Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...
Logo Ren
REN
Kryptoměna Ren (REN) – Kurz, graf vývoje, kde koupit?

$0,053 (1,18 Kč)

+21,45 % za 7 dní

Logo Ren

Kryptoměna Ren (REN) – Kurz, graf vývoje, kde koupit?

Graf REN

$0,053 (1,18 Kč)

+21,45 % za 7 dní

Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Graf kurzu Ren

Kalkulačka: REN to CZK

REN
CZK

Informace o kryptoměně Ren

Kryptoměna REN (dříve nazývaná Republic Protocol) je ERC-20 tokenem decentralizované sítě virtuálních počítačů (REN Virtual Machine), která umožňuje směnu kryptoměn z různých platforem blockchainů, což přináší větší kompatibilitu a likviditu ve světě Decentralizovaných Financí (DeFi) a decentralizovaných aplikací.

Počítače, které tuto síť tvoří a zajišťují její funkčnost, jsou považovány za tzv. Darknody.

Tokeny REN mají pouze jeden účel, možnost spustit Darknody a tím pádem se stát členem REN VM. Každá Darknoda musí shromáždit 100,000 tokenů REN a následně je svázat (neboli zablokovat) ve smart kontraktu na bázi Ethereum. Každá Darknoda získává odměnu v kryptoměnách BTC, ETH, ZEC, DAI, a tokenech ERC-20. Pokud bude uživatel chtít Darknodu zrušit, zablokována částka REN se mu vrátí zpátky ze smart kontraktu.

Z praktického hlediska je hlavním pilířem RenVM tzv. RenBridge, což je decentralizovaná aplikace, která umožňuje směnu kryptoměn BTC, ZEC, BCH za jejich analogy na bázi tokenů ERC-20: RenBTC, RenZEC, RenBCH, a samozřejmě aplikace umožňuje směnit tyto tokeny zpět za podkladová kryptoměnová aktiva.

Obsah článku o kryptoměně REN

Úvod k měně REN

V současném světě Decentralizovaných Financí je určitá potřeba ve směně jednoho virtuálního aktiva za druhé, anebo vytvoření tokenů určité kryptoměny na bázi ERC-20, aby bylo možné takový token použít ve smart kontraktu.

Pokud chce uživatel využít Bitcoin ve smart kontraktu (případně i jinou kryptoměnu), musí vyměnit reálný Bitcoin za Bitcoin tokenizovaný. Lze to udělat dvěma způsoby:

 1. Pomocí syntetického aktiva, jež má kolaterál. Obecně jsou syntetická aktiva navázaná na cenu podkladového aktiva, avšak syntetická aktiva potřebují větší částku kolaterálu. Například kryptoměna DAI má kolaterál v amerických dolarech a zhruba každých 150 dolarů kolaterálů umožňují vytvořit syntetické aktivum v hodnotě 100 dolarů. Pokud hodnota kolaterálu příliš poklesne s ohledem na hodnotu syntetického aktiva, je kolaterál likvidován – bude použit pro zpětný prodej syntetického aktiva. Syntetická aktiva mají určité nevýhody:
  1. Nelze je zpětně vyměnit za podkladové aktivum. Pokud má uživatel syntetický Bitcoin a chce jej vyměnit za Bitcoin reálný, musí tento uživatel najít protistranu, která bude ochotna tuto směnu provést.
  2. Syntetická aktiva nemohou působit v odlišných blockchainech. Například DAI nelze převést na jiný blockchain než na blockchain Ethereum.
  3. Špatná vykonatelnost likvidačních mechanismů v době vysoké volatility trhu, kdy může dojít k výrazným odchylkám ceny syntetického aktiva a jeho podkladového aktiva.
 2. Tokenizovaný analog. Například Bitcoin lze zablokovat pomocí třetí strany (správce, angl. custodian) a dostat za něj token ERC-20 jako třeba WBTC, imBTC, TBTC, a pBTC. Jsou s tím spojené určité problémy:
  1. WBTC a imBTC mají svou úschovu (tedy Bitcoin) u centralizovaného institucionálního správce (například BitGo). Běžní uživatelé tedy nemohou rovnou vytvořit nebo zlikvidovat WBTC bez zásahu třetí strany.
  2. TBTC potřebuje dodatečný kolaterál, což přináší riziko likvidace pozice.
  3. pTokenBTC předpokládá, že jeho systém je bezpečný z hlediska možných kyberútoků, avšak článek z Ren Wiki o této skutečnosti pochybuje a neuvádí důvody. Poradenská společnost Cryptonics provedla audit pBTC a ve své zprávě uvádí, že “…kód a dokumentace jsou ve velmi dobrém stavu. Byly objeveny některé problémy, ale tým pBTC je vstřícný k návrhům na zlepšení”.

Pokud bude uživatel chtít vyměnit Bitcoin za Ether s jiným uživatelem (provést tzv. swap), lze to udělat dvěma způsoby:

 • Atomic Swap na bázi HTLC (Hash Time Locked Contracts). Oba uživatelé musí poslat svou kryptoměnu na HTLC adresu, která zajistí tento swap mezi uživateli. Problémem je to, že uživatel A (jenž Bitcoin vlastní), nedostane do úschovy svůj Bitcoin, dokud uživatel B (jenž vlastní Ether) nedostane do úschovy Ether a naopak. Oba uživatelé mohou swap zrušit, pokud například cena směnečného aktiva klesne a tento swap již nebude mít požadovaný výnos. Zároveň nelze tento swap použít za účelem vytvoření kolateralizovaných derivátů na bázi různých blockchainů (například opce BTC/ETH, kde ETH bude podkladovým aktivem).
 • Směna přímo v kryptoměnové peněžence. Některé kryptopeněženky, jako je třeba Exodus, umožňují směnu různých kryptoaktiv, avšak za podmínky spreadu, který činí 2 až 5 %.

K čemu REN slouží?

RenVM přináší řešení těchto problémů:

 • RenVM nahrazuje roli centralizovaného správce správcem decentralizovaným. Pomocí algoritmu RZL MPC jsou privátní klíče generovány a spravovány bez nutnosti jejich odhalení, a to ani Darknodám, které tvoří síť RenVM. Tato skutečnost zajišťuje, že WBTC a imBTC nepotřebují mít důvěru k nějakému centralizovanému správci.
 • RenVM používá vázáné a algoritmicky upravené poplatky, aby provádění jakéhokoliv kyberútoku nebylo výhodné. Navíc pokud by byl kyberútok proveden na nějakou transakci směny aktiv, vždy lze tuto konkrétní směnnou transakci obnovit.
 • Pokud je větší množství aktiv zablokováno v RenVM, automaticky se obnoví poplatky a zvýší se kapacita pro více zablokovaných aktiv.
 • RenVM umožňuje každému uživateli vytvářet a likvidovat (neboli dostávat zpátky podkladové aktivum) tokeny v jakýkoliv čas a jakémkoliv množství.

Typy transakcí v síti REN

RenVM dokáže zpracovat 3 typy transakcí mezi různými blockchainy:

Uzavření a ražení (angl. lock-and-mint)

Uzavření a ražení je přesun Bitcoinu z blockchainu Bitcoinu na blockchain Ethereum. Transakci tohoto typu můžeme znázornit na obrázku:

REN: Uzavření a ražení
Znázornění uzavření a ražení (Zdroj: Github.com)
 1. Uživatel nejdříve zašle svou částku BTC na RenVM, aby se zde tato částka “uzavřela” a aby následně proběhl konsensus mezi Darknody, že uzavření proběhlo v pořádku.
 2. Uživatel musí oznámit RenVM, že provedl transakci.
 3. RenVM zajistí existenci obdržených Bitcoinů, jejich počet a detaily.
 4. Následně uživatel obdrží “podpis ražení” a od té chvíli lze udělat poslední krok,
 5. Vytvoření tokenizovaného Bitcoinu – to je tzv. “ražení”. Po celou dobu je hodnota tokenizovaného Bitcoinu totožná s Bitcoinem reálným a zároveň je tento reálný Bitcoin uzavřen v RenVM. Uživatel může kdykoliv směnit zpátky tokenizováné Bitcoiny za reálné v jakémkoliv množství.

Ve výsledku má uživatel k dispozici ten tokenizovaný Bitcoin (renBTC), který běží na blockchainu Ethereum. Pro jakékoliv další použití renBTC nemusí uživatel mít Ether pro uhrazení poplatků Gas, ani mít ETH adresu.

Spálení a uvolnění (angl. burn-and-release)

Jedná se o opak transakce popsané výše. V tomto případě uživatel posílá tokenizovaný Bitcoin z blockchainu Ethereum zpět na blockchain Bitcoinu.

spálení a uvolnění
Znázornění spálení a uvolnění (Zdroj: Github.com)
 1. Uživatel provede “spálení” neboli likvidaci renBTC a uvede svou Bitcoinovou adresu, kam se pak Bitcoin dostane.
 2. RenVM potvrdí toto “spálení” a počká na dostatečný počet potvrzení od Darknod. Zde už uživatel nemusí RenVM oznamovat, že chce renBTC zlikvidovat a poslat reálný Bitcoin na svou adresu, jelikož RenVM tuto operaci automaticky uvidí.
 3. RenVM transakci podepíše a pošle reálné Bitcoiny na uvedenou adresu.

Ve výsledku uživatel (nebo smart kontrakt) provede pouze jednu transakci, RenVM pak zařídí všechny ostatní kroky.

Spálení a ražení (angl. burn-and-mint)

Zde se jedná o kombinaci dvou předchozích typů transakcí, kde uživatel posílá tokenizované aktivum z jednoho hostitelského blockchainu (v našem případě to je blockchain Ethereum) na jiný blockchain.

Spálení a ražení na síti REN
Znázornění spálení a ražení (Zdroj: Github.com)
 1. Uživatel chce poslat svůj Bitcoin přes blockchain Ethereum na adresu Polkadot. Provede tedy “spálení” renBTC a uvede svou adresu Polkadot.
 2. RenVM potvrdí toto “spálení” a počká na dostatečný počet potvrzení. Stejně jako v minulém případě nemusí uživatel oznámit RenVM o provedení “spálení”.
 3. RenVM transakci podepíše a pošle uživateli “podpis ražení”.
 4. Uživatel tento podpis předloží a provede “ražení” renBTC již na blockchainu Polkadot.

Za každé “spálení” a “ražení” se účtují poplatky, které pak obdrží jako odměnu Darknody, zároveň se účtují tzv. základní poplatky, a také může být účtován průběžný poplatek:

 • Poplatek za spálení (angl. burning fee) činí 0,1 % hodnoty podkladového aktiva.
 • Poplatek za ražení (angl. minting fee) je ve výši 0,25 % hodnoty podkladového aktiva.
 • Základní poplatky (angl. underlying fee) se účtují minerům jednotlivých blockchainů. Třeba u Bitcoinu se průměrné poplatky minerům v dnešní době pohybují kolem 2,78 – 5,5 USD.
 • Průběžný poplatek (angl. continuous fee) se v současné době neúčtuje, avšak RenVM jej může automaticky zavést v případě, pokud poptávka po spalování a ražení tokenů převýší nabídku. Jinými slovy, pokud razantně vzrostou výpočetní kapacity Darknod z důvodu velkého množství pálení a ražení. Tyto poplatky jsou účtovány pouze majitelům tokenizovaných aktiv a účtují se průběžně po celou dobu držení aktiva.

Vývoj RenVM

V původní verzi Republic Protocolu byla spuštěna Darkpool burza RenEx v roce 2018 v testovacím režimu. Tato darkpool burza byla privátní decentralizovanou finanční platformou, kde mohli uživatelé anonymně provádět swapy kryptoměn mezi blockchainy Bitcoinu a Ethereum.

Kniha objednávek (orderbook) je skrytá a objemy obchodů se neodráží na tržní ceně. Tradeři platili poplatky v kryptoměně Ren, a navíc museli tradeři zablokovat určitou částku Ren, aby se mohli k obchodům dostat. Avšak v současné době nejsou žádné důkazy o tom, zda vůbec darkpool burza RenEx stále funguje, zároveň její internetová stránka https://ren.exchange/ není funkční.

V současné době RenVM prochází přednulovou fázi vývoje, která byla zavedena na konci května 2020. V této fázi se testuje udržitelnost, bezpečnost a hledají se chyby. Programátoři Ren sloučili všechny nody do Greycore a tam je testují. RenVM během této fáze zatím není úplně decentralizována, jelikož za konsensus a uskutečnění transakcí jsou zodpovědné pouze nody uvnitř Greycore.

Další nulová fáze by měla zavést plnou decentralizaci systému, kde řízení, uložení, vyřizování a konsensus transakcí bude plně svěřen držitelům Ren. Další fází bude první fáze, kdy by se všechny možné změny síti Ren měly řídit Darknodami a majiteli tokenů Ren.

Vývoj ceny kryptoměny Ren

ICO proběhlo na začátku února 2018, Ren byl pak zařazen na burzy již v září tohoto roku, avšak s výjimkou burzy Binance, kam se Ren dostal až na konci září roku 2019.

Ren se běžně obchoduje na dalších burzách za USD, USDT (Tether), BTC a ETH:

Na ceně REN je možné vidět stoupající trend, který dosáhl svého prozatimního vrcholu dne 1. září 2020 a cena Ren dosáhla svého historického maxima 0,575 USDT neboli nárůst o 1750 % oproti propadu ceny v březnu téhož roku.

Uložení a mining Ren

Kromě toho, že Ren lze ponechat přímo na účtu kryptoměnové burzy existují další kryptoměnové peněženky, které Ren podporují:

 • Hardware peněženky Trezor a Ledger,
 • Multiměnová peněženka Metamask je doporučena týmem Ren pro operace s RenBridge,. Dále lze Ren uložit ve Trust Wallet, Atomic Wallet a Exodus,
 • Peněženka v prohlížeči MyEtherWallet,

Mining tokenů Ren neexistuje, nejde tedy těžit. Už od samotného spuštění je stanoveno fixní množství = 1 miliarda tokenů.

Z této částky bylo 60,2 % prodáno investorům před uvedením na burzy v roce 2018, 19,9 % bylo umístěno do rezervního fondu, dalších 9,9 % bylo rozděleno mezi členy týmu Ren, zakladatele a poradce. Zbývajících 10 % je určeno pro aktivity partnerství a rozvoje.

Tým a partneři Ren

Zakladatelem a CEO je Taiyang Zhang, jenž byl spoluzakladatelem kryptoměnového hedge fondu Virgil Capital.

Ostatní členové týmu jsou absolventi Australské národní univerzity v oboru Computer Science/IT. CTO je Loong Wang, jenž byl hlavním programátorem Neucode. Jaz Gulati je hlavním vývojářem a byl spoluzakladatelem Neucode. Hlavním programátorem blockchainu je Susruth Nadimpalli, jenž během studia ve škole získal zkušenosti v bezpečnosti softwaru a softwarového inženýrství.

Mezi partnery Ren patří Polychain Capital, Signum Ventures, Signal Ventures, AZTEC protocol, True USD a jiné. Partnerství s Aztec protocol je významné, jelikož jejich software pomáhá doplňovat RenVM privátními technologiemi.

Tým stojící za kryptoměnou Ren
Tým stojící za kryptoměnou Ren (Zdroj: RenProject.io)

Závěr k projektu REN

RenVM přináší řešení problémů ve směně a možnost vytváření tokenizovaných kryptoměnových aktiv ve světě Decentralizovaných Financí. Systém umožňuje snadné a relativně levné přemisťování kryptoměn mezi jednotlivými blockchainy, což může být použito v různých smart kontraktech.

RenVM je v podstatě decentralizovaný správce uložených (zablokovaných) aktiv, který řeší další problémy:

 • problém centralizace – v případě, kdy uživatel nebude chtít dávat svou kryptoměnu do úschovy určité centralizované instituci, zároveň decentralizace přináší větší likviditu, jelikož kdokoliv kdykoliv může směnit podkladové a tokenizované aktivum.
 • problém směny tokenizovaných aktiv uvnitř různých blockchainů, což je výhodou pro vytvoření různých smart kontraktů, kryptoměnových derivátů apod.,
 • problém kyberútoků a likvidace kolaterálu – RenVM má automaticky nastavené poplatky a kapacity pro kolaterály uvnitř sítě.

V současné době RenVM ještě není úplně decentralizována a nachází se v testovacím režimu, v čemž je samozřejmě její nevýhoda. Další nevýhodou je to, že není jasné, jaký status má darkpool burza RenEx. Vypadá to tak, že autoři tuto myšlenku přenesli do RenVM.

Samotný token Ren si klade za hlavní cíl vytvoření a registraci nových Darknod, které spravují a tvoří síť RenVM. Navíc se Ren používal na uhrazení poplatků na darkpool burze RenEx a tradeři museli Ren zablokovat pro své obchodní operace na burze.

Z investičního a spekulačního hlediska může být token Ren může vzácným aktivem, jelikož je stanoveno jeho fixní množství, takže zde nehrozí riziko inflace. Pokud se bude nadále rozvíjet svět DeFi, určitě bude RenVM lákat větší množství uživatelů a větší poptávku po výpočetních kapacitách Darknod, což v důsledku povede k růstu ceny daného tokenu.

Autor článku: Dmitry Benediktovich

Další hodnotné zdroje informací

Hodnocení Finex.cz

Ren

RenVM přináší řešení problémů ve směně a možnost vytváření tokenizovaných kryptoměnových aktiv ve světě Decentralizovaných Financí. Systém umožňuje snadné a relativně levné přemisťování kryptoměn mezi jednotlivými blockchainy, což může být použito v různých smart kontraktech. 

Více informací o Ren

KryptoměnaRen
SymbolREN
Lze těžit?
Aktuální počet tokenů1 000 000 000
Maximální počet tokenů1 000 000 000
Obchodní objem (24h)$14 046 518
Tržní kapitalizace$52 814 944
Změna ceny za 24h5,26 %
Ohodnoťte kryptoměnu Ren
2
0

Autor

Baví mě problematika kryptoměn a financí. Během studia na VŠE jsem absolvoval předměty týkající se kryptoměn a blockchainu. Také jsem napsal diplomovou práci o kryptoměnách jako investičním nástroji.

Sdílejte tento článek

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Další Kryptoměny, které by vás mohly zajímat