Finex.cz logo
Menu
Finex » Crowdfunding » Fingood

Fingood crowdfunding platforma - Recenze, zkušenosti, poplatky

Základní informace o Fingood

Odhadovaný výnos

8 – 12 % p.a.

Min. výše investice

1 000 Kč

Poplatek investora

9 % z inkasovaných výnosů

Investovali jste už peníze do akcií, ETF nebo podílových fondů a porozhlížíte se nyní po další alternativě, jak diverzifikovat své volné finanční prostředky? Slyšeli jste už o crowdfundingu? Jedná se o poměrně nový trend v rámci investování, který se u nás etabluje přibližně 5 let, v zahraničí však má mnohem delší tradici.

O co se jedná? V zásadě jde o investování peněz tak, jak ho znáte, pouze za tímto účelem využijete některé z crowdfundingových platforem. To jsou virtuální tržiště, na kterých jsou nabízené alternativní investice, přičemž se může jednat o podnikatelské projekty, úvěry, nebo třeba nemovitosti, do kterých můžete investovat i jako retailový investor nižší částky – řádově tisíce korun.

Jedním ze zástupců těchto společnosti je i fingood, což je tzv. P2B (peer-to-business) platforma, jejímž prostřednictvím lidé investují do zajištěných úvěrů pro malé a střední firmy. Investoři tak mohou dosáhnout poměrně zajímavého zhodnocení, které překonává například dlouhodobou výkonnost bankovních podílových fondů.

Zajímá vás více o možnosti investování do podnikatelských úvěrů prostřednictvím crowdfundingové platformy fingood? Jaké jsou výhody a nevýhody této platformy, kolik za investice zaplatíte a jak vlastně společnost funguje? Jste na správném místě, v této recenzi fingood se dozvíte vše podstatné, abyste se nakonec mohli rozhodnout, zda tuto platformu ke zhodnocení svých volných finančních prostředků zvolíte či nikoliv.

Obsah článku

1.Co dělá a jak funguje společnost fingood?Jakým způsobem zhodnotí fingood vaše finanční prostředky?2.Nabídka investic společnosti fingoodJsou vaše peníze u fingood v bezpečí?3.Fingood majitel – Kdo za společností stojí?4.Jak investovat se společností fingood?Průběh registrace na crowdfundingové platformě fingoodPoplatky na platformě a možnost vkladu a výběru u fingood5.Výhody a nevýhody platformy fingoodVýhody fingoodNevýhody fingood6.Jak si stojí fingood v porovnání s konkurencí7.Slovo závěrem – Shrnutí k platformě Fingood8.Diskuze nad tématem: Recenze crowdfundingové platformy fingood

Co dělá a jak funguje společnost fingood?

Princip fungování platformy fingood je poměrně jednoduchý. Pokud potřebuje nějaká společnost úvěr například na rozvoj podnikání, osloví s touto žádostí o financování fingood. Ten následně prozkoumá bonitu žadatele o úvěr a projde-li žádost interním hodnotícím scoringem, je následně úvěr nabídnutý na platformě, kde se mohou na jeho financování spolupodílet i drobní investoři a to už od 1 000 Kč.

Rozhodnete-li se do konkrétního projektu investovat, jedná se o tzv. závazný příslib. Čeká se do té doby, dokud se nenajde dostatek investorů, aby byl úvěr plně zafinancovaný. Posléze fingood osloví investory se žádostí o zaslání předem přislíbených finančních prostředků – na provedení platby máte celkem 3 dny. Splátky úvěru i se ziskem v podobě úroku jsou potom investorům vypláceny na měsíční bázi po dobu trvání investice (fingood si každý měsíc strhává i poplatek za zprostředkování investice – viz poplatky níže).

Je nutné zdůraznit, že fingood nenabízí investice do korporátních dluhopisů, ale do úvěrů firmám s historií, dostatečnou finanční stabilitou a zajištěním.

Do jakých konkrétních úvěrů investujete, si tedy volíte, přičemž samotná platforma nabízí "samoregulační" mechanismus. Vzhledem k tomu, že musí být úvěry kompletně zafinancované ze strany investorů, máte jistotu, že nakonec vložíte své peníze pouze do projektů, o které je opravdu zájem. Novinkou v nabídce platformy fingood pak je tzv. kontinuální investice, která může oslovit investory, kteří by chtěli na této crowdfundingové platformě investovat pasivně.

Jakým způsobem zhodnotí fingood vaše finanční prostředky?

Na platformě fingood investujete do prověřených podnikatelských projektů se silným zajištěním movitým nebo nemovitým majetkem. Jednotlivé žádosti jsou nejdříve odfiltrovány prostřednictvím automatického algoritmu.

Splňuje-li potenciální dlužník požadovaná kritéria, je následně jeho žádost postoupena investiční komisi ke schválení. Jaká je posloupnost všech kroků před umístěním konkrétního projektu na platformu můžete vidět na obrázku níže:

Proces hodnocení jednotlivých projektů na platformě fingood ze strany investiční komise
Proces hodnocení jednotlivých projektů na platformě fingood ze strany investiční komise
Zdroj: fingood.cz

Jaké zhodnocení od svých investic můžete očekávat? Většinu projektů charakterizuje zhodnocení 8 – 12 % ročně.

Výnosy podobné výše však samozřejmě nejsou bezrizikové. Ačkoliv se doposud s tímto problémem fingood nepotýkal, dlužník může zbankrotovat a v takovém případě můžete přijít o část nebo všechny své investiční prostředky. Proto je samozřejmě rozumné investovat do více projektů naráz a tím své investiční portfolio diverzifikovat.

Budete-li investovat do několika projektů najednou, dosáhnete návratnosti okolo 10 %, což je více než na většině dalších konkurenčních crowdfundingových platforem. Zároveň díky tomuto zhodnocení po většinu času překonáte inflaci.

Fingood řečí čísel
Fingood řečí čísel
Zdroj: fingood.cz

Nabídka investic společnosti fingood

Fingood k červnu 2022 zprostředkoval financování téměř 150 projektů a v době psaní tohoto článku měl otevřenou jednu klasickou investici a dvě kontinuální investiční příležitosti. Investoři tak mají téměř kdykoli nějakou na výběr.

Již na výpisu investičních příležitostí se dozvíte následující informace:

 • Výnos pohybující se od 8 do 12 % ročně
 • Způsob vyplácení výnosu – anuitně nebo balonově
 • Délka splatnosti – řádově od pár měsíců až do 3 let
 • Datum ukončení otevřené investice
 • Počet investorů, kteří se na financování daného projektů podílí

Na detailu jednotlivých developerských projektů se dozvíte opravdu komplexní informace, které vám mohou usnadnit investiční rozhodování. Jedná se například o následující:

 • Popis společnosti, která o úvěr žádá

Důležité jsou pak zejména dokumenty, které jsou k dispozici registrovaným uživatelům, což jsou:

 • Výsledky analýzy fingood
 • Znalecký posudek
 • Podrobné ekonomické výsledky žadatele o úvěr
Nabídka investic na platformě fingood
Nabídka investic na platformě fingood
Zdroj: fingood.cz

Jsou vaše peníze u fingood v bezpečí?

Crowdfundingová platforma fingood má stanoveno, že podnik žádající o půjčku musí alespoň tři roky stabilně prosperovat. Platforma samotná posléze úvěr financuje z 10 %. Na tuto částku můžete pohlížet jako na záruku, že fingood jednotlivým projektů skutečně věří. Na rozdíl od vkladů na bankovních nebo spořicích účtech nebo investic u akciových brokerů však nejsou vaše investiční prostředky na platformě ani minimálně pojištěné.

Nejedná se o spoření a stejně jako u jiných investic i zde platí, že o část nebo celou investovanou částku můžete přijít. Fingood se snaží toto riziko minimalizovat, tím, že spolupracuje s odborníky na analýzu rizik, přičemž každý zájemce o financování musí obstát v důkladném zkoumání, které využívá jak veřejně dostupných, tak interních firemních informací. Dojde-li fingood k závěru, že je projekt příliš rizikový, jednoduše se na platformě neobjeví – společnost by sama riskovala ztrátu vlastních peněz, když do projektů z desetiny sama investuje.

Ačkoliv fingood nabízí menší počet projektů, není rozumné hned všechny investiční prostředky vkládat do prvního úvěru, který se po vaší registraci na platformě objeví. Jako částečná ochrana před rizikem může posloužit i investice do několika projektů najednou – diverzifikace investičního portfolia.

Ptáte se, co by se stalo, kdyby společnost navzdory důkladné prověrce posléze nebyla schopna hradit splátky svého úvěru? Z toho důvodu jsou úvěry zajištěny movitým a nemovitým majetkem. Doporučujeme přitom investovat do úvěrů zajištěných nemovitostmi – Výše LTV (poměr výše úvěru vůči hodnotě zastavené nemovitosti) se pohybuje nejčastěji v intervalu od 70 do 80 % (tuto informaci se dozvíte v analýze fingood k jednotlivým projektům, v dokumentu, který je ke stažení na detailu investiční příležitosti).

V krajním případě může dojít až k soudnímu vymáhání peněz, které by fingood zařídil, nicméně náklady na soudní řízení by v tomto případě hradili poměrnou částkou (dle výše investice) investoři.

Detail nabídky investiční příležitosti
Detail nabídky investiční příležitosti
Zdroj: fingood.cz

Fingood majitel – Kdo za společností stojí?

Platformu, která funguje od roku 2019, vlastní společnost Fingood s.r.o.. V této společnosti vystupují celkem 3 akcionáři:

 • Majoritu (81,5 %) drží společnosti ALCOR INVESTMENTS a.s., jejímž jediným akcionářem je Tomáš Pešek.
 • 5% podíl ve společnosti stojící za platformou vlastní Vít Endler, CEO a jednatel fingood, prostřednictvím svého FOUR MILES s.r.o.
 • Zbývajících 13,5 % Fingood s.r.o. vlastní Knights of Camelot s.r.o., která je však opět ze 100% vlastněna společnosti ALCOR INVESTMENT a.s. – tato investiční společnost vedená Tomášem Peškem tak vlastní 95 % Fingood s.r.o.

Vlastnická struktura Fingood s.r.o. tak není úplně transparentní, ale není příliš náročné ji dohledat ve veřejně dostupných zdrojích.

Kromě Vít Endlera, který je spoluvlastníkem Fingood a má za sebou bohaté zkušenosti z oblasti e-commerce, když zakládal pobočku MALL.cz v Polsku a posléze i celou skupinu řídil, jako jednatel Fingood vystupuje ještě advokát Tomáš Pešek. Profily jednatelů společnosti můžete vidět na obrázku níže, kompletní tým stojící za platformou pak naleznete zde.

Profily jednatelů platformy fingood
Profily jednatelů platformy fingood
Zdroj: fingood.cz

Jak investovat se společností fingood?

Chcete-li investovat na platformě fingood, je třeba v prvé řadě provést registraci, která je bezplatná. Jak už je zvykem, lze ji realizovat kompletně online za pár minut. Níže vás provedeme procesem registrace krok za krokem.

Průběh registrace na crowdfundingové platformě fingood

 1. V pravém horním rohu kliknete na tlačítko "ZAČÍT INVESTOVAT" a na další stránce zvolíte, zda hodláte investovat jako fyzická osoba – investor/ka, nebo právnická osoba – firma.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 1.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 1.
Zdroj: fingood.cz
 1. Na další stránce zadáte pouze svůj email a heslo a po stisknutí tlačítka registrovat se dostanete na registrační formulář. Kromě osobních údajů budete potřebovat také dva doklady totožnosti a číslo bankovního účtu, který budete pro investování a výplatu peněz používat.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 2.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 2.
Zdroj: fingood.cz
 1. Nyní je třeba vyplnit všechny požadované osobní údaje, telefonní číslo a adresu trvalého bydliště. Po kliknutí na tlačítko pokračovat, obdržíte do svého mailové schránky potvrzovací email o odkazem, na který je potřeba kliknout.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 3.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 3.
Zdroj: fingood.cz
 1. Nyní si už můžete prohlížet kompletní detaily jednotlivých investičních příležitostí včetně dokumentů, které nejsou k dispozici bez přihlášení. Pro realizaci investice však musíte ještě dokončit registraci dodáním požadovaných dokladů totožnosti.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 4.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 4.
Zdroj: fingood.cz
 1. První dokladem totožnosti musí být občanský průkaz, jako druhý lze volit řidičský průkaz nebo pas. Ptáte se, proč po vás fingood vyžaduje dva doklady totožnosti? Společnost tyto doklady potřebuje kvůli tomu, aby vám mohla být vygenerovaná komisionářská smlouva. Především se však jedná o nařízení, jež je vyžadované na základě Zákona proti špinavých peněz.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 5.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 5.
Zdroj: fingood.cz
 1. Nyní je třeba ještě vyplnit číslo bankovního účtu. Jeho vlastnictví nemusíte potvrzovat nahráním výpisu z bankovního účtu, nicméně je třeba provést potvrzovací platbu ve výši 1 Kč. Na závěr ještě podepíšete komisionářskou smlouvu prostřednictvím SMS kódu, který vám bude zaslán na telefonní číslo, které jste uvedli v průběhu registrace. Nyní můžete začít investovat.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 6.
Registrace na crowdfundingové platformě fingood – krok 6.
Zdroj: fingood.cz

Poplatky na platformě a možnost vkladu a výběru u fingood

Fingood se snaží investorům nabízet kvalitní služby a za tímto účelem si samozřejmě účtuje poplatek. Nákladovost vašich investic na této platformě si však poměrně snadno spočítáte. Za založení investorského účtu, vedení účtu, vlády a výběry finančních prostředků nic neplatíte. Jediný poplatek, který si fingood za zprostředkování účtuje, činí 9 % z výnosů vašich investic.

Investujete-li 20 000 Kč se zhodnocením 10 % ročně, bude činit váš roční poplatek za investování 180 Kč – 20 000 x 0,10 x 0,09

Vklady peněz na platformě probíhají prostřednictvím bankovního převodu – peníze se zasílají platformě, jakmile je od investorů přislíbena cílová částka. Pozor, výnosy, které inkasujete na bankovní účet, je třeba uvést v daňovém přiznání a podléhají 15% zdanění dle §10 Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Minimální výše investice je pak od roku 2022 stanovena na pouhý 1 000 Kč. Platformu fingood si tak můžete pro začátek vyzkoušet i s "pár korunami".

Výhody a nevýhody platformy fingood

Výhody fingood

 • Přehledná a uživatelský přívětivá platforma
 • Mobilní aplikace pro iOS i Android
 • Jediný transparentní poplatek 0,9 % z investičního výnosu – vklady a výběry jsou zdarma
 • Atraktivní zhodnocení v rozmezí 8 – 12 % ročně
 • Minimální výše investice stanovena na 1 000 Kč
 • Průběžná měsíční výplata peněz na bankovní účet
 • Snadná diverzifikace díky investici do více projektů zároveň
 • Česká platforma – k dispozici je podpora v českém jazyce a investice realizujete v českých korunách – není třeba se chránit před měnovým rizikem

Nevýhody fingood

 • Investici nelze předčasně ukončit – musíte vyčkat, až bude úvěr splacen ze strany dlužníka
 • Nižší počet dostupných projektů
 • Nenajde-li se dostatek investorů pro financování projektu, investice se nerealizuje
 • Absence sekundárního tržiště

Jak si stojí fingood v porovnání s konkurencí

Fingood patří do rozrůstající se skupiny crowdfundingových platforem a tak musí bojovat se zdravou konkurencí nejenom ze zahraničí, ale i na domácím trhu. Z českých platforem však nabízí pravděpodobně nejzajímavější zhodnocení. Podobně jako fingood nabízí i Ronda Invest lidem investice do podnikatelských úvěrů, které jsou však vždy poměrně kvalitně zajištěné nemovitostí. Ronda Invest však na rozdíl od platformy fingood není regulovaná ze strany ČNB.

Další z crowdfundingových platforem na českém trhu pak jsou Investown, Upvest. Investown také lidem umožňuje podílet se na financování úvěrů ovšem na nákup nemovitostí, které jsou posléze určené k pronájmu. Investoři posléze získávají nárok na poměrnou část nájmu. Společnost není regulovaná ze strany ČNB, nabízí nižší zhodnocení než fingood, ovšem poměrně širokou nabídku investičních bytů. Upvest je pak asi průkopníkem mezi crowdfundingovými platformami na našem území, když funguje už od roku 2017 a je stejně jako fingood regulovaný Českou národní bankou. Tato platforma umožňuje lidem spolufinancovat developerské projekty její nevýhodou oproti fingood je ještě nižší nabídka investičních příležitostí a také nižší zhodnocení.

Konkurenci platformy fingood samozřejmě mohou představovat i tradiční investiční nástroje, jako jsou akcie, burzovně obchodované fondy – ETF, podílové fondy nebo kryptoměny. V případě akciových investic si mohou přijít aktivní investoři dokonce na zajímavější zhodnocení finančních prostředků, pasivní investoři využívající investice do ETF pak na srovnatelné.

Podílové fondy budou svou výkonností po většinu času za platformou fingood zaostávat kvůli vyšším poplatkům. Nedá se jim však upřít, že se těší stále velké popularitě zejména mezi staršími investory, kteří si nechtějí otevírat účet u akciového brokera, nebo na některé z investičních platforem.

Slovo závěrem – Shrnutí k platformě Fingood

Na platformě fingood si k 20. 6. 2022 otevřelo investiční účet již více než 6 200 investorů, kteří vydělali více než 23 milionů korun. Ve srovnání s platformou Investown toto číslo bledne – chlubí se již 50 000 investory, v porovnání s dalšími konkurenčními platformami však bude toto číslo podobné.

Fingood zatím naráží na poměrně malou nabídku investičních příležitostí, což je možná škoda, na druhé straně získáváte poměrně velkou jistotu, že investujete do opravdu kvalitního projektu. Záporem platformy je rovněž nízká likvidita finančních prostředků – investici nelze ukončit předčasně. Rovněž je třeba důkladně číst prospekty jednotlivých investic, abyste zjistili, zda je úvěr dostatečně zajištěný – ideálně nemovitostí. Pozitivy však jednoznačně jsou minimální výše investice 1 000 Kč a také dohled ČNB.

Zhodnocení finančních prostředků se jeví velmi zajímavě a rovněž lze kvitovat transparentnost poplatků – fingood si strhává jediný poplatek. Bezpečnost investic není 100% nikdy, ale díky důkladné analýze jednotlivých projektů je riziko selhání investice minimální, ačkoliv ho nelze v turbulentních ekonomických podmínkách nikdy vyloučit.

Registrace a verifikace 95%
Poplatky 90%
Přívětivost platformy 95%
Nabídka projektů 80%
Zajištění investic 92%
Důvěryhodnost značky 88%
90 %
3. místo
Originální způsob, jak investovat do nadějných českých podnikatelským záměrů
Fingood umožňuje i drobným investorům podílet se na financování zajištěných úvěrů malých a středních českých podniků, které tyto peníze využívají k dalšímu rozvoji podnikání. Díky minimální výši investice 1 000 Kč může na platformě investovat téměř každý, přičemž fingood nabízí v porovnání s dalšími crowdfundingovými platformami velmi zajímavé zhodnocení okolo 9 % ročně. Jako problém se může jevit, že některé z úvěrů jsou zajištěné pouze movitými věcmi. Fingood na druhé straně veškeré žádosti o úvěrové financování důkladně prověřuje a sám jde s kůží na trh, když financuje 10% podíl z každého úvěru, který je na platformě nabízen.

Více informací o Fingood

Jméno firmyFingood
Webová stránkahttps://fingood.cz/
V češtině?
Dohled ČNB
Vznik služby2019
ProvozovatelFingood s.r.o.
Sídlo společnostiBudova Impact Hub Drtinova 557/10
Telefon725997116
Email[email protected]
Mobilní aplikace?
Webová verze?
Odhadovaný výnos8 - 12 % p.a.
Min. výše investice1 000 Kč
Hlavní zaměření investiceInvestice do zajištěných podnikatelských úvěrů
Poplatek investora9 % z inkasovaných výnosů
Investiční horizont2 - 36 měsíců
Předčasné ukončení investiceNe
Sekundární trh
Možné měny na investiciCZK
Možnosti vkladuBankovní převod
Možnosti výběruBankovní převod

Ohodnoťte společnost Fingood


Připojte se k diskuzi
RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 77 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo