Finex.cz logo
Menu
Finex » Crowdfunding » Fundlift

Fundlift crowdfunding platforma - Recenze, zkušenosti, poplatky

Jste zkušeným investorem, který již investuje do akcií nebo burzovně obchodovaných fondů a hledáte další možnosti diverzifikace investičního portfolia? Nebo naopak ve světě investování tápete a nejste spokojeni se zhodnocením svých peněz prostřednictvím spoření, nebo bankovních podílových fondů? Ať patříte do první, nebo druhé skupiny, mohl by vás oslovit crowdfunding.

Crowdfunding je v české republice relativně novým odvětvím, když se u nás platformy typu Ronda Invest, Investown, Upvest nebo fingood snaží navázat na tradici ze západních zemí. Vůbec první crowdfundingovou platformou na našem území pak je Fundlift, který vznikl již v roce 2015.

Tyto platformy představují zjednodušeně online tržiště, kde jsou nabízeny zajímavé podnikatelské projekty, úvěry, nemovitosti nebo developerské projekty, do kterých mohou investovat retailoví investoři i drobné částky – v některých případech už od 1 000 Kč.

Fundlift lidem nabízí právě možnost investovat do nadějných podnikatelských projektů a právě v této recenzi se podíváme na Fundlift pod drobnohledem. Zajímá vás, jakým způsobem zhodnotí tato crowdfundingová platforma vaše volné finanční prostředky, kolik za investování zaplatíte a jaké jsou výhody a nevýhody této platformy? Jste na správném místě. V recenzi Fundlift se dozvíte vše podstatné.

Obsah článku

1.Co dělá a jak funguje společnost Fundlift?Jakým způsobem zhodnotí Fundlift vaše finanční prostředky?2.Nabídka investic společnosti FundliftJsou vaše peníze u Fundlift v bezpečí?3.Fundlift majitel – Kdo za společností stojí?4.Jak investovat se společností Fundlift?Průběh registrace na crowdfundingové platformě FundliftPoplatky na platformě a možnost vkladu a výběru u Fundlift5.Výhody a nevýhody platformy FundliftVýhody FundliftNevýhody Fundlift6.Jak si stojí Fundlift v porovnání s konkurencí7.Slovo závěrem – Shrnutí8.Diskuze nad tématem: Recenze crowdfundingové platformy Fundlift

Co dělá a jak funguje společnost Fundlift?

Fundlift je crowdfundingová platforma, která vznikla už v roce 2015 jako společný projekt investiční skupiny Rockaway a finanční skupiny Roklen. Ostrý provoz byl spuštěn v roce 2016 a jedná se tak o vůbec první platformu tohoto typu na našem území.

Na Fundliftu se propojují drobní investoři s volný finančními prostředky, kteří mají možnost investovat do nadějných českých podnikatelských projektů. Samotné investice jsou realizované prostřednictvím Roklen360 a.s. – společnosti, jež je licencovaná Českou národní bankou. Fungování platformy Fundlift může na první pohled vypadat podobně jako v případě fingood. Fingood však nabízí pouze možnost financovat zajištěné podnikatelské úvěry, zatímco Fundlift nabízí hned několik možností, jak se podílet přímo na financování podniku, který se rozhodl díky platformě získat kapitál ke svému dalšímu růstu.

Fundlift nabízí lidem hned tři typy investic – minibondy (dluhopisy), konvertibilní investiční certifikáty a podíl na základním kapitálu společnosti.

 • Minibond: Minibond je klasický dluhopis o nízké nominální hodnotě (řádově několik korun) a podle toho se i chová – vyplácí investorům průběžný úrokový výnos a investor tak nezíská podíl v daném podnikatelském projektu. Prostřednictvím minibondů jsou obvykle na platformě financovány společnosti, které za sebou už mají delší historii.
 • Konvertibilní investiční certifikát: Primárně se jedná opět o dluhový instrument, ze kterého může být investorům vyplacen úrokový výnos. Protože je však konvertibilní, může dojít také k jeho proměně v podíl na základním kapitálu společnosti a to za předem stanovených podmínek. Fundlift má u těchto certifikátů fixně nastavený úrokový výnos 10 % ročně, s tím že hodnota certifikátů průběžně roste vlivem složeného úročení. Na konci platnosti certifikátu jsou úrokové výnosy vyplaceny buď jednorázově spolu s jistinou, nebo dojde ke konverzi na základní kapitál společnosti.
 • Podíl na základním kapitálu společnosti: V tomto případě se už nejedná o dluhový instrument – investorovi nejsou průběžně ani jednorázově vypláceny úroky. Svou investicí zkrátka získává podíl ve společnosti, která žádá prostřednictvím Fundliftu o financování. Tímto způsobem jsou obvykle financovány mladé společnosti s výrazným růstovým potenciálem.

Za více než 6 let historie bylo prostřednictvím platformy úspěšně zafinancováno 73 projektů, do kterých lidé investovali více než 430 milionů Kč. Hned 84 % vystavených projektů se přitom setkalo s úspěchem a byly na ně vybrány peníze. Průměrná výše investice přitom dosahuje téměř 40 tisíc Kč (data k 23. 6. 2022).

Fundlift řečí čísel
Fundlift řečí čísel
Zdroj: fundlift.cz

Jakým způsobem zhodnotí Fundlift vaše finanční prostředky?

Poté co investor provede registraci a ověří svou totožnost (viz níže), zašle na svůj investiční účet finanční prostředky, které jsou posléze drženy na zákaznickém bankovním účtu Roklen360. Následně si investor vybere projekt, který ho zaujal a podá pokyn k investici, který již není možné až do ukončení dané investiční příležitosti zrušit. Jméno investora se u daného projektu implicitně zobrazuje, pokud však chcete zůstat v anonymitě, stačí v investiční formuláři zaškrtnout možnost "Přeji si investovat neveřejně."

Pokud dojde k úspěšnému financování daného projektu, přichází na řadu vydání cenných papírů – minibondů, investičních certifikátů, podílů a k jejich následnému převodu na investiční účet. Jakmile dojde k převodu těchto cenných papírů, Fundlift uvolní finanční prostředky investorů ve prospěch projektu. Pokud nedojde k úspěšnému financování projektu ve stanoveném časovém období, jsou peníze investorů automaticky odblokovány (neumožňují-li podmínky emitovat společnosti cenné papíry i při neúplném zafinancování příležitosti) a investor je může vložit do jiného projektu.

Zhodnocení jednotlivých projektů na crowdfundingové platformě Fundlift se pohybuje v intervalu od 5,5 do 10 % ročně, přičemž lze investovat už od 5 000 Kč. Díky tomuto nízkému limitu, tak může investor vložit peníze do několika projektů zároveň a diverzifikovat tak investiční portfolio.

Grafické znázornění fungování crowdfundingové platformy Fundlift
Grafické znázornění fungování crowdfundingové platformy Fundlift
Zdroj: fundlift.cz

Nabídka investic společnosti Fundlift

Na Fundliftu bylo úspěšně financováno již několik desítek projektů a každý měsíc se na platformě v průměru objevují dva nové. Není přitom třeba stránky společnosti průběžně kontrolovat, neboť Fundlift na nově vypsané příležitosti investory upozorňuje emailem. Na tuto informaci je však často třeba reagovat rychle, neboť nejatraktivnější projekty bývají plně zainvestované už během pár hodin od vypsání nabídky.

Bez registrace se o investiční příležitosti dozvíte následující informace:

 • Krátká charakteristika projektu
 • Objem již investovaných peněz
 • Počet investorů, kteří už na příležitosti participují
 • Nejvyšší jednotlivou investici
 • Jaké procento z cílové částky je již vybráno
 • Informační video
Nabídka investic na platformě Fundlift
Nabídka investic na platformě Fundlift
Zdroj: fundlift.cz

Výše zmíněné informace vám však pro realizaci informovaného investičního rozhodnutí nebudou stačit, proto je třeba provést registraci (jak na to níže) a posléze získáte přístup ještě k následujícím informacím:

 • Rozsáhlé shrnutí projektu
 • Smlouva o nabytí podílu
 • Business plán společnosti
Detail z business plánu konkrétní společnosti na platformě Fundlift
Detail z business plánu konkrétní společnosti na platformě Fundlift
Zdroj: fundlift.cz

Jsou vaše peníze u Fundlift v bezpečí?

Společnosti, které obvykle na Fundliftu hledají financování svého dalšího rozvoje, jsou povětšinou mladší podniky s výrazným růstovým potenciálem. Investice přitom nejsou nijak zajištěné a investujete přímo do daného podniku – půjčíte mu peníze v podobě minibondu, získáte podíl na základním kapitálu společnosti, nebo zakoupíte konvertibilní investiční certifikát, který může zůstat dluhopisem nebo se stát podílem ve společnosti. Investoři tak mohou těžit z případného úspěchu společnosti. Investice do těchto podniků tak může skončit úspěchem, nicméně se jeví poměrně rizikově. Obdobné riziko mohou nabízet americké růstové akcie s výrazně vyšší ziskovým potenciálem.

Fundlift tak může oslovit drobné investory, kteří chtějí získat podíl v soukromých společnostech, což byla dříve doména pouze velkých fondů a institucionálních investorů. Musíte si však být vědomi všech rizik, co taková investice obnáší – nemusí být úspěšná a v krajním případě přijdete o celou svou investici.

Obecně však lze říci, že peníze jsou u Fundliftu v bezpečí. Peníze jsou investované prostřednictvím sesterské společnosti Roklen360 a.s., která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry pod dohledem ČNB. Nemusíte se tedy bát, že by se s vašimi penězi či cennými papíry mohlo něco stát. Investování do podniků je však na druhé straně riziková záležitost, spolehnout se můžete pouze na to, že jsou projekty před zveřejnění schválené investiční komisí Fundlift. Ta samozřejmě vybírá pouze ty, které podle ní mají šanci na úspěch. Za budoucí (ne)úspěch podniku však Fundlift nijak neručí.

Detail nabídky investiční příležitosti
Detail nabídky investiční příležitosti
Zdroj: fundlift.cz

Fundlift majitel – Kdo za společností stojí?

Platforma Fundlift je projektem finanční skupiny Roklen, provozovatelem platformy tak je společnost Roklen Holdings a.s. disponující základním kapitálem ve výši 55 milionů korun. Předsedou představenstva společnosti je Oldřich Pavlovský, kterého doplňují další dva řádní členové – Jaroslav Motyčka a Jakub Burda. Společnost Roklen přitom je fintech skupinou založenou v roce 2014, která poskytuje poradenství v oblasti korporátních financí, IPOs, správy majetku, zprostředkovává mezinárodní platby a mnoho dalšího.

Investování na Fundliftu pak probíhá prostřednictvím sesterské společnosti Roklen360 a.s., která je rovněž členem skupiny Roklen Holdings a.s.. Jedná se o licencovaného obchodníka s cennými papíry, který podléhá regulaci České národní banky. Konkrétní tým, který by pak měl stát přímo za platformou Fundlift není na webových stránkách uveden a roli expertního týmu oceňujícího jednotlivé podnikatelské záměry plní právě společnost Roklen.

Jak investovat se společností Fundlift?

Pokud chcete investovat na platformě Fundlift, musíte se samozřejmě zaregistrovat a provést ověření své totožnosti prostřednictvím dvou dokladů totožnosti. Registrace se vyplatí už jen z důvodu, pokud se chcete dozvědět kompletní informace o jednotlivých projektech. Neregistrovaní uživatelé mají přístup k informacím značně osekaný. Registrace je zdarma a lze ji provést pohodlně online během pár minut. Níže můžete vidět podrobný popis registrace na Fundlift krok za krokem.

Průběh registrace na crowdfundingové platformě Fundlift

 1. V pravém horním rohu kliknete na tlačítko "REGISTRACE" a na další stránce vyplníte své jméno, příjmení, registrační email a postoupíte k vyplnění investičního dotazníku.
Registrace na crowdfundingové platformě Fundlift – krok 1.
Registrace na crowdfundingové platformě Fundlift – krok 1.
Zdroj: fundlift.cz
 1. Investiční dotazník obsahuje 12 poměrně obecných otázek, ve kterých uvedete, jaké jsou vaše dosavadní investiční zkušenosti. Doporučujeme vyplnit dotazník pravdivě, jen tak bude moci Fundlift správě odhadnout váš rizikový profil. Posléze se dozvíte výsledek a následně pokračujete dále v registraci.
Registrace na crowdfundingové platformě Fundlift – krok 2. (výsledek investičního dotazníku)
Registrace na crowdfundingové platformě Fundlift – krok 2. (výsledek investičního dotazníku)
Zdroj: fundlift.cz
 1. Hned na další stránce si zvolíte přístupové heslo k investičnímu účtu. Poté vám na adresu uvedenou v registraci přijde aktivační email, ve kterém kliknete na banner a pokračujete zpět na stránky Fundlift.
Registrace na crowdfundingové platformě Fundlift – krok 3.
Registrace na crowdfundingové platformě Fundlift – krok 3.
Zdroj: fundlift.cz
 1. V tuto chvíli jste již registrovaní a máte přístup ke kompletním informacím o jednotlivých projektech. Pokud však chcete začít investovat, je třeba pokračovat v založení investičního účtu.
Registrace na crowdfundingové platformě Fundlift – krok 4.
Registrace na crowdfundingové platformě Fundlift – krok 4.
Zdroj: fundlift.cz
 1. Pro založení investičního účtu budete potřebovat dva doklady totožnosti. Jedním z nich musí být občanský průkaz – druhým jakýkoliv doklad s vaší fotografií – pas, řidičský průkaz atd. Dejte si pozor, aby informace, jež vyplňujete během registrace manuálně, souhlasily s údaji, které jsou uvedené na vašich dokladech totožnosti. Poté je třeba nahrát kopii hlavičky výpisu z bankovního účtu, který jste uvedli v průběhu registrace. Postačí i print screen z elektronického bankovnictví, je však nutné, aby na obrázku bylo viditelné vaše jméno, číslo účtu a měna, ve které je účet veden. Posledním krokem pak je zaslání ověřovací platby ve výši alespoň 1 Kč na účet Roklen360 a.s..
Registrace na crowdfundingové platformě Fundlift – krok 5.
Registrace na crowdfundingové platformě Fundlift – krok 5.
Zdroj: fundlift.cz

Poplatky na platformě a možnost vkladu a výběru u Fundlift

Fundlift nabízí investorům velmi kvalitní službu a nedělá to samozřejmě zadarmo. Investoři se však s poplatky nesetkají. Zřízení i vedení obchodního účtu je zdarma, stejně jako vklady a výběry peněz prostřednictvím bankovního účtu (jediná možnost vkladu a výběru). Stejně tak není strháván ani žádný poplatek z výnosu z investic.

Ptáte se tedy, jak Fundlift vydělává peníze? Veškeré náklady za zprostředkování investice se skrývají v jediném poplatku, kterým jsou však zatíženy jednotlivé podnikatelské projekty žádající o financování a jedná se o 5 % z cílové částky.

Podobně jako v případě jakýchkoliv investic platí, že je třeba výnos uvést v daňovém přiznání, přičemž podléhá 15% zdanění.

Výhody a nevýhody platformy Fundlift

Výhody Fundlift

 • Česká platforma zaštítěna silnou finanční skupinou
 • Přehledná webová stránka s velmi intuitivním uživatelským rozhraním
 • Investorům nejsou účtovány žádné poplatky
 • Možnost získat podíl v podniku už od 5 000 Kč
 • Velmi kvalitní projekty se zajímavými podnikatelskými záměry
 • Zhodnocení až 10 % ročně
 • Možnost dosažení diverzifikace díky investici do více projektů zároveň

Nevýhody Fundlift

 • Investice mohou být velmi rizikové – v minulosti byly některé investice ztrátové
 • Absence sekundárního trhu
 • Nemožnost ukončit investici předčasně

Jak si stojí Fundlift v porovnání s konkurencí

Na rozdíl od většiny konkurenčních platforem jako jsou Ronda Invest, Investown, Upvest nebo fingood, nejsou investice na Fundliftu ničím zajištěné – jedná se zkrátka o srovnatelnou investici s klasickými akciovými a dluhopisovými investicemi. Ty před realizací investičního rozhodnutí vyžadují poměrně hlubokou analýzu, s tím rozdílem, že na Fundliftu neinvestujete do zavedených miliardových společností, ale českých podniků. Na druhé straně projekty zveřejněné na Fundliftu již prošly schválením investiční radou – měli byste mít jistou záruku, že se jedná o kvalitní projekty, tato záruka však není a ani nemůže být stoprocentní. Fundlift tak může nabídnout nejvyšší zhodnocení z českých crowdfundingových platforem, ale také nemusí.

Pokud by vás zajímali spíše zajištěné investice do podniků, Ronda Invest lidem nabízí investice do podnikatelských úvěrů – nezískáte podíl na základním kapitálu společnosti – které jsou však zajištěné hodnotnou nemovitostí. Na podobném principu funguje i platforma fingood. Z trochu jiného soudku jsou platformy Investown a Upvest, které umožňují lidem investovat drobné částky do nemovitostí – bytů v prvním případě a developerských projektů u druhého jmenovaného. Co se týče nabídky investic, patří Fundlift na českém trhu k průměru. Výhodou je regulace ze strany ČNB, čímž se Ronda Invest a Investown pochlubit nemůže.

Vzhledem k tomu, že Fundlift nabízí investice do podniků, mohou být jeho přímou konkurencí investice do akcií, burzovně obchodovaných fondů – ETF nebo akciových podílových fondů, které mnohdy nabízejí zajímavějšího zhodnocení a mnohem širší možnosti diverzifikace. Zapomínat pak nesmíme ani na stále populárnější investiční platformy typu Fondee, Portu a Indigo, na nichž mohou investoři poměrně jednoduše (proces registrace je obdobný jako na Fundliftu) a automaticky investovat do burzovně obchodovaných fondů.

Slovo závěrem – Shrnutí

Fundlift vybral ke konci června 2022 od investorů téměř půl miliardy korun, přičemž se tyto peníze rozpustily mezi 73 projektů, což určitě není málo. Investory však pravděpodobně zklame, že se v průměru objevují pouze dvě nové investiční příležitosti měsíčně. Některé nemovitostní crowdfundingové platformy se mohou pochlubit mnohem širší nabídkou investičních příležitostí.

Negativem Fundliftu také je absence sekundárního trhu a nemožnost investici předčasně ukončit – peníze investované prostřednictvím této platformy tak jsou poměrně nelikvidní. Problémem také je zajištění investic – jedná se o klasickou investici do podniku pouze v malém měřítku.

Zhodnocení se může u některých projektů jevit zajímavě, nesmíte však zapomínat na riziko. Je čistě na vás, jak si konkrétní investici prověříte a posléze na daném podniku, jak se mu bude v budoucnu dařit. Nemáte zkrátka žádnou záruku, že bude vaše investice zisková. Pozitivy jsou minimální výše investice 5 000 Kč a také regulace ze strany ČNB, což je však v případě činnosti, kterou Fundlift vykazuje nezbytností.

Registrace a verifikace 95%
Poplatky 90%
Přívětivost platformy 90%
Nabídka projektů 70%
Zajištění investic 80%
Důvěryhodnost značky 90%
86 %
4. místo
Snadný způsob, jak investovat do nadějných a rostoucích českých podniků
Fundlift umožňuje i drobným investorům získat podíl na základním kapitálu v nadějných českých společnostech, případně financovat jejich další rozvoj prostřednictvím dluhopisů. S minimální investicí 5 000 Kč je přitom investování na Fundliftu dostupné širokým masám. Některé projekty nabízejí zajímavé zhodnocení, společnost však nenabízí žádné záruky ani zajištění. Před každou investicí tak je třeba provést hlubokou analýzu daného podniku, která je srovnatelná s analýzou akciových společností.

Více informací o Fundlift

Jméno firmyFundlift
Webová stránkahttps://www.fundlift.cz/
V češtině?
Dohled ČNB
Vznik služby2015
ProvozovatelRoklen Holding a.s.
Sídlo společnostiVáclavské náměstí 838/9, Nové Město
Telefon236071600
Email[email protected]
Mobilní aplikace?
Webová verze?
Odhadovaný výnos5,5 – 10 % p.a.
Min. výše investice5 000 Kč
Hlavní zaměření investiceInvestice do podnikatelských projektů
Poplatek investora Bez poplatků
Investiční horizont1 – 5 let
Předčasné ukončení investiceNe
Sekundární trh
Možné měny na investiciCZK
Možnosti vkladuBankovní převod
Možnosti výběruBankovní převod

Ohodnoťte společnost Fundlift


Připojte se k diskuzi
RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 77 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo