Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Numismatika: Alternativní investice s úžasným zhodnocením

Publikováno
Numismatika: Alternativní investice s úžasným zhodnocením
Zdroj: Depositphotos.com

Čas od času prolétne médii zpráva o nečekaném nálezu konvolutu zlatých mincí nebo informace o existenci desetikoruny, jejíž hodnota se v investičních kruzích pohybuje v řádu stovek tisíc korun. Tyto informace v lidech vzbudí zájem o platidla, která běžně nosí v peněžence, a každý začne mezi “drobnýma na kafe” hledat onu vzácnou minci.

Numismatika nabízí ovšem mnohem víc než pouhý adrenalin při hledání mincí, jejichž sběratelská hodnota mnohonásobně převyšuje hodnotu nominální. Numismatika je totiž i seriózní business a investiční činnost, která může nabízet zhodnocení i v řádu stovek procent ročně!

V tomto článku si vysvětlíme, co to numismatika ve skutečnosti je, ukážeme si mince, jejichž sběratelská hodnota mnohonásobně překračuje hodnotu nominální (např. 1 Kč rok 1999 za 3 000 Kč), zjistíme kdo může obchodovat s investičními mincemi a kde se dají pořídit a načrtneme si možnosti investic pro drobné, střední a velké investory, aby si každý mohl udělat představu o tom, že numismatika je skutečně zajímavý a potažmo i výnosný obor.

Obsah článku

Numismatika a její základní dělení

Akademická definice tvrdí, že numismatika je historická věda, která se zabývá platebními prostředky, především mincemi a jejich formami. Historie mincí se začala psát v sedmém století př. n. l v Anatolii (dnešní Turecko), kde tamní obyvatelé vyráběli malé kotoučky o standardizované hmotnosti a ceně ze slitiny zlata a stříbra (tzv. elektrum). Díky takto dlouhé historii mincí se v dnešní době utvořil velmi zajímavý tržní segment, který se dá obecně rozdělit na tři hlavní obory:

 • Investiční mince – jedná se o mince, které jsou ražené ze vzácných kovů (zlata, stříbra, platiny) s danou nominální hodnotou a o určité gramáži (rozpětí od několika gramů až po kilogramy). Tyto mince nemají nominální hodnotu (nelze s nimi platit v obchodech), ale slouží jako uchovatel hodnoty a investiční prvek.
 • Historické mince – jedná se o mince, které byly používány k platbám, tedy skutečná platidla. Tyto mince byly raženy z různých kovů. Najdeme mezi nimi však i zlaté a stříbrné mince. Stáří těchto mincí může být i několik tisíc let. Cena jednotlivých mincí je odvozována především z doby jejich stáří a množství ražených (spíše dochovaných) kusů.
 • Medaile – nemají svoji nominální hodnotu. Medaile jsou jak novodobé, tak i historické a raženy jsou ze vzácných i běžných kovů. Medaile se vydávají převážně k výročním či významným událostem. Cena medaile je určována podle důležitosti události, ke které byla vydána a jejich množství.

Kde mince pořídit?

Díky poměrně velkému trhu jak amatérských, tak profesionálních sběratelů a investorů do mincí a medailí, existuje rozsáhlý trh. V rámci tohoto trhu lze mince a medaile jak prodávat, tak nakupovat, ovšem ceny se od sebe mohou diametrálně lišit, proto je vhodné sledovat více tržních kanálů s cílem zajistit si tu nejlepší cenu.

Logo Česká národní banky a České mincovny

V České republice existuje velké množství sekundárních trhů, kde lze mince pořídit nebo prodat, ale existují pouze dva hlavní emitenti. Prvním je Česká národní banka. Do jejích kompetencí spadá emise oběhových mincí, mincí investičních a pamětních. Od emisního plánu ČNB se následně odvíjejí investiční aktivity sběratelů (některé mince je potřeba si rezervovat).

Druhým hlavním emitentem pro sektor numismatiky je Česká mincovna, která se specializuje na ražbu mincí z emisního plánu ČNB, ale také sama emituje investiční mince a medaile. Mince a medaile z České mincovny zahrnují široké spektrum témat (od výročních mincí, až po dárkové investiční sady) a jejich výrobky jsou proslulé a žádané i v zahraničí.

Obě tyto instituce řídí emisi nových investičních prostředků na českém trhu. Mimo ně ovšem existuje i trh s mincemi historickými, který je rovněž velmi obsáhlý. Nákup a prodej mincí a medailí se uskutečňuje na různých platformách, mezi které například patří:

 • numismatické společnosti
 • numismatické aukční domy
 • e-shopy a internetové dražby
 • bazary a bleší trhy
 • facebookové skupiny

Na všech těchto platformách lze mince nakupovat i prodávat. Rovněž některé numismatické společnosti a aukční domy nabízí službu oceňování mincí a sbírek s následnou možností odkupu nebo veřejné dražby.

Poznámka

TIP z praxe: Při nákupu mincí nebo medailí, především z komerčních médií (e-shopy, internetové dražby, facebook atd.), požadujte po prodávajícím zaslání zásilky formou cenného psaní pojištěného na hodnotu obsahu. Snížíte tak riziko ztráty financí v případě poškození mince/medaile při přepravě, nebo jejich ztrátě.

Oceňování mincí a medailí

Každý investor nebo sběratel by jistě měl vědět jak se předměty v jeho sbírce oceňují a jaké faktory mají vliv na růst nebo pokles jejich ceny. Bez následujících znalostí je velmi složité se v cenách mincí orientovat, což samozřejmě znemožňuje jakékoliv investiční nebo sběratelské aktivity. Mezi hlavní faktory ovlivňující cenu mincí patří:

 • nabídka a poptávka – i v numismatice platí základní ekonomická poučka, že cenu mincí a medailí určuje především trh, tedy nabídka a poptávka na něm
 • sběratelská obliba – v České republice jsou nejpopulárnější mince ražené na našem území (svatováclavské dukáty), v USA jsou zase velmi oblíbené mince ražené na “novém kontinentě”.
 • historický kontext – nejvyšší cenu mají ty mince, které souvisí s konkrétním obdobím lidských nebo národních dějin. Velmi ceněné jsou rovněž mince nebo medaile související s konkrétní událostí (mince aureus EID MAR, ražená na pokyn Bruta, jako poděkování vojákům, kteří spáchali atentát na Caesara, raženo 85 kusů, odhadovaná cena asi 15.000.000 Kč).
 • množství emise – jedním z hlavních faktorů, který hraje hlavní roli v oceňování mincí a medailí je jejich počet. Může se jednat jak o množství ražených mincí (emisi), tak o počet dochovaných mincí. V tomto případě platí úměra, čím méně je mincí na trhu k dispozici, tím bude jejich cena vyšší.
 • chyboražba – jedná se o odchylku, která se nedopatřením objevila při ražbě mince (prasklá raznice, nálitek na minci, nedoražený letopočet atd.) Všechny tyto defekty, které vznikly při ražení, jsou obvykle popsány v numismatických katalozích a existuje pro ně speciální okruh sběratelů, kteří se specializují výhradně na chyboražby.

Asi nejdůležitějším faktorem, který rozhoduje o ceně mincí a medailí, je tzv. faktor vzácnosti a zachovalosti, pojďme se tedy nyní podívat na značení, které je při nákupu mincí potřeba sledovat.

Faktor vzácnosti a zachovalosti

V případě nákupu mincí nebo medailí vždy vyžadujte od prodávajícího jeden z faktorů vzácnosti a jeden z faktorů zachovalosti. Díky poskytnutí těchto údajů máte totiž jistotu, že nakupujete od člověka, který ví, co prodává a vy sami si můžete ověřit, zda cena mince/medaile odpovídá její kvalitě a vzácnosti.

Značení vzácnosti: 

 • R – mince nebo medaile méně se vyskytující
 • RR – jedná se o vzácnější minci nebo medaili
 • RRR – jedná se o vzácnou minci nebo medaili
 • RRRR – jedná se o velmi vzácnou minci nebo medaili

Pokud prodávající nechce nebo nemůže poskytnout značení vzácnosti, jedná se buď o pochybnou nabídku nebo mince nespadá do žádného značení vzácnosti a jedná se o běžnou minci.

 • druh a ryzost drahého kovu – tento údaj je dobré sledovat v případě nákupu investičních mincí z drahých kovů. Rovněž je ideální nespoléhat se pouze na slovo prodávajícího a provést vlastní test obsahu drahého kovu a jeho ryzosti pomocí kyseliny dusičné a speciálního kamene “buližníku”. (Existují i nedestruktivní testy za pomoci spektrometrů.)

Značení zachovalosti: 

 • PROOF (PP) – mince ražená z leštěných razidel, uchovávaná ve speciálních pouzdrech, špičková kvalita.
 • 0/0(UNC) – mince nebyla v oběhu, má ražební lesk, ostré detaily a ražební lesk
 • 1/1 (XF) – mince prošla oběhem, všechny detaily jsou neotřelé, drobné vady z oběhu
 • 2/2 (VF) – mince je nepatrně otřelá, prošlá oběhem
Rozdíl mezi kvalitou PROOF (vlevo) a běžnou kvalitou (vpravo)
Rozdíl mezi kvalitou PROOF (vlevo) a běžnou kvalitou (vpravo)

Vzácnost, zachovalost a počet kusů na trhu jsou ty nejdůležitější údaje, které je při koupi mincí a medailí potřeba sledovat. Dalším důležitým faktem je si uvědomit, že je potřeba zachovalost určovat z aktuálního stavu mince/medaile. Údaj na certifikátu totiž nemusí odpovídat aktuálnímu stavu, který mohl být například nesprávným zacházením nebo skladováním znehodnocen. Jak správně mince skladovat, aby neztrácely svojí hodnotu, si ukážeme v následující kapitole.

Skladování mincí

Pokud se již dáme na numismatickou dráhu je zapotřebí si položit důležitou otázku: “Jak budeme získané mince skladovat?”. Ať už se jedná o mince investiční (z drahých kovů), historické nebo různé varianty mincí oběhových, je potřeba zajistit několik základních podmínek pro jejich skladování, tak aby nedocházelo k poškození mince vlivem koroze nebo poškrábání a v případě obalového materiálu (který bývá mnohdy součástí mince nebo sady mincí) k poškození papíru, ohnutí rohů nebo k poškození barvy a laku. Z těchto důvodů je potřeba dodržovat následující pravidla skladování:

 • mince skládat do vhodných ochranných obalů
 • mince umístit do tmy
 • mince umístit do prostředí s pokojovou teplotou (18-25 °C)
 • mince umístit do prostředí, kde není vlhko
 • zamezit jakékoliv zbytečné manipulaci, která by mohla poškodit mince nebo jejich obaly

Aby investor do mincí mohl dodržet výše popsaná pravidla a zajistit tak, že skladované mince nebudou časem ztrácet na své hodnotě, může k tomu využít speciální obalové a ochranné pomůcky.

 • Kapsle a rámečky – jedná se o základní pomůcky pro skladování mincí. Jejich výhodou je, že chrání mince vůči vnějším vlivům jako je poškrábání, vlhkost a sluneční svit. Kapsle na mince je možné použít vícekrát ovšem rámečky jsou pouze jednorázové. Oboje lze zakoupit v různých velikostech tak, aby velikost mince odpovídala velikosti kapsle nebo rámečku.
 • Skladová alba – pokud investor vlastní již více mincí, může je skladovat v albech. Na trhu existuje velké množství alb, které se od sebe liší velikostí, počtem albových listů a také designem. Výhodou alb je to, že pojmou velké množství mincí, což je vhodné například pro skladování konvolutů. V albech lze skladovat i mince v kapslích a rámečcích a je možné jednotlivé skladové listy dokupovat.

Konvolut – jedná se o velké množství mincí, které spolu mohou, ale nemusí souviset. Mezi nejznámější konvoluty patří především historické nálezy mincí z určité historické doby ražené jedním panovníkem.

Jako konvolut jsou označovány i mince mezi sebou nijak nesouvisející (například obsah vaší peněženky lze označit za konvolut).

 

Zdroj: blansko.cz

Konvolut stříbrných mincí

 • Dřevěné a kožené etue – jedná se o skladovací krabičky, které jsou obvykle dodávány jako součást dané mince. Jejich nesporným plusem je vzhled. Etue bývají součástí investičního balíčku (mince + obal), obojí velmi hezky designově zpracované. Etuje jsou emitentem dodávány především u mincí nebo konvolutů s vyšší sběratelskou hodnotou.
 • Mincovní boxy a kufříky – opět se jedná o nástroj vhodný ke skladování většího množství mincí. Jejich výhodou je absolutní separace mincí od vnějšího prostředí. Navíc umožňují sběrateli i bezproblémový transport mincí (například na výstavu), a to díky semišovým prokladům, které chrání mince před poškrábáním a jiným znehodnocením.
Zdroj: google.com
Kufřík na skladování mincí
Kufřík na skladování mincí

Investice dle výše kapitálu

Trh s mincemi je velmi rozsáhlý, proto je vhodné při investování zvolit nejprve výši kapitálu, který byste rádi zhodnocovali a až poté si vybrat numismatický obor, v jehož rámci budete mince pořizovat.

Dále v článku naleznete pět cenových kategorií s ukázkou obchodních instrumentů. Kategorie jsou rozděleny podle výše měsíční investice (numismatika je velmi dynamický obor a cena mincí a medailí se může měsíc od měsíce lišit, je proto vhodné si na “svojí” cenu počkat). Prosím mějte také na paměti, že se jedná pouze o malou ukázku těch nejlikvidnějších mincí a medailí. Žádný graf by nedokázal pojmout velikost celého numismatického oboru.

Investice ve výši do 1 000 Kč

Pravidelná měsíční investice do 1 000 Kč je odrazovým můstkem do světa numismatiky. Mince, které lze v rámci této částky pořídit, jsou raženy ve velkých nákladech a jedná se o běžně obchodované instrumenty. Díky vysoké likviditě se tyto mince a medaile hodí především na krátkodobé obchody, kdy za levno nakoupíte a dráž prodáte (například sběrateli). Investice do 1 000 Kč je vhodná převážně pro numismatické nadšence, kteří se sběrem a obchodem spíše baví, než že by měli zálusk na tvorbu zisků.

Výsečový graf nejlikvidnějších mincí a medailí při investici do 1 000 Kč
Výsečový graf nejlikvidnějších mincí a medailí při investici do 1 000 Kč

Investice ve výši 1 000 – 5 000 Kč

Tato investiční kategorie je vhodná pro již zkušenější investory. Při obchodování s těmito mincemi je potřeba již rozeznávat základní metriky vzácnosti a zachovalosti a umět jednotlivé stupně od sebe rozeznat. Tyto znalosti jsou nutné z toho důvodu, že mnoho mincí se od sebe cenově liší právě svojí kvalitou a zachovalostí (nominál 20 Kč rok 1998 bez UNC cena 20 Kč – UNC stav 500 Kč). Tato investiční kategorie je vhodná spíše pro střednědobé obchodníky. Trh s mincemi a medailemi v této hodnotě vykazuje velmi rozdílené ceny, co se týče kvality. A právě na rozdílech kvality jednotlivých mincí lze tvořit zisk.

Výsečový graf nejlikvidnějších mincí a medailí při investici 1 000 - 5 000 Kč
Výsečový graf nejlikvidnějších mincí a medailí při investici 1 000 – 5 000 Kč

Investice ve výši 5 000 – 10 000 Kč

Jedná se již o pokročilejší investiční segment, ve kterém je již nezbytné se orientovat v metrikách vzácnosti a zachovalost, ale také je potřeba již efektivním způsobem zajistit skladování mincí a medailí. Ať už se jedná o skladování sad oběžných mincí nebo mincí historických, je potřeba počítat s investováním do ochranných a skladovacích pomůcek z důvodů zachování kvality jak obalu, tak mince.

Samotnou kategorií je poté nákup a prodej mincí a medailí z drahých kovů, což je specifický trh, kde do hry vstupuje i spotový kurz drahých kovů, který má nemalý vliv na cenu numismatických instrumentů.

Výsečový graf nejlikvidnějších mincí a medailí při investici 5 000 - 10 000 Kč
Výsečový graf nejlikvidnějších mincí a medailí při investici 5 000 – 10 000 Kč

Investice ve výši 10 000 – 50 000 Kč

Pro investory, kteří to s numismatikou myslí vážně a také uvažují o tom, že by si z tohoto zajímavého oboru vytvořili hlavní zdroj příjmů, je ideální právě tato cenová kategorie. Nabídka obchodních instrumentů je velmi pestrá a zároveň pro ni existuje i likvidní trh. Nejzajímavějšími instrumenty jsou vybrané sady oběžných mincí ČR, které jsou pořizovány hlavně jako investice. Ke krátkodobějším obchodům se poté hodí například dukáty, kde hraje opět velkou roli v oceňování jejich kvalita. Investice do drahách kovů je v tomto segmentů samozřejmostí.

Výsečový graf nejlikvidnějších mincí a medailí při investici 10 000 - 50 000 Kč
Výsečový graf nejlikvidnějších mincí a medailí při investici 10 000 – 50 000 Kč

Investice ve výši 50 000 – 100 000 Kč

Pro ostřílené investory a obchodníky s mincemi a medailemi je právě tento segment. Nabídka na trhu je sice omezenější, než tomu bylo v předešlých cenových kategoriích, na druhou stranu hodnota těchto instrumentů neustále roste. V těchto vyšších investicích je potřeba i určité nadšení do historie, protože některé instrumenty jsou oceňovány právě na základě důležitosti historické události, ke které byly raženy. Odhad důležitosti události a její ocenění je velmi individuální, což umožňuje tvorbu nabídky a poptávky na základě vyjednávání.

Výsečový graf nejlikvidnějších mincí a medailí při investici 50 000 - 100 000 Kč
Výsečový graf nejlikvidnějších mincí a medailí při investici 50 000 – 100 000 Kč

Ukázky investičních nástrojů jsou vztaženy především na Českou republiku, ale tím numismatický obor samozřejmě nekončí. Centrální banky téměř všech zemí na světě emitují sběratelské mince. Investor se tedy může specializovat na jiné mince a díky dnešní logistice a on-line komunikaci provádět obchody i v mezikontinentálním měřítku.

Ceny numismatických instrumentů rovněž nekončí částkou 100 000 Kč. Mezi “speciality” v České republice lze zařadit i mince, jejichž cena se pohybuje v řádu stovek tisíc korun jako jsou například – Pětihaléř z roku 1924 Československo, mnohokrát v médiích vzpomenutá deseti koruna 1993 malé K a milionovou raritou je svatováclavská dukát 1937, jehož cena se pohybuje v řádu desítek milionů korun.

TOP Numismatické lahůdky

I v numismatických kruzích lze nalézt skutečné skvosty, jejichž cena překračuje milionové částky. První čtyři místa žebříčku, nejdráže vydražených mincí, obsadily skvosty z USA. První pětku doplňuje mince královny Elizabeth II., jejíž cena je ovšem téměř poloviční. Z přehledu TOP numismatických lahůdek nemůžeme samozřejmě vynechat ani československou minci svatováclavský pětidukát, který se vydražil za 23 milionů korun.

Investiční poradenství v oblasti numismatiky

Numismatika je velmi krásný obor, ve kterém si najdou své jak milovníci historie, tak i klasičtí investoři. Vzhledem k tomu, že mincí a medailí je velké množství a jejich ocenění zabere jak čas, tak i notnou dávku znalostí, může se stát, že bude sběratel potřebovat poradit. I v České republice existují společnosti, které se kromě oceňování mincí věnují i dalším činnostem jako jsou:

 • prodej a výkup mincí – na kamenné prodejně nebo online lze nakoupit, nebo prodat jakoukoliv minci nebo medaili
 • aukční prodej – společnost zajišťuje jak fyzickou aukci, tak aukci internetovou, do které se můžete přihlásit buď jako dražitel, nebo jako prodávající
 • ověřování pravosti mincí – především u historických mincí je potřeba ověřit, zda se jedná skutečně o autentická historická platidla, anebo o padělky
 • investiční poradenství – odborné společnosti vám poradí jak díky investicím do numismatiky můžete kvalitně diverzifikovat své portfolio a pomohou vám jej sestavit
 • zástupní činnost – pokud sháníte konkrétní minci, lze skrze zástupní právo u numismatické společnosti nalézt prodejce nebo vám bude doporučen kupující

Při výběru numismatické společnosti, ke které si půjdete pro radu, mějte vždy na paměti, že hledáte odborníky v jejichž zájmu je vám skutečně pomoci, a do jejichž odbornosti spadá vaše poptávka. V České republice lze nalézt kvalitní společnosti, které splňují odborná kritéria a poskytují svým klientům výše popsané služby.

Jak jistě každý investor ví, je dobré mít přehled a znalosti, ale není ostuda se s kýmkoliv o plánované investici poradit. Ostatně, vždyť jde jen o peníze.

Závěr – Shrnutí

Numismatika je zajímavý, dynamický a velmi pestrý investiční obor, který nabízí instrumenty vhodné jak pro nadšence mincí a medailí, tak pro investory vyhledávající ziskové obchodní příležitosti. Numismatika se obecně dělí na tři základní segmenty – investiční mince, historické mince a medaile. Každý z těchto segmentů má svá specifika, co se týče tvorby ceny, skladování, likvidity trhu atd.

Základní oceňování jednotlivých mincí a medailí se odvíjí od množství emise, sběratelské obliby, historického kontextu, obsahu drahých kovů a případně chyboražby. Dále je cena instrumentů oceňována na základě faktorů vzácnosti a zachovalosti, které mohou v rámci jedné mincovní série tvořit i velké cenové rozdíly. Tím hlavním faktorem, ovlivňující cenu mincí a medailí, je ovšem nabídka a poptávka po nich. Při investicích do vzácnějších mincí a medailí je potřeba také počítat s doprovodnými náklady na skladování.

Mince a medaile lze pořídit buď objednávkou u emitenta (centrální banky, mincovny) nebo v jakékoliv dražbě aukčního domu nebo internetové dražbě. Numismatice se věnuje i mnoho společností vlastnících e-shopy a také mnoho rubrik na sociálních sítích. V případě aktivního obchodování s mincemi a medailemi je vždy nutné počítat s náklady na přepravu a pojištěním zásilky.

Numismatika je obor lidské činnosti, který překonal celá tisíciletí, a díky nadšencům do mincí a medailí můžeme dnes pozorovat ukázky řemeslné zdatnosti našich předků a pochopit tak životní podmínky, ve kterých se nacházeli. Díky této nadčasovosti je numismatika jedním z velmi důležitých investičních oborů a určitě se vyplatí jí věnovat svojí pozornost.

Líbil se vám tento článek?
12
0

Autor

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎