Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Diverzifikace: Nezbytná součást strategie, bez které se investor neobejde

Diverzifikace: Nezbytná součást strategie, bez které se investor neobejde
Zdroj: depositphotos.com

Diverzifikace je pro dlouhodobý investiční úspěch zásadní, neboť snižuje celkové riziko, které musí investor v rámci svého investování podstupovat. Nezaručí vám konstantní výnos každý rok, ale může zajistit, že vaše investiční portfolio bude vykazovat mnohem stabilnější výkonnost a výrazně sníží pravděpodobnost, že byste skončili s prázdnou.

V “ideálním světě” by samozřejmě dokázal investor přesně odhadnout budoucí návratnost investičních alternativ. V takovém případě by byla logickou volbou nulová diverzifikace a investování všech peněz do investic s nejvyšší budoucí návratností. Protože však žijeme ve skutečném světě a předpovídání budoucnosti je nemožné, diverzifikace je (a bude) stěžejní součástí investiční strategie všech investorů, kteří to se svými investicemi myslí skutečně vážně.

Diverzifikace stručně

 • Diverzifikace znamená, že rozdělíte své peníze mezi různé typy investic, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti, takže pokud se jednomu z nich nebude dařit, ostatní mohou být úspěšné.
 • Diverzifikace vás chrání před velkými ztrátami a máte díky ní větší šanci, že v dlouhodobém horizontu vyděláte.
 • Diverzifikace má zásadní roli pro dlouhodobý investiční úspěch – snižuje celkové riziko a zajišťuje stabilnější výkonnost portfolia.
 • Má za cíl vyrovnat nesystematická rizika, jako jsou finanční, provozní nebo podnikatelská rizika, ekonomické a finanční krize. Nemůže však chránit před systematickými riziky, jako jsou pandemie a války.

Obsah

Co je to diverzifikace?

Diverzifikace je strategie řízení rizik, která kombinuje širokou škálu investic v rámci vašeho portfolia. Diverzifikované portfolio obsahuje kombinaci různých typů aktiv, cenných papírů. Jejím cílem přitom je omezení nadměrné expozice vůči jakémukoliv jednotlivému aktivu nebo finančnímu instrumentu do té míry, aby jeho případná nedostatečná výkonnost neohrozila výrazně výkonnost portfolia jako celku.

Vhodně diverzifikované portfolio přináší na dlouhém investičním horizontu stabilnější výnos, při snížené míře rizika.

Cílem diverzifikace je “vyhlazení” nesystematických rizikových událostí, které mohou ohrozit výkonnost vašeho portfolia – finanční, provozní či podnikatelská rizika, hospodářské a finanční krize. Vůči systémovým rizikům, jako jsou například pandemie a války vás však ani diverzifikace neochrání.

Diverzifikace se snaží vyhladit nesystematické rizikové události v portfoliu, takže pozitivní výkonnost některých investic neutralizuje negativní výkonnost jiných. Výhody diverzifikace platí pouze v případě, že cenné papíry v portfoliu nejsou dokonale korelované – to znamená, že na tržní vlivy reagují odlišně, často protichůdně.

Tip pro akciové investory: Studie a matematické modely ukázaly, že udržování dobře diverzifikovaného portfolia 25 až 30 akcií přináší nejefektivnější úroveň snížení rizika.

Investování do většího počtu cenných papírů přináší další výhody diverzifikace, avšak ve výrazně menší míře.

Proč je diverzifikace důležitá?

Ve světle událostí, které nastávají běžně na akciovém trhu, mohou někteří z investorů propadat dojmu, že diverzifikace nemá smysl, akcie obecně stoupají nebo klesají jako celek. Důležité je si uvědomit, že diverzifikace nevylučuje systematické (tržní) riziko, a proto je nutné diverzifikovat nejenom v rámci třídy aktiv, ale také napříč jednotlivými aktivy.

Většina akcií je pozitivně korelována – to znamená, že mají tendenci se pohybovat v reakci na nové informace podobně.

Někteří investoři se nesprávně domnívají, že je možné dosáhnout vysoké návratnosti, aniž by podstupovali jakékoliv riziko. Není to pravda a ani diverzifikace nedokáže riziko plně eliminovat.

Investiční riziko je nutné podstupovat, s vhodnou diverzifikací je však možné celkovou rizikovost investičního portfolia výrazně snížit.

Diverzifikaci potřebujete k minimalizaci investičního rizika. Kdybychom dokonale znali budoucnost, každý by si mohl jednoduše vybrat jednu investici, která by se dokonale osvědčila na tak dlouho, jak by bylo třeba. Protože je však budoucnost velmi nejistá a trhy se neustále mění, diverzifikujeme své investice mezi různé společnosti a aktiva, která nejsou vystavena stejným rizikům.

Cílem diverzifikace není maximalizovat výnosy. V každém okamžiku mohou investoři, kteří soustředí kapitál do omezeného počtu investic, dosáhnout lepších výsledků než diverzifikovaný investor. S prodlužujícím se investičním horizontem však diverzifikované portfolio obecně překonává většinu více koncentrovaných portfolií. Tato skutečnost podtrhuje problematičnost snahy vybrat pouze několik vítězných investic.

Poznámka

Návratnost investice, spolu s rizikem a likviditou tvoří vrcholy investičního trojúhelníku, což je další ze stěžejních pojmů investiční teorie. Pokud vás zajímá toto téma více, přečtěte si tento komplexní článek.

Jedním z klíčů k diverzifikaci je vlastnictví investic, které mají na podobných trzích různou výkonnost. Když například ceny akcií rostou, výnosy dluhopisů zpravidla klesají.

Odborníci by řekli, že akcie a dluhopisy jsou negativně korelované. I ve vzácných okamžicích, kdy se ceny akcií a výnosy dluhopisů pohybují stejným směrem (obě třídy aktiv rostou nebo obě ztrácejí), mají akcie obvykle mnohem větší volatilitu – to znamená, že získávají nebo ztrácejí mnohem více než dluhopisy.

I když ne každá investice v dobře diverzifikovaném portfoliu bude negativně korelovaná, cílem diverzifikace je nakupovat aktiva, která se nepohybují ve vzájemném souladu.

Diverzifikace se v praxi skládá hned z několika fází

Úvodní řádky vás pravděpodobně přiměly o diverzifikaci přemýšlet. Ptáte se nyní, jak ji realizovat v praxi? K diverzifikaci lze přistupovat velmi komplexně, byly o ní napsány celé knihy, pro účely tohoto textu si však postačíme s kratším přehledem, který ve stručnosti shrnuje 9 fází diverzifikace od té nejdůležitější až po nejméně významnou.

Fáze 1: Výběr více tříd aktiv

Pravděpodobně nejdůležitějším poměrem ve vašem portfoliu je poměr akcií vůči dluhopisům. Jedná se o dvě nejvíce využívané třídy aktiv a jejich poměr v portfoliu ovlivňuje výkonnost vašich investic velmi výrazně.

Drtivá většina investorů tak diverzifikuje právě mezi akcie a dluhopisy, přičemž s rostoucím věkem by mělo v portfoliu přibývat množství dluhopisů. Obecné pravidlo říká, že by mělo procentuální zastoupení akcí ve vašem portfoliu odpovídat přibližně rozdílu mezi číslem 100 a vaším věkem.

Investoři by však neměli zapomínat i na další třídy aktiv, jako jsou drahé kovy – především zlato a stříbro, jiné komodity, nemovitosti a jako alternativa mohou posloužit i kryptoměny.

Investičních alternativ máte celou řadu a rozhodně není vhodné se plně koncentrovat na nejvíce obchodované akcie. Na dluhopisy a zlato se často zapomíná, zejména v krizových dobách však oceníte jejich roli v portfoliu kvůli vzájemné korelaci všech akcií. Pokud zasáhne globální hospodářství výrazný problém, všechny akcie mají tendenci padat bez ohledu na jejich fundamenty. Dluhopisy a zlato se chovají dlouhodobě inverzně – pokud cena akcií klesá, jejich cena stoupá.

Investice do nemovitostí jsou pak velmi individuální záležitostí – někteří investoři ji vyřeší nákupem fyzické nemovitosti nebo nákupem nemovitostních podílových fondů, jiní se nemovitostem vyhýbají. Kryptoměny jsou pak samostatnou kategorií.

Obecná pravidla se v případě diverzifikace hledají složitě, dlouhodobě však platí, že investování napříč několika třídami aktiv je pro dlouhodobé a udržitelné budování bohatství nezbytné.

Fáze 2: Výběr více cenných papírů v rámci třídy aktiv

Další důležitou fází diverzifikace je výběr různých cenných papírů. Pokud krachuje společnost Wirecard nebo Hertz, případně země jako Argentina nebo Řecko nebudou schopné splácet své dluhopisy, nechcete být zrovna investorem, který vlastní tento konkrétní cenný papír.

Proto je třeba diverzifikovat i v rámci jednotlivých tříd aktiv – tedy nakupovat hned několik jednotlivých akcií a dluhopisů.

Jedinou výjimku představují akcie burzovně obchodovatelných fondů – ETF.

Tyto fondy vám nabízejí okamžitou diverzifikaci v rámci dané třídy aktiv, neboť jsou tvořeny kolekcemi desítek nebo i stovek akcií či dluhopisů. Na burze si můžete koupit jedinou akcii tohoto fondu a automaticky tak získat malý podíl ve všech aktivech, které toto ETF tvoří.

Zkrátka nechcete dosáhnout situace, kdy by velice špatná výkonnost jednoho cenného papíru mohla výrazně ovlivnit výkonnost vašeho investičního portfolia jako celku.

Fáze 3: Výběr odvětví a sektorů

Ve způsobu fungování různých průmyslových odvětví nebo sektorů existují obrovské rozdíly. Když investoři diverzifikují napříč různými odvětvími, snižuje se pravděpodobnost, že budou ovlivněni rizikem specifickým pro dané odvětví.

Vezměme si například americký zákon CHIPS z roku 2022. Tento právní předpis má dopad na mnoho různých průmyslových odvětví, i když jsou jím některé společnosti ovlivněny více než jiné. Z velké části jsou ovlivněni výrobci polovodičů, odvětví finančních služeb může pocítit menší, zbytkové dopady a ostatních odvětví se tento zákon téměř vůbec nedotýká.

Investoři by měli diverzifikovat napříč odvětvími a vyvažovat tak různá hrozící rizika. Vezměme si například dva oblíbené způsoby zábavy: cestování a digitální streamování. Investoři, kteří doufají, že se zajistí proti riziku budoucích velkých dopadů další pandemie, mohou investovat do platforem pro digitální streamování (tj. pozitivně ovlivněných lockdowny). Zároveň mohou investoři zvážit, zda současně neinvestovat do leteckých společností. Teoreticky mohou tato dvě nesouvisející odvětví minimalizovat celkové riziko portfolia.

Kolik akcií musíte vlastnit, abyste byli správně diverzifikováni? Studie publikovaná v časopise Journal of Risk and Financial Management zjistila, že proměnných, které je třeba vzít v úvahu, je jednoduše příliš mnoho a “optimální počet akcií, které tvoří dobře diverzifikované portfolio, neexistuje”.

Fáze 4: Fáze životního cyklu společnosti (růst vs. hodnota)

Akcie veřejně obchodovaných společností se obvykle dělí do dvou kategorií: růstové nebo hodnotové.

 • Růstové akcie jsou akcie společností, u nichž se očekává vyšší růst zisku nebo tržeb, než je průměr v odvětví.
 • Hodnotové akcie jsou akcie společností, u nichž se na základě současných fundamentálních údajů o společnosti zdá, že se obchodují se slevou.

Růstové akcie bývají rizikovější, protože očekávaný růst společnosti se nemusí naplnit. Pokud například Federální rezervní systém zpřísní měnovou politiku, je obvykle k dispozici méně kapitálu (nebo je nákladnější si peníze půjčit), což vytváří obtížnější prostředí pro růstové společnosti. Růstové společnosti však mohou využít zdánlivě neomezený potenciál a překonat očekávání, čímž dosáhnou ještě vyšších výnosů, než se původně očekávalo.

Na druhé straně hodnotové akcie bývají spíše zavedené, stabilní společnosti (typicky blue chip akcie). Tyto společnosti sice již možná využily většinu svého potenciálu, ale obvykle s sebou nesou menší riziko. Diverzifikací do obou typů akcií by investor vydělal na budoucím potenciálu některých společností a zároveň by těžil ze stávajících výhod jiných.

Fáze 5: Tržní kapitalizace (velké vs. malé)

Investoři by také měli zvážit investování do různých cenných papírů na základě tržní kapitalizace podkladového aktiva nebo společnosti. Vezměte si obrovské provozní rozdíly mezi společnostmi Apple a Embecta Corporation. Od srpna 2022 jsou obě společnosti součástí indexu S&P 500, přičemž Apple představuje 7 % indexu a Embecta 0,000005 % (data k 19. 10. 2022).

Každá z těchto dvou společností bude mít značně odlišný přístup k získávání kapitálu, uvádění nových produktů na trh, známosti značky a potenciálu růstu. Obecně lze říci, že akcie s nižší kapitalizací mají větší prostor pro růst. Akcie společností s vyšší kapitalizací však bývají bezpečnější investicí.

Fáze 6: Rizikový profil investice a délka splatnosti

Téměř u každé třídy aktiv si investoři mohou zvolit základní rizikový profil cenného papíru. Vezměme si například cenné papíry s pevným výnosem – dluhopisy. Investor si může vybrat, zda chce koupit dluhopisy vlád s nejlepším ratingem na světě, nebo dluhopisy téměř zaniklých soukromých společností, které získávají nouzové finanční prostředky.

Mezi několika desetiletými dluhopisy existují značné rozdíly v závislosti na emitentovi, jeho úvěrovém ratingu, budoucím provozním výhledu a stávající úrovni zadlužení. Totéž lze říci i o jiných typech investic. Developerské projekty s větším rizikem mohou přinášet větší výnosy než zavedené, fungující nemovitosti. Mezitím kryptoměny s delší historií a větším přijetím, jako je Bitcoin, nesou menší riziko ve srovnání s mincemi nebo tokeny s menší tržní kapitalizací.

U cenných papírů s pevným výnosem mají i různé délky splatnosti vliv na různé rizikové profily. Obecně platí, že čím delší je splatnost, tím vyšší je riziko kolísání cen dluhopisů v důsledku změn úrokových sazeb. Krátkodobé dluhopisy obvykle nabízejí nižší úrokové sazby – zároveň však bývají méně ovlivněny nejistotou budoucích výnosových křivek. Investoři, kterým více vyhovuje riziko, mohou zvážit investici do dlouhodobějších dluhopisů, které mají tendenci vyplácet vyšší úroky.

Délka splatnosti hraje roli i v jiných třídách aktiv. Zvažte rozdíl mezi krátkodobými nájemními smlouvami u rezidenčních nemovitostí (tj. do jednoho roku) a dlouhodobými nájemními smlouvami u komerčních nemovitostí (tj. někdy pět let a více). Ačkoli je větší jistota při inkasování příjmů z nájemného díky uzavření dlouhodobé smlouvy, investoři obětují flexibilitu v podobě možnosti zvyšování cen nebo možné změně nájemců.

Fáze 7: Geografická diverzifikace

V čem spočívá tato fáze diverzifikace? Kromě výběru více aktiv je také důležitá geografická diverzifikace.

Ukažme si to na příkladu akcií. Pokud nakoupíte akcie desítky největších amerických technologických společností, dostatečné diverzifikace vašeho portfolia nedosáhnete.

Je třeba vybírat mezi americkými akciemi, evropskými akciemi a například akciemi rozvíjejících se trhů. Stačí se jenom zamyslet, pokud americký akciový trh dlouhodobě outperformuje ostatní světové akciové trhy, je moudré investovat veškeré své peníze na americkém akciovém trhu? Není možné, že se situace v budoucnu otočí? To sice nemusí, ani to nevíme, ale není moudré investovat všechny peníze pouze v USA.

Podobně v případě dluhopisů byste měli skládat portfolio ze státních, korporátních nebo protiinflačních dluhopisů.

Stejné principy platí i pro nemovitosti – bytové/nebytové prostory, komerční nemovitosti, byty v jednom městě atd.

Je jasné, že diverzifikace v některých třídách aktiv budete dosahovat hůře než v jiných, ale právě za tím účelem vznikly podílové fondy, ETF, crowdfundingové platformy a další investiční nástroje.

Fáze 8: Více správců zainvestovaných aktiv

Pokud hraje ve vašem portfoliu důležitou roli aktivní správa podílových fondů, možná bude vhodnější, aby ji realizovalo více manažerů. Může se ukázat, že jeden ze správců podílových fondů se ukáže méně schopný než ostatní. Pak byste určitě ocenili, že jste mu nesvěřili podstatnou část ze svých peněz.

Pokud využíváte pasivní burzovně obchodovatelné fondy, nemělo by to být takovým problémem a můžete je všechny nakupovat prostřednictvím jedné platformy či ETF brokera, jelikož vliv managementu na tyto investice je zanedbatelný.

Využíváte-li například i alternativní investiční nástroje, jako jsou P2P půjčky, je rovněž vhodné své investice náležitě diverzifikovat a rozložit je mezi vícero platforem – na výběr máte například Bankerat, Mintos, Bondster a další.

Fáze 9: Využití více brokerů

Je poměrně pravděpodobné, že bude bezpečné mít všechny své peníze investované u jednoho vhodně zvoleného brokera. Pokud by vám ale dělal starosti jeho případný krach, není od věci si své investice rozdělit mezi vícero zprostředkovatelů. Koneckonců, profesionální investoři často volí pro své investice více brokerů.

Jedná se však už o krok, který nemusí podstupovat zdaleka každý začínající investor. Zvažují ho spíše investoři, jejichž investiční majetek dosahuje milionů korun.

Jak může snadno dosáhnout diverzifikace drobný investor?

Časová a rozpočtová omezení mohou neinstitucionálním investorům, tj. jednotlivcům, ztěžovat vytvoření dostatečně diverzifikovaného portfolia. Tento problém je klíčovým důvodem, proč jsou podílové a burzovně obchodované fondy u drobných investorů tak oblíbené. Zejména nákup akcií burzovně obchodovaného fondu nabízí levný způsob diverzifikace investic.

Zatímco podílové fondy poskytují diverzifikaci napříč různými třídami aktiv, fondy obchodované na burze (ETF) umožňují investorům přístup na úzké trhy, jako jsou komodity, které by byly běžně obtížně dostupné.

Jednotlivec s portfoliem v hodnotě 300 000 Kč, může prostřednictvím ETF poměrně snadno dosáhnout značné diverzifikace napříč jednotlivými třídami aktiv.

Existuje několik důvodů, proč je to pro investory výhodné. Za prvé, individuální nákup cenných papírů pomocí různých tržních příkazů může být nákladný. Kromě toho pak musí investoři sledovat váhu jednotlivých složek svého portfolia, aby zajistili správnou diverzifikaci. Investování do ETF fondů je jednoduše investiční přístup, který upřednostňuje minimalizaci rizika.

Pozor na správné pochopení nadměrné diverzifikace

Může se vám stát, že dosáhnete něčeho jako nadměrné diverzifikace? Samozřejmě. Čím více portfolio manažerů, brokerů, aktiv a jednotlivých investic, tím náročnější bude jejich správa. Amatérští investoři však často hovoří o nadměrné diverzifikaci, jejich portfolio přitom ve skutečnosti není diverzifikované ani průměrně.

Vlastní například 5 různých aktivně řízených podílových fondů zaměřených na americké akcie a k tomu další dvě pasivní ETF sledující výkonnost indexu S&P 500. Ano, investují do 7 různých fondů, ale všechny tyto fondy nakupují stejné akcie. Mnohem vyšší úrovně diverzifikace byste dosáhli nákupem jediného ETF – například iShares MSCI World SRI UCITS, které kopíruje výkonnost celosvětového akciového indexu.

Do problémů s nadměrnou diverzifikací se spíše dostávají lidé, kteří svěří naivně správu svých peněz do rukou “finančního poradce”.

Ten jim ve jménu maximální provize navrhne investovat do 10 podílových fondů 20 jednotlivých akcií, tří nemovitostí, korporátních dluhopisů, bitcoinu a do fondů penzijního připojištění. To není investiční portfolio, ale spíše chaos.

Výhody a nevýhody diverzifikace

Hlavním účelem diverzifikace je zmírnění rizika. Rozložením investic do různých tříd aktiv, odvětví nebo splatností se snižuje pravděpodobnost, že zažijete tržní otřesy, které budou mít na všechny vaše investice stejný dopad.

Diverzifikace má i další výhody. Někteří investoři mohou zjistit, že díky diverzifikaci je investování zábavnější, protože podporuje zkoumání různých jedinečných investic. Diverzifikace může také zvýšit šanci, že vás ovlivní pozitivní zprávy. Místo abyste doufali v příznivé zprávy specifické pro jednu společnost, mohou být pro vaše portfolio přínosné pozitivní zprávy, které ovlivní jednu z desítek vašich zainvestovaných společností.

Diverzifikace má však i své nevýhody. Čím více podílů portfolio obsahuje, tím časově náročnější může být jeho správa – a tím dražší, protože nákup a prodej mnoha různých podílů s sebou nese více transakčních poplatků a brokerských provizí. Zásadnější je, že strategie rozprostření diverzifikace působí oběma směry a snižuje jak riziko, tak odměnu.

Poznámka

Řekněme, že jste investovali 120 000 korun rovnoměrně mezi šest akcií a hodnota jedné akcie se zdvojnásobí. Váš původní podíl 20 000 korun má nyní hodnotu 40 000 korun. Jistě jste vydělali hodně, ale ne tolik, jako kdybyste celých 120 000 korun investovali do této jediné společnosti. Tím, že vás diverzifikace chrání při poklesu, vás omezuje při růstu – alespoň v krátkodobém horizontu. V dlouhodobém horizontu mají diverzifikovaná portfolia tendenci dosahovat vyšších výnosů.

Výhody:

 • Snižuje riziko portfolia
 • Zajišťuje proti volatilitě trhu
 • Nabízí potenciálně vyšší výnosy v dlouhodobém horizontu
 • Pro investory může být zajímavé zkoumat nové investice

Nevýhody:

 • Omezuje krátkodobé zisky
 • Časová náročnost
 • Vyžaduje více transakčních poplatků a provizí
 • Pro nezkušené investory může být náročná

Diverzifikovatelné vs. nediverzifikovatelné riziko

Smyslem diverzifikace je minimalizovat (nebo dokonce eliminovat) riziko v rámci portfolia. Existují však určité typy rizik, které můžete diverzifikovat, a určité typy rizik, které existují bez ohledu na způsob diverzifikace. Tyto typy rizik se nazývají nesystematické riziko a systematické riziko.

Vezměme si dopad pandemie covid-19. V důsledku celosvětové zdravotní krize přestalo fungovat mnoho podniků. Zaměstnanci v mnoha různých odvětvích byli propuštěni a spotřebitelské výdaje ve všech odvětvích byly ohroženy poklesem. Na jedné straně bylo téměř každé odvětví negativně ovlivněno zpomalením ekonomiky. Na druhé straně pak téměř každé odvětví těžilo z vládních zásahů a měnových stimulů. Dopad covid-19 na finanční trhy byl systematický.

Diverzifikace má obecně za cíl snížit nesystematické riziko. Jedná se o rizika specifická pro danou investici, která jsou pro daný cenný papír jedinečná. Mezi příklady diverzifikovatelných nesystematických rizik patří např:

 • Podnikatelské riziko: Riziko spojené s konkrétní společností na základě povahy její činnosti a toho, co dělá na trhu.
 • Finanční riziko: Rizika související s finančním zdravím, likviditou a dlouhodobou platební schopností konkrétní společnosti nebo organizace.
 • Provozní riziko: Riziko související s poruchami v procesech výroby nebo distribuce zboží.
 • Regulační riziko: Riziko, že legislativa může mít nepříznivý dopad na dané aktivum.

Prostřednictvím diverzifikace se investoři snaží snížit výše uvedená rizika, které je na základě držených investic možné různě kontrolovat. 

Diverzifikace je součástí komplexní investiční strategie

Nepřemýšlejte příliš nad tím, co by mohly vaše investice v budoucnu dělat, raději se zaměřte na to, co byste měli dělat vy jako investor. Už Benjamin Graham byl přesvědčený, že přílišné věnování pozornosti tomu, co právě dělá akciový trh, je hlavním důvodem, proč mnoho jednotlivců selhává ve snaze stát se dlouhodobým investorem.

Podle Grahama nepotřebuje inteligentní investor vynikající intelekt, školení ani odborné znalosti. Namísto toho charakterizují inteligentního investora rysy jako sebeovládání a trpělivost. Skutečně úspěšná investiční strategie zahrnuje principy trpělivosti, odolnosti a disciplíny.

Poznámka

Konkrétně:

 • Dlouhodobý investiční horizont
 • Nepoužívání finanční páky ke zvýšení návratnosti investic
 • Aplikace strategie “kup a drž” (angl. buy and hold)
 • Globální diverzifikace
 • Pečlivá alokace aktiv (rozdělení poměru akcií vůči dluhopisům) založená na vaší jedinečné toleranci vůči riziku
 • Udržení investičních nákladů na minimu

Investování je pomalý a stabilní způsob, jak budovat bohatství, přičemž vám pravděpodobně nebude každý rok přinášet velkolepé výnosy a některé roky bude investor dokonce ve ztrátě.

Smyslem investování je podstoupení přiměřeného rizika za možnost získat v budoucnu více peněz, a k tomu právě diverzifikace nezbytně patří.

Riziko a návratnost spolu neoddělitelně souvisí a investoři by měli pochopit, že i když jsou poklesy hodnoty portfolia nepříjemné, neměly by je překvapit. Pokud zjistíte, že obchodujete příliš aktivně a snažíte se časovat trh, abyste ho “přechytračili”, nedivte se, že se v tomto procesu spálíte.

Neexistuje jen jediný správný přístup k diverzifikaci – je to individuální

Diverzifikace je velmi důležitý pojem v oblasti finančního plánování a řízení investic. Jedná se o myšlenku, že se investováním do různých věcí snižuje celkové riziko vašeho portfolia. Místo toho, abyste všechny své peníze vložili do jediného aktiva, rozprostřete své jmění mezi různá aktiva a vystavíte se tak menšímu riziku ztráty kapitálu. Díky snadným transakcím a investování online je nyní neuvěřitelně snadné diverzifikovat své portfolio prostřednictvím různých tříd aktiv a dalších strategií.

Bez ohledu na vaše finanční prostředky nebo investiční strategii mějte na paměti, že neexistuje univerzální model diverzifikace, který by vyhovoval potřebám každého investora. Váš osobní investiční horizont, tolerance vůči riziku, investiční cíle, finanční prostředky a úroveň investičních zkušeností hrají při určování vaší strategie diverzifikace obrovskou roli.

Pokud vám nyní přijde, že jste možnostmi diverzifikace portfolia příliš zahlcení, nezoufejte. Dejte si chvílí pauzu a pak se opět vrhněte do dalšího studia, případně delegujte své investiční rozhodování na někoho jiného. Existuje několik investičních platforem, které vám pomohou s návrhem strategie a zprostředkují vám pasivní investování bez starostí, jako například Portu nebo Fondee.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
18
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (2 komentáře)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Adam Makeš

Vzhledem k tomu v jaký se nacházíme době, si myslím, že je diverzifikace investic pomalu základ, aby výnos a riziko byly v nějaké dobrém poměru. Sám mám v podstatě směs od kryptoměny, fondů, po několik investic do půjček na bondsteru, kde to mám ještě rozdvojené na českém a euro tržišti, kvůli lepším výnosům a celkově abych s tím mohl i dlouhodobě pracovat a mít nějaké vyhlídky.

Ing. Tomáš T

Super pohled! Nelze než nesouhlasit… o tom celém to je. :-)

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.