Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Pražská burza cenných papírů – Co dělá a k čemu je?

Publikováno
Pražská burza cenných papírů – Co dělá a k čemu je?

Nejstarším a největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice je Burza cenných papírů Praha neboli zkráceně BCPP či PSE (Prague Stock Exchange). BCPP je pro Českou republiku jedinečným místem, kde můžete obchodovat tituly jako je ČEZ, COLT CZ, Komerční banka či další. To ale předbíháme.

BCPP je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), ta spojuje menší středoevropské burzy, konkrétně právě pražskou, vídeňskou, maďarskou a slovinskou. I když všechny burzy jsou spíše menší, pro své státy mají významnou roli, a jako celek jsou již zajímavým společníkem.

Mimochodem pokud hledáte skutečného velikána v oblasti burz střední Evropy, podívejte se na burzu ve Varšavě (WSE). Polská největší burza je objemem obchodů větší jak celá skupina CEE. Vše je ovšem dáno především financováním, zatímco v Polsku využívají firmy právě akciový trh, v České republice (i jiných státech CEESEG) je to především bankovní sektor.

Co ale vlastně burza cenných papírů je? Proč je pro nás BCPP důležitá a neobchodujeme jen na zahraničních (větších burzách)? Jak to vlastně vše funguje a co můžeme na BCPP vlastně obchodovat? To se dozvíte v našem přehledu Burzy cenných papírů Praha. Co na Burze cenných papírů Praha obchodovat? Jak začít? A co nám říká onen známý index PX?

Pražská burza v kostce

 • Burza cenných papírů je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou. Je to jako běžné tržiště, kde jeden prodává a druhý kupuje, ale předmětem obchodu jsou akcie, dluhopisy, opce, směnky, šeky atd.
 • Burza cenných papírů Praha (BCPP nebo také PSE) je nejstarším a největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. BCPP je součástí skupiny CEE Stock Exchange Group, která spojuje menší středoevropské burzy včetně pražské, vídeňské, budapešťské a lublaňské.
 • Je to jedinečné místo v zemi, kde lze obchodovat s tituly jako ČEZ, COLT CZ, Komerční banka a další.
 • BCPP nabízí několik trhů, z nichž každý má jiné požadavky na plnění informačních povinností ze strany emitentů. Mezi tyto trhy patří Prime (pro největší a nejprestižnější české a zahraniční společnosti), Free, Standard a Start.

Obsah článku o Pražské burze cenných papírů

Co je Burza cenných papírů?

Burza cenných papírů je místo, kde se střetne nabídka a poptávka. Představit si to můžete jako běžné tržiště, jde jeden prodává a druhý nakupuje, jen předmětem obchodu jsou akcie, dluhopisy, opční listy, směnky, šeky a další. Všechny obchody na burze musejí splňovat pravidla burzy, jsou tedy regulovány. To zajišťuje férové podmínky pro nabízející i poptávající.

Burzy zajišťují kvalitu nabízených titulů a garantují ji jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. Představit si to můžete jako tržiště, kde správce dohlíží na prodejce i kupující.

Historie burz

Zdroj: Gw.geneanet.org
Erb rodu Van der Buerse
Erb rodu Van der Buerse

Historie burz je spojena s rodinou Van der Buerse. Belgická rodina Van der Buerse vlastnila ve 14. století hostince. Ty využívali především obchodníci na svých cestách. A co by to bylo za obchodníky, kdyby v hostincích nenabízeli své služby. Protože kolem hostinců obchod jen vzkvétal, začalo se prostoru kolem hostince říkat burza.

Burzy v tehdejším podání ovšem nesloužili jen jako tržiště ke směně reálných komodit, ale také k uzavírání smluv a obchodování se smlouvami. Nejednalo se tak o pouhá tržiště, kterých bylo nespočet, ale skutečně o prvního předchůdce burz.

Burza dnešního typu vznikla v roce 1631 v Amsterdamu, v tehdejším finančním centru Evropy. Amsterdamská burza již měla svá pravidla a fungovala podobně jako dnešní burzy. Později se inspirovala další finanční centra jako Berlín (1739), Londýn (1745) a New York (1792).

Zbytek světa nebyl burzám nakloněn. Nutno říci, že míst typu burz existovalo mnoho. Ovšem centralizované místo s jasnými pravidly zakládají velké světové metropole až asi o sto let později. Zmínit můžeme například Sydney (1871) nebo Johannesburg (1887).

Burzovní obchodování zažívá v 19. a začátkem 20. století velký boom. Studená sprcha přichází až s rokem 1929, kdy přišel krach newyorské burzy. Absolutní nedůvěra v burzovní systém a obchodování s cennými papíry obecně zapříčiňuje velkou hospodářskou krizi a tvoří zástupy nezaměstnaných, nejhůře jsou na tom v USA.

Zdroj: Gettyimages.com
Krach newyorské burzy
Krach newyorské burzy

Prezident Roosevelt a jeho keynesiánský program New Deal (zavedl státní dozor nad bankovnictvím a devalvoval dolar, aby podpořil vývoz) v letech 1933-37 situaci uklidnit a ekonomika i důvěra v burzovní systém opět roste.

Burzám se globálně daří. Z pohledu České republiky (respektive v té době Československa) a dalších komunistických zemí je samozřejmě tento svět zcela uzavřen.

Milník pro burzovní obchodování přichází v 70. a 80. letech 20. století s nástupem výpočetní techniky. Obchody se začínají zadávat elektronicky. Vzniká organizovaný mimoburzovní trh (OTC), na něm se obchodujeme dodnes. S rozvojem IT techniky se rodí také nové finanční deriváty, a to především pro zajištění proti riziku.

Obchodování se následně dostane i na internet a začíná být snadno dostupné naprosto každému. Mimochodem z pohledu historie a burzovní důvěry zde narážíme na doposud poslední historický okamžik – Dotcom bublinu.

Laická veřejnost, ale i obchodníci, jsou z IT vývoje naprosto nadšení a vidí v něm obrovský potenciál. To zapříčiní enormní investice do akcií technologických společností. V zásadě do jakékoliv IT firmy se investuje, a to bez dalších znalostí či analýz. Dochází k přehřátí trhu, IT firmy mají vysoce nadhodnocenou cenu akcií.

Nemohlo to dopadnout jinak než prasknutím této bubliny a vystřízlivěním. Trh se ale i z dotcom bubliny ponaučil a vzpamatoval. Některé firmy ale tuto ztrátu doháněly roky či ji po více jak 20 letech ještě nedohnaly. Globalizace, rychlé internetové připojení, vysoký výpočetní výkon dnes umožňují zadávat obchodní příkaz na světové burzy v zásadě odkudkoliv.

Činnosti burzy cenných papírů a její struktura

Burza organizuje trh s cennými papíry. Jinými slovy na určitém místě, v určitý čas prostřednictvím oprávněných osob a institucí reguluje trh. Tvoří tím bezpečné místo pro prodávající i kupující.

Burza je typicky právnickou osobou a jako právnická osoba má následující orgány:

 • Dozorčí rada, tj. kontrolní orgán
 • Burzovní komora (rozhoduje například o nové emisi a obchodování nových titulů na burze)
 • Valná hromada akcionářů burzy (volba a odvolávání ostatních členů)
 • a další…

Model a struktura burzy je naprosto stejný jako u jiných akciových společností. Dozorčí radu často tvoří státní instituce a regulují ji příslušné zákony, obchodování to dodává na transparentnosti a bezpečnosti.

Zdroj: ivypanda.com

LSE struktura

Pod burzou nehledejte nic víc než právnickou osobu, která musí být řízena jako právnická osoba – jako firma. Nejsou v tom žádné složitosti, je to skutečně stejné jako řídit jinou akciovou společnost, potřebujete vedení, oddělení schvalování nových emisí – akcie, dluhopisy a podobně.

U burzy je samozřejmě zcela stěžejní dohled, zde obvykle hrají velkou roli zákony či státní instituce.

Burza podléhá mnoha zákonným omezením, a to především z důvodu zachování své funkce a nezávislosti. Například ji nesmí vlastnit jeden člověk a omezeno je často i maximální vlastnictví nebo aspoň maximální hlasovací právo. V České republice je omezeno hlasovací právo na maximálně 20 % na jednu osobu.

V zásadě všechny burzy mají stejný princip, liší se jen dozorčí instituce a zákony, princip je ale stejný. Pojďme se nyní podívat detailněji na burzu v Praze.

Organizace BCPP

prague stock exchange - prazska burza

Nejvyšším orgánem BCPP je valná hromada. Valná hromada volí, případně odvolává členy burzovní komory a dozorčí rady. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Činnost burzy řídí burzovní komora, ta je také statutárním orgánem a jedná jménem burzy.

Burzovní komora zřizuje burzovní výbory, které se zabývají konkrétními činnostmi a volí generálního ředitele. Aktuální personální obsazení najdete na stránkách BCPP/PSE.

Zdroj: pse.cz
schema-bcpp
Organizace BCPP

Jak je vidět, ani BCPP není výjimkou a jedná se o klasickou akciovou společnost.

Historie pražské burzy

Pokud si chcete od čtení na chvíli odpočinout, můžete tuto kapitolu nahradit videem. Video o historii vzniklo k 20. výročí novodobé historie Burzy cenných papírů Praha a vydala jej přímo pražská burza.

První zmínky o pražské burze najdete již v období Marie Terezie, ale oficiálně byla burza založena v roce 1871. Pražská burza v té době nabízela nejen cenné papíry, ale i komodity. Ostatně právě jedna komodita – cukr byla klíčová pro celé Rakousko-Uhersko a pražská burza díky tomu získala na důležitosti.

Dříve byly burzy primárně komoditní, následně komodity vytlačovaly cenné papíry a dnes? Dnes mají na trhu své místo i kryptoměnové burzy. Přečtěte si o nich více.

Po první světové válce se stala z pražské burzy již výhradně burza cenných papírů. V meziválečném období zažívala burza velký rozmach a naše pražská burza překonala důležitostí i tu vídeňskou. Druhá světová válka a následný komunismus byl s životem burzy neslučitelný a znovu se pražská burza probudila až 6. dubna 1993, její sídlo najdeme v Burzovním paláci v Praze. Kvůli tak velké pauze sice pražská burza ztratila na důležitosti, ale své jméno si opět úspěšně buduje.

Burza cenných papírů dnes

prazska burza cennych papiruV prosinci 2008 se majoritním akcionářem Burzy cenných papírů Praha stala Wiener Börse AG. Pražská burza je tedy společně s Burzou cenných papírů Vídeň, Budapešť a Lublaň součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG).

Burza cenných papírů Praha a XETRA

Pražská burza jde s dobou. Z filmů určitě znáte obchodování na parketu, tedy davy obchodníků uzavírající obchody přímo v prostorách burzy. To je dnes již historie (až na pár výjimek). Pražská burza je online a moderní. Obchodování cenných papírů na pražské burze probíhá samozřejmě online v automatizovaném obchodní systému XETRA® Praha.

Provozovatelem elektronického obchodního systému Xetra je Deutsche Börse AG a zajišťuje základní pravidla jako je anonymita (obchodníci neznají své protistrany), zpracování objednávek dle časové a cenové priority, minimální objednací dávka (1 lot = 1 kus cenného papíru) a další.

Burzovní trhy

I Burza cenných papírů Praha nabízí několik trhů. Ty se od sebe liší především požadavky na plnění informačních povinností ze strany emitentů. Více segmentů má své opodstatnění a přispívá rozvinutosti kapitálové trhu. Burza cenných papírů Praha nabízí tyto trhy:

 • Prime – Největší a nejprestižnější české a zahraniční společnosti, největší nároky. Patří sem například ČEZ.
 • Free – Regulace rovna zákonům kapitálového trhu (burza neklade vyšší nároky, než je nutné)
 • Standard – Velké a prestižní české i zahraniční společností. Akcie, které jsou již obchodovány na jiném regulovaném trhu v rámci EU, jsou na trh Standard přijaty bez souhlasu emitenta.
 • Start – Neregulovaný trh (regulaci určuje jen burza), zjednodušené podmínky vstupu přizpůsobené menším emitentům. Na Startu se obchoduje v aukci jednou denně po předem stanovených lotech (minimálních počtech kusů) u každé emise.

Co lze na Burze cenných papírů Praha obchodovat?

Podívejme se na tituly ze segmentu Prime pražské burzy (aktualizace k prosinci 2022):

Ovšem i ostatní segmenty stojí za zmínku. Standard market nabídne akcie Philip Morris ČR a Free market třeba Avast, Nestlé, MOL, OMV, Shell a mnoho dalších.

Jak sledovat vývoj na BCPP?

Pro sledování vývoje akcií na BCPP nám nejlépe poslouží burzovní index. Je to ukazatel, který nám říká, jak se daří dané burze, respektive skupině titulů globálně. Pokud terminologii burzovních indexů neovládáte, anebo chcete vědět, jak se počítají, proč jsou tak důležité a zde je možné je obchodovat, tak si přečtěte náš souhrnný článek o indexech.

Oficiálním cenovým indexem Burzy cenných papírů Praha je Index PX. Jde o cenový index s váženým poměrem nejlikvidnějších akcií (maximální váha 20 %) počítaný v reálném čase. Dividendové výpočty se zde nezohledňují a báze indexu (z čeho se skládá) se aktualizuje čtyřikrát ročně. K listopadu 2022 je báze následující:

Aktuální složení je možné vždy dohledat i na stránkách BCPP. Pokud byste měli zájem Index PX obchodovat, je to možné například u brokera Plus500 ve formě CFD kontraktů.

Zdroj: pse.cz
Historický vývoj indexu PX.

Index PX je nástupcem PX 50 a PX-D kde byla sestavena báze skládající se z 50 nejvýznamnějších akciových titulů. Výchozí hodnota indexu byla nastavena na 1 000 bodů.

Na grafu výše si můžete všimnout rostoucího trendu do konce roku 2007. Právě 29. října 2007 dosáhl index i na své historické maximum 1 936 bodů. Následně přišla světová krize a propad postihl i pražskou burzu. Burza cenných papírů Praha ale byla oproti jiným světovým burzám zasažena méně, ostatně již v srpnu 2009 jsme se opět pohybovali nad hranicí 1 000 bodů.

Pražská burza je stabilní a dokazuje to i vývoj indexu. Pokud vynecháme období krize, tak vidíte, že od Burzy cenných papírů Praha, respektive jejich titulů, není třeba očekávat žádné dramatické kroky a nepředvídatelné pohyby.

Pro investory je to dobře, a to nejen pro začátečníky. Samozřejmě riziko je úměrné výnosnosti, ale stabilita je někdy více než hezky vypadající rizikový potenciál. Navíc pokud do Indexu PX dodáme dividendu, dostaneme Index PX TR a na něm vidíte rostoucí trend (od krize roku 2008).

Zdroj: pse.cz
Historický vývoj indexu PX TR zohledňující dividendy.

Jak obchodovat na PSE?

Na Burze cenných papírů Praha mohou obchodovat pouze členové burzy, jedná se převážně o banky a makléřské firmy. Pokud se tedy investor (já, vy…) rozhodně k obchodování na burze, musí využít licencovaného prostředníka, například FIO e-Broker.

Seznam členů pražské burzy najdete na oficiálních stránkách. My zmíníme jen některé z nich, například:

Nakoupit fyzické akcie z Pražské burzy cenných papírů ale můžete i přes brokera XTB. My jsme u XTB zvolili například ČEZ. Klasicky otevřeme okno grafu a můžeme zadávat obchodní příkaz na PSE. Pokud si kliknete na “i” (informace) uvidíte dodatečné informace. Například že skutečně obchodujete na burze v Praze, jaké jsou obchodní hodiny, minimální hodnota pokynu a další.

Obchodovat na burze v Praze je skutečně snadné a především možné z celého světa. U zmíněného brokera XTB a fyzických akcií to jde navíc i bez poplatku. A navíc se u jednoho brokera nemusíte omezovat jen na PSE, ale třeba i na LSE, NYSE a další.

Obchodní hodiny BCPP

Hlavní obchodní čas BCPP je pondělí až pátek od 9:00 do 16:10. Pokud by vám čas nevyhovoval, ale rádi byste na BCPP obchodovali, můžete zadat čekající pokyn u vašeho brokera.

Recenzi společnosti XTB si můžete přečíst zde:

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.

Závěr – Zhodnocení Burzy cenných papírů Praha

Burza cenných papírů Praha má historii již od roku 1871. Dnes je společně s dalšími třemi burzami součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG). Díky tomuto společenství se řadí mezi největší evropské burzovní skupiny.

Burza cenných papírů Praha se nechlubí přemírou titulů, ale stabilitou. O tom svědčí i Index PX. Právě stabilní vývoj a české podmínky přidávají Burze cenných papírů Praha na atraktivitě.

Jako Češi si můžeme hospodářské výsledky, novinky a další prohlášení českých firem přečíst v mateřském jazyce. V mnoha případech můžeme mít i osobní zkušenosti s produkty. V neposlední řadě máme v češtině také zákony, tedy regulaci. A to vše jsou nesporné výhody, které dělají BCPP atraktivní pro české investory.

Pražská burza není velká a z celosvětového měřítka ani nijak důležité, ale zastává svoji důležitou roli v české ekonomice a dokáže uspokojit především tuzemské investory. Navíc vidíme i nové emise akcií a pozvolný rozvoj kapitálového trhu na české scéně.

 • Historie od roku 1871
 • Burza cenných papírů Praha (BCPP) je součástí Wiener Börse AG
 • Obchodování pouze přes členy burzy (banky a makléřské společnosti)
 • Stabilní index PX a rostoucí index PX TR
 • Obchodujte ČEZ, KB, Kofolu a mnohé další v českých podmínkách

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
4
0

Autor

Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.

S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.

Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.