Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Prop trading ▶️ Co to je? Srovnání prop trading firem a platforem pro rok 2024

Prop trading je forma obchodování, při níž jednotlivci obchodují s kapitálem prop firmy namísto svého vlastního. To umožňuje obchodníkům přístup k větším obchodním účtům a podíl na potenciálně mnohem vyšším zisku.

Aby se obchodníci mohli stát prop tradery, je často nutné projít výzvou, ve které dokáží, že jsou v obchodování dostatečně zkušení. Výběr správně prop firmy může být faktorem, který oddělí úspěšné obchodníky od těch neúspěšných, proto vybírejte pečlivě z našich recenzí prop firem níže.

Srovnání prop firem

Firma Rozdělení zisku Výše účtů Cena výzev V češtině? Hodnocení
Logo For Traders
Cena výzev: 54-999 USD, V češtině
80-90 % dle preferencí 5 000-200 000 USD 54-999 USD
Hvězdička hodnocení (zlatá) 95 %

Recenze

Promo akce
Využijte promo kód FINEX a získáte 15% slevu na všechny challenge!
Logo FTMO
Cena výzev: 155-1 080 €, V češtině
80-90 % 10 000-200 000 USD 155-1 080 €
Hvězdička hodnocení (zlatá) 95 %

Recenze

Filtry
Řazení
Firma
Rozdělení zisku
Výše účtů
Cena výzev
V češtině?
Hodnocení

Aby mohl obchodník na finančních trzích vůbec působit, potřebuje obchodní kapitál. většina společností umožňujících burzovní obchodování sice nemá žádné limity minimálního vkladu, takže začít může de facto kdokoliv, ale ruku na srdce, kdo by chtěl trávit čas analyzováním tržních pohybů nebo zkoumáním fundamentálních výhledů, kvůli vidině nejistého zisku pár korun?

A právě obchodníkům, kteří velký počáteční kapitál nemají, mohou pomoci tzv. proprietary společnosti neboli prop firmy, které dokáží zafinancovat jejich obchodní účet.

Získání investora a velkého účtu k obchodování jistě zní lákavě, ale samozřejmě nic není zadarmo. Aby bylo možné navázat spolupráci s některou ze společností financujících obchodní účty, je potřeba splnit určitá pravidla, která jsou známá pod pojmem výzvy (challenge).

Jedná se o postup, kdy obchodník využívá demo účet a musí splnit pravidla ohledně míry rizika a profitability. Teprve poté získá účet, na kterém může obchodovat takříkajíc “na ostro”.

Některé společnosti také nabízí kapitalizované obchodní účty bez nutnosti ověření obchodních dovedností výzvou, což je výhodné pro ty obchodníky, kteří si již ve svém tradingu věří. Nevýhodou ovšem je, že získaný kapitál nedosahuje takové výše, jako v případě kapitálu získaném po splnění výzvy.

Prop firmy: Společnosti financující trading stručně
 • Pro spolupráci s těmito financujícími společnostmi musí obchodníci absolvovat “výzvu”, která zahrnuje obchodování na demo účtu při dodržování pravidel rizikovosti a ziskovosti.
 • Již za pár tisíc korun tak můžete obchodovat na účtech s hodnotou stovek tisíc nebo milionů korun.
 • Kritici tvrdí, že po absolvování výzvy mohou obchodníci získat přístup pouze k demo účtu, nikoliv ke skutečným obchodním prostředkům, a zisky pro financující společnost plynou spíše z prodeje výzvy než z úspěšného obchodování.
 • Pozor: Některé financující společnosti se mohou dopouštět neetických praktik, jako je manipulace se spready nebo neoprávněné uzavírání pozic, aby zajistily, že obchodníci ve výzvách neuspějí.

Obsah článku o prop tradingu

Co je to prop trading?

V průběhu vývoje tohoto odvětví se způsob financování obchodních účtů výrazně měnil. Původní myšlenka prop tradingu byla financovat reálnými penězi zkušené obchodníky s tím, že prop společnost bude mít z jejich tradingu podíl na zisku.

Postupem času se ovšem ukázalo, že skutečně ziskových obchodníků je příliš málo, a tak se hlavním příjmem společností staly neúspěšně splněné challenge – výzvy.

“Podle neoficiálních údajů až 95 % uchazečů o fundovaný účet vůbec neprojde ověřovací fází – challange.”

Díky tomuto odhalení prop společnosti změnily svou obchodní strategii. Přestože se stále jedná o hledání úspěšných obchodníků, nedochází ve skutečnosti k obchodování s reálnými penězi, ale pouze na demo účtech.

Až v okamžiku, kdy ziskový obchodník projde časovým testem (6 měsíců – 1 rok, liší se od společnosti), je mu nabídnut reálný obchodní účet a je aplikována původní myšlenka prop tradingu.

Jak prop trading funguje?

Fungování prop tradingu lze rozdělit na dvě samostatné kapitoly. Tou první, a asi i nejznámější, je možnost absolvovat výzvu (challange), která je zpoplatněná. Po uhrazení poplatku dostane obchodník emailem, nebo uvnitř zákaznického prostředí webové stránky, sděleny přihlašovací údaje do obchodní platformy se zvoleným fundovaným demo účtem.

Zdroj: fortraders.com
Nabídka různých velikostí účtů
Nabídka různých velikostí účtů

Tento obchodní účet ovšem disponuje pouze simulovaným kapitálem, nejedná se tedy o reálné peníze. Obchodní aktivita na účtu je následně monitorována a vyhodnocována interním systémem, který klade důraz především na risk management a dodržování denních a celkových drawdownů. Mimo to, interní monitorovací sytém obvykle sleduje také následující kritéria:

 • Kontrola kopírování obchodů z jiných platforem
 • Monitorování money managementu strategií (používání hazardních přístupů jako například Martingale, je obvykle zakázáno)
 • Duplicita obchodního stylu s jiným účtem registrovaným pro challange

Naopak interní systém může obchodníkovi nabídnout zpětnou vazbu k jeho tradingu například formou zpracování statistických údajů jako je:

 • Poměr RRR – (risk/reward ratio)
 • Winning (úspěšnost) realizovaných obchodů
 • Dobu strávenou v ziskových a ztrátových obchodech
 • Přehled nejziskovějších a nejztrátovějších instrumentů
 • a mnoho dalších statistických výstupů

Challange může být ukončena dvěma způsoby:

 • Buď není splněno kritérium denního, nebo celkového kapitálového poklesu, v tomto případě je výzva neúspěšná.
 • Nebo je challange úspěšně splněna, protože obchodník dosáhl požadovaného zhodnocení účtu, při dodržení všech podmínek money managementu.

Po úspěšném splnění challange často následuje ještě druhé kolo ověřování, které neslevuje z kritérií money managementu, ale cílové zhodnocení bývá poloviční.

Prop společnosti opouštějí od časového omezení challange. Obchodníci tak mohou po neomezenou dobu zhodnocovat účet až do požadované velikosti.

Přímé financování

Některé prop společnosti nabízejí snazší cestu k fundovanému účtu. Jedná se o možnost přímého financování, v jehož rámci obchodník nemusí plnit žádnou challange, ani ověřovací fázi a po zaplacení poplatku získá rovnou obchodní účet.

Nutno ovšem podotknout, že i po zvolení této možnosti přímého financování, obchodník nedostane od prop společnosti účet s reálnými penězi, ale pouze demo účet. Výnos z takového účtu je navíc často o dost nižší.

Zdroj: fintokei.com
Nabídka různých velikostí obchodních účtů v rámci přímého financování
Nabídka různých velikostí obchodních účtů v rámci přímého financování

Ještě než se obchodník pustí do plnění challange, nebo si pořídí obchodní účet pomocí přímého financování, má možnost si vyzkoušet obchodní platformu, spread, skluz a celkové obchodní podmínky u prop společnosti a to zdarma na speciálním demo účtu. Tyto demo účty mají ovšem omezenou dobu funkčnosti (obvykle 14 dnů) a poté automaticky zanikají. Jedná se tedy pouze o vyzkoušení obchodních podmínek prop firmy.

Obchodník má obvykle k dispozici desítky obchodních instrumentů, mezi které patří zejména měnové páry nebo akciové indexy. Některé prop společnosti nabízejí také možnost plnit výzvu na CFD komoditních kontraktech. Ovšem třeba kryptoměny jsou považovány za velmi riziková aktiva, takže je prop společnosti k obchodování příliš často nenabízejí.

Podíl na zisku a výplata odměn

Co obchodníky zajímá nejvíc, je výplata odměn. Každá prop společnost má své vlastní procentuální rozložení zisků, nicméně principiálně všechny shodně postupují tak, že čím vyšší kapitál obchodník spravuje, tím větší procento ze zisku mu náleží.

V počáteční fázi obchodník po získání fundovaného obchodního účtu (ať přímým financováním nebo challange) získává například 50% podíl na zisku. Tento podíl dále roste s navyšováním obchodního kapitálu (škálováním).

Určité spekulace ohledně oprávněnosti výplaty podílu na zisku mohou nastat v souvislosti s tradingem na demo účtech, který je v případě prop společností již jejich součástí.

Solventní prop firmy vyplácí zisk podle stanovených podmínek i přesto, že trader ve skutečnosti žádný zisk negeneruje. Až v případě pokročilé spolupráce obchodník přechází na reálný účet a spravuje skutečný kapitál.

Pozor na zdanění zisků

Jako každý příjem, tak i zisky z tradingu podléhají dani. Trading u prop společností je možné provozovat na živnostenský list a každý obchodník je odpovědný za zaplacení všech daní, odvodů a poplatků.

Plán navyšování kapitálu (škálování)

Prop společnosti nejenže poskytnou ziskovým obchodníkům kapitál, ale také jim ho postupem času navyšují. Podmínky pro navyšování obchodního kapitálu obvykle souvisí s dosažením určité úrovně zhodnocení obchodního účtu (8% – 10%), případně dalšími kritérii, jako jsou dva po sobě jdoucí ziskové měsíce atd.

Proces škálování obchodního kapitálu je velmi individuální záležitost a obchodník by si předem měl podmínky navyšování prověřit.

Názorný příklad challange

Jak jsme si již řekli, aby obchodník získal fundovaný účet, musí podstoupit výzvu, tedy challange. Samotné výzvě ovšem předchází několik dílčích kroků. Celý proces by měl začít výběrem prop společnosti, se kterou chcete spolupracovat. Recenze námi ověřených a otestovaných společností naleznete výše na této stránce.

Jejich obchodní podmínky by měly vyhovovat jak vaší obchodní strategii, tak i psychologickému profilu a risk managementu. Rovněž doporučujeme přečíst si recenze od dalších obchodníků.

Zdroj: fortraders.com
Postup získání fundovaného účtu
Postup získání fundovaného účtu

1) Výběr velikosti obchodního účtu

Prvním krokem k získání fundovaného účtu je volba jeho velikosti. Samotná challange je následně plněna s vybranou velikostí obchodního účtu a s podmínkami money managementu, které se shodují s reálnými podmínkami po případném splnění výzvy. Po zvolení výše kapitálu následuje druhý krok, registrace a objednávka.

2) Registrace a objednávka

Při objednání challange je potřeba do registračního formuláře vyplnit několik formalit, jako jsou například emailová adresa, jméno, země původu a adresa trvalého bydliště.

Dále je potřeba vyplnit druh obchodního účtu (obvykle prop firmy nabízejí různé možnosti obchodních účtů, například pro agresivní strategie, swingové strategie, s jinou platformou, atd.)

Zdroj: fortraders.com
Registrační formulář pro challange
Registrační formulář pro challange

3) První přihlášení do obchodní platformy

Ještě než zahájíte plnění podmínek challange, měli byste mít jasno, na jaké obchodní platformě budete chtít obchodovat. většina prop společností nabízí možnost tradingu na platformách Meta Trader 4 a 5.

Po zaplacení poplatku za výzvu dostanete emailem přihlašovací údaje do obchodní platformy, na které již bude připsán vámi zvolený depozit. Ještě před samotným zahájením obchodování bude potřeba odsouhlasit v platformě poučení o rizicích a poté vám již nic nebrání zahájit svojí cestu za fundovaným účtem.

4) Nejčastější překážky při plnění výzvy

Obchodník by si neměl splést plnění výzvy s hazardní hrou. Obchodování na demo účtu k tomu může trochu svádět, ale stále může obchodník získat zajímavý kapitál pro svůj trading. První překážkou tedy je nepodceňovat samotný proces ověřování obchodních dovedností.

Z těch praktičtějších překážek obchodník musí plnit pravidla denního drawdownu (DD), kdy nesmí kapitál klesnout o určité procento (obvykle +-5% drawdown). Dále je potřeba dodržovat maximální drawdown, tedy celkovou hodnotu poklesu obchodního účtu. Prop společnosti většinou nastavují maximální drawdown na hodnotu 10 %.

O úspěšném splnění výzvy rozhoduje především kvalitní money management, který musí být agresivní, ale v rámci podmínek drawdownů.

Největší překážkou si bude paradoxně při plnění výzvy sám obchodník. Pravidla challange jsou poměrně omezující a psychický tlak z dodržování pravidel a nutnosti zhodnocení se může na samotném tradingu podepsat.

Proto, než se pustíte do získání fundovaného účtu, byste měli mít s reálným tradingem již zkušenosti. Ono totiž nejde pouze o to získat fundovaný účet, ale také je potřeba si jej umět udržet, což vyžaduje jak znalosti, tak zkušenosti.

5) Vícenásobné ověření schopností

Challange se u většiny prop společností dělí na dvě části. První část vyžaduje pro úspěšné splnění větší procentuální zhodnocení obchodního účtu, než druhá část.

Kritéria denního a celkového DD (denního drawdownu) se ovšem v jednotlivých fázích nemění a jsou platné i po úspěšném splnění challange. Některé prop společnosti ještě pracují s časovým omezením výzvy, kdy je potřeba zhodnotit účet v určitém časovém intervalu (obvykle 1 měsíc).

Vzhledem k tomu, že toto omezení stojí za velmi vysokou neúspěšností obchodníků, většina prop společností jej již nevyžaduje.

Jak se stát prop traderem?

 • Vybrat si prop společnost
 • Zvolit si výši depozitu fundovaného účtu
 • Provést registraci s výběrem obchodní platformy
 • Stáhnout a nainstalovat obchodní platformu
 • Po přihlášení do obchodní platformy začít plnit výzvu
 • Úspěšně absolvovat první fázi challange
 • Úspěšně absolvovat případnou druhou ověřovací fázi challange
 • Začít obchodovat na fundovaném účtu (s vysokou pravděpodobností stále demo účet)
 • Za ziskový měsíc inkasovat odměnu
 • Plnit plán navyšování (škálování) kapitálu na fundovaném účtu
 • Gratulujeme! Teď jste prop trader!

Výhody a nevýhody prop tradingu

Stejně jako všechny typ podnikání, investování nebo tradingu i proprietary trading skrývá určité výhody a nevýhody.

Výhody

 • Získání kapitalizovaného obchodního účtu pro vlastní obchodování relativně levně a jednoduše
 • Možnost zajistit si příjem z tradingu
 • Zpětná vazba v podobě podrobné statistiky tradingu
 • Možnost vyzkoušet si demo účet a challange nanečisto
 • Velké množství slev a bonusů v rámci Affiliate programu

Nevýhody

 • Obchodování probíhá na demo účtu
 • Dělení se o zisk s prop společností
 • Nejasnosti ohledně legislativy a regulace tohoto druhu podnikání
 • Prop společnosti mají často největší příjem z nesplněných výzev, ne ze zisků obchodníků
 • Nezkušený obchodník může sklouznout k hazardnímu stylu obchodování

Nejznámější firmy působící na poli prop tradingu

Fintokei

fintokei logoTato prop společnost vznikla ve spolupráci s brokerem Purple trading. Obchodníkům nabízí možnost získat fundovaný účet jak formou challange, tak formou přímého financování.

Nejlevnější výzva stojí u Fintokei 1 999 Kč a získáte tak účet s 200 000 Kč. V případě přímého financování, kdy není potřeba plnit žádné ověření obchodních dovedností, získá obchodník nejlevnější fundovaný účet za 1 999 Kč o hodnotě 25 000 Kč. Fintokei nabízí možnost další spolupráce úspěšným obchodníkům, například jako Strategy Provider.

FTMO

ftmo logo

Společnost započala svojí cestu v roce 2014, tehdy ještě pod názvem Ziskejucet.cz. Jedná se o českou prop společnost, který nabízí získání fundovaného účtu formou výzvy s plánem škálování.

Nejlevnější výzva u FTMO stojí 155 USD a získáte tak účet s 10 000 USD. Společnost nabízí prvotní výplatní poměr 80 % pro obchodníka. Celkově se může trader dostat až na 90 % v jednotlivých krocích škálování. U FTMO je potřeba splnit dvoufázové ověření obchodních dovedností pro získání fundovaného účtu.

For Traders

Moderní Prop tradingová společnost založená v roce 2023. Společnost má sídlo v Dubaji – Spojených Arabských Emirátech a pobočku v Praze. Společnost nabízí možnost ucházet se o fundovaný účet v challange s dvoufázovým ověřením.

Nejlevnější výzva stojí 54 USD a získáte obchodní kapitál ve výši 5 000 USD. Společnost nabízí možnost škálování obchodního účtu a velké množství vzdělávacích materiálů, vč. live streamů a přístupu do Discord komunity nebo na živé akce přímo v Praze.

Jak si vybrat tu nejlepší prop společnost?

 1. Neslibují vzdušné zámky – Bbchodník by se měl vždy přesvědčit, zda společnost dodržuje přesně ty standardy, které deklaruje ve svém marketingu.
 2. Kvalitní technické zázemí Obchodní platforma prop společnosti by neměla vykazovat žádné podezřelé skluzy v plnění objednávek, roztahování spreadu nebo výpadky dat.
 3. Kvalitní recenze – Vzhledem k tomu, že se jedná o revoluční krok v rámci tradingu, jistě budou na danou prop společnost dostupné recenze uživatelů. Určitě se vyplatí jim věnovat trochu času a neskočit pouze na hezký marketing.
 4. Možnost rozvoje – Prop společnost by měla nabízet jak férové dělení zisku, tak i podmínky škálování obchodního účtu. Obchodník by si měl kritéria vždy předem prověřit a zhodnotit, zda je v silách jeho obchodních dovedností plnit stanovené podmínky.
 5. Poměr zisk a risk – Poplatek za výzvu by měl být úměrný kapitálu, který obchodník dostane.
 6. Solventnost – Trading u prop společností probíhá na demo účtu. Pokud společnost inzeruje něco jiného, je potřeba zbystřit a informaci si prověřit.
 7. Podpora v Češtině – Výhodou je zákaznický servis v Českém jazyce, protože i u kvalitní společnosti občas mohou nastat problémy.
 8. Zpětná vazba na trading – Původní myšlenkou prop společností bylo vyhledávat úspěšné obchodníky. Proto by společnosti měly nabízet obchodníkům kvalitní feedback na jejich trading, například v podobě statistických výstupů, equity křivky atd.

Závěr – Vyplatí se prop trading?

Získání fundovaného účtu může být cestou k ziskovému tradingu pro mnoho obchodníků.

Díky vzniku prop společností tak mohou úspěšní obchodníci získat kapitál na svůj trading a díky dělbě zisku a škálování obchodního účtu si mohou vybudovat další finanční příjem, nebo se také stát traderem na plný úvazek.

Prop trading je obvykle založen na splnění challange, která je zpoplatněná. V rámci jejího plnění musí obchodník dodržet pravidla denního a celkového kapitálového propadu a pro úspěšné splnění výzvy musí vygenerovat určité procentuální zhodnocení obchodního účtu. Po splnění těchto podmínek obchodník získává fundovaný účet.

Nevýhodou prop společností je, že se jedná, i v případě fundovaných účtů, o demo účty, takže obchodník nemá k dispozici reálné peníze. To může vytvářet tlak na psychiku, ale také to vytváří určité pochybnosti o solventnosti této služby.

Obchodníci by si tedy měli ověřit každou společnost, která nabízí fundovaný účet, než se definitivně rozhodnou zakoupit si challange a začít si plnit sen o ziskovém tradingu.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
4
1

Autor

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Články v kategorii Prop trading ▶️ Co to je? Srovnání prop trading firem a platforem pro rok 2024

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎