Dobrý den Jiří, mockrát děkuji za článek. Chtěl bych upozornit na lehce zavádějící informaci, kterou najdeme pod nadpisem “Jak se počítá P/B?”. Píšete zde následující:

“Možností výpočtu „B“ účetní hodnoty je několik:
– Celková aktiva mínus celková pasiva”

Předpokládám, že jste vycházel z anglické verze “Asset – Liabilities”, přičemž nám zbývá kategorie Shareholders Equity.

V české verzi výkazů se však rovnice Aktiva-Pasiva z čistě bilančního principu vždy musí rovnat nule, tudíž bychom se k účetní hodnotě “B” tímto způsobem nedostali.

Každopádně ještě jednou děkuji za článek, pěkný den přeji.