Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Zdanění dividend: Jakou sazbou se daní dividendy a jak postupovat při vyplnění daňového přiznání?

Publikováno
Zdanění dividend: Jakou sazbou se daní dividendy a jak postupovat při vyplnění daňového přiznání?
Zdroj: Depositphotos.com

Dividendový výnos podléhá povětšinou zdanění. Jak budete postupovat při vyplňování daňového přiznání závisí na tom, zda se jedná o dividendu vyplacenou českou společností nebo zahraniční.

Investoři přitom obvykle považují dividendové akcie nebo burzovně obchodované fondy vyplácející dividendy za atraktivní, protože celková návratnost investice zahrnuje nejenom dividendu, ale také případné zhodnocení tržní ceny. Kvalitní dividendové tituly pak mohou investorovi přinést i zajímavý pasivní příjem, který může časem třeba pokrýt i většinu z životních potřeb. Proto se dividendové investice těší poměrně výrazné popularitě.

Když se však blíží termín odevzdání daňového přiznání, způsobují často vyplacené dividendy za předchozí rok investorům bolehlav. Alespoň tedy v případě, že chtějí dividendu odvést dle daňových zákonů, aby se vyhnuly případné nepříjemné návštěvě z “berňáku”. Jak to tedy s daněním dividend je? Můžete narazit na nějaké problémy? Jak vyplacené dividendy uvést do daňového přiznání? To a mnohem více se dozvíte na následujících řádcích.

Základy danění dividend
 • Příjmy z dividend podléhají zdanění. Jak vysoká daň bude, závisí na tom, zda dividendu vyplácí česká nebo zahraniční společnost.
 • Zdanění dividend je možné se vyhnout, pokud celkový příjem z dividend nepřesáhne za rok (ve zdaňovacím období) 6 000 Kč.
 • Česká daň z dividend činí 15 %. Dividendy zahraničních společností vám jsou vypláceny již zdaněné, ale sazba se může lišit od té české dle jednotlivých zemí.
 • Vyplněním formuláře W-8BEN potvrzujete, že daně odvádíte v ČR. Díky tomu vám budou americké dividendy daněny 15% sazbou, namísto běžné americké sazby ve výši 30 %.

Obsah článku

Jako český investor máte povinnost danit příjmy z investic v ČR

Ačkoliv můžete držet, americké, německé, britské nebo třeba asijské akcie, máte jako český daňový rezident povinnost vaše příjmy danit v ČR, nezáleží přitom na velikosti těchto příjmů. I když tak inkasujete dividendy ve výši pár desítek dolarů či eur, musíte tento příjem v daňovém přiznání uvést.

Z pohledu Zákonu č. 586/1992 Sb. – Zákon o daních z příjmů, je dividendový výnos považován za příjem z kapitálového majetku (konkrétně tuto problematiku řeší paragraf 8). Na tento výnos tak není uvalena klasická daň z příjmů.

Investoři jsou však povinni z vyplacených dividend platit srážkovou daň, která v ČR činí 15 %.

Vyplatí-li vám zahraniční firma dividendu, obvykle už ji obdržíte na obchodní účet zdaněnou srážkovou daní země, kde společnost sídlí – má tam daňový domicil. Výše srážkové daně se přitom v jednotlivých zemích liší.

Výše srážkové daně na vyplacené dividendy ve vybraných zemích
Výše srážkové daně na vyplacené dividendy ve vybraných zemích

Co je formulář W-8BEN?

Jedná se o prohlášení investora, jež není občanem ani rezidentem USA, který potvrzuje, že jeho daňovým domicilem je jiná země než USA, například Česká republika.

Díky podepsání tohoto formuláře je následně příjem z amerických dividend daněn “českou” 15% srážkovou daní namísto 30% “americké” srážkové daně. Pozor, ne každý broker podpis tohoto formuláře investorovi zprostředkuje!

Vzhledem k různým výším srážkových daní v jednotlivých zemích se tak danění dividend pro českého investora liší v závislosti na tom, odkud mu dividendový výnos plyne. Jakým způsobem? Na to se podíváme nyní.

Jakým způsobem se daní dividendové příjmy?

Bezproblémově se jeví dividendový výnos inkasovaný od akciové společnosti sídlící v České republice. 15% srážkovou daň v takovém případě odvede rovnou podnik, který dividendu investorům vyplácí. Investor tak už obdrží na obchodní účet dividendu sníženou o výše zmíněnou srážkovou daň – čistou dividendu – a tak nemusí tento výnos dále řešit – nemusí ho uvádět do daňového přiznání.

Rozdíl přirozeně panuje, pokud vám dividendu vyplácí společnost se zahraničním domicilem. Nastat přitom mohou dvě možnosti. V horším případě budete muset dividendový výnos zdanit dvakrát – jak v zemi, kde sídlí daná společnost, tak posléze u nás. Tato situace tzv. “problém dvojího zdanění” však nastává poměrně výjimečně.

S drtivou většinou zemí, ve kterých může český investor potenciálně investovat má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Pokud investor prokáže, že dividendu už zdanil u zahraničního finančního úřadu, je osvobozen od povinnosti uhradit srážkovou daň z této dividendy znovu v ČR. Všechny příjmy ze zahraničních dividend (v hrubé výši) je třeba uvést v daňovém přiznání do řádku č. 38 – Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle paragrafu 8 zákona.

Od základu daně lze posléze odečíst metodou zápočtu (viz níže) daně zaplacené v zahraničí. Tyto informace se uvádí v Příloze 3 daňového přiznání. Zaplacení daně v zahraničí je pak investor povinen prokázat potvrzením zahraničního plátce dividend.

Přehled států, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění naleznete na stránkách Ministerstva financí.

Je možné si nechat vrátit přeplatek zaplacené daně?

Jak jste si mohli všimnout v tabulce výše, některé země jako například Německo, Itálie nebo Francie mají vyšší srážkovou daň než ČR. V takovém případě máte nárok na vrácení rozdílu v zaplacené dani. Obecně je však tento proces poměrně složitý, zpoplatněný, takže při menších objemech vyplacených zahraničních dividend nemá ani smysl o přeplatek žádat.

Většina finančních správ postupuje při vracení přeplatků na daních podobně rychle jako ta česká, tím spíše, když mají vracet daně zahraničnímu rezidentovi. Budete muset předkládat své osobní údaje potvrzené českou finanční správou a tyto dokumenty zaslat (někdy i v papírové podobě) na finanční úřad v dané zemi. Zkrátka, pokud vám nejde o přeplatky v řádech tisíců korun – vyplacené dividendy o objemu stovek tisíc korun, pravděpodobně se vám žádat o přeplatek vůbec nevyplatí.

Seznam brokerů, vhodných pro obchodování amerických dividendových akcií (možnost podepsání formuláře W-8BEN):

Favorit redakce

Investování zahrnuje rizika ztrát.‎
Výhody
 • Velmi seriózní firma s dlouhou bezproblémovou historií
 • Absence minimálního vkladu
Nevýhody
 • Sice propracovaná, ale poměrně složitá platforma
 • Absence českého jazyka a zatím i české zákaznické podpory
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Investování na finančních trzích zahrnuje rizika.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎

Zdanění zahraničních dividend krok za krokem

Dividendy vyplacené firmami s českým domicilem tedy nemusíte v daňovém přiznání řešit. Pojďme si projít krok za krokem, jak zdanit příjmy ze zahraničních dividend:

A) Daňový domicil plátce dividendy

V prvé řadě by vás měl zajímat, pravděpodobně už při výběru potenciální investice, daňový domicil plátce dividendy. Už tady vám však můžeme prozradit, že pokud inkasujete zahraniční dividendy z více zemí, s každou zemí navíc se vám vyplnění daňového přiznání o něco zkomplikuje. Možná se vyplatí na tuto skutečnost myslet už při volbě jednotlivých investic.

B) Máme s danou zemí uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění?

Jak už bylo uvedeno výše, s většinou zemí, ve kterých budete pravděpodobně investovat, Česká republika smlouvu o zamezení dvojího zdanění uzavřenou má. Zdanění dividend se obvykle nachází v článku 10 této smlouvy, který je věnován dividendám vyplácených plátcem z jednoho smluvního státu příjemci ve státě druhém.

Zde byste se měli zaměřit především na výši srážkové daně, kterou následně použijete pro zápočet daně (Příloha 3 daňového přiznání).

Ačkoliv se tak děje pouze zřídka, může se také stát, že inkasujete dividendu od společnosti, která má daňový domicil ve státě, se kterým ČR tuto smlouvu uzavřenou nemá. (např.: Argentina, Katar, Kostarika)

Poznámka

Smlouvu o zamezení dvojího zdanění s danou zemí uzavřenou nemáme: V takovém případě není možné provést zápočet. Dividenda vyplacená společností s domicilem v této zemi podléhá srážkové dani tohoto státu, a navíc ji musíte klasicky zdanit i 15% “českou” srážkovou daní.

C) Zvolte správnou metodu vyloučení dvojího zdanění

Pokud jste obdrželi dividendu ze smluvního státu, je nutné zvolit správnou metodu vyloučení dvojího zdanění (v drtivé většině případů se bude jednat o metodu zápočtu). Správná metoda vyloučení dvojího zdanění je obvykle uvedena v článku 22 nebo 23 smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Měli byste si pak především zkontrolovat, zda zahraniční společnost nezdanila vaši dividendu vyšší srážkovou daní, než je uvedeno ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění (stát se to může). Zaplacenou daň zahraničnímu finančnímu úřadu lze uvést v zápočtu pouze ve výši, jaká je uvedena v této smlouvě.

D) Daň z dividend zaplacenou v zahraničí je třeba prokázat

Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje dle paragrafu 38 odstavce 5 Zákona č. 586/1992 Sb. – Zákon o daních z příjmů potvrzením zahraničního správce daně.

Dokumenty, kterými se prokážete, že jste zaplatili dividendu v zahraničí by vám měl poskytnout jakýkoliv seriózní akciový broker.

Kromě toho je třeba převést také zahraniční dividendu na českou korunu. Nejjednodušším způsobem převodu měn je využití jednotného směnného kurzu, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo financí ČR ve svém finančním zpravodaji. Jednotné směnné kurzy za rok 2020 můžete najít zde.

Poznámka

Jak uvést dividendový výnos do daňového přiznání

Řekněme, že jste za rok prodali akcie v hodnotě 800 000 Kč, přičemž náklady na jejich nákup činily 400 000 Kč – daňový základ 400 000 Kč. (ř. 40 – výpočet dílčího základu daně řeší příloha 2). Kromě toho jste inkasovali 85 000 Kč vyplacených americkými společnostmi (ř. 38). Tato částka však už byla zatížena 15% srážkovou daní. Do daňového přiznání proto uvádíte hrubou výši dividendy – 100 000 Kč.

Pomineme-li nyní další proměnné – příjem ze závislé činnosti, odečitatelné položky atd., vaše daň nyní činí 75 000 Kč (500 000 Kč x 15 %).

Následně však můžete přistoupit ke zmíněné metodě zápočtu:

 1. Zvolíte stát, ze kterého vám dividenda přišla.
 2. Na ř. 321 uvedete hrubou výši dividendy.
 3. Na ř. 323 uvedete daň zaplacenou v zahraničí. Je třeba počítat se srážkovou daní, která je uvedena ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Pokud společnost zatížila dividendu vyšší srážkovou daní, nelze s touto částkou v daňovém přiznání počítat.

 1. Pokud používáte interaktivní formulář daňového přiznání můžete vidět na ř. 330 a ř. 60, že se vám výše daně, kterou byste měli z prodeje cenných papírů a dividend zaplatit, automaticky snížila o 15 000 Kč, které jste již zaplatili v USA.

 1. Jak už bylo řečeno, pokud jste inkasovali dividendy z více zemí, je třeba pro každou zemi zvlášť vyplnit samostatnou Přílohu 3 daňového přiznání. Čím více je tedy vaše portfolio geograficky diverzifikované, tím složitější bude daňové přiznání vyplnit.

Příklady z praxe:

 • Česká dividenda: Na obchodní účet jste obdrželi dividendu v čisté výši. Dividendový výnos není třeba uvádět v daňovém přiznání ani podstupovat další nezbytné kroky.
 • Zahraniční dividenda vyplacená v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění: Na obchodní účet jste obdrželi dividendu z Nizozemska ve výši 85 000 Kč. Dividenda byla zdaněna 15% srážkovou daní v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Do daňového přiznání uvádíte do řádku č. 38 hrubou dividendu ve výši 100 000 Kč. Využijete možnosti zápočtu, vyplníte Přílohu 3 daňového přiznání a daň zaplacená v zahraničí vám je odečtena od základu daně.
 • Zahraniční dividenda vyplacená v rozporu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění: Na účet brokera vám přijde americká dividenda ve výši 60 000 Kč zdaněná 40% sazbou. Vzhledem k tomu, že ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění s USA je uvedena odečitatelná sazba pouze 15 %, výsledkem je “ztráta” 25 000 Kč. V ř. 38 opět uvedete výši hrubé dividendy 100 000 Kč. S využitím zápočtové metody však můžete daňový základ snížit pouze o “smluvních” 15 % čili 15 000 Kč.
 • Zahraniční dividenda ze země, se kterou nemáme uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění: Na obchodní účet vám dorazí již zdaněná dividenda, vy však musíte tuto částku opět uvést v daňovém přiznání, tentokrát ve výši, která vám skutečně dorazila na obchodní účet. Z této částky je třeba odvést 15% “českou” srážkovou daň. Dividenda je zdaněna dvakrát a vy nemůžete využít zápočtu ke snížení daňového základu.
 • Dividenda ze země s vyšší srážkovou daní než v ČR: Pokud vám přijde dividenda od francouzské firmy, ponížená o 28% srážkovou daň, můžete opět aplikovat metodu zápočtu jako u příkladů výše. Teoreticky byste mohli zažádat o vrácení 13% přeplatku (28 % – 15 %) francouzský finanční úřad. Vzhledem ke složitosti celého procesu se to však vyplatí pouze ve výjimečných případech.
 • Dividenda ze země s nižší srážkovou daní než v ČR: Řekněme, že spravujete 30 % podílů s hlasovacím právem v britské společnosti, která vám tak vyplatí dividendu s 5% srážkovou daní. V takovém případě lze opět odvedenou daň v zahraničí započíst a snížit si tak daňový základ. 10% rozdíl mezi “českou” a “britskou” srážkovou daní je však třeba dodanit.

Pozor na americká “SROčka”

Mezi zajímavými americkými dividendovými akciemi se často objevují společnosti s označením MLP (master limited partnership) a LP (limited partnership), zkrátka americké společnosti s ručeným omezením.

Protože se jedná nezřídka o společnosti s vůbec nejvyšším dividendovým výnosem, často se stávají cílem začínajících investorů. Problém ovšem je, že tyto společnosti za splnění určitých podmínek nemusí platit klasickou americkou daň z příjmu. Na druhé straně jsou však výrazně více zdaněny jejich dividendy. Daňové sazby zahraničních investorů tak činí téměř 40 % – čistý dividendový výnos, který se vám připíše na obchodní účet tak je výrazně nižší než v případě klasické výplaty dividend.

Slovo závěrem

Danění dividend je pro řadu investorů velkým strašákem a často také důvodem, proč se raději dividendovým akciím vyhýbají.

Pokud však zvolíte vhodného brokera, který vám dodá veškeré potřebné podklady a ideálně vám zprostředkuje i podpis formuláře W-8BEN, nejedná se o až tak komplikovaný problém. V podstatě stačí, když se budete držet pokynů uvedených v daňovém přiznání a interaktivní formulář už provede všechny výpočty automaticky za vás.

A pokud si přeci jenom s vyplněním daňového přiznání nebudete vědět rady, proč touto činností nezaměstnat někoho jiného. Zkušený daňový poradce si s vyplněním vašeho daňového přiznání hravě poradí (pokud mu dodáte podklady) a budete mít jistotu, že je vše v pořádku.

Líbil se vám tento článek?
79
1

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (12 komentářů)

Varování

Upozornění: Finex.cz neposkytuje daňové poradenství a autor článku není daňový poradce. Sekce komentářů funguje pouze pro diskuzi mezi samotnými čtenáři.

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Jana KK

Dobrý den,

musí se podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2022, pokud má zaměstnanec pouze příjem ze závislé činnosti a příjem ze zahraničních dividend nižší než 6000 CZK? Částka zdaněna 10% v Rakousku, podléhá smlouvě o dvojího zdanění.
Jiné příjmy v daném roce nemá. Děkuji za odpověď.

Ing. Patrik Kudláček

Dobrý den, Jano. Pokud váš příjem z dividend nepřesáhne v daném roce (zdaňovacím období) zmíněnou částku 6 000 Kč, není třeba tento příjem v daňovém přiznání uvádět. Nicméně nejsme certifikovaní daňoví poradci a pro naprostou jistotu bychom vám doporučovali vše související DP konzultovat s profesionálem.

Franta X

Dobrý den,
měl bych doplňující dotaz ohledně formuláře W-8BEN. Musí se tento formulář přikládat jako příloha k daňovému přiznání nebo stačí, když ho má u sebe broker? (Obchoduji na Trading 212, kde formulář vygenerují sami, ale není nikde ke stažení, tak ať vím, zda si ho mám vyžádat nebo není třeba).
Děkuji!

Redakce Finex.cz

Dobrý den, Franto. Dle našich informací není nutné formulář W-8BEN s daňovým přiznáním posílat.

Antonín Štelmach

Dobrý den, mohu se zeptat je nějak limitováno od jaké částky se příjem z americké dividendy musí uvést do DP? Děkuji.

Ing. Patrik Kudláček

Dobrý den, Antoníne. Z hlediska daní zákon nerozlišuje, zda se jedná o americké, francouzské, nebo třeba německé dividendy – zkrátka se jedná o zahraniční dividendu. Zde platí, že pokud vaše celkové dividendové příjmy nepřesáhnou za zdaňovací období 6 000 Kč, nemusíte je uvádět do daňového přiznání. Používáte-li vícero brokerů/investičních platforem, je třeba všechny tyto příjmy sečíst. Do zmíněného limitu mohou spadat i české dividendy – pokud ovšem nakupujete české akcie prostřednictvím fio eBroker, nebo Patria Finance, jsou vám dividendy na obchodní účet rovnou připsány zdaněné a není třeba je uvádět do daňového přiznání. Je však na místě uvést, že nejsme certifikovaní daňoví poradci a pro naprostou jistotu bychom vám doporučovali vše související s DP konzultovat s profesionálem.

Dominik

Dobrý den, najde se zde hodná duše, která mi pomůže vyřešit problém,který jsem si sám způsobil unáhleností a chybou začátečníka ? Nakoupil jsem akcie BEP , je to společnost LP , chci se jí zbavit potom co jsem zjistil, že musím podávat formuláře do USA. Držím je 2 měsíce , je šance, že po prodeji, nemusím formuláře řešit ?

Petr Vocel

Vlastním akcie české společnosti. Já vím, že je nemusím uvádět do daňového přiznání, protože jsou zdaněny před jejich výplatou. Ale jak mám postupovat, když je chci uvést, protože jsou jediným zdanitelným příjmem a jejich neuvedením přicházím o snížení daně o částku na každého poplatníka, na kterou má každý poplatník podle zákona právo. Vzhledem k tomu, že mám manželku a já jsem již v důchodu, tak se rozhodně nejedná pro nás o zanedbatelnou částku.

Honza

Dobrý den, u této části “A ano, můžete se skutečně vyhnout zdanění dividendy, jak bylo naznačeno úplně na začátku. Objem vyplacené dividendy však za dané zdaňovací období nesmí přesáhnout 6 000 Kč.”. Chápu to dobře, že pokud dividendové příjmy (i zahraniční) nepřesáhnou 6 000 Kč, tak nemusím podávat daňové přiznání? Děkuji za odpověď.

Adam Liberda

Dobrý den,
mám otazku: když mi přijdou dividendy např. v usd, pak si je převádím na CZK. Musím tento převod opět někde jinde registrovat v daňovém přiznání, jak další příjem z forexu? Logicky si myslím, že ne, když už jsem z těch peněz jednou daň platil.
Děkuji Liberda

Redakce Finex.cz

Dobrý den, Adame. Pokud jste na dividendách vydělal 10 000 dolarů a 1 500 dolarů zaplatil na dani, a potom by se kurz dolaru zvedl o 10 Kč, teoreticky byste měl dalších 85 000 Kč zisku. Dle dostupných informací se kurzový zisk při směně měn nedaní, tedy v případě, že se jedná o účet fyzické osoby. A také se nesmí jednat o obchody na tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu (tj. klasické obchodování forexu za účelem zisku). Nejsme ale certifikovaní daňoví poradci a pro naprostou jistotu bychom vám doporučovali vše s DP konzultovat.

Andrea

Dobrý den, vlastním akcie jedné společnosti. Už nějakou dobu je držím. Část společnosti (divize) se prodala a část akcií, které držím se přejmenovala (nebo byla nahrazena) podle názvu nové společnosti. Zajímá mě z jaké nákupní ceny teď mám vycházet. Z té původní a nebo mám brát nákupní cenu změněných akcií tu, která byla v den, kdy mi část akcií byla nahrazena (nebo byla přejmenována) dle nové společnosti. Děkuji Čechmanová

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 72,87 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 74 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎