Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Tržní kapitalizace “market capitalisation” – Co je to, jak ji spočítat a proč je pro investora důležitá?

Publikováno
Tržní kapitalizace “market capitalisation” – Co je to, jak ji spočítat a proč je pro investora důležitá?

Tržní kapitalizace označuje celkovou hodnotu akcií veřejně obchodovatelné společnosti. Jedná se o veřejně dostupný a často propíraný údaj, který investorovi okamžitě prozradí, jakou hodnotu má daná společnost jako celek.

Chcete-li určit tržní kapitalizaci akciové společnosti, jednoduše vynásobíte počet akcií společnosti jejich aktuální cenou.

Pokud se například akcie Amazon prodávají aktuálně za 3 300 dolarů a víte, že počet akcií Amazon je 500,9 milionu, snadno se dopočítáte, že hodnota tržní kapitalizace Amazonu je při této ceně 1,653 bilionu dolarů.

Podobně by probíhal výpočet i u akcií Apple, akcií Tesla nebo kterýchkoliv jiných. Povětšinou však investor nemusí tržní kapitalizaci společnosti dopočítávat, protože jde o jednu z důležitých informací o společnosti, která je běžně uváděna.

Podstatné je, že tržní kapitalizace vyjadřuje aktuální cenu společnosti viděnou očima investorů. Od skutečné hodnoty společnosti se může méně či více odchylovat, ať už směrem vzhůru nebo dolů a do velikosti této odchylky značně promlouvají tržní nálady.

V dnešním článku se podíváme na to, co hraje roli v ceně akcií společnosti a následně i tržní kapitalizaci, proč je tržní kapitalizace pro investora důležitá a mj. si ještě ukážeme, jak je možné akciové společnosti dělit dle velikostí. Pojďme na to.

Tržní kapitalizace stručně

  • Tržní kapitalizace představuje celkovou hodnotu akcií veřejně obchodované společnosti. Vypočítá se vynásobením počtu akcií jejich aktuální cenou.
  • Tržní kapitalizace odráží aktuální cenu společnosti, jak ji vnímají investoři. Může se však odchýlit od skutečné hodnoty společnosti v důsledku nálad na trhu.
  • Podle tržní kapitalizace se společnosti dělí na společnosti s velkou, střední, malou a mikro tržní kapitalizací. Každá kategorie má své vlastní riziko a růstový potenciál.

Obsah článku

Co hraje důležitou roli v ceně akcií společnosti a následně i tržní kapitalizaci?

Obecně řečeno jsou ceny na akciovém trhu, potažmo tržní kapitalizace jednotlivých společností, taženy nabídkou a poptávkou. Akciový trh je podobný jakémukoliv jinému ekonomickému trhu.

Existuje řada modelů, které se snaží vyjádřit současnou hodnotu akcie na základě budoucích výnosů. Jiné přístupy pak zdůrazňují hodnotu hmotných aktiv společnosti, které jsou porovnávány s aktuální tržní kapitalizací společnosti. Další zapojují i hodnotu nehmotných aktiv – hodnota značky, patenty, goodwill.

Cena akcií má z dlouhodobého hlediska tendenci se navracet k normálu – ke své skutečné hodnotě.

Z krátkodobého hlediska (i v horizontu několika let) však do ocenění jednotlivých společností značně promlouvají emoce investorů a jejich nálada – investice do aktuálně populárních akcií, růstových akcií nevykazující žádný zisk apod. Například Tesla už v listopadu 2020 překonala tržní kapitalizaci 555 miliard dolarů. Můžeme však racionálně tvrdit, že se skutečná hodnota společnosti rovnala jejímu tehdejšímu tržnímu ocenění? Spíše nikoliv.

Poznámka

Nelze říci, že by tržní kapitalizace společnosti v každém okamžiku odrážela i její hodnotu. Jedná se pouze o číselné vyjádření ceny, kterou jsou momentálně investoři za danou společnost ochotní zaplatit.

Rozdělení společností dle tržní kapitalizace

Stejně jako v řadě jiných oblastí i v případě tržní kapitalizace určují trendy na západním pobřeží Atlantiku. A tak se i pro velikosti společností dle jejich tržní kapitalizace ustálily anglické pojmy – Mega cap, Large cap, Mid cap, Small cap a Micro cap.

Jejich konkrétní číselné vyjádření můžete vidět v tabulce níže:

Rozdělení veřejně obchodovatelných společností dle tržní kapitalizace.
Rozdělení veřejně obchodovatelných společností dle tržní kapitalizace. Zdroj: Fool.com

Z tabulky výše také mimo jiné vyplývá, jak “malé” společnosti se obchodují na pražské burze. Například tržní kapitalizace ČEZ se dlouhodobě pohybuje na rozmezí mezi Mid Cap a Large Cap. Tržní kapitalizace Kofoly pak mezi Small cap a Mid cap.

Na světových burzách je situace samozřejmě jiná. Vezmeme-li za příklad americký trh, ten nabízí potenciálnímu investorovi celou řadu možností z každé jednotlivé kategorie – a je to dobře.

Velikost akciové společnosti může do značné míry ovlivnit, jak se bude daná akcie chovat.

Ne každá akcie může vyhovovat komukoliv. Vzhledem ke konkrétní investiční strategii jednotlivce je důležité, aby si vybíral investice do společností, jejichž velikost je v souladu s jeho investiční strategií.

Specifika investování do akciových společností dle jejich velikosti

Tržní kapitalizace je užitečnou metrikou, která investorovi pomůže určit, jak riziková může jeho investice být. Prozradí mu, o které akcie by měl projevit větší zájem nebo jak dosáhnout vhodné diverzifikace portfolia.

A) Velké společnosti – Mega caps & Large caps

Tyto veřejně obchodovatelné společnosti charakterizuje tržní kapitalizace přesahující 10 miliard dolarů. Jedná se obvykle o velké a poměrně stabilní společnosti, které již delší dobu fungují. Často to jsou hlavní hráči ve svých zavedených průmyslových odvětvích.

Investice do velkých společností obecně volí konzervativnější investoři, kteří hledají spíše nižší investiční riziko a skutečnou hodnotu než explozivní růst.

Hodí se jako prostředek pro dlouhodobé zhodnocování peněz. Investice do těchto společností vám nemusí nutně přinést obrovské výnosy v krátkém časovém období, ale z dlouhodobého hlediska tyto společnosti odměňují investory stabilním a dlouhodobým růstem ceny akcií a výplatou dividend. Některé z těchto společností se stávají dokonce dividendovými aristokraty nebo králi.

Typickými příklady velkých společností jsou například Procter & Gamble, Coca-Cola nebo IBM.

B) Společnosti střední velikosti – Mid caps

Tržní kapitalizace společností střední velikosti se drží v intervalu mezi 2 a 10 miliardami dolarů. Obvykle se jedná o již zavedené společnosti, které působí v odvětví, u kterého můžeme očekávat rychlý růst.

Společnosti střední velikosti nezřídka reinvestují veškerý svůj zisk do dalšího růstu.

Díky tomu, že nevykazují žádný nebo pouze malý zisk, nesplňují kritéria hodnotového investování a jako investice je volí agresivnější investoři.

Investice do společností střední velikosti ze své podstaty přináší investorům o něco vyšší riziko než společnosti velké tržní kapitalizace, protože nejsou zatím na trhu tak zavedené. Jsou však atraktivní pro svůj růstový potenciál.

C) Společnosti s malou tržní kapitalizací – Small caps & Micro caps

Akciové společnosti nepřesahující tržní kapitalizaci 2 miliardy dolarů jsou označované jako společnosti s malou tržní kapitalizací. Jedná se buď o relativně mladé podniky nebo zástupce specializovaných trhů a nových průmyslových odvětví.

Investice do Small caps a Micro caps jsou díky vyjmenovaným faktorům považované za vysoce rizikové.

Menší společnosti mají přirozeně k dispozici méně zdrojů a jsou citlivější na zpomalení ekonomiky. Výsledek je, že ceny akcií Small caps a Micro caps bývají volatilnější. Zároveň jsou tyto akcie méně likvidní než cenné papíry vyspělejších a větších společností.

Kromě toho se pak můžete stát také obětí pump and dump schématu. S cenou akcií malých společností je snazší manipulovat prostřednictvím nepravdivých zpráv. Jejich cena může snadno vyletět vzhůru, autor těchto informací využije příležitosti pro prodej akcií, a ty následně opět spadnou dolů.

Na druhé straně tyto společnosti také nabízejí zajímavé příležitosti k růstu. Jak už to však bývá, v tržní konkurenci zdaleka neuspěje každý. Vyberete-li si jako prostředek investování právě malé společnosti, je třeba dbát na diverzifikaci investic mezi mnohem větší počet akciových titulů.

Největší americké společnosti dle tržní kapitalizace ke 4. 2. 2021
Největší americké společnosti dle tržní kapitalizace ke 4. 2. 2021. Zdroj: Statista.com

Proč je tržní kapitalizace pro investora důležitá a jak ji využít v rámci investiční strategie?

Tržní kapitalizace je užitečná při hodnocení atraktivity jednotlivých investičních příležitostí a diverzifikaci. Neměli byste však odmítat nákup konkrétní akcie, protože je společnost příliš velká pro nákup nebo naopak. Globální ekonomika je obrovská, slouží více než 7 miliardám lidí a charakterizuje ji rychle rostoucí střední třída.

Small cap, která působí na trhu o stovkách miliard dolarů, může v krátkém čase podstatně vyrůst.

Jednotlivé společnosti navíc mohou investorům poskytovat silné výnosy, aniž by nutně musela růst jejich tržní kapitalizace. Oblíbeným prostředkem úspěšných společností pro využití jejich volného kapitálu jsou zpětné odkupy akcií, které snižují počet akcií v oběhu a odměňují dlouhodobé investory tím, že následně vlastní větší část společnosti.

Výplatou dividend se pak vracejí peníze akcionářům přímo “do jejich kapes”. Kombinace těchto dvou faktorů může výrazně snížit růst tržní kapitalizace, investoři přitom budou dosahovat výrazných zisků.

Na druhé straně malé společnosti, které potřebují hotovost, mohou vydávat akcie za účelem financování růstu, splácení dluhů nebo zkrátka zajištění provozu. Takovým příkladem z minulosti je Aurora Cannabis, která neustálým emitováním nových akcií značně “rozředila” jmění stávajících akcionářů. To se na ceně akcií projevilo zásadním způsobem.

Načítání
Načítání
Kupte si akcie ACB Váš kapitál může být ohrožen*

Logo sponzora Koupit!

Pokud takto společnost s 10 miliony akcií vydá a prodá další 1 milion cenných papírů, 10 % vašeho bývalého kapitálu nyní patří novým akcionářům. Každý investor by tak měl před nákupem zvažovat i historii zpětných odkupů a ředění akcií.

Většina investorů možná postupem času zjistí, že nejlepší volbou je sestavení diverzifikovaného akciového portfolia, které zahrnuje společnosti různých velikostí. Takové rozdělení vám pomůže dosáhnout požadované úrovně návratnosti při zachování rozumné rizikovosti.

Někteří investoři však trvají na stabilnějším vývoji svých investic a volí primárně Mega caps a Large caps. Naopak lidé s vysokou tolerancí vůči riziku, kteří chtějí dosáhnout maximálního růstu, si naopak sestaví portfolio z větší části ze Small caps a Micro caps.

Co tržní kapitalizace ostatních aktiv?

Tržní kapitalizace je metrika typická především pro akcie. Podobně jako v případě akcií se však stanovuje u kryptoměn, kde se rovná součinu aktuálního počtu mincí v oběhu a jejich ceně. Tržní kapitalizace kryptoměn však odpovídá i jejich hodnotě, není nutné ji porovnávat se “skutečnou” vnitřní hodnotou, jako v případě akciové společnosti.

V případě drahých kovů se tržní kapitalizace určuje podobně jako u kryptoměn. Jedná se o součin aktuální tržní ceny zlata nebo stříbra a množství doposud vytěženého drahého kovu. U ostatních komodit, které jsou “spotřebovávány” jako ropa, kukuřice nebo pšenice, se s pojmem tržní kapitalizace nesetkáte. To samé platí i pro dluhopisy.

Investujte v souladu s vaší investiční strategií

Veškerá pravidla uvedená výše jsou samozřejmě čistě obecná a v každé kategorii tržní kapitalizace bychom našli výjimky. Klasickým příkladem je Microsoft (Large cap), který vykazuje celou řadu charakteristik růstových akcií. To samé však platí i o dalších velkých technologických společnostechApple, Amazon nebo Google.

Obecně však popsané charakteristiky platí.

Je velmi důležité při sestavování investičního portfolia sledovat i tržní kapitalizace jednotlivých společností, nikoliv pouze poměr ceny a hodnoty jejich akcií.

Vyhnete se tak nepříjemným překvapením a budete mít jistotu, že investujete pouze do společností, které odpovídají vámi nastavené investiční strategii.

Další zdroje informací:

  • Wikipedie (Tržní kapitalizace)
  • CzechWealth (Tržní kapitalizace – market capitalization)
  • E15 (Největší firmy na světě: Srovnání podle tržní kapitalizace)
  • Investopedia (Market Capitalization: How Is It Calculated and What Does It Tell Investors?)
Líbil se vám tento článek?
18
0

Autor

O investování a finanční trhy se zajímám od roku 2013. Krátce na to jsem se spálil jako aktivní day trader. Zaplacené „školné“ se mi však celkem vyplatilo. Vrhnul jsem se do studia a od roku 2017 dlouhodobě investuji, přičemž v rámci své strategie kombinuji pasivní a aktivní investiční přístup s výhradním zaměřením na akciové trhy.
Inspirací mi jsou především Warren Buffett a jeho učitel Benjamin Graham, z českých investorů pak Daniel Gladiš. Nabyté vědomosti se snažím předávat čtenářům, přičemž se nejraději věnuji textům o investičních strategiích, psychologii obchodování a analýzám jednotlivých akcií.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (0 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování je váš kapitál vystaven riziku a může se vám vrátit méně, než jste investovali. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.