Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Podílové fondy nebo ETF? Výhody pasivně řízených portfolií

Aktualizováno
Podílové fondy nebo ETF? Výhody pasivně řízených portfolií

Podílové fondy jsou nástrojem kolektivního investování. Sdružují finanční prostředky jednotlivých investorů, kteří hromadně investují prostřednictvím nákupu podílových listů, akcií nebo například komodit.

Peníze ve fondech pak investiční společnost, jež je správcem podílového fondu, investuje podle předem stanovené strategie. Podílové fondy bývají aktivně řízené portfolio manažerem.

Oproti aktivní správě portfolia podílového fondu, indexové fondy sledují vývoj některého indexu, a to pasivním způsobem. Nejčastějším typem indexových nástrojů jsou ETF (z angličtiny Exchange Traded Fund, tedy burzovně obchodovaný fond).

ETF fungují tak, že fond nakupí podkladové aktivum a vydá své akcie. Rozdíl mezi klasickým podílovým fondem a ETF je ten, že je možné ETF obchodovat na burze.

Investování v ETF probíhá podle nastavených strategií správy kapitálu, jejichž cílem je kopírovat složení aktiv v konkrétním indexu. Změní-li se složení indexu, změny se promítnou též do portfolia ETF. ETF fondy také mohou vytvářet svá vlastní portfolia. Z tohoto důvodu mohou investoři nalézt ETF fondy dividendové, růstové, segmentové, komoditní a mnoho dalších, které se specializují pouze na úzkou oblast finančního trhu.

Pokud ale například investujete do ETF, kde je 30 firem, a jedna z nich zanikne, pro index ani pro vás to není taková rána. Kdežto kdybyste vlastnili pouze akcie dané společnosti, která zanikla či zkrachovala, přijdete prakticky o celou svou investici.

Proto jsou ETF vhodné jako nástroje pro diverzifikaci rizika. Ovšem samotné ETF příliš diverzifikované být nemusí, pokud instrumenty jím držené spadají do jednoho segmentu.

Podílové fondy vs. ETF v kostce

 • Podílové fondy i ETF jsou nástroje kolektivního investování. Sdružují finanční prostředky jednotlivých investorů, kteří investují prostřednictvím těchto fondů do akcií, dluhopisů nebo komodit.
 • Zatímco podílové fondy jsou aktivně spravovány správcem portfolia, ETF sledují vývoj indexu pasivně. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že ETF lze obchodovat na burze cenných papírů, což umožňuje větší flexibilitu.
 • V porovnání s tradičními podílovými fondy mají ETF obecně nižší poplatky. Je to dáno jejich pasivní strategií správy, která s sebou nese méně provozních nákladů.

Chcete akcie? Vyberte si, jak pracně budete investovat

Klasický aktivní přístup ke správě portfolia se také nazývá stock-picking, pasivní potom index-tracking. Také proto se ETF říká též trackery.

ETF nemusí být vždy akciové. Existují i ETF komoditní nebo dluhopisové, podle toho, jaká podkladová aktiva fond ve svém portfoliu drží.

Rozdíl mezi podílovým fondem a ETF lze ilustrovat na nákupu akcií.

 • Jako investor máte možnost vybírat si do svého portfolia konkrétní akcie nebo investovat do akciového fondu, kde investiční strategii řídí portfolio manažer a akcie jednotlivých firem na základě svého odborného úsudku vybere za vás.
 • Anebo investujete do ETF a tím získáváte do portfolia všechny akcie, které se v daném indexu nachází. Kdyby následně některá z firem indexu vypadla, dojde i k úpravě vašeho portfolia. Jak už ale bylo řečeno výše, nebude to mít pravděpodobně takový dopad.

O neustále rostoucí oblíbenosti investic do ETF fondů informuje i jejich rostoucí počet, který se v celosvětovém měřítku v roce 2021 nacházel na čísle 8 552 ETF fondů. Dokonce se díky přiloženému grafu může zdát, že se jedná o exponenciální nárůst, který jde ruku v ruce se snahou lidí ochránit své prostředky proti inflaci.

Zdroj: Statista.com
ETF
Růst počtu ETF na celém světě 2003-2021.

ETF investiční platformy

Velký boom v posledních letech zažívají ETF investiční platformy, které dokázaly dostat svět velkého investování i do domácností drobných investorů. Díky těmto technologickým novinkám (Portu, Fondee, Finax atp.) mohou drobní investoři nakupovat, prodávat nebo dlouhodobě investovat do těch nejznámějších ETF, které jsou na trhu dostupné.

Investorům jsou na těchto platformách dostupné jak indexové ETF, tak i diverzifikované fondy a mnoho z nich také nabízí další investiční nástroje jako jsou akcie, forex, kryptoměny, nebo alternativní investice. Jednou z velkých výhod těchto platforem jsou nízké náklady a jednoduchost s jakou lze investovat a své investice spravovat.

Námi ověřené investiční platformy:

Favorit redakce

Výhody
 • Velmi jednoduchý přístup k investování, který zvládne i naprostý nováček
 • Žádné vstupní ani výstupní poplatky a velmi nízké průběžné poplatky za investování
Nevýhody
 • Omezený potenciál návratnosti oproti aktivnímu výběru jednotlivých akcií
 • Nízký počet akcií, do kterých lze investovat

Pokud vás tento druh investování do ETF zaujal, doporučujeme si přečíst naše recenze na jednotlivé investiční platformy, abyste si dokázali vybrat tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Je lepší investovat do ETF nebo klasických podílových fondů?

ETF i klasické fondy mají samozřejmě svá specifika, které je dobré před samotným investováním znát. A bezpochyby i vás samotné tato otázka jistě zajímá.

Pojďme se tedy společně podívat na jejich charakteristiku.

Flexibilita a likvidita

Flexibilita ETF vyplývá ze skutečnosti, že je možné je obchodovat v průběhu celého obchodního dne. ETF lze tedy nakupovat a prodávat bez časových prodlev, zatímco do fondů lze vstupovat (nebo z nich vystupovat) pouze ve stanovených termínech.

Tato flexibilita velmi úzce souvisí také s časováním vstupu do investice. Díky flexibilní možnosti nákupu ETF může investor velmi přesně určit cenovou úroveň, na které pro něj vstup do ETF bude zajímavý. K časování vstupu do investic slouží technická analýza.

Likvidita ETF vede i k tomu, že rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou nebývá nijak markantní, vyznačují se tedy úzkými spready.

Výkonnost a překonávání benchmarku

Ať již je strategie podílového fondu agresivnější, anebo spíše konzervativní, fond svou výkonnost obvykle porovnává se stanoveným benchmarkem. Tím je zpravidla příslušný index trhu, na kterém fond investuje.

Může jít například o index SP500, nebo v případě investiční strategie zaměřené na investice do amerických technologických firem je benchmarkem technologický NASDAQ 100.

U fondů řízených aktivně portfolio manažerem je přitom velmi těžké překonávat benchmark pravidelně. Za vznikem ETF tak stála myšlenka, že namísto snahy o překonání benchmarku je přeci možné investovat přímo do indexu, který benchmarkem je.

Studie “Luck vs. Skill” z roku 2010 zjistila velmi zajímavou věc. A to, že pouze 2 až 3 % klasických fondů jsou schopny výkonnost akciového indexu překonat. Studií na toto téma je ale samozřejmě více.

Výhodou ETF fondů je to, že za benchmarkem nemohou zaostávat. Každá mince má ale dvě strany. Tak je třeba počítat také s tím, že ETF benchmarkový index nedokáže ani překonat.

Náklady na investici 

Nízké náklady jsou jednou z výhod ETF. Poplatky jsou mnohonásobně nižší než u klasických podílových fondů. To umožňuje pasivně řízené portfolio, které nevyvolává takové provozní náklady jako podílový fond.

Náklady na ETF bývají okolo desetiny toho, co investor zaplatí podílovému fondu, ve většině případů nepřesahují 0,1 %. Což je při investici 100 000 dolarů v porovnání k minimálně 1 % u podílových fondů v dlouhodobém horizontu opravdu velký rozdíl.

Co se týče nákladové struktury investic, by se měl mít investor na pozoru před měnovým rizikem. Zatímco do podílových fondů je obvykle investováno v tuzemské měně, ve státě, kde investor žije (v případě Čechů jsou nejdostupnější podílové fondy nabízené bankami, působících na tuzemském trhu), zatímco do ETF fondů se obvykle investuje v amerických dolarech, případně v eurech.

Aby se investor dokázal proti tomuto měnovému riziku ochránit, měl by i v případě pasivních investic do ETF pravidelně udržovat ve svém portfoliu hotovost v některé z uvedených světových měn. Pravidelné doplňování hotovosti do portfolia je prováděno pomoci směny na devizovém trhu.

Zdroj: Investičníweb.cz
porovnani poplatku
Příklad porovnání poplatků a následného zhodnocení.

Některé podílové fondy mají poplatek za správu klidně 2, nebo 3 %. Graf výše by tak byl naprosto odlišný. Na druhou stranu (jak jsme si řekli výše) jsou i ETF, který mají vyšší poplatek než 0,1 %.

Diverzifikace

ETF kopírující vývoj konkrétního indexu je méně volatilní. Pokud totiž dochází ke ztrátám jednoho titulu v indexu, propad ceny se promítne pouze v rozsahu váhy, kterou titul v indexu zaujímá. Prostřednictvím ETF lze jednoduše zakoupit stovky různých titulů, aniž by se musel investor zabývat jejich výběrem.

Totéž lze říci o indexovém podílovém fondu. Při rozhodování, zda investovat do podílového fondu nebo do ETF je lepší porovnávat konkrétní tržní segmenty, do kterých vyhlédnutý podílový fond nebo ETF investují. Míra diverzifikace se může lišit fond od fondu.

Srozumitelnost

Široké veřejnosti jsou obecně mnohem dostupnější podílové fondy. Investování do těchto instrumentů totiž umožňuje naprostá většina bankovních domů, nebo soukromých investičních institucí, takže klientovi stačí zajít na jejich pobočku, kde se vše potřebné ohledně investování doví.

Při investicích do ETF je potřeba mít přístup na burzu, protože ETF jsou veřejně obchodované fondy. Přístup na burzu zajišťuje broker, u kterého musí mít investor otevřený obchodní účet s dostatečným kapitálem pro investování. Proces realizace investování do ETF je tedy o něco složitější, než v případě podílových fondů.

Asi tou úplně nejsnazší a nejrychlejší cestou, jak do ETF investovat, je pomocí online investiční platformy, o kterých jsme se zmiňovali v tomto článku, o pár řádků výše. Investování pomocí tohoto typu zabere jen velmi málo času a navíc požadovaný počáteční kapitál je mnohdy v řádu stovek korun, což z online investičních platforem činí velmi dobře přístupný způsob investování.

Jaké jsou nejznámější ETF? 

Největším správcem ETF fondů je společnost BlackRock, která v USA spravuje fondy o tržní kapitalizaci 2,4 bilionu USD a v Evropě spravuje fondy o kapitalizaci 615 miliard eur. Asi nejznámějším indexovým ETF je SPDR S&P 500 Trust ETF (známý také jako SPY z rodiny SPDR, Spider). Tento index sleduje nejpoužívanějších benchmark na světě, index S&P 500.Mezi další světové emitenty ETF patří společnosti:

 • SPDR – State Street Global Advisors
 • Vangurad
 • Fidelity Government Cash

Na grafu níže lze pozorovat výkonnost jednotlivých ETF fondů s různým zaměřením od různých emitentů. Na grafu jsou zobrazeny ETF na americké 20leté státní dluhopisy od BlackRocks (TLT), dividendové ETF od společnosti Vanguard (VYM), indexové ETF od Fidelity na NASDAQ (QNEQ) a nakonec samotný akciový index S&P 500.

Zdroj: Tradingview.com
ETF
Komparace výkonnosti různých ETF fondů od různých emitentů.

Pokud jde o ETF, které cílí na komodity, asi nejznámější je SPDR Gold Trust (GLD), který trackuje cenu zlata. Kdybyste se podívali na grafy, jejich vývoj je také dost podobný.

Do zlata a dalších komodit lze také investovat pomocí segmentových ETF nebo podílových fondů. Diverzifikace titulů je v tomto případě velmi pestrá, protože se může jednat o nákup akcií těžařských společností, klenotnictví, průmyslových a technologických společností atd.

Zdroj: Tradingiew.com
ETF gold
Cenový vývoj zlata na spotovém trhu a indexového ETF – SPDR Gold Trust.

Budoucnost pasivně řízených portfolií

Podíl finančních prostředků v pasivně řízených portfoliích se rok od roku zvyšuje (viz graf níže). Přesto aktivně spravované fondy mají na trhu stále své místo.

Nakupování a prodávání jednotlivých titulů totiž determinuje jejich cenu, která je tak objektivně určena na základě nabídky a poptávky.

Zdroj: CNBC.com
aktivni vs pasivni investice
Grafů podílů pasivně a aktivně řízených fondů na trhu.

Závěr

Obecně se rozlišují ETF a podílové fondy na indexové, jejichž cena kopíruje cenový vývoj nějakého podkladového aktiva (akciového indexu, komodity…) nebo na segmentové, které v portfoliu obsahují akcie různých společností. Tyto fondy se dále rozlišují na aktivně a pasivně řízené.

Pasivní investice mají smysl pro investory, kteří nemají dostatek zkušeností nebo času na to vyhodnocovat jednotlivé investice sami. Ti mohou využít komplexnosti indexových fondů i nízkých pořizovacích nákladů. Naopak investoři, kteří svojí činnost na finančních trzích berou vážně, mohou buď využít segmentové ETF a pomocí technické a fundamentální analýzy časovat svůj nákup, nebo mohou využít investic do podílových fondů, čemuž předchází podrobná analýza segmentu, do kterého fond investuje.

Hlavní rozdíly mezi investicemi do ETF a podílových fondů spočívají především v jejich dostupnosti a v tom, zda je fond řízen aktivně, nebo pasivně.

Kde investovat do ETF?

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.

Další zajímavé zdroje:

Líbil se vám tento článek?
29
1

Autor

Finančnímu managementu se věnuji od roku 2006. Posledních pět let (nejen) o finančních tématech také píšu. Baví mne hledat souvislosti mezi čísly a podnikovými procesy. Zajímají mne především korporátní finance, dluhopisy nebo investice do drahých kovů.

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎