Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

ETF (Exchange Traded Funds) ▶️ Jsou burzovně obchodované fondy to pravé pro vás? Jak je obchodovat?

ETF (Exchange Traded Funds) ▶️ Jsou burzovně obchodované fondy to pravé pro vás? Jak je obchodovat?

ETF neboli Exchange-Traded Funds jsou moderními investičními nástroji, které se v poslední době těší rostoucí oblibě investorů.

Česky se ETF překládají jako “burzovně/veřejně obchodované fondy”, což dokonale vystihuje jejich podstatu – jedná se o fondy vydávané a spravované specializovanými finančními institucemi, které narozdíl od klasických otevřených fondů vydaly své akcie. Ty se obchodují na burze jako cenné papíry jakékoliv jiné veřejně obchodovatelné společnosti.

Umožňují jak spekulaci jak na růst, tak na pokles hodnoty podkladového aktiva, přičemž podkladovým aktivem může být prakticky cokoliv – od jednotlivých akcií či akciových indexů přes komodity až po měny. Oproti investicím do klasických podílových fondů zde také odpadá poplatek pro správce fondu. Vzhledem k tomu, že většina ETF pouze pasivně sleduje složení některého tržního indexu, minimalizuje se také riziko lidské chyby. Vše je transparentní a můžeme říci, že i levné a výdělečné.

Proč jsou ETF tak populární? Jaké existují typy ETF? Podle čeho bychom si je měli vybírat? To vše a mnohem více se dozvíte na této stránce. Pojďte spolu s námi nahlédnout do světa ETF a zjistit, v čem spočívá jejich kouzlo.

ETF v kostce
 • ETF jsou fondy vydávané a spravované specializovanými finančními institucemi, které se obchodují na burzách stejně jako akcie jednotlivých společností.
 • Umožňují dlouhodobé investice i spekulace na růst i pokles hodnoty podkladového aktiva, kterým může být téměř cokoli – od jednotlivých akcií nebo akciových indexů až po komodity a měny.
 • Hlavní výhody investování do ETF jsou okamžitá diverzifikace, jednoduchost a nižší poplatky ve srovnání s tradičními podílovými fondy.
 • Mezi nevýhody patří nižší dividendové výnosy a možnost ztráty investovaných peněz – výnos není garantovaný.

Obsah článku o ETF

Co je to ETF?

Burzovně obchodované fondy (ETF) kombinují vlastnosti indexového fondu a akcie obchodované na velké burze. Mnohé z nich jsou levné, mají nízké poplatky za správu a mohou být i daňově efektivní, zvolíte-li ETF, které vlastní dividendy reinvestuje – tzv. akumulační ETF (více níže). ETF v podstatě představuje několik akcií či jiných cenných papírů složených dohromady, které se prodávají jako jeden akciový titul. Na rozdíl od podílového fondu však lze ETF prodat kdykoli během obchodního dne, stejně jako akcie.

ETF byla vytvořena jako nástroj pro obchodování odrážející cenu různých indexů. Postupem času si získala na popularitě a do dnešních dnů jsou jedním z nejoblíbenějších investičních nástrojů vůbec. Například fond SPDR, známý jako “spajdr”, sleduje akcie tvořící index S&P 500, index 500 největších amerických akciových společností. SPDR S&P 500 Trust (SPY) je v současnosti největší a nejvýznamnější burzovně obchodovaný fond (ETF).

Za příkladem hojně využívaných ETF ale nutně nemusíme cestovat za Atlantik. Pokud se například zaměřujete na významné německé firmy, tak se přímo nabízí index DAX 40 (Deutscher Aktien-Index 40). Index DAX 40 se skládá z 40 nejvýznamnějších německých společností obchodovaných na frankfurtské burze.

Místo toho, abyste do portfolia nakoupili 40 jednotlivých akcií nejvýznamnějších německých firem z frankfurtské burzy a sledovali je každou zvlášť a platili poplatek za nákup každé z nich, tak jednoduše zainvestujete do ETF kopírující tento index, který má v portfoliu akcie právě těchto 40 firem.

A pokud v budoucnu dojde ke změně, jedna firma zkrachuje nebo ukončí svoji činnost, tak ji v indexu nahradí jiná a náležitým poměrem se upraví i burzovně obchodovaný fond. Stejný princip se pak uplatňuje i u ETF kopírujících index S&P 500.

ETF ale nejsou pouze o akciových indexech. Podívejte se zde na více existujících typů ETF.

výhody a nevýhody ETF

Jaké jsou výhody investování do ETF?

Obchodování ETF přináší investorovi celou řadu výhod. Pojďme se podívat na nejvýznamnější z nich.

 • Diverzifikace portfolia

Jedním z největších lákadel pro investory je bezesporu možnost široké diverzifikace investičního portfolia. V případě ETF na akciové indexy např. investor nedrží jednotlivé akcie, ale celý koš akcií, a pokles ceny jednoho titulu tak pro něj nebude mít tak zničující důsledky, než kdyby držel samotnou akcii a ta utrpěla 50% ztrátu.

Nejde však jen o indexy – ETF umožňují jednoduše a levně držet např. komodity a spekulovat tak na vývoj jejich cen, či se zajistit proti poklesu akcií prostřednictvím koupě např. nějakého “bezpečného” drahého kovu.

 • Jednoduchost a dostupnost

Pokud si nejste jistí, které akcie si vybrat a jaké si koupit, ETF vám umožní koupit si rovnou celý sektor. Nákup sektorového ETF vám umožní jednoduše spekulovat jak na růst, tak na pokles konkrétního sektoru, přičemž se nemusíte bát nedostatečné likvidity.

ETF jsou také obvykle dostupnější než samotná podkladová aktiva, čímž otevírají dveře jak pro méně movité investory, tak pro obchodníky, kteří s tradingem teprve začínají a nechtějí hned na začátku investovat vysoké částky.

Poplatky u ETF jsou více méně na stejné úrovni jako u akcií, ale mnohem nižší, než u klasických podílových fondů, které by mohly svým fungováním ETF připomínat.

 • Široké spektrum podkladových instrumentů

Ruku v ruce s diverzifikací jde také další nesporná výhoda ETF – umožňují totiž investorům držet širokou paletu investičních aktiv napříč celým finančním trhem. 

Chcete si pořídit nějakou drahou komoditu, měnu, akcii nebo rovnou celý sektor? ETF vám to umožní, navíc rychle, jednoduše, levně a bezpečně.

 • Vysoká likvidita

Vzhledem k tomu, že ETF zpravidla vydávají významné finanční instituce, lze počítat s víceméně stejnou mírou likvidity, jako u samotného podkladového instrumentu. Jejich cena se neustále mění a obchodník je může prodávat či nakupovat kdykoliv během obchodní seance.

Díky vysoké likviditě ETF také charakterizují poměrně úzké spready, tedy úzké rozpětí mezi nabídkovou a poptávkovou cenou a tedy menší “poplatek”.

 • Nižší volatilita

Volatilita burzovně obchodovaných fondů je výrazně nižší než v případě jednotlivých akcií. ETF zahrnuje řadu akcií v určitém tržním sektoru nebo rovnou celý index, případně řadu jiných cenných papírů. V případě jednotlivé akcie panuje větší pravděpodobnost, že výrazně poklesne kvůli nějakému internímu problému v rámci managementu, nebo proto, že vzrostly náklady na obsluhu dluhu, což snižuje marže a zhoršuje hospodaření společnosti. Případně může dojít k nějakému jinému chybnému kroku vedení, či událostem, které společnost nemůže ani ovlivnit.

Dluhopisová ETF pak vykazují minimální volatilitu a nabízejí poměrně dobrý způsob diverzifikace díky držení investičních nástrojů s pevným výnosem. Ty mohou zahrnovat klidně americké státní dluhopisy nebo podnikové dluhopisy s vysokým úvěrovým ratingem, které poskytují stabilitu a bezpečnost.

Poznámka

Akcie celého sektoru samozřejmě mohou utrpět současný pokles ceny, často se však může dařit konkurentům v rámci sektoru, když hospodářský výsledek jejich konkurentů klesá. Volatilita sektorového ETF je oproti volatilitě jednotlivých akcií opět zpravidla nižší.

 • Vysoká flexibilita díky využití tržních příkazů

ETF lze prodávat prostřednictvím okamžitých tržních příkazů. To znamená s využitím stop-lossů, tržních nebo limitních příkazů. Ty umožňují investorům obchodovat ETF, jako by to byly akcie, a poskytují možnosti řízení rizika a lepší šance na dosažení ziskovosti při denním obchodování.

ETF lze rovněž shortovat, což znamená, že je lze prodat, aniž byste je vlastnili a inkasovat zisk v době opětovného nákupu v pozdější době za nižší cenu, a to za účelem dosažení zisku. Protože se ETF obchodují jako akcie, můžete si rychle vyhledat přibližnou denní změnu ceny pomocí jejich tickeru a porovnat ji s indexovaným sektorem nebo komoditou.

Jaké jsou nevýhody investování do ETF?

Investování do ETF přináší investorovi celou řadu výhod, to už víme, jejich nákup je však spojen i s jistými nevýhodami, mezi které patří:

 • Diverzifikace není vždy dokonalá

U některých sektorů nebo evropských indexů typu DAX 40 nebo FTSE 100 mohou být investoři omezeni na akcie s velkou tržní kapitalizací kvůli úzké skupině akcií v tržním indexu. Nedostatečná expozice vůči společnostem se střední a malou tržní kapitalizací může způsobit, že investor do ETF neodhalí potenciální růstové příležitosti.

 • Nižší dividendový výnos

Existují ETF vyplácející dividendy, ale jejich výnosy nemusí být tak lukrativní jako například vlastnictví vysoce výnosných dividendových akcií nebo skupiny těchto akcií. Rizika spojená s vlastnictvím ETF jsou obvykle nižší, ale pokud investor dokáže podstoupit přiměřené riziko, pak mohou být dividendové výnosy akcií mnohem vyšší.

Jste-li schopní vhodně vybrat jednotlivé akcie můžete zvolit tituly s nejvyšším dividendovým výnosem. ETF obvykle sledují širší trh, takže celkový výnos bude nižší – průměrný.

 • Nižší likvidita

Ano, výše jsme zmiňovali likviditu jako jednu z výhod burzovně obchodovaných fondů, v některých případech však může jít i o nevýhodu. Zejména ve srovnání s nákupem a prodejem jednotlivých akcií.

Přitažlivost nákupu ETF oproti akciím klesá, když se podíváte na objem obchodování, což je jednoduše množství akcií, které změní majitele za určitý čas. Likvidita je důležitá metrika. Existuje-li velký počet lidí, kteří chtějí aktivum koupit nebo prodat, velké množství poptávek a nabídek bude mít účinek na cenu, která může být předvídatelnější.

Ze stejného důvodu může vysoký objem obchodů učinit aktivum likvidnějším. Velká indexová ETF se mohou obchodovat ve vysokém objemu, ale většina ETF má poměrně malý objem obchodování. Pro některé investory může být rozpětí nabídky a poptávky – spread – ETF s nízkým objemem obchodů příliš velké na to, aby byl jejich nákup pro investora výhodný.

Likvidita spočívá v možnosti pohotově obchodovat s cenným papírem za jeho tržní hodnotu nebo blízko ní.

 • Někdy může být složitější poznat, co kupujete

Díky širokému výběru burzovně obchodovaných fondů nemusí být někdy úplně snadné se v jejich nabídce zorientovat.

Některá ETF mohou být relativně snadno pochopitelná. Jiná ETF však mohou mít neobvyklé investiční cíle nebo využívat složité investiční strategie, které mohou být obtížněji rozpoznatelné a do investičního portfolia investora hůře zařaditelné. Například “ETF s pákovým efektem” se snaží dosáhnout výkonnosti rovnající se násobku indexu po odečtení poplatků a nákladů. Tato ETF se snaží dosáhnout svého investičního cíle v krátkodobém horizontu, což je potenciálně činí nevhodné pro dlouhodobé investory.

 • Nejedná se o bezrizikové investice

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že jsou ETF poměrně nerizikové investiční instrumenty, díky své diverzifikaci, není to pravda.

I když existují některá ETF složená z dluhopisů a jiných poměrně stabilních aktiv, většina ETF je stále v podstatě dobře diverzifikovanou akciovou investicí, která rozhodně není bezriziková. Uvědomte si, že pokud vlastníte ETF sledující index S&P 500 a celý trh se zhroutí, ke dnu půjdou i vaše investice. Rizikovost investice do akciového ETF však můžete omezit například s využitím populární strategie pravidelného investování.

 • Pozor na poplatky za nákup

I když existuje celá řada brokerů pro obchodování ETF, kteří vám zprostředkují jejich nákup bez poplatku, neplatí to 100%. Záleží na vaší makléřské společnosti, ale při každém nákupu nebo prodeji ETF můžete být nucení platit poplatek.

Pro investory, kteří nakupují a drží ETF ve velkých objemech, to není velký problém, ale je třeba to mít na paměti. Pokud sami aktivně obchodujete s ETF, nebo ETF v drobných objemech pravidelně přikupujete, věnujte pozornost poplatkům. Případně dle poplatků zvolte i vhodného brokera, který nabízí službu, která je ušitá na míru právě vaší investiční strategii.
co jsou to etf - typy ETF

Typy ETF a jejich příklady

Nyní nám dovolte představit existující typy ETF, na které můžete v rámci svého obchodování narazit. Jinými slovy – jaká podkladová aktiva či soubory aktiv mohou ETF obsahovat?

Indexová ETF

Indexová ETF obsahují takové složení a poměr akcií, aby jejich vývoj kopíroval cenový vývoj akciového indexu. Tento typ ETF tak umožňuje spekulovat jak na růst, tak na pokles nejvýznamnějších světových ukazatelů tržního zdraví.

Správa indexového ETF emitentem spočívá v průběžných změnách jeho složení, tak, aby odpovídal jednotlivým akciovým indexům.

Příklady: SPY (S&P 500), JPXN (Nikkei), QQQ (Nasdaq).

Sektorová ETF

Tento typ ETF funguje jako jakýsi koš cenných papírů, který reprezentuje nejvýznamnější firmy z vybraného tržního sektoru. Lze se tak setkat mimo jiné s finančními, energetickými, biotechnickými, lékařskými, automobilovými ETF.

Pokud chce investor spekulovat na růst či pokles konkrétního odvětví, a neví, kterou konkrétní akcii si má vybrat, je volba sektorového ETF ideální možností.

Příklady: XLV (zdravotnictví), XLF (finančnictví), XLE (energie).

Komoditní ETF

Komoditní ETF jsou velmi zajímavou variantou, která cílí na zpřístupnění určité komodity širšímu okruhu investorů. Výběr je skutečně různorodý a zahrnuje mimo jiné drahé kovy, nerostné suroviny či oblíbené “měkké” komodity.

V případě těchto ETF nekupujete akcie nebo samotnou komoditu, ale termínové kontrakty. Tyto kontrakty vnikly za účelem vytvoření jednodušší alternativy pro obchodování komodit, než jakou představují samotné komoditní trhy.

Příklady: GLD (zlato), SLV (stříbro), IEO (ropa).

Měnová ETF

Jak již sám název napovídá, měnová ETF se snaží zrcadlit vývoj nějaké měny. Nemusí se ale jednat o jednu konkrétní měnu, nýbrž stejně jako v případě sektorových ETF o celý koš měn.

Tento typ obvykle obsahuje buď zásobu hotovosti konkrétní měny, nebo termínový kontrakt. Jedná se o dobrou volbu pro investory, kteří chtějí spekulovat na cenový vývoj určitého platidla a chtějí se vyhnout Forexu.

Příklady: UUP (americký dolar, býčí), FXY (japonský jen), FXE (euro).

Páková ETF

Páková ETF jsou speciálním druhem tohoto instrumentu, která reflektují vývoj akciových indexů či burzovních sektorů se zvýšenou citlivostí. Znamená to, že jakýkoliv pohyb podkladového aktiva bude v případě pákového ETF mnohonásobně výraznější.

To samozřejmě vede k větším potenciálním ziskům z jednotlivých pohybů, což ale platí i opačně. Často lze narazit přímo na býčí či medvědí páková ETF. Jejich složení obvykle zahrnuje swapy, akcie či vybrané termínové kontrakty.

Příklady: FAS (Russell 1000, býčí 3x), DWT (ropa, 3x), DUST (těžaři zlata, 3x).

výběr ETF - jak si vybrat ETF

Jak si vybrat ETF?

Při výběru konkrétního ETF bychom měli brát v potaz několik důležitých kritérií. Vyhneme se tak možné investiční chybě z důvodu špatné investiční strategie, nespolehlivosti emitenta nebo vysokých poplatků.

Investiční strategie ETF

Pokud to s ETF myslíte skutečně vážně a nechcete se při jejich výběru řídit pouze čísly a likviditou, je vhodné se nejdříve seznámit s investiční strategií emitenta daného ETF.

Ta je obvykle poměrně obsáhle popsána v dokumentaci. Zjistíte z ní, jak fond spravuje své pozice, a to podle jednotlivých podkladových aktiv. Obvykle se také můžete setkat s tzv. benchmarkem, což je mimořádně důležitý ukazatel, podle kterého daný fond měří svou úspěšnost investování.

Obvykle se jedná o index příslušného trhu, na kterém daný fond působí. Pro ETF SPY tedy bude benchmarkem samotný index S&P 500, atd.

Kredibilita správce fondu

Pokud je emitent investičního produktu nespolehlivý či nepříliš zavedený, ruce pryč. Obchodování těchto aktiv s sebou nese riziko ztráty vloženého kapitálu, přičemž není zajištěna ani likvidita.

Historie výnosů

Vyplatí se také podívat na investiční výsledky fondu, kterých dosáhl v předešlých letech. Pokud např. ETF pravidelně nedosahuje takových výsledků, jako samotný benchmark (index), jednoduše se nevyplatí jej obchodovat.

Způsob vyplácení dividend

Některá ETF (distribuční) rozdělují dividendový výnos investorům v předem stanovených intervalech – na měsíční, kvartální, pololetní nebo roční bázi. Takové ETF vám tak může generovat pasivní příjem, přinese vám však nemilou daňovou povinnost. Vyplacenou dividendu je třeba zdanit.

Pokud se chcete vyhnout zdanění dividendy a maximalizovat kapitálový růst investice, je pro vás vhodnější akumulační ETF, které vzhledem ke svému nastavení dividendu automaticky reinvestuje. Nepřinese vám tak pravidelný příjem, na druhé straně však ušetříte na daních.

Poplatky ETF

V neposlední řadě je vhodné seznámit se také s poplatky za obchodování a přizpůsobit jim svou vlastní investiční strategii. Poplatky se totiž v závislosti na podkladovém aktivu, a tedy typu ETF liší a např. u pákových ETF jsou z důvodu vyšších potenciálních výnosů vyšší než u ostatních typů.

Podílový fond nebo ETF?

ETF jsou definovány jako “podílové fondy”, které se obchodují jako akcie (na burze), a to je dobrý způsob, jak o ETF přemýšlet – za předpokladu, že máte naprosto jasnou představu o podílových fondech a akciích.

Snad vám srovnání podílových fondů a ETF pomůže objasnit, proč může být vhodnější volit raději burzovně obchodovaný fond namísto klasického podílového fondu:

 • Podílové fondy představují podobně jako ETF způsob investování do portfolia různých investic – obvykle akcií, ale fond může zahrnovat i dluhopisy a další typy cenných papírů.
 • Podílové fondy jsou obvykle spravovány profesionálním správcem a jejich podstatou je, že tento odborník může nakupovat a prodávat investice tak, aby investorům zajistil co nejlepší zhodnocení jejich peněz.
 • Cílem většiny podílových fondů je překonat výkonnost široce sledovaného indexu – benchmarku – například indexu S&P 500. Pokud by tedy index Standard & Poor’s 500 zaznamenal 10% nárůst, cílem podílového fondu by mělo být dosáhnout alespoň 10,1% nárůstu.

Podílové fondy si však účtují poměrně vysoké poplatky za správu, obvykle dle výše aktiv, která jste do fondu investovali. Obvykle se vysvětluje, že jde o provozní náklady a poplatek za odborné znalosti poradce fondu. Nejenom tento poplatek, ale také samotná snaha správce fondu překonat benchmark (která obvykle vede k rychlým změnám ve složení portfolia fondu) způsobují, že většina podílových fondů za pasivně řízenými ETF svou výkonností zaostává. Neznamená to, že byste investicí do podílového fondu nedosáhli zhodnocení, je však poměrně pravděpodobné, že byste lepší výkonnosti dosáhli s využitím ETF.

Poznámka

Poznámka: Burzovně obchodovaný fond obvykle spíše nakupuje akcie a drží je, než aby často obchodoval. K prodeji akcií dochází pouze v případě, že dojde ke změně ve složení podkladového indexu. A skutečnost je taková, že tyto pasivně řízené fondy často nabízejí lepší výnosy než profesionálně spravované podílové fondy s výrazně nižšími ročními poplatky (expense ratio).

bezpečnost investice do ETF

Dostupnost a bezpečnost ETF

Nabízejí se i další otázky, jako otázka, zda je ETF bezpečné? Zde je to jednoduché: ano, ETF jsou obecně bezpečné.

Vždy je schváleno i patřičným úřadem (například SEC – komise dohlížející na cenné papíry v USA). O bezpečnost bychom se tedy nebáli. Naopak, vysoká diverzifikace a počítačové algoritmy dělají z ETF vysoce bezpečný nástroj pro obchodování.

Jediná věc, která by na obchodování ETF mohla být nebezpečná, je broker samotný. Pokud chcete ETF obchodovat, vybírejte si pouze z prověřených brokerů. Jako inspirace vám mohou posloužit naše recenze ověřených akciových brokerů.

Horší je to s dostupností. Českou burzu můžete rovnou přejít a musíme se podívat do zahraničí. Většina z nás ovšem používá zahraniční brokery a ETF je tak v zásadě dobře dostupné i pro nás v České republice.

S evropskými ETF není vůbec žádný problém, ty můžete nakoupit u většiny brokerů. Narazit však můžete, pokud budete chtít nakupovat ryze americká ETF. 18. 6. 2018 bylo všem evropským investorům nařízením EU omezeno investování do amerických ETF. Stále je možné je nakupovat na platformě FIO e-Broker, ovšem s poměrně vysokým poplatkem za nákup.

Většina konkurenčních brokerů však nabízí “evropské” alternativy k americkým burzovně obchodovaným fondům. Co to znamená? Stejně jako americká ETF je spravují významné investiční společnosti, jsou tvořeny stejnými akciemi, ale jejich sídlo je zpravidla v Severním Irsku, Lucembursku nebo v nějaké jiné zemi EU.

Zajímají-li vás vaše možnosti více, přečtěte si naše články o nejlepších ETF kopírujících americké indexy S&P 500 a Nasdaq, v nich se dozvíte vše podstatné.

Můžete uvažovat o ETF jako o “spoření na důchod”?

Odpověď na tuto otázku se bude lišit podle každého jednotlivce a bude záviset na vašich investičních cílech a dalších aspektech, jako je vaše tolerance rizika. Ty by měly být zohledněny při výběru jakéhokoli investičního nástroje pro důchodové období. A každé ETF, o kterém byste mohli uvažovat jako o “spoření na důchod”, by mělo být plně vyhodnoceno z hlediska jeho souladu se zbytkem vašeho portfolia.

Výhody a nevýhody ETF byly jasně nastíněny. Souhrnně lze říci, že vhodným nástrojem k dlouhodobému investování na důchod je mnoho širokých tržních indexových ETF. Než však realizujete takovou pravidelnou důchodovou investici měli byste:

 • Vědět, co vaše ETF obsahuje
 • Pečlivě zvážit, jak velkou expozici vůči různým třídám aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti) chcete mít.

ETF lze při sestavování portfolia kombinovat s podílovými fondy, jednotlivými akciemi, dluhopisy nebo jakýmkoliv jiným investičním nástrojem.

Investoři připravující se na penzi mohou (a měli by) ETF rozhodně zvážit, pokud naleznou takové, které odpovídá jejich potřebám.

Kdy (ne)zvolit ETF?

ETF nabízejí mnoha investorům výhody, ale zdaleka nejsou dokonalé. Existují i nevýhody. U některých investorů mohou převážit nad výhodami, zatímco jiní se rozhodnou, že investování do ETF je tou správnou cestou. Zvláště pokud chtějí investovat, ale mají málo času se věnovat aktivnímu investování, dají tak raději přednost méně časově náročnému přístupu pasivního investování.

Stejně jako u každé investice – ať už se jedná o akcie společnosti, podílový fond nebo opce – je třeba však i při výběru ETF alespoň na začátku důkladně prozkoumat do čeho vlastně investujete. Takže ani v případě burzovně obchodovaných fondů nepodceňujte náležitý průzkum a zvažte jejich výhody, nevýhody a jak zapadají do vaší investiční strategie.
Vzhledem k tomu, že jsou ETF diverzifikovaný “balíček” mnoha cenných papírů, nikoliv jediná akcie, charakterizuje je menší volatilita na denní bázi. V závislosti na vašich cílech to může, ale nemusí pomoci vašemu strategickému investičnímu cíli.

Nízká volatilita znamená, že se vaše investice v daný den nepropadne o 20 %, ale také ani nevystřelí o 20 % vzhůru.

Někteří obchodníci vyhledávají volatilitu, protože se specializují na krátkodobý trading. Chtějí vstoupit do trhu, užít si rychlý pohyb a pak vystoupit, jakmile dosáhnou svého ziskového cíle. I když existují typy ETF, které jsou určené pro krátkodobé obchodování, většina z nich není takto koncipována.

ETF rovněž vznikají ve všech možných variantách. V mnoha ohledech je to pozitivní – prostřednictvím ETF můžete dosáhnout téměř jakéhokoli investičního cíle. Háček je v tom, že seznamy jejich aktiv mohou být dlouhé nebo složité. Některé ETF obsahují rizikové složky, které nemusí být předem zřejmé. Pokud neprovedete pečlivý průzkum vybraných ETF, můžete nakonec získat aktiva, o kterých jste nevěděli. Například ETF s pákovým efektem a inverzní ETF obsahují deriváty a další komplexní cenné papíry.

Abychom však nebyly závěrem zbytečně pesimističtí… Burzovně obchodované fondy, které sledují široké tržní indexy – zejména ty americké – jsou jedním z nejlepších nástrojů, jak můžete poměrně stabilně a dlouhodobě budovat svůj majetek na akciovém trhu. Tím spíš, pokud takové ETF nakupujete pravidelně. Nejste-li však zkušeným investorem, vyplatí se vyhnout experimentům, nehonit se za rychlými zisky a zůstat skutečně u toho, co dlouhodobě funguje.

Obchodujte ETF u těch nejlepších brokerů

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 78 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií a ETF bez poplatku
 • Skvělá zákaznická podpora v češtině
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
U 67,85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Investování na finančních trzích zahrnuje rizika.

FAQ: Často kladené otázky ohledně ETF

Co jsou to ETF?

ETF je specifický typ fondu, který lze obchodovat na burze stejně jako klasické akcie. Nejedná se pouze o akcie jedné firmy, ale prakticky lze spekulovat na vývoj libovolného podkladového aktiva či několika aktiv najednou. Takovým aktivem může být prakticky cokoliv – od jednotlivých akcií či akciových indexů přes komodity až po měny. Oproti investicím do klasických fondů zde také odpadá poplatek pro správce fondu a možnost jeho lidské chyby.

Jaké ETF zvolit?

Při výběru konkrétního ETF bychom měli brát v potaz několik důležitých kritérii. Vyhneme se tak možné investiční chybě z důvodu špatné investiční strategie, nespolehlivosti emitenta nebo vysokých poplatků. Pro více info si přečtěte článek výše.

Kde ETF koupit či obchodovat?

Pokud chcete ETF obchodovat, vyberte si prověřeného brokera. Existuje jich hned několik, přičemž každý z nich má své specifické podmínky. Jako inspirace vám pomůžou naše recenze ověřených akciových brokerů.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
71
6

Autor

Pod tímto profilem většinou publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další hosté, kteří nejsou stálými autory.

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Články v kategorii ETF (Exchange Traded Funds) ▶️ Jsou burzovně obchodované fondy to pravé pro vás? Jak je obchodovat?

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 78 % účtů retailových investorů peníze.
U 67,85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 76 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎