Finex.cz logo
Menu
Finex » Akcie » Dividendové akcie » Dogs of the Dow: Jednoduchá dividendová strategie, jejímž cílem je překonat trh

Dogs of the Dow: Jednoduchá dividendová strategie, jejímž cílem je překonat trh

Dogs of the Dow: Jednoduchá dividendová strategie, jejímž cílem je překonat trh
Zdroj: Depositphotos.com

Jen málo akciových indexů reprezentuje sílu a bohatství Wall Street tak jako Dow Jones Industrial Average. Dow byl poprvé vypočítán před více než 120 lety a je považován za důležitý barometr amerického akciového trhu.

Dow je cenově vážený ukazatel 30 amerických blue chip společností, který zahrnuje všechna odvětví kromě dopravy a veřejných služeb. Ačkoli se výběr akcií neřídí přísnými kvantitativními pravidly, společnosti vybrané pro zařazení do indexu Dow musí mít dobrou pověst a vykazovat trvalý růst. Vybrané akcie musí být také předmětem zájmu investorů.

Zajímavé je, že všech 30 společností zařazených do indexu vyplácí dividendy. A právě s indexem Dow Jones je často spojována jedna z populárních dividendových investičních strategií Dogs of the Dow.

Co je základem této investiční strategie, jak můžete využít tuto strategii ve svůj prospěch nebo jak funguje v praxi? To a mnoho dalšího se dozvíte v tomto článku.

Vývoj hodnoty indexu Dow Jones za posledních 5 let
Normální graf
Logaritmický graf
CZK
USD
EUR
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX

Obsah článku

1.Co je strategie Dogs of the Dow?2.Z jakých předpokladů strategie Dogs of the Dow vychází?Nevýhody investiční strategie Dogs of the Dow3.Jak realizovat investiční strategii Dogs of the Dow v praxi?A) Identifikujte 10 akcií z indexu Dow s nejvyšším dividendovým výnosemB) Investujte rovnoměrně mezi 10 vybraných akcií a držte je po celý rokC) Na konci roku opět sestavte své portfolio dle prvního kroku4.Dogs of the Dow pro rok 20225.Dosavadní výsledky strategie Dogs of the Dow6.Ukázka srovnání výkonnosti portfolia Dogs of the Dow a indexu Dow Jones7.Závěrečné shrnutí strategie Dogs of the Dow8.Diskuze nad tématem Dogs of the Dow

Co je strategie Dogs of the Dow?

I když je index Dow základem mnoha indexových strategií, může investory upozornit i na slibné jednotlivé akcie v jeho řadách. Koneckonců, pokud je akcie natolik dobrá, že je uvedena v indexu Dow Jones, je potenciálně skvělým přírůstkem do portfolia příjmového investora.

Existuje mnoho strategií investování do akcií Dow 30. Jednou z nejzajímavějších je takzvaná strategie Dogs of the Dow, kterou v roce 1991 poprvé zpopularizoval známý finanční manažer Michael O'Higgins.

Strategie Dogs of the Dow investorům říká, aby každoročně investovali do deseti složek indexu Dow, jejichž dividendy tvoří nejvyšší podíl jejich ceny. Jinými slovy, vyberete si deset společností z tohoto indexu s nejvyšším dividendovým výnosem. Toto portfolio byste pak měli každoročně upravovat tak, abyste stále drželi pouze desítku akcií s nejvyšším dividendovým výnosem – tyto tituly se mohou (a skutečně se tomu tak každoročně děje) v průběhu let měnit.

Výpočet dividendového výnosu
Výpočet dividendového výnosu

Tato strategie je skutečně tak jednoduchá, jak zní, a vyžaduje pouze novoroční revizi, která zhodnotí akcie z indexu Dow na základě jejich dividendové výkonnosti.

Jedním z hlavních předpokladů této strategie je, že zaostávající společnosti indexu Dow jsou stále velmi dobré společnosti – vyšší dividendový výnos akcie, může být (obvykle je) také způsoben relativním poklesem její ceny. Přestože tyto blue chip akcie dočasně upadnou v nemilost investorů, zpravidla se opět dostanou do dobré kondice, jakmile je trhy správně přecení. To dává investorům příležitost důsledně doplňovat svá portfolia o další dobré společnosti, které byly předtím vyřazeny v důsledku cykličnosti trhů nebo jiných dočasných faktorů.

Na indexu Dow je skvělé to, že jej tvoří největší a nejprestižnější firmy Wall Street. Komponenty, které lze získat levně a později prodat za výhodnější ceny, poskytují dobré investiční příležitosti pro investory hledající výnos.

Teoreticky by vysoké dividendové výnosy měly znamenat, že jsou tyto akcie podhodnocené, a podhodnocené složky indexu Dow obvykle čeká silné oživení. A i když nedojde k výraznému růstu ceny akcií, investoři stále mohou těžit z vysokého dividendového výnosu.

Výbor, který se podílí na výběru akcií pro zařazení do indexu Dow, se zabývá pouze výběrem nejlépe hodnocených a dobře zavedených společností. To znamená, že pokud některá společnost skutečně upadne v nemilost, bude nahrazena jinou společností se silnějšími vyhlídkami na zhodnocení. Toto neustálé promíchávání je nedílnou součástí procesu výběru akcií do indexu Dow již více než sto let. Proto se metoda Dogs of the Dow v posledních třech desetiletích tak osvědčila.

Dogs of the Dow vychází z předpokladu, že blue chip společnosti nesnižují své dividendy dle aktuálních tržních podmínek, a proto je jejich dividenda měřítkem průměrné hodnoty společnosti. Naproti tomu cena akcií v průběhu tržních cyklů kolísá.

To by mělo znamenat, že společnosti s vysokou dividendou v poměru k ceně akcií jsou blízko dna svého hospodářského cyklu, takže cena jejich akcií bude v blízké budoucnosti pravděpodobně růst rychleji než u společností s nízkým dividendovým výnosem. V tomto scénáři investor, který každoročně reinvestuje své peníze do společností s vysokým dividendovým výnosem, doufá, že překoná celkový trh.

Z jakých předpokladů strategie Dogs of the Dow vychází?

Členy indexu Dow jsou dobře zavedené společnosti typu blue chip. Nejsou však imunní vůči běžným obchodním cyklům expanze a poklesu. To, v jaké fázi hospodářského cyklu se společnost nachází, může mít velký vliv na cenu jejích akcií.

Metoda Dogs of the Dow využívá dividendový výnos k určení společností, které se nacházejí ve fázi poklesu hospodářského cyklu. Proto je vhodné do nich investovat s nadějí, že je později prodáte se ziskem ve fázi expanze hospodářského cyklu.

Základním předpokladem této strategie je návrat k průměrné hodnotě. Tato dividendová investiční strategie tak je založena na teorii, že akcie mohou být nadhodnocené nebo podhodnocené, ale v dlouhodobém horizontu se ty, které jsou podhodnocené, vrátí k průměru.

Nevýhody investiční strategie Dogs of the Dow

Jako každá investiční strategie má i tato určité nevýhody. Ukázalo se, že v určitých obdobích sice společnosti vybrané dle strategie Dogs of the Dow překonávají výkonnost samotného indexu, ale během finanční krize si vedly znatelně hůře. V roce 2008 ztratil index 33,8 %. 10 společností vybraných na začátku roku dle popisované strategie se pak propadly o 41,6 %.

V úvahu je však třeba vzít i další nevýhody. Problémem této strategie také je, že se zaměřuje pouze na 10 společností, což není příliš diverzifikované portfolio. Je třeba mít na paměti také daňové důsledky. Pokud se každoročně výrazně změní složení 10 Dogs of the Dow, nesplní vaše investice tříletý časový test a vy budete muset odvést 15% daň z případného kapitálového zisku.

Jak realizovat investiční strategii Dogs of the Dow v praxi?

Strategii Dogs of the Dow lze provádět ve třech krocích:

A) Identifikujte 10 akcií z indexu Dow s nejvyšším dividendovým výnosem

K 31. prosinci začněte tím, že si vytáhnete seznam akcií Dow 30 a seřadíte jednotlivé společnosti podle jejich dividendového výnosu. Chcete-li tento seznam získat na několik kliknutí, zvažte použití screeneru akcií.

B) Investujte rovnoměrně mezi 10 vybraných akcií a držte je po celý rok

První obchodní den v lednu vezměte své finanční prostředky určené k realizaci této strategie, a investujte 10 % do každé z 10 akcií. Pokud investujete 100 000 Kč, pak byste do každé z akcií investovali 10 000 Kč – žádná složitá matematika.

C) Na konci roku opět sestavte své portfolio dle prvního kroku

Po roce držení akcií zopakujte postup tak, že začnete od kroku 1. Zjistíte, které společnosti stále náleží mezi Dogs of the Dow a které nikoliv. Poté rebalancujete své portfolio tak, že prodáte akcie, které se již na seznamu nevyskytují, a nahradíte je všemi novými, které se do něj dostaly.

V závislosti na tom, jak se trh vyvíjí, mohou některé akcie zůstat v kategorii Dogs i několik let. Jiné se mohou objevovat méně často. Příkladem může být společnost Verizon, která se ve skupině Dogs of the Dow objevovala nepřetržitě mezi lety 2010 až 2022. Za toto období vzrostly akcie společnosti v průměru o 9,5 % ročně.

Dogs of the Dow pro rok 2022

Společnosti náležící do skupiny Dogs of the Dow pro rok 2022 (stejně jako pro jakýkoliv jiný rok) se vyberou na základě ceny akcií a dividendového výnosu z 31. prosince 2021 (k poslednímu dni předcházejícího roku). Na základě tohoto kritéria jsou Dogs of the Dow pro rok 2022 následující:

Skupina akcií Dogs of the Dow pro rok 2022
Skupina akcií Dogs of the Dow pro rok 2022
Zdroj: google.com/finance

Dosavadní výsledky strategie Dogs of the Dow

V závislosti na variantě strategie Dogs of the Dow byla výkonnost v posledních několika letech smíšená. V průměru od roku 2010 do roku 2021 dosahují Dogs of the Dow téměř identických výnosů jako širší index blue chip akcií.

Ačkoliv však výkonnost skupiny akcií Dogs of the Dow za toto dvanáctileté období byla velmi podobná jako výkonnost indexu, v některých jednotlivých letech se výrazně lišila. Například v roce 2020 DJIA získal 7,2 %, zatímco Dogs utrpěli ztrátu 12,7 %. Také v roce 2021 se akciím vybraných dle strategie Dogs of the Dow nedařilo, když dosáhly výnosu 16,3 % oproti 20,8 % u indexu Dow Jones.

Při porovnání Dogs of the Dow s indexem S&P 500 od roku 2010 do roku 2021 je výkonnost rovněž velmi podobná, když Dogs dosáhli průměrného ročního výnosu 13,6 % oproti 13,9 % u indexu S&P 500.

Je však důležité poznamenat, že kvůli nedostatečné diverzifikaci portfolia Dogs of the Dow složeného z 10 akcií mohou investoři podstupovat výrazně vyšší riziko ve srovnání s investicí do burzovně obchodovaného fondu kopírujícího složení indexu S&P 500.

I když je koncept strategie Dogs of the Dow v zásadě správný, investoři musí pečlivě zvážit míru rizika, kterou jsou ochotni podstoupit, ve srovnání s očekávanou návratností.

Ukázka srovnání výkonnosti portfolia Dogs of the Dow a indexu Dow Jones

Během finanční krize v roce 2008 zaznamenaly Dogs větší ztráty než index Dow Jones, ale v následujícím desetiletí naopak mírně výkonnost indexu překonávaly.

Srovnání výkonnosti akcií vybraných dle strategie Dogs of the Dow s indexem Dow Jones v letech 2008 - 2018
Srovnání výkonnosti akcií vybraných dle strategie Dogs of the Dow s indexem Dow Jones v letech 2008 – 2018
Zdroj: spglobal.com

Kumulativní efekt této výkonnosti rok po roce ukazuje, že navzdory tomu, že strategie v roce 2008 ztratila více než index, doháněla ztráty a v průběhu tohoto desetiletí dosáhla slušné výkonnosti.

Investoři, kteří by začali s 10 000 dolary a drželi je v indexu DJIA od začátku roku 2008 do konce roku 2018, by zjistili, že hodnota jejich investice vzrostla na přibližně 17 350 dolarů. Investor, který by se řídil strategií Dogs of the Dow, by však zjistil, že jeho investiční portfolio dosáhlo hodnoty 21 420 dolarů – což ukazuje hodnotu jednoroční úpravy skladby portfolia. Největší rozdíl přitom přinesly výplaty dividend.

Závěrečné shrnutí strategie Dogs of the Dow

Strategie Dogs of the Dow poskytuje přesvědčivý argument pro příjmové investory, kteří chtějí využít plný potenciál indexu amerických blue chip akcií. Jak ukázala historie, jedná se o strategii, která může investorům pomoci využít poklesů na trhu. Vzhledem k její faktické jednoduchosti však samozřejmě není samospasná – pokud investujete delší dobu, jistě už jste zjistili, že neexistuje nic jako "svatý grál investování" a ani tato strategie není výjimkou.

Strategie Dogs of the Dow sice v minulosti v různých časových obdobích mírně překonávala výkonnost indexu Dow Jones Industrial Average i S&P 500, ale její výsledky mohou být z roku na rok nevyrovnané. Proto její zastánci doporučují investorům ji využívat jako dlouhodobou strategii. Bohužel krátkodobá povaha její metodiky – každoroční odprodej akcií za účelem rebalancování a výběru nových Dogs – může výsledky oslabit, zejména kvůli jejím negativním dopadům na zdanění kapitálových zisků.

A i když je tato strategie na první pohled velmi jednoduchá, dokonce elegantní, její reduktivní charakter spočívající v koncentraci pouze na 10 akcií ji může činit rizikovější, než by se mohlo zdát.

Výběr z blue chip akcií v indexu Dow pomáhá toto riziko do určité míry snížit, ale rozhodně ho neeliminuje.

Zda má strategie Dogs of the Dow pro investora smysl, je velmi osobní rozhodnutí. I když má své silné zastánce, kteří se ohánějí minulými úspěchy, její budoucí výsledky mohou, ale nemusí přinést výnosy, které investoři očekávají.

Ohodnoťte tento článek!

Připojte se k diskuzi
Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Aktuální cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Philip Morris ČR ---
N/A
Erste group ---
N/A
RECENZE

TOP Nejlepší brokeři

eToro logo
eToro Reklama
U 80.2 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
XTB logo
XTB ★ 93 %
U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets ★ 92 %
U 78.16 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Trading212 logo
Trading212 ★ 91 %
U 68 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Degiro logo
Degiro ★ 89 %
Investování zahrnuje rizika ztrát.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex.cz logo