Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

10. díl Seriálu fundamentální analýzy: Co je Earnings Per Share (EPS) a jak jej využít při investici do akcií?

Zjistěte, co je EPS a jak může ovlivnit vaše investiční rozhodnutí. EPS je zásadní ukazatel finanční výkonnosti společnosti, který vám může pomoci lépe porozumět a předpovědět její budoucí růstový potenciál.

10. díl Seriálu fundamentální analýzy: Co je Earnings Per Share (EPS) a jak jej využít při investici do akcií?
Zdroj: depositphotos.com

V rámci dnešního článku se podíváme na jeden z nejdůležitějších ukazatelů, bez kterého se žádný investor ani analytik při fundamentální analýze akcií neobejde.

Jde o ukazatel Earnings Per Share, zkráceně jenom EPS. EPS ukazatel je výchozím údajem i jiné fundamentální ukazatele, jako je například poměrový ukazatel P/E.

Pokud vás zajímá, co to je EPS a jaký má EPS význam, pojďme se tedy na EPS podívat, abychom věděli, k čemu je dobrý a jak funguje.

EPS stručně
  • EPS (Earnings Per Share) je finanční ukazatel vyjadřující čistý zisk společnosti na jednu akcii, což je klíčové kritérium pro hodnocení finanční výkonnosti firmy.
  • EPS se vypočítá jako čistý zisk po odečtení preferenčních dividend dělený počtem akcií v oběhu.
  • Vyšší EPS obecně znamená lepší finanční zdraví společnosti a vyšší potenciál pro růst, přestože by měl být použit v kombinaci s dalšími ukazateli.

Co je EPS (Earnings Per Share) – EPS význam?

EPS ukazatel neboli zisk na akcii je finanční ukazatel, který vyjadřuje čistý zisk společnosti na jednu akcii. Lze jej však vypočítat i pro celý akciový index.

Čistý zisk se získá odečtením všech nákladů, včetně daní a ostatních poplatků, od celkového výnosu společnosti. Poté se tento zisk vydělí počtem akcií v oběhu a tím se získá konkrétní hodnota EPS akcie.

Zdroj: multpl.com
Dlouhodobý vývoj EPS indexu S&P 500
Dlouhodobý vývoj EPS indexu S&P 500

Výpočet EPS akcie

Pro výpočet EPS se používá následující vzorec:

EPS = (čistý zisk – preferenční dividendy) / počet akcií v oběhu

Kde preferenční dividendy jsou dividendy, které se vyplácejí držitelům preferenčních akcií ještě před tím, než získají svou dividendu běžní akcionáři. Proto se čistý zisk preferenční dividendou odečítá.

Ne všechny akciové společnosti ale preferenční akcie mají. V takových případech stačí rovnou vydělit čistý zisk počtem emitovaných akcií.

Konkrétní příklad: Předpokládejme, že společnost ABC má čistý zisk ve výši 10 milionů dolarů a počet akcií v oběhu je 5 milionů. Když společnost neemitovala žádné preferenční akcie, hodnota EPS se vypočítá následovně:

EPS = (10 mil. dolarů) / (5 mil. akcií) = zisk na akcii (EPS akcie) jsou 2 dolary

Použití EPS při investicích do akcií

Co to je EPS už není víte, jaký však má EPS význam? Zisk na akcii je důležitým ukazatelem při hodnocení finanční výkonnosti společnosti a rozhodování o investicích.

Vyšší hodnota EPS akcie obecně naznačuje, že společnost má lepší finanční výkonnost a tím pádem vyšší ziskovost. Ukazatel EPS je však jeden z mnoha ukazatelů fundamentální analýzy, takže by se neměl používat samostatně.

EPS ukazatel je vhodné kombinovat s celkovými výnosy, ROE, ROA a pokud možno celou kapitálovou strukturou společnosti.

Vlastně je na místě používat dohromady ukazatele hodnoty, ziskovosti, likvidity a solventnosti. Abyste měli skutečně ucelený přehled o tom, jak na tom společnost je.

Investoři samozřejmě mohou porovnávat EPS ukazatel různých společností. A to i napříč odvětvími. Je však dobré myslet na to, že u některých odvětví jsou běžné nižší EPS a jinde zase vyšší zisk na akcii.

Musíte zkrátka brát v potaz, do jakého sektoru akciový titul spadá.

Když se hodnota EPS akcie v průběhu času zvyšuje, znamená to, že společnost má růstový potenciál. Tím pádem může být pro investory přitažlivá.

Na druhé straně, když se hodnota EPS ukazatele snižuje, znamená to, že společnost má zřejmě dlouhodobě problémy s hospodařením. A takovým akciovým titulům je asi lepší se vyhnout.

Forward EPS

Už jsme si ujasnili, jaký má EPS význam. To však stále není všechno. K EPS ještě existuje i jeho “předcházející” forma, neboli ještě vpřed hledící forma. A tím je forward EPS.

Info

Forward EPS ukazatel se snaží predikovat budoucí zisky společnosti. Zatímco klasický EPS je zpožděný ukazatel.

Protože se vypočítává na základě minulých výsledků společnosti. Zpravidla za předešlých 12 měsíců v řadě. Kdežto forward EPS se vypočítává na základě očekávaných budoucích zisků z následujících měsíců.

Zdroj: yardeni.com
Forward EPS pro index S&P 500
Forward EPS pro index S&P 500

Pro výpočet forward EPS se používají odhady analytiků a expertů v daném odvětví. Tyto odhady se poté použijí k odhadu budoucího zisku na akcii.

Forward EPS může být užitečný ukazatel pro investory, kteří se snaží odhadnout, jak se bude společnost vyvíjet v budoucnosti a jaký bude mít potenciál pro generování zisku.

Také se poté srovnává, jak se skutečné EPS liší od forward EPS. Když je výsledný zisk na akcii vyšší, jak forwardový, je to trhem ohodnoceno kladně. Pokud je tomu naopak, trh to kurzově může propsat negativně.

Forward EPS se logicky též může využít při výpočtu poměrového ukazatele P/E. Z čehož nám poté zase vzniká forward P/E. To znamená, že bere v potaz současnou cenu akcie a dává ji do poměru s budoucím odhadem zisků.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte

Co je to EPS?

EPS (Earnings Per Share) je ukazatel zisku na jednu akcii společnosti, vypočítaný jako čistý zisk dělený počtem akcií v oběhu.

Proč je EPS důležitý?

EPS je důležitý pro hodnocení finanční výkonnosti společnosti a může pomoci investorům při rozhodování o investicích.

Jaký má vysoký EPS význam?

Vysoký zisk na akcii obvykle naznačuje lepší finanční výkonnost a vyšší ziskovost společnosti.

Jaký je rozdíl mezi EPS a Forward EPS?

EPS vyjadřuje minulý zisk na akcii, zatímco Forward EPS predikuje budoucí zisky na základě odhadů analytiků.

Jaký konkrétní má EPS význam při investování?

EPS se používá k hodnocení finančního zdraví společnosti a k porovnávání výkonu různých firem.

Líbil se vám tento článek?
14
0

Autor

Vystudovaný ekonom a znalec díla Adama Smithe, Davida Ricarda a Johna Keynese, který publikuje obsah o technické analýze kapitálových trhů, fundamentální analýze, makroekonomii a měnové politice.

Jaroslav je přesvědčen, že právě tyto disciplíny jsou zásadní pro pochopení celého kontextu finančního trhu, a snaží se čtenáře vybavit ucelenou myšlenkovou mapou pro přemýšlení nad finančním světem.

“Pro investory je důležitý komplexní znalostní základ, díky kterému může každý minimalizovat rizika.”

Přečíst více

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.