Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Podílové fondy - Co jsou to investiční podílové fondy a pro koho jsou vhodné?

I když se o investování a obchodování aktivně nezajímáte, určitě jste už o investičních nebo podílových fondech někdy slyšeli. Podílové fondy jsou nejobvyklejším nástrojem, který vám ke zhodnocování peněz nabídne banka nebo například finanční poradce.

Na českém trhu pak rovněž existují správci podílových fondů nebankovního charakteru, kteří vám investici zprostředkují také. Nabízejí podobné možnosti jako bankovní podílové fondy s tím rozdílem, že se jedná o specializovanou instituci, která se soustředí pouze na investování. Ve své podstatě je však charakterizuje podobný způsob fungování.

Umožní i drobnému investorovi díky pravidelné nebo jednorázové investici nákup celé řady cenných papírů prostřednictvím pořízení jediné nebo části podílové jednotky – což je cenný papír vydávaný zřizovatelem podílového fondu.

Zajímají vás podílové fondy více? V tomto článku si postupně vysvětlíme, co to vlastně podílové fondy jsou, pro koho jsou vhodné, jaké jsou jejich výhody a nevýhody a jaké mají případné alternativy.

V článku naleznete vše, co byste o investičních fondech měli vědět.

Podílové fondy v kostce
 • Podílové fondy jsou nástroje kolektivního investování, které investorům umožňují sdružovat své peníze a investovat je do diverzifikovaných portfolií spravovaných investičními společnostmi.
 • Podílové fondy lze rozdělit podle tříd aktiv, například na akciové fondy, dluhopisové fondy, smíšené fondy, nemovitostní fondy a komoditní fondy.
 • Lze je také kategorizovat na základě investičních strategií, jako jsou konzervativní, vyvážené a agresivní fondy.
 • ETF (Exchange Traded Funds) jsou levnější a zajímavější alternativou k podílovým fondům, když nabízejí podobné výhody diverzifikace, ale díky pasivnímu stylu správy obvykle s nižšími poplatky.

Seznam recenzí podílových fondů

Fondy Aktuální cena Vývoj za posl. měsíc Vývoj za posl. rok Minimální investice Celková nákladovost (TER)
Filtry
Řazení
Fondy
Aktuální cena
Změna za 24h
Minimální investice
Celková nákladovost (TER)
Podílové fondy - Co jsou to investiční podílové fondy a pro koho jsou vhodné?

Obsah článku 

Co je to podílový fond?

Podílový fond je typickým nástrojem umožňující kolektivní investování. To znamená, že jednoduše řečeno “sdružuje mnoho investorů pod jednu střechu” – do jednoho podílového fondu.

Prostředky těchto investorů pak fond investuje mnohem efektivněji, než kdyby se investoři sami snažili tvořit svá portfolia. Za to si fond následně bere určitý poplatek, ze kterého je chod fondu zajišťován. Zakladateli podílových fondů jsou pak investiční společnosti.

Podílový fond je vlastně souborem majetku investorů, který pro ně spravuje třetí osoba, respektive skupina osob. Investoři vloží do fondu své prostředky (peníze) a obhospodařovatel fondu za ně nakoupí různá aktiva (akcie, dluhopisy nebo podílové listy jiných fondů). Tato aktiva jsou pak majetkem fondu.

Ale proč investovat své peníze do podílového fondu, když si sami můžete nakoupit akcie, které uznáte za vhodné? Důvodem jsou znalosti, praxe a diverzifikace.

Poznámka

Poznámka: Investování prostřednictvím podílových fondů funguje jednoduše. Každý měsíc posíláte správci fondů nějaké peníze a ten je za vás investuje do diverzifikovaného portfolia cenných papírů v rámci jediné investice.

Typy podílových fondů

Existuje mnoho typů podílových fondů, které využívají drobní investoři jako prostředek ke zhodnocování peněz. Rozdělit je můžeme podle tříd aktiv, do kterých investují nebo dle investiční strategie.

A) Rozdělení investičních fondů podle třídy aktiv

Nejběžnějšími třídami aktiv jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity. Těmto třídám aktiv, případně jejich kombinaci, odpovídá i složení jednotlivých podílových fondů. Investiční podílové fondy podle tříd aktiv můžeme dělit následovně:

 1. Akciové fondy – Fondy, jejichž obsah je tvořen převážně akciemi. Tyto fondy jsou výnosnější, ale kolísavost investice je vyšší
 2. Smíšené fondy – Fondy investující zpravidla do méně volatilních akcií a rizikovějších dluhopisů. Nedosahují takových výnosů, ale jsou méně volatilní a tedy “bezpečnější”
 3. Dluhopisové fondy – Investují do dluhových cenných papírů = dluhopisů
 4. Nemovitostní fondy – Správce fondu nakupuje nemovitosti a cenné papíry na ně navázané. Tyto fondy jsou zpravidla úplně oddělené od akciového trhu a mohou tedy být vhodným zajišťovacím prvkem investičního portfolia
 5. Komoditní – Fondy obsahující zejména cenné papíry (finanční deriváty, certifikáty apod.) navázané na komodity, ale i komodity jako takové. Charakterizuje je nízká korelace se zbytkem trhu. Bývají rizikovější. Zpravidla je lze rozdělit ještě na 3 další druhy – fondy zemědělských produktů, technologických surovin a drahých kovů
 6. Fondy fondů – Fondy investující pouze do dalších fondů, nikoliv přímo do jednotlivých aktiv.

B) Rozdělení investičních fondů podle strategie

Často v návaznosti na jednotlivé třídy aktiv se mohou podílové fondy dále dělit dle investiční strategie – podle vztahu mezi investičním rizikem a očekávaným ziskem.

 1. Konzervativní podílové fondy – Jejich účelem je především ochrana majetku investorů před znehodnocením. Tyto fondy nejčastěji investují do konzervativních investic typu dluhopisů a jejich zhodnocení se pohybuje na úrovni inflace – 2-3 %. Konzervativní fondy využívají především starší lidé, kteří nechtějí přijít o peníze a mají tak díky vyššímu věku i nižší toleranci rizika.
 2. Vyvážené podílové fondy – Cílem vyvážených fondů je dosažení růstu hodnoty investovaného kapitálu při podstupování přiměřeného množství rizika. Tyto fondy nejčastěji investují do kombinace akcií a dluhopisů, může se také jednat o nemovitostní podílové fondy. Střadatel od své investice může očekávat mírné zhodnocení nad úrovní inflace – 4-6 %. Zároveň se nemusí obávat velkých propadů hodnoty svých investic.
 3. Agresivní podílové fondy – Tyto fondy odpovídají svým složením nejčastěji akciovým podílovým fondům. Investují výhradně do volatilnějších aktiv, která mají potenciál zajímavého růstu, zároveň se však jejich hodnota může čas od času výrazně propadnout. Investor, který si vybere jako prostředek ke zhodnocování peněz agresivní podílový fond by měl s těmito výkyvy ceny počítat. Zároveň by měl myslet na fakt, že se do těchto fondů investuje s dlouhodobým investičním horizontem. Reálně může očekávat návratnost svých investic na úrovni 7-9 %. Do agresivních podílových fondů obvykle investují mladší investoři s vyšší tolerancí rizika, kteří mohou dát svým investicím v době potenciálního propadu hodnoty dostatek prostoru na zotavení a růst.
Poznámka

Poznámka: Jednotlivých investičních fondů samozřejmě existuje ještě více druhů, ty však obvykle nejsou tak známé. (Zdroj: Wikipedie).
K 31. 1. 2021 působilo na českém území 554 rezidentských fondů. Jednalo se o 62 akciových fondů, 60 dluhopisových fondů, 77 smíšených fondů, 88 nemovitostních fondů, 263 ostatních fondů a 4 fondy bez investiční politiky. (Zdroj: ČNB).

Alternativa k podílovým fondům

V české republice mají velkou tradici bankovní podílové fondy, stále více popularity si však nyní i u nás získává trend, který má na západ od našich hranic dlouhou tradici – řeč je o ETF. 

Investování prostřednictvím ETF – burzovně obchodovatelných fondů, často představuje levnější a zajímavější alternativu. ETF vám nabízejí podobné možnosti diverzifikace, jako tradiční podílové fondy, protože však ve většině případnou nejsou aktivně řízené (tzn. jednotlivé investice do těchto fondů nevybírá portfolio manažer), obvykle nejsou zatíženy tak vysokými poplatky jako tradiční podílové fondy.

Poznámka

TIP: Zajímá vás více, co je to diverzifikace, proč je důležité své investice diverzifikovat a jak k diverzifikaci přistupovat? Přečtěte si tento komplexní článek

Už jsme téma diverzifikace nakousli. Na tomto místě postačí, pokud si budete pamatovat, že je pro dlouhodobý a konzistentní úspěch v investování nezbytná. V jednoduchosti jde o to, že byste v rámci investování neměli stavět svůj úspěch na investici do jediného cenného papíru – akcie, dluhopisu. Pokud však chcete své investice diverzifikovat, máte hned několik možností.

Zůstaneme-li u akcií, můžete si vybrat. Třeba si i sami nakoupíte jednotlivé tituly a akcie diverzifikujete dle svého uvážení. To však vyžaduje poměrně značné znalosti a vlastní průzkum.

Veřejně obchodovatelných akciových společností na světě existují desetitisíce. Abyste se v nich vyznali, vyžaduje to jistý čas a expertní znalosti, protože však čtete tento článek o podílových fondech, možná byste raději dali přednost tomu, kdyby za vás investice vybíral někdo jiný a vy investovali více pasivně – bez starostí.

Právě za tímto účelem pak slouží jak podílové fondy, tak burzovně obchodovatelné fondy – ETF.

Rozdílem mezi ETF a akciovým fondem

ETF je pasivním fondem, který sám kopíruje akciový index. Akciový index obvykle představuje zastoupení nejvýznamnějších hráčů na trhu (v našem případě níže se bude jednat o německý trh). Rozdíl je tedy aktivita.

Například DAX 30 je obrazem 30 nejvýznamnějších německých společností. Pokud budete investovat do ETF kopírující DAX 30, tak je to v zásadě stejné, jako kdybyste si koupili akcie všech firem v daném akciovém indexu.

ETF jsou tedy pasivní, své portfolio mění samy pouze dle akciového indexu (pokud se změní výše zmíněných 30 společností na DAXu, tak se změní i na ETF).

Akciový fond naopak jen slepě nekopíruje burzovní index, ale snaží se přijít s vlastní strategií, která jej překoná a portfolio patřičně upravuje, tedy různé akcie dokupuje a jiné prodává. Je tedy aktivní. Problémem je, že se to těmto aktivně řízeným fondům obvykle nedaří, přestože za ně platíte vyšší poplatky. O tomto faktu vypovídá i tabulka níže:

etf
Porovnání aktivních fondů a indexových fondů (ETF) v různých sektorech. Zdroj: cnbc.com

ETF je pro akciový fond pak takzvaným benchmarkem, neboli hlavní hodnotou, se kterým jsou výsledky porovnávány. Cíl akciových fondů je jasný: být lepší a ziskovější než benchmark.

Tedy když akcie padají, prodávat a když rostou, nakupovat. Na to musí mít akciový fond dobrou strategii a z nadprůměrného zisku uhradit i poplatky za správcovství fondu, které jsou výrazně vyšší než u pasivního ETF.

Kde je možné ETF nakupovat?

Jak už bylo řečeno, podílové fondy jsou obvykle nabízeny bankami a dalšími institucemi – správci podílových fondů, kteří vám zprostředkují nákup podílových listů. Jak je to ale s nákupem ETF? Neklade nákup ETF na investora zbytečně vysoké požadavky?

Možnosti máte v podstatě dvě a záleží na tom, jakou míru “automatizace” od své investice očekáváte:

1. Nákup prostřednictvím ETF brokera – První možností je otevření obchodního účtu u některého z ETF brokerů, což je společnost, která vám zprostředkuje přístup na finanční trhy.

Poznámka

TIP: Zajímá vás více o nakupování prostřednictvím brokera? Přečtěte si tento komplexní článek věnující se srovnání brokerů pro obchodování a investování do ETF.

2. Nákup prostřednictvím investiční platformy – Investiční platformy typu Fondee nebo Portu nabízejí možnost automatického investování prostřednictvím svých platforem. Investování lze za drobný poplatek automatizovat a tyto platformy tak nabízejí zajímavou alternativu ke klasickým podílovým fondům – obvykle s nižšími poplatky.

Poznámka

TIP: Zajímá vás více o investičních platformách? Přečtěte si tento komplexní článek týkající se srovnání investičních platforem.

Poplatky podílového fondu vás mohou připravit o jmění

Nákup podílového listu v bankovním podílovém fondu je obvykle spojený se vstupním a výstupním poplatkem, a navíc si banky nebo i další provozovatelé podílových fondů účtují roční poplatek za správu.

Pro příklad. Roční nákladovost akciového fondu od ČSOB se tak na 5letém investičním horizontu pohybuje okolo 2,81 %, dynamický fond od Consequ vás na poplatcích bude za pět let stát v průměru 3,65 %. S prodlužujícím se časovým horizontem klesá vliv vstupního a výstupního poplatku, ale stále by bylo velmi optimistické odhadovat, že se nákladovost investice prostřednictvím podílového fondu bude pohybovat pod 2 % ročně.

Za nákup ETF nemusíte zaplatit na druhé straně ani korunu – například XTB umožňuje nákup ETF zdarma a průměrná roční nákladovost burzovně obchodovatelných fondů se pohybuje okolo 0,15 %. Pokud byste tato ETF nakupovali “automaticky” prostřednictvím některé z investičních platforem, pak se bude celková roční nákladovost vaší investice pohybovat kolem 1 % ročně.

Na první pohled možná zanedbatelné rozdíly. Na dlouhém časovém horizontu však rozdíl v poplatku 1 %, spíš 2 %, může znamenat velmi výrazný rozdíl.

To je poměrně jasně vidět na grafu níže, který zobrazuje konečnou hodnotu investice, pokud byste pravidelně investovali 2 000 Kč měsíčně po dobu 20 let s využitím popsaných investičních alternativ, při růstu hodnoty podkladového aktiva – amerických akcií o 10 % ročně.

etf podilove fondy
Jak se projeví nákladovost investice do konečné hodnoty pravidelné investice?

Jak můžete vidět výše, rozdíl pouhého jednoho procenta v nákladech na investování může na dlouhém časovém horizontu představovat nakonec ztrátu v desetitisících. A pokud byste kromě pravidelné investice navíc na začátku vašeho investičního horizontu učinili i vyšší jednorázovou investici, může jít rozdíl ve zhodnocení dokonce do statisíců, což je vidět na grafu níže.

etf podilove fondy
Jak se projeví nákladovost investice do konečné hodnoty pravidelné investice, pokud budete na začátku investovat jednorázově 100 000 Kč?
Poznámka

TIP: Chcete se dozvědět o srovnání podílových fondů a ETF více? Přečtěte si tento komplexní článek.

Samozřejmě, investování prostřednictvím ETF není vhodné pro každého, a někteří investoři dávají stále přednost aktivně řízeným podílovým fondům.

Co při investování do podílových fondů hraje největší roli?

A) Délka investice

Podílové fondy jsou dlouhodobým investičním nástrojem určeným ke zhodnocování peněz. Investiční horizont střadatele tak je obvykle stanoven na minimálně deset let, spíše déle.

Záleží samozřejmě na typu podílového fondu, zejména zda se jedná o dynamický, konzervativní nebo vyvážený fond. Pokud se však budeme držet dynamických akciových fondů, měli byste o podílovém fondu přemýšlet v těchto časových intencích.

Akcie jsou přeci jenom volatilní investiční nástroje a čas od času může jejich cena klesnout a vy byste měli dát investicím dostatek prostoru na případné zotavení z propadu.

Nemůžete zkrátka očekávat, že prostřednictvím investování do podílových fondů zbohatnete rychle. Pokud se však nechcete o své investice vůbec starat a očekáváte od nich především stabilní a dlouhodobé zhodnocování volných finančních prostředků, pak vám mohou podílové fondy nabídnou dobrou službu. Zajímá vás, jak si správně stanovit investiční horizont? Přečtěte si tento komplexní článek.

B) Pravidelné vs. jednorázové investice

Podílové fondy jsou investičním nástrojem, kdy necháváte výběr jednotlivých investic na někom jiném – profesionálech. Jako takové se nejlépe hodí k pravidelnému investování. Nastavíte si trvalý příkaz a na čtvrtletní nebo měsíční bázi nakupujete podílové listy za konstantní částku.

Když cena fondu klesá, vy nakoupíte podílových listů více a naopak. Prostřednictvím pravidelné investice průměrujete své nákupní náklady a ve výsledku snižujete rizikovost své investice.

Nic vám však nebrání v tom, abyste učinili jednou za čas jednorázovou investici. Pokud například obdržíte bonus k výplatě v práci, nebo chcete využít momentálního poklesu ceny k investici při nižší ceně, nic vám v jednorázové investici nebrání.

C) Likvidita

Záleží samozřejmě s jakými aktivy budeme podílové fondy srovnávat, v porovnání s investicí do nemovitostí, termínovanými vklady nebo stavebním spořením nabízejí podílové fondy lepší likviditu.

Likvidita je doba, za kterou je možné investici “přeměnit” na peníze a následně s nimi disponovat dle libosti.

Investiční společnost je povinna podílové listy odkoupit, kdykoliv investor chce. Maximální lhůta pro výplatu peněz pak je 30 dní, obvykle je však prodej realizován rychleji. V porovnání s akciemi či ETF pak podílové fondy nabízejí nižší likviditu – tyto investice můžete v době obchodních hodin prodat v podstatě okamžitě – přesto můžeme podílové fondy řadit k likvidnějším aktivům.

D) Minimální výše investice

Významnou výhodou podílových fondů je výše minimální investice. Fondy kolektivního investování jsou v podstatě vhodné pro každého, neboť je do nich možné investovat už od pár stokorun měsíčně. Za takto malou částku navíc okamžitě nakoupíte “diverzifikované” portfolio cenných papírů. Totéž víceméně platí i pro investice do ETF prostřednictvím investičních platforem.

Pokud byste se rozhodli sestavovat portfolio sami, abyste dosáhli smysluplné diverzifikace, museli byste si připravit tisícové, spíše desetitisícové částky.

Podílový fond vs nákup jednotlivé akcie

Podílové fondy se hodí zejména k dlouhodobému a konzervativnímu zhodnocování peněz například na důchod. Nemůžete předpokládat, že byste zbohatli přes noc. Vyšší výnos můžete očekávat, pokud se pustíte do výběru jednotlivých akcií.

Jak už bylo ale naznačeno výše, výběr jednotlivých akcií není vhodný pro každého a obvykle si vyžaduje poměrně hluboké znalosti a velké množství času. Ani při výběru jednotlivých akcií byste pak neměli zapomínat na zásady diverzifikace – to znamená vybírat vícero akcií, ideálně z více průmyslových odvětví.

Pokud se vám bude dlouhodobě dařit vybírat “vítězné akciové tituly” můžete dosáhnout mnohem zajímavější návratnosti investic než investicemi prostřednictvím podílových fondů. I tak byste však měli mít reálná očekávání. Možná nejlepší investor všech dob, Warren Buffett, dosahoval dlouhodobě zhodnocení okolo 30 % ročně a bylo by poměrně naivní očekávat, že se mu budete moci dlouhodobě přiblížit.

Co se však týče investičního horizontu, platí i pro jednotlivé akcie totéž, co pro podílové fondy. Do akcií byste měli investovat dlouhodobě ideálně s investičním horizontem několika desítek let.

Pokud by pro vás byl investiční horizont několika jednotek nebo spíše desítek let přeci jenom dlouhý, můžete zauvažovat třeba i obchodování s využitím finanční páky. Pákové obchodování je poměrně využívaná spekulativní strategie ke zhodnocování peněz, kdy investor ke zvýšení potenciálních výnosů využívá vypůjčených peněz – nejčastěji od brokera.

Ruku v ruce s potenciálními výnosy však roste i riziko takových obchodů. Proto také drtivá většina obchodníků s touto strategií neuspěje, ale samozřejmě existují i výjimky a pokud vás láká rychlá cesta k bohatství, je na rozhodnutí každého jednotlivce, kudy se vydá.

Regulace fondů

Akciové a podílové fondy se řadí mezi rizikové spekulace a nezaručují výnos. To ale neznamená, že by nebyly regulované. Regulace zde je – a to hodně striktní. Maximální odměny pro správce fondu, povinnost transparentnosti a publicity.

Jinými slovy zde existuje regulace, která zabraňuje akciovému fondu zneužít své postavení vůči klientovi. Nikde ale neexistuje záruka, že vložené peníze skutečně zhodnotíte. Je tedy jen na vás, abyste si o daném fondu zjistili více a vybrali ten správný.

Poznámka

TIP: Zajímá vás více informací o tom, jak vybrat vhodný investiční fond, na co se při jeho výběru zaměřit a na co si dát pozor? Přečtěte si tento komplexní článek.

Může se stát, že přijdu o všechny vložené peníze?

V investování neplatí žádné jistoty, nicméně situace, že byste přišli o všechny vložené peníze je krajně nepravděpodobná.

Investiční fond investuje do diverzifikovaného portfolia cenných papírů a je téměř nemožné, že by všechny tyto cenné papíry přišly o svou celou hodnotu naráz. Jediným reálným scénářem tak je výběr podvodné instituce, která by vás vyloženě okradla. Případně, že by celý fond zkrachoval. V takové situaci by vám vyplatili jen část vkladů a tím by to skončilo.

Pokud se však podíváte na historii fondů, uvidíte, že mnohé tu jsou už desítky let, a tak tyto varianty ztráty peněz nevypadají pravděpodobně.

Pro koho jsou podílové fondy vhodné a pro koho ne? Budou mi sedět?

Podílové fondy jsou vhodné pro kohokoliv, kdo hledá alternativu k tradičním spořícím produktům s jejichž zhodnocením není dlouhodobě spokojený.

Dle výběru podílového fondu můžete očekávat vyšší zhodnocení volných finančních prostředků než u zmiňovaného spoření. A díky široké nabídce podílových fondů, vzpomeňme jenom 554 “českých” podílových fondů, si mezi nimi může vybrat každý zájemce.

Podílové fondy na druhé straně nenabízejí “hvězdné zhodnocení”. I s výběrem toho nejdynamičtějšího akciového podílového fondu se těžko dlouhodobě dostanete nad zhodnocení 8 % ročně, což samozřejmě někomu stačit může, řada lidí však možná bude hledat raději jinde.

Nakonec i nadměrná diverzifikace do stovek cenných papírů je jistou nevýhodou, která váš výnos drží dosti při zemi.

V podstatě stejné možnosti nabízí investování do ETF prostřednictvím investičních platforem, přičemž hned ušetříte na poplatcích. S trochou práce a využití brokera pak můžete ušetřit ještě více. Co si však budeme povídat, najdou se tací, kteří stále dají raději přednost bankovním podílovým fondům. Jednak mají vůči bance vyšší důvěru a neradi volí změny.

Je-li pak pro vás zhodnocení okolo zmíněných 8 % ročně málo, pak vám nezbývá než se pustit do studia, vybírat jednotlivé akcie a investovat aktivně. Nezapomínejte však, že nejúspěšnější investiční strategií často bývá ta nejjednodušší.

Slovo závěrem

Tento komplexní text by vám měl poskytnout dostatek informací o principech a fungování podílových fondů.

Nakousli jsme v něm i stručné srovnání s burzovně obchodovatelnými fondy – ETF. Nyní už víte, jaké jsou výhody podílových fondů a jaké jsou limity zhodnocení této investice, a proto byste už také měli být schopní určit, zda je investování prostřednictvím podílových fondů pro vás to pravé.

To je však stále jenom začátek. Pokud vás zajímá více informací o tom, jaké jsou nejznámější podílové fondy v ČR a jak si vybrat vhodný podílový fond, pak vám doporučujeme přečíst si tento navazující článek.

Další zdroje informací:

 • Wikipedie (Podílový fond)
 • Seznam Zprávy (Češi rekordně investují do fondů. Na co dát pozor, pokud chcete začít)
 • Fio banka (Podílové fondy)
 • Investopedia (Mutual Funds: Different Types and How They Are Priced)
Líbil se vám tento článek?
73
2

Autor

Pod tímto profilem většinou publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další hosté, kteří nejsou stálými autory.

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Články v kategorii Podílové fondy - Co jsou to investiční podílové fondy a pro koho jsou vhodné?

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 78 % účtů retailových investorů peníze.
U 67,85 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 76 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎