Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Co jsou to dividendy akcií na burze a jak fungují?

Mohou vám dividendy vybudovat pasivní příjem? Proč společnosti (ne)vyplácí dividendy? Zjistěte, proč jsou dividendy skvělým prvkem investičního portfolia a jak je získat.

Aktualizováno
Co jsou to dividendy akcií na burze a jak fungují?
Zdroj: Depositphotos.com

Dividenda představuje rozdělení zisku společnosti mezi její akcionáře a je určena představenstvem společnosti. Jsou přitom nejčastěji vypláceny kvartálně (u českých akcií obvykle na roční bázi).

Kmenoví akcionáři společností vyplácejících dividendy přitom mají nárok na výplatu, pokud vlastní akcie před ex-dividend date.

Akcie vyplácející dividendu jsou základem portfolia každého příjmového investora, ale nezavrhujte je jako investici pouze pro konzervativní investory či důchodce.

Dividendové akcie mají své místo v každém portfoliu bez ohledu na věk nebo finanční situaci investora. Důvod? Složené úročení.

Když jsou dividendy, které tyto akcie vyplácejí, reinvestovány, bohatství investora se rozrůstá.

Čím více dividend reinvestujete, tím více akcií vlastníte, a čím více akcií vlastníte, tím větší budou vaše budoucí dividendy.

Podle výzkumu společnosti Santa Barbara Asset Management se přitom reinvestice dividend podílely na průměrném ročním celkovém výnosu indexu S&P 500 od roku 1930 z více než 40 %.

Každé desetiletí znamenalo různou míru přínosu, ale největším poznatkem je, že dividendy mají pro dlouhodobého investora zásadní význam.

Současně existuje spousta možností, kde mohou investoři do dividendových akcií udělat chybu, od výběru společností s nespolehlivými dividendami až po fixaci pouze na dividendový výnos.

Dnešní dividendový investor se musí zaměřit na odolnost společnosti, která dividendy vyplácí. Například během finanční krize v roce 2008 zrušilo dividendy 120 společností (z indexu S&P 500). Jen v březnu 2020 pak pozastavilo nebo zrušilo výplatu dividend více než 90 společností.

Některé společnosti sice do konce roku 2020 své dividendy obnovily, ale březnová šňůra snižování dividend vyvolává podezření vůči společnostem s vyššími dividendovými výnosy, protože to může znamenat riziko neudržitelnosti dividend.

Co to vlastně ale dividenda je? Na co byste si měli dát při zkoumání dividend pozor? Jaká jsou důležitá data, pokud hodláte inkasovat dividendu z držení akcií? To vše a mnoho dalšího se dozvíte v tomto komplexním článku.

Dividendy v kostce

 • Dividendy jsou částí zisku společnosti, která je vyplácena mezi akcionáře. Její výši určuje vedení společnosti.
 • Obvykle se vyplácejí čtvrtletně a akcionáři mají nárok na výplatu, pokud vlastní akcie před rozhodným datem “ex-dividend”.
 • Ne všechny společnosti dividendy vyplácí. Mladé společnosti v odvětvích jako jsou technologie a biotechnologie raději využívají zisk k dalšímu rozvoji podniku.
 • Společnost nemá povinnost dividendu vyplácet – jedná se spíše o bonus. Během krizí se tak stává, že společnost vyplácení dividend pozastaví.

Obsah článku o dividendách

Co je to dividenda?

Dividenda je finanční plnění podílu na zisku akciové společnosti. Dividendy jsou vyplácené jednotlivým majitelům akcií – akcionářům.

V praxi to znamená, že držíte-li akcie nějaké akciové společnosti, která dividendy vyplácí, dostáváte za každou akcii peníze.

Jak často peníze dostanete a kolik to bude, závisí na dividendové politice dané společnosti a zisku společnosti.

Na základě vlastní dividendové politiky společnost sama určí, zda budou dividendy vypláceny čtvrtletně, půlročně anebo ročně a v jaké výši. Tyto informace však lze samozřejmě veřejně dohledat.

Společnosti obvykle vyplácejí jeden ze tří typů dividend:

 1. Pravidelné dividendy: Tento typ je nejběžnější. Společnosti, které vyplácejí pravidelnou dividendu, ji obvykle vyplácejí konzistentně v průběhu času. Mohou si to dovolit díky tomu, že stanovují výši dividendy tak, aby byla udržitelná v dobrých i špatných letech.

  Pravidelné dividendy jsou obvykle vypláceny čtvrtletně, i když mohou být vypláceny také měsíčně, pololetně nebo ročně.

 2. Mimořádná dividenda: Tento typ dividendy je jednorázovou platbou. Společnost se může rozhodnout vyplatit mimořádnou dividendu po řadě vysoce ziskových čtvrtletí nebo proto, že prodala nějaké aktivum a nemá pro peníze okamžité využití.

  Některé společnosti také vyplácejí mimořádné dividendy, protože se jim v průběhu času nahromadily finanční prostředky, které podnik nepotřebuje využít v rámci své podnikatelské činnosti. Společnosti často veřejně oznamují mimořádné dividendy, aby sdělily trhu, že plánují poslat hotovost akcionářům. Na druhé straně však akcionáři nemají očekávat, že se výplata stane opakovanou událostí.

 3. Variabilní dividenda: Společnosti, které produkují komodity, jako je ropa a zemní plyn, dřevo a těžební materiály, se někdy rozhodnou vyplácet kromě pravidelných dividend také variabilní dividendu.

  Variabilní dividendy bývají vypláceny v poměrně stálých intervalech, ale jejich výše se liší v závislosti na zisku společnosti v předchozím čtvrtletí nebo roce.

Investoři hodnotí společnosti, které vyplácejí dividendy, podle hodnoty ročních vyplacených dividend v poměru k ceně akcií společnosti, což se nazývá dividendový výnos společnosti.

Akcie, která vyplácí roční dividendy ve výši 0,50 dolaru na akcii a obchodující se za 10 dolarů na akcii, má dividendový výnos 5 %.

Dividendový výnos umožňuje investorům rychle zjistit, kolik by mohli vydělat na dividendách, kdyby do akcie investovali určitou částku.

Pokud má akcie výnos 5 %, víte, že byste vydělali 5 dolarů na každých investovaných 100 dolarů, 50 dolarů na každých investovaných 1 000 dolarů atd.

Dividendový výnos vám také umožní porovnat akcie s jinými investicemi nabízející výnos, jako jsou bankovní termínované vklady nebo dluhopisy.

Poznámka

Příklad vyplácených dividend z praxe: Společnost Devon Energy v posledních letech vyplácí několik typů dividend. Vyplácí pravidelnou čtvrtletní dividendu ve výši 0,11 dolaru na akcii. Je stanovena v této výši, protože je pro společnost bezproblémové ji udržovat i při nízkých cenách energií.

Na konci roku 2020 vyplatila Devon Energy svým investorům mimořádnou dividendu ve výši 100 milionů dolarů, tedy 0,26 dolaru na akcii, a to v návaznosti na prodej ropných a plynových aktiv v hodnotě 300 milionů dolarů.

Na začátku roku 2021 pak zahájila energetická společnost jako první v oboru program variabilní dividendy a vyplatila v tomto roce variabilní dividendu v celkové výši 1,53 dolaru na akcii. Výplata dividend může být běžná nebo závislá na okolnostech. Cíl společnosti při výplatě dividend je obvykle vždy stejný – vrátit akcionářům přebytečné zisky, které nejsou potřebné pro rozvoj podnikání.

Ne každá společnost dividendy vyplácí

To, zda bude dividenda vyplacena či nikoli, závisí na rozhodnutí valné hromady. Může se tedy stát, že dividenda vyplacena nebude, i když je firma zisková.

Často tomu tak bývá, když firma stále roste a raději se rozhodne investovat do dalšího rozvoje podnikání, který by zisk společnosti měl zvýšit a teoreticky tak zajistit vyšší dividendy v budoucnu.

Pro nevyplacení dividend se však může rozhodnout i dobře zavedená firma, která třeba plánuje začít nový projekt.

Tím, že firma svým akcionářům dividendu vyplatí, akcionáře na jednu stranu jistě potěší, ale na druhou stranu tím přijde o finanční prostředky, které by jinak mohly jít na rozvoj a růst firmy. To může značit, že firma vydělané peníze nedokáže lépe zhodnotit.

Mezi typické společnosti, které dividendu nevyplácejí, patří začínající společnosti, například v technologickém nebo biotechnologickém sektoru.

Tyto společnosti mohou být v počátečních fázích vývoje a ponechávají si zisk na výzkum a vývoj, rozšíření podnikání a provozní činnosti.

Které společnosti naopak dividendu obvykle vyplácejí?

Nejlepšími plátci dividend jsou často větší, zavedené společnosti s předvídatelnými zisky a nacházející se v následujících průmyslových sektorech:

 • Základní materiály
 • Ropa a plyn
 • Banky a finanční instituce
 • Zdravotnictví a farmacie
 • Veřejné služby

Společnosti strukturované jako komanditní společnosti (MLP) a nemovitostní investiční trusty (REIT) pak mají ze zákona stanovené povinné výplaty dividend akcionářům.

Některé zahraniční podílové fondy mohou také vydávat pravidelné dividendy, jak je uvedeno v jejich investičních prospektech.

Důležité dny pro každého akcionáře

O tom, zda na dividendu budete mít nárok či nikoli, rozhodují dvě důležitá data. Ex-dividend date neboli ex-date a record date neboli date of record (rozhodný den).

Den oznámení (announcement date)

Jedná se o den, kdy se sejde valná hromada společnosti a rozhodne o výplatě dividendy a její výši.

Rozhodný den (record date)

Pro nárok na vyplacení dividendy je důležité být na seznamu akcionářů k rozhodnému datu. Tento termín vypisují samy společnosti a u každé společnosti se liší.

Není tedy možné akcie společnosti koupit den před vyplacením dividend, shrábnout zisk a akcii hned zase prodat.

Ex-dividend date

Vedle rozhodného data společnosti uvádí také ex-dividend date, což je první den, kdy už majitel akcie nemá na výplatu dividendy nárok. Akcie musí být tedy koupeny ještě PŘED tímto datem.

Pokud koupíte akcii v tento den anebo po něm, nemáte na dividendu nárok a dividenda připadá prodávajícímu.

Den výplaty (payment date)

Pak existuje ještě jeden termín, a to payment date, tedy den výplaty. Jak již název napovídá, jedná se o datum, kdy je dividenda připsána na účty akcionářů.

Dividenda bývá nejčastěji vyplácena připsáním částky na účet, u některých českých akcií je však možné nechat si dividendy vyplácet složenkou.

Jak ovlivňují dividendy cenu akcií?

Výplata dividendy ovlivňuje cenu akcie a cena může při oznámení vzrůst přibližně o výši vyhlášené dividendy a poté při zahájení obchodování v ex-dividend date klesnout o podobnou částku.

Například společnost, která se obchoduje za 60 dolarů za akcii, vyhlásí v den oznámení dividendu ve výši 2 dolary. Jakmile se zpráva dostane na veřejnost, cena akcie může vzrůst a dosáhnout 62 dolarů.

Popsaný vliv vyplacené dividendy na změnu ceny akcie není zaručený, ale často se cena skutečně v ex-dividend date upravuje právě o výši dividendy.

Proč společnosti vyplácejí dividendu?

Akcionáři často očekávají dividendy jako odměnu za svou investici do společnosti. Výplata dividend se na společnosti obvykle pozitivně odráží a pomáhá udržet důvěru investorů.

Vyhlášení dividendy ve vysoké hodnotě může naznačovat, že se společnosti daří dobře a dosahuje dobrých zisků. Může však také naznačovat, že společnost nedisponuje vhodnými projekty, které by v budoucnu generovaly lepší výnosy. Proto využívá hotovost k výplatě dividend akcionářům, místo aby ji reinvestovala do růstu.

Společnost s dlouhou historií vyplácení dividend, která vyhlásí snížení jejich výše nebo jejich zrušení, může naopak investorům signalizovat, že se nachází v problémech.

Například společnost AT&T snížila 1. února 2022 svou roční dividendu na polovinu na 1,11 dolaru a její akcie ten den klesly o 4 %.

Snížení výše dividendy nebo rozhodnutí nevyplácet dividendu vůbec však nemusí nutně znamenat špatnou zprávu pro společnost. Vedení společnosti může mít plán, jak peníze investovat, například do projektu s vysokou návratností, který má potenciál v dlouhodobém horizontu znásobit výnosy pro akcionáře. Je však třeba, aby vedení společnosti tuto změnu v dividendové politice společnosti vhodně komunikovalo.

Dividendy fondů. Dividendy vyplácené fondy, ať už se jedná o dluhopisové nebo akciové fondy, fungují rozdílně oproti dividendám jednotlivých společností.

Pravidelné výplaty dividend by neměly být mylně chápány jako hvězdné výsledky fondu.

Například fond investující do dluhopisů může vyplácet měsíční dividendy, protože měsíčně dostává úroky ze svých úročených podílů a výnosy z úroků pouze zcela nebo částečně převádí investorům fondu.

Akciový investiční fond vyplácí dividendy ze zisků získaných z mnoha akcií držených v jeho portfoliu nebo prodejem určité části akcií a přerozdělením kapitálových zisků.

Jakým způsobem hodnotit výši dividendy?

Investor může použít různé metody, aby se dozvěděl více o dividendách společnosti, jejich udržitelnosti a porovnal je s podobnými společnostmi.

1. Dividenda na akcii (DPS)

Velmi oblíbené jsou společnosti, které mohou rok co rok zvyšovat dividendu. Výpočet dividendy na akcii (DPS) ukazuje výši dividend, které společnost rozdělila na každou akcii za určité časové období.

Sledování DPS společnosti umožňuje investorovi zjistit, které společnosti jsou schopny v průběhu času zvyšovat své dividendy.

2. Dividendový výnos

Finanční portály, screeningové stránky nebo makléřské platformy uvádějí dividendový výnos společnosti, který je měřítkem roční dividendy společnosti vydělené cenou akcie k určitému datu.

Dividendový výnos vyrovnává podmínky a umožňuje přesnější srovnání dividendových akcií: Akcie v hodnotě 10 dolarů vyplácející čtvrtletně 0,10 dolaru (0,40 dolaru na akcii ročně) má stejný výnos jako akcie v hodnotě 100 dolarů vyplácející čtvrtletně 1 dolar (4 dolary ročně). Výnos je v obou případech 4 %.

Výnos a cena akcie jsou v nepřímém vztahu – když jedna cifra roste, druhá klesá. Existují tedy dva způsoby, jak může dividendový výnos akcie vzrůst:

 • Společnost může zvýšit dividendu. Akcie v hodnotě 100 dolarů s dividendou 4 dolary by mohla zvýšit dividendu o 10 %, čímž by se roční výplata zvýšila na 4,40 dolaru na akcii. Pokud se cena akcie nezmění, výnos bude 4,4 %.
 • Cena akcie by mohla klesnout, zatímco dividenda zůstane nezměněna. Akcie v hodnotě 100 dolarů s dividendou 4 dolary by mohla klesnout na 90 dolarů na akcii. Se stejnou dividendou 4 dolary by se výnos zvýšil něco málo přes 4,4 %.

U většiny akcií je dobrým pravidlem pečlivě analyzovat vše, co přesahuje 4% výnos, protože by to mohlo znamenat, že výplata dividendy je neudržitelná.

Z tohoto 4% pravidla však existují výjimky – konkrétně se jedná o akciové sektory, které byly vytvořeny za účelem vyplácení dividend, včetně realitních investičních trustů.

Není neobvyklé, že REITs vyplácejí bezpečný výnos v rozmezí 5 až 6 % a přitom mají růstový potenciál.

3. Dividendový výplatní poměr

Jedním z nejrychlejších způsobů, jak změřit bezpečnost dividend, je zkontrolovat jejich výplatní poměr neboli část čistého zisku, která je na výplatu dividend určena. Pokud společnost vyplácí 100 % nebo více svého příjmu bude dividenda velmi pravděpodobně ohrožena.

V horších časech by se zisk mohl propadnout příliš nízko na to, aby pokryl dividendy. Obecně platí, že investoři hledají výplatní poměry, které jsou 80 % nebo nižší.

Stejně jako dividendový výnos akcie bude výplatní poměr společnosti uveden na finančních webových portálech, na screeningových stránkách nebo brokerských platformách.

Jsou dividendy společnosti skutečně tak důležité nebo pravda leží někde jinde?

Ekonomové Merton Miller a Franco Modigliani tvrdili, že dividendová politika společnosti je irelevantní a nemá žádný vliv na cenu akcií firmy ani na jejich atraktivitu – to znamená, že by investoři výši dividendy vůbec neměli brát v potaz. Akcionáři prostě může zůstat dividendová politika společnosti lhostejná.

Podle těchto ekonomů se pro investora nic nemění ať už se jedná o případ vysokých dividend, kdy investor může obdrženou hotovost jednoduše použít k nákupu dalších akcií, tak situaci, kdy je výplata dividendy nízká, kdy místo toho může investor akcie prodat, aby získal potřebnou hotovost.

V obou případech zůstane kombinace hodnoty investice do společnosti a hotovosti, kterou investor drží, stejná. Miller a Modigliani tedy docházejí k závěru, že dividendy jsou irelevantní a investoři by se neměli zajímat o dividendovou politiku firmy, protože si mohou samostatně vytvořit vlastní.

Obecně však dividendy pro většinu příjmových investorů zůstávají atraktivní investiční pobídkou, neboť akcionáři nejsou nuceni své akcie předčasně prodávat, neboť jim samotné akcie generují dodatečné zisky.

Návod: Jak dividendy získat?

Pro zisk dividend je potřeba jen jedna věc – vlastnit akcie společnosti, která dividendy vyplácí. Seznam takových společností naleznete v našem seznamu akcií.

Jak získat dividendy krok po kroku

 1. Nejdříve je potřeba založit si účet u některého brokera (např. XTB, RoboMarkets, LYNX nebo třeba Patria)
 2. Poté je třeba na tento účet převést peníze, za které akcie nakoupíte
 3. Vyberte si společnost, která dividendy vyplácí (jejich seznam naleznete zde), a kupte si jejich akcie
 4. Držte jejich akcie (neprodávejte je) alespoň do dne ex-dividend date (viz výše)
 5. Zhruba o měsíc později, v tzv. payment date, obdržíte dividendu na svůj účet
 6. Tuto dividendu si můžete buď vybrat na váš bankovní účet, nebo ji investovat do dalších akcií.

Video: Vše o výplatě dividend

Dividendy a daně

Dividendy jsou akcionářům vypláceny z čistého zisku, tedy až po odvodu daní. Potom následuje ještě další zdanění, kdy musí investor sám dividendu zdanit 15% srážkovou daní – v případě českých akcií nakupovaných u českých brokerů jako je Fio e-Broker nebo Patria Finance vám jsou však dividendy připisované na obchodní účet již zdaněné.

Právě kvůli dvojímu zdanění zisku je dividenda řadou investorů považována za nepříliš výhodný způsob přerozdělování firemních zisků.

Pro firmy je tak výhodnější zpětně kupovat vlastní akcie za volné prostředky (buy back program).

Obecně pak představuje danění dividend ještě komplexnější problém, a proto jsme pro vás vypracovali komplexní článek věnující se tomuto tématu, který si můžete přečíst zde.

Slovo závěrem: Dividendy shrnutí

Ačkoli dividendy mohou signalizovat, že společnost má stabilní peněžní toky a generuje zisky, poskytují také investorům opakující se pasivní příjem.

Výplata dividend může také pomoci získat přehled o vnitřní hodnotě společnosti. Investoři, kteří hledají investice vyplácející dividendy, přitom mají hned několik možností, včetně akcií, podílových fondů a fondů obchodovaných na burze (ETF).

Dividendové akcie můžete koupit zde:

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
24
0

Autor

S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.

Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.

Přečíst více

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (6 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Miroslav Krček

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat na dividendy. Pokud mám účet vedený v korunách a kupuji zahraniční akcie, které mě vyplácejí dividendy v (US) a ty se automaticky konvertují do Kč na můj broker účet (již jsou zdaněny 15%). Tak v rámci daňového přiznání můžu použít ty částky, které mi poslali oni (broker), nebo si musím přepočítávat jednotným kurzem vyhlašovaným GFR (Generálním finančním ředitelstvím) ty USD – (to by mně mohla vyjít i jiná částka, než mi poslal broker). Děkuji

Redakce Finex

Dobrý den, dle našich informací je nutné přepočítávat oficiálním měnovým kurzem, nikoliv tím, co Vám ukáže broker. Ten v tom totiž může zahrnovat např. své poplatky. Doporučujeme se však obrátit na certifikovaného daňového poradce, jimiž naši redaktoři nejsou.

jirka

Dobrý den, Erste bank schválila dividendu 1 EUR. Musím dividendu danit, nebo už ji dostanu zdaněnou ?
Jirka

Redakce Finex

Dobrý den, Jirko. Záleží na tom, kde a jak akcie držíte a jak dividendy získáte. V naprosté většině případů Vám ale dividenda přijde už zdaněná a není třeba nic řešit. Pro jistotu bychom se ale obrátili na Vašeho brokera, příp. certifikovaného daňového poradce, a situaci si zkontrolovali.

Viktor

Jsou dividendy tak skvělé, nebo to jen tak tak pokryje náklady na nákup akcií? Aby to mělo nějaký smysl vůbec, víte.. dekjii za odpověd

Redakce Finex

Viktore, například v případě držení akcií přes časový test (3 roky) jsou dividendy určitě dobré. Tak třeba držení jedné akcie Komerční banky v roce 2019 vyplatilo dividendu v hodnotě 51 Kč, což bylo cca 5 % z ceny této akcie. To více než pokryje náklady na její nákup. :-)

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎