Finex.cz logo
Menu
Finex » Akcie » Diverzifikace: nezbytná součást strategie, bez které se investor neobejde

Diverzifikace: nezbytná součást strategie, bez které se investor neobejde

Diverzifikace: nezbytná součást strategie, bez které se investor neobejde
Zdroj: depositphotos.com

Diverzifikace je pro dlouhodobý investiční úspěch zásadní, neboť snižuje celkové riziko, které musí investor v rámci svého investování podstupovat. Nezaručí vám konstantní výnos každý rok, ale může zajistit, že vaše investiční portfolio bude vykazovat mnohem stabilnější výkonnost a výrazně sníží pravděpodobnost, že byste skončili s prázdnou.

V ideálním světě by samozřejmě dokázal investor přesně odhadnout budoucí návratnost dostupných investic. V takovém případě by byla logickou volbou nulová diverzifikace a investování všech peněz do investic s nejvyšší budoucí návratností. Protože však žijeme ve skutečném světě a předpovídání budoucnosti je nemožné, diverzifikace je (a bude) stěžejní součástí investiční strategie všech investorů, kteří to se svými investicemi myslí skutečně vážně.

Obsah

1.Co je to diverzifikace?2.Proč je diverzifikace důležitá?3.Diverzifikace se v praxi skládá hned z několika fázíFáze 1: Výběr více tříd aktivFáze 2: Výběr více cenných papírů v rámci třídy aktivFáze 3: Geografická a sektorová diverzifikaceFáze 4: Více správců zainvestovaných aktivFáze 5: Využití více brokerů4.Pozor na správné pochopení nadměrné diverzifikace5.Diverzifikace je součástí komplexní investiční strategie6.Neexistuje jen jediný správný přístup k diverzifikaci – je to individuální7.Diskuze na téma Diverzifikace

Co je to diverzifikace?

Diverzifikace je strategie řízení rizik, která kombinuje širokou škálu investic v rámci vašeho portfolia. Diverzifikované portfolio obsahuje kombinaci různých typů aktiv a investičních nástrojů. Jejím cílem přitom je omezení nadměrné expozice vůči jakémukoliv jednotlivému aktivu nebo finančnímu instrumentu do té míry, aby jeho případná nedostatečná výkonnost neohrozila výrazně výkonnost portfolia jako celku.

Vhodně diverzifikované portfolio přináší na dlouhém investičním horizontu stabilnější výnos, při snížené míře rizika.

Cílem diverzifikace je „vyhlazení“ nesystematických rizikových událostí, které mohou ohrozit výkonnost vašeho portfolia – hospodářské krize, finanční krize, pandemie, války apod. Dostatečné diverzifikace dosáhnete pouze v případě, že nejsou vaše jednotlivé investice příliš korelované – to znamená, že reagují odlišně – často opačně – na tržní vlivy.

Proč je diverzifikace důležitá?

Ve světle událostí, které nastávají běžně na akciovém trhu, mohou někteří z investorů propadat dojmu, že diverzifikace nemá smysl, akcie obecně stoupají nebo klesají jako celek. Důležité je si uvědomit, že diverzifikace nevylučuje systematické (tržní) riziko, a proto je nutné diverzifikovat nejenom v rámci třídy aktiv, ale také napříč jednotlivými aktivy.

Většina akcií je pozitivně korelována – to znamená, že mají tendenci se pohybovat v reakci na nové informace podobně.

Někteří investoři se nesprávně domnívají, že je možné dosáhnout vysoké návratnosti, aniž by podstupovali jakékoliv riziko. Není to pravda a ani diverzifikace nedokáže riziko plně eliminovat.

Investiční riziko je nutné podstupovat, s vhodnou diverzifikací je však možné celkovou rizikovost investičního portfolia výrazně snížit.

Diverzifikace se v praxi skládá hned z několika fází

Úvodní řádky vás pravděpodobně přiměly o diverzifikaci přemýšlet. Ptáte se nyní, jak ji realizovat v praxi? K diverzifikaci lze přistupovat velmi komplexně, byly o ní napsány celé knihy, pro účely tohoto textu si však postačíme s kratším přehledem, který shrnuje 5 fází diverzifikace od té nejdůležitější až po nejméně významnou.

Fáze 1: Výběr více tříd aktiv

Pravděpodobně nejdůležitějším poměrem ve vašem portfoliu je poměr akcií vůči dluhopisům. Jedná se o dvě nejvíce využívané třídy aktiv a jejich poměr v portfoliu ovlivňuje výkonnost vašich investic velmi výrazně.

Drtivá většina investorů tak diverzifikuje právě mezi akcie a dluhopisy, přičemž s rostoucím věkem by mělo v portfoliu přibývat množství dluhopisů. Obecné pravidlo říká, že by mělo procentuální zastoupení akcí ve vašem portfoliu odpovídat přibližně rozdílu mezi číslem 100 a vaším věkem.

Investoři by však neměli zapomínat i na další třídy aktiv, jako jsou drahé kovy – především zlato a stříbro, jiné komodity, nemovitosti a jako alternativa mohou posloužit i kryptoměny.

Investičních alternativ máte celou řadu a rozhodně není vhodné se plně koncentrovat na nejvíce obchodované akcie. Na dluhopisy a zlato se často zapomíná, zejména v krizových dobách však oceníte jejich roli v portfoliu kvůli vzájemné korelaci všech akcií. Pokud zasáhne globální hospodářství výrazný problém, všechny akcie mají tendenci padat bez ohledu na jejich fundamenty. Dluhopisy a zlato se chovají dlouhodobě inverzně – pokud cena akcií klesá jejich cena stoupá.

Investice do nemovitostí jsou pak velmi individuální záležitostí – někteří investoři ji vyřeší nákupem fyzické nemovitosti nebo nákupem nemovitostních podílových fondů, jiní se nemovitostem vyhýbají. Kryptoměny jsou pak samostatnou kategorií.

Obecná pravidla se v případě diverzifikace hledají složitě, dlouhodobě však platí, že investování napříč několika třídami aktiv je pro dlouhodobé a udržitelné budování bohatství nezbytné.

Fáze 2: Výběr více cenných papírů v rámci třídy aktiv

Další důležitou fází diverzifikace je výběr různých cenných papírů. Pokud krachuje společnost Wirecard nebo Hertz, případně země jako Argentina nebo Řecko nebudou schopné splácet své dluhopisy, nechcete být zrovna investorem, který vlastní tento konkrétní cenný papír.

Proto je třeba diverzifikovat i v rámci jednotlivých tříd aktiv – tedy nakupovat hned několik jednotlivých akcií a dluhopisů.

Jedinou výjimku představují akcie burzovně obchodovatelných fondů – ETF.

Tyto fondy vám nabízejí okamžitou diverzifikaci v rámci dané třídy aktiv, neboť jsou tvořeny kolekcemi desítek nebo i stovek akcií či dluhopisů. Na burze si můžete koupit jedinou akcii tohoto fondu a automaticky tak získat malý podíl ve všech aktivech, které toto ETF tvoří.

Zkrátka nechcete dosáhnout situace, kdy by nedostatečná výkonnost jednoho cenného papíru mohla výrazně ovlivnit výkonnost vašeho investičního portfolia jako celku.

Fáze 3: Geografická a sektorová diverzifikace

V čem spočívá tato fáze diverzifikace? Kromě výběru více aktiv je také důležitá geografická a sektorová diverzifikace.

Ukažme si to na příkladu akcií. Pokud nakoupíte akcie desítky největších amerických technologických společností, dostatečné diverzifikace vašeho portfolia nedosáhnete.

Je třeba vybírat mezi americkými akciemi, evropskými akciemi a například akciemi rozvíjejících se trhů. Stačí se jenom zamyslet, pokud americký akciový trh dlouhodobě outperformuje ostatní světové akciové trhy, je moudré investovat veškeré své peníze na americkém akciovém trhu? Není možné, že se situace v budoucnu otočí? To sice nemusí, ani to nevíme, ale není moudré investovat všechny peníze pouze v USA.

Stejně tak je nutné diverzifikovat napříč jednotlivými sektory akciového trhu – finanční akcie, technologické akcie, veřejné služby, spotřební zboží atd. Asi není úplně důležité hledat vhodného zástupce v každém ze sektorů akciového trhu, protože byste mohli promarnit příležitosti, které se momentálně nabízejí v jiném sektoru. Není však chytré se spoléhat na jediný, nebo třeba dva sektory akciového trhu.

Podobně v případě dluhopisů byste měli skládat portfolio z dlouhodobých, krátkodobých, protiinflačních dluhopisů.

Stejné principy platí i pro nemovitosti – bytové/nebytové prostory, komerční nemovitosti, byty v jednom městě atd.

Je jasné, že diverzifikace v některých třídách aktiv budete dosahovat hůře než v jiných, ale právě za tím účelem vznikly podílové fondy, ETF, crowdfundingové platformy a další investiční nástroje.

Fáze 4: Více správců zainvestovaných aktiv

Pokud hraje ve vašem portfoliu důležitou roli aktivní správa podílových fondů, možná bude vhodnější, aby ji realizovalo více manažerů. Může se ukázat, že jeden ze správců podílových fondů se ukáže méně schopný než ostatní. Pak byste určitě ocenili, že jste mu nesvěřili podstatnou část ze svých peněz.

Pokud využíváte pasivní burzovně obchodovatelné fondy, nemělo by to být takovým problémem a můžete je všechny nakupovat prostřednictvím jedné platformy či ETF brokera, jelikož vliv managementu na tyto investice je zanedbatelný.

Využíváte-li například i alternativní investiční nástroje, jako jsou P2P půjčky, je rovněž vhodné své investice náležitě diverzifikovat a rozložit je mezi vícero platforem – na výběr máte například Bankerat, Mintos, Bondster a další.

Fáze 5: Využití více brokerů

Je poměrně pravděpodobné, že bude bezpečné mít všechny své peníze investované u jednoho vhodně zvoleného brokera. Pokud by vám ale dělal starosti jeho případný krach, není od věci si své investice rozdělit mezi vícero zprostředkovatelů. Koneckonců, profesionální investoři často volí pro své investice více brokerů.

Jedná se však už o krok, který nemusí podstupovat zdaleka každý začínající investor. Zvažují ho spíše investoři, jejichž investiční majetek dosahuje milionů korun.

Pozor na správné pochopení nadměrné diverzifikace

Může se vám stát, že dosáhnete něčeho jako nadměrné diverzifikace? Samozřejmě. Čím více portfolio manažerů, brokerů, aktiv a jednotlivých investic, tím náročnější bude jejich správa. Amatérští investoři však často hovoří o nadměrné diverzifikaci přitom ve skutečnosti není jejich portfolio diverzifikované ani průměrně.

Vlastní například 5 různých aktivně řízených podílových fondů zaměřených na americké akcie a k tomu další dvě pasivní ETF sledující výkonnost indexu S&P 500. Ano, investují do 7 různých fondů, ale všechny tyto fondy nakupují stejné akcie. Mnohem vyšší úrovně diverzifikace byste dosáhli nákupem jediného ETF – například iShares MSCI World SRI UCITS, které kopíruje výkonnost celosvětového akciového indexu.

Do problémů s nadměrnou diverzifikací se spíše dostávají lidé, kteří svěří naivně správu svých peněz do rukou „finančního poradce“.

Ten jim ve jménu maximální provize navrhne investovat do 10 podílových fondů 20 jednotlivých akcií, tří nemovitostí, korporátních dluhopisů, bitcoinu a do fondů penzijního připojištění. To není investiční portfolio, ale spíše chaos.

Diverzifikace je součástí komplexní investiční strategie

Nepřemýšlejte příliš nad tím, co by mohly vaše investice v budoucnu dělat, raději se zaměřte na to, co byste měli dělat vy jako investor. Už Benjamin Graham byl přesvědčený, že přílišné věnování pozornosti tomu, co právě dělá akciový trh, je hlavním důvodem, proč mnoho jednotlivců selhává ve snaze stát se dlouhodobým investorem.

Podle Grahama nepotřebuje inteligentní investor vynikající intelekt, školení ani odborné znalosti. Namísto toho charakterizují inteligentního investora rysy jako sebeovládání a trpělivost. Skutečně úspěšná investiční strategie zahrnuje principy trpělivosti, odolnosti a disciplíny.

Investování je pomalý a stabilní způsob, jak budovat bohatství, přičemž vám pravděpodobně nebude každý rok přinášet velkolepé výnosy a některé roky bude investor dokonce ve ztrátě.

Smyslem investování je podstoupení přiměřeného rizika za možnost získat v budoucnu více peněz, a k tomu právě diverzifikace nezbytně patří.

Riziko a návratnost spolu neoddělitelně souvisí a investoři by měli pochopit, že i když jsou poklesy hodnoty portfolia nepříjemné, neměly by je překvapit. Pokud zjistíte, že obchodujete příliš aktivně a snažíte se časovat trh, abyste ho „přechytračili“, nedivte se, že se v tomto procesu spálíte.

Neexistuje jen jediný správný přístup k diverzifikaci – je to individuální

Bez ohledu na vaše finanční prostředky nebo investiční strategii mějte na paměti, že neexistuje univerzální model diverzifikace, který by vyhovoval potřebám každého investora. Váš osobní investiční horizont, tolerance vůči riziku, investiční cíle, finanční prostředky a úroveň investičních zkušeností hrají při určování vaší strategie diverzifikace obrovskou roli.

Pokud vám nyní přijde, že jste možnostmi diverzifikace portfolia příliš zahlcení, nezoufejte. Dejte si chvílí pauzu a pak se opět vrhněte do dalšího studia, případně delegujte své investiční rozhodování na někoho jiného. Existuje několik investičních platforem, které vám pomohou s návrhem strategie a zprostředkují vám pasivní investování bez starostí, jako například Portu nebo Fondee.

Ohodnoťte tento článek

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
RECENZE

TOP Forex brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 78 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 88 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo