Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Časový test u investic: Co to znamená a jak může ovlivnit návratnost vašich investic?

Publikováno
Časový test u investic: Co to znamená a jak může ovlivnit návratnost vašich investic?

Při výběru a prodeji investic je poměrně snadné zapomenout na daňové důsledky svého jednání – zejména co se týče daně z kapitálového zisku. Už jenom výběr vhodných akcií nebo podílových fondů přitom může být poměrně náročný, aniž byste přitom mysleli na daňové důsledky.

Časový test investic je však dobré mít na paměti. Investoři, kteří využívají výhod snadného přístupu na trhy a spíše krátkodobě obchodují na burze, by měli zohlednit daňové dopady svého investičního přístupu, neboť je téměř jisté, že jejich krátkodobé obchody časový test nesplní.

Zisk, který tak zaznamenají podléhá 15% dani. Dlouhodobý investor se však této nemilé povinnosti může vyhnout. Jak dlouho musíte držet své investice, abyste se mohli vyhnout zdanění kapitálových výnosů? Co to vlastně ten časový test je a jak funguje? Jak jsou na tom jednotlivé třídy aktiv? Čtěte dále a dozvíte se vše podstatné.

Časový test u investic stručně

 • Investoři, kteří obchodují na akciovém trhu krátkodobě, by měli zvážit daňové dopady svého investičního přístupu. Zisky z takových obchodů podléhají 15% dani. Dlouhodobí investoři se však této dani mohou vyhnout.
 • Abyste prošli časovým testem a vyhnuli se dani z kapitálových výnosů, musíte investici držet alespoň tři roky.
 • Ne všechny investice mohou projít časovým testem. Akcie, ETF, podílové fondy, dluhopisy a nemovitosti však za určitých podmínek ano.

Obsah článku o časovém testu investic

Co je to časový test a jak funguje?

Daň, kterou zaplatíte z kapitálového zisku, závisí na tom, jak dlouho držíte dané aktivum před jeho prodejem. Abyste splnili časový test a vyhnuli jste se zdanění zisku, musíte držet investici alespoň tři roky (kromě pár výjimek, které si vysvětlíme níže). Zisky z držení aktiv, které jste prodali za kratší dobu, jsou zdaněny 15% sazbou a v konečném důsledku tak mohou značně snížit úspěšnost vaší investiční strategie.

Český daňový systém je podobně jako jinde ve světě nastaven ve prospěch dlouhodobých investorů, což bylo u nás zvýrazněno mnohem více v roce 2014, když došlo k prodloužení časového testu z 6 měsíců na nynější 3 roky.

Základy danění zisku z investic

Kapitálového zisku dosáhnete, pokud nějaké aktivum prodáte za vyšší částku, než jste za něj zaplatili. Stejně jako vám vláda ukrajuje do veřejných rozpočtu část z vaší mzdy, dožaduje se i snížení zisku, kterého můžete dosáhnout investicemi, jež nesplní časový test.

Pro daňové účely je také užitečné pochopit rozdíl mezi realizovanými a nerealizovanými zisky.

Zisk není realizován, dokud není zhodnocená investice prodaná.

Představte si, že jste si koupili akcie Amazon, jejichž cena za rok vzrostla o 20 %. I když má nyní vaše investice o pětinu vyšší hodnotu, nedosáhnete žádných zisků a nemáte daňovou povinnost, dokud tuto investici neprodáte.

Jednoduchý příklad, jak funguje daň z kapitálových výnosů:

Řekněme, že jste koupili v březnu 2020 akcie Apple za 100 000 Kč a prodali je v listopadu za 200 000 Kč. Nesplnili jste tedy 3letý časový test a zisk z této investice podléhá zdanění. Ačkoliv jste si tak připsali kapitálový zisk ve výši 100 000 Kč, váš čistý zisk po zdanění činil pouze 85 000 Kč.

Jiná situace by samozřejmě nastala, kdybyste koupili akcie společnosti z Cupertina za 100 000 Kč už v říjnu 2017. To by hodnota vaší investice do listopadu 2020 vzrostla přibližně na trojnásobek.

Protože jste však splnili tříletý časový test rovnal by se kapitálový zisk i vašemu čistému zisku.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie Apple Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Které investice mohou splnit časový test?

Ne všechna aktiva podléhají daním z kapitálového výnosu a stejně tak ne všechny investice mohou splnit časový test. Následující investice však ano, a proto se vyplatí o nich uvažovat, pokud hodláte investovat dlouhodobě.

 • Akcie: Zisk, který realizujete z prodeje akcie, je třeba zdanit 15% daní. Pokud však svou akciovou pozici držíte alespoň tři roky, daň z tohoto zisku odvádět nemusíte. Stejná pravidla přitom platí ať investujete do akcií českých, amerických nebo třeba asijských. Jiný postup se uplatňuje při danění dividend, to si ale v krátkosti popíšeme níže. Více si o danění akcií můžete přečíst zde.
 • ETF: V případě danění zisků z ETF platí stejná pravidla jako pro akcie. Jediný podstatný rozdíl spočívá v tom, že si můžete vybrat burzovně obchodovatelné fondy, které automaticky dividendu reinvestují – nebudete ji muset dále danit, nebo fondy, které dividendu vyplácejí – přinášejí vám pravidelný pasivní příjem a také starost navíc – zdanění dividendy.
 • Podílové fondy: Pro podílové fondy platí opět to samé, co pro dvě výše zmíněné kategorie investic. Pokud budete držet podílové listy alespoň tři roky, váš zisk, kterého bylo dosaženo díky růstu ceny podílového listu, danit nemusíte. Setkat se můžete i s podílovými fondy vyplácejícími dividendu, na což se vztahují obecná pravidla pro danění dividend. V Česku se s nimi však setkáte zřídka.
 • Dluhopisy: Příjem z dluhopisů “kupón”, který je vyplácen emitentem dluhopisů investorovi – věřitelovi – automaticky podléhá 15% dani. Vy inkasujete zisk zdaněný a nemusíte ho už uvádět v daňovém přiznání. Výjimkou jsou pak dluhopisy, které můžete koupit na sekundárním dluhopisovém trhu – prostřednictvím brokera. Tyto dluhopisy se mohou prodávat se slevou oproti jejich nominální hodnotě a pokud díky růstu ceny dluhopisů dosáhnete zisku, opět platí, že musíte držet investici alespoň 3 roky, aby splnila časový test.
 • Nemovitosti: Nemovitosti jsou výjimečnou třídou investičních aktiv v tomto krátkém výčtu. Přestože se s nimi neobchoduje na kapitálových trzích, investice do nemovitosti opět může splnit časový test. Platí však dvě lhůty rozdílné od výše zmiňovaných 3 let. Pokud jste měli v nemovitosti nahlášené trvalé bydliště, a zároveň jste v ní bydleli, pak vám bude odpuštěna daň ze zisku – splníte časový test – po dvou letech od nákupu nemovitosti. Rekreační objekty, nebytové prostory nebo byt, ve kterém jste trvalé bydliště nahlášené neměli, musíte vlastnit alespoň 5 let, než vaše investice splní časový test.
Poznámka

Zajímá vás více, jak přesně byste měli danit své investice? Přečtěte si tento komplexní návod na vyplnění daňového přiznání.

Zlato, kryptoměny a další alternativní investiční aktiva. Jak je to u dalších vybraných tříd aktiv?

 • Kryptoměny: Kryptoměny jsou relativně novým investičním aktivem (Bitcoin vznikl v roce 2009) a většinu investorů určitě nepotěší fakt, že zisk z držení kryptoměn budou muset danit, přestože budou svou investici držet déle než tři roky.
 • Finanční deriváty: Investice do finančních derivátů, ať už se jedná o CFD kontrakty, futures nebo opce, nemohou splnit časový test. Zisk z těchto investic tedy budete danit 15% sazbou vždy. Velmi hojně využívané jsou zejména CFD kontrakty využívající navíc finanční páku.
 • Drahé kovy: Drahé kovy tedy zejména zlato a stříbro jsou vítaným doplňkem diverzifikace, a proto tvoří součást nejednoho investičního portfolia. Investice do zlata ani stříbra časový test investic splnit nemohou. Nemusí vás to však příliš trápit. Pokud investujete do fyzického zlata nebo stříbra a svou investici následně prodáte, daň ze zisku platit nemusíte. Na tyto drahé kovy se ze zákona nahlíží jako na movitý majetek a z jeho prodeje daň odvádět nemusíte. Výhodou investičního zlata (cihly, destičky, zlaté mince) oproti stříbru navíc je, že při jeho nákupu nemusíte platit DPH, při nákupu investičního stříbra se platbě daně z přidané hodnoty nevyhnete.
 • Alternativní investice: Na většinu alternativních investic je pohlíženo stejně jako na drahé kovy zmíněné výše – jako na movité věci a ty jsou dle 4 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů osvobozeny od daně. Alternativní investice do umění, alkoholu, známek či jiných cenností se tak může z tohoto pohledu vyplatit. Výjimkou jsou motorová vozidla – například automobil kupovaný za účelem investice, kdy je investor osvobozen od zaplacení daně z prodeje movité věci po splnění časového testu trvajícího 1 rok.
 • Spoření: Lidé, kteří dávají před investováním přednost spořícím produktům, jako jsou spořící účty, termínované vklady nebo stavební spoření, také s osvobozením od zdanění zisku počítat nemohou. Střadatel, který si odloží na některý z těchto spořících produktů svou volnou hotovost, za to dostává “odměnu” v podobě vypláceného úroku. Ten je automaticky daněn 15% sazbou. Výnos ze spoření tak není nutné nijak uvádět v daňovém přiznání.
Poznámka

Danění kryptoměn může být poměrně komplikované, pokud přemýšlíte, jak na to, přečtěte si tento kompletní návod.

Vztahuje se časový test i na dividendy?

Na dividendy, jak už možná tušíte, se časový test nevztahuje. V případě jejich danění mohou nastat dvě situace. Pokud vám dividendu vyplácí společnost se sídlem v ČR, obdržíte na obchodní účet dividendu v čisté výši (zdaněnou 15% sazbou) a nemusíte podstupovat žádné další kroky.

V případě zahraničních společností se mění sazba za danění dividend stát od státu. Nejvíce obchodovaným zahraničím trhem je USA, které daní dividendy 35% sazbou. Seriózní broker by vám však měl zprostředkovat vyplnění formuláře W-8BEN, ve kterém sdělíte americkým daňovým úřadům, že je vaším daňovým domicilem ČR a posléze vám jsou vypláceny dividendy v čisté výši na obchodní účet snížené o “českou” srážkovou daň.

Dalšími hojně obchodovanými trhy jsou Německo, které daní dividendy sazbou 26,375 %, Francie 30% sazbou, nebo Švýcarsko 35% sazbou. Dividendový příjem ze zahraničí je potřeba do daňového přiznání zaznamenat a uvést, že byla daň zaplacena v zahraničí, tento příjem už však dalšímu zdanění “českou” sazbou podléhat nebude.

Na co si dát pozor?

Kromě zjevných kroků, jako je kontrola, kdy jste si dané aktivum pořídili, se vyplatí dát pozor minimálně na jednu častou chybu, která se mezi začínajícími investory opakuje. Kromě toho byste pak určitě měli znát i jednu výjimku, kdy kapitálový zisk nebudete muset danit.

A) Pozor na nákup ETF ve formě CFD

Jak bylo nastíněno výše, finanční deriváty včetně CFD kontraktů nemohou splnit časový test, to už nyní víte, co to má ale společného s burzovně obchodovatelnými fondy? Kvůli nařízení evropské unie není možné u většiny tradičních brokerů nakupovat americká ETF.

Někteří z těchto brokerů využívají neznalosti začínajících investorů a nabízí tyto burzovně obchodovatelné fondy v podobě CFD kontraktů.

Jak už asi tušíte, potíž spočívá v tom, že zisk z investice do těchto CFD kontraktů podléhá zdanění. Pokud byste tedy do těchto finančních derivátů, které pouze sledují vývoj hodnoty podkladového aktiva, v tomto případě ETF, dlouhodobě investovali, mohlo by vás stát vaše rozhodnutí velmi významnou částku. Pro představu se podívejte na graf níže. Jedná se o pravidelnou měsíční investici 2 000 Kč do ETF s průměrným zhodnocením 8 % ročně. O kolik peněz byste se mohli za 20 let připravit, kdybyste neuváženě investovali do CFD kontraktu, který kopíruje tento burzovně obchodovatelný fond:

Rozdíl mezi
Rozdíl mezi “zdaněnou” a “nezdaněnou” investicí

Za 20 let byste investovali 480 000 Kč a zhodnocení by v tomto případě činilo 647 000 Kč. Pokud byste však investovali do CFD namísto fyzického ETF, 15% daň ze zisku by vás připravila o 97 000 Kč. A to nehledě na další poplatky, které jsou s CFD spojeny.

B) Hodnotový test

Platí také výjimka, kdy nemusíte časový test uplatňovat a zaplacení daní se rovněž vyhnete. Jedná se o takzvaný hodnotový test a ten splníte, pokud za rok neprodáte investice přesahující hodnotu 100 000 Kč.

Pozor, na tomto místě je třeba zdůraznit, že se nejedná o zisk 100 000 Kč, ale pouze o příjem z prodeje těchto investic.

Jak můžete dále ušetřit na daních z kapitálových výnosů?

Existují minimálně dvě věci, které můžete udělat, abyste minimalizovali, nebo se dokonce vyhnuli danění kapitálových výnosů:

A) Investujte dlouhodobě

Jak už z tohoto textu vyplývá, volíte-li správná investiční aktiva, může splnit vaše investice časový test a díky tomu budou následně zisky z kapitálových výnosů osvobozeny od daně.

Pokud se vám tak bude dařit v rámci investování vybírat skvělé společnosti, jejichž akcie budete držet dlouhodobě, můžete se vyhnout zdanění zisku. To se samozřejmě snadněji řekne, než realizuje v praxi. Vaše finanční potřeby se mohou v průběhu let měnit a existuje mnoho důvodů, proč byste mohli chtít (nebo potřebovat) prodat akcie (nebo podílové fondy či ETF) dříve, než jste původně očekávali. Pokud to však jen trochu jde, mějte při případném prodeji na paměti, zda není za dveřmi kýžené tříleté období od nákupu a zda byste neměli prodej ještě pár týdnů pozdržet.

B) Využijte kapitálové ztráty k vyrovnání zisků

Pokud vaše investice nesplnily časový test, nesplnili jste ani hodnotový test a jste nuceni odvést daň z kapitálového zisku, můžete si tento zisk úmyslně snížit, třeba až na nulu a rovněž se tak zdanění vyhnout. Jak je to možné?

Nachází-li se ve vašem investičním portfoliu nějaké ztrátové akciové pozice, kterých se chcete zbavit, je nejlepším okamžikem pro tento krok konec roku.

Kapitálové ztráty z prodeje akcií, kterých se chcete zbavit, mohou posloužit k vyhnutí se zdanění krátkodobých zisků, kterých jste dosáhli kdykoliv během roku předtím.

Vysvětlím na jednoduchém příkladu:

Řekněme, že jste během roku koupili spekulativní krátkodobé pozice za 50 000 Kč a posléze je prodali za 100 000 Kč. V takovém případě byste byli nuceni odvést daň z kapitálového zisku ve výši 7 500 Kč (50 000 Kč x 0,15). Pokud se ovšem ve vašem portfoliu nachází nějaké výrazně ztrátové pozice, v jejichž další růst už nevěříte, můžete se je rozhodnout prodat.

Může se například jednat o investice, zakoupené za 50 000 Kč, které mají nyní hodnotu 30 000 Kč. Pokud takovou pozici uzavřete, budete v daňovém přiznání uvádět příjmy z kapitálového trhu ve výši 130 000 Kč, nicméně náklady vám vzrostou na 100 000 Kč. Kapitálový zisk, ze kterého budete posléze odvádět daň, klesne na 30 000 Kč (50 000 Kč zisk – 20 000 Kč ztráta) a vy ušetříte na daních 3 000 Kč (30 000 Kč x 0,15 = 4 500 Kč).

Slovo závěrem

Ačkoliv by daňové dopady vašich investičních rozhodnutí neměly být hlavním faktorem, kterým se budete řídit, je přesto důležité brát daně v úvahu jako součást vaší investiční strategie.

Minimalizace daní z kapitálových zisků, které musíte zaplatit – například držením investic déle než 3 roky – je jedním ze snadných způsobů, jak okamžitě zvýšit návratnost vašich investic.

Další zdroje informací:

 • EdoFinance (Zdanění investic aneb aby se vlk nažral a koza zůstala celá)
 • Fondee (Jak na zdanění investic do ETF, akcií a dalších cenných papírů)
 • iDnes (Příjmy z investic. Kdy (ne)musíte podávat daňové přiznání?)
 • e15 (Daně a investice. Kdy řešit akcie, podílové fondy a kryptoměny v daňovém přiznání?)
Líbil se vám tento článek?
21
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (1 komentář)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Laďa

Velmi zajímavé a poučné. Jen bych k tomu měl jeden dotaz. Je možné uplatnit ztrátu z prodeje akcie držené déle než 3 roky (časový test u ztráty)?

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.