Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Investiční poplatky – Podceňovaný faktor investování. Jaké typy poplatků existují a na co všechno byste si měli dát pozor?

Investiční poplatky – Podceňovaný faktor investování. Jaké typy poplatků existují a na co všechno byste si měli dát pozor?

Všechny investice s sebou nesou náklady. Nelze se jim úplně vyhnout. V tomto článku se blíže podíváme na investiční poplatky obecně a také na poplatky u vybraných finančních instrumentů, se kterými by se nováčci ve světe investování mohli nejčastěji setkat.

Mnoho investorů bohužel zásadní investiční náklady ignoruje, protože mohou být na první pohled matoucí nebo umně schované v drobném písmu investičních smluv. Někteří se dokonce domnívají, že investování může skutečně být zdarma.

Na co byste si měli dávat pozor a kolik by vás takový, na první pohled zanedbatelný, 3% investiční poplatek mohl stát? Dočtete-li tento článek až do konce, získáte minimálně slušné základy, abyste už nikdy nespadli do pasti investičních poplatků.

Investiční poplatky stručně

 • Všechny investice jsou spojeny s náklady. Přestože někteří investoři přehlížejí významné investiční náklady v domnění, že mohou být zanedbatelné, neměli byste jejich význam podceňovat.
 • Viditelné poplatky: Jedná se o poplatky, které mohou investoři snadno vidět nebo spočítat. Mezi ty nejčastější patří roční nákladový poměr, spread mezi nákupní a prodejní cenou nebo komise.
 • Skryté poplatky: Ne všechny investiční poplatky jsou okamžitě zřejmé. Investoři se často podívají na nákupní poplatky a u nich se zastaví, ale existují i další skryté poplatky spojené s různými službami poskytovanými investičním zprostředkovatelem.

Obsah článku o poplatcích

Proč na investičních poplatcích záleží?

Poplatky se téměř vždy zdají být zanedbatelně (možná dokonce klamavě) nízké. Investor se seznámí s nákladovostí investice ve výši 2 % a zhodnotí ji jako nepodstatnou. Ale není tomu tak. Poplatek vyjádřený v % neprozrazuje investorům, kolik korun je budou poplatky ve finále stát. Výsledkem navíc může být nezdravé ukotvení.

Jednoduše řečeno, vše je relativní. To znamená, že pokud vaše první setkání s investováním zahrnuje nadměrné poplatky, můžete všechny následné výdaje považovat za nízké, i když jsou ve skutečnosti vysoké.

Další “problémy s poplatky” přináší prodlužující se investiční horizont. Stejně jako složené úročení přináší dlouhodobým investorům rostoucí výnosy, vysoké poplatky působí přesně opačně – % náklady v průběhu času exponenciálně rostou. Podívejme se na příklad:

 • Scénář 1: Předpokládejme, že investujete 80 000 Kč. Investici držíte 25 let, zhodnocení činí 7 % ročně a platíte 0,50 % ročních poplatků. Na konci 25letého období bude mít vaše investice hodnotu přibližně 380 000 Kč.
 • Scénář 2: Nyní zvažte stejnou situaci, ale s jedním rozdílem. Nevěnujete pozornost nákladům a odevzdáváte 2,0 % ročně na poplatcích. Po 25 letech vám zůstane přibližně 260 000 Kč.

Tento “nepatrný” rozdíl v poplatcích 1,5 % vás stál 120 000 Kč.

hodnota investice ve výši 80 Kč po 25 letech

Poplatky, které jsou na první pohled zjevné

Zjevné poplatky jsou náklady, které lze vidět nebo vyčíslit. Investoři tyto náklady vidí ve svých ročních výpisech z účtů. Třemi nejčastějšími jsou roční nákladovost, spread nákupní a prodejní ceny a provize.

 • Roční nákladovost: Nejběžnější poplatek, který si účtuje správce fondu. Roční nákladovost nebo také nákladový poměr je částka, kterou investoři každoročně platí na pokrytí provozních a administrativních nákladů fondu.
 • Spread: Ať už nakupujete akcie, ETF nebo jiné cenné papíry, určitě si všimnete, že je na obchodní platformě u každého z těchto instrumentů uvedena dvojí cena – nižší a vyšší. Platí, že když chcete daný cenný papír kupovat, zaplatíte cenu o něco vyšší. Když ho pak chcete prodávat, inkasujete naopak o něco méně peněz. Spread je jedním z poplatků, díky kterým brokeři vydělávají peníze. Jinými slovy se jedná o rozdíl mezi cenou, kterou jsou investoři ochotni zaplatit za dané investiční aktivum, a cenou, kterou je prodávající ochoten akceptovat. Málo obchodované cenné papíry mají často velké rozpětí nabídky a poptávky, které snižuje výnosy investorů.
 • Provize: Částka, kterou investor zaplatí za nákup/prodej aktiva. Tyto náklady se mohou výrazně nasčítat, pokud lidé investují drobné částky pravidelně nebo obchodují často. Mnoho brokerů však přešlo na obchodování nejoblíbenějších instrumentů, jako jsou akcie a ETF bez poplatku.

Přehled brokerských společností, které zprostředkují obchodování akcií a ETF s nulovou provizí

Favorit redakce

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
Výhody
 • Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
 • Možnost nákupu frakčních akcií a ETF
Nevýhody
 • Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
 • Danění českých dividend 35% sazbou
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
Poznámka

Pozor: Ne všechny investiční poplatky jsou na první pohled zjevné

Investoři se často podívají na poplatky za nákup investice a často u toho zůstanou. Jedná se však o velkou chybu. Kromě těchto poplatků jim může zprostředkovatel investice “zpoplatnit” i další služby. Jednotlivé typy “skrytých poplatků” se liší v závislosti na kupované investici – rozebereme si je konkrétně níže v tomto článku.

Typické poplatky u konkrétních investičních instrumentů

A) Podílové fondy

Podílové fondy jsou velmi hojně využívaným investičním instrumentem. Zejména v krátkém investičním horizontu se vám však může investice prostřednictvím podílového fondu výrazně prodražit – vlivem jednorázového vstupního/výstupního poplatku. Kromě toho si však tyto fondy účtují i průběžné poplatky – zejména správcovský poplatek.

Někteří začínající investoři podléhají dojmu, že podílové fondy banky nezatěžují žádnými poplatky, protože je prodejce seznámí pouze s 0% vstupní poplatkem. Je však potřeba jít trochu do hloubky a konkrétní fond si nastudovat. Takřka vždy musí být podílový fond zatížen nějakým správcovským či jiným průběžným poplatkem. Podílové fondy zkrátka nelze nabízet zcela zdarma.

Pojďme se podívat blíže na nákladovost ČSOB Akciového podílového fondu. Tento akciový fond si účtuje jednorázový 3% vstupní poplatek. Tím však samozřejmě nekončíme. Kromě toho si banka účtuje další dva průběžné poplatky a to 2,97 % ročně a 0,25 % ročně na transakčních nákladech. Tyto informace si můžete ověřit opět na stránkách podílového fondu v dokumentu s názvem “Informace o nákladech”.

Tabulka níže ukazuje, jak se mění nákladovost investice do tohoto fondu v průběhu času. S prodlužujícím se investičním horizontem sice klesá, ale stále je poměrně vysoká.

Zdroj: csob.cz

delka investice a nakladost priklad

B) ETF – burzovně obchodované fondy

Přijde vám výše uvedená nákladovost vysoká? Tento názor asi nebudete mít sami. Na českém trhu naleznete pravděpodobně i poplatkově přívětivější bankovní podílové fondy. Podílové fondy však svou nákladovostí prohrávají s burzovně obchodovatelnými fondy, neboli ETF. To jsou investiční instrumenty s podobnými vlastnostmi jako podílové fondy, nicméně se obchodují podobně jako akcie podniků na burzách.

Fondy obchodované na burze nabízí investorům podobnou službu jako bankovní podílové fondy – není nutné oplývat hlubokými investičními znalostmi, neboť konkrétní investice vybírat nemusíte. Kromě toho je však charakterizuje mnohem nižší nákladovost (expense ratio) než klasické bankovní podílové fondy.

Hodláte-li investovat do ETF, máte v podstatě dvě možnosti. První je využít investiční platformy, které vám nákup burzovně obchodovaných fondů zprostředkují. Platforma si za tuto službu účtuje poplatek podobně jako banka v případě podílových fondů. Je však mnohem nižší. ETF pak jsou na rozdíl od bankovních podílových fondů pasivně řízené (více o rozdílech mezi aktivní a pasivní správou níže). Jejich roční nákladovost se pohybuje v desetinách % ročně a po přičtení poplatku za zprostředkování nákupu ETF ze strany platformy se celková nákladovost vaší investice bude pohybovat okolo 1 % ročně. Zpravidla bez jakýchkoliv vstupních a výstupních poplatků.

Druhou možností je samostatný nákup ETF na některé z brokerských platforem. Vyhnete se tak poplatku za zprostředkování. Pozor si však musíte dát na jiné poplatky, které jsou obdobné jako u nákupu akcií.

Investice do ETF prostřednictvím brokerské platformy vám může znít jako příliš odborné, ale není se čeho bát.

Zkrátka si otevřete účet u některého z obchodníků, což jde online. Návod, jak na to, pak naleznete u recenzí jednotlivých brokerů pro obchodování ETF.

Není to nijak složité a pokud je pro vás takový přístup zatím neznámou, není třeba z toho mít obavy, zvlášť pokud přihlédnete k tomu, že jsou burzovně obchodované fondy v 99 % levnější než klasické podílové fondy. Nabízejí okamžitou diverzifikaci – prostřednictvím jediného fondu můžete investovat i do stovek akcií a nevyžadují od investora, aby byl velkým odborníkem na investování. A pokud vás stále představa otevření účtu na brokerské platformě děsí, zvažte výše zmíněné investování do ETF prostřednictvím některé z investičních robo-advisory platforem, čímž se nákupům podílových fondů v bance ještě více přiblížíte (recenze investičních platforem).

C) Akcie

Máte-li na to potřebnou erudici a čas, můžete se rozhodnout nakupovat přímo jednotlivé akcie. K tomu si budete muset zřídit obchodní účet u některého z akciových brokerů. Ti nabízejí možnost nákupu akcií prostřednictvím online obchodní platformy “na pár kliknutí”. Brokeři si však za celou řadu nabízených služeb účtují menší či větší poplatky.

Nejzjevnějším z nich je provize za zprostředkování nákupu akcií (či ETF). Tu většinou brokeři transparentně uvádějí a někteří z nich už od tohoto poplatku upustili. Tyto společnosti jsou však jako kterékoliv jiné a jejich cílem je ziskovost. Pokud vám neúčtují poplatek za nákup daného aktiva “vyberou” si tento benefit zkrátka jinde.

S nákupem akcií tak je spojena řada dalších “skrytých” poplatků, které investoři často podceňují, ačkoliv se mohou v průběhu času poměrně nasčítat. Jaké mezi ně například patří?

 • Poplatek za nečinnost: Někteří z brokerů účtují investorům poplatek, pokud nevykazují na obchodní platformě dlouhodobě (řádově měsíce) žádnou aktivitu.
 • Poplatek za konverzi měn: Naše měna je koruna a většina akcií je obchodovaná v dolarech či eurech. Za konverzi měny tak můžete zaplatit hned dvakrát. Poprvé při vkladu finančních prostředků na bankovní účet. Podruhé může být převod zpoplatněn, pokud jste například nakupovali akcie v dolarech a nyní se rozhodnete investovat do některé z evropských akcií obchodované v eurech. Dojde ke konverzi měny v rámci obchodní platformy, která se obvykle bez poplatku neobejde.
 • Poplatky za vklady a výběry: Dle nabízených možností vkladů a výběrů finančních prostředků se můžete opět setkat s tím, že budou vaše vklady a výběry zpoplatněny.

Výše byly uvedeny pouze nejčastější “skryté” poplatky, je možné, že se v praxi setkáte ještě s dalšími. Podstatné však je, že by měl každý broker mít tyto poplatky transparentně uvedené na svých webových stránkách. Hodláte-li začít investovat do akcií, měli byste před výběrem brokera těmto poplatkům věnovat pozornost.

D) Poplatky z obchodování

Do akcií či kteréhokoliv jiného instrumentu lze investovat dlouhodobě, lze je ovšem také krátkodobě obchodovat. Tzv. trading je poměrně využívanou spekulativní strategií, povětšinou s mizernou návratností. Významnou měrou se na neúspěchu většiny traderů podílí právě poplatky.

Obchodování se realizuje prostřednictvím CFD, které kromě stejných poplatků, jako byly zmíněné u akcií, mohou zatěžovat další poplatky. CFD jsou obvykle spojeny s poplatky za nákup i držení přes noc a víkend. Pouhých pár týdnů otevřená pozice se vám tak může výrazně prodražit.

Budete-li navíc využívat při obchodování finanční páky, budete se také potýkat s úhradou úroků z vypůjčených peněz.

Poznámka

Záleží také na objemu obchodování

Když budete například u XTB nakupovat minimální objem (1 kus) CFD akcií ČEZu (cena 750 Kč za akcii), váš obchod bude okamžitě ve 40% ztrátě (poplatek za nákup CFD činí 300 Kč). Pokud byste však koupili takových akcií 50, poplatek ve výši 300 Kč by činil pouze 0,8 %. U nižších pravidelných investic řádově v tisících se tak vyplatí spíše investovat pasivně prostřednictvím investičních platforem. Rozpočet na aktivní investování by měl představovat alespoň desetitisíce. (více: porovnání aktivního a pasivního investování) Případně byste měli volit investice jejichž nákup není zatížen provizí (u XTB to jsou například fyzické akcie a ETF).

Kde poplatky hledat?

A) Podílové fondy

Výši poplatků u podílových fondů byste měli hledat v prospektu daného podílového fondu. Většina zřizovatelů těchto fondů (banky a investiční společnosti), by měla tyto dokumenty transparentně uvádět na svých webových stránkách nebo stránkách daného fondu. Pokud tomu tak není, měli byste zbystřit, zřizovatel fondu se před vámi může snažit něco skrýt.

U podílových fondů se můžete setkat s více typy poplatků. Nejběžnějším poplatkem je manažerský poplatek (nebo také průběžný, či poplatek za správu). Ten je zpravidla vyjádřen v roční výši, ale strhává se obvykle měsíčně (tj. dvanáctina ročního poplatku) z celkově zainvestované částky. Setkat se však můžete navíc i s jednorázovými poplatky – vstupní a výstupní. Jedná se opět o procentuálně vyjádřený poplatek. Investor ho hradí pouze při vstupu – nákupu podílových listů (začátek investování) a výstupu – prodeji podílových listů (konec investování).

Pravděpodobně nenaleznete fond, který by nezatěžoval investice průběžným poplatkem, ty jednorázové (zejména výstupní) už se snaží zřizovatelé podílových fondů díky konkurenčnímu boji eliminovat.

Příklad z praxe:

Podíváme-li se opět na ČSOB Akciový fond do dokumentu “Informace o nákladech” je tam jasně stanovená výše poplatků tohoto fondu – jednorázové poplatky (vstupní poplatek) 3 %, průběžné poplatky 2,97 % a transakční náklady 0,25 %. Nutno říct, že právě tento fond nepatří k těm nejlevnějším na českém trhu, nicméně se můžete od těchto hodnot odpíchnout a hledat případně atraktivnější alternativu.

B) ETF a Akcie

ETFka jsou zatížena ročním průběžným poplatkem – tzv. expense ratiem (roční nákladovost) – který je mnohem nižší než průběžné poplatky u podílových fondů. Jeho výši opět najdete v prospektu daného burzovně obchodovatelného fondu. Téměř jakékoliv evropské ETF však můžete najít na stránkách justETF. Zde po zadání jakéhokoliv indexu (více o indexech zde) naleznete dostupná ETF a jejich expense ratio. Pro představu – expense ratio FTSE 100 ETF – fondů, které se snaží kopírovat výkonnost britského akciového trhu je 0,07 % – 0,2 % ročně. U S&P 500 ETF – fondů, které se snaží dosáhnout výkonnosti amerického akciového trhu nákladovost činí 0,05 % – 0,15 % ročně. Samotné akcie pak nejsou implicitně zatíženy žádným poplatkem. Totéž přitom platí i pro obchodování akcií nebo burzovně obchodovaných fondů.

Hodláte-li však nakupovat akcie a ETF prostřednictvím brokerské platformy, nebo je dokonce obchodovat, je důležité ještě navštívit stránky této platformy a podívat se do sekce poplatky (případně “fees” na anglických stránkách) a seznámit se s tím, jakým poplatkem zatěžují nákup těchto cenných papírů.

Opět platí, co bylo uvedeno výše. Poplatkovou strukturu by měl daný broker transparentně uvádět a pokud tomu tak není, děje se něco podezřelého. Například Trading212 hned na první dobrou informuje, že nabízí obchodování akcií bez poplatku. Na stránkách se však můžete okamžitě seznámit i s dalšími poplatky. Podobně to má i XTB a další seriózní brokeři.

Čtěte recenze, ale pozor na jejich úskalí

Kromě toho samozřejmě můžete číst i recenze jednotlivých brokerů. Informace v recenzích obsažené byste si však měli ověřovat a číst si jich vícero z nezávislých webů. Co se v těchto článcích dočtete nemusí být 100% pravdivé, nebo mohou být tyto informace třeba jen omylem neúplné či chybné, případně mohou být tyto recenze dokonce placené a tím pádem nedostatečně objektivní.

Jak se projeví poplatky do konečné hodnoty vaší investice?

Pojďme si porovnat “porovnatelné” čili bankovní podílový fond s poplatkem 3 % a automatický nákup ETF prostřednictvím platformy Portu, kde se s investičním horizontem od 15 let a déle můžete pohodlně dostat na poplatek okolo 0,8 %.

Řekněme, že byste jednorázově investovali 120 000 Kč na 30 let a obě investice by dosahovaly zhodnocení 8 %. Jaký rozdíl by v konečné hodnotě investice sehrály poplatky?

Pouhá 2,2 % zaplacená ročně na poplatcích navíc by vás stála za 30 let 447 000 Kč.

hodnota investice ve vyši 120 000 kc po 30 letech

Možná si říkáte, že byste byli schopní si najít i výhodnější bankovní podílový fond, například s poplatkem 1,5 % ročně. O kolik byste přišli při stejně nastavené investici s “téměř zanedbatelným” 0,7% rozdílem na poplatku? O 172 000 Kč, tedy stále více, než kolik činila počáteční investice.

hodnota investice 120 000 po 30 letech druhy priklad

Jak vidíte, na poplatcích v investování skutečně záleží a velmi malá úspora na poplatcích může na dlouhém časovém horizontu znamenat výrazné rozdíly.

Jak investiční poplatky minimalizovat?

Mnoho investorů dlouhá léta ignorovalo poplatky, které za investování platili. Dnes si však výhody nízkých poplatků uvědomuje stále více investorů a mnozí z nich přecházejí na levnější investiční instrumenty, jako jsou například burzovně obchodované fondy.

Tento trend vyvolal cenovou válku a snížení poplatků za investování mezi velkými společnostmi. Mezi nejnovější kroky ke snižování nákladů patří “nedávné” rozhodnutí XTB, že zruší poplatky za nákup a prodej akcií a ETF. Podobně se zachoval i Trading212. Seznam ETF, které lze nakupovat jednou měsíčně bez poplatku udržuje také broker Degiro.

Ačkoli to všechno jsou pro investory dobré zprávy, musí si uvědomit, že si makléřské společnosti často účtují další poplatky, které nejsou vždy zřejmé (viz bod C výše). Dopad snížení nákladů na investování se nemusí zdát tak důležitý, ale může přitom rozhodnout o vašem úspěchu.

Pojďme si projít možnosti, jak minimalizovat některé z investičních poplatků:

 • Poplatky za správu: Roční nákladovost vaší investice je klíčové číslo, které je třeba znát. Jedná se o roční poplatek, který si podílové fondy a ETF účtují za správu investic. Tyto náklady se odečítají od vašeho investičního výnosu. Namísto podílových fondů tak můžete zvolit nízkonákladové burzovně obchodované fondy, které si mohou účtovat poplatky ve výši 0,3 % nebo i méně.
 • Poplatky za prodej: Před nedávnem (často i v současné době) bylo běžné, že se za nákup a prodej investic hradil poplatek. Dnes je snadné se těmto poplatkům vyhnout, zejména pokud investujete prostřednictvím vhodného brokera, protože řada z nich nabízí širokou škálu akcií a ETF bez transakčních poplatků. Zvážit můžete také platformy typu Portu, Fonde nebo Indigo – služby, které navrhují a spravují vaše portfolio za 1 % (někdy i méně) ročně.
 • Poplatky za nečinnost a vedení účtu: Tradiční makléřské společnosti si často účtují poplatky za vedení účtů. Dejte zkrátka přednost brokerovi, který si tento poplatek neúčtuje.

Přehled nejlepších investičních platforem:

Favorit redakce

Výhody
 • Velmi jednoduchý přístup k investování, který zvládne i naprostý nováček
 • Žádné vstupní ani výstupní poplatky a velmi nízké průběžné poplatky za investování
Nevýhody
 • Omezený potenciál návratnosti oproti aktivnímu výběru jednotlivých akcií
 • Nízký počet akcií, do kterých lze investovat
Poznámka

Investujte dlouhodobě:

Čím více peněz přesouváte, tím více nákladů vám vzniká. Jak bylo uvedeno výše, s nákupem a prodejem investic jsou často spojeny poplatky. Stejně jako u kbelíku s vodou předávaného z jedné ruky do druhé, každé další předání způsobí malé rozlití. Dlouhodobá investiční strategie navíc většinou přináší lepší výnosy než strategie založené na častém obchodování.

Aktivní vs. pasivní správa investic

Pasivní správa představuje investice, jako jsou burzovně obchodované fondy, které jsou navrženy tak, aby kopírovaly tržní indexy, jako jsou S&P 500 nebo FTSE 100. Manažeři těchto fondů mění držené podíly pouze v případě, že se změní srovnávací fond. Pasivní správa se snaží vyrovnat výnosům trhu.

Naproti tomu strategie aktivního řízení, tradičně u podílových fondů, představuje angažovanější přístup, kdy manažeři fondů vyvíjejí soustředěné úsilí, aby překonali trh. Nespokojí se s pouhým vyrovnáním výnosu indexu S&P 500, ale chtějí provádět strategické kroky, které se snaží využít hodnoty nerozpoznaných příležitostí na trhu.

Rozdílné náklady

Aktivní a pasivní fondy mají různé náklady. I přes pokračující pokles nákladů podílových fondů však s pasivně řízenými ETF stále výrazně prohrávají.

Někteří investoři namítnou, že “dostanete to, za co si zaplatíte”. Jinými slovy, aktivní fond si sice může účtovat vyšší poplatky, ale vyšší výnosy za tyto náklady stojí, protože investoři získají poplatek zpět, a ještě něco navíc. Ve skutečnosti tito zastánci aktivního řízení občas objeví aktivně řízený fond s roční výkonností, která taková tvrzení potvrzuje. S tímto tvrzením je však často spojen problém: Klam přeživších.

Klam přeživších

Klam přeživších je zkreslující efekt, ke kterému dochází, když se podílové fondy sloučí s jinými fondy nebo projdou likvidací. Proč je to důležité? Protože sloučené a zlikvidované fondy mají tendenci dosahovat horších výsledků, což zkresluje průměrné výsledky přeživších fondů směrem nahoru. Díky tomu se zdá, že dosahují lepších výsledků ve srovnání s pasivními fondy.

Samozřejmě existují aktivně řízené fondy, které dosahují lepších výsledků i bez pomoci klamu přeživších. Otázkou je, zda dosahují lepších výsledků pravidelně. Odpověď zní ne. Například tato studie Morningstar ukázala, jak se daří aktivně řízeným fondům ve srovnání s pasivně řízenýmis delším investičním horizontem jejich úspěšnost klesá.

Studie také ukazují, že někteří manažeři aktivních fondů jsou sice konzistentně schopní překonávat svůj benchmark, ale tito aktivní manažeři jsou extrémně vzácní. Navíc je pro investora téměř nemožné identifikovat tyto konzistentně výkonné manažery dříve, než se stanou konzistentně výkonnými. Při pokusech o to mnozí hledají vodítka pro budoucí výkonnost v předchozích výsledcích.

Zásadním principem investování však je, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích zisků.

Co je příčinou nedostatečné výkonnosti aktivně spravovaných fondů?

Základní příčinou nedostatečné výkonnosti většiny aktivně spravovaných fondů je skutečnost, že prakticky nikdo není schopen dlouhodobě konzistentně vybírat nadprůměrně výkonné akcie. Tato studie například zjistila, že méně než 1 % denních obchodníků (traderů) je schopno předvídatelně a spolehlivě dosahovat kladných abnormálních výnosů po započtení poplatků z obchodování.

Aktivní manažeři na tom nejsou o nic lépe. Ve skutečnosti se toto číslo až děsivě shoduje s jiným výzkumem, který zkoumal výkonnost 2 076 amerických podílových fondů v letech 1976 až 2006.

Tyto výsledky ukázaly, že méně než 1 % dosáhlo po započtení nákladů výnosů vyšších než trh.

Navíc problém překonat trh roste. Studie provedená několika univerzitami zjistila, že před rokem 1990 překonávalo své benchmarky 14,4 % akciových podílových fondů, ale do roku 2006 toto číslo kleslo na zanedbatelných 0,6 %. Zvažte tato čísla, když se sami sebe ptáte, zda je aktivní správa (bankovní podílové fondy) tím správným krokem.

Závěr

Žijeme v době nebývalého přístupu k informacím. Přestože některé investice mohou své náklady skrývat v “drobném písmu”, díky množství informací dostupných online se každý může rychle dostat k podstatě věci. Neexistuje žádná výmluva pro investování do aktiv bez znalosti všech nákladů.

Než začnete kamkoli investovat, musíte si zjistit, jakým způsobem zprostředkovatel investice vydělává peníze a jaké další poplatky, které nemusí být na první pohled zjevné, mohou ovlivnit výkonnost vaší investice. Čtěte pozorně všechny dostupné informace, abyste zjistili, kolik vás daná investiční strategie stojí.

Na trhu existují rozdíly v poplatcích, což poskytuje příležitosti, které však musíte najít. Získáte-li bližší přehled o svých investičních možnostech, zajistíte, abyste ze svých peněz získali maximum.

Další zdroje informací:

 • E15 (Poplatky za investice: Srovnání brokerů a investičních platforem)
 • Seznam Zprávy (Češi rekordně investují do fondů. Na co dát pozor, pokud chcete začít)
 • Investopedia (Investment Fees: Meaning, Example, Types)
Líbil se vám tento článek?
24
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.