Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

10. díl Seriálu fundamentální analýzy: Co je Earnings Per Share (EPS) a jak jej využít při investici do akcií?

Publikováno
10. díl Seriálu fundamentální analýzy: Co je Earnings Per Share (EPS) a jak jej využít při investici do akcií?
Zdroj: depositphotos.com

V rámci dnešního článku se podíváme na jeden z nejdůležitějších ukazatelů, bez kterého se žádný investor ani analytik při fundamentální analýze akcií neobejde. Jde o ukazatel Earnings Per Share, zkráceně jenom EPS. Z EPS vychází i jiné fundamentální ukazatele, jako je například poměrový ukazatel P/E. Pojďme se tedy na EPS podívat, abychom věděli, k čemu je dobrý a jak funguje.

Co je Earnings Per Share (EPS)?

EPS je finanční ukazatel, který vyjadřuje čistý zisk společnosti na jednu akcii. Lze jej však vypočítat i pro celý akciový index.

Čistý zisk se získá odečtením všech nákladů, včetně daní a ostatních poplatků, od celkového výnosu společnosti. Poté se tento zisk vydělí počtem akcií v oběhu a tím se získá konkrétní hodnota EPS.

Zdroj: multpl.com
EPS pro S&P 500
EPS pro S&P 500

Výpočet EPS

Pro výpočet EPS se používá následující vzorec:

EPS = (čistý zisk – preferenční dividendy) / počet akcií v oběhu

Kde preferenční dividendy jsou dividendy, které se vyplácejí držitelům preferenčních akcií ještě před tím, než získají svou dividendu běžní akcionáři. Proto se čistý zisk preferenční dividendou odečítá. Ne všechny akciové společnosti ale preferenční akcie mají. V takových případech stačí rovnou vydělit čistý zisk počtem emitovaných akcií.

Konkrétní příklad: Předpokládejme, že společnost ABC má čistý zisk ve výši 10 milionů dolarů a počet akcií v oběhu je 5 milionů. Když společnost neemitovala žádné preferenční akcie, hodnota EPS se vypočítá následovně:

EPS = (10 mil. dolarů) / (5 mil. akcií) = zisk na akcii jsou 2 dolary

Použití EPS při investicích do akcií

EPS je důležitým ukazatelem při hodnocení finanční výkonnosti společnosti a rozhodování o investicích. Vyšší hodnota EPS obecně naznačuje, že společnost má lepší finanční výkonnost a tím pádem vyšší ziskovost. Ukazatel EPS je však jeden z mnoha ukazatelů fundamentální analýzy, takže by se neměl používat samostatně.

EPS je vhodné kombinovat s celkovými výnosy, ROE, ROA a pokud možno celou kapitálovou strukturou společnosti.

Vlastně je na místě používat dohromady ukazatele hodnoty, ziskovosti, likvidity a solventnosti. Abyste měli skutečně ucelený přehled o tom, jak na tom společnost je.

Investoři samozřejmě mohou porovnávat hodnoty EPS různých společností. A to i napříč odvětvími. Je však dobré myslet na to, že u některých odvětví jsou běžné nižší EPS a jinde zase vyšší EPS. Musíte zkrátka brát v potaz, do jakého sektoru akciový titul spadá.

Když se hodnota EPS v průběhu času zvyšuje, znamená to, že společnost má růstový potenciál. Tím pádem může být pro investory přitažlivá. Na druhé straně, když se hodnota EPS snižuje, znamená to, že společnost má zřejmě dlouhodobě problémy s hospodařením. A takovým akciovým titulům je asi lepší se vyhnout.

Forward EPS

K EPS ještě existuje i jeho “předcházející” forma, neboli ještě vpřed hledící forma. A tím je forward EPS.

Poznámka

Forward EPS je ukazatel, který se snaží predikovat budoucí zisky společnosti. Zatímco klasický EPS je zpožděný ukazatel.

Protože se vypočítává na základě minulých výsledků společnosti. Zpravidla za předešlých 12 měsíců v řadě. Kdežto forward EPS se vypočítává na základě očekávaných budoucích zisků z následujících měsíců.

Zdroj: yardeni.com
Forward EPS pro index S&P 500
Forward EPS pro index S&P 500

Pro výpočet forward EPS se používají odhady analytiků a expertů v daném odvětví. Tyto odhady se poté použijí k odhadu budoucího zisku na akcii. Forward EPS může být užitečný ukazatel pro investory, kteří se snaží odhadnout, jak se bude společnost vyvíjet v budoucnosti a jaký bude mít potenciál pro generování zisku. Také se poté srovnává, jak se skutečné EPS liší od forward EPS. Když je výsledné EPS vyšší, jak forwardové, je to trhem ohodnoceno kladně. Pokud je tomu naopak, trh to kurzově může propsat negativně.

Forward EPS se logicky též může využít při výpočtu poměrového ukazatele P/E. Z čehož nám poté zase vzniká forward P/E. To znamená, že bere v potaz současnou cenu akcie a dává ji do poměru s budoucím odhadem zisků.

Líbil se vám tento článek?
9
0

Autor

Vystudovaný ekonom a znalec díla Adama Smithe, Davida Ricarda a Johna Keynese, který publikuje obsah o technické analýze kapitálových trhů, fundamentální analýze, makroekonomii a měnové politice.

Jaroslav je přesvědčen, že právě tyto disciplíny jsou zásadní pro pochopení celého kontextu finančního trhu, a snaží se čtenáře vybavit ucelenou myšlenkovou mapou pro přemýšlení nad finančním světem.

“Pro investory je důležitý komplexní znalostní základ, díky kterému může každý minimalizovat rizika.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎