Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Tolerance rizika – Co to je, proč bychom ji měli znát a jak ovlivňuje naši investiční strategii?

Publikováno
Tolerance rizika – Co to je, proč bychom ji měli znát a jak ovlivňuje naši investiční strategii?

Každého z nás dělají v životě šťastným jiné věci. Někdo je schopný skočit bungee jumping nebo s padákem z letadla, zatímco někdo jiný není schopný vlézt na pouťovou atrakci. Někdo je schopný sníst pálivou čili papričku, zatímco jiný člověk má problém s pepřem v polévce, protože má strach z případných zažívacích problémů

Totéž platí pro investování. Jistě, nikdo nechce prostřednictvím investování přijít o peníze, ale někteří z nás jsou opatrnější než ostatní. Porozumění vaší toleranci riziku vám může pomoci dělat lepší a informovanější investiční rozhodnutí, a proto jsme pro vás také zpracovali článek, který se tento složitý problém snaží jednoduše vysvětlit.

Pochopíte-li správně vaší toleranci rizika, podaří se vám dosáhnout vhodné diverzifikace aktiv, abyste mohli v klidu zhodnocovat peníze, aniž by vás vaše investice budily ze spánku.

Obsah článku

Co je tolerance rizika?

Vaše osobní tolerance rizika je míra nejistoty, kterou jste ochotní podstoupit, abyste dosáhli potenciálně vyšších výnosů. Je dána kombinací faktorů jako jsou vaše investiční cíle, zkušenosti, investiční horizont, výše investičních zdrojů a v nemalé míře do ní promlouvá i „faktor strachu“.

Exaktní „změření“ tolerance rizika není snadné, spíše nemožné, a obvykle ji odhalíte až v praxi. Už na začátku své investiční cesty však můžete minimalizovat škody vyplývající z úplně špatného odhadu vaší tolerance rizika položením správných otázek:

  • Máte větší obavy ze ztráty peněz nebo ze ztráty kupní síly vašich peněz?
  • O kolik peněz jste ochotni prostřednictvím investování přijít?
  • Jak moc se obáváte případného poklesu akciového trhu?
  • Jaké druhy investic vás mohou v noci probouzet ze snů? (Jsou příliš rizikové?)
  • Jak moc diverzifikované chcete mít portfolio?

Tolerance člověka vůči riziku se může během jeho života také měnit, proto je tak zrádná. Do značné míry však určuje, jaký typ investic budete realizovat.

Hlubší definice tolerance vůči riziku

Ne každý se dokáže sžít s myšlenkou ztráty velké části investovaných peněz. Pro některé lidi však podstoupení vyššího rizika spojeného s určitými druhy investic, jako jsou akciové investice, stojí za vyšší odměnu, kterou tyto investice mohou přinést.

Podstatným faktem pak je, že tolerance rizika není statická. Může se časem měnit na základě životní situace člověka. Mladší investor, který si šetří na důchod, může s klidem přijmout vyšší investiční riziko, protože mají jeho investice více času na zotavení se z případných ztrát. Starší investoři a lidé, jejichž odchod do důchodu je za dveřmi budou mít naopak nižší toleranci vůči riziku. Tito investoři budou ve větší míře volit méně rizikové investiční nástroje, jako jsou dluhopisy nebo spořící účty.

Dluhopisy ani spořící účty necharakterizuje vysoká návratnost, ale je mnohem méně pravděpodobné, že lidé prostřednictvím využití těchto investičních nástrojů přijdou o peníze.

Tabulka finančních instrumentů seřazených od těch nejrizikovějších po ty nejméně rizikové.
Tabulka finančních instrumentů seřazených od těch nejrizikovějších po ty nejméně rizikové.

Není to však jenom čas, který ovlivňuje toleranci člověka vůči riziku. Do hry vstupují i další proměnné. Někteří lidé pociťují nadměrné obavy z možnosti ztráty hodnoty jejich investic, i když je pravděpodobné, že se jejich investice časem zotaví. U jiných je tolerance rizika ovlivněna jejich investičními cíli apod… O tom se ale dozvíte více dále.

Proč by měl investor znát svou toleranci rizika?

Investování bez zvážení vaší tolerance rizika je podobné jako balancování náměsíčného člověka na okraji útesu. Představte si, že investujete do akcií, aniž byste přemýšleli o tom, jak budete reagovat, pokud jejich cena poklesne? Jakmile trh začne padat, je pravděpodobné, že velmi rychle procitnete.

Velkým nebezpečím potom jsou panické výprodeje a snahy o opuštění trhu, což je jedna ze základních investičních chyb.

Pokles trhu je přitom ve skutečnosti příležitostí k dalším nákupům, protože jsou akcie ke koupi „ve slevě“.

Další rizika plynou z opačné sázky na přílišnou jistotu. Nebudete dostatečně „riskovat“ a nepodaří se vám dosáhnout vašich cílů. Volba jenom mírně agresivnější strategie za účelem dosažení lepších výnosů však může na dlouhém investičním horizontu znamenat obrovský rozdíl.

Podívejte se na rozdíl, který může přinést o 1 % vyšší výnos při jednorázové investici 1 000 000 Kč za 35 let:

Jak se může vyplatit vyšší návratnost investic na dlouhém časovém horizontu.
Jak se může vyplatit vyšší návratnost investic na dlouhém časovém horizontu.

Budete-li si otevírat obchodní účet u některé z investičních platforem nebo u některého z brokerů pro obchodování akcií, dostanete k vyplnění investiční dotazník, který by měl přibližně odhalit vaší toleranci rizika.

Odpovídejte na tyto otázky upřímně – ne způsobem, jak myslíte, že by měl investor odpovídat.

Tolerance vs. kapacita rizika: Dejte si pozor na rozdíl!

Vaše tolerance rizika je mimo jiné také tvořená funkcí známou jako riziková kapacita, která určuje míru rizika, kterou si můžete dovolit podstoupit. Ta se liší od rizika, které jste ochotní podstoupit. Například vám může vyhovovat agresivní a vysoce rizikové portfolio, ale pokud máte na splnění svého investičního cíle, jakým může být třeba odchod do důchodu, jen několik let, rozhodně není vhodné mít složené portfolio 100% z akcií.

I když je pak váš odchod do důchodu na hony vzdálený, měli byste dodržovat jistou diverzifikaci vašich investic napříč třídami aktiv. V nejednom případě nakonec dospěje investor k závěru, že by možná měl investovat i do dalších finančních instrumentů.

Poznámka

Zajímají vás zásady diverzifikace více? Přečtěte si tento komplexní článek.

Jaké faktory ovlivňují toleranci rizika?

Jak už bylo řečeno, tolerance rizika se týká výše ztrát, kterou je investor připraven snést při přijímání jakéhokoliv investičního rozhodnutí. Její úroveň však ovlivňuje několik faktorů:

A) Investiční horizont

Každý investor má vzhledem ke svým investičním cílům jiný investiční horizont. Obecně lze podstupovat vyšší úroveň rizika, pokud před sebou má investor více času. Jednoduše. Člověk, který si odkládá na důchod s investičním horizontem 30 let může vybírat mnohem rizikovější investice – akcie nebo ETF nejsou problém.

Jedinec, který si chce vybudovat základ pro žádost o hypotéku s investičním horizontem 5 let bude volit mnohem konzervativnější investice – dluhopisy, případně dá přednost spoření.

Poznámka

Zajímá vás více informací o ETF? Přečtěte si tento komplexní článek.

B) Investiční cíle

Investiční cíle se také liší jednotlivec od jednotlivce. Dosažení maximálního zhodnocení není ultimátním cílem každého investora. Někteří chtějí pouze ochránit svůj majetek před znehodnocením, jiní očekávají od svých investic zdroj pasivního příjmu a nelpí tak důrazně na růstu kapitálové hodnoty investičního portfolia.

Částka, která je nutná k dosažení investičních cílů, se u každého člověka také liší. Obvykle je tak vhodné si stanovit jako první investiční cíle a následně na jejich základě volit investiční strategii, která vám dovolí jich dosáhnout.

C) Stáří investora

Obvykle platí (ne vždy samozřejmě), že mladší člověk je schopný podstupovat vyšší riziko – má vyšší toleranci rizika než starší jedinci. Mladí lidé mají běžně širší možnosti, jak vydělávat prací více peněz, které mohou investovat. Navíc mají více času na to, aby se jejich investiční portfolio zotavilo z případného propadu trhu.

D) Velikost portfolia

Čím větší je investiční portfolio střadatele, tím je obvykle ochotnější podstupovat více rizikové investice. Investor s 50 miliony korun na investování má vyšší toleranci vůči riziku než jedinec s 2 miliony. Najdou se však i výjimky. Pokud si bohatší investor jako svůj jediný investiční cíl stanovil ochranu svého bohatství před inflací, může volit konzervativní investiční přístup.

E) Psychologický faktor

Každý investor je schopný snášet riziko jinak. Některým investorům je přirozeně příjemnější více riskovat než jiným. Pro některé investory naopak může být tržní volatilita extrémně stresující. Psychologický faktor tolerance rizika přímo souvisí s tím, jak pohodlně se investor cítí při riskování.

Problémem bývá, že skutečnost často odhalí až první reálně prožitý propad. Pro minimalizaci případných škod však je vhodné, jak už bylo uvedeno, aby začínající investor při prvním vyplňování investičního dotazníku odpovídal skutečně pravdivě.

Faktory ovlivňující toleranci rizika.
Faktory ovlivňující toleranci rizika.

Jakým způsobem se dělí investoři dle tolerance rizika?

Znalost tolerance rizika pomáhá investorům naplánovat celé jejich portfolio, jehož skladba by měla jeho postoji vůči riziku odpovídat.

Z tohoto pohledu tak lze jednotlivé investory rozdělit do tří kategorií. Pokud má konkrétní investor nízkou toleranci rizika, jedná se o konzervativního investora, který by měl podle svého postoje k riziku volit i své investice. Jeho opakem je agresivní investor a mezi nimi se obvykle stanovuje ještě třetí kategorie investorů, kteří investují vyváženě.

A) Agresivní

Agresivní investoři jsou dobře obeznámení s tržním chování a jsou ochotní podstupovat výrazně vysoké riziko. Takoví investoři jsou zvyklí vidět ve svém investičním portfoliu výrazné výkyvy ceny nahoru i dolů. Klasickým agresivním investorem je movitější člověk se zkušenostmi, který spravuje poměrně široké portfolio.

Agresivní investoři dávají přednost třídám aktiv s dynamickými výkyvy cen, jako jsou akcie. Vzhledem k míře rizika, kterou jsou ochotni podstoupit, mohou dosáhnout také vynikajících výnosů, když se trhu daří.

Přirozeně také čelí obrovským ztrátám, když se trhu vede špatně. Neprodávají však své investiční pozice v panice, protože jsou zvyklí, že hodnota jejich portfolia může i na denní bázi výrazně kolísat.

Agresivním investorem ale může také být mladý a nezkušený člověk, který si jednoduše neuvědomuje, “do čeho jde” a nepřiměřeně (díky vidině pohádkového bohatství) riskuje.

Obzvláštně ve světě kryptoměn, kde každý vidí raketové zhodnocení bitcoinu, je tato praxe velice běžná.

B) Vyvážený

Vyvážení investoři jsou méně tolerantní vůči riziku ve srovnání s agresivními investory. Na druhé straně jim nedělá problém podstupovat riziko v omezené míře a počítají, že se hodnota jejich investičního portfolia může čas od času propadnout.

Své investice obvykle vyvažují mezi rizikové třídy investičních aktiv a bezpečné třídy aktiv. Vyvážený investor samozřejmě v době růstu trhu nedosahuje takových zisků jako agresivní investor, na druhé straně však při pádech neprodělává stres z devastujících ztrát.

C) Konzervativní

Konzervativní investoři pak na finančních trzích riskují přirozeně nejméně. Vzhledem ke své minimální toleranci rizika se vyhýbají většině investic, které by mohly v budoucnu prodělat nějaký významný propad.

Konzervativní investor dává přednost vyhýbání se ztrátám před dosažením potenciálního zisku.

Třídy aktiv, do kterých je takový konzervativní investor s nízkou tolerancí rizika ochotný investovat je málo. V zásadě se však zaměřuje na dluhopisové instrumenty, případně je ochotný ještě uvažovat o stabilní a dividendu dlouhodobě vyplácející akciové společnosti typu dividendového krále nebo aristokrata.

Rozdělení investorů dle tolerance rizika
Rozdělení investorů dle tolerance rizika

Pozor na rozdíl mezi spekulacemi a investováním!

Na tomto místě je ještě vhodné se v krátkosti zmínit o rozdílu mezi investováním a spekulacemi.

Na toto téma byl rovněž zpracovaný komplexní článek, který si můžete přečíst zde.

Pokud si připomeneme trochu upravenou tabulku rizikovosti finančních instrumentů, je v ní vyznačena zeleně oblast (viz obrázek níže), ve které leží investiční instrumenty. A pokud jste si všimli, pak byly v tomto článku doposud zmiňované hlavně tyto investiční nástroje.

Dlouhodobí investoři, ať už chtějí dosáhnout růstu svého majetku, nebo ho chránit před inflací, investují především prostřednictvím těchto nástrojů. Výše uvedené nástroje jsou značně spekulativní, ty níže spořící, které vám naopak nepřinesou výrazné zhodnocení.

Někdy se jako prostředek diverzifikace využívají i investice do zlata. V začátcích se však obejdete i bez tohoto drahého kovu. Ať už je vaše tolerance vůči riziku jakákoliv, držte se především těchto investičních nástrojů a nenechte se nalákat povrchní atraktivitou spekulativního obchodování. Ačkoliv se najdou i výjimky, většina lidí spekulací přichází o peníze.

Tabulka rizikovosti finančních instrumentů
Tabulka rizikovosti finančních instrumentů

Závěr: Pozor na přehnané reakce, na marginální změny v hodnotě portfolia

Investování bez zvážení vlastní tolerance vůči riziku může mít fatální následky.

Investor by měl alespoň tušit, pokud už neměl zkušenost, jak bude reagovat na pokles hodnoty svých investic. Mnoho investorů v době poklesů prchá z trhu a přichází během tohoto procesu o peníze. Seznámení se s vlastní tolerancí rizika proto pomáhá při přijímání informovaných investičních rozhodnutí. Nikoliv ukvapených a nesprávných.

Mnoho investorů dělá chybu, když se domnívá, že jsou agresivní a ve skutečnosti se na ně hodí spíše charakteristika vyváženého investora.

Když posléze jejich ryze akciové portfolio výrazně klesne na hodnotě, okamžitě mají tendence prodávat své pozice. Pamatujte si však jedno, jak zisk, tak především ztrátu realizujete až ve chvíli, kdy svou investici prodáte.

Rovněž si zapamatujte cifru 6. To je průměrný počet měsíců, které potřeboval americký akciový trh, aby se zotavil z korekce či krize, jež činila alespoň 10 %. Takových událostí se na americkém akciovém trhu vyskytlo od roku 1950 rovnou 38, jak ukazuje tento report. Propady akciových trhů jsou tak možná častější, než si na první pohled můžete myslet.

Přestože porozumění vaší toleranci rizika velmi pomáhá, předpovídání a řízení vlastního chování může představovat větší výzvu, než si můžete myslet. Když však budete realističtí, budete schopní konat správná investiční rozhodnutí namísto toho, abyste v budoucnu litovali.

Ať už se rozhodnete investovat peníze do čehokoliv, investici si vždy dobře promyslete a zvažte veškerá rizika s ní spojená. 

Líbil se vám tento článek?
9
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎