Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

Finanční páka – Jak jí správně používat? Jaká jsou její rizika? Vše co potřebujete o páce vědět.

Finanční páka – Jak jí správně používat? Jaká jsou její rizika? Vše co potřebujete o páce vědět.
Zdroj: depositphotos.com

Pojem finanční páka je v obchodním světě velkým fenoménem, který je některými obchodníky milován, jinými zcela zatracován. Je pravdou, že finanční páka může zkušenému obchodníkovi pomoci k maximalizaci zisků, ale při neuváženém používání může přispět ke smazání obchodního účtu.

V tomto komplexním článku si tento finanční nástroj do podrobna rozebereme, abychom vám nabídli ucelený pohled a nastínili jeho možnosti. Ukážeme si, v čem může být používání finanční páky zákeřné a jakým způsobem minimalizovat rizika, při jejím používání.

Dále se podíváme na nezbytné legislativní nařízení, které reguluje velikost finanční páky podle obchodovaného instrumentu. Díky této znalosti tak bude každý obchodník schopen si vybrat obchodní účet přesně pro své potřeby, maximalizovat svůj výnos z obchodování a zároveň se chovat profesionálně, při používání finanční páky.

Finanční páka v kostce

  • Finanční páka je významným fenoménem ve světě obchodování, který umožňuje obchodníkům maximalizovat zisky tím, že si půjčí peníze od brokera a následně investují nejenom své peníze, ale i půjčené.
  • Finanční páka však znásobuje také ztráty a při neuváženém používání může investor či obchodník přijít o všechny peníze.
  • Při použití páky je na účtu obchodníka blokována určitá částka, tzv. marže. Pokud se obchod dostane do ztráty blížící se marži, mohou makléři iniciovat výzvu k úhradě marže, což od obchodníků vyžaduje buď uzavření pozic, nebo vložení dalších finančních prostředků.

Obsah článku

Co není finanční páka?

Mnoho obchodníků vám řekne, že finanční páka je kreditní linka brokera. Jdete k brokerovi, ten vám půjčí a vy obchodujete s mnohem větším objemem peněz, než máte reálně na obchodním účtu.

Finanční páka je zaměňovaná za půjčku, kreditní linku brokera. Tak to ale není.

Pro představu lze tímto stylem finanční páku nastínit, ale taková definice je minimálně nepřesná. Když obchodujete s pákovým efektem, očekává se, že budete něco platit zpět (úvěr)? Ne, vy chcete uzavřít pozici. Navíc ani úrok zde není úplně jasný, platí se tzv. FX Swaps, ty mohou být pozitivní i negativní.

Ano, finanční páka lze na půjčce snadno vysvětlit a na začátek to je dobré, ale méně přesné. Podobně jako kdybyste zaměňovali úvěr a leasing.

Proč finanční páku potřebujeme?

Představte si, že chcete spekulovat na kurz české koruny a eura – na forexu. K dispozici máte 100 000 korun. Za 100 000 korun koupíte eura při kurzu 25 korun za jedno euro, tedy získáte 4 000 EUR. Kurz se změní na 25,30 korun za euro, vy prodáte eura do korun, máte 101 200 korun, to znamená zisk 1 200 korun.

money exchange1 200 korun není zas tak špatných, ale co když chcete v obchodu být pouze pár minut nebo hodin? Na příkladu výše jsme navíc ukázali pohyb v kurzu 30 haléřů, ale co když chcete spekulovat na 10 haléřů? A co když nemáte 100 000 korun ale jen 25 000 korun? Spočítejme si to znova.

25 000 korun do eur (kurz pro jednoduchost 25), máme 1 000 EUR. Změna kurzu na 25,10 a směna zpět, získáváme 25 100 a vydělali jsme 100 korun. Od tohoto výdělku je potřeba odečíst náklady na obchod, zohlednit čas a zjistíte, že abyste skutečně vydělávali, chce to více peněz a ne zrovna málo.

Reálně je ovšem nepotřebujete, stačí vám k tomu finanční páka.

Co je finanční páka? (definice)

Finanční páka je nástroj, který umožňuje násobit vaše zisky i ztráty.

Vše funguje na principu zaujetí vyšší pozice, než si ve skutečnosti můžete si vaším vkladem dovolit.

Broker nabízející finanční páku vám umožní ovládat větší pozici za poskytnutí tzv. marginu neboli zálohy. Představte si to tak, že brokerovi řeknete, že chcete otevřít stokrát větší pozici, než můžete. On řekne “OK, otevřu ji pro Tebe, ale znamená to stokrát vyšší potenciál zisku i ztráty, abych neskončil ve ztrátě, zablokuji Ti na účtu část peněz, tzv. margin”. Margin je v tomto případě vnímán jako záloha v podobě blokované finanční částky na obchodním účtu.

Pokud se vše bude vyvíjet tak, jak očekáváte, bude následovat zisk a ten bude násobený finanční pákou. V případě ztráty bude ale násobená i ztráta.

Dokud ztrátu otevřeného obchodu pokrývá margin, nic se neděje. Jakmile by byl margin na hraně, broker po vás bude chtít doplnit margin nebo obchod zavře, aby sám neskončil ve ztrátě z vašeho obchodu.

Páka

Mechanismus automatického ukončování obchodních pozic se nazývá “ochrana proti zápornému zůstatku”.

Podle nejnovějších legislativních nařízení (ESMA) má každý “normální” klient brokera k dispozici ochranu před záporným zůstatkem. Tato ochrana je ovšem vykoupena nižším pákovým efektem do hodnoty 1:30. Brokeři na evropském trhu “normálním” klientům nemohou nabízet vyšší finanční páku.

Existuje ještě druh klienta ”profesionální”, kterým se může stát každý obchodník, který prokáže zkušenosti s obchodováním na finančních trzích a zároveň disponuje kapitálem minimálně 500 000 EUR. Profesionální obchodník nedisponuje ochranou před záporným zůstatkem, ale je mu poskytnuta vyšší finanční páka (1:200 až 1:500).

Příklad finanční páky

Navážeme na poslední příklad z kapitoly Proč finanční páku potřebujeme. Opět použijeme 25 000 CZK, ale máme páku 1:100. Tedy můžeme říci, že v euru nedržíme 1 000 EUR, ale 100 000 EUR. Pokud se kurz změní o 10 haléřů, tak inkasujeme zisk 10 000 korun (směníme 100 000 EUR zpět na koruny, tedy 2 510 000 korun mínus původních 25 000 korun × páka 100).

Pokud to srovnáte s naším prvním případem, kdy jsme počítali vklad 100 000 korun, pohyb 30 haléřů a bez finanční páky jsme dosáhli zisku 1 200 korun, tak nyní na třetinovém pohybu a čtvrtinovém účtu inkasujeme zisk více než 8× vyšší.

Související pojmy s finanční pákou

  • Margin (marže)

Při pákovém obchodování vám bude vždy zablokována určitá částka na vašem obchodním účtu – margin. Tento margin je ochranou brokera proti ztrátám.

Jak už jste se přesvědčili, s pákovým obchodem se zisky násobí a to velmi výrazně, stejně se ale násobí i ztráty a broker se chce zajistit, že v nejhorším případě využije na pokrytí ztráty vaše prostředky a nikdy nevznikne ztráta jemu.

Money ManagementPokud jde obchod do ztráty a blíží se velikosti marginu, budete brokerem vyzváni k uzavření pozice nebo doplnění marginu, v opačném případě broker pozici ukončí sám.

Margin je nezbytný i z dalšího důvodu. Bez něj byste mohli otevřít velké množství pákových obchodů a skončit ve velké ztrátě. Margin nechrání jenom brokera, ale i vás. Díky marginu se nikdy nemůže stát, že ztráta překoná výši vašich vložených prostředků na účet brokera. 

  • Margin Call

Jedním ze základních pojmů, které by měl znát především trader obchodující CFD kontrakty, je margin call. Jedná se o okamžik, při kterém je brokerem zahájena ochrana proti zápornému zůstatku. Při dosažení určité hodnoty marže (obvykle pokles o 50 %) broker začne “normálnímu” klientovi ukončovat otevřené ztrátové pozice, od té nejztrátovější. Margin call je tedy výzva k zahájení ochrany kapitálu jak brokera, tak obchodníka.

Pokud obchodník stále věří své strategii i přes kapitálový pokles, je pro něj margin call výzvou k doplnění finančních prostředků na obchodní účet, čímž se zvýší obchodní kapitál a zároveň vzroste použitelná marže, ze které je kapitálový propad kryt. Jedná se o velmi kritický bod obchodní strategie, který by neměl být obchodníkem podceněn. Je potřeba si rozmyslet, zda nakonec není uzavření ztrátových obchodních pozic lepším řešením, než riskování ještě větší finanční ztráty.

Přijít o všechny peníze by bylo špatné, ale mít k tomu ještě dluhy by bylo horší.

Vždy pamatujte na to, že byste měli spekulovat pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit.

  • Objemy obchodů (loty) 

Pro jednoduchost jsme u měn počítali s jednoduchými částkami. Na forexu se ale obvykle obchoduje v takzvaných lotech. 1 lot představuje typicky 100 000 základní měny, obvykle USD. K zobchodování 1 lotu tedy potřebujete 100 000 USD a tuto částku budete konvertovat do cizí měny (třeba EUR).

V obchodování se tedy nezadávají přímo objemy v penězích, ale v lotech. Pokud má váš obchodní účet velikost 1 000 USD, nemáte finanční páku a budete obchodovat měnový pár, kde je základní měna USD, budete moci zobchodovat 0,01 lotu. I tak malý objem ale dnes brokeři nabízejí.

Pokud broker nabídne páku 1:100, tak s 0,01 lotem budete mít k dispozici zisk/ztrátu až 1 lotu.

Finanční páka – dobrý sluha, ale zlý pán

Finanční páka je dobrá věc, ale je potřeba si uvědomit, jak funguje, nenásobí jen zisky, ale i ztráty. Taky je potřeba vědět, že když vstupuju do pozice 1 lotem na EUR/USD s pákou 1:30, jaký zisk nebo ztrátu pro mě znamená jeden pip (nejmenší možný pohyb). To musíte vidět v obchodní platformě nebo si to spočítejte jako my výše. Riziko je také možné spočítat pomocí externího programu například CashBackForex.

Podceňovat finanční páku se skutečně nevyplácí. Navíc pokud to s obchodováním myslíte vážně, měli byste dodržovat zdravý money management, kde riskujete maximálně 2 % obchodního účtu a to včetně páky. Pozor na to!

Při troše obchodní praxe následně zjistíte, že pro kvalitní řízení peněz není vůbec potřeba nikterak vysoká finanční páka. Bohatě pro konzervativní řízení kapitálu postačuje páka 1:5, případně 1:10.

Regulace finanční páky

Od roku 2018 jsou v platnosti nová ustanovení ohledně výše finanční páky, kterou brokeři mohu svým klientům poskytovat. Tato pravidla poskytování pákového efektu byla přijata jako ochrana tzv. retail obchodníků, kteří svou neznalostí finančních trhů a extrémním použitím pákového efektu přicházeli o své finanční prostředky.

Od roku 2018 musí všichni brokeři, kteří spadají pod regulaci ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) rozlišovat dva druhy svých klientů. Jedná se o retail obchodníky “běžné klienty” a “profesionální klienty”. Rozdíl v těchto dvou kategoriích je poměrně výrazný. Klienti, kteří jsou v brokerské databázi vedení jako “retail” mohou využívat plné ochrany proti zápornému zůstatku kapitálu na svém obchodním účtu. Pokud dojde k překonání určité procentuální velikosti marže na obchodním účtu, systém brokera začne automaticky zavírat ztrátové pozice. Tímto je “retail” klient chráněn proti zápornému zůstatku.

Na druhou stranu jsou “retail” klienti omezeni právě velikostí finanční páky, která je stanovena na maximální hodnotu 1:30 pro měnové páry, 1:20 u akciových indexů a zlata, 1:10 pro jiné komodity než zlato a 1:2 pro kryptoměny. Naopak “profesionální klienti” jsou považováni za zkušené a znalé finančních trhů, takže jim broker neposkytuje ochranu vůči zápornému zůstatku, ale mohou obchodovat s finanční pákou až 1:500.

Proč broker vlastně finanční páku nabízí?

Ještě než si na tuto otázku odpovíme, zkusme se nejdříve zamyslet nad tím, proč vlastně bylo drobným investorům umožněno vstoupit na finanční trhy? O první “burze”, která položila počátky dnešních finančním trhům, můžeme hovořit od roku 1817, kdy probíhaly směnné obchody na Wall Street v New Yorku. Tehdy se obchodování účastnili pouze manažeři velkých společností nebo zástupci komoditního trhu. Obchodování tedy bylo tehdy přístupné pouze korporacím.

Aby korporace měli k dispozici dostatečnou likviditu pro vypořádání svých vlastních obchodních kontraktů, bylo na pořadu dne umožnit vstup na finanční trhy drobným investorům, kteří po malých částkách budou likviditu doplňovat. I z tohoto důvodu je mnoho dnešních brokerů dceřinou společností některé z velkých finančních domů (hedge fondů).

Finanční páka je určena drobným obchodníkům a má za cíl zatraktivnit obchodování na finančních trzích.

Finanční páka je tedy nástroj, určený primárně pro použití retailových obchodníků. Velké finanční domy s finanční pákou vůbec neobchodují a když už, tak pouze s malou do 1:2. Cílem je tedy poskytnout dostatečný kapitál drobným obchodníkům tak, aby pro ně působení na finančních trzích bylo zajímavé. Svým způsobem je finanční páka riziková jak pro obchodníky, tak i pro samotné brokery, protože v případě velkého množství propadu kapitálu klientů je to právě broker, kdo nese finanční odpovědnost.

Právě díky těmto důvodům mohou manažeři brokerů vyvíjet tlak na své klienty, aby používali úzké stop lossy. Jde především o ochranu kapitálu brokera, načež tradeři díky těmto doporučením používají zbytečně úzké stop lossy a tak přicházejí o peníze.

Závěr

Finanční páka je dobrý sluha, ale zlý pán. Pokud se používá s rozumem a v rámci předem otestované obchodní strategie, může pomoci obchodníkovy generovat kapitál. Pokud se ovšem používá nezodpovědně, může to být rychlá cesta ke zrušení obchodního účtu.

Finanční páka je především nástroj určený pro retail tradery, aby pro ně obchodování na finančních trzích bylo atraktivní a lákavé.

Finanční páka je v rámci regulace ESMA omezena pro “klasické” klienty do velikosti 1:30 s tím, že se jednotlivý poměry páky liší podle obchodovaného instrumentu. “Profesionální” klienti mají k dispozici páku i 1:500, ovšem nevztahuje se na ně ochrana proti zápornému zůstatku. Drobný investor je chráněn proti zápornému zůstatku díky blokování jeho finančních prostředků při otevření obchodu, tzv. margin.

Jak k pákovým obchodům přistupujete vy? Máte s nimi dobré nebo špatné zkušenosti? Podělte se s námi v komentářích.

Další zdroje informací:

Líbil se vám tento článek?
19
0

Autor

S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.

Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnová forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.

Přečíst více

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (2 komentáře)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Igor

Dobrý den. Nějak nechápu to obchodování s pákou. Pokud pošlu k brokerovi 100$ a nastavím páku 1:100 a budu v obchodech riskovat 1% kapitálu , když mi obchod vyjde , například v poměru RRR 1:2 , tak jaký bude zisk z tohoto obchodu? 200 dolarů díky páky 100? Když by mi ten obchod šel do stoplossu, tak ztratím 1% účtu krát 100 takže smažu účet? Moc děkuji předem za vysvětlení. Ziman

Redakce Finex

Dobrý den, Igore. Rozumíte tomu víceméně správně. Jen bychom to neoznačili jako “riskování 1 % kapitálu” když reálně riskujete 100 %. Podobná kalkulace risku by měla proběhnout už se započítaným pákovým efektem.

Tedy například pokud máte 100 USD a koupíte 1 akcii za cenu 1 USD, riskujete 1 % (1 USD) a to i když díky páce 1:100 do obchodu vkládáte reálně pouze 0,01 USD a zbytek Vám půjčí broker.

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.