Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Návratnost vlastního kapitálu (ROE): Proč je důležitá a jak ji vypočítáte?

Aktualizováno
Návratnost vlastního kapitálu (ROE): Proč je důležitá a jak ji vypočítáte?
Zdroj: Depositphotos.com

Návratnost vlastního kapitálu je jedním z klíčových ukazatelů finanční výkonnosti společnosti. Proč je tak důležitý a jak může ovlivnit vaše investiční rozhodnutí?

Návratnost vlastního kapitálu (ROE – Return on Equity) je klíčovým ukazatelem, který odráží efektivitu, s jakou společnost vytváří zisk z vlastního kapitálu.

Vysoká hodnota ROE může signalizovat silnou finanční výkonnost, zatímco nízká hodnota může upozornit na problémy v řízení společnosti. Ale jak se tento ukazatel vypočítává? A co přesně nám říká o zdraví a výkonnosti společnosti?

V následujícím článku se blíže na ukazatel ROE podíváme a také si řekneme, jaké problémy mohou být spojené s jeho extrémně vysokými hodnotami.

Návratnost vlastního kapitálu (ROE) stručně

  • Návratnost vlastního kapitálu je měřítkem čistého zisku společnosti děleného vlastním kapitálem. ROE je měřítkem ziskovosti společnosti a toho, jak efektivně tyto zisky vytváří.
  • Čím vyšší je ROE, tím lépe se společnosti daří přeměňovat vlastní kapitál na zisk.
  • Návratnost vlastního kapitálu společnosti se výrazně liší podle odvětví nebo sektoru, ve kterém společnost působí.

Obsah článku

Co je návratnost vlastního kapitálu (ROE)?

Návratnost vlastního kapitálu (ROE) je ukazatel finanční výkonnosti, který se vypočítá vydělením čistého zisku vlastním kapitálem společnosti. Protože se vlastní kapitál rovná aktivům společnosti sníženým o její dluh, považuje se ROE také za návratnost čistých aktiv.

ROE je považováno za ukazatel ziskovosti společnosti a toho, jak efektivně vytváří zisk. Čím je hodnota vyšší, tím efektivnější je vedení společnosti při generování příjmů a růstu z vlastního kapitálu. ROE se vyjadřuje v procentech a lze jej vypočítat pro jakoukoli společnost, pokud jsou čistý zisk i vlastní kapitál kladná čísla.

Výpočet návratnosti vlastního kapitálu

ROE se vypočítá porovnáním podílu čistého zisku a výše vlastního kapitálu. Proto vzorec vypadá následovně: ROE = čistý zisk / vlastní kapitál akcionářů

Proč je návratnost kapitálu důležitým ukazatelem?

To, zda je návratnost vlastního kapitálu považována za dobrou nebo špatnou, závisí na tom, co je mezi srovnatelnými akciemi běžné. Například podniky veřejných služeb mají v rozvaze mnoho aktiv a dluhů ve srovnání s relativně malým objemem čistého zisku.

Normální ROE v sektoru veřejných služeb tak může být 10 % nebo méně. Technologická nebo maloobchodní firma s menšími rozvahovými účty v poměru k čistému příjmu bude mít “normální” úroveň ROE vyšší.

Dobrým pravidlem je zaměřit se na ROE, které se rovná nebo je těsně nad průměrem odvětví společnosti – tedy těch, které podnikají ve stejném oboru.

Pokud si společnost v posledních několika letech udržuje stabilní ROE vyšší ve srovnání s průměrem konkurentů, investor může dojít k závěru, že vedení společnosti nadprůměrně dobře využívá vlastní kapitál společnosti k vytváření zisku.

Níže v tabulce můžete vidět průměrné návratnosti vlastního kapitálu vybraných odvětví z indexu S&P 500 ke konci třetího čtvrtletí 2023.

Zdroj: csimarket.com
Průměrná ROE vybraných odvětví z indexu S&P 500
Průměrná ROE vybraných odvětví z indexu S&P 500

Jak můžete vidět, výše průměrné hodnoty ROE se v jednotlivých průmyslových odvětvích výrazně liší. Obecně se pak doporučuje investorům považovat návratnost vlastního kapitálu blízko dlouhodobého průměru indexu S&P 500 (ke konci třetího čtvrtletí 2022, 13,61 %) za přijatelný poměr a cokoli pod 10 % za špatný.

Využití návratnosti vlastního kapitálu k identifikaci problémů

Jen mírně nadprůměrná rentabilita vlastního kapitálu je někdy lepší než ROE, která je dvojnásobná, trojnásobná nebo dokonce vyšší než průměr srovnatelné skupiny. Proč tomu tak je?

Někdy je extrémně vysoká hodnota ROE dobrá, pokud je čistý zisk v porovnání s vlastním kapitálem extrémně vysoký, protože výkonnost společnosti je velmi dobrá. Extrémně vysoké ROE je však často způsobeno malým vlastním kapitálem v porovnání s čistým příjmem, což svědčí o finančním riziku.

Nekonzistentní zisky

Prvním potenciálním problémem vysokého ROE může být nekonzistentní ziskovost. Představte si, že společnost je již několik let ztrátová. Každoroční ztráty jsou v rozvaze zaznamenány v části vlastního kapitálu jako “nerozdělená ztráta”. Tyto ztráty mají zápornou hodnotu a snižují vlastní kapitál.

Nyní předpokládejme, že tato společnost inkasovala v posledním roce neočekávaný zisk a vrátila se k ziskovosti. Jmenovatel ve výpočtu ROE je nyní po mnoha letech ztrát velmi malý, což činí její ROE zavádějícím způsobem vysokou.

Nadměrný dluh

Druhým problémem, který může způsobit vysokou návratnost vlastního kapitálu, je nadměrné zadlužení. Pokud si společnost agresivně půjčuje, může to zvýšit ROE, protože vlastní kapitál se rovná aktivům minus dluh.

Čím více dluhů společnost má, tím nižší bude její vlastní kapitál. Běžným scénářem je situace, kdy si společnost půjčí velké množství dluhu na odkup vlastních akcií. To může zvýšit zisk na akcii (EPS), ale nemá to vliv na skutečnou výkonnost společnosti nebo míru růstu.

Záporný čistý zisk

A konečně záporný čistý zisk (tedy čistá ztráta) a záporný vlastní kapitál (kdy společnost dluží více, než kolik činí hodnota jejích aktiv) mohou vytvořit uměle vysokou návratnost vlastního kapitálu. Pokud však společnost vykazuje čistou ztrátu nebo záporný vlastní kapitál, ROE by se nemělo počítat.

Pokud je vlastní kapitál záporný, je nejčastějším problémem nadměrné zadlužení nebo nekonzistentní ziskovost. Existují však výjimky z tohoto pravidla u společností, které jsou ziskové a používaly peněžní toky k odkupu vlastních akcií. Pro mnoho společností je to alternativa k výplatě dividend a nakonec může snížit vlastní kapitál (odkupy se od vlastního kapitálu odečítají) natolik, že se výpočet změní v záporné hodnoty.

TIP

V každém případě by záporná nebo extrémně vysoká úroveň ROE měla být považována za varovný signál, který stojí za to prozkoumat.

Ve vzácných případech může být záporný ukazatel ROE způsoben programem zpětného odkupu akcií podporovaným peněžními toky a vynikajícím managementem, ale to je méně pravděpodobný scénář.

V každém případě nelze společnost se záporným ukazatelem ROE hodnotit ve srovnání s jinými akciemi s kladným ukazatelem ROE.

Příklad výpočtu návratnosti vlastního kapitálu

Společnosti Apple, Microsoft, Nvidia a Alphabet jsou lídry ve svém oboru. A všechny je lze považovat za technologické společnosti. Pojďme si u těchto čtyř společností vyhodnotit ukazatel ROE za dvanáct měsíců končících druhým čtvrtletím roku 2023.

Zdroj: macrotrends.net
Návratnost vlastního kapitálu společností Apple, Microsoft, Nvidia a Alphabet
Návratnost vlastního kapitálu společností Apple, Microsoft, Nvidia a Alphabet

Jak můžete vidět. Tři ze čtyř vypočítaných ROE nejsou nijak zvlášť vzdálena od průměru. Zatímco Microsoft a Nvidia průměrnou hodnotu překonávají, Alphabet za ní pouze mírně zaostává.

Vedle toho vyniká Apple. Finanční struktura společnosti a její silná závislost na dluhu znamená, že se může pochlubit velmi vysokým ROE. Na konci druhého kvartálu 2023 však měla společnost Apple více než 1,5x vyšší dluh než vlastní kapitál. Proto není překvapivé, že je společnost schopna generovat vysoké zisky v porovnání se svým vlastním kapitálem, protože její vlastní kapitál nebyl vysoký.

FAQ – Nejčastěji kladené otázky

Jaký je rozdíl mezi rentabilitou aktiv (ROA) a ROE?

Rentabilita aktiv (ROA) a ROE jsou si podobné v tom, že se obě snaží posoudit, jak efektivně společnost vytváří své zisky. Zatímco však ROE porovnává čistý zisk s vlastím kapitálem neboli čistými aktivy společnosti, ROA porovnává čistý zisk pouze s aktivy společnosti bez odečtení jejích závazků. V obou případech budou společnosti v odvětvích, jejichž provoz vyžaduje značná aktiva, pravděpodobně vykazovat nižší průměrnou návratnost.

Co způsobuje, že je ROE záporná?

Pokud je ROE společnosti záporná, znamená to, že v daném období byl čistý zisk záporný (tj. ztráta). To znamená, že akcionáři na své investici do společnosti prodělávají. U nových a rostoucích společností se záporná hodnota ROE často očekává – pokud však záporná hodnota ROE přetrvává, může to být známkou problémů společnosti.

Co způsobuje zvýšení ROE?

ROE se bude zvyšovat s tím, jak se bude zvyšovat čistý zisk – za předpokladu, že vlastní kapitál společnosti zůstává konstantní. Dalším způsobem, jak zvýšit ROE, je snížit hodnotu vlastního kapitálu. Protože se vlastní kapitál rovná aktivům minus pasiva, je zvýšení pasiv (např. přijetí většího objemu dluhového financování) jedním ze způsobů, jak uměle zvýšit ROE, aniž by se nutně zvýšila ziskovost. To může být ještě umocněno, pokud se tento dluh použije na zpětný odkup akcií, čímž se efektivně sníží objem vlastního kapitálu, který je k dispozici.

Zdroje informací:

  • CSI Market (Hodnoty ROE, ROA a další pro jednotlivé akciové trhy a jejich sektory)
  • Corporate Finance Institute (Článek věnující se návratnosti vlastního kapitálu)
  • Investopedia (Článek věnující se výpočtům návratnosti vlastního kapitálu)
Líbil se vám tento článek?
2
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Investování zahrnuje rizika ztrát.‎