobé skladování ve srolovaném stavu v tubě. Dobře zvolený rám nebo pasparta podtrhne účinek díla.

Jinak platí obecné zásady hygieny, nikoho snad ani nenapadne sahat na plátno obrazu holýma rukama, vždy používáme bavlněné rukavice. Díla držíme mimo dosah domácích zvířat, dětí a ignorantů. Údržbu omezíme na co nejjemnější oprašování ideálně štětcem a jakýkoli větší zásah svěříme profesionálovi. Samozřejmě obraz dobře zabezpečí zasklení, pokud je s ohledem na použitou techniku vhodné.

Přehled nejdražších obrazů světa. Investice ve stamilionech dolarů

Velké množství uměleckých děl je v majetku státu prostřednictvím různých institucí. Jejich hodnota je obvykle nevyčíslitelná. O astronomičnosti cen obchodovaných uměleckých artefaktů nejvyšší kategorie dává přehled nejdražších obrazů světa:

 • Mona Lisa (Leonardo da Vinci): odhad podle pojištění díla 860 milionů dolarů (2022)
 • Salvator Mundi (1500, Leonardo da Vinci): aukce Christie´s 2016: 475 milionů dolarů (majitelem je zřejmě saudskoarabský princ)
 • Výměna (1955, Willem de Kooning), 328 milionů dolarů
 • Hráči karet (1892, Paul Cézanne), 288 milionů dolarů
 • Nafea Faa Ipoipo? (1892, Paul Gauguin), 229 milionů dolarů
 • Číslo 17A (1948, Jackson Pollock): 218 milionů dolarů
 • Vodní hadi II (1904 – 1907, Gustav Klimt): 204 milionů dolarů
 • No. 6 (Violet, Green, and Red) (1951, Mark Rothko): 203 milionů dolarů

Nejdražším českým obrazem vydraženým v aukci je Staropražský motiv z roku 1911 představitele moderny Bohumila Kubišty (1884-1918), který v Galerii Kodl nový majitel vydražil v květnu 2022 za 123,6 milionu korun. Vyvolávací cena byla 25 milionů.

Co si o investování do umění myslíte vy? Máte s investováním do tohoto tipu aktiv nějaké zkušenosti? Podělte se s námi o ně níže v komentářích.

Líbil se vám tento článek?
6
0

Autor

Vystudovaný historik a dlouholetý novinář se zajímá o význam a přínos alternativních investic pro retailové investory.

Michal doporučuje sběratelům, aby se o svou vášeň více zajímali také z pohledu jejího potenciálu uchovat hodnotu. A investorům radí, aby neopomíjeli příležitost nakupovat třeba umělecké předměty. Potěší krásou a ještě zajistí portfolio.

„Mince, známky nebo starožitnosti dnes považují mnozí mladí investoři za staromódní investiční nástroj, navíc vyžadující hodně znalostí. Nevědomky tak v odmítavém postoji napodobují svůj protipól: starší konzervativce, kteří zase nedůvěřují akciím a kryptoměnám. Oba tábory se tak zbytečně ochuzují o benefity zajímavých aktiv.“

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎