Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Warren Buffett – Věštec z Omahy

Aktualizováno
Warren Buffett – Věštec z Omahy
Zdroj: Depositphotos.com

Živé ztělesnění investování, věštec z Omahy (“Oracle of Omaha”) – o kom že je řeč? No přece o nikom jiném, než je Warren Buffett! Za svou investiční kariéru dokázal ve 43 ze 44 let překonat výkonnost S&P 500 a to je skutečně úctyhodný výkon.

Převeďme si to na konkrétní čísla, pokud byste v roce 1964 zainvestovali 1.000 USD do Buffettova fondu, mohli bychom vám dnes pogratulovat k vydělaným 11,6 miliónů dolarů.

Jak je možné, že je Warren Buffett tak úspěšný a známý? Jak ke svému bohatství přišel tento 4. nejbohatší muž světa? Co byste měli dělat, abyste dosáhli stejného úspěchu, a jaké tipy má pro ostatní investory? Nejen na tyto otázky dostanete odpovědi v tomto článku.

I když pravděpodobně nezbohatnete tolik jako Warren Buffett, určitě vám jeho život a rady mohou pomoct lépe investovat a zacházet s penězi.

Život Warrena Buffetta stručně

 • Warren Buffett se narodil v roce 1930 v Omaze. Své první akcie si koupil v 11 letech a ve 13 letech začal pracovat v makléřské firmě svého otce.
 • Ve svých 26 letech založil společnost Buffett Partnership, která si účtovala poplatky pouze ze zisku. Jeho investiční filozofie, silně ovlivněná Benjaminem Grahamem, se zaměřuje na hodnotové investování.
 • Buffettova akvizice společnosti Berkshire Hathaway v roce 1962 znamenala významný zlom v jeho kariéře. Přeměnil ji na investiční společnost, která se zaměřuje na dlouhodobé investice do společností jako Coca-Cola, Apple a American Express.
 • Buffettova přísná investiční kritéria zahrnují porozumění podnikání, vyhýbání se společnostem s vysokými kapitálovými výdaji, zaměření se na společnosti s potenciálem růstu cen, silné vedení a pozitivní cash flow.

Obsah článku

Nejnovější články o Warrenu Buffettovi

Kdo je Warren Buffett? Aneb život investiční legendy

Warren Buffett jako mladý chlapec. Zdroj: Miro.Medium.com
Warren Buffett jako malý chlapec. Zdroj: Miro.Medium.com

Nemůžeme začít jinak než kratičkou biografií ze života Warrena Buffetta.

Narodil se 30. srpna roku 1930 v Omaze (stát Nebraska ve Spojených státech amerických).

První prací mu bylo doručování novin a od 13 let pracoval v makléřské firmě svého otce. Patrně právě ten vyvolal jeho zájem o investování a peníze obecně.

Ve svých 11 letech koupil první akcie, vydělal, a přesto byl nespokojený. Proč?

Trápilo ho, že kdyby s prodejem tolik nespěchal, mohl by vydělat mnohem více. Tuto chybu už však nikdy nezopakoval.

Byly to akcie Cities Service Preferred v hodnotě 114,75 USD. Brzy po jejich nákupu následoval propad trhu a měly hodnotu 28 USD. Naštěstí se trh brzy vzpamatoval a nakonec je prodával s mírným ziskem při ceně 40 USD za kus. Jenže o několik dní později stály ty samé akcie přes 200 dolarů za akcii.

Ve 14 letech se vrhnul na obchodování s nemovitostmi. Za několik tisíc dolarů koupil pár hektarů zemědělské půdy, kterou obratem začal zemědělcům pronajímat.

Nejprve studoval na Wharton School of Finance and Commerve v Pensylvánii a pak také na Nebraské univerzitě. Magisterské studia však dokončil až na New Yorské Colubmia Business School. Jako absolvent měl ambice pracovat na Wall Street, ale nebyl úspěšný. Slavný Benjamin Graham jej odmítnul. Po návratu do rodného města se oženil a pracoval jako makléř u svého otce v Buffett-Falk & Co.

Ve 26 letech se stal podnikatelem založením své Buffett Partnership. Od tehdejších brokerů se lišil tím, že provize si účtoval až teprve ze zisku. To však pro něj nebyl vůbec problém, jelikož ho dosahoval téměř neustále.

Již v roce 1961 jeho jmění překonalo hranici 1 miliónu dolarů.

Mladý Warren Buffett při práci. Zdroj: Townnews.com

Jeho kariéru investora významně pohání kupředu nákup textilní společnosti Bershire Hathaway v roce 1962. Přeměnil ji na investiční společnost, která měla za úkol překonat velikány tehdejší doby jako JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo nebo také Goldman Sachs.

Pod touto novou entitou Buffett nakupuje slavné společnosti (které jsou dodnes jeho největší oblíbenci), jako jsou Coca Cola, Apple, Bank of America, American Express, Johnson & Johnson aj.

Není však pravda, že by Warren Buffett nikdy neminul. Jeho nejznámější přešlapy jsou např. Occidental Petroleum, Salomon Brothers, IBM, Kraft Heinz, Teva anebo v post-koronavirovém období také akcie leteckých společností.

Přesto, pokud bychom si dali vše dohromady, jedná se bezesporu o nejúspěšnějšího investora všech dob.

Poznámka

Poznámka: Mimochodem všimněte si, že Warren Buffett je jeden z lidí, kteří zažili Světovou hospodářskou krizi (byť v útlém věku), 2. světovou válku, Válku ve Vietnamu, prvního člověka ve vesmíru, výbuch Sv. Heleny, rozmach počítačů i jejich krizi z přelomu tisíciletí aj. – všechno to jsou zásadní události dějin.

Jedná se o životem skutečně zkušeného člověka, který nám má co předat nejen v rovině investic.

Zdroj: depositphotos.com

akciovy graf akcie

Investiční filozofie podle Warrena Buffetta

Život Warrena Buffetta je silně spojený s další investorskou legendou – Benjaminem Grahamem, se kterým se seznámil při svém studiu na univerzitě. Později pro něj pak Buffett i pracoval. Graham jej natolik inspiroval, že kus jeho filozofie lze spatřit v Buffettově práci dodnes, a dokonce po něm pojmenoval svého syna.

Mimochodem, vzpomínáte si, jak jsme na začátku článku psali, že Benjamin Graham odmítnul jeho žádost o práci na Wall Street?

Skutečně tomu tak bylo. Paradoxně se ale o pár let později stal jeho nejvlivnějším učitelem a Buffett jeho nejlepším žákem.

Jaká filozofie že to je? Hodnotové investování. Warren nikdy nenakupuje akcie, pokud jejich čistá hodnota není vyšší než současná cena na trhu. Čistou hodnotu lze spočítat jako diskontované budoucí cashflow a přepočíst jej na jednu akcii. Hledají tzv. vnitřní hodnotu akcií.

Poznámka

Poznámka: Je to tedy pravý opak spekulativního investování, kdy se hledají krátkodobé příležitosti. Warren namísto toho investuje v řádu let až desítek let.

Buffett se od svého učitele liší tím, že nikdy nevybírá zisky, dokud je výhled společnosti stále pozitivní. Namísto toho Graham akcie prodával a reinvestoval do dalších titulů. Zároveň Buffett není velkým zastáncem diverzifikace, raději se zaměřuje na několik málo titulů a sektorů, které dle jeho kritérií musí být potřebné a musí být lehké jim porozumět.

Poznámka

TIP: Přečtěte si také náš článek o výhodách pasivního investování. V mnoha ohledech je pasivní investování výhodnější, nehledě na to, že může působit poněkud “nudně”.

Jaká jsou kritéria rozhodující o nákupu akcií podle Warrena Buffetta?

Následovat myšlenky Benjamina Grahama je o to snadnější, že on sám publikoval knihu, kde všechny své myšlenky odprezentoval. Jenže Buffett nám své vědomosti a know-how tak snadno nepředal. On sám nepublikoval žádnou knihu. Jeho filozofii však lze zprostředkovaně vyčíst z knihy “Buffettologie”, kterou napsala jeho dcera.

Kritéria níže jsou také důkazem nevěřitelné disciplíny a zásadovosti, se kterou investuje. Pokud je daný titul nesplní, nekoupí ani jednu akcii. Jaká kritéria, která musí společnost před nákupem splnit, Warren Buffett aplikuje?

 1. Musí být předvídatelná a pochopitelná

Pokud nějakému podniku nerozumíte, neměli byste do něj podle Buffetta investovat. On sám se proto například namísto technologických akcií řadu let zaměřoval spíše na spotřební zboží, nápoje atd.

 1. Vyhýbejte se společnostem s vysokými kapitálovými výdaji

To je jen další důvod, proč do svého portfolia nezahrnout technologické akcie. Kapitálově náročná výroba či služby nebo vývoj působí negativně na marže a cashflow, může to tedy znamenat určitou brzdu či ohrožení podniku.

 1. Není třeba vyhýbat se finančním institucím

Finančním společnostem se Buffett naopak nevyhýbá, jelikož jsou podle něj “nedotknutelné” trhem.

 1. Najděte společnosti, které při růstu nákladů mohou zvyšovat ceny

Aby společnost mohla zůstat dostatečně rentabilní, měla by mít potenciál pro zvyšování cen. To může indikovat např. slabá konkurence. Díky zvyšování cen bude firma moci dlouhodobě udržet stejné marže (nebo je dokonce zvyšovat) a to je důležitý faktor i pro akcie.

 1. Hledejte silný management

Vedení (management) by podle Warrena Buffetta neměl být závislý na jedné osobě. Více hlav, více rozumu, nápadů i práce.

 1. Vyhněte se společnostem se záporných cashflow

Negativní cashflow znamená stopku. Takový podnik negeneruje dostatečné finanční toky. Rovněž se striktně vyhýbá společnostem, které musí dělat velké investice, bez kterých se neudrží nad vodou.

Poznámka

TIP: Kromě toho má Warren Buffett v oblibě i dividendové akcie. Dividendoví aristokrati jsou zajímavá a poměrně jednoduchá cesta pro investory, kteří hledají pasivní příjem.

Jak na screening akcií podle Warrena Buffetta?

Leckdo se ptá, jak replikovat investiční rozhodnutí tohoto velikána. Abyste si mohli vytřídit nepřeberné množství akciových titulů dle kritérií Warrena Buffetta, zadávejte následující kritéria:

Zisk na akcii > 0
Růst zisku na akcii za posledních 10 let Relativně stabilní
Dluh (jeho dlouhodobá část) Ideálně < 2 x zisk; nikdy ne > 5 x zisk
ROE (rentabilita vlastního kapitálu) za posledních 10 let > 15 %
ROA (rentabilita aktiv) (tj. cizí + vlastní majetek) > 12 %
Free cashflow (volné peněžní toky) > 0
(Zisk po dani – zisk před 10 lety) / nerozdělený zisk > 15 %
Závislost na velkých kapitálových výdajích (ano/ne?) ne
Poznámka

Poznámka: Nebuďte překvapení, kdybyste při zadání takovéhoto filtru nenašli jediný titul.

V závislosti na konkrétním vývoji trhu v globálním měřítku skutečně zrovna nemusí žádný podnik kritéria splňovat.

Zpravidla se může objevovat více potenciálních podniků ve chvíli, kdy trh klesá. Cena akcií je v tu dobu nižší. To lze sledovat například na indexu S&P 500 a číhat na pády.

Také si nemyslete, že stačí každých pár dní vyscreenovat akcie a do některých z nich zainvestovat. Jedná se o strategii, kdy je potřeba maximální míra trpělivosti a disciplíny, navíc jsou zde i další kritéria, která jsme uvedli výše. Strategie určitě není nijak zvlášť náročná, ale ne každý u ní vydrží. Řada investorů ji považuje za “nudnou” a raději investují v rámci nižšího časového rámce.

Doporučení a konkrétní tipy Warrena Buffetta pro všechny investory – pamatuje na ně!

Pravidlo číslo jedna: “Nikdy nesmíš přijít o peníze!” Pravidlo číslo dvě: “Vždy dodržet pravidlo číslo 1!”

S přibývajícím kapitálem Warren zdůrazňuje zásadu chránit svůj majetek. Je lhostejno, jakého zhodnocení byste dosáhli, pokud o peníze přijdete.

Poznámka

TIP: Nezapomeňte naučit své děti, jak investovat, aby nepřišly o své dědictví, které jim jednou přenecháte.

Je zajímavé, že Warren Buffett prodal všechny své akcie svého vlastního fondu Bershire Hathaway v momentě, kdy změnil podnikatelskou strategii, která nebyla v souladu s jeho vlastní filozofií. To je nejen ukázka, ale i důkaz jeho neskutečné disciplíny, která je vskutku velmi důležitá.

Další tipy jsou:

 1. Nedržte hotovost.
 2. Zlepšujte se, učte se a posouvejte se.
 3. Myslete dlouhodobě a využijte efektu složených úroků.
 4. Nejlepší finanční investice jsou ty nejjednodušší.
 5. Riziko a volatilita není vždy to samé.
 6. Mějte strach, když jsou ostatní chamtiví, buďte chamtiví, když se ostatní bojí.
 7. Pokud nemáš důvěru v celou danou firmu, nesmíš do ní investovat!
 8. Buďte trpěliví!
 9. Přijměte svoje ztráty. To se stává. Poučte se z chyb a jděte dál.
 10. Učte se od nejlepších.
 11. Pochopte společnost, mějte o ní výborný a úplný přehled.
 12. Nenakupujte drahé akcie – neplaťte za akcie více, než je jejich skutečná hodnota.
 13. Investuje v dlouhém časovém horizontu.
 14. Nikdy nesázej proti Americe (“Never bet against America”).
 15. Nenásledujte masu, neváhejte jít proti davu.

Jak se říká, sto lidí, sto názorů. To samozřejmě platí i u investování. Jiný investor vám zase naopak řekne, že držet hotovost je dobré. Proč? Jste případně okamžitě připraveni na náhlé zajímavé investice. Neberte tedy nic jako dogma. Je potřeba nad tím přemýšlet. Vše má svá pro a proti. 

Poznámka

TIP: O 4 akciích zaujímajících největší podíl na portfoliu Warrena Buffetta jsme psali v našem dřívějším článku.  

Nejoblíbenější akciové tituly Warrena Buffetta

Jeho dlouhodobí miláčci jsou Coca-cola, Bank of America nebo také Apple. Mimo ty má Warren Buffett v oblibě Wells Fargo, American Express, U. S. Bancorp, General Motors, Bank of New York Mellon, Sirius XM aj.

Kteří investoři nejvíce ovlivnili přístup, filozofii a strategii Warrena Buffetta?

Buffett se nestal velkým investorem jen tak. Ve svém životě měl několik lidí, velkých investorů své doby, kteří na něj měli nemalý vliv. Nejvýznamnějšími z nich jsou Benjamin Graham a Phil Fisher.

Benjamin Graham, známý jako otec hodnotového investování, hodně ovlivnil Buffettovu investiční filozofii, když jej učil na Kolumbijské univerzitě. To byl jeden z klíčových momentů, kdy pochopil, že je potřeba hledat vnitřní hodnotu akcií, namísto zajímavé ceny.

Sám Buffett o sobě říká, že jej z 85 % ovlivnil Graham a z 15 % Fisher. Mimochodem Buffett byl jediný, kdo v Grahamově třídě dostal A+.

Fisher ve své knize “Common stocks and Uncommon Profits” uvádí, že ten nejlepší čas na prodávání akcií je “nikdy“. Jak moc si to Warren Buffett vzal k srdci? V roce 1988 ve svém dopisu akcionářům Bershire Hathaway uvedl, že jeho nejoblíbenější doba, po kterou drží akcie je “navždy“.

S Fisherem se přitom viděli pouze jednou, prý se ale většinu z jeho myšlenek a filozofie naučil z jeho knih. Vesměs byly totiž podobné přístupu Grahama.

Bershire Hathaway – Investiční fond Warrena Buffetta

V roce 1962 byla cena jedné akcie Bershire Hathaway 7,60 USD. V lednu 2019 stála 304 057 USD. To je zhodnocení o neuvěřitelné 4 milióny %!

Jeví se jako nadmíru potřebné, podívat se blíže i na tento titul. To je však rozsáhlé téma samo o sobě, proto si pro něj vyhradíme samostatný článek – rozhodně se máte na co těšit. Přesto ale máme malou ochutnávku – všimněte si, jak enormního nárůstu se dočkali akcionáři tohoto fondu jen za posledních 10 let.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie BRK Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!
Poznámka

TIP: Přečtěte si náš samostatný článek o fondu Bershire Hathaway.

Pár zajímavostí ze života Warrena Buffetta

 • Už ve svých 7 letech se začal zajímat o investování a přečetl první knížku z této oblasti.
 • Jako jediný ze žebříčku nejbohatších lidí neřídí žádnou z velkých firem, ale pouze do nich alokuje kapitál.
 • Poprvé zainvestoval už ve svých 11 letech.
 • Naprostou většinu svého jmění si vydělal po 50. narozeninách (okolo 99 %).
Jak rostlo bohatství legendárního investora Warrena Buffeta. Zdroj: Thehustle.com
Jak rostlo bohatství legendárního investora Warrena Buffetta. Zdroj: Thehustle.com
 • Žije velmi skromně. Pravda, má sice větší rodinný domek, ale ten lze považovat za standard v rovině Ameriky a také jej zdědil. Se svým jměním by si ale mohl dovolit žít na vysoké noze a přesto nikdy zbytečně neutrácí. Že by další zásada?
 • Nikdy si nevzal žádnou půjčku a úvěry doporučuje co nejdříve splácet.
 • Za celý život nečelil žádnému obvinění z pronevěry, insider tradingu ani jinému podobnému nařčení.
 • Výroční schůzi akcionářů Bershire Hathaway každoročně navštíví okolo 40 tisíc lidí. Někdy se mu proto přezdívá “Woodstock kapitalistů.”
Poznámka

Warrenovy dopisy směřované akcionářům Bershire Hathaway jsou veřejně dostupné na jejich stránkách. Obsahují mj. náhled na trh, specifika byznysu BH a obecný náhled do jeho investování.

Nejlepší knihy o životu Warrena Buffetta:

 • Buffettology by Mary Buffett
 • Buffett: The Making of an American Capitalist, by Roger Lowenstein
 • The Warren Buffett Way, by Robert G. Hagstrom
 • The Warren Buffett CEO, by Robert P. Miles
 • The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life, by Alice Schroeder
 • Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything, 1966-2013, by Carol J. Loomis
Poznámka

Podívejte se také na naše další články o Warrenu Buffettovi.

Jak na Warrena Buffetta nahlížíte vy? Inspiruje vás? Co vám z jeho myšlenek přijde nejzajímavější? Podělte se s námi o váš názor na tohoto velikána a jeho způsoby investování.

Další zdroje informací

 • Wikipedie (Warren Buffett)
 • Forbes (Warren Buffett slaví 93 let. Tohle jsou životní lekce miliardáře z Omahy)
 • E15 (Warren Buffett představil recept pro úspěch v investování: Sbírejte podniky, ne jen akcie)
Líbil se vám tento článek?
31
0

Autor

Vystudovaný ekonom s vášnivým zájmem o pasivní investování a americké akcie. Zkušenosti nabyté ve finančním sektoru využívá pro vytváření stabilních investičních portfolií. Jeho cílem je dosáhnout finanční svobody prostřednictvím dlouhodobého investičního přístupu. Fanoušek hnutí FIRE a Roberta Kiyosakiho.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.