Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
čsob
CSOB_AKCIOVY
Podílový fond ČSOB Akciový – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

1,96 Kč

-0,01 % za 7 dní

čsob

Podílový fond ČSOB Akciový – Graf vývoje, zhodnocení, poplatky

Cena 1 podílu fondu ČSOB Akciový
Graf CSOB-AKCIOVY

1,96 Kč

-0,01 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf vývoje fondu ČSOB Akciový za poslední rok

Základní informace o ČSOB Akciový

Typ produktu Akciový fond
Rizikovost produktu 5 (velmi odvážný investor)
Minimální investice 5 000Kč
Celková nákladovost (TER) 2,22 % p.a.
Pravidelná investice od 500 Kč

Pokud chcete zvítězit nad inflací a zhodnocovat své peníze, určitě byste neměli opomíjet investování. Chcete-li do svého portfolia zařadit akcie, vaší volbou může být právě fond ČSOB Akciový, který je vhodným základním pilířem akciové části portfolia.

Právě ČSOB Akciový je z hlediska investovaných finančních prostředků jedním z největších akciových fondů v rámci skupiny ČSOB AM. Investuje do akcií společností známých po celém světě. Jedná se například o Apple, Nestlé, Shell, LVMH, Visa a mnoho dalších.

Velkou výhodou je, že fond lze zřídit online, podmínkou je, abyste byli klientem ČSOB nebo se jím stali. Fond je určen pro velmi odvážné investory, kteří cílí na vyšší zhodnocení a jsou obeznámení s tím souvisejícími vyššími riziky.

Poznámka

TIP: U ČSOB si můžete sjednat běžný účet Plus Konto s vedením zdarma bez podmínek, nebo také Premium Konto s nadstandardními výhodami.

Obsah článku

Představení ČSOB Asset Management

Fond ČSOB Akciový spravuje investiční společnost ČSOB Asset Management, a.s. O fondy registrované v Belgii, Irsku a Lucembursku se stará belgická společnost KBC AM ve spolupráci s dalšími subjekty.

ČSOB Asset Management, a.s. vznikla 3. července 1998 přeměnou ze společnosti O.B. INVEST. Je členem skupiny ČSOB a roku 2000 se stala součástí skupiny KBC. Společnost je jedním z předních obhospodařovatelů aktiv pro individuální a institucionální investory. Dále je českým centrem pro zajištění tvorby strukturovaných fondů.

Spravuje majetek klientů v objemu 220 miliard korun, a to pro jednotlivce, penzijní fondy, municipality a instituce. Českým investorům pomáhá vytvářet specifickou strategii pro ochranu kapitálu a řídit portfolia otevřených podílových fondů ČSOB a KBC. Celý tým je dále také schopen poskytovat expertní know-how v oblasti střední a východní Evropy.

V oblasti kolektivního investování je jedním z dlouhodobě největších distributorů domácích a zahraničních fondů s bohatou nabídkou produktů. Ve spolupráci se skupinou KBC je předním evropským centrem pro přípravu strukturovaných fondů. Dříve byla také jedničkou na trhu v přípravě zajištěných fondů.

Na trh každý měsíc uvádí několik produktů a od roku 2000 jimi prošlo 100 miliard korun. Většina českých klientů strukturovaných fondů využívá nabídky ČSOB AM. Co do objemu spravovaného majetku společnost patří mezi tři největší správce na českém trhu.

Klientům poskytuje služby v oblasti kolektivního investování, včetně správy lokálních i zahraničních podílových fondů. Také zastřešuje investiční službu obhospodařování cenných papírů. Své služby poskytuje zákazníkům prostřednictvím poboček ČSOB, obchodních míst České pošty a finančních center Poštovní spořitelny.

Chcete se dozvědět podrobnosti o bance ČSOB a jejích produktech? Přejděte na naši komplexní recenzi, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Co vše vám může podílový fond ČSOB Akciový nabídnout, jakými poplatky je fond zatížen a je zde něco, na co byste si měli dát pozor? Čtěte dále.

Graf vývoje výkonnosti fondu

Podívejte se na graf vývoje fondu za období od roku 2012 do současnosti. Pamatujte. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.

Logo ČSOB Akciový
ČSOB Akciový/CSOB-AKCIOVY
Načítání
Načítání

Porovnání: Fond ČSOB Akciový dosáhl v posledních 10 letech průměrného ročního zhodnocení 6,9 % p.a. Za těchto 10 let se vklady ve fondu zhodnotily o zhruba 115 %.

Jen pro porovnání průměrné roční zhodnocení indexu S&P 500 je během posledních 65 let 10,5 % p.a. a za posledních 10 let se S&P 500 zhodnotil o cca 180 %.

Obrovskou roli ve výsledném zhodnocení investice hrají poplatky, o kterých jsme se více rozepsali níže.

ČSOB Akciový – charakteristika fondu

Fond ČSOB Akciový je akciový podílový fond, který investuje do akcií světoznámých společností, a to především na evropských, asijských a amerických trzích.

Fond může investovat do nástrojů peněžního trhu, investičních cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů, vkladů nebo likvidních prostředků. Investovat může také do finančních derivátů, a to za účelem řízení měnového rizika.

Poznámka

TIP: Nevíte, co jsou to investiční podílové fondy a jak přesně fungují? Přečtěte si tento komplexní článek, ať podílovým fondům plně porozumíte.

Společnosti, do kterých fond investuje, znají lidé po celém světě. Jsou to výrobci hygienických prostředků a kosmetiky (např. Procter & Gamble CO, Colgate-Palmolive), módních doplňků a oblečení (Adidas AG, Nike) rychlého občerstvení (Yum! Brands, McDonald’s) informačních technologií (Intel, Microsoft Corporation, Qualcomm) nebo poskytovatelé bankovních služeb (Bank of America, MasterCard).

Fond je spravován aktivně v návaznosti na referenční hodnotu. Cílem však není kopírovat referenční hodnotu, ale také využívat výhod aktuálních investičních příležitostí. Vzhledem k tomu, že fond své výnosy reinvestuje, nejsou dividendy v průběhu trvání investice vypláceny.

Tento fond není vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investice v době kratší než sedm let, a samozřejmě pro investory neobeznámené s měnovými riziky a riziky spojenými s investicemi na akciových trzích.

Minimální výše investice

Minimální výše investice činí jednorázově od 5 000Kč nebo pravidelně od od 500 Kč. Jedná se o celkem příznivé částky, ačkoliv mnoho fondů požaduje ještě nižší vstupní investici. Tato minimální výše umožňuje investování širokému okruhu investorů.

Do čeho fond investuje?

Fond investuje zejména do akcií na trzích v USA, v Evropě a v Asii. Zaměřuje na investiční a zaknihované cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané fondem kolektivního investování, ale také na vklady, likvidní prostředky a jiné nástroje. Fond může též investovat za účelem řízení měnového a úrokového rizika do finančních derivátů.

Dle sektorového rozdělení jsou investice rozložené do společností, které jsou zaměřené na informační technologie, zboží dlouhodobé spotřeby, zdravotní péči, zboží běžné potřeby, finance, komunikační služby a další.

Poplatky fondu ČSOB Akciový

Investiční společnost nezhodnocuje peníze investorů jen tak pro nic za nic, proto je investování do podílových fondů samozřejmě spojeno s poplatky. Ty mohou někdy velmi znatelně snižovat celkovou výkonnost fondu.

Mezi jednorázové poplatky, které jsou investorovi účtované před nebo po uskutečnění investice patří:

  • Vstupní poplatek: max. 3 % z objemu plánované investice.
  • Výstupní poplatek: 0 % z objemu nastřádané investice. Poplatek se účtuje při zpětném výběru majetku.

Vstupní poplatek zaplatíte jako investor při vstupu do podílového fondu. Jedná se o jednorázový výdaj, který výnos v případě delší investiční doby zásadně neovlivňuje.

Obvykle se uvádí nejvyšší částky, které mohou být investorovi účtovány. Tento poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s vydáním nebo odkoupením podílových listů fondu. Poplatek může být i nižší nebo nulový. Stanoven je obvykle jako procentní podíl z investované částky. Vstupní poplatek u fondů peněžního trhu se pohybuje mezi 1 % až 2 %.

Výstupní poplatek se hradí při vystoupení z fondu, především při vypršení plánované doby investice. Ve většině případů se s tímto poplatkem již nesetkáte.

Mezi další důležité poplatky patří:
  • Poplatek za obhospodařování: 2 % p.a.

Poplatek za obhospodařování je pravidelný výdaj, který je strháván z investice po celou dobu trvání. Obvykle se pohybuje okolo 1 až 1,5 % p.a. Má důležitý vliv na výkon fondu, proto si pohlídejte, aby nebyl příliš vysoký.

  • Celková nákladovost (TER): 2,22 % p.a.

Tento poplatek představuje poměr celkové výše provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu. Údaj zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Tyto náklady nejsou účtovány přímo investorovi, ale odrazí se ve výkonnosti dané investice.

Zkratka TER vznikla z Total Expense Ratio, tedy provozní nákladovost fondu. Tento poplatek se uvádí v % a vyplatí se jej sledovat, protože fond hradí náklady na provoz z financí investora.

Nemusí ale vždy platit, že čím vyšší TER, tím horší fond. I přes vysokou nákladovost může fond přinášet skvělé výnosy. Nákladovost se u českých fondů pohybuje většinou v rozmezí 1 až 2 % p.a.

Mezi poslední poplatky, které zahrnuje ČSOB Akciový, patří poplatek hrazený z majetku fondu za zvláštních podmínek:

  • Výkonnostní poplatek: 0 %

Výkonnostní poplatek nebývá u všech fondů. Pokud je přítomen, hradí se z hodnoty výnosu fondu nad benchmarkem fondu. Tento poplatek má za úkol motivovat manažera k nadstandardním výsledkům.

Pokud se mu daří, obdrží bonus vycházející právě z tohoto poplatku. ČSOB Akciový ale tímto poplatkem nedisponuje.

Na co si dát pozor u poplatků?

V případě poplatků je důležité sledovat zejména TER poplatek, tedy správcovský poplatek (poplatek za obhospodařování). Jedná se o náklad, který investor často přehlíží, protože se soustředí především na vstupní poplatky. Mnoho investorů se dokonce zaměřuje na fondy s nižším vstupním poplatkem, které ale mají ve výsledku vyšší roční nákladovost.

V delším horizontu má ale poplatek mnohem větší vliv na vývoj hodnoty investice než samotný vstupní poplatek. Jedná se totiž o pravidelný každoroční náklad, zatímco vstupní poplatek platíte jednorázově.

Pamatujte tedy: čím nižší procento nákladovosti TER, tím lépe pro investory.

Stejně tak je důležité dát si pozor na rozdíly v poplatcích, ač jsou třeba jen 0,5 %. Na konci investičního horizontu se může jednat o skutečně extrémní rozdíly, i když se to nyní může zdát málo, za 20 let se může takový poplatek vaší investici značně prodražit (náklady v průběhu času exponenciálně rostou).

Jeden příklad za všechny: 

Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč. Pokud by poplatek nebyl 0,5 % ale 2 %, po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento “nepatrný” rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč. Rozhodně se nejedná o nic výjimečného.

Rozdíly v poplatcích mohou být ještě daleko větší. 

Rizikovost a doporučený investiční horizont

Fond se řadí do rizikové skupiny 5, což je na stupnici od 1 do 7 vyšší míra rizika. Pokud se číslo přibližuje k 7, tím vyšší výnos může fond poskytovat, ale zároveň je také méně předvídatelný a může dojít ke ztrátám. Nejnižší číslo také není zcela bez rizika, ale je obvykle předvídatelnější, s čímž souvisí naopak nižší výnos.

Tyto hodnoty jsou stanoveny dle údajů z minulosti, které mohou spolehlivě posoudit profil fondu i v budoucnu. Rizika se pravidelně přehodnocují a mohou klesat nebo naopak stoupat.

Při investování do tohoto fondu je rizikem především proměnlivost cen akcií na rozvíjejících se trzích. Hodnota akcií může výrazně kolísat, přičemž hodnotu podílového listu může též ovlivnit riziko likvidity.

Vždy platí, že hodnota investice může klesat i stoupat, a její návratnost není nikdy zaručena.

Investor, který investuje do portfolia s rizikovostí 5 se nazývá velmi odvážný investor. V portfoliu tohoto investora bude z největší části obsazené akciemi, které zvyšují potenciál výnosu. Požadovaný investiční horizont pro tohoto investora je zpravidla delšího rozsahu.

Doporučený investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je doporučeno do fondu investovat, abyste dosáhli optimálního výnosu. U tohoto fondu je potřeba počítat s mírnými výkyvy, a tím pádem je doporučený investiční horizont u tohoto fondu stanoven na 6 a více let. Není ale samozřejmě problém investovat v delším časovém horizontu (+10 let). Ba naopak.

Založení ČSOB Akciový

Akciový fond je si můžete sjednat si online, přímo v internetovém bankovnictví banky, pouze pokud jste klientem banky. Následně si stačí zvolit, kolik peněz a do jakého podílového fondu chcete investovat. Minimální vklad se následně převede z vašeho účtu přímo do fondu. Pokud nejste klientem banky, produkt si můžete sjednat na pobočce.

Porovnání aktivně spravované vs. pasivně spravované fondy

ČSOB Akciový je aktivní investice, která je postavena na myšlence, že maximálního zisku z obchodování na burze lze dosáhnout aktivním výběrem těch “správných” akcií (tzv. stockpicking) nebo jiných aktiv. Oproti tomu pasivní investice většinou znamená kopírování nejrůznějších akciových indexů, a to za účelem ušetření nákladů a získání vyšších výnosů než u aktivně spravovaných fondů.

V posledních letech vyšší výkonnost vykazují pasivní fondy a zaznívají dokonce i názory, že aktivní investování je v podstatě mrtvé. Kritici pasivního investování ale poukazují na to, že dokáže být výkonnější než aktivní pouze v dobrých časech.

V takových případech je jedno, do jakých akcií se investuje, protože rostou zkrátka všechny. Zde pak nabývá významu velmi malá nákladovost pasivních fondů, které tak díky tomu mohou porážet fondy aktivně spravované.

Poznámka

TIP: Více informací o tom, jak funguje aktivní a pasivní investování, najdete v našem článku.

Zajímavou alternativou pasivního investování mohou být ETF, které fungují na principu investování do fondu nákupem jeho cenného papíru na burze (stejně, jako při nákupu akcií), akorát s tím rozdílem, že skrze ETF kupujeme “koš akcií” a ne jednotlivý titul.

Pokud vás časově nenáročné pasivní investování zajímá více, můžete využít českých renomovaných investičních platforem jako je například v poslední době velice oblíbené Portu. Portu je investiční platforma, pomocí které lze investovat již od pár stovek měsíčně do řady titulů najednou (ETF – burzovně obchodované fondy) a diverzifikovat tak snadno své investiční riziko.

Portu nabízí zajímavý výkon portfolia za výhodný roční poplatek 0,6 – 1 %. To je oproti poplatkům u fondu, které se mohou vyšplhat na 3 – 4 % celkem výrazný rozdíl.

Více o investiční platformě Portu si můžete přečíst v naší recenzi. Zde případně naleznete recenze dalších investičních platforem.

Závěr – zhodnocení fondu a jeho poskytovatele

Fond ČSOB Akciový investuje do světoznámých akcií a je určen pro odvážné investory, kteří hledají možnost vysokého zhodnocení i na úkor vyššího rizika.

Správcem fondu je společnost ČSOB Asset Management, která je jedním z předních obhospodařovatelů aktiv pro individuální a institucionální investory. Společnost vznikla v roce 1998, a vzhledem k tomu, že na trhu působí již dlouhodobě, má prokazatelně bohaté zkušenosti.

O ČSOB Akciový jste se dozvěděli z naší recenze vše potřebné, nyní záleží pouze na vás, zda se rozhodnete do tohoto fondu investovat či ne.

Další detailní informace naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Nezaujal vás fond ČSOB Akciový? Podívejte se například na J&T RENTIER Fund A1, který kombinuje dluhopisové a akciové investice.

Pokud chcete mít jistotu a nechcete podstupovat riziko, řešením také může být spořicí účet. Banky momentálně úrokové sazby na spořicích účtech zvyšují, což vám pomůže vaše peníze alespoň částečně ochránit před inflací. Podívejte se na aktuální srovnání spořicích účtů 2024.

Další podílové fondy od ČSOB

Nenalezeny žádné články k zobrazení.

Hodnocení Finex.cz

Fond investující do světových akcií

ČSOB Akciový je fond investující do světoznámých akcií, který je vhodný pro odvážné investory. Pokud chcete porazit inflaci, ve vašem portfoliu by akcie neměly chybět. A právě tento fond může být vhodným základním akciovým pilířem ve vašem portfoliu. Je však důležité brát v potaz, že ačkoliv může investor získat vyšší zhodnocení, je zde také vyšší míra rizika. Fond zahrnuje dva poplatky (vstupní a správcovské), které jsou o něco vyšší než je průměr. Je zde také vyšší celková nákladovost, ale od ostatních zrecenzovaných fondů se příliš nevychyluje.

Detailní informace o fondu ČSOB Akciový

Jméno fonduČSOB Akciový
Webové stránkyhttps://www.csob.cz/portal/lide/investicni-produkty/podilove-fondy/akciove-fondy/detail-fondu/-/isin/770000001170/1
ISIN 770000001170
MěnaCZK
Spravovaný kapital (mil.)7 320 CZK
Typ fonduStandardní podílový fond
Typ produktuAkciový fond
Fond je určený proFyzické osoby
Rizikovost produktu 5 (velmi odvážný investor)
Doporučená délka investice6 a více let
Minimální investice5 000Kč
Pravidelná investiceod 500 Kč
Dividendová politika Akumulační
Portfolio manažer Pavel Kopeček
Správce fonduČSOB Asset Management, a.s.
Možnost založení online
Daňový domicilČeská republika
Datum vzniku14. 10. 1999
Poplatková politika fondu
Celková nákladovost (TER) 2,22 % p.a.
Vstupní poplatek 3 %
Výstupní poplatek 0 %
Poplatek za obhospodařování 2 % p.a.
Výkonnostní poplatek 0 %
Maximální vstupní poplatek3 %
Struktura portfolia podle typu aktiv
Akcie100 %
Dluhopisy0 %
Realitní investice0 %
Alternativní investice0 %
Depozita a peněžní trh0 %
Odkaz na dokument KIIhttps://www.csob.cz/portal/documents/10732/90213/770000001170.pdf
Ohodnoťte fond ČSOB Akciový.
4
0

Autor

Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.

Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.

“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Další Fondy, které by vás mohly zajímat